Planarkitekt

Vi söker en planarkitekt som vill ingå i ett team med starkt intresse för att utveckla Oskarshamns kommun.
Arbetsgivare: Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret
Sista ansökan: 2014-08-17
Placeringsort: Oskarshamn
Kontaktperson: Pär Hansson Tel: 0491-76 43 13
Kontaktperson: Frida Kjäll Tel: 0491-887 49
Kontaktperson: Ida Aronsson Tel: 0491-881 35
Publicerad: 10 juli

Samhällsbyggnadskontorets Planavdelning söker

Planarkitekt

Vi söker en planarkitekt som vill ingå i ett team med starkt intresse för att utveckla Oskarshamns kommun. Vi står inför flera stora utvecklingsprojekt och viktiga strategiska planeringsfrågor där vi behöver din kompetens och erfarenhet.

Planavdelningen har åtta medarbetare som arbetar med planeringsfrågor. Under de senaste åren har ett flertal yngre medarbetare anställts och vi har fått en bra mix av erfarenhet och nytänkande. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och fritt arbete med stor variation och med goda möjligheter till utveckling.

Arbetsuppgifter

Dina uppgifter kommer i huvudsak bestå i att handlägga och delta i arbetet med detaljplaner, översiktsplaner och andra planeringsprojekt. Vi har ett stort antal intressanta planeringsprojekt som vi arbetar med just nu.

Vi planerar nu för det största stadsutvecklingsprojektet någonsin i Oskarshamn. Inre hamnen ska genomgå en långsiktig förändring och bli en naturlig del av staden och stadslivet och åter knyta Oskarshamns stad till vattnet. Här planerar vi för nya bostäder, mindre verksamheter och publika ytor såsom torg, strandpromenad och badstrand.

Andra projekt berör allt från bostäder, handelsetableringar och verksamhetsområden till en stor turistanläggning/resort i kommunens norra del. En fördjupad översiktsplan för Oskarshamns stad har nyss blivit antagen, nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan för Oskarshamns kommun.

Kompetens

Vi söker dig som har både erfarenhet av och ett starkt intresse för planering. Du har en relevant utbildning t.ex. fysisk planerare, arkitekt eller liknande. Du ska vara öppen och engagerad samt ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi förutsätter att du har god datorvana.

Du ska ha förmåga att självständigt driva projekt, samarbeta och samverka med kollegor, andra förvaltningar, myndigheter och allmänheten. Stort engagemang och positiv anda är kännetecknande för Planavdelningen idag. Vi söker dig som vill vara med i vårt team.

Vi ser gärna en ansökan från dig som har erfarenhet av planering men välkomnar även en ansökan från dig som är nyexaminerad.

Anställning

Tillsvidareanställning heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner och fackliga företrädare

Pär Hansson, Planchef, tel. 0491-76 43 13

Frida Kjäll, Planarkitekt, tel. 0491-887 49

Ida Aronsson, Planarkitekt, tel. 0491-881 35

Kent Svensson, Sveriges Arkitekter, 0491-76 47 41

Regina Björnesund, Vision, 0491-76 45 66

Välkommen med din ansökan via offentliga jobb, www.offentligajobb.se.

Dela

Trafik- och gatuchef

Är du vår nye samhällsbyggare?
Arbetsgivare: Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen
Sista ansökan: 2014-08-17
Placeringsort: Karlstad
Kontaktperson: Torbjörn Frykstedt Tel: 054-540 67 92, 070-001 85 89
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och utveckla koncernen Karlstads kommun?

Hos oss får du 7 000 arbetskamrater inom 600 olika yrken. Tillsammans arbetar vi för att uppnå visionen om att skapa tillväxt och en god livskvalitet med målet att bli 100 000 invånare.
Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.

På Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent vatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvar även för den interna service till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar. Vi brukar säga att vi bygger och sköter Karlstad.

