Integrationssamordnare

Arbetsgivare: Gävle kommun
Sista ansökan: 2014-09-28
Placeringsort: Gävle
Kontaktperson: Kajsa Svaleryd Tel: 026-17 81 36 kajsa.svaleryd@gavle.se
Publicerad: 15 september

Vi jobbar med att skapa bra dagar året runt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Tillsammans bygger vi ett Gävle att vara stolta över, som växer och som gör skillnad i människors liv. Vi behöver dig för att bli ännu bättre. Du kan bli en av våra 7000 medarbetare som gör ett viktigt jobb. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med flera möjligheter till utveckling. Vårt öppna arbetsklimat präglas av respekt för allas lika värde.

Kommunledningskontoret arbetar direkt under kommunstyrelsen. I uppdraget ingår att samordna arbetet mellan kommunens olika förvaltningar och bolag samt ansvara för det övergripande strategiska utvecklingsarbetet i kommunen.

Tjänsten som integrationssamordnare är placerad inom enheten Jämlikhet på HR-avdelningen. HR-avdelningen, som är en av kommunledningskontorets sex avdelningar, har en koncernövergripande roll i arbetsgivarfrågor, men är också en stödjande funktion till förvaltningar och bolag.
Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en integrationssamordnare som kommer att arbeta strategiskt med integrationsfrågorna inom Gävle kommun.

Integrationssamordnarens uppdrag omfattar:
- Arbeta fram ett strategiskt program för integration.
- Att arbeta med värdegrunds- och demokratifrågor.
- Att följa upp, samordna, initiera och stödja integrationsarbete inom den kommunala organisationen.
- Att etablera interna och externa nätverk, samt stödja redan befintliga nätverk.
- Att vara en av kommunens representanter i nätverk och samarbeten gällande integration lokalt, regionalt samt nationellt.
- Att vara en av kommunens representanter i framtagande av lokala överenskommelser.
- Att följa upp statistik gällande integration och informera inom organisationen.
- Att, till olika målgrupper, förmedla information och kunskaper som bidrar till att skapa en helhetsförståelse kring kommunens flyktingmottagande och samlade integrationsarbete.
- Att ansvara för uppföljning av arbetet och att årligen presentera arbetet för kommunstyrelsen.
- Att bevaka och följa utvecklingen inom sakområdet på nationell nivå.

Som integrationssamordnare kommer du att samarbeta med kommunens olika förvaltningar och bolag samt med externa myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen, Arbetsförmedling och Migrationsverket. Du kommer även ha en nära dialog med medborgare, föreningar och lokala utvecklingsgrupper. Arbetet med att möta medborgare kommer till viss del att äga rum på kvällar och helger.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom relevant område och har arbetslivserfarenhet av integrationsarbete på en strategisk nivå. Du har dokumenterad kunskap och erfarenhet av process – eller projektledning och kvalificerat utredningsarbete. Har du god kunskap om etableringsreformen och vilket ansvar som tillfaller olika myndigheter gällande integrationsfrågor är det meriterande.

Arbetet ställer krav på god förmåga att använda svenska i tal och skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande. Du har god datavana och behärskar Officepaketet.

Du är van att självständigt planera och organisera ditt arbete. Som person är du lyhörd, analytisk och har förmåga att sätta dig in i olika sammanhang. En av dina styrkor är att kunna lyfta blicken och se helheter. Du är en god lyssnare och har lätt att kommunicera, bygga relationer och skapar förtroende hos olika målgrupper.

Här är din möjlighet att arbeta på en spännande arbetsplats där utvecklingsfrågor står i fokus.
Du kommer att arbeta med samtliga förvaltningar och bolag i Gävle kommun och får genom det övergripande arbetet ta del av erfarenheter och kunskaper från många olika verksamheter.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansökan
Ansök senast: 2014-09-28
Referensnummer: KLK 7/14

Kontaktpersoner
Kajsa Svaleryd
Enhetschef Jämlikhet, Kommunledningskontoret
Telefon: 026-17 87 74

Helena Bergström
HR-konsult med inriktning rekrytering
Telefon: 026-17 50 07

Fackliga företrädare
Sten Öberg
Vision
Telefon: 026-17 99 05

Britt-Marie Westman
Lärarförbundet
Telefon: 026-17 99 10

Dela

Bibliotekschef

Bibliotekschef som är nyfiken på vad som finns bakom nästa hörn
Arbetsgivare: Gävle kommun
Sista ansökan: 2014-10-01
Placeringsort: Gävle
Kontaktperson: Kajsa Ravin Tel: 026-179401
Publicerad: 5 september

