Förvaltningschefer

till Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen
Arbetsgivare: Söderhamns kommun
Sista ansökan: 2014-08-08
Placeringsort: Söderhamn
Kontaktperson: Margreta Högberg Tel: 070-247 52 11
Publicerad: 3 juli

Kontakta kommunchef Margreta Högberg 070-247 52 11.

Sista ansökningsdag 8 augusti.

Läs mer på WWW.SÖDERHAMN.SE

Dela

Förbundschef

Arbetsgivare: Hälsinglands utbildningsförbund
Sista ansökan: 2014-08-07
Placeringsort: Bollnäs
Kontaktperson: Marie Centerwall Tel: 070-561 64 52
Kontaktperson: Margareta Högberg Tel: 070-247 52 11
Publicerad: 3 juli

Hälsinglands utbildningsförbund kommer vid starten 11 augusti 2015 att överta gymnasie- och vuxenutbildning för Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas söker vi utbildningsförbundets chef.

Vill du utveckla och leda Hälsinglands utbildningsförbund?  

Som förbundschef leder och utvecklar du Hälsinglands utbildningsförbund och planerar inför starten. Tillsammans med dina medarbetare skapar du en lärande organisation som erbjuder de studerande attraktiv utbildning och blir en motor för tillväxt. Vi söker en lagbyggare med förmåga att skapa vi-anda och tillit.  

Du är direkt underställd den politiska direktionen för utbildningsförbundet. Du ansvarar för beredning av beslutsunderlag, verkställer de beslut som direktionen fattar och återrapporterar. Som förbundschef ska du bidra med nya tankar och stimulera till utveckling; av de pedagogiska metoderna, utbildningsutbud, systematiskt kvalitetsarbete, varumärkesarbete och marknadsföring.  

Det utåtriktade arbetet är en viktig del. Det innebär kommunikation med medlemskommunerna, samt att representera utbildningsförbundet i regionsamverkan, kontakter med arbetslivet, universitet, högskolor, andra utbildningsanordnare och media.  

Som förbundschef har du resultat och budgetansvar. Du är chef för medarbetarna inom förbundskansliet, samt för verksamhetscheferna på gymnasieskolorna och lärcentra för vuxna.

Vi söker  
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och utveckla stora organisationer. Du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, men också av arbete med att bygga gemensam kultur och varumärke. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med utbildningsfrågor.   

Du har högskoleexamen eller annan examen som anses relevant för uppdraget, motsvarande minst 180 högskolepoäng.  

Förutom att du har en personlig mognad ska du ha god analysförmåga och vara en problemlösare. Dessutom är du initiativtagande, kreativ, relationsskapande, strukturerad och uthållig.

Anställningsform och placeringsort
Tillsvidareanställning med placering i Bollnäs.

Ansökan  
Här gör du din ansökan. Senaste ansökningsdag är 2014-08-07.

Kontaktpersoner  
Marie Centerwall, Kommunalråd Bollnäs, styrgruppens ordförande  
Tel: 070-561 64 52

Margareta Högberg, Kommunchef Söderhamn
Tel: 070-247 52 11

Fackliga kontaktpersoner
Åsa Äng-Eriksson, Skolledarförbundet, tel: 073-274 05 99
Per Sydén, Lärarförbundet, tel: 073-158 50 69, 0278-255 96
Jan-Olof Blomberg, LR Lärarnas riksförbund, tel. 070-680 7487
Anders Brorén, Vision, tel: 0278-253 47  
Barbro Andersson, Kommunal Mitt, tel: 010-442 82 16, 070-621 25 10 

Dela

Brandingenjör

Arbetsgivare: Kommunalförbundet Södra Hälsingland
Sista ansökan: 2014-08-15
Placeringsort: Bollnäs
Kontaktperson: Michael Lindberg Tel: 0278-626014 michael.lindberg@kfsh.se
Publicerad: 4 juni

Vår förebyggandeverksamhet, som lyder under Samhällsskyddsavdelningen, behöver förstärkas med en brandingenjör då vi har pensionsavgångar inom avdelningen.

Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH) är ett öppet kommunalförbund för våra tre medlemskommuner i södra Hälsingland, Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker. Förbundet ansvarar för räddningstjänsten (Räddningstjänsten södra Hälsingland) samt samordnar kommunernas säkerhetsarbete, interna skydd och uppgifterna utifrån lagen om extraordinära händelser. Samarbete med de övriga räddningstjänsterna i Hälsingland är under utveckling. Det gäller både inom den förebyggande verksamheten som den operativa. Avsikten är att den spetskompetens som tjänsten ger ska kunna nyttjas inom hela Hälsinglands geografiska yta och av samtliga räddningstjänster med ett befolkningsunderlag på ca 135 tusen invånare. Förbundet arbetar med systematiskt säkerhetsarbete utifrån synsättet att integrera områdena samhällsskydd, säkerhet och beredskap.

Arbetsuppgifter
Förutom systematiskt säkerhetsarbete i en vidare bemärkelse ingår tillsyn och tillståndsgivning enligt LSO och LBE samt handläggning av ärenden i förekommande bygg- och planprocesser. I tjänsten ingår tjänstgöring i räddningstjänstavdelningens övergripande befälsberedskap. Arbetet innebär ett stort mått av självbestämmande och möjlighet till egen utveckling.

Kvalifikationer
Brandingenjörsexamen med MSB:s påbyggnadsutbildning för brandingenjörer. Körkort lägst klass B

Varaktighet/Arbetstid
Heltid dagtid. Tillsvidareanställning.

Lön
Månadslön. Ange löneanspråk.

Ansökan
E-post: info@kfsh.se Sista ansökningsdag: 2014-08-15.

Kontakt
Torbjörn Wannqvist
Förbundschef                            
0278-62 60 17                          
torbjorn.wannqvist@kfsh.se       

Michael Lindberg
Avdelningschef
0278-62 60 14
michael.lindberg@kfsh.se 

Tomas Larsson
Personalchef
0278-62 60 16
tomas.larsson@kfsh.se

Johan Andersson
Ledarna
070-297 56 80
johan.andersson@kfsh.se 

Maria Olsson
Vision
0271-192 71
maria.olsson@kfsh.se 

Dan Bergh
Kommunal
0270-754 54
dan.bergh@kfsh.se

Dela