Kommunchef

Vi erbjuder ett spännande och utmanande ledaruppdrag!
Arbetsgivare: Strängnäs kommun
Sista ansökan: 2014-10-08
Placeringsort: Strängnäs
Kontaktperson: Agneta Värmon Tel: 0707-32 55 00 agneta@proastri.se
Publicerad: 19 september

Strängnäs kommun som ligger naturskönt vid Mälarens strand är centralt belägen i expansiva Mälardalen. Kommunens invånare bor i attraktiva tätorter som Mariefred, Stallarholmen, Strängnäs och Åkers Styckebruk, eller i mindre landsbygdsorter, var och en med sin egen unika historia och karaktär.

Strängnäs är en attraktiv kommun att leva, vistas och verka i med sin kombination av småskalighet, vacker natur och närhet till Stockholmsregionens utbud och arbetsmarknad. Strängnäs har en stabil tillväxt av invånare sedan många år, och förbereder sig för ytterligare expansion inför att snabbtåget till Stockholm ska börja rulla 2017. Vår nuvarande kommunchef går i pension till våren och därför söker vi nu:

KOMMUNCHEF TILL STRÄNGNÄS KOMMUN

Som chef för Strängnäs kommun är du kommunens ledande tjänsteman direkt underställd kommunstyrelsen. Det innebär att du har ett helhetsansvar för att de politiska besluten verkställs, för hur verksamheten bedrivs, för ledningsstruktur, organisation, arbetsmiljö och för ekonomisk styrning och uppföljning. Ansvaret innebär också att vara ett stöd till politiken i det strategiska arbetet med att fortsätta utveckla den fantastiska potential som Strängnäs kommun har med sin möjlighet till småskaligt och naturskönt boende i anslutning både till Stockholmsregionen och resten av Mälardalen.

Strängnäs kommun har arbetat intensivt med att skapa en värdegrundstyrd organisation med utgångspunkt från det politiska beslutet att arbeta med ständiga förbättringar i hela organisationen. Som framtida kommunchef blir du den viktigaste länken under vår fortsatta resa och din uppgift blir att leda oss till nästa nivå. Genom att skapa en tät och nära dialog med våra invånare och andra aktörer i kommunen formulerar du tillsammans med politiken en målbild för Strängnäs kommuns utveckling framåt som gör oss än mer konkurrenskraftiga som alternativ i regionen. Du tar ansvar för att driva och leda det fortsatta arbetet med att förnya och förbättra våra processer och arbetssätt för att kontinuerligt höja vår effektivitet och kvalitet med god ekonomi.

Vi söker en ny kommunchef som har ett genuint intresse för det kommunala uppdraget och förmåga att både styra, leda och stötta organisationen i det utvecklingsarbete som ska öka vår konkurrenskraft och förbättra vår ekonomi.

Gedigen chefsbakgrund på hög ledningsnivå samt erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation, gärna inom kommunal sektor, tror vi är en förutsättning för att lyckas. Du behöver också framgångsrikt har drivit förändring av processer och arbetssätt i en komplex och personalintensiv verksamhet.

Som ledare har du ett strategiskt synfält och du är utvecklingsinriktad med förmåga att skapa ett lärande och öppet klimat som främjar nytänkande.

Vi erbjuder ett mycket spännande ledaruppdrag i en kommun med stor potential att utvecklas till en av Sveriges mest attraktiva kommuner.

Kontakta gärna våra konsulter på ProAstri; Agneta Värmon tel 070-732 55 00 och Karin Ivarson tel 070-824 69 08. Du är också välkommen med din intresseanmälan senast den 8 oktober via www.proastri.se

Dela

Miljöchef

Arbetsgivare: Strängnäs kommun
Sista ansökan: 2014-09-28
Placeringsort: Strängnäs
Kontaktperson: Marie Jonsson Tel: 0152-293 65
Kontaktperson: Kristiina Söderlind Tel: 0152-291 65
Publicerad: 15 september

