Planchef

Vill du vara med och bygga Värmdö kommun, Skärgårdens mötesplats?
Arbetsgivare: Värmdö kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Gustavsberg
Kontaktperson: Marie Soldin, konsult Assessio Tel: 08-775 09 49
Kontaktperson: Henrik Lundberg, Samhällsbyggnadschef Tel: 08-570 481 71
Kontaktperson: Therese Kjellgren, HR-konsult Tel: 08-570 485 61
Publicerad: 29 augusti

Vill du arbeta brett med projekt som omfattar stadsbyggnad, husbyggnad, landskapsarkitektur i stad, landsbygd och skärgård? Vi söker nu dig som, i rollen som planchef, vill vara med att utveckla och bygga Värmdö kommun.

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Vi har många intressanta uppdrag, som planering och utbyggnad av centralorterna Gustavsberg, Hemmesta och Brunn, utveckling av Stavsnäs vinterhamn och omvandling av fritidshusområden till permanentboende. I centrala Gustavsbergs pågår planering med utbyggnad av ca 2000 bostäder som är ett av de största projekten inom kommunen.

Plan- och MEX-verksamheterna har en central roll i Värmdö kommuns samhällsbyggnad och sedan slutet av 2013 ingår de i en gemensam enhet. Den nya enheten består av en personalstyrka på cirka 23 stycken, där Plangruppen idag utgör ca 14 medarbetare.

Ditt uppdrag som Planchef blir att, med fullt personalansvar, leda personalen så att de kan utföra sitt arbete i enlighet med de strategiska målen. Inom ramen för detta blir ditt uppdrag att skapa rutiner och arbetsprocesser, ge trygghet och stabilitet till gruppen. Du verkar för att attrahera, utveckla, behålla kompetent personal och samordna externa konsulter.

Med fullt budgetansvar har du ansvar för verksamhetens ekonomi. Du har det övergripande ansvaret för planarbetets kvalitet, bidrar med kunskap om planprocessen och styr och ansvarar för att utveckla det projektinriktade arbetssättet.

Vidare kommer du att verka för att skapa samverkan och förståelse med mark- och exploateringsgruppen och tillsammans med övriga medarbetare verka för samordning och styrning av stadsbyggandet. Vi ser även att du arbetar för att säkra ett nära samarbete med olika kontaktytor inom kontoret, allmänheten och exploatörer.

Som planchef ingår du i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till Samhällsutvecklingschefen som i sin tur rapporterar till chefen för Samhällsbyggnadskontoret.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun.

Vi söker dig som är utbildad arkitekt eller planarkitekt. Du har flerårig planerfarenhet, där du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med planprocessen och PBL. Vidare har du ledarerfarenhet, tidigare budgetansvar samt erfarenhet från arbete inom en politiskt styrd organisation.

Som person är du resultatorienterad och sätter höga mål, vilka du lägger ner tid och energi på att nå. Du är en problemlösare som hanterar komplexa problem självständigt och effektivt. Du har förmågan att hantera en mängd parallella planer och projekt. Du karaktäriseras av att vara lugn, positiv, anpassningsbar och fokuserad – även i oväntade och tuffa situationer. Du är tydlig och bestämd i din kommunikation och vågar ta ställning i olika frågor samtidigt som du sätter klara mål för din omgivning. Du tycker om att ha kontakt med flera olika målgrupper och arbetar med lättsamhet både med interna och externa parter.

Som personalansvarig är du en närvarande ledare som skapar trygghet genom att vara öppen, tillgänglig och uppriktig.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Anställningen omfattarheltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2014.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marie Soldin, konsult Assesio, 08-775 09 49. Alternativt Henrik Lundberg, Samhällsutvecklingschef, 08-570 481 71 eller Therese Kjellgren, HR-konsult, 08-570 485 61. Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-570 470 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

___________________________________________________________________________________

Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här möter land hav, bara 20 minuter från Stockholm. I vår anrika huvudort, Gustavsberg, finns en lång tradition inom design och form som lever vidare genom en fortsatt satsning på konst och kultur. Kommunen har 40 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Vi har en mycket ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. Värmdö är dessutom en av de snabbast växande kommunerna i landet. Denna dynamik avspeglar sig även i arbetsgivaren Värmdö kommun. Vi erbjuder dig stora möjligheter och intressanta utmaningar.

