Socialchef

Socialförvaltningen
Arbetsgivare: Vara kommun
Sista ansökan: 2014-07-27
Placeringsort: Vara
Kontaktperson: Berit Hallersbo Tel: 0512-318 32
Kontaktperson: Gert Norel Tel: 0512- 318 33
Publicerad: 3 juli

I Vara ser vi lite längre! Vara kommun är inte rädd att sticka ut hakan, att satsa på utvecklingsfrågor som stärker kommunen på lång sikt och att investera för framtidens generationer. Detta, vårt mod och vår inneboende kraft, är också en av våra drivkrafter för framgång. Vara kommun tillämpar mål- och visionsstyrning, och personalidén bygger på hörnstenarna ledarskap, kompetens och delaktighet. Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling för våra medarbetare.

Vi söker en engagerad socialchef som vill leda och utveckla verksamheten inom socialförvaltningen.

Beskrivning
Som socialchef ansvarar du övergripande för förvaltningens utveckling, måluppfyllelse och ekonomi. Organisationen ska genomsyras av ett gott ledarskap och kompetenta medarbetare som vill och får ta ansvar. Som socialchef förväntas du bidra till en samhörighet mellan verksamheterna, där allas lika värde är självklar. För att nå framgång i detta arbete krävs en känsla för att bygga på det som fungerar och samtidigt bedriva en aktiv omvärldsspaning och ett målmedvetet förändringsarbete.

Din närmaste chef är kommundirektören. Du ingår i den kommunövergripande ledningsgruppen och förväntas bidra i generella frågor som rör kommunen.

Kvalifikationer
Du har relevant högskoleexamen och erfarenhet av ledande uppgifter inom kommunal verksamhet, samt inom det sociala området. Du har ett strukturerat arbetssätt och goda kunskaper inom ekonomistyrning. Erfarenhet av verksamhetsutveckling är en merit. Du har en dokumenterad god ledarerfarenhet. Du är resultatinriktad och har förmåga att vara flexibel och hitta nya lösningar. I ditt ledarskap är du aktiv och engagerad, arbetar målstyrt, är vidsynt och tolerant, är förändringsbenägen, är synlig och tydlig samt har en helhetssyn.

Du är engagerad och intresserad av dina medmänniskor. Du skapar entusiasm och delaktighet hos dina medarbetare. Du är handlingskraftig och har mod att ta svåra beslut. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

I Vara kommun tror vi att mångfald berikar - Välkommen med din ansökan!

Vara kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Mynetwork. Du hittar sökvägen längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Löneform: Vara kommun tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Vara
Län: Västra Götalands län
Land: Sverige
Referensnummer: 2014/162
Sista ansökningsdag: 2014-07-27

Kontakt
Berit Hallersbo, HR-chef, 0512-318 32
Gert Norell, Kommundirektör, 0512- 318 33

Facklig företrädare
Facklig företrädare, Via kommunens växel, 0512-310 00

Dela

Ekonomichef

Arbetsgivare: Töreboda kommun och Gullspångs kommun
Sista ansökan: 2014-08-22
Placeringsort: Töreboda
Kontaktperson: Tommy Sanberg Tel: 0506-180 18
Kontaktperson: Lars Millberg Tel: 0506-180 27
Publicerad: 26 juni

Töreboda kommun ledigförklarar en tillsvidareanställning som Ekonomichef 100 %

Ref nr 16/14

TILLTRÄDE: snarast eller efter överenskommelse.

Töreboda och Gullspångs kommuner är strategiskt placerade i norra Skaraborg mellan Örebro och Skövde. De två kommunerna har tillsammans ca 15 000 innevånare. Samarbetet mellan de båda kommunerna är mycket väl utvecklat och är en naturlig del i vardagen. Faktum är att tillsammans med Mariestads kommun så har Töreboda och Gullspång utvecklat landets kanske mest omfattande mellankommunala samverkan.

Som en del i detta så har Töreboda och Gullspångs kommuner gemensam ekonomienhet som leds av en gemensam nämnd. Vi söker nu en ny ekonomichef som vill ingå i ett unikt samarbete, leda ekonomienheten och därmed ansvara för de operativa och strategiska ekonomi- och budgetfrågorna.

ARBETSUPPGIFTERNA
Styrning, ledning och samordning av kommunernas budgetprocess.
Ansvar för utveckling av ekonomistyrning, ekonomisk uppföljning och bokslutsarbete i de båda kommunerna.
Förvaltning av tillgångar och skulder.
Ansvar för de kommunala bolagens ekonomiadministration.

