Executive Secretary - Nytt

Arbetsgivare: County Council of Norrbotten and Region Västerbotten
Sista ansökan: 2014-09-14
Placeringsort: Brussels
Kontaktperson: Anna Lindberg Tel: 070-368 81 41 Anna.lindberg@nll.se
Kontaktperson: Fredrik Gunnarsson Tel: 070-325 57 17 fredrik.gunnarsson@regionvasterbotten.se
Publicerad: Idag 10:03

About the work place
County Council of Norrbotten and Region Västerbotten are jointly searching for a Baltic Sea Commission Executive Secretary for the years 2015-2016. The work place will be co-located with our shared Brussels office, North Sweden European Office.

The Baltic Sea Commission is one of six geographical commissions within the CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions). CPMR is a European network consisting of approx. 160 regions in Europe, focusing on EUs cohesion policy, maritime policy and internal market.

Members in the Baltic Sea Commission (BSC) are regions in the Baltic Sea states. The commission is led by a political elected executive committee. The cooperation between the executive committee, especially its president, and you as executive secretary are essential for the commission’s work.

Norrbotten and Västerbotten
Norrbotten and Västerbotten are in strong development, both economically and culturally. It has powerful and warm people, concern and community services, cities and wilderness. The region offers good opportunities to balance work and leisure. Northern Sweden has a large capital in people and knowledge and physical capital in resources both which are demanded by Europe and the world. In the region there are three universities, high-tech industries, a strong performance in cultural and creative industries and a growing tourism. 2014 Umeå is Europe’s capital of culture.

County Council of Norrbotten
The County Council is Norrbottens largest employer. As an employee of the council you will work in a stimulating environment where you can exercise influence and make a difference. County Council promotes diversity, equality opportunities in a diverse county with several national minority groups and people from all over the world. We value the qualities that men and women of different ages with different life experiences, religious, cultural and linguistic backgrounds contribute in our work.

Your responsibilities
The executive secretary's role is on behalf of the president, executive committee and the general assembly implement the work plan. The assignment involves continuous networking and collaboration with public authorities, private actors and non-governmental organizations within the Baltic Sea region as well as with EU funding programs.

The position also entails active policy watch on issues of relevance for the Baltic Sea region and the BSC member regions. In the European arena it means constant contact and consultation with various stakeholders such as the European Commission, European Parliament, Committee of the Regions and state representatives.

The assignment requires good administrative skills. Coordination of short and long-term planning and implementation of various activities such as conferences are common tasks. You will also be working to provide data, technical reports and project applications.

Your qualifications
In order to adequately fulfil these duties, you should possess higher education qualifications in one of the following areas: Europe, law, regional economy, international affairs, political science, geography or regional development.

Because the position places great demands on leadership and initiative as well as determination we want you to have solid experience of managing development within public authority or organization. Knowledge or experience of EU policies, regional development and multi-level governance are highly meritorious.

Besides professional English skills in speaking and writing, you should master at least one of the following languages: Swedish, Finnish or German.

As executive secretary you are expected to be perceptive, have distinctive teamwork skills, teaching skills and high integrity. You should have the ability to weigh the various interests against an overall view and manage multiple tasks simultaneously. Emphasis will be placed on personal suitability.

Employment facts
The position is on a fixed term for the years 2015-2016 on full time basis, with start on 1 January 2015. Placement in Brussels with frequent trips to Norrbotten and Västerbotten, as well as other Baltic Sea Regions are given conditions for the position.

County Council of Norrbotten and Region Västerbotten are both responsible authorities for the position. The formal employer is the County Council of Norrbotten.

Dela

Näringslivschef/VD

Falkenbergs söker dig som vill driva utveckling
Arbetsgivare: Falkenbergs kommun
Sista ansökan: 2014-09-08
Placeringsort: Falkenberg
Kontaktperson: Rolf Landholm Tel: 0706386136 rolf.landholm@falkenberg.se
Kontaktperson: Mari-Louise Wernersson Tel: 0706661105 mari-louise.wernersson@falkenberg.se
Kontaktperson: Ledarskaparnas chefsrekrytering, Håkan Olsson Tel: 0705817918 info@lcrm.se
Publicerad: Igår 15:14

I Falkenbergs kommun är det lätt att skapa sig ett gott liv! Här finns fantastiska boendemiljöer i vacker miljö, både kustnära och i inlandet. Dessutom har vi ett framgångsrikt näringsliv med stor affärspotential. 2012 blev Falkenbergs kommun årets tillväxtkommun med motiveringen ”Falkenbergs kommun långsiktigt verkat för ett gott företagsklimat" och att det i kommunen finns "en stark vi-anda". Kommunen har närmare 42.000 invånare och är den till ytan största kommunen i Halland. Falkenbergs Näringslivs AB (FNAB) har som huvuduppgift att främja näringslivet i kommunen.