 

Dela

Mark- och exploateringschef

Vill du vara med och bygga Värmdö kommun, Skärgårdens mötesplats?
Arbetsgivare: Värmdö Kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Gustavsberg
Kontaktperson: Therese Kjellgren, HR-konsult Tel: 08-570 485 61
Kontaktperson: Marie Soldin, konsult Assesio Tel: 08-775 09 49
Kontaktperson: Henrik Lundberg, Samhällsbyggnadschef Tel: 08-570 481 71
Publicerad: 29 augusti

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Vi har många intressanta uppdrag, som planering och utbyggnad av centralorterna Gustavsberg, Hemmesta och Brunn, utveckling av Stavsnäs vinterhamn och omvandling av fritidshusområden för permanentboende. Utöver det planeras utbyggnad av ca 2000 bostäder i centrala Gustavsberg, vilket är ett av de största projekten inom kommunen.

Plan- och exploateringsenheten har en central roll i Värmdö kommuns samhällsbyggnad och består av en plangrupp samt en mark och exploateringsgrupp. Enheten består av cirka 23 medarbetare, där mark- och exploateringsgruppen i dag utgörs av nio medarbetare samt externa konsulter.

Ditt uppdrag som mark- och exploateringschef blir att fortsätta utveckla arbetssätt, rutiner och samarbetet med Plangruppen. Du verkar för att attrahera, utveckla och behålla kompetent personal och ansvarar för bemanningen som också innefattar ledning och styrning av konsulter. I uppdraget ingår även att, tillsammans med övriga medarbetare i den gemensamma enheten, utveckla och samordna samhällsbyggnadsprocessen.

Som mark- och exploateringschef ser du, utifrån ett strategiskt perspektiv, över det långsiktiga behovet av köp och försäljning av mark. Du för dialog med exploatörer, skriver exploaterings- och markavtal och ansvarar för att fortsätta utveckla projektarbetet och projektstyrning.

Som mark- och exploateringschef har du personal och budget ansvar, du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till Samhällsutvecklingschefen.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun.

Vi söker dig som är utbildad samhällsbyggnadsingenjör eller har, enligt arbetsgivaren, likvärdig utbildning.Du har erfarenhet av projektledning inom samhällsbyggnadsprocessen och har erfarenhet från mark- och/eller exploateringsarbete.

Sedan tidigare har du även erfarenhet av budgetansvar, känner till PBL och har kunskap om hur en kommun och politiskt styrd organisation fungerar. Det är starkt meriterande med chefserfarenhet och erfarenhet av att ha arbetat som exploateringsingenjör.

Som person är du resultatorienterad och sätter höga mål, som du lägger ner tid och energi på att nå. Du är en problemlösare som hanterar komplexa problem självständigt och effektivt. Du karaktäriseras av att vara lugn, positiv, anpassningsbar och fokuserad – även i oväntade och tuffa situationer. Du är tydlig och bestämd i din kommunikation och vågar ta ställning i olika frågor samtidigt som du sätter klara mål för din omgivning.

Som personalansvarig är du en närvarande ledare som skapar trygghet genom att vara öppen, tillgänglig och uppriktig.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Anställningen omfattarheltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2014.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marie Soldin, konsult Assesio, 08-775 09 49. Alternativt Henrik Lundberg, Samhällsutvecklingschef, 08-570 481 71 eller Therese Kjellgren, HR-konsult, 08-570 485 61. Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-570 470 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

___________________________________________________________________________________

Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här möter land hav, bara 20 minuter från Stockholm. I vår anrika huvudort, Gustavsberg, finns en lång tradition inom design och form som lever vidare genom en fortsatt satsning på konst och kultur. Kommunen har 40 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Vi har en mycket ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. Värmdö är dessutom en av de snabbast växande kommunerna i landet. Denna dynamik avspeglar sig även i arbetsgivaren Värmdö kommun. Vi erbjuder dig stora möjligheter och intressanta utmaningar.

 

Dela

Chef

som vill arbeta för socialt arbete - på riktigt!
Arbetsgivare: Botkyrka kommun
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Botkyrka
Kontaktperson: Marie Lundqvist Tel: 08-530 622 18
Kontaktperson: Susanne Eriksson Tel: 08-530 619 04
Publicerad: 27 augusti

Välkommen till en dynamisk kommun med många kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och Sveriges yngsta befolkning. Bland våra 87 000 invånare i Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba-Grödinge talas fler än 100 språk. Här är det långt ifrån lagom.

Gräset är grönare i Botkyrka!

Socialtjänsten i Botkyrka har alltid satsat på utveckling och ett brett utbud av resurser. Det tänker vi fortsätta med. Socialt arbete har en central roll i samhället och vi vet att vi bidrar till förändring.

Du som har ett brett och starkt samhällsengagemang förstår vad vi menar med att gott ledarskap – precis som socialt arbete – grundläggs i hjärtat och hjärnan hos dig och dina kolleger.

Vi söker just dig som är chef och vill arbeta för socialt arbete – på riktigt!