PERSONEN VI SÖKER HAR ERFARENHET 
God erfarenhet av arbetsledning och att leda och utveckla ekonomiprocesser. 
Erfarenhet av att ha arbetat med organisatoriskt förändrings- och utvecklingsarbete.
God erfarenhet av att utveckla samarbete/samverkan både internt och externt.
God erfarenhet i rollen som arbetsgivarföreträdare och att du därmed känner dig bekväm i chefsrollen.
Vi ser gärna att personen har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

PERSONLIGHET/EGENSKAPER
Öppen och tydlig ledarstil med förmåga att leda genom andra. Förmåga och vilja att arbeta med förändringsarbete och leda det till avslut.
Mycket god kunskap om och förståelse för de ekonomiska mekanismer som styr den kommunala verksamheten och god förståelse av att leda en politiskt styrd verksamhet.
Förmåga att profilera verksamheten, ha intresse och engagemang för kvalitets- och utvecklingsfrågor. Ser den egna verksamheten som en del i kommunens helhet. Känner engagemang och deltar aktivt i kommungemensamma frågor.
Mycket goda kommunikativa egenskaper, med förmåga att formulera tydliga mål samt förmåga att enkelt och tydligt kommunicera också komplex information till förtroendevalda och verksamheten.
Förmåga att skapa förtroendefulla relationer i interna och externa kontakter.
Förmåga att skapa förutsättningar för utveckling av grupper, ledare och enskilda medarbetare med den nya generationen i fokus. Se möjligheter och vara omvärldsorienterad.

UTBILDNING/VILKOR MM
Akademisk utbildning som är relevant för chefsuppdraget. Högre ledarutbildning är meriterande.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal, skrift och förståelse förutsätts. Engelska kunskaper på god nivå.
Individuell lönesättning tillämpas. Vi efterfrågar fullständiga ansökningshandlingar.
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

ANSÖKAN
Ansökan skall med angivande av ref nr vara Töreboda kommun personalenhet, Box 83, 545 22 Töreboda eller via ansökning länken 2014-08-22.

Körkort B

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Varaktighet/Arbetstid: Tillsvidare, Heltid
Lön: Fast lön
Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökan: Sista ansökningsdag: 2014-08-22
Ange referens: 16/14

Kontaktpersoner
Tommy Sanberg, Kommunchef 0506-180 18, 070-522 80 18
Lars Millberg, Personalchef 0506-180 27, 070-543 50 99

Fackliga kontaktpersoner
Jennie Andersson, Vision 0506-180 00 (Växeln)

Dela

Förvaltningschef

Bildningsförvaltningen
Arbetsgivare: Lilla Edets kommun
Sista ansökan: 2014-08-10
Placeringsort: Lilla Edet
Kontaktperson: Annchen Kull Tel: 0730 39 70 34
Publicerad: 25 juni

Förvaltningschef Bildningsförvaltningen - Lilla Edets kommun

Lilla Edets kommun har drygt 12 800 invånare och är lika förknippad med vatten och vacker natur som stark historia. Med ny motorväg och järnväg mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver vi in i en ny och expansiv fas. 2013 ökade Lilla Edets folkmängd mest i hela västra Sverige och vi ligger på fjärde plats i hela landet. Den utveckling som pågår är bara början på en spännande framtid för Lilla Edets kommun. Målet är att år 2030 ha ökat invånarantalet från dryga 12 800 till 16 000. De nya och förbättrade kommunikationerna ger oss möjligheten att växa och utvecklas. Nya och attraktiva bostadsområden byggs och förbättrade möjligheter till företagsetableringar skapas.

Vår organisation
Lilla Edets kommun är en av de 13 kommunerna i Göteborgsregionen, GR, gynnsamt beläget med närhet till Göteborg, Stenungsund, Trollhättan och Uddevalla.

Lilla Edets kommun politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och åtta nämnder. Förvaltningsorganisationen är upp delad på fyra förvaltningar; kommunledningsförvaltningen, bildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen. Bildningsförvaltningen arbetar för såväl utbildningsnämnden som kultur- och fritidsnämnden.

