Samhällsbyggnadschef

Driftig ledare i tiden
Arbetsgivare: Vingåkers kommun
Sista ansökan: 2014-09-14
Placeringsort: Vingåker
Kontaktperson: Marita Skog Tel: 0151-192 61 marita.skog@vingaker.se
Publicerad: 28 augusti

Vingåkers kommun är inne i en intressant utvecklingsresa med en ny tydligare enhet, en samhällsbyggnadsenhet.

Vingåker är en kommun med potential att flytta fram sin position och växa, både befolkningsmässigt och med fler företag. Ett viktigt led i detta är att samhällsbyggnadsfrågorna ska ta plats och att fokus finns på utveckling av Vingåkers centrum med mark för boende och företag samt att skapa förutsättningar för omvandlings- och exploaterings- områden på landsbygden.

I enheten ingår fysisk planering (ÖP), bygglov, mark- och exploatering, kart- och mätområdet, miljöområdet (myndighetsutövning enligt miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen), tekniska som gator-park, vaktmästeri, beställare av VA, fastigheter, trafikfrågor och kost.

Samhällsbyggnadschefen kommer att vara drivande i samhällsbygg-nadsfrågor där en befintlig översiktsplan ligger som grund. Samhällsbyggnadschefen har personal- och verksamhetsansvar för samhällsbyggnadsenheten. Närmaste chef är kommunchefen. Samhällsbyggnadsenheten svarar både mot kommunstyrelsen och en myndighetsnämnd, samhällsbyggnadsnämnden.

Erfarenhet: Den vi söker har erfarenhet från kommunal verksamhet i ledande befattning med ansvar för bygg- och miljöfrågor, ekonomi, personal och verksamhetsresultat. En viktig förutsättning är att det finns god kännedom inom PBL och/eller Miljöbalken.

Rätt person behöver också vara väl förtrogen med den komplexitet och bredd av frågor som finns i en liten kommun där fokus läggs på att prioritera rätt.

Tidigare erfarenhet av lagstyrd verksamhet är av stor betydelse då samhällsbyggnadschefen ansvarar för myndighetsutövning inom bygg- och miljöfrågor.

Personlighet: Den vi söker har ett gediget intresse för samhällsfrågor och har god omvärldsorientering. Rätt person är en stark, driven, kreativ och entusiasmerande ledare med förmåga att fungera som en enande kraft.

Viktigt är också att blivande samhällsbyggnadschefen har förmågan att med ett professionellt förhållningssätt prioritera, driva och följa upp frågor. Vidare kräver rollen en hög grad av flexibilitet och lyhördhet samt god samarbetsförmåga både internt och externt.

Akademisk utbildning inom relevant ämnesområde. Arbetslivserfarenhet inom miljö- eller samhällsbyggnad är meriterande och goda kunskaper inom PBL och Miljöbalken är önskvärda.

Språk: Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal, skrift och förståelse förutsätts.

Övrigt: Tillsvidareanställning. Individuell lönesättning. Tillträde med det snaraste eller enligt överenskommelse. För frågor, vänligen kontakta Marita Skog kommunchef, tfn 0151-192 61.

De fackliga organisationerna Kommunal, Vision och Ledarna nås via kommunens växel 0151-19100

Sista dag att registrera din intresseanmälan är den 21 september 2014, helst via Offentliga jobb.

Vi frånsäger oss all annonsförsäljning och rekryteringshjälp av säljare.

Dela

Internationell samordnare

Arbetsgivare: Katrineholms kommun
Sista ansökan: 2014-09-03
Placeringsort: Katrineholm
Kontaktperson: Lars-Erik Sandhgren Tel: 0702-99 76 67 lars-erik.sandhgren@katrineholm.se
Publicerad: 27 augusti

Katrineholm - Läge för liv & lust i Sveriges Lustgård 
Katrineholm är en av nio kommuner i Sörmland. Vi finns där västra och södra stambanorna möts, endast en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vårt läge vid järnvägen och kopplingen till riksvägnätet är perfekt ur transport- och pendlingssynpunkt. 

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. 

