Ekonomichef

till Arjeplogs och Sorsele kommuner
Arbetsgivare: Arjeplogs kommun / Sorsele kommun
Sista ansökan: 2014-09-28
Placeringsort: Sorsele
Kontaktperson: Katarina Stehn Tel: 0920-941 45 cv@cesab.se
Publicerad: 15 september

Sorsele och Arjeplog är två inlandskommuner i Lapplands fjällvärld som söker utvidgat samarbete. Vi söker nu Dig som är beredd att anta utmaningen att bli övergripande ekonomichef i två kommuner. Arjeplog och Sorsele karaktäriseras av en miljö med långa avstånd där service till invånarna behöver erbjudas genom kommunal organisation med lokal närvaro. Samtidigt måste vi utveckla samordnade administrativa lösningar som innebär besparingar för de båda inlandskommunerna.

Tjänsten som ekonomichef kommer att delas med 50 % i vardera kommun. Lämplig bostadsort kan vara såväl Arjeplog som Sorsele då bägge kommunerna blir ditt arbetsområde. Vi erbjuder från de bägge kommunerna ett mycket spännande och intressant jobb i en mycket dynamisk tid och verksamhet.

I Arjeplog innebär uppdraget att leda funktionerna ekonomi och lön samt vara övergripande ansvarig för ekonomin på ett strategiskt plan och aktivt delaktig i den pågående omstruktureringsprocess som kommunen är på gång med. I den ingår en anpassning av verksamhetsorganisationen till en ny politisk struktur såväl som inom- och mellankommunala utredningar om samverkan och nya arbetssätt. Målet är en organisation i långsiktig fas med medel och uppdrag. Kommunchefen fungerar som övergripande projektledare och din roll är finansiell kvalitetssäkring såväl som intern kontroll. Funktioner kan tillkomma och utgå utifrån vilka beslut som fattas under året. Du får också en nyckelroll i arbetet med att utveckla det externa samarbetet.

I Sorsele innebär uppdraget att du har en controller funktion och är såväl politik som förvaltning behjälplig med ekonomiska analyser inför beslut. Du är också den som leder kommunens boksluts- och budgetarbete. Vi har sedan ett år tillbaka en ny förvaltningsorganisation och för vår del kan personalledning av ekonomikontoret komma att placeras i annan befattning. Vi ser detta uppdrag som ett renodlat ekonomichefsuppdrag där fokus ligger på planering, kontroll, uppföljning, analys och bokslutsarbete. Du blir den spetskompetens som vi vill komplettera vår annars väl fungerande ekonomienhet med.

Vi söker dig med högskoleutbildning i ekonomi samt erfarenhet som vi bedömer relevant för uppdraget. God ledare, förmåga att leda, skapa helhetssyn, utveckla och följa upp verksamhet.

Vill du veta mer om tjänsten och ansöka är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Katarina Stehn 070-355 36 33.

Ansvarig konsult: Katarina Stehn
Telefon: 0920-941 45
Mobil: 070-355 36 33
Epost: cv@cesab.se

Dela

VD

Science City Skellefteå
Arbetsgivare: Skellefteå kommun
Sista ansökan: 2014-09-30
Placeringsort: Skellefteå
Kontaktperson: Tom Jakobsen Tel: 070-270 27 67
Publicerad: 11 september

Skellefteås vision är att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att vara 80 000 invånare år 2030.

Vi skapar utrymme att stärkas och växa genom att ta vara på det allra värdefullaste; våra egna och andras idéer. För att lyckas krävs ett fokuserat och hårt arbete, som bidrar till vår gemensamma målbild. 

Initiativtagare till Science City Skellefteå är Skellefteå Kommun, Skellefteå Kraft samt Region Västerbotten.

Placering: Skellefteå, Stockholms län, Uppsala län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Skåne län, Hallands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Västra Götalands län

Arbetsbeskrivning
Satsningen på Science City Skellefteå är tydligt kopplad till vår vision. Det övergripande målet är att skapa hållbara förutsättningar för idéer, som leder till innovationer och förnyelse. 

