Huvudprojektledare kryssningskaj

Teknikförvaltningen söker ny medarbetare
Arbetsgivare: Region Gotland
Sista ansökan: 2014-09-29
Placeringsort: Visby
Kontaktperson: Bengt Kristiansson Tel: 0498-269218 bengt.kristiansson@gotland.se
Kontaktperson: Patric Ramberg Tel: 0498-269361 patric.ramberg@gotland.se
Publicerad: 4 augusti

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som väljer att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Teknikförvaltningen ansvarar för infrastruktur- och byggprojekt inom samhällsbyggnadsområdet. Vi svarar också för drift och underhåll av VA verksamheten liksom för regionens avfallshantering och skötseln av våra gator, vägar och grönytor. Förvaltningen utvecklar och förvaltar även Region Gotlands fastighetsbestånd och hamnar.

Teknikförvaltningens projektavdelning ansvarar för genomförandet av regionens olika bygg- och anläggningsprojekt, projekt inom VA-området och vissa administrativa projekt.

Arbetsuppgifter
Kryssningstrafiken i Östersjön ökar både med avseende på fartygens storlek och antalet kryssningsgäster. Visby har länge varit en välbesökt kryssningsdestination och i syfte att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av kryssningsturismen kommer Region Gotland att uppföra en ny kryssningskaj i Visby hamn - den största infrastruktursatsningen som gjorts inom regionen på många år. Kajen skall stå färdig till våren 2018.

Som huvudprojektledare är du ansvarig för uppförandet av kryssningskajen med tillhörande landanläggningar och anslutningar.

Du kommer att vara anställd vid Teknikförvaltningens projektavdelning och en projektorganisation etableras under din ledning.

Kvalifikationer
Vi söker en erfaren projektledare med anläggningsinriktning. Sannolikt är erfarenhet av liknande projekt en förutsättning för ett lyckat projektgenomförande.

Du har, med dokumenterat goda resultat, drivit större anläggningsprojekt med underställda delprojektledare, har goda kunskaper om entreprenadupphandling och är väl förtrogen med LOU.

Du trivs med att samarbeta och har både kunskap och erfarenhet av att generera resultat genom andra.

I din roll har du många interna och externa, nationella och internationella kontakter. Du måste därför vara en god kommunikatör. Du uttrycker dig lätt och väl i både tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Kan du också tala tyska så är det meriterande.

Anställning
Arbetsplats: Projektavdelningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: snarast.
Referensnummer: A410091

Vi hanterar ansökningarna löpande och är tacksamma om du lämnar in din ansökan så fort som möjligt.

Under semesterperioden v 28 - 32 kan du nå kontaktpersonerna via e-post. Lämna dina kontaktuppgifter så kommer du att bli uppringd.

Dela

Chef projektavdelningen

Teknikförvaltningen söker ny medarbetare
Arbetsgivare: Region Gotland
Sista ansökan: 2014-09-15
Placeringsort: Visby
Kontaktperson: Patric Ramberg Tel: 0498-269361
Publicerad: 4 augusti

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Teknikförvaltningen är en utförarorganisation med uppdrag att förvalta och utföra uppdrag inom områdena vatten och avlopp, avfallshantering samt gata och park. Förvaltningen utvecklar och förvaltar också Region Gotlands fastighetsbestånd och hamnar samt ansvarar för infrastruktur- och byggprojekt inom samhällsbyggnadsområdet.

Teknikförvaltningens Projektavdelning ansvarar för genomförandet av Regionens olika bygg- och anläggningsprojekt, projekt inom VA-området och vissa administrativa projekt. Avdelningen finansieras genom uppdrag och här handläggs projekten från idéstart till färdig byggnad. Vi är idag 17 medarbetare. Vi söker nu en utvecklingsinriktad avdelningschef som vill vara med och påverka Gotlands framtid!

Arbetsuppgifter
Din roll kommer att vara att leda och utveckla avdelningen, det kommer främst att innebära att du ser till att avdelningen kan tillhandahålla kompetenta projektledare och att arbetsmetodiken utvecklas. Du har det övergripande ansvaret för projektavdelningen vilket inbegriper resultat och budgetansvar samt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i teknikförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till förvaltningschefen. Egen projektledning kan även ingå i arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren ledare och som har fallenhet för att generera resultat genom andra. Du har en bakgrund inom projektledning med inriktning bygg/anläggning. Det underlättar i uppdraget om du har kunskaper och erfarenhet om upphandling inom offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du har varit chef för projektledare och att du har arbetat i en politiskt styrd organisation. Du är utbildad ingenjör och det är meriterande om du är civilingenjör eller har motsvarande kompetens.

Du är en strategiskt inriktad ledare som är både visionär och leder operativt. Du initierar och driver förändrings- och utvecklingsprocesser med resultatfokus och uthållighet. I rollen har du många olika interna och externa kontakter och vi förväntar oss att du har god kommunikationsförmåga, är lyhörd och kan se frågeställningar ur olika perspektiv. Du trivs med att arbeta med olika typer av människor och vet att du mäts genom dina medarbetares framgång.

Körkort och tillgång till egen bil erfordras.

Anställning
Arbetsplats: Projektavdelningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: enligt ök.
Referensnummer: A405876

Vi hanterar ansökningarna löpande och är tacksamma om du lämnar in din ansökan så fort som möjligt.

Under semesterperioden v 28 - 32 kan du nå Patric Ramberg via e-post, patric.ramberg@gotland.se. Lämna dina kontaktuppgifter så kommer du att bli uppringd.

Dela