Regional utvecklingsdirektör

Arbetsgivare: Landstinget i Jönköpings län
Sista ansökan: 2014-08-17
Placeringsort: Jönköping
Kontaktperson: Agneta Jansmyr Tel: 036-32 40 70 agneta.jansmyr@lj.se
Publicerad: 3 juli

Regional utvecklingsdirektör
Ledningskontoret, Region Jönköpings län

Många utmaningar och möjligheter väntar Jönköpings län de närmaste åren. Just nu pågår arbetet med att bilda en kraftfull region i länet, med samlat ansvar för områden som har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa, liksom för länets attraktivitet och utveckling. Landstinget och länets kommuner arbetar tillsammans med att forma den nya regionorganisationen som från 2015 har ansvar för hälso- och sjukvården och det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.
I den politiska organisationen är Regionstyrelsen högsta verkställande och beredande organ och har det övergripande ansvaret för regionens utveckling. Tre nämnder ansvarar för områdena folkhälsa – sjukvård, arbetsmarknad – näringsliv – attraktivitet och trafik – infrastruktur - miljö
För närvarande formas ett regionledningskontor som ansvarar för strategisk planering, uppföljning och utveckling. Ledningskontoret kommer att ledas av Regiondirektören. Inom kontoret organiseras två enheter, folkhälsa- och sjukvård och regional utveckling, med ansvariga direktörer. Därutöver formas en stab bestående av funktionerna ekonomi, personal, information, kansli och utveckling.

Dina arbetsuppgifter
Som regional utvecklingsdirektör arbetar du på regiondirektörens uppdrag och leder arbetet med regional utveckling. Du är ansvarig för enheten regional utveckling där sakkunniga medarbetare ingår. Du arbetar med nämnden för näringsliv – arbetsmarknad - attraktivitet och nämnden för trafik - infrastruktur – miljö och inom respektive nämnds ansvarsområden.
Då regionorganisationen är ny kommer du att vara med i ett tidigt skede med goda möjligheter att forma, driva och utveckla arbetet inom regional utveckling. För att nå framgång i arbetet förutsätts och krävs ett nära samarbete med företrädare för regionen, kommuner, näringsliv, offentliga aktörer föreningar m.fl.
Du leder arbetet med att tillvarata regionens möjligheter, främja hållbar utveckling och tillväxt. Du har en helhetssyn och arbetar målmedvetet. Genom din ledning skapas en verksamhet som håller en hög kvalitet och som utmärks av ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete.

Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid.

Din kompetens
Vi vill att du:
- har en högskoleutbildning eller motsvarande och har kunskap och erfarenhet av regional utveckling
- har erfarenhet av arbete i politiskt styrda organisationer
- har erfarenhet av att vara chef
- har uppdraget i fokus och är utvecklingsinriktad, engagerad och drivande
- är mål- och resultatinriktad
- är strategisk, analytisk och en god kommunikatör
- är inriktad på samarbete, inspirerar och kan få med dig andra, tillvaratar och använder den kraft som finns i ständigt förbättringsarbete
- skapar förtroende genom att vara kunnig och genom god förmåga att lyssna på andra

Frågor och ansökan
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta landstingsdirektör Agneta Jansmyr, 036-32 40 70, agneta.jansmyr@lj.se.
Välkommen att söka jobbet via länken nedan. Sista ansökningsdag är den 17 augusti.

Dela

Jurist

Ledningskontoret, Region Jönköpings län
Arbetsgivare: Landstinget i Jönköpings län
Sista ansökan: 2014-08-17
Placeringsort: Jönköping
Kontaktperson: Siw Kullbergh Tel: 0708-84 40 36 siv.kullberg@lj.se
Kontaktperson: Agneta Jansmyr Tel: 036-32 40 70 agneta.jansmyr@lj.se
Publicerad: 1 juli

Många utmaningar och möjligheter väntar Jönköpings län de närmaste åren. Just nu pågår arbetet med att bilda en kraftfull region i länet, med samlat ansvar för områden som har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa, liksom för länets attraktivitet och utveckling. Landstinget och länets kommuner arbetar tillsammans med att forma den nya regionorganisationen som från 2015 har ansvar för hälso- och sjukvården och det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. I den politiska organisationen är Regionstyrelsen högsta verkställande och beredande organ och har det övergripande ansvaret för regionens utveckling. Tre nämnder ansvarar för områdena folkhälsa – sjukvård, arbetsmarknad – näringsliv – attraktivitet och trafik – infrastruktur - miljö För närvarande formas ett regionledningskontor som ansvarar för strategisk planering, uppföljning och utveckling. Ledningskontoret kommer att ledas av Regiondirektören. Inom kontoret organiseras två enheter, folkhälsa- och sjukvård och regional utveckling, med ansvariga direktörer. Därutöver formas en stab bestående av funktionerna ekonomi, personal, information, kansli och utveckling.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att stödja regionledningen med juridisk rådgivning och utredningsarbete. På övergripande nivå bevakar, driver och utvecklar du det juridiska området för regionens verksamheter. Du arbetar med rådgivning, utredningar, framtagande av remissvar, samt andra yttranden och skrivelser. Du ingår som sakkunnig i olika arbetsgrupper och utredningar samt utbildar och informerar inom organisationen kring de olika rättsliga områdena. Du är även regionens ombud vid förhandlingar och rättsliga processer.

Då tjänsten är ny kommer du att ha goda möjligheter att etablera och forma det juridiska stöd som den nya regionen behöver. Du kommer att vara anställd på ledningskontoret som leds av regiondirektören.

Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid.

Din kompetens
Du har en juristexamen och erfarenhet av självständigt arbete som jurist. Du har goda kunskaper inom offentlig rätt, hälso- och sjukvårdsrätt, sekretessrätt och IT-rätt. Erfarenhet av juridiskt arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande.

Du har lätt för att skapa nya kontakter, bygga relationer och utveckla samarbeten. Med pedagogisk förmåga och servicekänsla kan du kommunicera och samarbeta med olika aktörer. Du är drivande, resultat- och utvecklingsinriktad med fokus på uppsatta mål.

Frågor och ansökan
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta kanslidirektör Siw Kullberg, 036-32 40 36, siv.kullberg@lj.se eller landstingsdirektör Agneta Jansmyr, 036-32 40 70, agneta.jansmyr@lj.se. Välkommen att söka jobbet via länken nedan. Sista ansökningsdag är den 17 augusti.

Dela