Lönestatistik

Ekonomichefer och administrativa chefer

Medellön
61 700 kr
Medianlön
54 300 kr

Medellön

Medianlön

Samtliga (Månadslön 2013)

Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.

Privat/Offentligt (Månadslön 2013)

Män/Kvinnor (Månadslön 2013)

17 yrken ingår i gruppen
Administrativ chef, stort eller medelstort företag, Budgetchef, Chefsekonom, Ekonomichef, stort eller medelstort företag, Ekonomidirektör, Ekonomiledare, Finanschef, Finansdirektör, Förhandlingschef, företag, Kanslichef, kommun, Kanslichef, staten, Kreditchef, Näringslivschef, Organisationschef, kommun, Planeringschef, stort eller medelstort företag m.m., Redovisningschef, stort eller medelstort företag, Utredningschef.
Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån
Senast uppdaterad: 2013

Lediga jobb

38 lediga jobb just nu

VD Ny

AB Gotlandshem

VD

Lulebo AB

Samverkansorienterad räddningschef

Räddningstjänstens stab, Jönköpings kommun

Två processledare till Projektet Västerbottenskontor

Region Västerbotten

Lokalplaneringschef till ekonomiavdelningen

Polismyndigheten

Kostchef till Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lysekils kommun

Kommundirektör

Upplands-Bro kommun

Enhetschef till överförmyndarenheten

Gävle kommun

Förbundsdirektör

Fyrbodals kommunalförbund

Enhetschef till BI-enheten, Resurscentrum

Region Östergötland

Verksamhetschef

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utredningssekreterare 2 dagar kvar

Oskarshamns kommun

VD

Alpklyftan Vård

VD

Vimmerby Energi & Miljö AB

Fastighetsutvecklingschef

Higab