Utbildningsnämnden ansvarar för all barnomsorg; förskoleverksamhet, familjedaghem, skolbarnomsorg samt ansvarar för förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola. Nämnden svarar också för att kommunens ungdomar upp till 20 år erbjuds gymnasiestudier. Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och kulturområdet. I nämndens uppgifter ingår bland annat att stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen, att stödja föreningars och enskildas arbete inom fritids- och kulturområdet. Nämnden bedriver också biblioteks- och musikskoleverksamhet samt verkar för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och estetiskt värde.

Kommunen har en omsättning om cirka 720 mkr och ca 1 000 anställda. Utbildningsnämnden har en budget på ca 270 mkr och kultur- och fritidsnämnden ca 20 mkr.

Dina arbetsuppgifter
I Lilla Edets kommun pågår ett utvecklingsarbete inom skolan. Ett stort antal förbättringsområden har identifierats och vi letar nu efter en person som med engagemang tar sig an utmaningen. Du får ett helhetsansvar för kommunens största förvaltning. Förändringsarbetet är igång - nu gäller det för dig att ta det vidare.

I din roll som förvaltningschef ingår du i kommunens ledningsgrupp, och rapporterar direkt till kommunchefen. I ledningsgruppen ansvarar du tillsammans med kommunchefen och de övriga förvaltningscheferna för att kommunens gemensamma mål förverkligas. Du har ett helhetsansvar för bildningsförvaltningen och arbetar mot utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. I din ledningsgrupp ingår sex rektorer, tre förskolechefer, två enhetschefer samt kultur- och fritidschefen. Totalt ansvarar du för 325 medarbetare.

Lilla Edets kommun har en uttalad ambition att uppnå en högre måluppfyllelse inom skolan och söker nu en person som med stort engagemang tar sig an utmaningen att utveckla och leda verksamheten vidare mot de uppställda målen. Förutom ett verksamhetsansvar har du också ansvar för personal och ekonomi. Den stora utmaningen i tjänsten är att driva processer inom ett kvalitativt förändringsarbete och att skapa effektivitet i organisationen. Det ställs också stora krav på ledarförmåga med målet att få alla i verksamheten att jobba mot samma mål.

Kvalifikationer 
Akademisk examen.
Chefserfarenhet från politiskt styrda organisationer.
Gedigen bakgrund som ledare inom skolvärlden.
Erfarenhet av att leda andra ledare.
God kunskap om dagens utbildningssystem, gällande lagstiftning och dess tillämpning.
Tidigare arbetat med utvecklings- och förändringsarbete på ett framgångsrikt sätt.

Personliga egenskaper
Du är en säker, stark och beslutsam ledare. Som person är du, strukturerad och resultatorienterad,

med en god strategisk förmåga, där du ser din verksamhets roll i ett helhetsperspektiv. För att lyckas i din roll som förvaltningschef måste du vara en delegerande och coachande ledare som är lyhörd men också tydlig och övertygande i din kommunikation. Din förmåga att skapa relationer är viktig för att kunna utveckla nätverk både internt och externt. 

Kontakt
För mer information om rekryteringen kontakta konsult Annchen Kull på Tarasso AB 0730 39 70 34.
Alla kontakter behandlas med hög sekretess och diskretion.

Vi undanber oss samtliga samtal från cv- och annonsförsäljare.

Anställning
Tillträde: Snarast
Ort: Lilla Edet
Län: Västra Götalands län
Land: Sverige
Referensnummer: 2014/18
Publicerat: 2014-06-17
Sista ansökningsdag: 2014-08-10

Dela

Kommunchef

Arbetsgivare: Ulricehamns kommun
Sista ansökan: 2014-08-15
Placeringsort: Ulricehamn
Kontaktperson: Håkan Olsson Tel: 0705-81 79 18 hakan.olsson@lcrm.se
Publicerad: 25 juni

Arbetsplatsen
Ulricehamn vid den vackra sjön Åsunden är en expansiv kommun i Boråsregionen, som med sitt strategiska läge är ett attraktivt val för företagsetableringar. Kommunen är också känd för sin entreprenörsanda, något som märks, inte minst, genom det stora antalet mindre företag. 

Ulricehamn erbjuder goda möjligheter till en aktiv fritid. Här finns bland annat Lassalyckan – kommunens idrotts- och rekreationsområde, golfbanor, alpint skidcenter, asfalterade banvallar, samt ett kallbadhus. 

Ulricehamns kommun består av 21 mindre orter och idag är vi ca 23200 invånare, men vi vill gärna bli fler. Målet är satt till 25000 år 2020 så känn dig varmt välkommen! 

