Lön: Högre ämbetsmän och politiker
59 yrken ingår i gruppen: Ambassadör, Barnombudsman, myndighet, Beskickningschef, Borgarråd, Civilförsvarschef, Departementschef, Departementsråd, Direktör, myndighet, Diskrimineringsombudsman, Envoyé, Finansråd, Förvaltningsdirektör, staten, Generaldirektör, myndighet, Generalkonsul, Justitiekansler, Justitieombudsman, Kabinettsekreterare, Kassadirektör, försäkringskassa, Kommerseråd, Kommunaldirektör, Kommunalpolitiker, Kommunalråd, Kommunchef, Kommundelschef, Kommundirektör, Konsumentombudsman, Kriminalvårdschef, Landshövding, Landstingsdirektör, Landstingspolitiker, Landstingsråd, Länspolischef, Länsråd, Länsskattechef, Länsöverdirektör, Minister, statsråd, Näringsfrihetsombudsman, Politiker, högre, Regionkronodirektör, Regionpolitiker, Riksantikvarie, Riksarkivarie, Riksbibliotekarie, Riksdagsledamot, Riksgäldsdirektör, Rikskronofogde, Rikspolischef, Sjukvårdsdirektör, Stadsdelsdirektör, Stadsdirektör, Statsheraldiker, Statsråd, Statssekreterare, Styrelseordförande, staten, Sändebud, beskickningschef, Universitetskansler, Utrikesråd, Överdirektör, Överintendent, myndighetschef.
Mest efterfrågade löner
Titel
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Högre ämbetsmän och politiker
70 000
49tkr 99tkr
 
Förklaring:
Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.
Privat/Offentligt: (Månadslön 2013)
Män/Kvinnor: (Månadslön 2013)

Utvalda platsannonser

Generaldirektör och chef

Försäkringskassan

Kommundirektör

Gislaveds kommun

44 lediga jobb just nu

IFO-chef Ny

Nykvarns kommun

Förvaltningschef till förvaltning för livslångt lärande Ny

Kumla kommun

Landstingsdirektör/tilltänkt Regiondirektör Ny

Landstinget Västmanland

Enhetschef, trygghet och säkerhet

Malmö stad

Strateg - jämställdhet

Stockholms stad

Strateg - mänskliga rättigheter

Stockholms stad

Förbundschef

Region Gävleborg

Generaldirektör och chef

Försäkringskassan

Samhällsbyggnadsdirektör

Huddinge kommun

Projektledare gata och trafik

Huddinge kommun

Byggprojektledare

Huddinge kommun

Byggprojektledare

Region Kronoberg

Chef för strategi- och utvecklingsavdelningen

Jönköpings kommun

Kommundirektör

Lekebergs kommun

Chef för Sinnescentrum

Region Östergötland