Lön: Högre ämbetsmän och politiker
59 yrken ingår i gruppen: Ambassadör, Barnombudsman, myndighet, Beskickningschef, Borgarråd, Civilförsvarschef, Departementschef, Departementsråd, Direktör, myndighet, Diskrimineringsombudsman, Envoyé, Finansråd, Förvaltningsdirektör, staten, Generaldirektör, myndighet, Generalkonsul, Justitiekansler, Justitieombudsman, Kabinettsekreterare, Kassadirektör, försäkringskassa, Kommerseråd, Kommunaldirektör, Kommunalpolitiker, Kommunalråd, Kommunchef, Kommundelschef, Kommundirektör, Konsumentombudsman, Kriminalvårdschef, Landshövding, Landstingsdirektör, Landstingspolitiker, Landstingsråd, Länspolischef, Länsråd, Länsskattechef, Länsöverdirektör, Minister, statsråd, Näringsfrihetsombudsman, Politiker, högre, Regionkronodirektör, Regionpolitiker, Riksantikvarie, Riksarkivarie, Riksbibliotekarie, Riksdagsledamot, Riksgäldsdirektör, Rikskronofogde, Rikspolischef, Sjukvårdsdirektör, Stadsdelsdirektör, Stadsdirektör, Statsheraldiker, Statsråd, Statssekreterare, Styrelseordförande, staten, Sändebud, beskickningschef, Universitetskansler, Utrikesråd, Överdirektör, Överintendent, myndighetschef.
Mest efterfrågade löner
Titel
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Högre ämbetsmän och politiker
70 000
49tkr 99tkr
 
Förklaring:
Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.
Privat/Offentligt: (Månadslön 2013)
Män/Kvinnor: (Månadslön 2013)

Lediga jobb

Utvalda platsannonser

Förbundssekreterare och kanslichef

Folkpatiet Stockholm

Teknisk chef

Gagnefs kommun

62 lediga jobb just nu

Anläggningsingenjör/Projektledare

Gävle kommun

Verksamhetschef

Vaggeryds Kommun

Kommunsekreterare

Skinnskattebergs kommun

Kommunchef

Norbergs kommun

Exploateringsingenjör

Gävle kommun

VD

Örebroporten Fastigheter AB

Utvecklingschef

Skara kommun

Enhetschef

Öckerö kommun

Socialchef

Tomelilla kommun

Förbundssekreterare och kanslichef

Folkpatiet Stockholm

Utvecklingsledare

Västerås stad

Bygglovshandläggare

Stockholms stad

Byggnadsinspektörer

Stockholms stad

Förvaltningschef

Katrineholms kommun

Kost- och servicechef

Hultsfreds kommun