UPPGIFTER
Din uppgift som Näringslivschef är att vara en kontaktyta mellan kommunen och företagen, verka för nyetablering och vara ett stöd för befintliga företagare. Det är du som samordnar, utvecklar och följer upp olika strategiska näringslivsfrågor.

KVALIFIKATIONER
- Lämplig högskoleutbildning och ekonomisk kompetens
- Kunskap om och gärna erfarenhet från offentligt finansierad verksamhet
- Kunskap om näringslivsfrågor och företagande- utmaningar och tillväxtmöjligheter
- Ledarförmåga

För att lyckas med uppdraget tror vi också att du behöver:
- Kunna kombinera förmåga att driva utveckling med lyhördhet och samarbetsförmåga
- Vara mål- och utvecklingsinriktad
- Förmåga att ta fram mål och visioner och verkställa fattade beslut, men även kunna arbeta operativt
- Ha god omvärldsorientering och stort nätverk
- Kunna se helheter, möjligheter ochvara kvalitetsmedveten

Dela

Utvecklingschef

till Kommunstyrelsens förvaltning
Arbetsgivare: Kinda kommun
Sista ansökan: 2014-09-01
Placeringsort: Kinda
Kontaktperson: Conny Besterman Tel: 0706-181162
Publicerad: Igår 14:11

ARBETSUPPGIFTER
Utvecklingsavdelningen blir en ny avdelning inom kommunstyrelsens förvaltning. Utvecklingschefen rapporterar organisatoriskt till förvaltningschefen för kommunstyrelsen tillika kommunchef. Tjänsten innebär personalansvar. Utvecklingschefen ingår i kommunens ledningsgrupp.

Utvecklingschefen ansvarar för strategiska tillväxt- och utvecklingsfrågor. Det innebär att vara övergripande ansvarig för detaljplanering, översiktsplaner och strategiska utvecklingsplaner, exploatering, bygg- och fastighetsstrategi, näringslivsutveckling och kommunens arbetsmarknadsenhet. Rollen innebär även deltagande i regionala samt nationella nätverk där EU- frågor kan ingå samt att övergripande ansvara för marknadsförings-, kommunikations/ informations- och säkerhetsfrågor. Ansvarsområdet kan dock komma att ändras då kommunens ledningsgrupp under våren 2014 har för avsikt att närmare tydliggöra uppdragsinnehållet i tjänsten.

Arbetet innebär även att vara kontaktperson gentemot Växtkraft Kinda och övriga organisationer som samarbetar för Kindas utveckling samt ansvara för lokalstrategiska kontakter avseende kommunens fastigheter, Stiftelsen Kindahus och andra aktörer.

Ytterligare ansvarsområden för utvecklingschefen är att på uppdrag genomföra utredningar inom ansvarsområdet.

VI SÖKER
Du har högskoleutbildning med lämplig inriktning, exempelvis inom information och kommunikation eller inom samhällsbyggnad samt erfarenhet inom något eller några av de områden som ingår i ansvarsområdet. Vidare ser vi gärna att du har chefserfarenhet med vitsordat goda ledaregenskaper.

Då tjänsten kommer att ha fokus på strategisk utveckling ser vi att du har gedigen erfarenhet från utvecklingsarbete samt god kännedom om samspelet mellan olika delar inom offentliga verksamheter.

Arbetet innebär även många interna och externa kontakter varför vi ser att du har en kommunikativ förmåga.

B-körkort är ett krav.

Det är viktigt att du har förmåga till helhetssyn och att du i dina beslut tar hänsyn till den totala verksamheten. Vidare är det viktigt att du arbetar mot uppställda mål och att du kan ändra inriktning om verksamheten så kräver.