För mer information: http://www.katrineholm.se

Arbetsplats och arbetsuppgifter
• Omvärldsbevakning - ur ett internationellt perspektiv bevaka kommunens intressen
• Medverka i nätverk för internationella frågor
• Informera om EU-program internt och externt samt bevakning av utlysningar inom EU:s fondprogram
• Samordna samt driva arbetet i enlighet med kommunens internationella strategi med övergripande mål: Ökad Integration och Tillväxt!
• Aktivt informera-samverka för att söka nya projekt såväl internt som externt
• Stöd vid ansökningsförfarande samt projektskrivning
• Processtöd i löpande projekt samt projektredovisning
• Upparbetning av kontaktnät för projekt och partners bland såväl företag som organisationer
• Initiera-genomföra utbildningar och seminarier inom området 

Tjänsten är en kompetenssamlande funktion inom det internationella området, och ska utgöra stöd och dialogpartner såväl internt som externt. Ett viktigt uppdrag är att stimulera till nya projekt inom EU:s prioriterade områden för programperioden 2014-2020.

Tjänstens placering är på Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Näringsliv och Samhällsutveckling. 

Kvalifikationer
• Erfarenhet av analys och utredningsarbete
• Kompetens och erfarenhet av arbete inom EU-området och god kunskap om såväl fonder-program, nationella och transnationella.
• Erfarenhet av att skriva projektansökningar.
• God kunskap att formulera sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Erfarenhet av att arbeta med de olika aktörer som handlägger EU:s fondprogram
• Relevant akademisk utbildning
• Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
• Tycka om att arbeta i team där olika kompetenser samverkar
• Förmåga att entusiasmera och driva processer mot förutbestämda mål. 

Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Individuell lön.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

För mer information: http://www.katrineholm.se

Ansökan
Ansökan senast: 2014-09-03
Arbetsgivarens referensnummer: 173/14

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Katrineholms kommun tillämpar rökfri arbetstid inom hela organisationen. 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Kontakt
Lars-Erik Sandhgren, Avdelningschef
Telefon: 0702-99 76 67
E-post: lars-erik.sandhgren@katrineholm.se

Expedition samhällsbyggnadsförvaltningen telefon: 0150-576 60

Fackliga företrädare
SACO/Naturvetareförbundet , nås via kommunens växel telefon: 0150-570 00
Vision , nås via kommunens växel telefon: 0150-570 00

Dela

Ekonomichef

Arbetsgivare: Habilitering & Hjälpmedel, landstinget Sörmland
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Nyköping
Kontaktperson: Eva Andrén Tel: 0155-24 57 95 eva.andren@dll.se
Kontaktperson: Charlotte Lindholm Tel: 0155-24 53 25 charlotte.lindholm@dll.se
Publicerad: 12 augusti

Habilitering & Hjälpmedel är en förvaltning med ett länsövergripande uppdrag inom Landstinget Sörmland. I förvaltningen ingår Habiliteringsverksamheten för barn, unga och vuxna, Hjälpmedelsverksamhet, Dammsdal i Vingåker, en rikstäckande skola med boende för ungdomar med autism, sjukreseverksamhet samt övrigt stöd inom funktionshinderområdet. Förvaltningens verksamheter är såväl anslags- som intäktsfinansierade, omsätter ca 400 mkr och har ca 400 anställda.

Vi har en hög ambition vad gäller ständigt förbättringsarbete i syfte att hålla hög kvalitet och effektivitet i våra verksamheter. Våra verksamheter bärs upp av medarbetare med specialiserad kompetens, hög yrkesstolthet och ett genuint intresse för våra brukare och elever. Utbudet av tjänster vi erbjuder är varierat och av olika karaktär.

Nu söker vi dig som vill arbeta i ett dynamiskt ledningsteam och i en strategisk roll inom ekonomi och IT. Det krävs att du har ett konsultativt och stödjande förhållningssätt samt har en kommunikativ förmåga.

Du arbetar på förvaltningschefens uppdrag och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du arbetar också i nära samverkan med våra verksamheters ekonomer.

