Upphandlare

Avdelningen för ekonomi och upphandling, med placering i enheten för upphandling och inköp.
Arbetsgivare: Uppsala universitet
Sista ansökan: 2014-08-29
Placeringsort: Uppsala
Kontaktperson: Roger Himmelsköld Tel: 070-425 0346
Kontaktperson: Claes Nilsson Tel: 070-425 0463
Publicerad: 13 augusti

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 41 000 studenter, 6 500 anställda och en omsättning på 5,9 miljarder kronor.

Upphandlare vid avdelningen för ekonomi och upphandling, med placering i enheten för upphandling och inköp. Tillträde snarast och tillsvidare. Avdelningen för ekonomi och upphandling är en del av Uppsala universitets förvaltning.

Avdelningen består av fyra enheter. Enheten för upphandling och inköp är en av dessa och har 19 medarbetare.

Vi behöver nu förstärkning.

Arbetsuppgifter
Arbetet består av att självständigt genomföra upphandlingar för universitetet och samverkande lärosäten. Arbetet omfattar hela processen från upprättande av förfrågningsunderlag till förvaltning av avtal. Bland uppdragen finns ramavtal och objektupphandlingar inom t.ex. områdena vetenskapliga instrument, kemikalier, IT, tjänster, inredning av lokaler, information, litteratur och olika typer av förbrukningsmateriel eller dagligvaror.

Kvalifikationskrav
Relevant högskoleutbildning och/eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Förmåga att självständigt och i projekt utforma förfrågningsunderlag och utvärdera anbud fordras liksom god kunskap om LOU. Underlagen ska kunna utformas på svenska och engelska. Även anbudsutvärdering sker på båda språken. God samarbetsförmåga behövs och stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.

Personliga egenskaper

Vi tror att Du är:
Utåtriktad och positiv
Noggrann och van att arbeta självständigt
Kommunikativ
Ödmjuk med utpräglad servicekänsla
Analytisk och har god samarbetsförmåga
Initiativrik och har lätt för att uttrycka dig stringent i underlag och rapporter

Arbetet innebär många kontakter och stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Erfarenhet av arbete i högskolesektorn, annan offentlig verksamhet eller annan stor organisation. Har du utbildning inom offentlig upphandling (SIPU, SOI eller motsvarande) är även detta meriterande. Du bör också ha praktisk erfarenhet av offentlig upphandling, kunskap om och intresse för juridik (särskilt LOU) samt god datorvana.

Individuell lönesättning tillämpas. Det är önskvärt att löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar om anställningen lämnas av upphandlingschef Roger Himmelsköld 070-425 0346 och ekonomidirektör Claes Nilsson 070-425 0463.

Välkommen med din ansökan senast 29 augusti 2014, UFV-PA 2014/2087.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Avdelningen för ekonomi och upphandling
Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige

Facklig företrädare 
Anders Grundström, Saco-rådet 018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST 018-471 1997
Stefan Djurström, Seko 018-471 3315

Referensnummer: UFV-PA 2014/2087

Sista dag för ansökan: 2014-08-29

Dela

Myndighetschef

Ålands landskapsregering söker en myndighetschef till AMS
Arbetsgivare: Ålands landskapsregering
Sista ansökan: 2014-08-29
Placeringsort: Mariehamn
Kontaktperson: Linnéa Johansson Tel: +358 18 25270 linnea.johansson@regeringen.ax
Publicerad: 11 augusti

Det självstyrda, svenskspråkiga Åland är en populär turistort och trivsam hemort. Här bor nästan 29 000 invånare i sexton kommuner. Ålands lagting och landskapsregering styr över bl.a. arbetsmarknadspolitik, utbildning, sjukvård, miljöfrågor, planering, infrastruktur och näringsverksamhet. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet har 21 anställda som ansvarar för arbetsförmedling, rekrytering, studiestöd och annan arbetsmarknadsservice.

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som

MYNDIGHETSCHEF

vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams).

