Trafik- och gatuchef

Är du vår nye samhällsbyggare?
Arbetsgivare: Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen
Sista ansökan: 2014-08-17
Placeringsort: Karlstad
Kontaktperson: Torbjörn Frykstedt Tel: 054-540 67 92, 070-001 85 89
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och utveckla koncernen Karlstads kommun?

Hos oss får du 7 000 arbetskamrater inom 600 olika yrken. Tillsammans arbetar vi för att uppnå visionen om att skapa tillväxt och en god livskvalitet med målet att bli 100 000 invånare.
Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.

På Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent vatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvar även för den interna service till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar. Vi brukar säga att vi bygger och sköter Karlstad.

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för Karlstads kommuns mark och anläggningar. Avdelningen består av fyra enheter: trafik och gata, natur och park, mark och exploatering samt VA. Vårt uppdrag är att ha människor och deras behov i fokus. Vi formar och bygger ett Karlstad som skapar bra dagar för invånarna. För att ge Karlstadsborna en ännu enklare och bättre vardag behöver vi nu förstärka vårt lag av samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi en grön, attraktiv, tillgänglig och hållbar stad som växer. En stad som erbjuder funktioner och miljöer för alla människors behov.

Tjänsten är placerad som chef för Trafik- och gatuenheten. Enheten består av 16 medarbetare som tillsammans ansvarar för att förvalta och utveckla kommunens gator, torg, gång-och cykelvägar, broar, industrispår, strandskoningar, kajer och hamnar. Vi står inför flera stora investeringar i stadens infrastruktur vilka utgår från trafikplan, cykelplan, belysningsprogram m.m. Vi ser att stadens offentliga rum blir allt viktigare för Karlstadsbor och besökare och vi har flera aktuella utvecklingsprojekt inom stadsmiljö och hållbart resande att ta tag i som ytterligare kommer att stärka Karlstads attraktivitet.

Vår nuvarande trafik- och gatuchef antar nya utmaningar inom samhällsbyggandet på annat håll i Värmland och vi söker därför hans efterträdare.

Arbetsbeskrivning
Som trafik- och gatuchef har du ansvar för övergripande styrning, ledning och utveckling av verksamheten. Du har personalansvar och ansvarar också för verksamhetens sammantagna ekonomi och resultat. I din roll ingår också att säkerställa arbetsrutiner, resursplanering och prioriteringar samt att ansvara för kvalitet och uppföljning. En aktiv omvärldsbevakning utgör grund för att säkra de bästa arbetsmetoderna och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. En viktig del i arbetet är att inspirera, stötta och motivera medarbetare.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du deltar med din kompetens och ditt engagemang inom hela samhällsbyggnadsområdet. Arbetet som trafik- och gatuchef förutsätter dialog och samverkan både internt och externt. Vi ser ett ökat behov av samspel och nya sätt att engagera stadens aktörer och medborgare så att vi tillsammans ska kunna åstadkomma det som vi förväntas erbjuda Karlstadsbor och besökare nu och i framtiden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten relevant högskoleutbildning. Du har flerårig erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet och har erfarenhet av ledarskap samt utvecklings- och förbättringsarbete. Du har en förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt i syfte att se sammanhang och helheter i en verksamhet som är en viktig byggsten för hållbar tillväxt.

I ditt ledarskap är du prestigelös, kommunikativ, trygg i dig själv och stimuleras av att se din omgivning växa. Att skapa och bibehålla goda relationer både internt och externt är naturligt för dig. Du är strukturerad och har en god förmåga att delegera och prioritera. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och god hushållning leder du verksamheten mot goda resultat och uppställda mål. Du är flexibel och bra på att se helheter och att entusiasmera människor omkring dig. Nyfikenhet att hitta lösningar göra att du har lätt att se möjligheter även i komplexa situationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, Kollektivavtal finns.
Tillträde enligt överenskommelse.

Chefsförordnanden är tidsbegränsade för att stimulera den interna rörligheten inom kommunen.
Förordnandet kan förlängas.

Ansökan
Ansök senast: 2014-08-17
Referensnummer: TFN-2014-1271

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1 

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer om oss på http://www.karlstad.se

Dela

Mark- och exploateringschef

Är du vår nye samhällsbyggare?
Arbetsgivare: Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen
Sista ansökan: 2014-08-17
Placeringsort: Karlstad
Kontaktperson: Torbjörn Frykstedt Tel: 054-540 67 92, 070-001 85 89
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och utveckla koncernen Karlstads kommun?