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för Karlstads kommuns mark och anläggningar. Avdelningen består av fyra enheter: trafik och gata, natur och park, mark och exploatering samt VA. Vårt uppdrag är att ha människor och deras behov i fokus. Vi formar och bygger ett Karlstad som skapar bra dagar för invånarna. För att ge Karlstadsborna en ännu enklare och bättre vardag behöver vi nu förstärka vårt lag av samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi en grön, attraktiv, tillgänglig och hållbar stad som växer. En stad som erbjuder funktioner och miljöer för alla människors behov.

Tjänsten är placerad som chef för Trafik- och gatuenheten. Enheten består av 16 medarbetare som tillsammans ansvarar för att förvalta och utveckla kommunens gator, torg, gång-och cykelvägar, broar, industrispår, strandskoningar, kajer och hamnar. Vi står inför flera stora investeringar i stadens infrastruktur vilka utgår från trafikplan, cykelplan, belysningsprogram m.m. Vi ser att stadens offentliga rum blir allt viktigare för Karlstadsbor och besökare och vi har flera aktuella utvecklingsprojekt inom stadsmiljö och hållbart resande att ta tag i som ytterligare kommer att stärka Karlstads attraktivitet.

Vår nuvarande trafik- och gatuchef antar nya utmaningar inom samhällsbyggandet på annat håll i Värmland och vi söker därför hans efterträdare.

Arbetsbeskrivning
Som trafik- och gatuchef har du ansvar för övergripande styrning, ledning och utveckling av verksamheten. Du har personalansvar och ansvarar också för verksamhetens sammantagna ekonomi och resultat. I din roll ingår också att säkerställa arbetsrutiner, resursplanering och prioriteringar samt att ansvara för kvalitet och uppföljning. En aktiv omvärldsbevakning utgör grund för att säkra de bästa arbetsmetoderna och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. En viktig del i arbetet är att inspirera, stötta och motivera medarbetare.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du deltar med din kompetens och ditt engagemang inom hela samhällsbyggnadsområdet. Arbetet som trafik- och gatuchef förutsätter dialog och samverkan både internt och externt. Vi ser ett ökat behov av samspel och nya sätt att engagera stadens aktörer och medborgare så att vi tillsammans ska kunna åstadkomma det som vi förväntas erbjuda Karlstadsbor och besökare nu och i framtiden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten relevant högskoleutbildning. Du har flerårig erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet och har erfarenhet av ledarskap samt utvecklings- och förbättringsarbete. Du har en förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt i syfte att se sammanhang och helheter i en verksamhet som är en viktig byggsten för hållbar tillväxt.

I ditt ledarskap är du prestigelös, kommunikativ, trygg i dig själv och stimuleras av att se din omgivning växa. Att skapa och bibehålla goda relationer både internt och externt är naturligt för dig. Du är strukturerad och har en god förmåga att delegera och prioritera. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och god hushållning leder du verksamheten mot goda resultat och uppställda mål. Du är flexibel och bra på att se helheter och att entusiasmera människor omkring dig. Nyfikenhet att hitta lösningar göra att du har lätt att se möjligheter även i komplexa situationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, Kollektivavtal finns.
Tillträde enligt överenskommelse.

Chefsförordnanden är tidsbegränsade för att stimulera den interna rörligheten inom kommunen.
Förordnandet kan förlängas.

Ansökan
Ansök senast: 2014-08-17
Referensnummer: TFN-2014-1271

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1 

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer om oss på http://www.karlstad.se

Dela

Mark- och exploateringschef

Är du vår nye samhällsbyggare?
Arbetsgivare: Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen
Sista ansökan: 2014-08-17
Placeringsort: Karlstad
Kontaktperson: Torbjörn Frykstedt Tel: 054-540 67 92, 070-001 85 89
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och utveckla koncernen Karlstads kommun?

