Lönestatistik
Mest efterfrågade löner
Titel
Medellön 2014
20
30
40
50
60
70
80
90
100
= Medellön

38 lediga jobb just nu

Verksamhetschef vård och omsorg Ny

Forshaga kommun

Områdeschef funktionshinderverksamheten Ny

Gislaveds kommun

Kommundirektör

Norrköpings kommun

Verksamhetschef Individ och Familj

Nacka Kommun

Projektledare

Håll Sverige Rent

Förvaltningschef till samhällsbyggnadsförvaltningen

Heby kommun

Ekonomichef 1 dag kvar

Hallsbergs kommun

Bygglovchef till Samhällsbyggnadskontoret 1 dag kvar

Kalmar kommun

Planchef 1 dag kvar

Kalmar kommun

Projektledare för kunskapsspridning om brottsförebyggande arbete

BRÅ-Brottsförebyggande rådet

Strateg med inriktning risk/säkerhet och IT 1 dag kvar

Västerås stad

Enhetschef för ekonomienheten-med intresse för utveckling och personal 2 dagar kvar

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Byggnadsinspektör

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Socialchef 1 dag kvar

Vetlanda kommun

Personalchef 1 dag kvar

Katrineholms kommun