Hos oss får du 7 000 arbetskamrater inom 600 olika yrken. Tillsammans arbetar vi för att uppnå visionen om att skapa tillväxt och en god livskvalitet med målet att bli 100 000 invånare.
Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.

På Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent vatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvar även för den interna service till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar. Vi brukar säga att vi bygger och sköter Karlstad.

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för Karlstads kommuns mark och anläggningar. Avdelningen består av fyra enheter: trafik och gata, natur och park, mark och exploatering samt VA. Vårt uppdrag är att ha människor och deras behov i fokus. Vi formar och bygger ett Karlstad som skapar bra dagar för invånarna. För att ge Karlstadsborna en ännu enklare och bättre vardag behöver vi nu förstärka vårt lag av samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi en grön, attraktiv, tillgänglig och hållbar stad som växer. En stad som erbjuder funktioner och miljöer för alla människors behov.

Tjänsten är placerad som chef för Mark- och exploateringsenheten. Enheten består idag av 10 medarbetare som tillsammans utvecklar kommunens mark i syfte att kunna erbjuda byggbar mark för boende och näringsliv i Karlstad. Enheten företräder kommunen som fastighetsägare och har i denna egenskap en stark och sammanhållande roll genom hela plan- och exploateringsprocessen från idé till förverkligande. Karlstad är med en ökande efterfrågan på mark för bostadsbyggande och näringslivets mångskiftande behov i ett expansivt tillväxtskede med krav på kommunen att kostnadseffektivt och marknadsanpassat tillhandahåller attraktiv och byggklar mark. Vi har flera spännande exploateringsprojekt både som förtätningar och omställning av äldre industrimark till bostäder men även stadsutveckling på jungfrulig mark. Enheten deltar även i utveckling av stadskvarter och det offentliga rummet.

Vår nuvarande mark- och exploateringschef antar nya utmaningar inom samhällsbyggandet på annat håll i Värmland och vi söker därför hans efterträdare.

Arbetsbeskrivning
Som mark- och exploateringschef ansvar du för övergripande styrning, ledning och utveckling av verksamheten. Du har personalansvar och ansvarar också för verksamhetens sammantagna ekonomi och resultat. Din roll är också att säkerställa arbetsrutiner, resursplanering och prioriteringar samt att ansvara för kvalitet och uppföljning. En aktiv omvärldsbevakning utgör grund för att säkra de bästa arbetsmetoderna och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. En viktig del i arbetet är att inspirera, stötta och motivera medarbetare.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du deltar med din kompetens och ditt engagemang inom hela samhällsbyggnadsområdet. Arbetet som mark- och exploateringschef förutsätter dialog och samverkan både internt och externt. Vi ser ett ökat behov av samspel och nya sätt att engagera aktörer och medborgare så att vi tillsammans ska kunna åstadkomma det som vi förväntas erbjuda Karlstadsbor och besökare nu och i framtiden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten relevant högskoleutbildning. Du har flerårig erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet och har erfarenhet av ledarskap samt utvecklings- och förbättringsarbete. Du har en förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt i syfte att se sammanhang och helheter i en verksamhet som är en viktig del i byggandet av ett än mer hållbart Karlstad.

I ditt ledarskap är du prestigelös, kommunikativ, trygg i dig själv och stimuleras av att se din omgivning växa. Att skapa och bibehålla goda relationer både internt och externt är naturligt för dig. Du är strukturerad och har en god förmåga att delegera och prioritera. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och god hushållning leder du verksamheten mot goda resultat och uppställda mål. Du är flexibel och bra på att se helheter och att entusiasmera människor omkring dig. Nyfikenhet att hitta lösningar göra att du har lätt att se möjligheter även i komplexa situationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid Kollektivavtal finns.
Tillträde enligt överenskommelse.

Chefsförordnanden är tidsbegränsade för att stimulera den interna rörligheten inom kommunen.
Förordnandet kan förlängas.

Ansökan
Ansök senast: 2014-08-17
Referensnummer: TFN-2014-1272

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer om oss på http://www.karlstad.se

Dela

Enhetschef

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Arbetsgivare: Karlstads kommun
Sista ansökan: 2014-08-15
Placeringsort: Karlstad
Kontaktperson: Marita Halvarsson Tel: 054-5405009
Publicerad: 3 juli

Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och utveckla koncernen Karlstads kommun?