Ulricehamns kommun är också en arbetsgivare med cirka 2000 anställda som sedan 1 januari 2011 har en förvaltningsorganisation som är direkt anpassad till en nämnd och en förvaltning med ett ledningssystem direkt under kommunstyrelsen. Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman och är anställd av kommunstyrelsen. 

Vi söker nu kommunchef då vår nuvarande går i pension vid årsskiftet 2014/2015. 

Arbetsuppgifter
Som kommunchef arbetar du som kommunens ledande tjänsteman vilket innebär att du är chef över processchefer, ekonomichef, personalchef samt en mindre stab. 

Din uppgift är att strategiskt styra, leda och fördela förvaltningens samlade arbete och omsätta politisk vilja till aktiv handling. Du har därmed ett övergripande ansvar att leda, samordna och effektivisera förvaltningen efter politiskt fastställda visioner, mål och riktlinjer samt säkerställa att politiska målsättningar uppfylls och verkställs. 

Som kommunchef är du tillika VD i moderbolaget och koncernchef. Du representerar kommunen och koncernen i olika arbetsgrupper och i andra sammanhang på lokal, regional och i vissa fall nationell nivå. 

Du kommer att utveckla det gemensamma arbetssättet mellan politik och förvaltning samt verka som en drivande länk mellan en aktiv politisk styrelse och en engagerad förvaltningsledning. 

I uppdraget ligger också att skapa ett sammanhållet team som lagledare i hela den processorienterade förvaltningen i syfte att verka för kommunen som helhet. 

Kvalifikationer
Vi söker dig med en flerårig relevant akademisk bakgrund med kompletteringar. Du har genomgått strategisk ledarutbildning och har utbildning i processorienterat arbetssätt. Du har en långvarig chefserfarenhet från offentlig verksamhet och gedigen erfarenhet från kommunal kärnverksamhet. 

Du har också erfarenhet från ledningsarbete på högre nivå. Du ska ha praktiska kunskaper i offentligrätt, förändringsarbete och effektiviseringar av förvaltning samt erfarenhet av att leda och koordinera strategiskt arbete i en större organisation. 

Som lagledare har du god förmåga att leda genom andra i syfte att få förvaltningen att växa och omsätta ord till praktisk handling. Som ledare har du strategisk kompetens, är handlingskraftig, aktiv och rak men ödmjuk. Du har ett tydligt och helhetsorienterat ledarskap präglat av öppenhet såväl som trygghet och är en förebild för förvaltningen i ditt förhållningssätt. Som chef har du god kommunikativ förmåga för att kunna agera i offentliga sammanhang i det offentliga rummet. Du har en god förståelse för en aktiv politiskt styrd organisation och dess processer samt en förmåga att kunna omsätta politisk vilja och målsättning till konkret handling och konkreta resultat med fokus på kommunens medborgare och kunder. 

B-körkort är ett krav. 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde 2014-11-01 eller enligt överenskommelse.

Andra uppgifter
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen. 

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2014-08-15
Arbetsgivarens referensnummer: A406543

Upplysningar
Håkan Olsson
Ledarskaparna Chefsrekrytering OS
0705-81 79 18
hakan.olsson@lcrm.se

Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0321-595000

Dela

Chef Verksamhetsutveckling

Utbildningsförvaltningen
Arbetsgivare: Borås stad
Sista ansökan: 2014-07-25
Placeringsort: Borås
Kontaktperson: Anette Norling Tel: anette.norling@vegahr.se
Kontaktperson: Anders Waldau Tel: anders.waldau@boras.se
Publicerad: 25 juni

För vår uppdragsgivare, Utbildningsförvaltningen i Borås Stad, söker vi nu en chef som skall arbeta med att utveckla utbildningsförvaltningens verksamheter. Tillträde sker enligt överenskommelse och tjänsten är en tillsvidareanställning.

