Chef för Tillväxt och Utveckling

tillika teknisk chef
Arbetsgivare: Bromölla kommun
Sista ansökan: 2014-09-22
Placeringsort: Bromölla
Kontaktperson: Per Anders Nilsson Tel: 0470-70 27 35
Publicerad: 10 september

Bromölla kommun ligger i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge. Här finns den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här finns också goda kommunikationer med övriga Skåne och Blekinge. Bromölla har en vacker och omväxlande natur med allt från öppna landskap till bokskogar och stränder vid Östersjökusten. I kommunen finns Skånes största sjö, Ivösjön. I kommunen bor drygt 12 300 personer, varav nästan 7 500 bor i Bromölla tätort. Besök gärna www.bromolla.se

Samverkan över gränserna, med fokus på medborgarna, är något som är prioriterat i Bromölla kommun. Hos oss händer det mycket. Vi har en ny antagen översiktsplan, en ny stadsdel under uppbyggnad, ett aktivt näringslivsarbete och ett aktivt kultur- och turismarbete. Vill du vara med och påverka och utveckla detta arbete? Då är det dig vi söker!

Verksamhetsområdet Tillväxt och Utveckling innefattar en teknisk enhet samt enheter för kultur och bibliotek, turism och fritid samt en enhet för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Som övergripande chef för dessa fungerar du som sammanhållande länk och har det övergripande personal-, budget- och ekonomiansvaret. Du ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommunchefen.

Som chef för verksamhetsområdet Tillväxt och Utveckling blir du också chef för den tekniska enheten. Enheten, vars arbete till del sker med hjälp av externa entreprenörer, innefattar gata/park, fysisk planering, renhållning och återvinning, kart- och mätverksamhet, naturvård samt trafikfrågor. 

Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med ständiga förbättringar i en mindre kommun, och som tror på ett samspel där människor, teknik, kultur och natur möts. Du har en relevant utbildning från högskola eller universitet och en gedigen erfarenhet inom teknikområdet samt erfarenhet från arbete med externa entreprenörer och konsulter. Du förstår den kommunala beslutsprocessen och har god förmåga att skapa och vidmakthålla goda relationer, såväl internt som med externa aktörer. Du är en god ledare och inspiratör, du har förhandlingsvana och förmåga att fatta beslut.

Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) snarast, dock senast den 22 september 2014 via www.mercuriurval.se (Ref.nr SE-08580). Frågor besvaras av Per Anders Nilsson vid Mercuri Urval, direkt/mobil 0470-70 27 35.

Dela

Personalchef

med engagemang och utvecklingsfokus
Arbetsgivare: Bromölla kommun
Sista ansökan: 2014-09-22
Placeringsort: Bromölla
Kontaktperson: Per Anders Nilsson Tel: 0470-70 27 35
Publicerad: 10 september

Bromölla kommun ligger i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge. Här finns den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här finns också goda kommunikationer med övriga Skåne och Blekinge. Bromölla har en vacker och omväxlande natur med allt från öppna landskap till bokskogar och stränder vid Östersjökusten. I kommunen finns Skånes största sjö, Ivösjön. I kommunen bor drygt 12 300 personer, varav nästan 7 500 bor i Bromölla tätort. Besök gärna www.bromolla.se

Vi söker dig som vill bidra till att stärka Bromölla kommuns position som attraktiv arbetsgivare och är intresserad av att driva och leda utvecklingen inom PA-området.

Som personalchef i Bromölla arbetar du tillsammans med två personalspecialister i nära samarbete med våra verksamhetsområden och fungerar som konsultativt stöd för chefer i alla typer av personalfrågor, både operativt och strategiskt. Personalchefen har det övergripande ansvaret för kommunens samtliga personalprocesser och leder det strategiska personalarbetet med sikte på framtida utmaningar. Personalenheten fokuserar på flera utvecklingsprojekt såsom strategisk kompetensförsörjning, ledarskap/medarbetarskap, arbetsmiljö, mm. Du ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommunchefen.

Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga och som uppskattar många dagliga kontakter med kommunens medarbetare. Du är en engagerad ledare med hög integritet som har förmågan att vidareutveckla kommunens personalarbete. Du arbetar strukturerat och målmedvetet, har en stark egen drivkraft där uthållighet, tydlighet och engagemang är viktiga egenskaper. Du skapar förtroendefulla relationer genom öppenhet, dialog och samarbete såväl internt som externt och du är en tydlig arbetsgivarrepresentant.

