Controller

Stadsledningskontoret
Arbetsgivare: Göteborgs stad
Sista ansökan: 2014-09-03
Placeringsort: Göteborg
Kontaktperson: Eva Hessman Tel: 031-368 01 96
Kontaktperson: Anders Johansson Tel: 031-368 04 48
Publicerad: 27 augusti

Stadsledningskontorets roll är att stödja kommunstyrelse och förvaltnings- och bolagsledningar i arbetet med Göteborgs stads uppdrag för ledning, styrning och utveckling av verksamheten. Utgångspunkten är de mål och inriktningar som fastställs av kommunfullmäktige i budget och verksamhetsplaner.

Göteborgs stads koncern har en omslutning om drygt 45 miljarder och en årlig investeringsvolym uppgående till över 8 miljarder. 

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och motverka diskriminering. Vi välkomnar en blandning av sökande oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning funktionsnedsättning eller ålder.

Arbetsbeskrivning
Staden är nu i en situation som ställer höga krav på ekonomisk planering, uppföljning och analys. Dessutom befinner sig staden i ett omfattande utvecklingsarbete kopplat till införande av nya systemstöd, bland annat nytt ekonomisystem. Det innebär att stadsledningskontoret behöver utveckla arbetet med de övergripande ekonomiska processerna. Vi erbjuder dig möjligheter att aktivt delta i och driva stadens övergripande ekonomiarbete på kommunledningsnivå. 

Som controller på stadsledningskontoret kommer du att arbeta med stadens budget, ekonomistyrning och uppföljning med därtill hörande analys och utvecklingsarbete. Tjänsten kommer att ha särskilt fokus på utveckling av planering, styrning och uppföljning av stadens betydande investeringsbehov framöver. Du kommer vara med och driva utvecklingen kring budgetering, uppföljning och analysmodeller. Du har ett arbetssätt som innebär att du driver utvecklingsarbetet i dialog och samarbete med stadens förvaltningar och bolag. Du rapporterar till ekonomidirektör och har därmed en viktig roll avseende utvecklingen av stadens ekonomistyrning. Du kommer också att hantera budget och uppföljning samt ta fram analysunderlag kopplat till stadens övergripande ekonomiska situation. Arbetet innehåller konkret hantering av att omsätta de politiska budgetbesluten till fördelning i stadens förvaltningar och bolag.

Arbetsuppgifterna ger dig stora möjligheter till helhetssyn och överblick av ekonomiområdet i relation till andra områden. Vi erbjuder ett arbete i en organisation med stimulerande uppgifter och goda möjligheter till påverkan av arbetssätt och utveckling av den egna kompetensen.

Kvalifikationer
Vi vill att du har adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta med frågor avseende ekonomisk styrning utifrån ett ledningsperspektiv. Du får gärna ha erfarenhet av kommunal ekonomi samt en hög analytisk förmåga. Du bör också ha erfarenhet från att arbeta i en stor organisation. 

Du ska kunna skapa förtroendefulla relationer med såväl chefer som medarbetare och externa aktörer samt kunna uttrycka dig pedagogiskt i såväl tal som skrift. Vi ser det också som viktigt att du är drivande och initiativrik. 

Erfarenhet krävs

SISTA ANSÖKNINGSDATUM
2014-09-03 

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

KONTAKTPERSONER
Eva Hessman
Ekonomidirektör
Telefon: 031-368 01 96

Anders Johansson
Chefscontroller
Telefon: 031-368 04 48

FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Erik Lindskog
SACO
Telefon: 031-368 00 06

Lena Signal
Vision
Telefon: 031-368 04 16

Dela