Lönestatistik

Läkare

Medellön
60 000 kr
Medianlön
61 700 kr

Medellön

Medianlön

Samtliga (Månadslön 2013)

Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.

Privat/Offentligt (Månadslön 2013)

Män/Kvinnor (Månadslön 2013)

85 yrken ingår i gruppen
Allergolog, Anestesiläkare, Anestesiolog, AT-läkare, Audiolog, medicinsk, Avdelningsläkare, Bakteriolog, klinisk, Barnkirurg, Barnläkare, Barnpsykiater, Cancerspecialist, Cytolog, Dermatolog, Distriktsläkare, Epidemiläkare, Epidemiolog, Farmakolog, klinisk, Foniater, Fysiolog, klinisk, Fältläkare, Företagsläkare, Försäkringsläkare, Förtroendeläkare, Gastroenterolog, Genetiker, klinisk, Geriatriker, Gynekolog, Handkirurg, Hematolog, Hudläkare, Husläkare, Immunolog, klinisk, Infektionsläkare, Kardiolog, Kirurg, Klinisk bakteriolog, Klinisk cytolog, Klinisk farmakolog, Klinisk fysiolog, Klinisk immunolog, Klinisk neurofysiolog, Klinisk patolog, Klinisk virolog, Laboratorieläkare, Lungläkare, Läkare, Läkare, allmänmedicinare, Läkare, allmänspecialist, Länsläkare, Narkosläkare, Nefrolog, Neurofysiolog, Neurokirurg, Neurolog, Obducent, Onkolog, Ortoped, Ortopedkirurg, Pediatriker, Plastikkirurg, Psykiater, Psykiatriker, Radiolog, Regementsläkare, Rehabiliteringsläkare, Reumatolog, Rättsläkare, Rättsmedicinare, Rättspsykiater, Röntgenläkare, Skolläkare, Skolöverläkare, Socialläkare, Socialmedicinare, Specialistläkare, ST-läkare, Thoraxkirurg, Underläkare, Urolog, Venereolog, Virolog, klinisk, Yrkesmedicinare, Ögonläkare, Öronläkare, Överläkare.
Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån
Senast uppdaterad: 2013

Lediga jobb

Utvalda platsannonser

Jurist och ordförande i miljöprövningsdelegationen

Länsstyrelsen Dalarnas Län

Programsamordnare till QRC Stockholm Kvalitetsregistercentrum

Stockholms Läns Landsting

53 lediga jobb just nu

Samhällsplanerare med kommunikativ inriktning Ny

Skövde kommun

Gatuingenjör Ny

Skövde kommun

Stadsträdgårdsmästare Ny

Skövde Kommun

Byggnadsinspektör Ny

Skövde Kommun

Mark- och exploateringschef Ny

Skövde Kommun

Strateg inom samhällsplanering och attraktivitet Ny

Region Jönköpings län

Strateg inom infrastruktur Ny

Region Jönköpings län

Chef till Enheten för samhällsutveckling

Länsstyrelsen Västerbotten

Digitaliseringsansvarig

Stadsledningskontoret

Avdelningschef

Stadsledningskontoret

Socialchef

Lysekils kommun

Länsråd

Länsstyrelsen i Västmanland

Verksamhetscontroller med inriktning kvalitet

Samhällsbyggnad Gävle, Gävle Kommun

Samhällsbyggnadsstrateg

Samhällsbyggnad Gävle, Gävle Kommun

Ekonomichef

Hudiksvalls kommun