Du har en relevant examen från högskola eller universitet med flera års erfarenhet av strategiskt personalarbete på ledande nivå. Dina kunskaper i arbetsrätt är mycket goda. Du har erfarenhet från offentlig förvaltning och därmed erfarenhet av förhandlingar, lönerevisionsarbete och kommunala avtal. Du har ett kommunövergripande helhetsperspektiv och god förståelse för stödprocessernas uppdrag och funktion och även god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) snarast, dock senast den 22 september 2014 via www.mercuriurval.se (Ref.nr SE-08581). Frågor besvaras av Per Anders Nilsson vid Mercuri Urval, direkt/mobil 0470-70 27 35.

Dela

Kommundirektör

Arbetsgivare: Kristianstads kommun
Sista ansökan: 2014-09-22
Placeringsort: Kristianstad
Kontaktperson: Pierre Månsson Tel: 044-13 64 13
Publicerad: 10 september

KS:2014:1

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum. Den historiska staden ligger mitt i naturen men ändå bara drygt en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstad utvecklas och det finns mycket att fira under jubileumsåret 2014 när staden fyller 400 år och har fått utmärkelsen Årets stadskärna. 

Kristianstad Arena, naturum Vattenriket och Rådhus Skåne, det nya, gemensamma region- och kommunhuset, är några av de satsningar som har förändrat bilden och lagt nya årsringar till renässansstadens kärna. I Kristianstad lever vi gott och äter gott. Här finns en Spirit of Food, en alldeles särskild känsla för mat och dryck, som grundlagts i generationer. Varje dag äter så gott som alla svenskar, och många i andra länder, något som kommer från Kristianstad.

Kristianstad växer. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare, men här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill växa med oss.

Kommunledningskontoret ska utifrån en helhetssyn leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen ger ramarna och direktiven och kommunledningskontoret svarar för att underlag tas fram för kommunstyrelsens beslut, verkställer fattade beslut samt följer upp besluten.

Uppdraget
Som kommundirektör är du, i rollen som kommunens ledande tjänsteman och förvaltningschef för kommunledningskontoret, länken mellan kommunstyrelsen och den operativa verksamheten med ansvar för samordning mellan förvaltningarna. Genom tydligt ledarskap i bred samverkan internt och externt ska du initiera utveckling och effektivisering av processer utifrån den övergripande kommunnyttan, skapa och utveckla arenor för dialog med förtroendevalda och kunder samt vara VD i Kristianstads kommunföretag AB.

Kvalifikationer/kompetensprofil
Vår kommundirektör har högskoleexamen med lämplig inriktning, gedigen erfarenhet av att leda större organisationer, erfarenhet av att driva strategiskt utvecklingsarbete på hög nivå och av att verka i en politiskt styrd organisation. Det är en merit om du har erfarenhet av näringslivsfrågor, aktiebolag och koncernbildning.

Du är en aktiv och utåtriktad ledare med god självkännedom, stark integritet, lyhördhet och med vana att agera, handla och fatta beslut. Du är en resultatinriktad nätverksbyggare med förmåga att planera, driva och utveckla en verksamhet i förändring där din förståelse för förhållandet mellan helheten och delarna ger mervärde. Vi förutsätter att du har god datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.

Anställningsvillkor
Kommundirektören är direkt underställd kommunstyrelsen. Anställningen är tillsvidare med ett så kallat VD-avtal.

För mer information, ta kontakt med
Pierre Månsson, Kommunstyrelsens ordförande, 044-13 64 13 eller 0733-13 64 13.
Heléne Fritzon, Kommunstyrelsens vice ordförande, 044-13 60 16 eller 0733-13 60 16.
Leif Rülf, HR-direktör, 044-13 53 91 eller 0733-13 53 91.

I denna rekrytering samarbetar vi med Lisberg Executive Search, Håkan Wahlfrid, 070-268 70 23.

För facklig information, ta kontakt med
Anders Pålsson, SACO, 044-13 50 02 eller 0733-13 50 02.
Carina Sickeldal, TCO, 044-13 48 83 eller 0733-13 48 83.
Tommy Nilsson, LO, 0708-21 30 87.

Sista ansökningsdatum: 2014-09-22

Övrigt
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Kristianstads kommun rökfri arbetstid. 

Behöver du hjälp när du ska lägga upp din ansökan, ta kontakt med handläggare Maria Hallgren 044-13 58 07.

Välkommen med din ansökan!

Dela