Kvalifikationer
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper och förutsätter att Du har högskoleutbildning inom ekonomiområdet samt dokumenterad erfarenhet av IT-strategiskt arbete. Rollen kräver såväl förmåga som intresse för strategisk planering, uppföljning och analys. Vi förutsätter också att du har ett levande intresse för samhälls- och verksamhetsfrågor och att du har känsla för att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Resor är vanligt förekommande inom länet. Då enheten har övervägande kvinnliga medarbetare ser vi gärna manliga sökande.

Ansökan skickas till: rekryteringhh@dll.se

Dela

Bygglovarkitekt/Bygglovinspektör

Arbetsgivare: Oxelösunds kommun
Sista ansökan: 2014-09-01
Placeringsort: Oxelösund
Kontaktperson: Elisabeth Bäckman Steninger Tel: 0155-381 44
Kontaktperson: Markus Damm Nordqvist Tel: 0155-381 57
Kontaktperson: Dennis Gustafsson Tel: 0155-383 64
Kontaktperson: Fackliga företrädare når du via kommunens växel Tel: 1555-380 00
Kontaktperson: Från och med 2014-08-11 kan kontaktpersonerna nås. Tel:
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen, som ligger strategiskt i Östra Sörmland, har cirka 11 400 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Till Nyköping är det cirka tio minuters bilväg och till Stockholm tar det cirka en timme. Som anställd får du ett nära ledar- och medarbetarskap, bidrag till friskvård och möjlighet att påverka dina arbetstider. Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete och möjlighet att vara med och bidra till att vår kommun växer och utvecklas.

Arbetsbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Oxelösunds kommun är en dynamisk arbetsgrupp med 14 personer. Förvaltningens arbetsuppgifter spänner över miljöstrategi, översikts- och detaljplanering, bygglov, gata, park, trafik, bostadsanpassning, försäkringar och miljö- och hälsoskydd.

Vi söker nu en ansvarstagande efterträdare till en av våra byggnadsinspektörer.Tjänstens innehåll kan utformas utifrån din bakgrund och erfarenhet.

I huvudarbetsuppgifterna ingår beroende på bakgrund, handläggning av alla typer av lov/anmälan, handläggning av strandskyddsdispenser, inspektioner (tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd), tillsynsärenden enligt PBL samt rådgivnings- och vägledningsfrågor såväl internt som externt.

Som bygglovarkitekt/inspektör i Oxelösund får du möjlighet att arbeta nära beslutsfattare och allmänhet liksom samarbeta med andra myndigheter. Du får varierande arbetsuppgifter och därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Din roll i kommunens spännande utvecklingsarbete blir central. Du deltar i planprocessen ur bygglovsynpunkt och i sådana utredningsuppdrag där din kompetens behövs.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning till arkitekt, byggnadsingenjör, byggnadsantikvarie eller samhällsplanerare med minst tre års utbildning alternativt bygglovhandläggningsutbildning.

Du förväntas ha goda kunskaper om Plan- och bygglagen respektive Boverkets byggregler, liksom god vana att läsa och tolka lagtext. Meriterande är erfarenhet från kommunal handläggning inom området, kunskap inom gestaltningsområdet samt erfarenhet av verksamhetssystemet Castor.

Du som söker är serviceinriktad, engagerad, resultatorienterad och har förmåga att skapa tillit och förtroende. Eftersom arbetsgruppen är liten och kontakterna många är det också viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och lätt för att arbeta i grupp. Du måste också kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. G
God datorvana och körkort är ett krav.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning
Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

Dela

Chef ekonomienheten/Divisionsekonom

Arbetsgivare: Nyköpings kommun
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Nyköping
Kontaktperson: Martina von Bothmer Tel: 0155-24 80 91
Publicerad: 3 juli

Nyköping med internationell närhet ger lokalt unika möjligheter. I kommunen arbetar ca 4 000 mot målet om god service och för att möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Divisionsekonom

Ekonom

VA-Driftchef

Tekniska divisionen på Nyköpings kommun söker divisionsekonom, ekonom och VA-Driftchef.

Läs mer på nyköping.se

Dela