För att lyckas i din roll så behöver du vara kreativ och med utgångspunkt i verksamhetens bästa analysera och komma med nya infallsvinklar med fokus på utveckling av verksamheten. Du är trygg i din ledarroll, är lyhörd och förhåller dig på ett anpassat sätt beroende på vad situationen kräver.

Välkommen med din ansökan! 

Mer information
För mer information ring Conny Besterman på AS&B, tel 0706-181162.

Ansök senast den 1 september 2014.

Dela

Personalchef/HR-chef

Arbetsgivare: Ekerö kommun
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Ekerö
Kontaktperson: Ulrika Berglund Tel: 0708-139 157
Publicerad: Igår 14:04

Arbetsplatsen
EKERÖ är en växande kommun med 26 000 invånare i en fantastisk naturmiljö i Mälaren 1 mil från Stockholms city. Här bor och hit flyttar människor tack vare lugnet i kombination med närheten till storstaden. Två av Sveriges världsarv finns i Ekerö kommun: Drottningholms slott och vikingastaden Birka-Hovgården.

Vi söker nu efter en person som kan axla rollen som HR-chef, en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av Ekerö kommun.

Arbetsbeskrivning
Ditt uppdrag blir att leda den fortsatta utvecklingen inom HR-området i nära samarbete med kommundirektören. Du är medlem i ledningsgruppen och samverkar med övriga medlemmar i denna för att säkra kommunens roll som arbetsgivare.

Du leder en enhet som består av HR och lön med sammanlagt 10 medarbetare varav fyra inom lön. Det innebär att du förutom det strategiska arbetet även svarar för de operativa frågorna inom enheten och att du tillsammans med dina medarbetare säkrar ett verksamhetsdrivet HR-arbete. Du verkar givetvis för att Ekerö är en attraktiv arbetsgivare, vilket kan innebära översyn av såväl anställningsvillkor som interna processer.

Kvalifikationer
För att kliva in i rollen krävs att du har haft chefs- och ledaruppdrag inom HR-området gärna från en större organisation. Det är meriterande om du har arbetat inom den kommunala sektorn, då det är en fördel att förstå ledningen i politiskt styrda organisationer.

Du har en gedigen erfarenhet av strategiskt, taktiskt och operativt arbete av verksamhetsdrivet HR. Vidare har du erfarenhet av och förmåga att utveckla och driva en effektiv och modern HR- organisation. Vi värdesätter även din samarbetsförmåga, sociala kompetens samt ditt öppna och ödmjuka förhållningssätt. 

Adekvat högskoleutbildning är ett krav och du kan också uttrycka dig väl i tal och skrift.

Erfarenhet krävs

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdatum: den 7 september 2014
Referensnummer: 14/131

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
Löneform: Månadslön

Kontaktpersoner
Ulrika Berglund, Konsult Source
0708-139 157

Välkommen att visa intresse snarast, dock senast 7 september via www.source-hr.se. Eventuella frågor besvaras av Source konsult.

Dela

Ekonomichef

Arbetsgivare: Skinnskattebergs kommun
Sista ansökan: 2014-08-28
Placeringsort: Skinnskatteberg
Kontaktperson: Linda Lundstedt Tel: 021-15 19 77 linda.lundstedt@poolia.se
Publicerad: Igår 13:58

I hjärtat av Bergslagen ligger Skinnskattebergs kommun med centralorten Skinnskatteberg vackert belägen mellan sjöarna Övre- och Nedre Vättern. Kommunen med ca 4400 invånare erbjuder bra utbildningsmöjligheter i kombination med ett rikt kultur- och föreningsliv. Här finns prisvärt boende och närhet till spännande och vackra strövområden med över 250 sjöar och vattendrag. Skinnskatteberg ligger på pendlingsavstånd från bl.a. Örebro och Västerås.

Då nuvarande ekonomichef går vidare till nya utmaningar söker vi nu hans efterträdare.

Arbetsuppgifter
Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för den samlade ekonomifunktionen i kommunen. I arbetsuppgifterna ingår ledning och utveckling av den kommungemensamma budget- och uppföljningsprocessen, utveckling av kommunens verksamhets- och resultatstyrning, upphandlingsfrågor och utveckling av strategier för arbetet med långsiktigt hållbar ekonomi. Som ekonomichef kommer du också att arbeta med att fördjupa de ekonomiska analyserna och höja den ekonomiska kompetensen på alla nivåer i organisationen. Arbetet är strategiskt men också till stora delar operativt. 

