Sakkunnig

Nu förstärker vi det intressepolitiska arbetet och söker tre sakkunniga.
Arbetsgivare: Pensionärernas riksorganisation, PRO
Sista ansökan: 2014-10-15
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Johanna Hållén Tel: 072-710 60 11 johanna.hallen@pro.se
Publicerad: 16 september

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med 400 000 medlemmar över hela Sverige. PRO är en mötesplats för gemenskap och aktiviteter, men också en intressepolitisk organisation som bildar opinion och påverkar politiker och beslutsfattare i frågor som är viktiga för äldre.

PRO arbetar för att livet som pensionär ska bli bättre och roligare.

Två sakkunniga inom vård- och omsorgsområdet

Som sakkunnig inom området vård och omsorg blir du en av tre medarbetare som har till uppgift att bevaka det som händer inom det vård- och omsorgspolitiska området på nationell nivå och som har betydelse för PRO:s medlemmar. Du företräder PRO:s medlemmar i utredningar, arbetsgrupper och i andra officiella sammanhang samt svarar på remisser. Tillsammans med de övriga sakkunniga har du ansvar för att utbilda och fortbilda PRO:s medlemmar. Arrangera seminarier och kurser.

I en av de två tjänsterna inom vård och omsorgsområdet efterfrågar vi erfarenhet och intresse av kommunikationsarbete. I arbetsuppgifterna ingår att vara ett kommunikativt stöd till den intressepolitiska verksamheten, planera och genomföra kommunikationsinsatser inom det intressepolitiska området, skriva rapporter, debattartiklar/insändare samt artiklar till vår webb och annat informationsmaterial.

En sakkunnig inom området pensionärers ekonomi

Som sakkunnig inom området pensionärers ekonomi har du till uppgift att bevaka det som händer inom området på nationell nivå och som har betydelse för PRO:s medlemmar. Du företräder PRO:s medlemmar i utredningar, arbetsgrupper och i andra officiella sammanhang samt svarar på remisser. Tillsammans med de övriga sakkunniga har du ansvar för att utbilda och fortbilda PRO:s medlemmar. Arrangera seminarier och kurser.

De tre tjänster är heltid, tillsvidareanställning med oreglerad arbetstid. Tillträde enligt överenskommelse. PRO:s kansli ligger centralt i Stockholm.

Din profil
Du har högskoleutbildning och flera års erfarenhet av arbete inom det aktuella intressepolitiska området. Du har erfarenhet av att delta i och driva projekt. Du har goda kunskaper i engelska då PRO företräder medlemmarna i EU-sammanhang. Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och/eller en folkrörelseorganisation.

Personliga egenskaper
Du har ett stort intresse för frågor som rör äldre. Du har lätt för att skapa förtroende, samarbeta och bygga goda relationer både externt och inom organisationen. Det är också viktigt att du är trygg i din yrkesroll och har drivkraft och ett starkt engagemang för dina arbetsuppgifter. Du bör även ha en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att formulera dig i såväl tal som skrift.

Mer information
För mer information om tjänsterna kontakta Johanna Hållén, press- och policychef, tel. 072-710 60 11, Sten Boström, sakkunnig hälso- och sjukvård, tel. 073-330 60 72 eller Bengt Sibbmark, sakkunnig pensionärers ekonomi, tel. 070-223 71 18

Facklig representant för Handels är Märtha Dahlberg, tel. 070 530 20 58.

Skicka ansökan med personligt brev och meritförteckning till anita.ulveklint@pro.se senast 15 oktober 2014.

 

Dela

Projektledare

Verksamhetsutveckling och IT
Arbetsgivare: Haninge kommun
Sista ansökan: 2014-09-30
Placeringsort: Handen
Kontaktperson: Stefan Bölin Tel: 076-7781501 stefan.bolin@unikresurs.se
Publicerad: 15 september

Programkontoret är ett av två kontor på IT-avdelningen och där arbetar i dagsläget fyra personer som driver projekt för verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Programkontoret söker nu en

Rollen som Projektledare IT i innebär att driva och ansvara för större projekt avseende verksamhetsutveckling med stöd av IT inom kommunen. Som projektledare ansvarar du för att säkerställa kvalité, leverans och resultat. Du ansvarar för att planera och budgetera dina egna projekt samt administrera de avtal som berör projekten. Det strategiska arbetet består primärt av att se behoven hos kommunens olika förvaltningar, att vara lyhörd för önskemål samt att kunna driva projekten hela vägen i mål. Eftersom Programkontoret startades för drygt ett år sedan, finns därför stora möjligheter att vara med och fortsätta utveckla projektmodellen, rutiner och processer inom kontoret.

