Förvaltningschef Barn-och utbildningsförvaltningen

Arbetsgivare: Tyresö kommun
Sista ansökan: 2014-05-09
Placeringsort: Tyresö
Kontaktperson: Ulf Haraldsson Tel: 08-5782 9291
Publicerad: 16 april

Barn-och utbildningsförvaltningen ansvarar för Tyresös verksamheter inom grundskola, förskola och elevhälsa. I ansvarsområdet ligger även två friskolor och ytterligare en är under etablering. Förvaltningen har totalt ca 1500 medarbetare och är organiserad i nio rektorsområden, elevhälsa och stab.

Förvaltningschefen ska leda och utveckla en väl fungerande verksamhet med ekonomi i balans och tillsammans med sin ledningsgrupp arbeta för hög kvalitet inom barn- och utbildningsförvaltningens alla verksamheter. Rollen innebär ett övergripande ansvar för den pedagogiska verksamheten där kompetens, kvalitet samt effektiv och ändamålsenlig resursfördelning är i fokus. Förvaltningschefen ansvarar för att den genomgripande och bärande värdegrunden "En skola för var och en" omsätts och realiseras. Att ha ett helhetsperspektiv, mycket god förståelse för kvalitets- och verksamhetsutveckling är viktigt liksom att säkerställa en flexibel och effektivt organiserad skolverksamhet så att omställningar kan ske i verksamheten vid förändrad efterfrågan.

Förvaltningschefen rapporterar direkt till kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp. Därmed har chefen även ett ansvar för att bidra till det övergripande kommunuppdraget och till ett bra och gränsöverskridande samarbete med chefskollegorna inom kommunledningen.

Arbetsuppgifter
Inför barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen ansvara för den totala verksamheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen.Leda arbetet med att omsätta politiska mål till praktiska verksamhetsmål.Leda förvaltningens ledningsgrupp samt engagera sig i sina underställda chefers arbetssituation och kompetensutveckling.Skapa ett bra teamarbete i gruppen.Vara delaktig i kommunens tjänstemannaledningsgrupp.Företräda Barn- och utbildningsförvaltningen såväl internt i kommunen som externt ut i samhället.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning som är relevant för verksamhetsområdet samt erfarenhet av att arbeta som ledare på strategisk nivå i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande liksom erfarenhet från utbildningssektorn. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper
Som person är du en utvecklingsinriktad ledare som är självgående och synlig i organisationen. Du ska ha förmågan att skapa engagemang och delaktighet för att nå gemensamma mål. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och är duktig på att skapa och vidmakthålla goda relationer med såväl interna som externa aktörer. Som person är du lyhörd, stabil och klarar av att hantera och bemöta kritik på ett bra sätt. Du är en förebild för alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och organisationen.

Arbetet ställer höga krav på samverkan med politiker både i nämnd och i kommunstyrelse, med kommunens andra förvaltningar samt med fackliga organisationer.

Om tjänsten
Tillsvidare, heltid. Månadslön. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
Ulf Haraldsson, HR-chef, 08-5782 9291 Fackliga kontaktpersoner nås genom kommunens växel, 08-5782 9100

Ansökan 
Välkommen med din ansökan senast 9 maj.

 

Dela

Förvaltningschef Barn-och utbildningsförvaltningen

Arbetsgivare: Tyresö kommun
Sista ansökan: 2014-05-09
Placeringsort: Tyresö
Kontaktperson: Ulf Haraldsson Tel: 08-5782 9291
Publicerad: 16 april

Barn-och utbildningsförvaltningen ansvarar för Tyresös verksamheter inom grundskola, förskola och elevhälsa. I ansvarsområdet ligger även två friskolor och ytterligare en är under etablering. Förvaltningen har totalt ca 1500 medarbetare och är organiserad i nio rektorsområden, elevhälsa och stab.

Förvaltningschefen ska leda och utveckla en väl fungerande verksamhet med ekonomi i balans och tillsammans med sin ledningsgrupp arbeta för hög kvalitet inom barn- och utbildningsförvaltningens alla verksamheter. Rollen innebär ett övergripande ansvar för den pedagogiska verksamheten där kompetens, kvalitet samt effektiv och ändamålsenlig resursfördelning är i fokus. Förvaltningschefen ansvarar för att den genomgripande och bärande värdegrunden "En skola för var och en" omsätts och realiseras. Att ha ett helhetsperspektiv, mycket god förståelse för kvalitets- och verksamhetsutveckling är viktigt liksom att säkerställa en flexibel och effektivt organiserad skolverksamhet så att omställningar kan ske i verksamheten vid förändrad efterfrågan.