Ekonomichefen rapporterar till kommunchefen och ingår i ledningsgruppen.

I uppdraget ingår personalansvar för ekonomiavdelningens anställda, för närvarande fyra personer.

Utbildning / Erfarenhet
Du som söker har adekvat högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av att arbeta med ekonomi på ledningsnivå i en politiskt styrd organisation. Du behöver vara strukturerad, lugn och målinriktad. Tydlighet, kommunikativ- och pedagogisk förmåga är andra egenskaper som är viktiga. Du måste ha god ledarförmåga och ha lätt för att skapa ett gott samarbetsklimat. Du ser verksamheten i ett helhetsperspektiv och drivs av att skapa resultat.

Kontaktpersoner
Linda Lundstedt
Telefonnummer: 021-15 19 77
E-post: linda.lundstedt@poolia.se

Dela

Kommunchef

Arbetsgivare: Tidaholms kommun
Sista ansökan: 2014-09-12
Placeringsort: Tidaholm
Kontaktperson: Rikard Arenius Tel: 070-618 11 60
Kontaktperson: Günther Hähnert Tel: 0502-60 60 20
Publicerad: Igår 13:52

Tidaholm, med sina ca 13.000 invånare, är en småstad belägen vid ån Tidan där det är nära till en fantastisk natur. Tidaholms stad har en rik kulturhistoria och en lång tradition av ett engagerat föreningsliv. Orten har en positiv utveckling avseende exempelvis näringslivsklimat och arbetsmarknad.

I Tidaholms kommun har kommunchefen en central och stark position med stort handlingsutrymme, och som inkluderar att samordna och ansvara för organisationens strategiska och långsiktiga arbete. Organisationskulturen präglas hos oss av omtanke, trygghet och utveckling vilket bland annat innebär ett stort handlingsutrymme för alla chefer inom deras ansvarsområden, något som också gäller kommunchefen.  

Under de kommande åren planeras en översyn och effektiviseringar av de kommunala verksamheterna vilket kommer att erbjuda möjligheter men också ställa stora krav på ledarskapet hos organisationens chefer.

Vi söker nu en ersättare till vår nuvarande kommunchef då han går i pension vid årsskiftet.

Vi tror att du är en strukturerad person med god insikt i kommunal organisation såsom kring tillämplig lagstiftning, men givetvis även kring våra kärnverksamheter. Ditt ledarskap präglas av tydlighet och utvecklingsvilja samt positivitet och humor. Du är spindeln i nätet kring all vår utveckling och känner dig övergripande ansvarig för det som sker i organisationen. Du är duktig på målstyrning.

Sök tjänsten senast den 12:e september genom att skicka ett mejl till rikard.arenius@ledarsupport.se, märk mejlet med "Tidaholm". Ställ gärna frågor om tjänsten till vår rekryteringskonsult Rikard Arenius på tel 070-618 11 60 eller kommunchef Günther Hähnert på tel 0502-60 60 20, fackliga representanter nås vis kommunens växel 0502-60 60 00. Välkommen med din ansökan!

Dela

Strateg/HR-controller

till personalstrategiska avdelningen
Arbetsgivare: Stockholms stad
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Eva Palmheden Kalms Tel: 08-508 29 804
Kontaktperson: Helén Taubert Tel: 08-508 11 730
Publicerad: Igår 13:47

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. 

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter. Vi är ca 200 anställda som arbetar med övergripande strategiska frågor och har en helhetssyn på stadens samlade verksamheter. 

Personalstrategiska avdelningen svarar för stadens strategiska kompetensförsörjning, arbetsgivar- och pensionsfrågor samt förvaltning av personalsystem. Avdelningen har knappt 30 medarbetare. 

Vi söker nu en strateg till enheten för utveckling och analys. Enheten arbetar med strategier för kompetensförsörjning och Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare, stadsgemensamma chefs- och ledarutvecklingsinsatser samt statistik och uppföljning av medarbetarfrågor som exempelvis stadens medarbetarenkät. Enheten har sju medarbetare. 

Arbetsuppgifter
Som strateg/HR-controller arbetar du med statistik, analys och uppföljning inom HR-området. Bland annat blir din roll att, tillsammans med andra, utveckla stadens beslutsstöd för olika målgrupper. Du är med och fastställer definitioner och begrepp, tar fram metoder och verktyg och bearbetar och analyserar personalstatistik. Som strateg/HR-controller blir du också kravställare gentemot externa konsulter. 