Du har erfarenhet av projektledning och det är en merit om du har en högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande. Du har arbetat minst fem år med verksamhetsutveckling och har stor erfarenhet från att driva komplexa projekt. Vi ser det som en stor fördel om du tidigare arbetat för en politisk styrd organisation, arbetat med projektsystem och har erfarenhet förändringsarbete. Det är också en merit om du tidigare arbetat med ärendehantering, beslutsstöd eller IT procurement.

För att klara rollen som projektledare behöver du vara strukturerad, drivande samt beslutsam. I och med att det är mycket kontakt med de olika verksamheterna inom kommunen behöver du även vara lyhörd, kommunikativ och social.

Välkommen till en arbetsplats med stor gemenskap och stort engagemang!

Haninge kommun samarbetar med Unik Resurs i denna rekrytering. Eventuella frågor besvaras av Stefan Bölin 076-778 15 01 eller stefan.bolin@unikresurs.se.

Visa då intresse snarast, dock senast 30 september genom att gå in på www.unikresurs.se. Bifoga där ett cv och kortare brev. Utvärdering av inkomna intresseanmälningar sker löpande.

Gilla Haninge kommun på facebook. Länk till vår facebook-sida-

Sista ansökningsdag: 2014-09-30 

Kontaktperson: Stefan Bölin 076-7781501, stefan.bolin@unikresurs.se 

Anställningsform: Tillsvidare, heltid 

Kategori: Handläggare/specialister, Teknik 

Dela

Planeringschef

till samhällsbyggnadsförvaltningen
Arbetsgivare: Vallentuna kommun
Sista ansökan: 2014-09-28
Placeringsort: Vallentuna
Kontaktperson: Inga-Lill Segnestam Tel: 08-587 851 28
Kontaktperson: Marianne Wimmerström Tel: 08-587 850 64
Publicerad: 11 september

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har ca 32 000 invånare. I ett levande kulturlandskap erbjuder vi en attraktiv boende- och livsmiljö nära Stockholm, Arlanda och skärgården. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vi söker dig som har stort intresse för samhällsplanering och vill vara med och utveckla en av Stor-Stockholms mest expansiva kommuner. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med alla frågor som rör samhällsplanering och myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Förvaltningen har fyra avdelningar; bygglov- och miljö, planering, exploatering- och infrastruktur samt fastighetsförvaltning, totalt är vi drygt 110 medarbetare. 

Planeringschefens uppgift är att utveckla, leda och hålla samman arbetet inom planeringsavdelningen med idag 11 medarbetare. I arbetet ingår såväl budget- som personalansvar. Som planeringschef kommer du att arbeta nära dina medarbetare, förvaltningschef och ansvariga politiker. Förutom täta kontakter med dem kommer du även att ha kontakter med allmänheten samt privata och offentliga aktörer, t.ex. markägare, konsulter, länsstyrelsen. Du kommer själv medverka i olika typer av planprojekt och handlägga program och detaljplaner samt delta i kommunala och regionala samverkansprojekt. Som planeringschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp. 

Din bakgrund 
Du har högskoleexamen med inriktning mot samhällsplanering, fysisk planering, arkitekt, eller motsvarande. Flera års relevant erfarenhet av arbete med planeringsfrågor inom detalj- och översiktsplanering samt av kommunal förvaltning är en förutsättning, liksom god kännedom om plan- och bygglagen och miljöbalken. Erfarenhet av arbete på ledande nivå i en politiskt styrd organisation med komplexa frågeställningar är meriterande liksom tidigare personal- och budgetansvar. Du bör ha vana av att hantera något CAD program samt InDesign eller liknande layoutprogram samt excel. B-körkort är ett krav.

Som person är du engagerad och drivande. Du trivs att arbeta med komplexa frågeställningar i samverkan med olika intressenter och du kan inspirera och motivera dina medarbetare. är utvecklingsorienterad och tydlig, har lätt att se sammanhang och fastnar inte i detaljer. har förmågan att driva, planera, organisera samt fatta och genomföra projekt och beslut, verkar för ett gott samarbetsklimat och är lyhörd för andras idéer och behov, har en god förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt förmåga att hantera stress vid arbetstoppar. är en god strateg som tar helhetsansvar, för såväl kommunala som regionala frågor.

