Pressekreterare

med placering på förbundskontoret i Stockholm
Arbetsgivare: Handelsanställdas förbund
Sista ansökan: 2014-10-05
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Lena Gennemark Edsbäcker Tel: 072 202 03 20
Publicerad: 15 september

Vi söker dig med erfarenhet från idéburen organisation, gärna fackförbund.

Du är skicklig på att skapa önskad publicitet åt din uppdragsgivare och att sälja in till både redaktörer och reportrar. Du har ständig koll på nyhetsflödet och agerar proaktivt med förslag på hur Handels kan synas mer i relevanta frågor.

Du trivs med att jobba strukturerat med flera arbetsuppgifter parallellt. Då uppdrag ofta kommer ad hoc utan möjlighet att planera, har du god förmåga att hantera även dessa situationer. När det saknas bakgrundsmaterial, letar du själv fram det. Du är en snabb och stilsäker skribent med koll på det mesta – pressmeddelanden, debattartiklar, tal, tweets och inlägg i sociala medier. Handels arbetar aktivt med det kommunicerade ordets tonalitet, kopplat till Handels varumärkesplattform.

Du bemannar självständigt presstelefonen dygnet runt, även helger, vilket kräver att du är van vid och kan hantera detta. Du har förmåga att sortera och prioritera vid högt tryck på telefon.

Handels arbetar processinriktat och med en rad olika uppdrag, vilket kräver samarbete med flera funktioner. Du är analytisk och levererar, du är prestigelös och har lätt för att samarbeta. Fastän du har många enskilda uppdrag har du ändå alltid fokus på helheten. Du ingår i kommunikationsgruppen, som förutom denna funktion består av ytterligare fem personer. Funktionen rapporterar till kommunikationschefen.

Tjänsten ställer höga krav på tillgänglighet; resor kan ingå. Tjänsten har oreglerad arbetstid. Utöver att vara tillgänglig på arbetsplatsen under normal arbetstid, kan det i samband med avtalsrörelser eller olika typer av kampanjer innebära kvälls- och helgarbete.

Arbetet kräver att du obehindrat kan hantera webbaserade lösningar för utskick av pressmeddelanden och omvärldsbevakning såsom Word, Powerpoint, EpiServer och andra vanligt förekommande program och tekniska hjälpmedel. Högskoleutbildning inom journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap är ett krav. Arbete som nyhetsjournalist är meriterande.

Vi förutsätter att du har intresse för och kunskap om den fackliga rörelsen samt delar arbetarrörelsens värderingar.  Eftersom vi eftersträvar en jämn könsfördelning, ser vi gärna manliga sökande. Handelsanställdas förbund välkomnar sökande oberoende av funktionsnedsättning, kön, etnicitet, ålder och sexuell läggning.

Lön enligt avtal. Ytterligare upplysningar om tjänsterna lämnas av Lena Gennemark Edsbäcker, kommunikationschef, telefon 072 202 03 20. Fackliga frågor besvaras av Elsie Mann, telefon 08-412 19 87.

Du söker tjänsten via länken nedan. Sista ansökningsdag är den 5 oktober 2014.

Dela

Chef

till enheten för inköpsanalys och avtalsförvaltning, S3
Arbetsgivare: Konkurrensverket
Sista ansökan: 2014-10-02
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Ylva Mannervik Tel: 08-700 16 04
Kontaktperson: Charlotte Ryrberg Tel: 08-700 15 90
Publicerad: 15 september

Konkurrensverket är en myndighet under Näringsdepartementet och ett enrådighetsverk som leds av generaldirektören. Konkurrensverkets uppdrag är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Nu är den statliga stöd- och informationsverksamheten om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, samt miljö- och sociala krav samlat i myndigheten. Vi strävar efter att medarbetarna värdegrund ska genomsyra hela verksamheten genom att vara kompetenta, respektfulla och resultatinriktade. Avdelningen för stöd ansvarar för den externa stödverksamheten mot olika målgrupper och består av fyra enheter: Enheten för policystyrning, Enheten för upphandlingsstöd, Enheten för inköpsanalys och avtalsförvaltning samt Enheten för utredning.

Vi söker en chef som ska bygga upp enheten för inköpsanalys och avtalsförvaltning. Enheten ansvarar för att utveckla och sprida kunskap om hur inköpsstrategiska metoder (t.ex. kategoristyrning anpassat till offentlig sektor) kan användas för en effektivare avtalsförvaltning, inköpsanalys och inköpslogistik. Enheten ansvarar även för att bidra i utveckling av elektroniska system t.ex. e-upphandling inkl. avtalsdatabaser och koppling mot e-beställning. Vidare ansvarar enheten för förvaltningen av de e-system som stödjer avdelningens arbete, t.ex. CSR-kompassen, Uppföljningsportalen och Valfrihetswebben.

