Lönestatistik

Ekonomichefer och administrativa chefer

Medellön
61 700 kr
Medianlön
54 300 kr

Medellön

Medianlön

Samtliga (Månadslön 2013)

Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.

Privat/Offentligt (Månadslön 2013)

Män/Kvinnor (Månadslön 2013)

17 yrken ingår i gruppen
Administrativ chef, stort eller medelstort företag, Budgetchef, Chefsekonom, Ekonomichef, stort eller medelstort företag, Ekonomidirektör, Ekonomiledare, Finanschef, Finansdirektör, Förhandlingschef, företag, Kanslichef, kommun, Kanslichef, staten, Kreditchef, Näringslivschef, Organisationschef, kommun, Planeringschef, stort eller medelstort företag m.m., Redovisningschef, stort eller medelstort företag, Utredningschef.
Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån
Senast uppdaterad: 2013

Lediga jobb

Utvalda platsannonser

Generaldirektör och chef till Konjunkturinstitutet

Regeringskansliet

Arbetsrättsjurist/Biträdande jurist

Sveriges Kommuner och Landsting

64 lediga jobb just nu

Förbundschef

Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund

Förvaltningschef utbildning

Gävle kommun

Förbundschef

Studieförbundet Vuxenskolan

Områdeschef Näringslivsutveckling

Region Örebro län

VD

Finspångs Tekniska Verk AB

Förvaltningschef Vård och Omsorg

Örebro kommun

Samverkansledare – med ansvar för Utbildning och Lärande

Kommunförbundet Norrbotten

Stadsarkitekt

Lindesbergs kommun

Socialdirektör

Umeå kommun

Socialchef

Oskarshamns kommun

Kulturexpert med ansvar för biblioteksfrågor

Sveriges Kommuner och Landsting

Kommundirektör

Håbo kommun

Stadsarkitekt tillika förvaltningschef

Torsby kommun

Verksamhetschef IFO

Ljusdals komun

Ekonomichef

Gnosjö kommun