Ditt fokus är att uppnå maximal nytta för kommunens invånare.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

Om tjänsten 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan 

Registrera din ansökan längst ner på sidan, senast 2014-09-28 Intervjuer kan komma att hållas fortlöpande. OBS! Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post.

Vill du veta mer om tjänsten 
Inga-Lill Segnestam, Samhällsbyggnadschef tfn 08-587 851 28
Marianne Wimmerström, HR-konsult, Kommunledningskontoret tfn 08-587 850 64
Mer information och fackliga representanter hittar du på www.vallentuna.se/ledigajobb

VALLENTUNA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet, som präglas av kvalitet och kundfokus. Engagemang, allas lika värde och utveckling genomsyrar vår organisation. Du som söker bör självklart dela vår gemensamma värdegrund. Som arbetsgivare vill vi ta till vara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och friskvård för personalen.

Dela

Kanslichef/kommunsekreterare

Arbetsgivare: Vaxholms stad
Sista ansökan: 2014-09-22
Placeringsort: Vaxholm
Kontaktperson: Marie Wiklund Tel: 08-541 709 00
Kontaktperson: Maria Nilsson Berg Tel: 08-541 708 21
Publicerad: 11 september

Vaxholms stad är en kommun belägen 3 mil från Stockholm och en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholms närhet. I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges arbeten med stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Vi har goda resultat i våra verksamheter, flera pågående utvecklingsprojekt, engagerade medarbetare, omfattande samarbete med andra organisationer och utvecklingsprogram för chefer/medarbetare.
För mer information om Vaxholm: http://www.vaxholm.se

Kansliet är en av fem enheter på kommunledningskontoret. Kansliets huvuduppgift är att stödja kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunchef i arbetet med att styra och leda kommunen, samt att ge service till övriga verksamheter. I detta ligger registratur, stadsarkiv och utredningar. En viktig del av stödet till den politiska ledningen och de politiska organen är det dagliga arbetet med ärendeberedning, utredningar, sammanträdesadministration och annat kanslistöd. Målet för verksamheten är en väl fungerande och effektiv ärendeprocess under ständig utveckling.

Arbetsuppgifter 
Befattningen innebär att vara ansvarig för kansliet parallellt med att arbeta som kommunsekreterare. Du ansvarar för löpande ärendeberedning, personalledning av gruppen samt fungerar som sekreterare till bland annat kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. I detta ingår att vara stöd till politiker, tjänstemannaledning och handläggare, driva utvecklingen av administrativa rutiner och ärendehanteringsprocessen samt svara för mindre utredningsuppdrag, projekt och arbetet med valadministrationen vid de allmänna valen eller folkomröstningar. Du kommer tillsammans med kommunjuristen att leda utvecklingen av Vaxholms gemensamma administrativa rutiner.

Kvalifikationer 
Du har högskoleexamen med samhällsvetenskaplig, statsvetenskaplig eller juridisk inriktning och några års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter. Vi vill även att du har erfarenhet av att arbeta i ett modernt ärendehanteringssystem. Erfarenhet av kommunal verksamhet, utrednings- och projektarbete är meriterande.
Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och kan självständigt driva processer vidare. Du förstår komplicerade språkliga underlag och producerar dokument av hög kvalitet med ett enkelt och lättbegripligt språk Du är lugn stabil och kontrollerad i stressituationer. Du får gärna ha haft personalansvar. Som ansvarig är det avgörande att du har lätt för att samarbeta, tar initiativ och föreslår förbättringar. Personlig lämplighet är avgörande.

Dela

Verkställande Direktör

till kundanpassat, konkurrenskraftigt och miljöriktigt avfallshanteringstjänsteföretag
Arbetsgivare: SRV Återvinning AB
Sista ansökan: 2014-09-22
Placeringsort: Huddinge
Kontaktperson: Gösta Tydesten Tel: 040-669 75 78
Publicerad: 10 september

SRV återvinning AB är ett processorienterat tjänsteföretag som erbjuder kundanpassad, konkurrenskraftig och miljöriktig avfallshantering. SRV återvinning ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Företaget har 180 anställda och omsätter 394 Mkr. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering. SRV samlar in och hanterar avfall från 124 000 hushåll i ägarkommunerna. Företaget har 4 500 företags- och verksamhetskunder, allt från små och stora företag till bostadsrättföreningar, daghem och organisationer. SRV återvinning tar årligen emot ca 230 000 ton avfall på återvinningsanläggningen vid Gladö Kvarn i Huddinge. SRV driver också nio återvinningscentraler inom de fem ägarkommunerna. Besök gärna www.srvatervinning.se

Som VD för SRV ska du verka för att SRV ska vara ledande på återvinning och avfallshantering.