Förvaltningschefen rapporterar direkt till kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp. Därmed har chefen även ett ansvar för att bidra till det övergripande kommunuppdraget och till ett bra och gränsöverskridande samarbete med chefskollegorna inom kommunledningen.

Arbetsuppgifter
Inför barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen ansvara för den totala verksamheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen.Leda arbetet med att omsätta politiska mål till praktiska verksamhetsmål.Leda förvaltningens ledningsgrupp samt engagera sig i sina underställda chefers arbetssituation och kompetensutveckling.Skapa ett bra teamarbete i gruppen.Vara delaktig i kommunens tjänstemannaledningsgrupp.Företräda Barn- och utbildningsförvaltningen såväl internt i kommunen som externt ut i samhället.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning som är relevant för verksamhetsområdet samt erfarenhet av att arbeta som ledare på strategisk nivå i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande liksom erfarenhet från utbildningssektorn. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper
Som person är du en utvecklingsinriktad ledare som är självgående och synlig i organisationen. Du ska ha förmågan att skapa engagemang och delaktighet för att nå gemensamma mål. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och är duktig på att skapa och vidmakthålla goda relationer med såväl interna som externa aktörer. Som person är du lyhörd, stabil och klarar av att hantera och bemöta kritik på ett bra sätt. Du är en förebild för alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och organisationen.

Arbetet ställer höga krav på samverkan med politiker både i nämnd och i kommunstyrelse, med kommunens andra förvaltningar samt med fackliga organisationer.

Om tjänsten
Tillsvidare, heltid. Månadslön. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
Ulf Haraldsson, HR-chef, 08-5782 9291 Fackliga kontaktpersoner nås genom kommunens växel, 08-5782 9100

Ansökan 
Välkommen med din ansökan senast 9 maj.

 

Dela

Forskningschef

Transportekonomi
Arbetsgivare: VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Sista ansökan: 2014-05-12
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Mattias Viklund Tel: 08-555 365 03
Kontaktperson: Jonas Bjelfvenstam Tel: 013-20 42 10
Publicerad: 9 april

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 200 anställda och en årlig omsättning på omkring 195 miljoner kronor. Till enheten Transportekonomi söker vi nu en forskningschef. Tjänsten är placerad i Stockholm.

VTI bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Vår transportekonomiska forskning är bred. Basen ligger i nationalekonomisk välfärdsteori och fokus är framför allt på tillämpad mikroekonomi. Det handlar bland annat om frågor kring prissättning och finansiering av infrastruktur, effekter av infrastrukturåtgärder för lokalisering av boende och företag, samhällsekonomiska kalkyler, miljöekonomi, trafiksäkerhetsåtgärder och järnvägsekonomi. Enheten har knappt trettio medarbetare, placerade i Stockholm, Borlänge och Göteborg.

Om tjänsten
Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att, utifrån VTI:s verksamhetsmål, leda och utveckla enhetens verksamhet och personal. Som chef har du ansvaret för att, tillsammans med dina medarbetare, generera nya forskningsidéer samt att initiera och genomföra olika vetenskapliga projekt och satsningar. Du ansvarar för enhetens vetenskapliga kvalitet, projekt och strategier. Tjänsten innebär också eget deltagande i och ledning av forskningsprojekt samt täta kontakter med uppdragsgivare. Du har personal- och ekonomiansvar.

Som forskningschef är du en aktiv företrädare för VTI och enheten när det handlar om samverkan i såväl nationella som internationella sammanhang.

Du rapporterar till chefen för avdelning Samhälle, miljö och transporter och ingår tillsammans med övriga forskningschefer i avdelningens ledningsråd.

Din profil
Du har akademisk bakgrund med doktorsexamen eller motsvarande. Alternativt har du annan likvärdig bakgrund inom ett för tjänsten relevant forskningsområde. Du har erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och intresse för vetenskaplig utveckling. Du har ett välutvecklat nationellt och internationellt nätverk. Erfarenhet av EU-samarbete är meriterande. Likaså är erfarenhet av budget- och personalansvar meriterande. Har du tidigare arbetat i en verksamhet med extern finansiering så är det ytterligare en merit. Du är en van kommunikatör med goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Mer information
Ytterligare information om tjänsten lämnas av avdelningschef Mattias Viklund, 072-369 18 23 eller generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, 013-20 42 10. Fackliga representanter är Åsa Forsman, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel på 013-20 40 00.

