Tre chefer

Tekniska förvaltningen
Arbetsgivare: Växjö kommun
Sista ansökan: 2014-04-21
Placeringsort: Växjö
Kontaktperson: Per Anders Nilsson Tel: 0470-70 27 35
Publicerad: 2 april

Växjö kommun är Europas grönaste stad. Det innebär att det hållbara samhället är en självklarhet för oss. Det vi arbetar med på tekniska förvaltningen har betydelse för alla medborgare i Växjö kommun. Det handlar om att sköta, underhålla, planera och utveckla det som rör stadens vatten, avlopp, avfallshantering, park, stadsmiljö trafik och gator m.m. 

Tekniska förvaltningen i Växjö kommun står just nu inför en omorganisation. Den nya organisationen kommer att sjösättas den 1 september 2014. Målet är att skapa en förvaltning som söker helhetslösningar och som arbetar mer över avdelnings- och enhetsgränser. Omorganisationen innebär att två nya avdelningar bildas. Planeringsavdelningen får ansvaret för planeringen och projektering av de offentliga rummen när det gäller såväl stadsmiljö, park, sjö- och naturmiljö som trafik och framkomlighet. På produktionsavdelning samlas kompetenserna för att såväl producera och anlägga de offentliga rummen som att sköta och underhålla parker, gator och skog. Dessutom inrättas en ny enhet på förvaltningens renhållningsavdelning. Avdelningen ansvarar huvudsakligen för att verkställa kommunens skyldighet, enligt miljöbalken, att samla in och behandla hushållsavfall och därmed jämförliga avfall. Den nya enheten kommer att ansvara för projektverksamhet och beställarfrågor inom avdelningen. 

Inför den nya organisationen behöver förvaltningen rekrytera tre chefer som ska medverka till att på ett positivt och engagerat sätt bygga upp, utveckla och leda dessa arbetsgrupper. Vi söker därför nu avdelningschefer för planeringsavdelningen och produktionsavdelningen samt en enhetschef för projektenheten inom renhållningsavdelningen.

Avdelningschef Produktionsavdelningen (ref. nr. SE-07980)

Avdelningschef Planeringsavdelningen (ref. nr. SE-07981)

Enhetschef, projektenheten, Renhållningsavdelningen (ref. nr. SE-07982)

Dela