Genom opinionsbildning, utbildning och dialog arbeta för att kunder, hushåll och företag, reducerar miljöpåverkan.

Utveckla och tillhandahålla tjänster som underlättar för våra kunder och invånare att göra rätt för miljön.

Varumärket ska associera till ett samhällsnyttigt, effektivt, ledande, kundorienterat och innovativt miljöföretag.

Verksamheten kännetecknas av ett tydligt och engagerat medarbetarskap och ledarskap.

Vi söker dig som är förtrogen med branschen eller närliggande branscher samt har en gedigen ledarerfarenhet. Du har en akademisk utbildning, god affärserfarenhet, samt en god förståelse för hur det är att verka i en politiskt styrd verksamhet. Erfarenhet av styrelsearbete är meriterande. Det är viktigt att du kan kombinera förståelse för det offentliga uppdraget med ett affärsmässigt och entreprenöriellt tänkande.

SRV har inte bara en nödvändig, utan också en viktig uppgift i samhället. Att arbeta på SRV är inte bara utmanande och roligt – vi bidrar dessutom till en bättre miljö och en bättre framtid. Du kommer till en verksamhet med engagerade och kunniga medarbetare. Våra kärnvärden är Professionell, Enkel och Tillsammans.

Välkommen med din ansökan snarast (personligt brev och CV), dock senast den 22 september 2014 via www.mercuriurval.se (Ref.nr SE-08483). Frågor besvaras av våra konsulter på Mercuri Urval, Gösta Tydesten, direkt/mobil 040-669 75 78 och Robin Karlestedt, direkt/mobil 08-506 450 13.

Dela

Tre områdeschefer

Arbetsgivare: Södertälje kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Södertälje
Kontaktperson: Gilda Johansson Tel: 08-523 014 82
Publicerad: 10 september

Tre områdeschefer

• barn och ungdom
• försörjningsstöd
• vård- och omsorgsboende

Är du redo för Södertälje?

Läs mer och hör oss berätta på www.sodertalje.se/ledigajobb

Kontakt
Gilda Johansson
Socialdirektör
Tel: 08-523 014 82

Kjell Sjundemark
Biträdande socialdirektör
Tel: 08 5230 4927

Fackliga företrädare nås via kommunens växel: Tel: 08-523 010 00

Dela

VD

Arbetsgivare: Nynäshamnsbostäder
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Nynäshamn
Kontaktperson: Stefan Bölin Tel: 076-778 15 01 stefan.bolin@unikresurs.se
Publicerad: 8 september

AB Nynäshamnsbostäder är Nynäshamn kommuns helägda bostadsbolag. Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Nynäshamns kommun. Bolaget har sitt ursprung som stiftelse, bildades 1946 och hette då Stiftelsen Hyresbostäder i Nynäshamn. Den 1 januari 1995 ombildades företaget från stiftelse till aktiebolag och blev AB Nynäshamnsbostäder. Nynäshamnsbostäder äger och förvaltar ca 2 200 hyreslägenheter i Nynäshamn, i Ösmo, Stora Vika och Sorunda. 

VD har det övergripande ansvaret för verksamhetens alla funktioner samt personal. Du företräder Nynäshamnsbostäder både internt och externt och ansvarar för att entusiasmera, engagera och utveckla bolagets medarbetare. Du arbetar på uppdrag utifrån styrelsens beslut och stort fokus blir att bland annat att fortsätta det strategiska arbete som pågår med nyproduktion av lägenheter. VD företräder bolaget vid försäljningar av fastigheter och förhandlingar med byggbolag samt skapar förutsättningar för fortsatta lyckade fastighetsaffärer för bolaget.  Som VD rapporterar du till styrelsen och har det formella yttersta ansvaret för bolagets ekonomi.

Du har en högskoleexamen inom ekonomi med minst fem års arbetslivserfarenhet från fastighetsbranschen samt några års erfarenhet från arbete i en politisk styrd organisation. För att lyckas i rollen har du arbetat minst fem år som chef och vi ser det som en merit om du tidigare arbetat som VD. Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet från förhandlingar samt vana av att arbeta strategiskt.  Du behöver vara strukturerad, lugn och målinriktad och som chef behöver du ha ledarförmåga, lätt för att samarbeta samt integritet. 

Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter.