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen i ekonomi, samhällsvetenskap eller motsvarande, samt några års erfarenhet av liknande uppgifter, gärna i en kommunal verksamhet. Du kan ha arbetat några år med verksamhetsanalyser, utredningar, statistik och beslutsunderlag och du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete. Det är en fördel om du har arbetet med strategiskt HR-arbete med inriktning mot personalekonomi och har erfarenhet från beställarrollen av konsulttjänster. Du har mycket goda kunskaper i Officepaketet och är en avancerad användare av Excel. 

Rollen kräver att du är strukturerad och analytisk och att du kan se helheter och sammanhang samtidigt som du är noga med detaljer. Som person har du stort eget driv, du är självständig, arbetar proaktivt och kan hitta nya lösningar när förutsättningar förändras. Du har förståelse för verksamheten och trivs i en roll där du får ta egna initiativ och ha många kontakter. Vidare är du en person som har lätt att uttrycka dig i både tal och skrift och kan förklara komplexa sammanhang på ett lättförståeligt sätt, på olika nivåer i en organisation. Du är lyhörd, inger förtroende och skapar goda relationer med dem du samarbetar med. Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Yrkeskategori: HR-specialist/HR-adviser
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Antal platser: 1 

Ansökan
Ansökan görs digitalt via Jobb i stan
Förvaltning: Stadsledningskontoret - Personalstrategiska avdelningen
Arbetsgivarens referensnummer: 17/14
Sista ansökningsdatum: 2014-09-07 

Kontakta oss
Eva Palmheden Kalms
Enhetschef
08-508 29 804

Helén Taubert
HR-konsult
08-508 11 730

Dela

Förvaltningsekonom/Controller

Arbetsgivare: Järfälla kommun
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Järfälla
Kontaktperson: Birgitta Orbert Tel: 08-580 286 20
Publicerad: Igår 13:41

Arbetsplatsen
Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 68 000 invånare. År 2030 beräknas befolkningen ha ökat med 25-30 000 personer. Nya spår och vägar knyter Järfälla närmare hela Storstockholm. 

Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. 

Kommunstyrelseförvaltningen, med ca 140 medarbetare, ansvarar för verksamheter under kommunstyrelsen. Du kommer att vara placerad på redovisningsenheten på den administrativa avdelningen. 

Vill du vara med och utveckla Järfälla kommun? 

Vi söker en förvaltningsekonom till kommunstyrelseförvaltningen! 

För mer information: www.jarfalla.se

Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som förvaltningsekonom kommer du i första hand att ha ett övergripande och brett ansvar för ekonomin. Du kommer att stötta förvaltningens chefer i ekonomiska frågor samt budgetera avdelningarnas ekonomi för det kommande året. I dina arbetsuppgifter kommer det även att ingå att utveckla rutiner och effektivisera processer. 

Utöver det kommer du även att följa upp och analysera utfall för den period som har varit, göra ekonomiska prognoser framåt samt göra bokslut och följa upp nyckeltal. 

Du kommer i din roll som förvaltningsekonom att rapportera till ledningsgruppen på kommunstyrelseförvaltningen. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomiutbildning eller annan relevant högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare och har du erfarenhet av att arbeta i Raindance eller annat likvärdigt ekonomisystemet är det positivt. Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation tidigare, gärna inom kommun. I övrigt vill vi att du är en van användare av Officepaketet särskilt Excel 

Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga och arbetar noggrant med god kvalitet. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi värdesätter om du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till goda förändringar. Vidare ser vi att du har numerisk förmåga och att du är en god kommunikatör både i tal och i skrift. 

Kommunstyrelseförvaltningen erbjuder friskvårdsbidrag och flexibla arbetstider i form av årsarbetstid. 

Anställningsvilkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Övrig information
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan
Arbetsgivarens referensnummer: A412609

Kontaktpersoner
Birgitta Orbert
Administativ chef
08-580 286 20 

Anders Gonzalez
Vision
08-580 285 30

Ingrid Kennerstedt Bornhall
SACO
08- 580 299 31

Hugo Klappenbach
Kommunal
08- 580 290 30

Dela