Generalsekreterare

Arbetsgivare: ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati
Sista ansökan: 2014-09-17
Placeringsort: Visby
Kontaktperson: Minna Aspnäs Tel: 070 735 20 23 minna.aspnas@source-hr.se
Publicerad: 8 september

ICLD är en ideell förening som arbetar med att främja lokal demokrati i låg- och medelinkomstländer i Sveriges prioriterade samarbetsländer. Verksamheten omfattar projektsamarbeten i kommunala partnerskap, internationella utbildningsprogram och ett kunskapscentrum. ICLD:s huvudmän är Sveriges kommuner och landsting (SKL), Lunds universitet och Region Gotland. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Sida och omsätter ca 65 miljoner kr/år.

Uppdraget
Uppdraget som generalsekreterare innebär ansvar för att på styrelsens uppdrag organisera, leda och fördela arbetet vid kansliet. Vidare har generalsekreteraren arbetsgivaransvar för kansliets 15 medarbetare. Generalsekreteraren verkställer och fullgör även ICLD:s uppdrag och avtalsförpliktelser samt företräder ICLD i Sverige och internationellt mot bl.a. departement, myndigheter, kommuner, landsting och massmedia. En viktig del i uppdraget är att medverka vid förnyelsen av insatsavtalet med Sida som ska ses över år 2015. 

En central del av uppdraget som generalsekreterare är ledarskapet, vilket innebär ansvar för att leda verksamheten genom att inspirera, motivera och utveckla medarbetare och ta tillvara deras individuella kompetenser och kunskaper. Till generalsekreterarens roll hör att stimulera internt samarbete och utveckla verksamheten samt att förmedla och kommunicera mål och visioner till olika målgrupper genom ett inkluderande och kommunikativt ledarskap. 

Förväntningar
Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Vidare förväntas du uppvisa mångårig chefserfarenhet och dokumenterat goda ledarresultat. För att på ett framgångsrikt sätt kunna sköta uppdraget tror vi att du har goda kunskaper om offentlig förvaltning, helst kommunal och/eller landstingskommunal samt erfarenhet av arbete i en politiskt och/eller medlemsstyrd organisation. Du innehar god kunskap om och erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete och har ett stort intresse för frågor om lokal demokrati. Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska är även nödvändigt för uppdraget i fråga. 

Arbetslivserfarenhet från ledande arbete i kommun och/eller landsting är meriterande, liksom kunskap och erfarenhet av decentralisering, lokalt självstyre, god samhällsstyrning och utbildningsfrågor. Det är även meriterande om du kan uppvisa erfarenhet av att ha lett en mindre, kunskapsbaserad arbetsplats på ett framgångsrikt sätt. Fälterfarenhet från utvecklingsländer, ytterligare språkkunskaper och formell ledarkompetens ses också som meriterande. 

Du är en stabil ledare med en trygg och god självinsikt som uppvisar ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt gentemot medarbetare och övriga samarbetsparter. Du har en välutvecklad förmåga att bygga upp och upprätthålla relevanta kontaktnätverk och i din kommunikation är du dialoginriktad, uppmuntrande och tillitsfull samt lyhörd och tydlig. Ditt arbetssätt är välorganiserat, strukturerat och målmedvetet. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

ICLD erbjuder
Uppdraget som generalsekreterare erbjuder en unik möjlighet till arbete med internationellt utvecklingssamarbete och främjande av lokal demokrati. Vidare får du en ypperlig chans att delta i arbetet kring forskning och kunskapsutveckling som rör lokal demokrati och lokalt självstyre, i såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. Du har förmånen arbeta i en stimulerande arbetsgrupp med engagerade och kunniga kollegor. Uppdraget medför även möjligheter att arbeta under stort eget ansvar samt att delta i utvecklingen av verksamheten på ett övergripande plan. 

Övrigt
Befattningen är ett tidsbegränsat chefsförordnande om 3-4 år med möjlighet till förlängning. Uppdraget medför resor i tjänsten både nationellt och internationellt.

Din intresseanmälan gör du via länken nedan senast den 17 september. Vid frågor är du välkommen att kontakta Minna Aspnäs, 070 735 20 23, minna.aspnas@source-hr.se

Dela

Huvudprojektledare kryssningskaj

Teknikförvaltningen söker ny medarbetare
Arbetsgivare: Region Gotland
Sista ansökan: 2014-09-29
Placeringsort: Visby
Kontaktperson: Bengt Kristiansson Tel: 0498-269218 bengt.kristiansson@gotland.se
Kontaktperson: Patric Ramberg Tel: 0498-269361 patric.ramberg@gotland.se
Publicerad: 4 augusti

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som väljer att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Teknikförvaltningen ansvarar för infrastruktur- och byggprojekt inom samhällsbyggnadsområdet. Vi svarar också för drift och underhåll av VA verksamheten liksom för regionens avfallshantering och skötseln av våra gator, vägar och grönytor. Förvaltningen utvecklar och förvaltar även Region Gotlands fastighetsbestånd och hamnar.

Teknikförvaltningens projektavdelning ansvarar för genomförandet av regionens olika bygg- och anläggningsprojekt, projekt inom VA-området och vissa administrativa projekt.

Arbetsuppgifter
Kryssningstrafiken i Östersjön ökar både med avseende på fartygens storlek och antalet kryssningsgäster. Visby har länge varit en välbesökt kryssningsdestination och i syfte att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av kryssningsturismen kommer Region Gotland att uppföra en ny kryssningskaj i Visby hamn - den största infrastruktursatsningen som gjorts inom regionen på många år. Kajen skall stå färdig till våren 2018.

Som huvudprojektledare är du ansvarig för uppförandet av kryssningskajen med tillhörande landanläggningar och anslutningar.

Du kommer att vara anställd vid Teknikförvaltningens projektavdelning och en projektorganisation etableras under din ledning.

Kvalifikationer
Vi söker en erfaren projektledare med anläggningsinriktning. Sannolikt är erfarenhet av liknande projekt en förutsättning för ett lyckat projektgenomförande.

Du har, med dokumenterat goda resultat, drivit större anläggningsprojekt med underställda delprojektledare, har goda kunskaper om entreprenadupphandling och är väl förtrogen med LOU.

Du trivs med att samarbeta och har både kunskap och erfarenhet av att generera resultat genom andra.

I din roll har du många interna och externa, nationella och internationella kontakter. Du måste därför vara en god kommunikatör. Du uttrycker dig lätt och väl i både tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Kan du också tala tyska så är det meriterande.

Anställning
Arbetsplats: Projektavdelningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: snarast.
Referensnummer: A410091

Vi hanterar ansökningarna löpande och är tacksamma om du lämnar in din ansökan så fort som möjligt.

Under semesterperioden v 28 - 32 kan du nå kontaktpersonerna via e-post. Lämna dina kontaktuppgifter så kommer du att bli uppringd.

Dela