Annons
Annons

Förbundschef

Samordningsförbundet Södra Roslagen
Arbetsgivare: Österåkers kommun
Sista ansökan: 2014-04-30
Placeringsort: Åkersberga
Kontaktperson: Anne Simmasgård Tel: 08-540 812 42
Kontaktperson: Jesper Eliasson Tel: 010-486 24 93
Publicerad: 2014-04-09
Skärgårdskommunen Österåker växer. Idag har Österåker drygt 40 000 invånare, ung befolkning och starkt nyföretagande. Skärgården och den fantastiska roslagsnaturen ger många möjligheter till aktiv fritid och härligt boende. Även om storstaden ligger nära - 30 minuter med tåg eller bil till Stockholm - finns det mesta inom kommunen. Österåker är finskt förvaltningsområde och välkomnar därför ...

Skärgårdskommunen Österåker växer. Idag har Österåker drygt 40 000 invånare, ung befolkning och starkt nyföretagande. Skärgården och den fantastiska roslagsnaturen ger många möjligheter till aktiv fritid och härligt boende. Även om storstaden ligger nära - 30 minuter med tåg eller bil till Stockholm - finns det mesta inom kommunen. Österåker är finskt förvaltningsområde och välkomnar därför särskilt dig som kan finska. För mer information www.osteraker.se

Förbundschef söks till det nystartade samordningsförbundet Södra Roslagen.

Samordningsförbundet består av fyra parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms Läns Landsting samt kommunerna Österåker och Täby. Förbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse som består av förtroendevalda och tjänstemän från de ovan nämnda parterna.

Samordningsförbundets uppgift är att effektivisera samverkan mellan parterna, både strukturellt och individinriktat. Syftet är att förbundet ska medverka till en bättre samordning av rehabiliterande insatser och därmed öka kommuninvånarnas möjligheter till egen försörjning. Till sitt förfogande har förbundet en egen budget som parterna bidrar till med lika delar. Samordningsförbundet ger en möjlighet att skapa flexibla, effektiva och lokalt anpassade samverkanslösningar som ett komplement till parternas ordinarie verksamhet.

Samordningsförbundet Södra Roslagen kommer att starta under våren 2014. Förbundet söker nu en driven chef som vill vara med och bygga verksamheten från grunden.

Arbetsbeskrivning
Som förbundschef arbetar du på uppdrag av förbundets styrelse och ansvarar för att verkställa de beslut som styrelsen fattar. Förbundschefen har en central roll i att driva, utveckla, kommunicera och förankra förbundets frågor. I rollen ingår också att ta initiativ till förändringsarbete och inspirera andra till att utveckla insatser och samverkan. Till stöd i detta arbete kommer du att ha en beredningsgrupp med representanter från alla parter. Du ansvarar också för den ekonomiska förvaltningen och företräder förbundet på tjänstemannanivå.

Förbundet söker dig som har en drivkraft att bygga och utveckla nya verksamheter. Eftersom rollen som förbundschef är en länk mellan olika myndigheter behöver du ha en väl utvecklad känsla för diplomati, tålamod samt förmåga att kunna lyssna in och kommunicera ut. Då förbundet befinner sig i startgroparna kommer dina första arbetsuppgifter bestå i att skapa en administrativ och organisatorisk plattform. Du måste alltså vara beredd att ta itu med allehanda praktiska utmaningar. Till stöd under uppstartsfasen har du en samverkansgrupp med representanter från samtliga parter.

Kvalifikationer
Examen från högskola eller universitet alternativt erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga

Kunskap om kommunal- och förvaltningsrätt.

Minst 3 års erfarenhet från offentliga verksamheter eller från andra verksamheter som bedöms likvärdiga. Det är meriterande om du haft en ledande position alternativt fungerat som projektledare

God kännedom om och erfarenhet av hur politiskt styrda organisationer fungerar

Vana att arbeta självständigt med stort eget ansvar

Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift, god kommunikativ förmåga

Anställningen
Anställningens omfattning: Heltid
Anställningsform: Tjänsten är tillsvidare med tillträde snarast. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Övrigt
Tjänsten är placerad i Åkersberga, Österåkers kommun. Tjänsten tillsätts under förutsättning att slutgiltigt beslut om att starta samordningsförbundet fattas.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast den 30 april. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Kontaktpersoner
Anne Simmasgård
Socialchef
08-540 812 42