Om Borås Stad
Inom 10 mils radie från Borås bor 1,5 miljoner människor. Borås, med 106 000 invånare, är en grön stad där det alltid är nära till naturen. Borås centrum har livliga mötesplatser med stora uteserveringar och på Stora torget ser du väletablerade artister och nya talanger uppträda på den stora utomhusscenen. Staden är också centrum för design och handel där många välkända textil- och konfektionskedjor samt postorder- och e-handelsföretag har sina huvudkontor. Det innebär att i Borås även finns spetskompetens inom logistik och distribution. Staden har även ett stort utbud av utbildningar och mitt i centrum finns högskolans nybyggda citycampus. Högskolan är en kompetensresurs för näringslivet liksom SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Läs mer om Borås Stad på www.boras.se

Om Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen har i uppgift att verkställa Utbildningsnämndens beslut gällande den kommunala gymnasieskolan, gymnasiesärskola och vuxenutbildning Förvaltningen har ca 850 anställda. Läs mer om utbildningsförvaltningen och Utbildningsnämndens utvecklingsplan på www.boras.se (sök på utbildningsförvaltningen)

Övergripande arbetsbeskrivning för chefen för avdelningen verksamhetsutveckling

Din huvuduppgift är att i nära samarbete med förvaltningschefen leda och på olika sätt stimulera det pedagogiska utvecklingsarbetet inom Utbildningsförvaltningens verksamhetsområden. Tjänsten är operativ och handlar om att lyssna av, förankra, implementera, driva och förvalta de utvecklingsprojekt som är definierade. Tjänsten innebär budget- och personalansvar för antagningsenheten, skolpsykologer, marknadsföring och utvecklingsledaren

Tjänsten innehåller bland annat:
Driva utvecklingen i enlighet med gällande utvecklingsplan.
Arbeta för ett gemensamt utvecklingsarbete inom utbildningsförvaltningen.
Samordna förvaltningsgemensamma aktiviteter och ansökningar.
Ansvar för Antagningsenheten.
Ingå i ledningsgrupperna för förvaltningen och utbildningskontoret.
Tillse att information från Skolverket och aktuell forskning presenteras i ledningsgrupperna.

Dina egenskaper:
Vi söker en driven och operativ ledare som får sin omgivning att arbeta mot uppsatta mål.

För att komma framåt är du en engagerad och visionär person. Som ledare har du ett analytiskt och pedagogiskt förhållningssätt med viljan att skapa samsyn. Du har integritet och kan tydligt kommunicera dina åsikter samtidigt som du respekterar andras. Som chef är du inlyssnande och duktig på att förankra, samordna och samarbeta i projekt.

Du är trygg i dig själv, och enkel att samarbeta med. Som ledare inser du att dina medarbetare är verksamhetens viktigaste tillgång och agerar, delegerar och följer upp med tydliga krav och förväntningar. Du är lojal, prestigelös och föregår med gott exempel. Du är långsiktig, uthållig och förstår att förändringsprocesser tar tid.

Dina kvalifikationer:
Vi söker dig som har aktuell erfarenhet som skolledare med tillhörande rektorsutbildning. Du har erfarenhet av budgetering, personalfrågor, marknadsföring och löpande drift. Du är van att arbeta i ledningsgrupper/ projektgrupper med olika typer av frågor och du har stort intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete.

Vad erbjuder Utbildningsförvaltningen i Borås Stad

Du får samarbeta med engagerad och motiverade medarbetare som vill förbättra sitt och andras resultat. Din arbetsplats är på Utbildningsförvaltningen som ligger centralt i moderna lokaler på Stora Brogatan 45 i Borås och nära kollektivtrafik.  Du får möjlighet till fortlöpande utbildning inom din roll och har stora möjligheter att utvecklas inom Borås Stad.

Ansökan
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan eller tipsa en vän snarast och senast den 25 juli! Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. För frågor om rekryteringsprocessen och för mer information om Utbildningsförvaltningen och tjänsten ber vi dig kontakta rekryteringskonsult Anette Norling via mail: anette.norling@vegahr.se

Det går också att kontakta utbildningschef Anders Waldau på tfn. 033-357756, mobil 0768-88 77 56, e-post anders.waldau@boras.se

Fackets representant nås via Utbildningsförvaltningen, Leine Danfelter tfn. 033-35 77 77.

Dela

Personalchef

Arbetsgivare: Karlsborgs kommun
Sista ansökan: 2014-08-18
Placeringsort: Karlsborg
Kontaktperson: Ivan Madunic Tel: 0705-320 816
Kontaktperson: Ida Brage Tel: 073-032 20 86
Publicerad: 18 juni

Arbetsbeskrivning
Som personalchef på kommunledningsförvaltningen i Karlsborgs kommun är din roll att leda och samordna arbetet med de strategiska personalpolitiska frågorna och vara ett konsultativt stöd till kommunens förvaltningar i HR-frågor.

Du kommer att arbeta med personalförsörjning, kompetensutveckling och ledarskapsutveckling samt utveckling och uppföljning av olika styrdokument.