Arbetsplatsbeskrivning
Strängnäs kommun utvecklar individen, verksamheten och samhället! Våra 2 000 medarbetare verkar i en dynamisk organisation som gärna prövar nya vägar för att nå sina mål. Kommunens 33 500 invånare bor i attraktiva tätorter som Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen, eller i mindre orter med landsbygdskaraktär. Till Stockholm tar du dig på mindre än en timme. Strängnäs kommun är i en expansiv utvecklingsfas och vi behöver ha miljöaspekterna i fokus. Det pågår ett intensivt arbete med att bygga en värderingsstyrd organisation med utgångspunkt från det politiska beslutet att arbeta med ständiga förbättringar i hela förvaltningen. Samhällsbyggnadskontoret arbetar med rådgivning, myndighetsutövning och service inom områdena fysisk planering, mark- och exploatering, mät- och kartproduktion, bygglovhantering, energirådgivning samt miljö- och hälsoskydd. Kontoret har 50 medarbetare varav 10 på miljöenheten.

Arbetsbeskrivning
Som Strängnäs kommuns miljöchef kommer du att vara en viktig aktör under vår fortsatta resa. Du bidrar med tydlig riktning inom Samhällsbyggnadskontoret och tar Strängnäs som miljökommun vidare.

Ditt uppdrag är att
• kommunicera miljöfrågor dels till politiker, medborgare och företagare och dels inom kommunförvaltningen.
• verka för att de politiska målen och goda resultat inom miljö- och hälsoskydd uppnås.
• driva effektivitets- och utvecklingsarbete inom verksamheten.
• genomföra aktiviteter som bidrar till att en god hälsa uppnås och upprätthålls i kommunen
• säkerställa kompetent och rättssäker ärendehantering, tillsyn och kontroll inom området.
• medverka i det regionala samarbetet.
• ta arbetsmiljö-, budget– och personalansvar.
• Bidra till kontorets ledningsarbete.

Kvalifikationer

Utbildning: Du har högskoleexamen inom miljö- och hälsoskyddsområde. Giltigt B-körkort fodras.

Erfarenhet: Du har erfarenhet av att arbeta med miljö- och hälsoskyddsfrågor och gärna även inom livsmedelsområdet. Du har varit chef med personalansvar och har ett omvittnat gott ledarskap.

Vidare har du: 

Förmåga att

Ha medborgarnas behov i centrum
Fatta beslut, styra mot resultat och skapa engagemang
Arbeta för hållbara lösningar
Utveckla medarbetare och organisationen
Skapa öppenhet och tydlighet i verksamheten
Visa respekt, ha integritet och stå upp för din verksamhet och roll

Vilja och färdighet för att

Skapa uthålliga relationer både internt och externt
Visa lyhördhet och hantera konflikter
Handla i enlighet med fattade beslut
Arbeta strukturerat och med gott omdöme
Våga pröva nytt 

Dessutom har du en stark inre drivkraft, god självinsikt och mod att leda i utveckling. Du finner lust och glädje för uppdraget inom samhällsnyttan.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan
Sista ansökningsdatum: 2014-09-28
Ange referensnummer: 261/14

Lön
Löneform: Månadslön

Kontaktpersoner
Marie Jonsson
Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0152-29365

Kristiina Söderlind
Personalchef
Telefon: 0152-29165

Fackliga företrädare
Namn: Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0152-29100

Övrig info
Som sökande ber vi dig att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som kommun omfattas vi av offentlighetsprincipen och innebär att vi är skyldiga att lämna ut ansökningshandlingar som begärs av allmänheten och massmedia. Strängnäs kommun har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Dela

Avdelningschef

Arbetsmarknads- och utbildningscentrum
Arbetsgivare: Flens kommun
Sista ansökan: 2014-09-24
Placeringsort: Flen
Kontaktperson: Karin Fransson Tel: 073 368 89 11 karin.fransson@source-hr.se
Publicerad: 11 september

Natursköna Flens kommun är lika stor till ytan som Stockholms stad med en totalareal på 826 kvadratkilometer, varav 114 kvadratkilometer består av vatten. I kommunen finns drygt 170 sjöar som är större än en hektar. Flen har ca 16 000 invånare.

Flen är kommunens centralort som har goda förbindelser med omvärlden. Med Sörmlandspilen är det tio avgångar om dagen till och från Stockholm. I kommunen finns även tätorterna Malmköping, Mellösa, Hälleforsnäs och Sparreholm, alla med en egen historia och karaktär.