Ansvarig rekryterare är Stefan Bölin och nås på 076-778 15 01 eller på stefan.bolin@unikresurs.se

Välkommen!

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Lycka till!

Dela

Planchef

Vill du vara med och bygga Värmdö kommun, Skärgårdens mötesplats?
Arbetsgivare: Värmdö kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Gustavsberg
Kontaktperson: Marie Soldin, konsult Assessio Tel: 08-775 09 49
Kontaktperson: Henrik Lundberg, Samhällsbyggnadschef Tel: 08-570 481 71
Kontaktperson: Therese Kjellgren, HR-konsult Tel: 08-570 485 61
Publicerad: 29 augusti

Vill du arbeta brett med projekt som omfattar stadsbyggnad, husbyggnad, landskapsarkitektur i stad, landsbygd och skärgård? Vi söker nu dig som, i rollen som planchef, vill vara med att utveckla och bygga Värmdö kommun.

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Vi har många intressanta uppdrag, som planering och utbyggnad av centralorterna Gustavsberg, Hemmesta och Brunn, utveckling av Stavsnäs vinterhamn och omvandling av fritidshusområden till permanentboende. I centrala Gustavsbergs pågår planering med utbyggnad av ca 2000 bostäder som är ett av de största projekten inom kommunen.

Plan- och MEX-verksamheterna har en central roll i Värmdö kommuns samhällsbyggnad och sedan slutet av 2013 ingår de i en gemensam enhet. Den nya enheten består av en personalstyrka på cirka 23 stycken, där Plangruppen idag utgör ca 14 medarbetare.

Ditt uppdrag som Planchef blir att, med fullt personalansvar, leda personalen så att de kan utföra sitt arbete i enlighet med de strategiska målen. Inom ramen för detta blir ditt uppdrag att skapa rutiner och arbetsprocesser, ge trygghet och stabilitet till gruppen. Du verkar för att attrahera, utveckla, behålla kompetent personal och samordna externa konsulter.

Med fullt budgetansvar har du ansvar för verksamhetens ekonomi. Du har det övergripande ansvaret för planarbetets kvalitet, bidrar med kunskap om planprocessen och styr och ansvarar för att utveckla det projektinriktade arbetssättet.

Vidare kommer du att verka för att skapa samverkan och förståelse med mark- och exploateringsgruppen och tillsammans med övriga medarbetare verka för samordning och styrning av stadsbyggandet. Vi ser även att du arbetar för att säkra ett nära samarbete med olika kontaktytor inom kontoret, allmänheten och exploatörer.

Som planchef ingår du i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till Samhällsutvecklingschefen som i sin tur rapporterar till chefen för Samhällsbyggnadskontoret.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun.

Vi söker dig som är utbildad arkitekt eller planarkitekt. Du har flerårig planerfarenhet, där du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med planprocessen och PBL. Vidare har du ledarerfarenhet, tidigare budgetansvar samt erfarenhet från arbete inom en politiskt styrd organisation.

Som person är du resultatorienterad och sätter höga mål, vilka du lägger ner tid och energi på att nå. Du är en problemlösare som hanterar komplexa problem självständigt och effektivt. Du har förmågan att hantera en mängd parallella planer och projekt. Du karaktäriseras av att vara lugn, positiv, anpassningsbar och fokuserad – även i oväntade och tuffa situationer. Du är tydlig och bestämd i din kommunikation och vågar ta ställning i olika frågor samtidigt som du sätter klara mål för din omgivning. Du tycker om att ha kontakt med flera olika målgrupper och arbetar med lättsamhet både med interna och externa parter.

Som personalansvarig är du en närvarande ledare som skapar trygghet genom att vara öppen, tillgänglig och uppriktig.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Anställningen omfattarheltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2014.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marie Soldin, konsult Assesio, 08-775 09 49. Alternativt Henrik Lundberg, Samhällsutvecklingschef, 08-570 481 71 eller Therese Kjellgren, HR-konsult, 08-570 485 61. Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-570 470 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

___________________________________________________________________________________

Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här möter land hav, bara 20 minuter från Stockholm. I vår anrika huvudort, Gustavsberg, finns en lång tradition inom design och form som lever vidare genom en fortsatt satsning på konst och kultur. Kommunen har 40 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Vi har en mycket ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. Värmdö är dessutom en av de snabbast växande kommunerna i landet. Denna dynamik avspeglar sig även i arbetsgivaren Värmdö kommun. Vi erbjuder dig stora möjligheter och intressanta utmaningar.

 

Dela