Samhällsstrateg med inriktning landsbygdsutveckling

Vi söker dig som brinner för landsbygden!
Arbetsgivare: Skellefteå kommun
Sista ansökan: 2014-08-08
Placeringsort: Skellefteå
Kontaktperson: Lars Hedqvist, planeringschef Tel: 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se
Kontaktperson: Ingrid Thylin, utvecklingschef Tel: 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se
Kontaktperson: Anna-Karin Abrahamsson, SACO Tel: 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se
Kontaktperson: Ingrid Boström, Vision Tel: 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se
Publicerad: 27 juni

Allmän visstidsanställning perioden 2014-09-01--2016-08-31

Skellefteå har en stark vision om att växa och utveckas. En ökad befolkning, fler företag och ökad sysselsättning, fler bostäder, stärkt service, förbättrad infrastruktur, mer kultur och fritid. Ambitionerna är stora. Skellefteå har många starka sidor samtidigt som behoven är omfattande för att skapa en bra utveckling för framtiden. En grund för att växa och ge idéerna plats.

Avdelningen för Samhällsutveckling arbetar med strategiska tillväxt- och utvecklingsfrågor. Utredning, analys, planering och genomförande inom de flesta områden som kan bidra till utveckling. Exempel är näringsliv, bostäder, utbildning, infrastruktur, säkerhet, miljö och kultur.

Arbetsuppgifter
Som samhällsstrateg med särskild inriktning mot landsbygd ska du främst arbeta med planering och genomförande av utvecklingsåtgärder på landsbygden. Det innebär att driva både övergripande planeringsarbete och projekt som får landsbygden att utvecklas. Arbetet ska ske i nära samverkan med näringsliv, organisationer och enskilda som verkar för att utveckla kommunens landsbygd.

Planeringsuppgifterna omfattar att samla information, behov, driva dialog och utifrån detta analysera och ta fram nya planer och strategier. Genomförandeuppgifterna omfattar arbete med olika utvecklingsprojekt och stödjande och praktiska åtgärder för boende och verksamma på landsbygden. Arbetsfältet är brett och styrs av både kort- och långsiktiga behov. Arbetet kräver stark initiativförmåga och självständighet.

Kvalifikationer
I din roll är du kreativ, strukturerad och har ett positivt förhållningssätt

Du ska ha:
- högskoleutbildning inom samhällsplanering, kulturgeografi eller 
  liknande
- goda kunskaper i arbete med planeringsprocesser och projektledning

Du har förmågan att:
- uttrycka dig väl i såväl tal som skrift
- se behov och omvandla detta goda förslag och lösningar
- skapa goda relationer

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret är den samlade resurs som står till förfogande för kommunens centrala politiska ledning - kommunstyrelsen och personalnämnden. Förutom uppdraget mot den politiska verksamheten, har förvaltningen ett uppdrag och är en kompetensresurs för kommunchefen, kommunens ledningsgrupp, de övriga förvaltningarna och de kommunägda bolagen, för ledning och utveckling av kommunkoncernen utifrån gemensamma visioner, mål och uppdrag. Uppgiften är att vara en kompetensresurs för ledningen till att utveckla och säkerställa en välfungerande och effektiv kommunal arbetsorganisation och att initiera projekt som bidrar till utvecklingen av Skellefteå kommun som plats med kunden/medborgarna i fokus. Här samordnas också arbetet med att skapa väl fungerande demokratiska styrformer.

Dela

Samhällsanalytiker

Vi söker dig som är skicklig på att analysera och ta fram strategier!
Arbetsgivare: Skellefteå kommun
Sista ansökan: 2014-08-08
Placeringsort: Skellefteå
Kontaktperson: Lars Hedqvist, planeringschef Tel: 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se
Kontaktperson: Ingrid Thylin, utvecklingschef Tel: 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se
Kontaktperson: Anna-Karin Abrahamsson, SACO Tel: 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se
Kontaktperson: Ingrid Boström, Vision Tel: 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se
Publicerad: 26 juni

Skellefteå har en stark vision om att växa och utveckas. En ökad befolkning, fler företag och ökad sysselsättning, fler bostäder, stärkt service, förbättrad infrastruktur, mer kultur och fritid. Ambitionerna är stora. Skellefteå har många starka sidor samtidigt som behoven är omfattande för att skapa en bra utveckling för framtiden. En grund för att växa och ge idéerna plats.

Avdelningen för Samhällsutveckling arbetar med strategiska tillväxt- och utvecklingsfrågor. Utredning, analys, planering och genomförande inom de flesta områden som kan bidra till utveckling. Exempel är näringsliv, bostäder, utbildning, infrastruktur, säkerhet, miljö och kultur.

Arbetsuppgifter
Som samhällsanalytiker ska du arbeta med analyser och strategier för utveckling av kommunen. Insamling och framtagande av data för bearbetning till underlag för planeringsarbete och beslut inom vitt skilda områden. Arbetsfältet är brett och styrs av både kort- och långsiktiga behov. Arbetet kräver stark initiativförmåga och självständighet.

Kvalifikationer
I din roll är du kreativ, strukturerad och har ett positivt förhållningssätt.

Du ska ha:
- relevant universitetsutbildning inom t ex ekonomi med analytisk
  inriktning, samhällsanalys, statistik och dataanalys eller liknande
- mycket goda kunskaper i statistisk bearbetning och analys

Du har förmågan att:
- uttrycka dig väl i såväl tal som skrift
- se behov och skapa relevant information
- utifrån mindre trender förutsäga större förändringar och trender

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret:
Kommunledningskontoret är den samlade resurs som står till förfogande för kommunens centrala politiska ledning - kommunstyrelsen och personalnämnden. Förutom uppdraget mot den politiska verksamheten, har förvaltningen ett uppdrag och är en kompetensresurs för kommunchefen, kommunens ledningsgrupp, de övriga förvaltningarna och de kommunägda bolagen, för ledning och utveckling av kommunkoncernen utifrån gemensamma visioner, mål och uppdrag. Uppgiften är att vara en kompetensresurs för ledningen till att utveckla och säkerställa en välfungerande och effektiv kommunal arbetsorganisation och att initiera projekt som bidrar till utvecklingen av Skellefteå kommun som plats med kunden/medborgarna i fokus. Här samordnas också arbetet med att skapa väl fungerande demokratiska styrformer.

 

Dela