Hos oss får du 7 000 arbetskamrater inom 600 olika yrken. Tillsammans arbetar vi för att uppnå visionen om att skapa tillväxt och en god livskvalitet med målet att bli 100 000 invånare.
Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.

På Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent vatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvar även för den interna service till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar. Vi brukar säga att vi bygger och sköter Karlstad.

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för Karlstads kommuns mark och anläggningar. Avdelningen består av fyra enheter: trafik och gata, natur och park, mark och exploatering samt VA. Vårt uppdrag är att ha människor och deras behov i fokus. Vi formar och bygger ett Karlstad som skapar bra dagar för invånarna. För att ge Karlstadsborna en ännu enklare och bättre vardag behöver vi nu förstärka vårt lag av samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi en grön, attraktiv, tillgänglig och hållbar stad som växer. En stad som erbjuder funktioner och miljöer för alla människors behov.

Tjänsten är placerad som chef för Mark- och exploateringsenheten. Enheten består idag av 10 medarbetare som tillsammans utvecklar kommunens mark i syfte att kunna erbjuda byggbar mark för boende och näringsliv i Karlstad. Enheten företräder kommunen som fastighetsägare och har i denna egenskap en stark och sammanhållande roll genom hela plan- och exploateringsprocessen från idé till förverkligande. Karlstad är med en ökande efterfrågan på mark för bostadsbyggande och näringslivets mångskiftande behov i ett expansivt tillväxtskede med krav på kommunen att kostnadseffektivt och marknadsanpassat tillhandahåller attraktiv och byggklar mark. Vi har flera spännande exploateringsprojekt både som förtätningar och omställning av äldre industrimark till bostäder men även stadsutveckling på jungfrulig mark. Enheten deltar även i utveckling av stadskvarter och det offentliga rummet.

Vår nuvarande mark- och exploateringschef antar nya utmaningar inom samhällsbyggandet på annat håll i Värmland och vi söker därför hans efterträdare.

Arbetsbeskrivning
Som mark- och exploateringschef ansvar du för övergripande styrning, ledning och utveckling av verksamheten. Du har personalansvar och ansvarar också för verksamhetens sammantagna ekonomi och resultat. Din roll är också att säkerställa arbetsrutiner, resursplanering och prioriteringar samt att ansvara för kvalitet och uppföljning. En aktiv omvärldsbevakning utgör grund för att säkra de bästa arbetsmetoderna och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. En viktig del i arbetet är att inspirera, stötta och motivera medarbetare.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du deltar med din kompetens och ditt engagemang inom hela samhällsbyggnadsområdet. Arbetet som mark- och exploateringschef förutsätter dialog och samverkan både internt och externt. Vi ser ett ökat behov av samspel och nya sätt att engagera aktörer och medborgare så att vi tillsammans ska kunna åstadkomma det som vi förväntas erbjuda Karlstadsbor och besökare nu och i framtiden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten relevant högskoleutbildning. Du har flerårig erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet och har erfarenhet av ledarskap samt utvecklings- och förbättringsarbete. Du har en förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt i syfte att se sammanhang och helheter i en verksamhet som är en viktig del i byggandet av ett än mer hållbart Karlstad.

I ditt ledarskap är du prestigelös, kommunikativ, trygg i dig själv och stimuleras av att se din omgivning växa. Att skapa och bibehålla goda relationer både internt och externt är naturligt för dig. Du är strukturerad och har en god förmåga att delegera och prioritera. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och god hushållning leder du verksamheten mot goda resultat och uppställda mål. Du är flexibel och bra på att se helheter och att entusiasmera människor omkring dig. Nyfikenhet att hitta lösningar göra att du har lätt att se möjligheter även i komplexa situationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid Kollektivavtal finns.
Tillträde enligt överenskommelse.

Chefsförordnanden är tidsbegränsade för att stimulera den interna rörligheten inom kommunen.
Förordnandet kan förlängas.