Hos oss får du 7 000 arbetskamrater inom 600 olika yrken. Tillsammans arbetar vi för att uppnå visionen om att skapa tillväxt och en god livskvalitet med målet att bli 100 000 invånare. 

Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen erbjuder ett brett utbud av stöd och hjälp inom individ- och familjeomsorg, ekonomi och arbetsmarknad. Vi arbetar också med att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningen är även ansvarig för frågor som rör tobak och alkohol - såväl förebyggande arbete som tillstånd och tillsyn. 

Arbetsbeskrivning
Vuxenavdelningen, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ansvarar för behandling/rehabilitering för personer med missbruks- beroendeproblematik och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Inom avdelningen arbetar ca 220 medarbetare inom ett 25-tal verksamheter för boende, behandling, rehabilitering, sysselsättning/arbetsrehabilitering, socialt företagande.

Inom enheten för myndighetsutövning utreds inkomna ansökningar och anmälningar. Avdelningen arbetar i enlighet med nationellt fastställda riktlinjer.

Ditt arbetsområde är enheten för myndighetsutövning, utredningsenheten. Till din hjälp har du ca 25 kunniga och engagaerade medarbetare. Dina medarbetare är socialsekreterare indelade i olika team, ärendehandledare samt avdelningens administratörer. Som enhetschef har du ansvar för enhetens budget, personalansvar, ansvar för kvalitet och utveckling inom enheten, samarbetsansvar inom och utanför förvaltningen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du förväntas ha fokus på avdelningen som helhet. Du är kollega med avdelningens sju andra enhetschefer.

Du kommer att ges introduktion, chefshandledning samt kommunens kompetensprogram "Ny som chef" som löper under ett år. Du kommer dessutom ingå i förvaltningens chefsgrupp där tillfälle för information, stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte ges. 

Du kommer att arbeta i en spännande, kreativ och dynamisk verksamhet med stora möjligheter till påverkan och inflytande i samverkan med mycket kompetenta medarbetare.

Kvalifikationer
Du som söker är socionom och ska ha erfarenhet från arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning, individ- och familjeomsorg, samt ha kunskap om aktuell lagstifning.

Du ska kunna tänka långsiktigt och strategiskt, förstå konsekvenser av olika beslut samt ha mod och förmåga att kommunicera i verksamheten. Du har ett lösningsinriktat förhållningssätt. 

Meriterande är chefs- eller ledarerfarenhet, samt erfarenhet från arbete inom missbruks-beroendevård och/eller socialpsykiatri.

B-körkort är ett krav.

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Längd: Tillsvidare
Ansök senast: 15 augusti 2014
Referensnummer: A406371

Kontaktperson
Marita Halvarsson
Avdelningschef
054-5405009

Facklig företrädare
Jörgen Widing
SSR
054-5405552

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela

Socialchef

Arbetsgivare: Karlskoga kommun
Sista ansökan: 2014-08-10
Placeringsort: Karlskoga
Kontaktperson: Linda Axäng Tel: 073-944 57 02 linda.axang@poolia.se
Publicerad: 25 juni

Arbetsplatsbeskrivning
Karlskoga är en grön stad med natursköna omgivningar där miljön ligger högt upp på agendan. Näringslivet är idag mer differentierat, men fortfarande är kärnan högteknologisk industri. Den teknologiska kompetensen är också något som skall vidareutvecklas i samarbete med universiteten i Karlstad och Örebro.

En rejäl stomme med bra skolor och god social omvårdnad från både kommun och landsting är viktiga komponenter i dagens Karlskoga. Här bjuds dessutom ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Bygdetradition, kulturhistoria och nära till den stora sjön, det har du var du än bor i Karlskoga.

Vill du ha en nyckelroll i Karlskoga kommun? Vill du leda socialförvaltningen, kommunens största förvaltning med ansvar för nära hälften av kommunens totala budget? 

När nuvarande socialchef går vidare för att arbeta som kommundirektör i kommunen så söker vi nu hennes efterträdare. 

Socialförvaltningen arbetar för att Karlskogas invånare, ung som gammal, vid behov av biståndsinsatser ska kunna få den hjälp som kan behövas. Socialförvaltningen är uppdelad i tre sektorer; individ- och familjeomsorg (IFO), handikappomsorg (HO) och vård och omsorg (VO). Inom förvaltningen finns också kommunens arbetsmarknadsenhet.

