Miljösamordnare

Teknikförvaltningen söker ny medarbetare
Arbetsgivare: Region Gotland
Sista ansökan: 2014-05-12
Placeringsort: Visby
Kontaktperson: Lena Köhn Tel: 0498-26 92 71
Kontaktperson: Jonas Aaw Tel: 070-44 77 152
Kontaktperson: Åsa Abel Tel: 0498-26 94 81
Publicerad: 16 april

Teknikförvaltningen är en av Region Gotlands nio förvaltningar och har ca 235 medarbetare. Förvaltningen är en utförarorganisation inom områdena vatten och avlopp, avfallshantering samt gata och park. Vi utvecklar och förvaltar också Region Gotlands fastighetsbestånd och hamnar samt ansvarar för infrastruktur- och byggprojekt inom samhällsbyggnadsområdet. Miljösamordnaren är en gemensam resurs inom Teknikförvaltningen och arbetar för flera avdelningar.

Arbetsuppgifter
Uppdraget som miljösamordnare för Teknikförvaltningen är primärt inriktat mot områdena vatten, avlopp och avfall. Arbetet utgörs huvudsakligen av ansvar för egenkontrollprogrammen och för sammanställande av miljörapporter. Att säkerställa att det finns aktuella miljötillstånd och att vi uppfyller gällande villkor är andra viktiga arbetsuppdrag. I rollen ingår det även exempelvis uppströmsarbete, utveckling av beräkningsmallar samt löpande kontroll av kritiska driftparametrar.

Miljösamordnaren förväntas vara sammanhållande och drivande i kontinuerligt kvalitetsarbete, statistik, hantering av materialflöden, göra analyser och utveckla processer. Du bistår verksamheten i övrigt med miljökompetens, och har kommunikation med tillsynsmyndigheter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom miljöområdet, t ex miljöingenjör, eller annat som arbetsgivaren bedömer som lämpligt. Du har goda kunskaper inom miljölagstiftningen och erfarenhet av miljöarbete med myndighetskontakter. Har du erfarenhet av miljörapporteringsarbete och/eller kvalitetsarbete så är det meriterande. Vi vill att du har ett professionellt förhållningssätt och är duktig på att sammanställa fakta och formulera analyser.

Du är en strukturerad och noggrann person som arbetar självständigt och ihärdigt. Du har en god analytisk förmåga, lätt för att samarbeta och är initiativtagande. Körkort och tillgång till egen bil erfordras.

Anställning
Arbetsplats: Teknikförvaltningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt ök.

Om Region Gotland
Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

Dela

Ekonomichef

Socialförvaltningen söker ny medarbetare
Arbetsgivare: Region Gotland
Sista ansökan: 2014-04-28
Placeringsort: Visby
Kontaktperson: Marica Gardell Tel: 0498-263350
Publicerad: 9 april

Socialtjänstens uppdrag är att bidra till goda livsvillkor hela livet för människor som vistas på Gotland genom att erbjuda äldreomsorg, hemsjukvård, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg av god kvalitet. Stöd och hjälp ska ges på ett rättssäkert sätt, skapa trygghet och inge förtroende i en process där brukare, kunder och klienter har inflytande.

Arbetsuppgifter
Som Ekonomichef på Socialförvaltningen kommer du att fungera som expert inom ekonomiområdet. Du kommer självständigt att driva och ansvara för samordningen av ekonomifrågor inom förvaltningen, samt ansvara för ekonomistyrningen.

Vi söker dig som lockas av utmaningar! Du kommer att arbeta i en mångsidig ekonomisk struktur där du ingår i två ledningsgrupper, för beställar- respektive utförardelen, i en av Sveriges viktigaste branscher. För att nå bästa resultat är det därför viktigt att du besitter förmågan att sätta dig in i de komplexa förutsättningarna, förenkla dessa och kommunicera föreslagna utvecklingsåtgärder på ett tydligt och entusiasmerande sätt. Omvärldsbevakning ingår i uppdraget och du kommer att bli förvaltningens representant i ekonomiska frågor.