Dina arbetsuppgifter
Du leder arbetet på enheten.
Du ansvarar för enhetsprojekt.
Du har externa kontakter med våra intressenter.
Du rapporterar till avdelningschefen för stöd.

Din bakgrund
Du har akademisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Du har relevant arbetslivserfarenhet.
Du har goda kunskaper i upphandlingsfrågor.
Erfarenhet av användning och utveckling av inköpsstrategiska metoder och avtalsförvaltning.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Personliga egenskaper
Du har ledaregenskaper och förmåga att entusiasmera.
Du har god samarbetsförmåga, gott omdöme och hög integritet.
Du har god initiativförmåga, förmåga att prioritera och är resultatinriktad.
Du är utvecklingsorienterad och har en god kommunikativ förmåga.
Du är analytisk och har förmåga att se helhetsperspektiv.

Meriterande
Inköpsstrategisk utbildning.
Praktiskt upphandlingsarbete.
Kunskaper om elektroniskt systemstöd för upphandlings- och inköpsprocessen.
Erfarenhet av arbete från offentlig sektor.
Internationellt arbete inom området relevant för tjänsten.
Ledarskapserfarenhet.

Upplysningar
Anställningen är på heltid. Konkurrensverket tillämpar individuell lönesättning. Anställningar vid Konkurrensverket inleds normalt med sex månaders provanställning.

Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till: 

Ylva Mannervik, avdelningschef stöd, tfn 08-700 16 04 eller Charlotte Ryrberg, personalhandläggare, tfn 08-700 15 90

Fackliga företrädare
Christian Blume (SACO), tfn 08-700 15 84

Eva Svalfors (ST), tfn 08-700 15 67

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast den 2 oktober 2014.

Välkommen med din ansökan!

Urval till intervju Vecka 41

Intervjuomgång 1 Vecka 42

Intervjuomgång 2 Vecka 43

Beslut om anställning Vecka 44

Rekryteringsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dela

Planhandläggare

Arbetsgivare: Länsstyrelsen Stockholm
Sista ansökan: 2014-09-28
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Kerstin Ainoutz Tel: 010-223 12 08
Publicerad: 3 september

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen och samordnare för det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder. 

Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 450 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling. 

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Arbetsplatsbeskrivning
Samhällsbyggnadsavdelningen har ett brett ansvarsområde som förutom enheten för planfrågor består av enheterna för samhällsplanering, kulturmiljö och bostadsstöd samt samhällsskydd och beredskap. Vår målsättning är att främja en helhetsyn inom samhällsbyggnadsområdet och förutsättningarna att göra kloka avvägningar mellan olika intressen. Vi har en mycket spännande och intensiv fas framför oss där vi är en aktiv part i utvecklingen av länet.

Arbetsuppgifter
Avdelningens enhet för planfrågor har 18 medarbetare och hanterar många av de frågor som står i fokus när Stockholmsregionen växer och har bland annat följande uppgifter:

-Bevakning av statens intressen i den fysiska planeringen, med fokus på riksintressen, mellan kommunala frågor, miljö-, hälso- och riskfrågor
-Handläggning av kommunernas fysiska planer enligt plan- och bygglagen, främst detaljplaner
-Handläggning av väg- och järnvägsplaner
-Att skriva remissyttranden
-Medverkan i rådgivning till länets kommuner i PBL:s tillämpning
-Granskning av kommunernas beslut om dispens från strandskyddet

Arbetet sker i brett samarbete med andra kompetensområden inom Länsstyrelsen och med andra myndigheter.

Enheten präglas av hög kompetens, delaktighet och stort engagemang. För att på bästa sätt kunna möta de utmaningar som regionens utveckling medför söker enheten flera nya medarbetare.

Du kommer i första hand att arbeta med handläggning av ärenden inom PBL utifrån länsstyrelsens roll i detaljplaneprocessen och delta i arbete med vägledning och framtagande av planeringsunderlag mm. Till ungefär 20 procent kommer du att hantera strandskyddsärenden.