Ansökan
Ansök senast: 2014-08-17
Referensnummer: TFN-2014-1272

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer om oss på http://www.karlstad.se

Dela

Bygglovarkitekt/Bygglovinspektör

Arbetsgivare: Oxelösunds kommun
Sista ansökan: 2014-09-01
Placeringsort: Oxelösund
Kontaktperson: Elisabeth Bäckman Steninger Tel: 0155-381 44
Kontaktperson: Markus Damm Nordqvist Tel: 0155-381 57
Kontaktperson: Dennis Gustafsson Tel: 0155-383 64
Kontaktperson: Fackliga företrädare når du via kommunens växel Tel: 1555-380 00
Kontaktperson: Från och med 2014-08-11 kan kontaktpersonerna nås. Tel:
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen, som ligger strategiskt i Östra Sörmland, har cirka 11 400 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Till Nyköping är det cirka tio minuters bilväg och till Stockholm tar det cirka en timme. Som anställd får du ett nära ledar- och medarbetarskap, bidrag till friskvård och möjlighet att påverka dina arbetstider. Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete och möjlighet att vara med och bidra till att vår kommun växer och utvecklas.

Arbetsbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Oxelösunds kommun är en dynamisk arbetsgrupp med 14 personer. Förvaltningens arbetsuppgifter spänner över miljöstrategi, översikts- och detaljplanering, bygglov, gata, park, trafik, bostadsanpassning, försäkringar och miljö- och hälsoskydd.

Vi söker nu en ansvarstagande efterträdare till en av våra byggnadsinspektörer.Tjänstens innehåll kan utformas utifrån din bakgrund och erfarenhet.

I huvudarbetsuppgifterna ingår beroende på bakgrund, handläggning av alla typer av lov/anmälan, handläggning av strandskyddsdispenser, inspektioner (tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd), tillsynsärenden enligt PBL samt rådgivnings- och vägledningsfrågor såväl internt som externt.

Som bygglovarkitekt/inspektör i Oxelösund får du möjlighet att arbeta nära beslutsfattare och allmänhet liksom samarbeta med andra myndigheter. Du får varierande arbetsuppgifter och därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Din roll i kommunens spännande utvecklingsarbete blir central. Du deltar i planprocessen ur bygglovsynpunkt och i sådana utredningsuppdrag där din kompetens behövs.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning till arkitekt, byggnadsingenjör, byggnadsantikvarie eller samhällsplanerare med minst tre års utbildning alternativt bygglovhandläggningsutbildning.

Du förväntas ha goda kunskaper om Plan- och bygglagen respektive Boverkets byggregler, liksom god vana att läsa och tolka lagtext. Meriterande är erfarenhet från kommunal handläggning inom området, kunskap inom gestaltningsområdet samt erfarenhet av verksamhetssystemet Castor.

Du som söker är serviceinriktad, engagerad, resultatorienterad och har förmåga att skapa tillit och förtroende. Eftersom arbetsgruppen är liten och kontakterna många är det också viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och lätt för att arbeta i grupp. Du måste också kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. G
God datorvana och körkort är ett krav.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning
Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

Dela

Verksamhetsstrateg

Socialförvaltningen
Arbetsgivare: Flens kommun
Sista ansökan: 2014-08-20
Placeringsort: Flen
Kontaktperson: Karin Fransson Tel: 073-368 89 11 karin.fransson@source-hr.se
Publicerad: 4 juli

Natursköna Flens kommun är lika stor till ytan som Stockholms stad med en totalareal på 826 kvadratkilometer, varav 114 kvadratkilometer består av vatten. I kommunen finns drygt 170 sjöar som är större än en hektar. Flen har ca 16 000 invånare.

Flen är kommunens centralort som har goda förbindelser med omvärlden. Med Sörmlandspilen är det tio avgångar om dagen till och från Stockholm. I kommunen finns även tätorterna Malmköping, Mellösa, Hälleforsnäs och Sparreholm, alla med en egen historia och karaktär.