Jesper Eliasson
Chef Arbetsförmedlingen Åkersberga
010-486 24 93

Handläggare Hälsa

Vill du vara med att främja hälsoinnovationer och vårdutveckling i samverkan?
Arbetsgivare: VINNOVA
Sista ansökan: 2014-04-28
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Jenni Nordborg Tel: 08-473 3075
Kontaktperson: Anna Rissler Olsson Tel: 08-473 3214
Publicerad: 2014-04-08
Vi erbjuderVi erbjuder en utvecklande tjänst för dig som vill arbeta med att främja hälsoinnovationer och vårdutveckling i samverkan mellan näringslivet, offentlig verksamhet och akademin. VINNOVAs arbete inom hälsa omfattar hela kedjan från förebyggande insatser och diagnostik till innovativa behandlingsmetoder. Vår målsättning är att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv ...

Vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande tjänst för dig som vill arbeta med att främja hälsoinnovationer och vårdutveckling i samverkan mellan näringslivet, offentlig verksamhet och akademin.

VINNOVAs arbete inom hälsa omfattar hela kedjan från förebyggande insatser och diagnostik till innovativa behandlingsmetoder. Vår målsättning är att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv som möter globala hälsobehov. VINNOVA har finansieringsprogram för att utveckla användning av ny kunskap, för att stärka innovationskraften i såväl växande företag som i offentlig verksamhet och långsiktiga samverkansprogram mellan näringslivet, offentlig verksamhet och akademin.

För rätt person erbjuder tjänsten möjlighet att genomföra och utveckla insatser för hälsoinnovationer. Du kommer att bredda ditt nätverk i Sverige och internationellt genom samarbete med andra myndigheter och organisationer. Tjänsten är placerad på enheten Bioentreprenörskap inom avdelning Hälsa. Enheten består idag av 14 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar ett övergripande ansvar för att leda det strategiska området Hälsa med stöd av ledningsgruppen för avdelningen. Arbetet innebär att tillsammans med kollegor i arbetsgruppen utveckla vårt strategiska område Hälsa och de insatser som krävs. Du kommer att ha både en projektledande roll och ingå i teamarbete över hela VINNOVAs verksamhet.

I arbetsuppgifterna ingår:

- Projektledning
- Genomföra aktiviteter och insatser för att möjliggöra nya samarbeten
- Genomföra utlysningar där projekt i konkurrens söker finansiering
- Handlägga projekt som VINNOVA finansierar inom området Hälsa
- Samverka med relevanta aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig verksamhet

Din kompetens
Du har akademisk examen och minst fem års erfarenhet av arbete inom området hälsa. Du behöver ha en utvecklad förståelse för de olika förutsättningar som näringslivet, offentlig verksamhet och akademin har. Arbetslivserfarenhet från minst två av dessa tre områden samt doktorsexamen är meriterande. Erfarenhet av projektledning är ett krav.

Du har framåtanda, är nytänkande och lösningsorienterad. Som person är du engagerande, resultatorienterad och välorganiserad, du är duktig på att skapa relationer och utveckla samarbeten. Du föredrar att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål. Du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska samt använder muntlig kommunikation som ett naturligt och viktigt arbetsredskap. Administrativ skicklighet och effektivitet är en viktig del i handläggararbetet.

Placering
Tjänsten är placerad på avdelning Hälsa, enhet Bioentreprenörskap i Stockholm.

Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tjänsten omfattar heltid.

Övriga upplysningar
VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. VINNOVA har drygt 200 medarbetare och investerar cirka 2 miljarder kronor i nya och pågående projekt.

VINNOVA eftersträvar en jämn könsfördelning samt de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Våra lokaler finns på Mäster Samuelsgatan 56 i centrala Stockholm.

För ytterligare information om tjänsten
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta enhetschef Jenni Nordborg på telefon 08-473 3075 eller HR-partner Anna Rissler Olsson på telefon 08-473 3214.

Fackliga kontaktpersoner
Företrädare för SACO är Birgitta Boman, telefon 08-473 3017 och för ST är det Per Norman, telefon 08-473 3173.

Diarienr.
2014–01469

Ansökan
Ansökan ska senast den 28 april 2014 ha inkommit via vår intressentportal. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta.

Vid frågor om den elektroniska ansökningsfunktionen, kontakta IT-supporten, tel 08-473 3299, helpdesk@VINNOVA.se. Supporten är öppen vardag kl. 8.00–16.30.