Vi undanbeder oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ansökan
Välkommen med din ansökan inklusive cv och andra handlingar som du önskar åberopa. Märk din ansökan "Forskningschef transportekonomi dnr 2014/0259-3.1" och skicka den till VTI, Personalenheten, 581 95 Linköping eller per e-post till vti@vti.se.

Sista ansökningsdag är den 12 maj 2014.

KONTAKT
Mattias Viklund
Avdelningschef
Telefon: +46 8 555 365 03

Jonas Bjelfvenstam
Generaldirektör
Telefon: +46 13 20 42 10

Dela

Utredare

hälso- och sjukvård och socialtjänst
Arbetsgivare: Socialstyrelsen
Sista ansökan: 2014-04-30
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Eva Wallin Tel: 075-247 34 70
Kontaktperson: Petra Cederström Tel: 075-247 30 47
Publicerad: 9 april

Avdelningen för utvärdering och analys följer upp, analyserar och utvärderar utvecklingen på områdena socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, smittskydd, och försäkringsmedicin. Uppgiften omfattar även internationella jämförelser.

Avdelningen svarar för epidemiologiska undersökningar och hälsoekonomiska analyser, samt följer upp och utvärderar resultat och effekter av överenskommelser, svenska författningar och andra nationella initiativ.

Vi söker dig som vill
• Analysera och rapportera utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
• Bidra i arbetet med att ta fram och skriva lägesrapporter

Kvalifikationskrav
• Relevant akademisk examen
• God kännedom och kunskap om verksamheter som rör hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst
• Erfarenhet inom projektledning
• God vana av rapportskrivning samt god förmåga att kunna uttrycka sig väl i skrift

Det är dessutom meriterande om du har
• Disputerat inom relevant område
• Genomfört muntliga presentationer på konferenser, etc.
• Erfarenhet av arbete i en statlig myndighet

För att lyckas i uppdraget har du god samarbetsförmåga. Du är flexibel och självgående. Rollen kräver att du är strukturerad och har god analytisk förmåga.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsinformation
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning och tillträde snarast. Titeln är utredare och placeringen är på enheten för välfärdsutveckling i Stockholm.

Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag - att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

Registrera din formella ansökan senast 2014–04-30, genom att klicka på knappen nedan. Ange diarienummer 261-9013/2014. Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.

Rekryteringen sköts av Socialstyrelsens personalenhet, och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare.

Kontaktpersoner
Eva Wallin
Enhetschef
Tel: 075-247 34 70

Petra Cederström
Personalspecialist
Tel: 075-247 30 47

Fackliga företrädare för SACO, ST och Vårdförbundet når du via vår växel på 075-247 30 00.

Dela

Generaldirektör och chef

Läkemedelsverket
Arbetsgivare: Regeringen, Socialdepartementet
Sista ansökan: 2014-04-25
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Lena Furmark Tel: 08-405 10 00
Kontaktperson: Olivia Wigzell Tel: 08-405 39 24
Kontaktperson: Birgitta Carlsson Tel: 08-405 33 93
Publicerad: 2 april

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. 

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Läkmedelsverket ansvarar för kontroll och tillsyn av läkemedel, narkotiska och vissa andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära samt tillsyn av medicintekniska produkter. Myndigheten är lokaliserad till Uppsala och har cirka 800 medarbetare.

Vi söker dig som har
dokumenterat goda ledaregenskaper,
goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
erfarenhet av att leda och utveckla en komplex och kunskapsintensiv verksamhet,
erfarenheter av att utveckla styrning, effektivitet och kostnadskontroll i en större organisation med differienterad verksamhet,
erfarenhet av och kännedom om samarbetet inom EU,
akademisk examen eller motsvarande,
goda språkkunskaper, främst i engelska.

Vidare ska du ha förmåga att
leda och långsiktigt utveckla myndighetens verksamhet bland annat i syfte att i samverkan skapa förutsättningar för god intern styrning, hållbara och effektiva arbetsformer, kostnadskontroll och god resursanvändning,
företräda verksamheten med ett öppet och professionellt förhållningssätt gentemot kommuner, landsting och andra aktörer inom hälsosektorn, nationellt och internationellt,
samverka med företrädare för läkemedelsindustrin och andra branschföreträdare,
arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor,
inom ramen för de statsanställdas gemensamma värdegrund utveckla och leda verksamheten,
företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
Du ska också ha mycket god social kompetens, kommunikativ förmåga och en väl utvecklad förmåga till samverkan och samarbete.

