Lönestatistik

Ekonomichefer och administrativa chefer

Medellön
61 700 kr
Medianlön
54 300 kr

Medellön

Medianlön

Samtliga (Månadslön 2013)

Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.

Privat/Offentligt (Månadslön 2013)

Män/Kvinnor (Månadslön 2013)

17 yrken ingår i gruppen
Administrativ chef, stort eller medelstort företag, Budgetchef, Chefsekonom, Ekonomichef, stort eller medelstort företag, Ekonomidirektör, Ekonomiledare, Finanschef, Finansdirektör, Förhandlingschef, företag, Kanslichef, kommun, Kanslichef, staten, Kreditchef, Näringslivschef, Organisationschef, kommun, Planeringschef, stort eller medelstort företag m.m., Redovisningschef, stort eller medelstort företag, Utredningschef.
Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån
Senast uppdaterad: 2013

Lediga jobb

Utvalda platsannonser

Jurist och ordförande i miljöprövningsdelegationen

Länsstyrelsen Dalarnas Län

Programsamordnare till QRC Stockholm Kvalitetsregistercentrum

Stockholms Läns Landsting

67 lediga jobb just nu

Socialchef

Torsås kommun, socialförvaltningen

Enhetschef till miljö- och hälsoenheten

Örnsköldsviks kommun

Personalchef

Håbo kommun

Strategisk enhetschef IT-koordinering

Uppsala kommun

Två strategiska IT-koordinatorer

Uppsala kommun

Enhetschef, kultur och fritid

Osby kommun

Två upphandlare

Uppsala universitet

Kommunsekreterare

Kommunledningsförvaltningen

Regionchef väst, Avd Anstalt/Häkte

Kriminalvården

Chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Nynäshamns kommun

Chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Nynäshamns kommun

Politisk sekreterare för socialdemokraterna

Sundsvalls kommun

Chef till ny enhet på Sociala nämndernas förvaltning

Västerås stad

Chef till ny enhet på Sociala nämndernas förvaltning

Västerås stad

Miljöplanerare

Uppsala kommun