 

Stadsbyggnadschef

Arbetsgivare: Haninge kommun
Sista ansökan: 2014-04-27
Placeringsort: Handen
Kontaktperson: Stefan Bölin Tel: 076-778 15 01 stefan.bolin@unikresurs.se
Publicerad: 2014-04-02
FöretagspresentationHaninge är en expansiv kommun som har allt från skärgård, naturskön landsbygd till stadslika miljöer. Här utvecklas en framtidskommun, som föregångare bland regionala stadskärnor, i en växande Stockholmsregion. Under de närmaste åren står utvecklingen av Haninge som en regional stadskärna i fokus. Stadsbyggnadsförvaltningen är en viktig del i det arbetet. Stadsbyggnadschefen ...

Företagspresentation
Haninge är en expansiv kommun som har allt från skärgård, naturskön landsbygd till stadslika miljöer. Här utvecklas en framtidskommun, som föregångare bland regionala stadskärnor, i en växande Stockholmsregion. Under de närmaste åren står utvecklingen av Haninge som en regional stadskärna i fokus. Stadsbyggnadsförvaltningen är en viktig del i det arbetet. Stadsbyggnadschefen leder arbetet med en långsiktigt hållbar utveckling av kommunens bostadsområden, gator och parker. Resultatet av det arbetet går att följa, varje dag, direkt utanför fönstret!

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Stadsbyggnadschefen leder strategiskt och operativt stadsbyggnadsförvaltningens 130 medarbetare utifrån politiska beslut. Inom förvaltningen pågår, under förvaltningschefens ledning, tillsammans med medarbetarna ett utvecklingsarbete för att ytterligare öka effektivitet och service gentemot medborgarna. En av de viktigaste uppgifterna för Stadbyggnadschefen blir att fortsätta utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen för en hållbar utveckling. Detta arbete sker i nära samarbete med den politiska kommunledningen, kommunstyrelseförvaltningen, andra förvaltningar, kommuninvånare och övriga aktörer. Stadsbyggnadsnämndens styr förvaltningens verksamhet. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom områdena detaljplanläggning, bygglov, kart- och mät, trafik samt vatten och avlopp och är huvudman för kommunens gator och parker. Som förvaltningschef ingår du i kommundirektörens ledningsgrupp och bidrar utifrån ett helhetsperspektiv till kommunens övergripande utveckling.         

Din profil
Du har en universitets- eller högskoleexamen som t.ex. statsvetare, ekonom eller ingenjör. Vidare krävs att du har dokumenterad chefserfarenhet av att leda komplexa organisationer. Arbetslivserfarenhet från politisk styrd organisation samt dokumenterad erfarenhet från ledarskap med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet ser vi som viktigt för att lyckas i denna roll. Givetvis har du ett Intresse för samhällsplanering och samhällsutveckling.

Som stadsbyggnadschef behöver du arbeta strategiskt. Du behöver vara lyhörd ut mot verksamhet, kunder, leverantörer och allmänheten men du behöver även vara uppdaterad på vad som händer utanför kommunhuset genom kontinuerlig omvärldsbevakning. Du behöver vara lyhörd ut mot verksamhet, kunder, leverantörer och medborgare och du svarar även, genom kontinuerlig omvärldsbevakning, för att bevaka utvecklingen inom ditt ansvarsområde.

Ansök redan idag!

Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Ansvarig rekryterare är Stefan Bölin och nås på 076-778 15 01 eller på stefan.bolin@unikresurs.se

Välkommen!

Unik Resurs
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång. Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Lycka till!

Projektledare exploatering

Tillväxtkontoret
Arbetsgivare: Upplands-Bro kommun
Sista ansökan: 2014-04-27
Placeringsort: Kungsängen
Kontaktperson: Marina Sjölin Tel: 070-790 10 34
Publicerad: 2014-04-02
Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu närmare 24 000 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar. I Upplands-Bro kommun arbetar idag ungefär 1500 personer. I kommunens verksamheter finns arbeten inom ...

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter,  Kungsängen och Bro. Kommunen har nu närmare 24 000 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.

I Upplands-Bro kommun arbetar idag ungefär 1500 personer. I kommunens  verksamheter finns arbeten inom många olika yrkesområden.

Upplands-Bro välkomnar dig till en kommun på frammarsch där utveckling står i centrum. Ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.

