Näringslivschef/VD

Falkenbergs söker dig som vill driva utveckling
Arbetsgivare: Falkenbergs kommun
Sista ansökan: 2014-09-08
Placeringsort: Falkenberg
Kontaktperson: Rolf Landholm Tel: 0706386136 rolf.landholm@falkenberg.se
Kontaktperson: Mari-Louise Wernersson Tel: 0706661105 mari-louise.wernersson@falkenberg.se
Kontaktperson: Ledarskaparnas chefsrekrytering, Håkan Olsson Tel: 0705817918 info@lcrm.se
Publicerad: 20 augusti

I Falkenbergs kommun är det lätt att skapa sig ett gott liv! Här finns fantastiska boendemiljöer i vacker miljö, både kustnära och i inlandet. Dessutom har vi ett framgångsrikt näringsliv med stor affärspotential. 2012 blev Falkenbergs kommun årets tillväxtkommun med motiveringen ”Falkenbergs kommun långsiktigt verkat för ett gott företagsklimat" och att det i kommunen finns "en stark vi-anda". Kommunen har närmare 42.000 invånare och är den till ytan största kommunen i Halland. Falkenbergs Näringslivs AB (FNAB) har som huvuduppgift att främja näringslivet i kommunen.

UPPGIFTER
Din uppgift som Näringslivschef är att vara en kontaktyta mellan kommunen och företagen, verka för nyetablering och vara ett stöd för befintliga företagare. Det är du som samordnar, utvecklar och följer upp olika strategiska näringslivsfrågor.

KVALIFIKATIONER
- Lämplig högskoleutbildning och ekonomisk kompetens
- Kunskap om och gärna erfarenhet från offentligt finansierad verksamhet
- Kunskap om näringslivsfrågor och företagande- utmaningar och tillväxtmöjligheter
- Ledarförmåga

För att lyckas med uppdraget tror vi också att du behöver:
- Kunna kombinera förmåga att driva utveckling med lyhördhet och samarbetsförmåga
- Vara mål- och utvecklingsinriktad
- Förmåga att ta fram mål och visioner och verkställa fattade beslut, men även kunna arbeta operativt
- Ha god omvärldsorientering och stort nätverk
- Kunna se helheter, möjligheter ochvara kvalitetsmedveten

Dela