Visar: Alla yrkeskategorier i Stockholm

Utredare inom statlig redovisning

Ekonomistyrningsverket (ESV)

Utredare inom finansiell styrning

Ekonomistyrningsverket (ESV)

Sektionschef

Sveriges Kommuner och Landsting, sektionen för ekonomisk analys

Disputerade nationalekonomer till effektivitetsrevisionen

Riksrevisionen

Enhetschef för projektenheten

Familjebostäder

VD

Stockholm Globe Arena fastigheter AB

HR-chef

Riksrevisionen

VD

SGA Fastigheter

Researcher/datajournalist

Dagens Samhälle

Layoutansvarig

Dagens Samhälle