Vi jobbar med att skapa bra dagar året runt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Tillsammans bygger vi ett Gävle att vara stolta över, som växer och som gör skillnad i människors liv. Vi behöver dig för att bli ännu bättre. Du kan bli en av våra 7000 medarbetare som gör ett viktigt jobb. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med flera möjligheter till utveckling. Vårt öppna arbetsklimat präglas av respekt för allas lika värde.

Kultur & Fritid Gävle ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten i Gävle kommun. Vi ger människor upplevelser till kropp och själ genom ett mångsidigt kultur- och fritidsliv av hög kvalitet. Vi driver och utvecklar konserthus och symfoniorkester, Konstcentrum, bibliotek, idrott, friluftsliv, kultur-och föreningsstöd och bad.

Gävle bibliotek har öppet 365 dagar om året. Till Gävle bibliotek hör även kommunens Stadsarkiv samt Konsument Gästrikland. På Stadsarkivet pågår ett omfattande projekt om Framtidens arkiv, för att utreda e-arkivfrågan i kommunen. Konsument Gästrikland ansvarar för konsumentverksamheten i fem kommuner. Biblioteksverksamheten bedrivs med Stadsbiblioteket och åtta närbibliotek samt en utlåningsstation.
Gävle bibliotek ingår i ett länssamarbete med länets övriga bibliotek, de s k HelGe-biblioteken. HelGe-biblioteken är en av de nominerade till utmärkelsen Årets bibliotek 2014. Svenska akademiens bibliotekariepris för skönlitterärt arbete år 2013 gick till en bibliotekarie vid Gävle bibliotek och biblioteket var förra året en av de nominerade till bästa LättLästa bibliotek.

Arbetsbeskrivning
Som bibliotekschef ansvarar du för att driva, utveckla och följa upp avdelningens verksamhet mot uppsatta mål. Du är medlem i förvaltningens ledningsgrupp och leder själv tre enhetschefer. I biblioteksavdelningen finns totalt cirka 60 medarbetare.

Tillsammans med de tre enhetscheferna leder, stödjer och utvecklar du verksamheten och underställda medarbetare. Du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet, du medverkar i samarbeten och nätverk lokalt, regionalt och nationellt. I uppdraget ingår att med medborgarnas behov i fokus föra biblioteket in i framtiden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har väl utvecklade ledaregenskaper och har förmågan att arbeta strategiskt och långsiktigt utifrån vision, uppställda mål och styrdokument. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera. Vi förutsätter att du har ett intresse för kultur- och samhällsfrågor, om du har erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsfrågor inom biblioteksområdet är det meriterande.

Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademisk examen som arbetsgivaren finner likvärdig, samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Det är viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att coacha, uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde så snart som möjligt
Antal platser: 1
Varaktighet: Tillsvidare

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansökan
Ansök senast: 2014-10-01
Referensnummer: Kof 09

Kontaktperson
Kajsa Ravin
Förvaltningschef
Telefon: 026-17 94 01

Fackliga företrädare
Ann-Kristin Bos
DIK
Telefon: 026-17 90 53

Per-Åke Thorsell
Vision
Telefon: 026-17 97 27

Dela

Gruppchef till länsgemensamma resurser

Arbetsgivare: Gävle kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Gävle
Kontaktperson: Mats Collin Tel: 026-178774 mats.collin@gavle.se
Publicerad: 5 september

Vi jobbar med att skapa bra dagar året runt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Tillsammans bygger vi ett Gävle att vara stolta över, som växer och som gör skillnad i människors liv. Vi behöver dig för att bli ännu bättre. Du kan bli en av våra 7000 medarbetare som gör ett viktigt jobb. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med flera möjligheter till utveckling. Vårt öppna arbetsklimat präglas av respekt för allas lika värde.

Socialtjänst Gävle ansvarar för individ- och familjeomsorg inom Gävle kommun och arbetar för positiva förändringar i utsatta människors liv genom bistånd, sociala tjänster och andra insatser.

