Lönestatistik

Högre ämbetsmän och politiker

Medellön
70 000 kr
Medianlön
64 600 kr

Medellön

Medianlön

Samtliga (Månadslön 2013)

Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.

Privat/Offentligt (Månadslön 2013)

Män/Kvinnor (Månadslön 2013)

59 yrken ingår i gruppen
Ambassadör, Barnombudsman, myndighet, Beskickningschef, Borgarråd, Civilförsvarschef, Departementschef, Departementsråd, Direktör, myndighet, Diskrimineringsombudsman, Envoyé, Finansråd, Förvaltningsdirektör, staten, Generaldirektör, myndighet, Generalkonsul, Justitiekansler, Justitieombudsman, Kabinettsekreterare, Kassadirektör, försäkringskassa, Kommerseråd, Kommunaldirektör, Kommunalpolitiker, Kommunalråd, Kommunchef, Kommundelschef, Kommundirektör, Konsumentombudsman, Kriminalvårdschef, Landshövding, Landstingsdirektör, Landstingspolitiker, Landstingsråd, Länspolischef, Länsråd, Länsskattechef, Länsöverdirektör, Minister, statsråd, Näringsfrihetsombudsman, Politiker, högre, Regionkronodirektör, Regionpolitiker, Riksantikvarie, Riksarkivarie, Riksbibliotekarie, Riksdagsledamot, Riksgäldsdirektör, Rikskronofogde, Rikspolischef, Sjukvårdsdirektör, Stadsdelsdirektör, Stadsdirektör, Statsheraldiker, Statsråd, Statssekreterare, Styrelseordförande, staten, Sändebud, beskickningschef, Universitetskansler, Utrikesråd, Överdirektör, Överintendent, myndighetschef.
Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån
Senast uppdaterad: 2013

Lediga jobb

52 lediga jobb just nu

Personaldirektör

Karlstads kommun

Skoldirektör

Sundsvalls kommun

Kommundirektör

Krokoms kommun

Samhällsbyggnadschef

Oskarshamns kommun

Ekonomichef

Oskarshamns kommun

Personalchef

Huddinge kommun

Sektionschef Ordinärt boende

Huddinge kommun

Budgetcontroller

Stockholms stad, fastighetskontoret

Personalchef

Täby kommun

Bygglovschef till Österlen

Tomelilla kommun

Bildningschef

Vara kommun

Direktör

Utbildning Nord

Stadsbyggnadsdirektör

Lunds kommun

Personalchef till kommunkansliet

Avesta Kommun

Personalansvarig

Konkurrensverket