Det pågår en mängd utvecklingsarbeten i kommunen som syftar till utveckling och förbättring, allt från ortsutvecklingsprojektet, skolprojektet och värdegrundsarbete. Kommunens socialförvaltning är delvis lokaliserad i kommunens stadshus och har därmed nära till beslut och gränsöverskridande diskussioner. Arbetsmiljön präglas av en god och samarbetsvillig atmosfär.

VERKSAMHETSSTRATEG,SOCIALFÖRVALTNINGEN

Socialförvaltningen i Flens kommun har ett brett uppdrag med ansvar för Individ och familjeomsorg, äldre och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, vuxenutbildningen, SFI samt arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Förvaltningen är välfungerande och ambition är nu att lyfta verksamheten en nivå - till att ligga i framkant. Tjänsten som Verksamhetsstrateg är ny inom socialförvaltningen och inrättas för att förstärka verksamheten med en strategisk resurs. Flen söker dig som har ett engagemang för kvalitets- och utvecklingsfrågor och som drivs av att åstadkomma resultat. 

UPPDRAGET
Som verksamhetsstrateg ansvarar du för att strukturerat identifiera och prioritera olika utvecklingsområden inom förvaltningens breda verksamhet samt att aktivt bidra till måluppfyllelse för beslutade fokusområden. Verksamhetsstrategen initierar och tillsätter projektgrupper och intar, beroende på projektets karaktär, rollen som projektledare, styrgrupps- eller som referensmedlem.

Du rapporterar till Socialchefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med förvaltningens avdelningschefer, som du i ditt uppdrag har ett nära samarbete med. Du hämtar inspiration och håller dig ajour genom omvärldsbevakning där du bl.a. aktivt deltar i såväl lokala som nationella nätverk. Dina kontaktytor omfattar även en dialog och samverkan med externa parter, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Flens kommun präglas av ett mångkulturellt samhälle vilket bidrar till spännande och viktiga utmaningar att omfamna, såsom att utveckla och förbättra mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Andra exempel på fokusområden för utveckling som har bäring på ditt uppdrag är att arbeta fram och implementera strukturer för mål- och resultatstyrning inom förvaltningen samt att utveckla och kvalitetssäkra förvaltningens kvalitetsarbete.

Exempel på arbetsuppgifter:
- Arbete med framtagande av nämndplan för Socialnämnden
- Utvecklings- och kvalitetsfrågor inom nämndplanen
- Arbeta med mål och resultat styrning inom förvaltningen
- Vara projektledare, styrgrupps- referensmedlem i projekt av strategisk karaktär
- Bidra med analys, beslutsunderlag och presentationer inom nämndens ansvarsområden till förvaltningsledningen och nämnd
- Bidra med extern omvärldsbevakning
- Utveckla och kvalitetssäkra kvalitetsarbetet inom förvaltningen
- Brukarundersökningar, analysera och presentera resultatet för våra verksamheter, hemsidan, förvaltningen och Socialnämnd
- Sammanställa kvalitetsbokslut
- Delta i nationella, regionala och lokala nätverk.

FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig med i sammanhanget relevant universitets-/högskoleutbildning och med god dokumenterad erfarenhet från minst något av områdena individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg och/eller arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Vi ser dock gärna att du i grunden är en generalist med erfarenhet av flera av socialförvaltningens breda verksamhetsområden. Specialistkunskaper inom arbetsmarknad- och integrationsfrågor och/eller individ- och familjeomsorg ses också meriterande. Meriterande är även om du har erfarenhet av projektledning. Erfarenhet av och god förståelse för politiskt styrd verksamhet är vidare ett krav.

För att bli framgångsrik i uppdraget krävs att du är en i grunden utvecklingsorienterad, kvalitetsmedveten och initiativtagande person med strategisk höjd. Tjänsten är nyinrättad och handlingsutrymmet stort vilket vidare förutsätter att du har en god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete. 