Du kommer att ingå i förvaltningens ledningsgrupp samt ledningsgruppen för förvaltningens utförardel. Du ingår också i regionens ekonomi-nätverk. I tjänsten ingår ansvar för ekonomisk uppföljning, utveckling av ekonomiska ersättningsmodeller, verksamhetsutveckling, samt upphandling och samordningen inom området. Huvudfokus på uppdraget kommer att vara verksamhetsstyrning utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Du kommer bland annat att arbeta med att formulera den strategiska planen och framtagande av en intern kontrollplan. I tjänsten ingår också ansvar för budgetarbetet, redovisning och bokslut. Du kommer att ta fram underlag för prioriteringar, men även vara kontaktperson, samordnare och beställare av ekonomitjänster inom förvaltningen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en Högskoleutbildning med ekonomisk inriktning, gärna med inriktning mot offentlig förvaltning. Du har lång erfarenhet inom ekonomiområdet med arbetsuppgifter inom controlling och redovisning. Har du tidigare arbetat med upphandlingar och avtal, eller inom ekonomiområdet i offentlig förvaltning ser vi det som meriterande.

Som person söker vi dig som tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du har ett helhetsperspektiv och kan prioritera med tanke på helhetens och de olika sammanhangens bästa. Du har en analytisk förmåga och bryter ner problem i sina beståndsdelar. Du är strukturerad, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt. Viktigt är även att du som söker är utvecklingsinriktad och har förmågan att hitta nya angreppssätt.

Det här är en tjänst för dig som drivs av utveckling och tycker om att vara med och påverka!

Anställning
Arbetsplats: Socialförvaltningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: enligt ök.

Om Region Gotland
Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

 

Dela

Ekonomichef

Teknikförvaltningen söker ny medarbetare
Arbetsgivare: Region Gotland
Sista ansökan: 2014-04-21
Placeringsort: Visby
Kontaktperson: Patric Ramberg Tel: 0498-26 93 61
Publicerad: 9 april

Teknikförvaltningen är en av Region Gotlands nio förvaltningar. Inom förvaltningen arbetar det ca 235 medarbetare och omsättningen är på ca 940 miljoner. Teknikförvaltningen är en utförarorganisation inom områdena vatten och avlopp, avfallshantering samt gata och park. Förvaltningen utvecklar och förvaltar också Region Gotlands fastighetsbestånd och hamnar samt ansvarar för infrastruktur- och byggprojekt inom samhällsbyggnadsområdet.

Arbetsuppgifter
Som ekonomichef på teknikförvaltningen är du expert inom ekonomiområdet och driver, styr och ansvarar för ekonomifrågorna inom förvaltningen.

Vi söker dig som lockas av utmaningar! Du kommer nämligen att arbeta i en komplex ekonomisk struktur, med olika redovisningsförutsättningar, i en av Sveriges viktigaste branscher. För att nå bästa resultat är det därför viktigt att du har förmågan att sätta dig in i de komplexa förutsättningarna, förenkla dessa och kommunicera på ett tydligt och entusiasmerande sätt. Du kommer att fortsätta arbetet med att utveckla den ekonomiska mognaden i förvaltningen.

Huvudfokus i uppdraget är verksamhetsstyrning utifrån ett ekonomiskt perspektiv, bl a genom verksamhetsuppföljning med analys av nyckeltal. Ditt uppdrag omfattar ansvar för ekonomisk planering, uppföljning, utformning av funktionella rutiner och utveckling samt samordning inom området. Du ansvarar också för budget-, redovisnings- och bokslutsprocesserna inom förvaltningen. Vår ekonomichef är intern beställare av ekonomitjänster och ingår i regionens ekonomichefsnätverk. Du ingår också i förvaltningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en ekonomisk högskoleutbildning. Du har lång erfarenhet inom ekonomiområdet med uppgifter inom controlling och redovisning. Har du tidigare arbetat med ekonomi på ledningsnivå inom offentlig förvaltning ser vi det som meriterande.

Dina personliga förmågor är att kunna se helheter och tänka strategiskt. Du har en analytisk och kommunikativ förmåga som skapar förutsättningar för utveckling. Du är strukturerad, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt.

Det här är alltså en tjänst för dig som drivs av utveckling och tycker om att vara med och påverka!

Anställning
Arbetsplats: Teknikförvaltningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: enligt ök.

Om Region Gotland
Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Dela