Lönestatistik

Ekonomichefer och administrativa chefer

Medellön
61 700 kr
Medianlön
54 300 kr

Medellön

Medianlön

Samtliga (Månadslön 2013)

Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.

Privat/Offentligt (Månadslön 2013)

Män/Kvinnor (Månadslön 2013)

17 yrken ingår i gruppen
Administrativ chef, stort eller medelstort företag, Budgetchef, Chefsekonom, Ekonomichef, stort eller medelstort företag, Ekonomidirektör, Ekonomiledare, Finanschef, Finansdirektör, Förhandlingschef, företag, Kanslichef, kommun, Kanslichef, staten, Kreditchef, Näringslivschef, Organisationschef, kommun, Planeringschef, stort eller medelstort företag m.m., Redovisningschef, stort eller medelstort företag, Utredningschef.
Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån
Senast uppdaterad: 2013

Lediga jobb

Utvalda platsannonser

Chef till avdelningen för upphandlingstillsyn

Konkurrensverket

Samordningschef

Hälsa och habilitering, Landstinget i Uppsala län

58 lediga jobb just nu

Biträdande chefsekonom

Energimarknadsinspektionen

Verkställande direktör

Locum AB

Förvaltningschef Samhällsplanering

Alvesta kommun

Upphandlingsstrateg

Linköpings kommun

Förvaltningschef till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Värnamo kommun

Chef till avdelningen för upphandlingstillsyn

Konkurrensverket

Gatu- och parkchef

Ronneby kommun

Personalchef

Ronneby kommun

Enhetschefer

Göteborgs stad, Trafikkokntoret

Kommunchef

Osby kommun

Förvaltningschef till arbetsmarknadskontoret

Norrköpings kommun

Chef för Individ och Familjeomsorgen

Borlänge kommun

Samhällsbyggnadsstrateg, strategisk projektkoordinator, byggnadsinspektör/bygglovshandläggare

Södertälje kommun

Socialdirektör

Södertälje kommun

Fastighetschef

Karlshamns kommun