Då du som Verksamhetsstrateg har stora kontaktytor både internt och externt samt förväntas kunna skriva tjänsteskrivelser, är det ett krav för tjänsten att du har goda svenskakunskaper, både i tal och i skrift. 

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

FLEN ERBJUDER
Ett uppdrag med stort handlingsutrymme där du får möjlighet att arbeta strategiskt och strukturerat med utvecklings- och kvalitetsfrågor. Förvaltningens verksamhet är bred och frågorna tangerar många intressenter, vilket för rätt person innebär en stimulerande komplexitet. Flens kommun erbjuder möjligheten att ingå i en utvecklingsorienterad kontext där du som Verksamhetsstrateg, tillsammans med kompetenta medarbetare, gör skillnad i samhällsviktiga frågor.

Flen ligger i hjärtat av Sörmland med goda kommunikationsförbindelser. Hit kommer du smidigt från bl.a. Katrineholm och Eskilstuna. Från Västerås och Stockholm är du här på dryga timmen.

ÖVRIGT
För mer information eller vid frågor, vänligen kontakta SOURCE konsult Karin Fransson, 073-368 89 11, karin.fransson@source-hr.se 

Sista dag att registrera din intresseanmälan är den 20 augusti.

Dela

Ansvarig för Public Affairs (PA)

Arbetsgivare: Folksam
Sista ansökan: 2014-08-04
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Erik von Hofsten Tel: 08-772 66 96 erik.von-hofsten@folksam.se
Publicerad: 4 juli

Kundägda Folksam erbjuder många karriärmöjligheter i ett ansvarstagande företag. Vi är i dag cirka 3 700 medarbetare och är störst på försäkring i Sverige. Nästan varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare.

Den svenska försäkringsbranschen påverkas i allt större utsträckning av det europeiska samarbetet. Folksam med dotterbolag bedriver sedan ett par år en strukturerad och koordinerad kommunikation med opinionsbildare, branschorganisationer och politiska beslutsfattare. I Folksam ser vi det som en naturlig del i verksamheten att påverka och inhämta synpunkter från omvärlden.

Ett framgångsrikt lobbyarbete kräver en stark och kontinuerlig opinionsbildning. I arbetet med att vässa Folksam för framtiden söker vi nu en ny Public Affairsansvarig till informationsavdelningen.

Vad du kan förvänta dig
Som Public Affairsansvarig blir du en del av Folksams koncerngemensamma informationsavdelning. Avdelningen svarar även för finansiell kommunikation, internkommunikation, kriskommunikation, PR och medierelationer. Vi är nio personer som i våra olika roller tillsammans ansvarar för att bidra till Folksams totalkommunikation.

Du ansvarar för att styra och samordna Folksams kommunikation som syftar till att påverka politiska beslutsfattare, lagstiftare, opinionsbildare och branschorganisationer.

Du ansvarar även för aktiv omvärldsbevakning av den politiska arenan, med återkoppling till Folksams samordningsforum för Regulatory och Public Affairs, ExtNet. I rollen ligger också att utveckla riktlinjer och policys för Folksams Public Affairsarbete. På kort och lång sikt planerar du Public Affairsarbetet för Folksam tillsammans med bland annat koncernchef, vd i dotterbolag, ansvarig för Regulatory Affairs och ExtNet.

I ditt uppdrag ingår även att vid behov stödja informationsavdelningens nyhetsredaktion vid arbetstoppar.

Vad vi förväntar oss
Vi söker dig som i första hand har en högskoleutbildning inom statskunskap eller offentlig förvaltning och vi ser gärna att du har kompletterat den med någon form av utbildning inom kommunikation. Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet från opinionsbildande arbete och politisk lobbying i företag. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att skapa intern samsyn i komplexa strukturer.

