Lön: It-chefer
3 yrken ingår i gruppen: Datachef, Driftchef, IT, IT-chef, stort eller medelstort företag.
Mest efterfrågade löner
Titel
20
30
40
50
60
70
80
90
100
It-chefer
61 000
42tkr 87tkr
 
Förklaring:
Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.
Privat/Offentligt: (Månadslön 2013)
Män/Kvinnor: (Månadslön 2013)

Lediga jobb

Jakobsberg
Sotenäs
Göteborg
Jakobsberg