Arbetsbeskrivning
Som chef i förvaltningen är din främsta uppgift att skapa förutsättningar för att verksamheten genomförs med hög kvalitet inom ramen för det ekonomiska utrymmet, samt präglas av arbetsglädje, delaktighet och engagemang. 

Du kommer till en verksamhet som de senaste åren har genomgått stora förändringar och nu står rustade att möta framtiden. Verksamhetsutvecklingen ska fortsätta och utmaningar finns på många olika nivåer och arenor.

Organisationen vill genomsyras av ett gott ledarskap och kompetenta medarbetare som vill och får ta ansvar. Du förväntas bidra till en samhörighet mellan verksamheterna, där allas lika värde är självklar. För att nå framgång i detta arbete krävs en känsla för att bygga på det som fungerar och samtidigt bedriva en aktiv omvärldsspaning och ett målmedvetet förändringsarbete. 

Din närmaste chef är kommundirektören och förvaltningen har en politiskt tillsatt nämnd. Du ingår i den kommunövergripande ledningsgruppen och förväntas bidra i generella frågor som rör kommunen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning på högskole-/universitetsnivå, flerårig erfarenhet från ett eller flera av förvaltningens verksamhetsområden samt erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation. 

Du har flerårig erfarenhet av chefs-/ledaruppdrag inom området samt av att utöva ett strategiskt ledarskap som chef över andra chefer. Du förmår att situationsanpassa ditt ledarskap, ett ledarskap som i grunden är tydligt och framåtsyftande. Detta tillsammans med din förmåga att kommunicera och samverka internt och externt tror vi gör dig framgångsrik i rollen. 

Vi samarbetar med Poolia i denna rekrytering, vänligen sök tjänsten via Poolia, referensnummer 38304

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde efter överenskommelse

Ansökan
Ansök senast: 2014-08-10
Referensnummer: KS 2014.0185

Kontakt
Linda Axäng
Rekryteringsansvarig Poolia
073-944 57 02
linda.axang@poolia.se

Övrigt
I denna rekrytering samarbetar vi med Poolia.

Dela

Chef för medborgarkontoret

Grums kommun söker chef för medborgarkontoret
Arbetsgivare: Grums kommun
Sista ansökan: 2014-05-26
Placeringsort: Grums
Kontaktperson: Annika Lomarker, kommunchef Tel: 0555-42145
Kontaktperson: Benny Eileryd, Vision Tel: 0555-42124
Publicerad: 27 maj

Grums kommun har ca 9 000 invånare och ligger vid Vänerns strand 20 minuters bilfärd från Karlstad. I Grums kommun finns de fördelar den lilla kommunen kan erbjuda. Här finns närhet på alla sätt - till natur och vatten, till aktivitet och engagemang, till service och handel och inte minst människor emellan.

Grums kommuns Medborgarkontor och dess kundtjänst utgör "en väg in" till kommunen för den som är invånare eller företagare. Medborgarkontoret ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, stadsbyggnad, biståndsbedömning för SOL och LSS, konsumentrådgivning, stöd till näringslivet, avgiftshantering, ansökan om barnomsorg och turistinformation. På medborgarkontoret jobbar personal som har mycket direktkontakt med medborgare och företagare. Kontakten kan innebära råd, vägledning och beslut.

Arbetsuppgifter
Uppdragsbeskrivning:
Samordna all verksamhet som ingår i området.
Ett övergripande ansvar för hela verksamhetsområdet, innebärande ekonomiskt ansvar, arbetsledaransvar och personalansvar.
Driva utvecklingen av verksamheten och se till att bra rutiner och strukturer finns och att arbetet bedrivs effektivt.
Utveckla medborgarkontakt och dialogen med medborgarna i syfte att utveckla kundhanteringen.
Utveckla samarbetet med företagarna och vara ett stöd.

Kvalifikationer
Kunskapskrav:
Akademisk examen eller utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Kunskap och erfarenhet från att leda personal och att arbeta med verksamhetsutveckling.
Kunskap om juridik och erfarenhet av myndighetsutövning.
Kunskaper om ärendehantering och ekonomi.
Kunskaper om den kommunala förvaltningen och den politiska organisationen.
Kunskaper för att kunna samordna och utveckla en kommunal organisation utifrån ett kundfokus.

 

Dela