Ambitionen är att kunna ge barn, ungdomar och vuxna råd, stöd och hjälp, i första hand på hemmaplan och i närmiljön. Insatserna ska alltid bygga på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Vi söker nu en gruppchef för länsgemensamma resurser såsom bl.a. Socialjour och Barnahus Gävleborg

Länsgemensam socialjour
9 kommuner i Gävleborg kommer att starta en ny länsgemensam socialjour. Det grundläggande motivet till en länsjour är en förbättrad tillgänglighet för medborgare, högre kvalité samt att upprätta en god samverkan med berörda myndigheter/verksamheter under dygnets alla timmar.

Syftet är således att ersätta de olika beredskapsmodeller som idag finns i länet med en gemensam socialjour.

Socialjourens uppdrag är att under kvällar, nätter och helger hantera akuta sociala problem samt finna alternativa lösningar för barn, ungdomar och vuxna som ligger inom Socialtjänstens ansvarsområde och som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Verksamheten ansvarar vid behov för myndighetsutövning enligt SoL, LVU och LVM men också till stor del för upplysningar, råd och stöd. I arbetet prioriteras barn/unga samt personer utsatta för våld.

Uppdraget omfattar inte uppsökande eller förebyggande arbete.
Socialjourens verksamhet omfattar inte äldre- och handikappomsorgens verksamhetsansvar.

Barnahus Gävleborg
Länets tio kommuner, Landstinget, Polismyndigheten och Åklagarkammaren driver tillsammans Barnahus Gävleborg.
I Barnahuset samverkar myndigheterna för att utveckla arbetet med de utsatta barnen och för att skapa ett bemötande som är anpassat till barnens behov. Målgruppen är barn under 18 år som misstänks vara utsatta för våld och/eller sexuella övergrepp. Barnahuset arbetar i det initiala utrednings – och bedömningsskedet. Barnahusets idé är att berörda myndigheter kommer till barnet som därmed erhåller ett bättre och tryggare bemötande. En socionom och en polis driver verksamheten vid Barnahuset.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill bygga vår nya länsgemensamma socialjour samt ansvara för bl.a. länets Barnahus.

Som gruppchef ansvarar du för att leda och fördela arbetet på grupperna. Du har fullt personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Ansvaret ger dig stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. En viktig uppgift i arbetet är samverkan med Polismyndigheten, Landstinget, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och övriga kommuner i länet.

Då den länsgemensamma socialjouren är en helt ny verksamhet kommer början av anställningen innebära att planera, rekrytera och starta upp den nya socialjouren. Jouren kommer att bestå av 4 socialsekreterare. Till detta behövs en organisation kring bemanning vid planerad och oplanerad frånvaro. Samtliga befattningar är schemalagda på kvällar, nätter helger samt viss dagtjänstgöring. Socialsekreterare i jouren arbetar alltid i par. Vid aktiv tjänstgöring är jouren placerad i Polishuset i Gävle.

Organisatoriskt tillhör du Socialtjänst Gävle, Gävle kommun.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom och har betydande dokumenterad erfarenhet av socialtjänstarbete inom myndighetsutövning. Du har erfarenhet av ledarskap i din yrkesutövning. Du har även erfarenhet av strategiskt och långsiktigt arbete. Erfarenhet av att starta och bygga upp en ny verksamhet är meriterande.

Som ledare är du tydlig och har förmåga att se helheten och nå målen. Du är självständig och kan fatta beslut i svåra frågor. Du är en ödmjuk och flexibel person med ett coachande förhållningssätt.

Du är en god organisatör och är strukturerad i ditt arbete och du är van vid att handlägga ärenden i pressade situationer. Du är prestigelös och har lätt för att anpassa dig till förändrade förhållanden.

Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och kan skapa och upprätthålla goda relationer med såväl kollegor som externa och interna samarbetspartners.

Körkort erfordras då resor förekommer inom hela länet. Begränsad jourtjänstgöring kan ingå i tjänsten.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansökan
Ansök senast: 2014-09-21
Referensnummer: Soc 16/14

Kontaktperson
Mats Collin
Förvaltningschef
Telefon: 026-17 87 74
E-post: mats.collin@gavle.se

Fackliga företrädare
Sten Öberg
Vision
Telefon: 026-17 99 05
E-post: sten.oberg@gavle.se

Michael Almqvist
Akademikerförbundet SSR
Telefon: 026-17 99 97
E-post: michael.almqvist@gavle.se

Dela