Lön: Läkare
85 yrken ingår i gruppen: Allergolog, Anestesiläkare, Anestesiolog, AT-läkare, Audiolog, medicinsk, Avdelningsläkare, Bakteriolog, klinisk, Barnkirurg, Barnläkare, Barnpsykiater, Cancerspecialist, Cytolog, Dermatolog, Distriktsläkare, Epidemiläkare, Epidemiolog, Farmakolog, klinisk, Foniater, Fysiolog, klinisk, Fältläkare, Företagsläkare, Försäkringsläkare, Förtroendeläkare, Gastroenterolog, Genetiker, klinisk, Geriatriker, Gynekolog, Handkirurg, Hematolog, Hudläkare, Husläkare, Immunolog, klinisk, Infektionsläkare, Kardiolog, Kirurg, Klinisk bakteriolog, Klinisk cytolog, Klinisk farmakolog, Klinisk fysiolog, Klinisk immunolog, Klinisk neurofysiolog, Klinisk patolog, Klinisk virolog, Laboratorieläkare, Lungläkare, Läkare, Läkare, allmänmedicinare, Läkare, allmänspecialist, Länsläkare, Narkosläkare, Nefrolog, Neurofysiolog, Neurokirurg, Neurolog, Obducent, Onkolog, Ortoped, Ortopedkirurg, Pediatriker, Plastikkirurg, Psykiater, Psykiatriker, Radiolog, Regementsläkare, Rehabiliteringsläkare, Reumatolog, Rättsläkare, Rättsmedicinare, Rättspsykiater, Röntgenläkare, Skolläkare, Skolöverläkare, Socialläkare, Socialmedicinare, Specialistläkare, ST-läkare, Thoraxkirurg, Underläkare, Urolog, Venereolog, Virolog, klinisk, Yrkesmedicinare, Ögonläkare, Öronläkare, Överläkare.
Mest efterfrågade löner
Titel
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Läkare
60 000
34tkr 82tkr
 
Förklaring:
Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.
Privat/Offentligt: (Månadslön 2013)
Män/Kvinnor: (Månadslön 2013)

Lediga jobb

Jakobsberg
Göteborg
Jakobsberg