Det pågår en mängd utvecklingsarbeten i kommunen som syftar till utveckling och förbättring, allt från ortsutvecklingsprojektet, skolprojektet och värdegrundsarbete. Kommunens socialförvaltning är delvis lokaliserad i kommunens stadshus och har därmed nära till beslut och gränsöverskridande diskussioner. Arbetsmiljön präglas av en god och samarbetsvillig atmosfär.

Socialförvaltningen i Flen har ett brett uppdrag med ansvar för Individ och familjeomsorg, äldre och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, vuxenutbildningen, SFI samt arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Att aktivt arbeta för att nyanlända ges de bästa möjligheterna till integration i det svenska samhälls- och arbetslivet är en prioriterad fråga inom kommunen, likaså att säkerställa en kvalitetssäkrad och effektiv arbetsprocess för mottagande. Flen och socialförvaltningen söker dig söker med kunskapen och viljan att göra skillnad i viktiga och komplexa samhällsutvecklingsfrågor.

UPPDRAGET
Som avdelningschef är ditt grundläggande uppdrag att, utifrån politiska beslut vara drivande i verksamhetens utveckling samt att genom din goda ledning bidra till att verksamheten utvecklas i linje med Flens kommuns mål och visioner. Du har budget- och resultatansvar för verksamheten och direkt personalansvar för en enhetschef och en rektor samt medarbetarna i avdelningens stab, vilka bland annat innefattar administrativa och samordnande resurser samt en ekonom med ansvar för budget och skuldrådgivning. Du rapporterar direkt till förvaltningschefen och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp där du tar aktiv del i ledningen av hela förvaltningen. 

Mer konkreta fokusområden i ditt uppdrag handlar dels om att utforma och fastställa en kvalitetssäkrad process för integration samt dels att skapa och implementera en tydlighet kring kommunens sätt att tänka kring och arbeta med integrations- och arbetsmarknadsfrågor. 

En annan del i uppdraget handlar om att göra en översyn av rådande organisationsstruktur. Detta aktualiseras av en planerad sammanslagning (vid årsskiftet) av de nämnder som socialförvaltningen lyder under.

Som avdelningschef för arbetsmarknad- och utbildningscentrum ansvarar du för frågor med beröringspunkter som sträcker sig bortom socialförvaltningens uppdrag. Du nyttjar fördelarna med att arbeta i en liten kommun och samverkar över förvaltningsgränserna för att uppnå bästa resultat. Vidare hämtar du inspiration och håller dig ajour genom omvärldsbevakning där du bland annat aktivt deltar i såväl lokala som nationella nätverk. Dina kontaktytor omfattar även en dialog och samverkan med externa parter, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig med för uppdraget relevant universitets-/högskoleutbildning och med god dokumenterad erfarenhet från arbete med arbetsmarknads- och integrationsfrågor samt med erfarenhet av att leda genom andra chefer. Erfarenhet av och god förståelse för politiskt styrd verksamhet är vidare ett krav. Kunskaper och erfarenhet inom utbildningsområdet är meriterande. 

För att bli framgångsrik i uppdraget krävs att du är en i grunden utvecklingsorienterad, kvalitetsmedveten och initiativtagande person med strategisk höjd och ett samhällsengagemang.

Som ledare har du förmåga att leda genom andra, mod att ge mandat och tillåta andra att växa med uppgiften. Ditt ledarskap entusiasmerar och bidrar till en organisationskultur som präglas av öppet klimat och god arbetsmiljö.

Uppdraget innebär stora kontaktytor vilket förutsätter att du är en relationsskapande person med god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

FLENS KOMMUN ERBJUDER
Ett utpräglat utvecklingsuppdrag där du erbjuds möjligheten att forma din verksamhet och arbeta med komplexa samhällsutvecklingsfrågor högt rankade på den politiska agendan. 

Flens Kommun ligger i hjärtat av Sörmland med goda kommunikationsförbindelser. Hit kommer du smidigt från bland annat Katrineholm och Eskilstuna. Från Västerås och Stockholm är du här på dryga timmen.

ÖVRIGT
För mer information eller vid frågor, vänligen kontakta SOURCE konsult Karin Fransson, 073 368 89 11, karin.fransson@source-hr.se 

Sista dag att registrera din intresseanmälan är den 24 september

Dela