I det konsultativa uppdraget ingår att stödja förvaltnings- och verksamhetscheferna i frågor som rör arbetsrätt, avtal och förhandlingar av olika styrdokument.

Du kommer att rapportera direkt till kommunchefen och ingå i dennes ledningsgrupp. Du är också föredragande i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang för HR-området och som på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan kommunicera dina kunskaper. Du har en högskoleutbildning inom HR-området samt flera års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i ledande ställning.

Du är lyhörd över verksamheternas krav och önskemål, men kan samtidigt agera utifrån att kommunen ska ha en gemensam syn på HR-frågor genom att se till att processer och arbetssätt är likvärdiga.

Som person är du trygg i dig själv, självgående, kommunikativ och lyhörd samt har en god analytisk förmåga. Du är drivande, initiativrik och resultatinriktad samt har förmågan att se sambandet mellan HR-området och verksamhetens behov.

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning
Heltid

För mer information kontakta Ivan Madunic, 0705-320 816  eller Ida Brage, 073-032 20 86 på INTEND AB. Du söker tjänsten genom www.intendab.com senast 18 augusti. Intervjuer kommer att hållas i augusti.

Vi undanber oss samtal från annons- och CV säljare!

Dela

Avdelningschef förskola

Arbetsgivare: Skövde kommun
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Skövde
Kontaktperson: Fredrik Hiller Tel: 031-749 12 05 fredrik.hiller@sims.se
Publicerad: 11 juni

Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. 

Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som medarbetare hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Vid årsskiftet 2015 bildar vi en ny sektor för skola och utbildning som ansvarar för barn och ungdomar åldrarna 0-19 år. 

Ta chansen att vara med och utveckla en ny framtidsorganisation för förskoleverksamheten i Skövde kommun! 

Arbetsbeskrivning
I rollen som avdelningschef för förskolan har du ett övergripande ansvar för sektorns förskole-verksamheter. Det innebär ansvar för såväl personal, ekonomi och verksamhet. Ett av de första uppdragen är att bygga upp förskoleverksamhetens organisation tillsammans med ledningsgrupp och övriga chefer. 

Du ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra förskolans verksamhet med fokus på nationella och kommunala mål för att möta kommuninnevånarnas behov och önskemål. Du ansvarar för goda interna arbetsformer och förväntas vidareutveckla och stödja goda processer och samarbete såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer. Du tar ansvar för framtids- och omvärldsfrågorna inom ditt fackområde med vår nya organisation och den nya generationen i fokus. 

Avdelningschefen för förskola ingår i sektorns ledningsgrupp och föredrar förskoleverksamhetens ärenden i nämnden. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har adekvat utbildning och dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsupp-gifter, gärna från en politiskt styrd organisation. 

Du har kunskap och insikt i aktuell lagstiftning och styrdokument samt i kvalitets- utvecklingsfrågor inom förskolans område. Du har också erfarenhet av strategiskt lednings- och förändringsarbete. 

Du har god förmåga att leda och utveckla medarbetare och verksamhet samt ser nyttan med engagerade medarbetare, chefer och fackliga organisationer. Givetvis är du tydlig och bekväm i rollen som arbetsgivarföreträdare. 

Arbetet kräver en mycket god kommunikationsförmåga. Du ansvarar för att skriftlig och muntlig information och kommunikation fungerar väl, både internt och externt. Den vi söker har en positiv grundinställning, trivs med utmaningar och har en förmåga att se helheten. Du är tydlig, lyhörd och närvarande i ditt sätt att möta människor. Du förstår även vikten av att prioritera och delegera. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform:  Individuell lönesättning
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Övrig information
I den här rekryteringen samarbetar vi med SIMS Executive Search. För mer information är du välkommen att kontakta Fredrik Hiller på fredrik.hiller@sims.se alt 031-749 12 05. 

Skicka din intresseanmälan till ansokan@sims.se senast den 31 augusti. 

Ansökningstiden är öppen under en lång period mot bakgrund av att vi snart kommer in i 

semesterperioden. Rekryteringsprocessen startar därför redan under juni månad. Lockas du av tanken att vara med att bygga upp en helt ny organisation för förskolan ser vi gärna att du skickar din intres-seanmälan så snart som möjligt och att du inte inväntar sista datum för ansökan. 

Skövde kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten. 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner
Fredrik Hiller
031-749 12 05
fredrik.hiller@sims.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2014-08-31 

Dela