Exploateringsansvarig - Nytt

Arbetsgivare: Båstads kommun
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Båstad
Kontaktperson: Rita Smedberg Tel: 0709-895017
Publicerad: Idag 11:10

Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde: Snarast

Arbetsplatsbeskrivning
Båstad befinner sig i en intensiv utveckling. Tunneln för Västkustbanan genom Hallandsåsen blir klar för tågtrafik 2015 och samtidigt skall Båstads nya station stå färdig. I söder får vi samma år en ny pågatågsstation. Närliggande tätorter förtätas med bostäder, handel och verksamhetsområden. Vi har därför en stor efterfrågan på våra tjänster med många olika spännande samhällsprojekt. Att leva och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med hög livskvalitet . En halvö med sinnesberikande upplevelser, hänförande natur och ett genuint kulturlandska.

Arbetsbeskrivning
Vi söker Exploateringsansvarig Som exploateringsansvarig i Båstads kommun är du en nyckelperson i kommunens fysiska utveckling. Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta brett med mark- och exploateringsärenden ur perspektiven ekonomi, juridik och teknik. Du deltar aktivt i planprocesser, som drivs i projektform, tillsammans med kollegor och konsulter. Dina huvudsakliga löpande arbetsuppgifter blir att med stöd av vår kommunjurist utforma avtal kring köp och försäljning av kommunal mark samt att upprätta exploateringsavtal i samband med all detaljplaneläggning. I det långsiktiga och strategiska arbetet ingår att arbeta med riktlinjer för köp och försäljning av kommunal mark, att upprätta förvärvsstrategier för handels- och industrimark samt mark för bostadsområden. Du blir en viktig pusselbit i utformningen av framtidens Båstad. För närvarande har vi en hög planläggningstakt och arbetar med ett antal konkreta bostadsprojekt och företagsetableringar. Vår arbetsplats: Kommunen har en rad specialistfunktioner, exploatering, upphandling, juridik mfl, organiserade i en stab som rapporterar till kommunchefen. Du ingår i en utvecklingsgrupp som leds av kommunchefen. Gruppen koordinerar plan- och exploateringsfrågor. Förutom utvecklande arbetsuppgifter och engagerade kollegor får du möjlighet att arbeta övergripande med utvecklingen av Båstads kommun. Arbetsplats: Kommunhuset i Båstad

Kvalifikationer
Bakgrund och personlighet: Vi söker dig som har en högskoleutbildning som lantmätare, bygg- eller fastighetsingenjör eller annan lämplig utbildning med flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har förmåga att kunna omsätta kommunala utvecklingsstrategier till markstrategi. Det är viktigt att du har kunskap om köp och försäljning av mark samt erfarenhet av förhandling. Du har också erfarenhet av att utforma exploateringsavtal. Vidare är det meriterande om du har god kännedom om hur man använder ny teknik kring fastigheter, kartor, register m.m. Du är van att arbeta i projektform och driva utvecklingsprocesser från start till mål. Som person är du drivande, självgående, initiativtagande och har hög integritet och en uttalad god social kompetens. Du är utvecklingsorienterad och har ambitionen att vara en viktig bricka i samhällsbyggnad och samhällsutveckling på det lokala planet. Du är bra på att kommunicera, såväl muntligt som skriftligt. Idag jobbar du kanske som exploaterings- plan- eller markingenjör eller som projektledare i tidiga skeden. Du bör ha körkort för bil.

Övrig information
Upplysningar: I denna rekrytering samarbetar vi med RC Professional Search AB. Du är välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till Rita Smedberg, e-post rita@professionalsearch.se, tfn 0709-895017 www.professionalsearch.se. Sista ansökningsdag är 2014-08-31 Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Båstads kommun eftersträvar mångfald och ser gärna sökande som bidrar till detta. Kommunen vill även verka hälsofrämjande och erbjuder en mängd olika friskvårdsaktiviteter. Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Kontaktpersoner
Rita Smedberg, Rekryteringskonsult, RC Professional Search AB
0709-895017

Ansökan
Referensnummer: 67/14
Skicka din ansökan senast den 31 augusti 2014

Dela

Teknisk chef - Nytt

till Samhällsbyggnad
Arbetsgivare: Svalövs kommun
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Svalöv
Kontaktperson: Håkan Thuresson Tel: 073-776 36 58
Kontaktperson: Mats Dahlberg Tel: 0418-47 50 91
Publicerad: Idag 10:54

Arbetsplatsbeskrivning
Svalövs kommun – med ett strategiskt läge i Öresundsregionen – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande.

Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla.  Här bor cirka 13.400 invånare.

Sektor samhällsbyggnad består av ca 80 medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdena Plan/bygg, Teknik och Kost. Som Teknisk chef kommer du ansvara för den tekniska verksamheten inom sektor samhällsbyggnad.

Teknisk chef till Samhällsbyggnad

Som Teknisk chef arbetar du med att leda och utveckla verksamheten utifrån de uppdrag och mål som beslutats av samhällsbyggnadsutskottet.

Arbetsbeskrivning
Som Teknisk chef ingår du i sektor samhällsbyggnads ledningsteam som leds av Samhällsbyggnadschefen. Du är ansvarig för den tekniska verksamheten inkluderat personal och budgetansvar. Du har ansvar för frågor rörande områdena gata, trafik, kollektivtrafik, fastigheter, park, naturvård, renhållning, vatten och avlopp samt ny- och reinvesteringar. Även städverksamheten ingår. De största huvudområdena är gata och park. Till din hjälp har du sex medarbetare som arbetar inom park och natur samt en projektledare/utredningsingenjör för bl.a. investeringsprojekt. Städverksamheten leds av en Städchef. En del av det praktiska arbetet utförs av externa entreprenörer. Du kommer vara ombud och ha aktiv kontakt med våra mellankommunala bolag LSR, NSVA och vattenvårdsförbunden.

Kvalifikationer
Vi förväntar oss att du som Teknisk chef ska visa ett tydligt ledarskap och tillsammans med dina medarbetare skapa en gemensam målbild.

Du är bra på att formulera uppdrag, skapa strukturer och hållbara arbetssätt.

Eftersom mycket av vårt arbete utgår från medborgarna är servicetänkandet avgörande och det är viktigt att kunna kommunicera både externt och internt.

Det är viktigt att du tycker att det är roligt att arbeta både operativt och på strategisk nivå.

Vi söker dig som har examen som civilingenjör eller högskoleingenjör inom Väg- och Vatten eller har för tjänsten annan lämplig utbildningsbakgrund på akademisk nivå med lång dokumenterad yrkeserfarenhet av liknande arbete. Du kan ha en bakgrund och erfarenhet från motsvarande arbete inom kommunal verksamhet eller som entreprenör inom anläggningsbranschen. Du har bra kunskap och erfarenhet av entreprenadjuridik och AMA Anläggning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kompetens.

Ansökan
Mejla din ansökan och CV till post@recruitment.se senast 2014-09-07

Kontaktpersoner
Håkan Thuresson, Konsult, Recruitment International AB, 073-776 36 58
Mats Dahlberg, Samhällsbyggnadschef, 0418-47 50 91

Facklig företrädare
Fackliga företrädare nås via kommunens växel: 0418-47 50 00

Dela

Utvecklingsledare

Skåne Nordost
Arbetsgivare: Kristianstads kommun
Sista ansökan: 2014-09-09
Placeringsort: Kristianstad
Publicerad: 18 augusti

SKNO:2014:1

Skåne Nordost
Skåne Nordost är ett nätverk mellan kommuner i nordöstra Skåne. Medlemmar i nätverket är Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge men samarbete med fler och angränsande kommuner uppmuntras.
Skåne Nordost präglas av en politisk vilja, konkreta förbättringar och uthållighet. Styrelsen består av kommunernas ledande politiker. Arbetet sker i respektive kommun med stort fokus på samarbete mellan tjänstemän i kommunerna. Tillsammans skapar kommunerna i Skåne Nordost en attraktiv regiondel där det är bra att leva, studera, arbeta och komma på besök.

Vi söker dig som i nära samarbete med EU-kontor Skåne Nordost, Krinova Inkubator och andra samhällsaktörer vill arbeta för fortsatt utveckling inom regionen och föra Skåne Nordost in i framtiden.
Du arbetar för att Skåne Nordost ska nå uppsatta mål, den framtagna målbilden med färdplan 2020. Till ditt stöd finns för närvarande en kommunikatör på 50 % som hanterar olika typer av information och kommunikation i Skåne Nordost. I arbetet med målbilden/färdplanen finns ett antal aktiva arbetsgrupper från kommunerna som du samarbetar med. 

Arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare är du en resurs åt styrelsen och chefsgruppen. Du leder och samordnar arbetet för att nå de mål som fastställts av styrelsen där det ingår att vara sammanhållande för den gemensamma utvecklingen av Skåne Nordosts arbete. Utifrån perspektivet Skåne Nordost har du kontakt med berörda samarbetspartners såsom andra kommuner, företag, högskola/universitet, idéburen sektor, näringslivsorganisationer och andra offentliga aktörer.

Via bevakning av omvärlden håller du dig uppdaterad om händelser i samhället på lokal, regional och nationell nivå samt ur ett EU-perspektiv. Vidare ingår det att i olika forum och sammanhang presentera och sprida information om Skåne Nordosts verksamhet.

I arbetet ingår även beredning och föredragande av ärenden för styrelse och chefsgrupp. Du tar fram kallelser, skriver protokoll, planerar och samordnar sammanträden och deltagare samt tar fram handlingsplaner och andra dokument.

Kvalifikationer
Vi söker dig med lämplig högskoleexamen alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du ska ha flerårig erfarenhet av projektledning inom samhällsutveckling där du både ansvarat för och drivit projekt som involverat flera intressenter inom olika verksamhetsområden. Du ska även ha flerårig erfarenhet av processledning i övergripande processer inom komplexa områden och med olika infallsvinklar.

Vidare ska du ha erfarenhet av att förbereda och hantera ärenden som ska presenteras och beslutas om i olika sammanhang samt ha god datorvana. Arbetet kräver erfarenhet av arbete i en större organisation och förståelse för politiskt styrda organisationer. Då både dokumentation och kommunikation ingår i arbetsuppgifterna krävs det att du hanterar både svenska och engelska väl i tal och skrift. Arbetet kräver B-körkort.

Du är en person med mycket god social kompetens som är lyhörd, engagerad och med förmåga att leda både dig själv och andra.

Anställningsvillkor
Tillsvidare, 100% med tillträde enligt överenskommelse. Du är placerad och formellt anställd i Kristianstads kommun men arbetar på uppdrag av nätverket Skåne Nordost. Din närmsta chef är kommundirektören i Kristianstad.

För mer information, ta kontakt med
Arne Bertilsson, Tf Kommundirektör Kristianstads kommun, 044-13 65 95
Marie Wäppling, Kommunchef Bromölla kommun, 0456-82 21 18
Pia Lindvall Bengtsson, Tf Kommunchef Osby kommun, 0479-52 81 61
Bengt-Arne Persson, Kommunchef Hässleholms kommun, 0451-26 70 00
Johan Eriksson, Kommunchef Hörby kommun, 0415-37 82 02
Jonas Rydberg, Kommunchef Östra Göinge kommun, 044-77 565 91
Lars Johnsson, Koordinator Skåne Nordost, 0734-25 35 43

Sista ansökningsdatum: 2014-09-09

Du söker tjänsten på www.kristianstad.se/jobb. Gå vidare till aktuell tjänst och sök via knappen ”Sök tjänst” längst ner i annonsen. Behöver du hjälp när du ska lägga upp din ansökan, ta kontakt med Maria Hallgren 044-13 58 07.

Välkommen med din ansökan!

Dela

Samhällsbyggnadschef

Arbetsgivare: Osby kommun
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Osby
Kontaktperson: Pia Tel: 0479-52 81 61
Kontaktperson: Nina Frennesson Tel: 0479-52 82 32
Publicerad: 14 augusti

Anställning
Tillsvidareanställning, tillträde enl överenskommelse.

Ref nr 118/2014

Arbetsbeskrivning
Som samhällsbyggnadschef kommer du att ha det yttersta ansvaret för ledning, planering, utveckling och uppföljning av verksamhetsområdet samhällsbyggnad, enligt gällande lagstiftningar och uppställda mål. Du ansvarar för en organisation som omfattar Mark och exploatering, Bygglov, Miljö, Gata/park, VA, Kultur/fritid och Turism, Räddningstjänst, Plan/Geodata med ca 70 medarbetare och en omsättning på 120 mkr.

En viktig uppgift är att arbeta för att få en sammanhållen organisation som genom balans och styrning och ökat samarbete ger samordningsvinster.

I rollen krävs god förståelse för myndighetsutövning och fysisk planering, men även i den tekniska delen affärssinne och förmåga att driva projekt.

Du kommer att vara kommunens ansikte utåt mot kommuninvånare och myndigheter i samhällsbyggnadsfrågor.