Ams är en självständig myndighet som är underställd Ålands landskapsregering. Ams ska tillhandahålla de tjänster och utföra de uppgifter som ankommer på myndigheten enligt bland annat lagstiftningen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och om studiestöd.

Myndighetschefens uppgift är att leda myndighetens verksamhet och ansvara för att fastställda mål uppnås. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att främja samarbetet mellan myndigheten och dess samarbetsparter, planering av verksamheten, arbetsfördelning, personalärenden, ansvar över myndighetens ekonomi och information, ordförandeskap i arbetskraftskommissionen och beslutsfattande enligt myndighetens reglemente.

Vi söker dig som är en tydlig serviceinriktad ledare och har ett stort intresse av att erbjuda tjänster till kunder vilka är både enskilda personer och arbetsgivare.

Behörighetskrav är vid universitet eller därmed jämförbar högskola som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst 4 års heltidsstudier.

Kunskap inom juridik och arbetsmarknadspolitik är meriterande och vi värdesätter erfarenhet av ledarskap samt offentlig förvaltning.

Dela

Processledare jämställdhetsintegrering

Kommunledningskontoret
Arbetsgivare: Uppsala kommun
Sista ansökan: 2014-08-25
Placeringsort: Uppsala
Kontaktperson: Christoffer Nilsson Tel: 018-727 12 45
Kontaktperson: Monika Lagerqvist Tel: 018-727 18 53
Publicerad: 4 augusti

Arbetsplatsbeskrivning
Staben för kvalitet och utveckling är kommunstyrelsens och de politiska nämndernas gemensamma resurs för uppföljning av kommunens totala verksamhetsstyrning. Staben ansvarar bl.a. för ledningssystem, utredning, utvärdering och utveckling. 

Inledningsvis är antalet medarbetare cirka 20 men fr.o.m. 1 januari 2015 kommer troligen ytterligare cirka 15 medarbetare att arbeta i staben.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Lönebeskrivning: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2014-08-25

Arbetsuppgifter
Jämställdhetsperspektivet skall integreras i all kommunal verksamhet och medborgarservice. Processledaren ska i arbetet därför ha ett tydligt medborgarperspektiv.

Du leder och utvecklar kommunens arbete med jämställdhetsintegrering, verkar för att kommunens framtagna metodverktyg används i arbetet och ger stöd och rådgivning till verksamheter om hur de kan komma igång med arbetet med jämställdhetsintegrering. Dessutom ansvarar du för att handlingsplanen för jämställdhetsarbetet implementeras i kommunen och på kommunledningskontoret.

Du arrangerar utbildningar om genusperspektiv och jämställdhet samt utvecklar och samordnar interna nätverk inom området. Vidare utvecklar du samarbeten med universitet och representerar kommunen i externa nätverk. 

Du ansvarar för innehållet gällande jämställdhet på www.uppsala.se och medverkar i ärendeberedning gällande jämställdhet. 

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning, gärna med inriktning mot jämställdhet och genusfrågor.  

Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som innebär att leda verksamhetsövergripande utvecklingsarbete i en politiskt styrd organisation.

Du har goda kunskaper inom sakområdet och gärna även inom Genderbudgeting.

Du ska kunna leda kommunens arbete i rätt riktning, det vill säga anpassa förändringsarbetet efter politiska mål, organisatoriska förutsättningar och förstå hinder, begränsningar och möjligheter.

För att klara detta behöver du behöver vara  kommunikativ (både muntligt och skriftligt), analytisk, tydlig och kunna leda andra i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Upplysningar
Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör 018-727 12 45.
Monika Lagerqvist, mångfaldsstrateg 018-727 18 53.

Fackliga företrädare
Jan Höijer, Vision, 018-727 16 32.
Torkel Winbladh, Saco, 018-727 13 87.

Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-konsult Hans Röllgårdh 018-727 23 01.

Information
Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. 

När du söker jobb hos oss vill vi att du gör detta online. 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dela