I rollen som Public Affairsansvarig är du van att bedöma och dra slutsatser av komplex information och du använder ditt goda omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du trivs att arbeta i högt tempo med snabba förändringar och där du ständigt håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning.

Du förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Du förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna på svenska och engelska och du är snabb skribent som skriver lättfattligt.

Som person är det viktigt för dig att samarbeta med andra människor och du är erkänt duktig på att skapa kontakter och underhålla relationer, inte minst i yrkesmässiga sammanhang. Din förmåga att kommunicera på ett lyhört sätt gör att du uppfattas som tydlig. Du är också duktig på att påverka och övertyga andra. Du har integritet och vågar stå för dina bedömningar.

Mer information och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta informationschef Erik von Hofsten, 08-772 66 96 eller 0722-302026.

Fackliga representanter är Erika Andersson (FTF) 0708-31 52 83, Ann-Louise Andersson (Akademikerföreningen), 0708-31 61 44 och Mikael Carlsson (HKF), 070-831 51 32. 

Välkommen skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag, men senast 4 augusti 2014. Vi tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.

Folksam är störst på försäkring i Sverige. Vi ägs av våra kunder och erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför arbetar vi för att kunderna ska vara rätt försäkrade men också förebyggande med trafiksäkerhetsforskning, aktivt miljöarbete och ansvarsfullt ägande. Hos oss jobbar cirka 3 700 medarbetare och vi finns över hela landet. I Folksam med dotterbolag erbjuder vi många karriärmöjligheter.

Dela

Huvudprojektledare

Som huvudprojektledare får du ett huvudansvar för den projektportfölj som etableras för gemensamma digitala lösningar.
Arbetsgivare: Sveriges Kommuner och Landsting
Sista ansökan: 2014-08-24
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Per Mosseby, avdelningschef Tel: 08-4527542
Kontaktperson: Kerstin Blom Bokliden, SACO Tel: 08-452 7860
Kontaktperson: Gill Wingbo, Vision Tel: 08-452 7689
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som intresse- och arbetsgivarorganisation driver vi medlemmarnas frågor och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Tillsammans utvecklar vi välfärden.

SKL:s kontor finns vid Slussen i Stockholm med en fantastisk utsikt över staden.

Arbetsbeskrivning
Avdelningen för digitalisering har en strategisk och koordinerande roll med ansvar för att leda och stödja kommuner och landsting i att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Inom avdelningen drivs ett antal projekt kring gemensamma digitala lösningar för kommuner och landsting.

Rollen som huvudprojektledare innebär att ta ett huvudansvar för den projektportfölj som etableras för gemensamma digitala lösningar. Initialt handlar det främst om ett djupare projektarbete kring de första projekten och den struktur av avtal och överenskommelser som måste träffas mellan SKL, myndigheter och våra medlemmar. På sikt kommer uppdraget att utvecklas mot styrning och löpande förvaltning av den gemensamma projektportföljen. Huvudprojektledaren tar också ett ansvar för att stödja avdelningens programansvariga och sakkunniga i deras olika roller inom respektive projekt.

SKL är en samhällsaktör som deltar på olika sätt i ett mycket stort antal projekt av varierande karaktär, men endast ett litet fåtal av dessa är av sådan art att SKL beslutar prioritera att starta och ta initiativ till en gemensam digital lösning. I rollen som huvudprojektledare ingår att ta ansvar för att hålla samman den beredning av ärenden och de förstudier som ligger till grund för SKL:s beslut om att finansiera och driva gemensamma lösningar.

Kvalifikationer
Adekvat högskoleexamen Mångårig erfarenhet av att driva och samordna projekt Erfarenhet av it-projekt av utvecklingskaraktär Erfarenhet av att arbeta med kommuner och landsting Kunskap och erfarenhet av digitalisering av offentlig sektor Erfarenhet strategiskt arbete för att prioritera bland en projektportfölj som är rörlig materia.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast: 2014-08-24
Referensnummer: A408348

Dela

Biträdande enhetschef

till Rinkeby-Kistamottagningen
Arbetsgivare: Stockholms stad
Sista ansökan: 2014-08-20
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Gun Rydgren Tel: 076-12 01 616
Kontaktperson: Marianne Mattsson Tel: 076-12 01 639
Kontaktperson: Marie Ahlman Tel: 08-508 117 20
Publicerad: 3 juli

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. 