Som Projektledare kommer du att få driva utbyggnadsprojekt från idé till genomförande på en av Sveriges mest expansiva kommuner. Projekten kommer att drivas i samarbete med en planarkitekt där Du har helhetsansvaret inom projektekonomi, förhandlingar, avtalsskrivning och markfrågor, samt ansvar för själva genomförandet av detaljplanen med upphandlingar, besiktningsansvar och ledning av projektörer, byggledare och anläggningsentreprenörer. 

Du är en drivande och initiativtagande person. Eftersom att du kommer att ha ett nära samarbete med både kollegor, byggföretag, privata markägare, konsulter och den politiska organisationen ser vi att Du har en hög samarbetsförmåga, och är skicklig på att kommunicera i både tal- och skrift.

För att söka tjänsten bör du ha en relevant högskoleutbildning inom samhällsbyggnadsområdet samt ha kunskap om aktuell lagstiftning inom området. Tidigare erfarenhet inom exploatering är meriterande.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, där tillträde sker enligt överenskommelse, den är placerad på Tillväxtkontoret, avdelningen för Fysisk planering och exploatering i Kungsängen.

Välkommen att skicka din ansökan via www.boardtalk.se så snart som möjligt då urval sker löpande, dock senast 27 april. Eventuella frågor besvaras av Boardtalks konsult Marina Sjölin, 070-790 10 34.

Denna rekrytering görs i samarbete med Boardtalk och ansökan sker via dem.

Barn- och utbildningschef

Arbetsgivare: Salems kommun
Sista ansökan: 2014-04-23
Placeringsort: Rönninge
Kontaktperson: Lovisa Jerdéus Tel: 070 790 01 17
Kontaktperson: Josefin Davidsson Tel: 073 569 31 40
Publicerad: 2014-03-27
Salem är den nära kommunen. Här är det nära till beslut och påverkan, nära till rekreation i naturreservat och lokal service. Stockholm nås på 30 minuter med bil eller tåg. Vi har ca 16000 invånare och närmare 1000 anställda. Vårt arbete genomsyras av värdeorden samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande. Våra verksamheter visar ofta mycket goda resultat. Barn- och utbildningschef Barn- ...

Salem är den nära kommunen. Här är det nära till beslut och påverkan, nära till rekreation i naturreservat och lokal service. Stockholm nås på 30 minuter med bil eller tåg. Vi har ca 16000 invånare och närmare 1000 anställda. Vårt arbete genomsyras av värdeorden samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande. Våra verksamheter visar ofta mycket goda resultat.

Barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningschefens ansvar är att, på uppdrag av nämnd, styra, leda och följa upp förvaltningens verksamheter så att de politiska målen uppnås. Förskolan, grundskolan och gymnasiet utgör länkar i en och samma utbildningskedja, som ska ge alla goda förutsättningar för vidare studier eller för yrkeslivet. I kommunen finns förutom förskolor, en gymnasieskola, fyra grundskolor och tre friskolor. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar bl. a med att bereda ärenden till nämnd, se till att politiska beslut effektueras, uppföljning och tillsyn av fristående verksamheter, information till allmänheten och placering i förskola. Barn – och utbildningsförvaltningen ansvarar även för kommunens vuxenutbildning.

Om arbetet
Barn- och utbildningschefens ansvar är att, på uppdrag av nämnd, styra, leda och följa upp förvaltningens verksamheter så att de politiska målen uppnås. För att nå framgång i uppdraget krävs långsiktigt arbete med att upprätthålla och vidareutveckla en god kvalitet i verksamheten. En viktig uppgift är att finna lösningar på de utmaningar skolan står inför när det gäller elevernas resultatutveckling och verksamhetens kompetensförsörjning i framtiden. Barn- och utbildningschefen har det övergripande chefsansvaret för förvaltningens ca 500 medarbetare och ansvarar för en budget om ca 450 mkr. Förvaltningschefen ingår i kommundirektörens ledningsgrupp och förväntas där, tillsammans med sina kolleger, ta ett övergripande ansvar för hela Salems utveckling.

Din profil
Vår nya Barn- och utbildningschef ska ha relevant akademisk utbildning samt ha pedagogisk insikt. Erfarenhet av att på ett framgångsrikt sätt leda andra, inklusive chefer, mot tydliga mål. För framgång i rollen behövs ett flexibelt och tydligt arbetssätt och ett ledarskap som skapar engagemang och delaktighet. God vana av att driva lednings- och utvecklingsarbete inom skolväsendet är andra viktiga erfarenheter för att lyckas i befattningen. Det är också viktigt att ha goda kunskaper om IKT och dess möjligheter att stödja och utveckla lärande. Meriterande är erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation.