Dessutom är det meriterande om du har
kunskap om och erfarenhet av svensk hälso- och sjukvård och/eller läkemedelsfrågor,
kunskap om och erfarenhet av annat internationellt samarbete än EU-samarbetet.
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör och chef för Läkemedelsverket.

Befattningen omfattas av reglerna för säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Mer information om anställningen lämnas av statssekreterare Lena Furmark, tel, 08-405 10 00 eller departementsrådet Olivia Wigzell, tel 08-405 39 24 och om anställningsvillkor av personalchefen Birgitta Carlsson, tel 08-405 33 93.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 25 april 2014 till Socialdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer S2014/2856/SAM.

Dela

Chef till utvärderingsavdelningen

Arbetsgivare: Skolverket
Sista ansökan: 2014-04-23
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Anna Ekström Tel: 08-527 334 77
Kontaktperson: Helén Ängmo Tel: 08-527 333 77
Publicerad: 26 mars

Skolan genomgår många och snabba förändringar. Reformer är genomförda eller är under implementering. Utvärdering på nationell nivå ska bidra med underlag om hur skolverksamheten utvecklas och hur nationella mål uppnåtts. Det ställs höga krav på att tillhandahålla den bästa kunskapen om skolsystemet och att kunskap blir till nytta för huvudmän, skolledare och lärare.

Avdelningens uppdrag är att svara för den nationella uppföljningen inklusive statistikansvaret för barnomsorgs- och skolsektorn. Avdelningen ansvarar även för utvärderingar och resultatanalyser samt Sveriges deltagande i internationella komparativa studier. I uppdraget ingår ansvar för olika utredningar om effekter och reformers genomslag.

Avdelningen har tre enhetschefer och ca 70 medarbetare.

Arbetsuppgifter
Som avdelningschef är du ansvarig för avdelningens verksamhetsutveckling, mål och resultat. Du ingår också i Skolverkets ledningsgrupp och är med och driver och tar ansvar för de gemensamma strategiska frågorna i myndigheten. Det kräver förståelse av det sammanhang och den omvärld som Skolverket arbetar inom.

Att leda avdelningen innebär att både driva, utveckla och stödja verksamhet. En viktig arbetsuppgift är att leda genom avdelningens tre enhetschefer och skapa en god arbetsmiljö inom avdelningen. Avdelningen har en avdelningsledningsgrupp som du leder. 

Avdelningens ansvarsområde innebär kvalificerade utvärderings- och utredningsuppgifter. Avdelningschefen måste ha förmåga att initiera, leda och utveckla kvalitetsarbetet i verksamheten. 

Arbetet innebär stora externa kontaktytor och internt sker samverkan såväl inom avdelningen som mellan avdelningar.

Kompetenskrav
Du har:
· akademisk examen som är relevant för uppgifterna
· mångårig erfarenhet av chefsarbete eller andra ledaruppgifter, gärna i en politiskt styrd organisation
· gedigen erfarenhet från kvalificerat utrednings- eller utvärderingsarbete
· erfarenhet av att leda och utveckla kvalitetsarbete av utredningar, analyser och utvärderingar.

Det är meriterande att ha erfarenhet av att leda andra chefer. Forskarutbildning är meriterande. 

I arbetet ställs höga krav på ledarförmåga. Vidare krävs förmåga att ta ansvar, analytisk förmåga och strategiskt tänkande. Då arbetet har stort medialt intresse och många externa och interna kontaktytor behöver du vara en god kommunikatör i såväl tal som skrift.

Upplysningar och ansökan
Skolverket samarbetar med Boardtalk och du kan vända dig till konsulten Lovisa Jerdéus tel. 070-790 01 17.

Du kan även kontakta Skolverkets generaldirektör Anna Ekström tel. 08-527 334 77 eller överdirektör Helén Ängmo tel. 08-527 333 77.

Fackliga representanter: Peter Karlberg tel. 08-527 331 67 (OFR/ST), Claes Prentius (SACO) tel. 08-527 334 47 och Maj Götefeldt (OFR/LF) tel. 08-527 334 28.

Välkommen med din ansökan, som du gör via Sök-tjänst-länken nedan. Där bifogar du även personligt brev och meritförteckning.

Märk ansökan med ref.nr 331

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 23 april 2014

Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kommer att ske via e-post.

Skolverket erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla.

Dela