Kvalifikationer
Du ska ha
- examen som samhällsplanerare, arkitekt, fysisk planerare eller annan likvärdig akademisk utbildning
- mycket goda kunskaper i plan- och bygglagen och kännedom om angränsande lagar
- god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt - god kommunikativ och stilistisk förmåga

Det är meriterande om du har erfarenhet av att självständigt arbeta fram detaljplaner, liksom om du hanterat strandskyddsfrågor. Erfarenhet från verksamhetsområdet på länsstyrelse och/eller kommun är också meriterande.

Länsstyrelsen värdesätter språkkunskaper och erfarenheter av olika kulturer. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast
Diarienummer: 30360-2014
Sista ansökningsdag: 2014-09-28

Ansökningsförfarande
Ansökan görs via rekryteringsystemet ReachMee. Ansök genom att klicka på knappen Ansök längst ner på sidan.

Övrigt
Cirka en vecka efter ansökningstidens utgång kommer de sökande vi finner mest intressanta att kallas till en första intervju. Vi räknar med att ett anställningsbeslut är fattat en månad efter ansökningstidens utgång.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annonsering.

Kontaktpersoner
Kerstin Ainoutz
T f planchef
010-223 12 08

Anne-Jeanette Johansson
ST
010-2231387

Susann Jonsson
SACO
08-785 54 20

Dela

Kanslisekreterare

100%
Arbetsgivare: Bromma församling
Sista ansökan: 2014-09-26
Placeringsort: Bromma
Kontaktperson: Anne-Louise Löfgren Tel: 0761-28 55 10 anne-louise.lofgren@svenskakyrkan.se
Publicerad: 2 september

Bromma församling i västra Stockholm är en expansiv församling med en omfattande inflyttning och en bred verksamhet varför vi behöver fler medarbetare. Därför söker vi en Kanslisekreterare till en nyinrättad tjänst! Du kommer att arbeta nära Kyrkoherde och Kanslichef med Kanslichefen som arbetsledare.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar protokollskrivande och protokollshantering, handläggning av avtalsfrågor, policydokument, arkivfrågor och inventarieförteckningar.
För tjänsten krävs att du är noggrann, strukturerad, flexibel och van att uttrycka dig i skrift. Du har en grundläggande erfarenhet/administrativ kompetens från kommunal eller kyrklig förvaltning, gärna med relevant högskoleexamen.

Vi förutsätter att du delar Svenska Kyrkans värderingar.

Tillträde sker efter överenskommelse.

Senast den 26/9 vill vi ha din ansökan med CV, löneanspråk och referenser.
Mer information lämnas av Kanslichef Anne-Louise Löfgren, 0761 28 55 10, anne-louise.lofgren@svenskakyrkan.se

Skicka ansökan till Bromma församling, Box 45, 161 26 Bromma eller e-post: bromma.forsamling@svenskakyrkan.se
Märk kuvertet/meddelandet ”Kanslisekreterare”

Läs mer om oss på www.svenskakyrkan.se/bromma

Välkommen med din ansökan!

Dela

Ekonomijournalist och AD

Media krisar, men det går bra för Dagens Samhälle. Vi tjänar pengar och växer på både papper och nätet. Med en stab på 20 journalister inom samhälle/ekonomi är vi en av landets tyngsta redaktioner. Nu söker vi nya kollegor, en samhällsintresserad ekonomijournalist och en AD med tabloidkänsla.
Arbetsgivare: Dagens Samhälle
Sista ansökan: 2014-07-04
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Mats Edman Tel: me@dagenssamhalle.se
Publicerad: 26 juni

EKONOMIJOURNALIST MED SAMHÄLLSINTRESSE (tills vidare)
Du har akademisk utbildning och rejäl erfarenhet, framförallt av företagsekonomi. Hos oss bevakar du kommunala och privata företag. Du räknar lika bra som du skriver. Men du har tröttnat på börsen och vill ge dig ut på den enorma Offentliga Marknaden, som är vår arena.

Skicka din ansökan till chefredaktör Mats Edman.

ART DIRECTOR MED TABLOIDKÄNSLA (vikariat)
Vår AD ska vara tjänstledig i höst, så vi behöver en driven vikarie. Du jobbar i Indesign, Photoshop och Illustrator och ser dig som journalist i första hand. Kanske har du jobbat med nyheter och feature på kvällstidning. Vikariatet är från mitten av september och till nyår. Efter nyår har vi en ledig tjänst som layoutare.

Skicka din ansökan till chefredaktör Mats Edman.

Dagens Samhälle är tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Chefer och politiker i kommuner, landsting, statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. Vi skriver även för företagen inom den växande välfärdssektorn, de som driver skolor, sjukhus och omsorg i privat regi. 

Dela