Du ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar till kommunchefen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen samt erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation och känsla för politiska prioriteringar. Du har helhetssyn samt ett ekonomiskt och administrativt kunnande.

Vi behöver dig som vill vara en synlig, engagerande och motiverande ledare på strategisk nivå. Din kommunikativa förmåga är god och du ser delaktighet och samverkan som en väg för att kunna fatta beslut som möjliggör en god utveckling. Du har förmåga reflektera och vara lyhörd, men är också beslutsmässig och genomförare när det krävs.

Du är driven, samarbetsorienterad, långsiktig, affärsmässig och trivs med att ge service till kommuninvånare och andra intressenter. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och gärna på engelska.

Kontaktpersoner
Pia, Tf. kommunchef
0479-52 81 61

personalassistent, Nina Frennesson
Tel direkt: 0479-52 82 32
nina.frennesson@osby.se

Fackliga företrädare
Fackliga företrädare kan nås via vår växel 0479-52 80 00

Ansökan
Sista ansökningsdatum: den 7 september 2014

Dela

Gatu- och parkchef

Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad ledare till vår gata- och parkenhet
Arbetsgivare: Svedala kommun
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Svedala
Kontaktperson: Johan Israelsson, teknisk chef Tel: 040-626 81 97 johan.israelsson@svedala.se
Kontaktperson: Emma Nilsson, personalspecialist Tel: 040-626 81 83 emma.nilsson@svedala.se
Kontaktperson: Tord Larsson, Sveriges Ingenjörer Tel: 040-626 82 38 tord.larsson@svedala.se
Publicerad: 4 augusti

Svedala kommun är en framtidsinriktad kommun med cirka 20 000 invånare. Vi ser till att kommuninvånarna får god vård och omsorg, rent vatten och att vi har en riktigt bra skola för barn och ungdomar. Vi planerar nya bostadsområden och sköter grönområden och gator. Hos oss arbetar du med spännande jobb där du är med och bygger ett fungerande samhälle. Att arbeta i vår kommun är att ha ett av Sveriges viktigaste jobb!

Arbetsplats och arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad ledare till vår gata- och parkenhet.

Gata- och parkenheten förvaltar och utvecklar kommunens gator, parker och VA-ledningsnät med främsta syfte att skapa en säker och attraktiv miljö för kommunens invånare.

I ditt uppdrag ingår att leda och styra verksamheten. Du har det övergripande ansvaret för verksamheten, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du ansvarar för drift och underhåll, investeringar och långsiktig verksamhetsplanering samt upphandling av kommunens fordon, maskiner och investeringsarbeten. Till din hjälp har du två enhetschefer som ansvarar för gata respektive park och har det operativa ansvaret för sina verksamheter. Du rapporterar direkt till teknisk chef och sitter med i ledningsgruppen för verksamhetsområdet Miljö och teknik.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen med teknisk inriktning alternativt har motsvarande utbildning och dokumenterad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är väl förtrogen med hela eller delar av verksamhetsområdet. Du har tidigare erfarenhet från liknande verksamhet i ledande befattning i offentlig eller privat regi. Har du arbetat med upphandlingar, förhandlingar och avtalsfrågor med koppling till verksamhetsområdet är detta meriterande.

Arbetet som ledare innehåller många utmanande arbetsuppgifter och vi söker dig som drivs av att inspirera och leda dina medarbetare. Du stimuleras av att se medarbetare ta ansvar och växa med sin uppgift. Samtidigt har du modet att våga ställa krav på prestation och resultat.

Öppenhet, engagemang och målfokus präglar ditt ledarskap. Som ledare drivs du av att utveckla och bedriva kvalitativ verksamhet och du har förmågan att få dina medarbetare med dig i arbetet med att bedriva en serviceinriktad, rationell och kostnadseffektiv verksamhet.

Du kommer att vara kommunens ansikte utåt mot medborgare och myndigheter i frågor som berör ditt område, vi tror därför att du har en hög servicekänsla och en god förmåga att tydligt kommunicera ditt budskap. Som person är du organiserad, trygg och lyhörd samt nyfiken på nya utmaningar.

B-körkort erfordras för tjänsten.

I Svedala kommun ser vi mångfald som en tillgång och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Svedala kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Intervjuer kommer att hållas i mitten av september. 

Arbetstid/varaktighet
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. 

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Dela