Välkommen till ett viktigt arbete, som från grunden bidrar till att göra Salems kommun till en än mer attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i.

Eventuella frågor besvaras av Boardtalks konsulter Lovisa Jerdéus, 070 790 01 17 eller Josefin Davidsson 073 569 31 40. Visa ditt intresse snarast, dock senast 23 april, via www.boardtalk.se. Bifoga där ett cv och ett kortare brev.

Controller

Driven controller till Norrtälje kommun
Arbetsgivare: Norrtälje kommun
Sista ansökan: 2014-04-24
Placeringsort: Norrtälje
Kontaktperson: Joakim Myrnäs Tel: 0176-71502 joakim.myrnas@norrtalje.se
Kontaktperson: Catarina Lindén Tel: 073-558 22 57 catarina.linden@norrtalje.se
Publicerad: 2014-03-20
Norrtälje kommun är hjärtat i Roslagen. Här hittar du en idyllisk stadskärna, öppet landskap och en fantastisk skärgård. I Norrtälje finns 10 000 öar, 57 000 invånare och på sommaren blir vi dubbelt så många. Norrtälje ligger bara en timme från Stockholm City och det är nära till både Uppsala och Arlanda. Möjligheter, tillväxt och framtidstro hittar du hos oss. Läs mer på norrtalje.se Utmaningar ...

Norrtälje kommun är hjärtat i Roslagen. Här hittar du en idyllisk stadskärna, öppet landskap och en fantastisk skärgård. I Norrtälje finns 10 000 öar, 57 000 invånare och på sommaren blir vi dubbelt så många. Norrtälje ligger bara en timme från Stockholm City och det är nära till både Uppsala och Arlanda. Möjligheter, tillväxt och framtidstro hittar du hos oss.

Läs mer på norrtalje.se

Utmaningar att se fram emot
Norrtälje kommun söker dig som vill vara med och utveckla kommunens styrprocess. Framförallt vill vi att du har en förmåga och vilja att utöva inflytande och påverka arbetssätt och beslutsprocesser. Ditt engagemang och driv är andra viktiga egenskaper och du förstår vikten av att balansera driv och att vara lyhörd för behoven ute hos verksamheterna. Du får möjlighet arbeta med en diversifierad mix av verksamheter som påtagligt bidrar till det samhälle vi lever i.

Du kommer att sitta centralt placerad på kommunstyrelsekontoret och ingå i ett team av 10 controllers. Du har många kontaktytor ut i organisationen och arbetar i nära samverkan med olika ledande befattningar inom kommunen. Rapportering sker direkt till enhetschefen för Redovisning och Ekonomistyrning.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja såväl politiska nämnder som verksamheter med ekonomistöd, bokslut, budget och prognos. I rollen får du möjlighet att löpande utveckla metoder och verktyg för vår ekonomistyrning. Uppdraget innebär ett ansvar för att mäta och analysera verksamhetens prestation i syfte att säkerställa att verksamhetens syfte och mål uppnås. Du förväntas även initiera korrigerande åtgärder utifrån uppkomna avvikelser. Du kommer även att fungera som rådgivare för chefer på olika nivåer.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom ekonomi och redovisning. Du har en relevant utbildning på högskolenivå eller motsvarande. Du är analytisk och har beslutsamhet och drivkraft. För att lyckas behöver du vara en god pedagog, både i din relation till medarbetare och till kunderna. Du är också utvecklings- och resultatinriktad samt har en god samarbetsförmåga. Controllerrollen kräver stor integritet och en förmåga att balansera ett styrande förhållningssätt där du kritiskt granskar verksamheten för att identifiera avvikelser och risker med ett stödjande förhållningssätt där du utgör ett ledningsstöd i de verksamheter du arbetar med

Hos oss arbetar vi i ett högt tempo, delar med oss av erfarenheter och hjälps åt i vårt gemensamma uppdrag. Vi utgår från att du har en positiv attityd och att du är en god stämningsspridare. För rätt person erbjuds stora utvecklingsmöjligheter i den spännande utvecklingsfas som vi befinner oss i.

Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde nligt överenskommelse. Intervjuer kommer att genomföras löpande.

 

false