Rinkeby-Kistamottagningen är en del av socialtjänstens missbruksvård och är samlokaliserad med landstingets beroendevård. Enheten, som består av 22 personer, är en stabil och väl fungerande arbetsgrupp. Den består av en enhetschef, två biträdande enhetschefer, socialsekreterare, behandlingsassistenter samt administrativ personal. Inom landstingsdelen finns sjuksköterskor, läkare, mentalskötare samt läkarsekreterare. 

Inom mottagningen bedrivs både missbruksutredningar och olika öppenvårdsbehandlingar, såsom ex 12-stegsprogrammet. Vi arbetar med resultatbaserad styrning, och har en väl utarbetad strategi när det gäller klientens mål. Vi arbetar också utåtriktat och utför kontinuerlig utbildning inom området. Här tas beslut om institutionsplaceringar och uppföljningar av dessa görs också inom mottagningen. 

Nu behöver vi dig som vill vara med och utveckla vårt arbete inom missbruksvården i Rinkeby-Kista! 

Arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef kommer du leda och fördela arbetet på enheten med inriktning på utförardelen/öppenvård. I en del av arbetet bistår du även utredare med myndighetsutövning och medverkar vid behov i handläggningen av ärenden enligt SoL och LVM. 

De två biträdande enhetscheferna har ett tätt samarbete och tillsammans ansvarar ni för att kvalitetssäkra gruppens ärenden och att ge råd och stöd när svåra lägen uppstår. 

Du kommer fatta beslut enligt delegation. 

Du kommer samverka med andra verksamhetsområden inom och med interna och externa uppdragstagare. 

I samarbete med enhetschefen kommer du få möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling och verka för en kunskapsbaserad socialtjänst. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomutbildning och vidareutbildning inom området missbruk
• Gedigen och dokumenterad erfarenhet inom missbruk
• Erfarenhet av arbetsledning inom socialtjänsten
• Erfarenhet av att handleda personal inom öppenvård
• Goda kunskaper inom dokumentationssystem
Utbildning i ASI och MI 

Meriterande är utbildning i KBT. 

Som person är du empatisk och har en hög kommunikativ förmåga. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och tillgänglighet, och du inbjuder gärna till diskussion. 

Du har en god samarbetsförmåga och ser det som självklart att i din roll bygga goda och förtroendefulla relationer.
Din initiativförmåga är hög och du drivs av att få arbeta med metod- och utvecklingsfrågor. 

Övrigt
Vi har subventionerad friskvård och flextid. 

Stockholms stad annonserar bara via upphandlade medierådgivare. Vi har även upphandlade rekryteringsföretag om vi väljer att ta hjälp vid rekrytering. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Yrkeskategori: Enhetschef inom socialtjänst
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid. 100
Löneform: Månadslön
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan
Ansökan görs digitalt via Jobb i stan
Förvaltning: Rinkeby-Kista SDF - Rinkeby-Kistamottagningen
Arbetsgivarens referensnummer: A27601 

Sista ansökningsdatum: 2014-08-20 

Kontakta oss
Gun Rydgren
Enhetschef
076-12 01 616
08-508 01 616

Marianne Mattsson
Biträdande enhetschef
076-12 01 639
08-508 01 639

Marie Ahlman
HR-konsult
08-508 117 20

Fackliga representanter
David Hellberg
SACO
08-508 01 504

Karin Wrannvik
Ledarna
076-12 90 750

Zubeyde Arslanerkekoglu
Vision
076-1201725

Dela