Tillsammans med Botkyrkaborna formar du och dina medarbetare framtiden.

www.botkyrka.se/socialtarbete

Dela

Produktionschef

Arbetsgivare: Ekerö kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Ekerö
Kontaktperson: Lovisa Jerdéus Tel: 070-790 01 17 lovisa.jerdeus@boardtalk.se
Publicerad: 22 augusti

Produktionschefen har det viktiga uppdraget att leda, driva och utveckla Ekerö kommuns utförarorganisation inom barn- och utbildningsområdet. Produktionsområdet består av förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, resursteam och matproduktion. Huvudsakliga arbetsområden är bland annat att arbeta med pedagogiska utvecklingsfrågor, säkra måluppfyllelse och initiera relevanta åtgärder för att Ekerö ska kunna erbjuda bland Sveriges bästa skolor. I arbetet ingår även att föra dialog med beställarkontoret och övriga verksamheter inom kommunen, samt vidareutveckla externa kontaktytor. Med rollen följer budgetansvar och ett övergripande personalansvar för Produktionsområdets ca: 700 anställda varav 25 är chefer. Produktionschefen rapporterar till kommundirektören och ingår i kommundirektörens ledningsgrupp.

Vi söker en relationsbyggande person som drivs av att möta de spännande utmaningar som skolan står inför. Du har akademisk utbildning med pedagogisk inriktning och mångårig erfarenhet från skolväsendet där du haft en ledande roll, gärna i kommunal verksamhet. Ditt arbetssätt är modernt och strukturerat, och du tar dig an nya arbetsuppgifter utifrån ett strategiskt helhetsperspektiv.

Välkommen till en expansiv kommun där utveckling står i fokus. Visa intresse senast den 21 september, via www.boardtalk.se. Eventuella frågor besvaras av Boardtalks konsulter Lovisa Jerdéus, 070 790 01 17 eller Josefin Johansson, 070 790 05 75.

Om Ekerö kommun
Ekerö är en växande kommun med 26 000 invånare i en fantastisk naturmiljö i Mälaren 1 mil från Stockholms city. Här bor och hit flyttar människor tack vare lugnet i kombination med närheten till storstaden. Två av Sveriges världsarv finns i Ekerö kommun: Drottningholms slott och vikingastaden Birka-Hovgården.

 

Dela

Personalchef/HR-chef

Arbetsgivare: Ekerö kommun
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Ekerö
Kontaktperson: Ulrika Berglund Tel: 0708-139 157
Publicerad: 20 augusti

Arbetsplatsen
EKERÖ är en växande kommun med 26 000 invånare i en fantastisk naturmiljö i Mälaren 1 mil från Stockholms city. Här bor och hit flyttar människor tack vare lugnet i kombination med närheten till storstaden. Två av Sveriges världsarv finns i Ekerö kommun: Drottningholms slott och vikingastaden Birka-Hovgården.

Vi söker nu efter en person som kan axla rollen som HR-chef, en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av Ekerö kommun.

Arbetsbeskrivning
Ditt uppdrag blir att leda den fortsatta utvecklingen inom HR-området i nära samarbete med kommundirektören. Du är medlem i ledningsgruppen och samverkar med övriga medlemmar i denna för att säkra kommunens roll som arbetsgivare.

Du leder en enhet som består av HR och lön med sammanlagt 10 medarbetare varav fyra inom lön. Det innebär att du förutom det strategiska arbetet även svarar för de operativa frågorna inom enheten och att du tillsammans med dina medarbetare säkrar ett verksamhetsdrivet HR-arbete. Du verkar givetvis för att Ekerö är en attraktiv arbetsgivare, vilket kan innebära översyn av såväl anställningsvillkor som interna processer.

Kvalifikationer
För att kliva in i rollen krävs att du har haft chefs- och ledaruppdrag inom HR-området gärna från en större organisation. Det är meriterande om du har arbetat inom den kommunala sektorn, då det är en fördel att förstå ledningen i politiskt styrda organisationer.

Du har en gedigen erfarenhet av strategiskt, taktiskt och operativt arbete av verksamhetsdrivet HR. Vidare har du erfarenhet av och förmåga att utveckla och driva en effektiv och modern HR- organisation. Vi värdesätter även din samarbetsförmåga, sociala kompetens samt ditt öppna och ödmjuka förhållningssätt. 

Adekvat högskoleutbildning är ett krav och du kan också uttrycka dig väl i tal och skrift.

Erfarenhet krävs

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdatum: den 7 september 2014
Referensnummer: 14/131

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
Löneform: Månadslön

Kontaktpersoner
Ulrika Berglund, Konsult Source
0708-139 157

Välkommen att visa intresse snarast, dock senast 7 september via www.source-hr.se. Eventuella frågor besvaras av Source konsult.

Dela