Detta tror vi uppnås genom att strategiskt facilitera och katalysera olika samarbeten, lokalt såväl som globalt. Med andra ord, att ge idéerna en plats där de kan utvecklas och gro. 

För att lyckas med detta söker vi nu en passionerad VD som delar vår vision.

Som VD i Science City Skellefteå har du huvudansvaret för utvecklingen av dessa fokusområden:

Idéhantering - Attrahera, utvärdera, synliggöra samt koppla ihop idéer med rätt aktörer för att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Behovsinventering - Inventering av behovsbilden i privata näringslivet och i den offentliga sektorn.

Utveckling av innovationssystemet - Förädla och vidareutveckla kombinationen av lokala, nationella och internationella aktörer och identifiera länkarna mellan dessa. Hitta drivkrafter, finansiella förutsättningar samt utvärdera vilka faktorer som påverkar förmågan att skapa hållbar utveckling.

Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av start-up och innovationsutveckling. 

Du har omfattande erfarenhet av arbete i ledande position i en internationell miljö och därigenom stora kontaktnät.

Din bakgrund har även gett dig stor förståelse för vikten av ekonomi- och ledningsfrågor. 

Som person är du utåtriktat, självgående och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga och känner dig bekväm i offentliga sociala sammanhang. Du är kreativ, initiativrik och resultatinriktat samt drivs av att utveckla affärer och organisationer. 

Relevant högskoleutbildning är meriterande.

Tjänsten kräver mod, stresstålighet och passion!

Kontaktperson
I denna rekrytering samarbetar vi med Experis Sverige.

Läs hela annonsen och ansök på experis.se. Kontakta gärna vår rekryteringskonsult Tom Jakobsen på 070-270 27 67 eller 0910-58 66 92.

Sista ansökningsdatum är 30/9.

Välkommen till Skellefteå!

Dela

Redovisnings- och finanschef

Arbetsgivare: Västerbottens läns landsting
Sista ansökan: 2014-09-26
Placeringsort: Umeå
Kontaktperson: Mats Lindqvist, Ekonomichef Tel: 090-785 7080
Publicerad: 26 augusti

Arbetsplatsbeskrivning
Västerbottens läns landsting är en politiskt styrd organisation där landstingsfullmäktige är högsta beslutande organ. Landstingets huvudverksamhet är hälso- och sjukvård. Landstinget har cirka 10 000 anställda och en budget som omsluter 9 miljarder.

Ekonomistaben, söker en redovisnings- och finanschef med placering i Umeå. Ekonomistaben ingår som en del av landstingsledningens staber och är organiserad i en central stab (8 personer) samt fem enheter i länet (32 personer) med varsin enhetschef. Redovisnings- och finanschefen är underställd ekonomichefen för landstinget.

Arbetsbeskrivning
Som redovisnings- och finanschef ansvarar du för att planera, leda och utveckla den koncerngemensamma redovisningsprocessen. Detta genom att driva utvecklingsarbete och ta fram övergripande regler och riktlinjer inom redovisningsområdet. Du kommer att ha en operativ roll och arbeta med bokslut och årsredovisning inkl koncernredovisning, delårsbokslut, statistik, finansiella frågor såsom till exempel kapitalförvaltning och investeringar. Kapitalförvaltning och investeringar görs utifrån de riktlinjer och policys som är tagna av politikerna. I rollen ingår att vara systemägare för vårt redovisningssystem Agresso. Arbetet innebär många kontakter både internt och externt. I uppdraget ingår inget personalansvar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är civilekonom eller har motsvarande akademisk utbildning med inriktning mot redovisning. Du har mycket goda kunskaper i redovisning och har flerårig erfarenhet av övergripande ansvar inom redovisnings- och finansområdet. Du har erfarenhet av ledarskap i någon form såsom teamledare och/eller projektledare och är van att driva utvecklingsarbete. Du ska vara strukturerad, resultatorienterad, ha hög arbetskapacitet och vara intresserad av ständiga förbättringar. Du har en god systemförståelse, så att du kan se hur detaljerna hänger ihop och skapar en helhet. Som person är du ödmjuk och prestigelös och hjälper gärna till där det behövs med driv och engagemang. Du är noggrann, självgående, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Dela