Bibliotekschef

- med brett intresse för kultur
Arbetsgivare: Oskarshamns Kommun
Sista ansökan: 2014-09-10
Placeringsort: Oskarshamn
Kontaktperson: Håkan Cöster Tel: 0480-42 26 50
Publicerad: 20 augusti

Oskarshamns kommun vid Smålandskusten har 26 300 invånare. Vi erbjuder en hög livskvalitet och trygghet för invånare och besökare. De framgångsrika företagen och närheten till Östersjön öppnar dörrar till spännande jobb, handel och utveckling. Den kommunala förvaltningen har 2 400 anställda. Vi ser gärna att Du blir en del av oss där öppenhet, professionalism, kompetens och positiv människosyn genomsyrar vår verksamhet. För mer information www.oskarshamn.se

Vi söker en

Bibliotekschef – med brett intresse för kultur

Den samlade Kulturverksamheten i Oskarshamns kommun går under namnet Kulturhuset. Inom Kulturhuset finns; Folkrörelsearkiv, Bibliotek, Bildarkiv, Döderhultarmuséet, Konsthall, Xperiment, Kulturkontoret samt Sjöfartsmuseet. För det samlade kulturområdet finns uppdraget övergripande Kulturchef, uppdraget innehas antingen av Bibliotekschefen eller Chefen för Allmän Kulturen.

Som Bibliotekschef får du det övergripande ansvaret för verksamheten vid Oskarshamns Stadsbibliotek samt de 6 tillhörande filialerna.

Din viktigaste uppgift blir att med ett modernt och coachande ledarskap fortsätta att utveckla verksamheten och dina medarbetare mot de mål som är beslutade. Basen är bildningsnämndens mål och förvaltningens verksamhetsplan. Du verkar, tillsammans med dina medarbetare, med starkt medborgarfokus för att stärka bibliotekets roll i samhället som mötesplats, kreativ lärmiljö och virtuell arena. Vi vill, genom ett övergripande kulturellt samarbete, utveckla och förstärka samarbetet med organisationer, föreningar och enskilda medborgare. Att stärka mångfald, öka tillgängligheten och stimulera till läslust är centrala områden att utveckla

Du förväntas att med helhetssyn delta aktivt i Kulturhusets utveckling. En viktig uppgift är att på ett konstruktivt sätt öka samarbetet med kommunens övriga förvaltningar och andra externa partners. Som bibliotekschef har du budget- och personalansvar och rapporterar direkt till chefen för Kulturhuset.

Vi söker dig som trivs i rollen som förändringsledare och som har ett stort intresse för kultur-och samhällsfrågor. För att lyckas i rollen har du en akademisk examen, från biblioteks- eller informationsområdet, samt dokumenterat goda ledaregenskaper. Som person är du driven, öppen, lyhörd och självständig. Med helhetssyn, gott samarbete och din kommunikativa förmåga leder du verksamhet och medarbetare mot nya utmanande mål.

Har du frågor så ta gärna en första kontakt med Håkan Cöster vid Högström & Co som vi samarbetar med i denna rekrytering. Du når honom via tfn 0480-42 26 50, Din ansökan sänder du senast den 10 september via www.hogstrom-co.se, Aktuella tjänster.

Välkommen!

Dela

Kultur- och fritidschef

till 2013 års kulturkommun
Arbetsgivare: Olofströms kommun
Sista ansökan: 2014-08-28
Placeringsort: Olofström
Kontaktperson: Birger Larsson Tel: 070 668 13 14
Publicerad: 14 augusti

Olofströms kommun är en av fem kommuner i Blekinge län med cirka 13 000 invånare. Inom kommunens gränser finns över 200 sjöar och i tätorten Olofström möts tre åar, vilket är både unikt och attraktivt. Vatten, sport, kultur, vild natur, mångkultur och teknik är ord som förknippas med Olofströms kommun.

Olofström jobbar efter visionen:
Olofström ska vara en attraktiv plats, där människor, teknik, kultur och natur möts i ett samspel som skapar förutsättningar för såväl utveckling som trygghet och omtanke.

2013 var Olofström årets kulturkommun och man vill även i fortsättningen  tillhöra Sveriges främsta kulturkommuner. Ett utdrag ur juryns motivering är: ” Olofström är den lilla kommunen i nordvästra Blekinge som har det kulturella extra. Genom att satsa på barn- och ungdomskultur gör kommunen en investering för framtiden. I Olofström finns bland annat barnteatern, cirkusskola och Växtverket – ungdomshuset i kommunen där många ungdomar får möjlighet till kulturaktiviteter av olika slag."  Det händer något varje vecka bland annat i kulturknutpunkten i centrum där biblioteket, Folkets Hus och studiecentrum finns samlade under ett tak.

Det är även en fritidskommun med ett rikt föreningsliv, bra anläggningar av många olika slag och en vacker och varierande natur. Möjligheterna är många och det är egentligen bara den egna fantasin och kanske kunskapen om vad som finns som är begränsningen. 

Nu söker kommunen en ny förvaltningschef till Kultur och Fritid.

Arbetsuppgifter
Det är en spännande, utmanande och kreativ uppgift att ha både hjärtat i kultur- och fritidsfrågor. Har du dessutom din tyngpunkt i kulturen, så är du absolut rätt person. 

Din uppgift blir att leda, utveckla och inspirera medarbetarna inom förvaltningen med utgångspunkt från Olofströms värdegrund. Du kommer att ingå i såväl ledningsgruppen och andra samverkansgrupper.

Kvalifikationer
När det gäller utbildning och erfarenhet bör du ha:
- en lämplig högskoleutbildning
- ledare- och chefserfarenhet
- dokumenterad erfarenhet av arbete med kultur
- det är en merit om du arbetat med fritidsverksamhet
- arbetar/arbetat inom offentlig sektor

Personliga egenskaper
- kunna inspirera och uppmuntra dina arbetskamrater till kreativitet och engagemang
- god kommunikatör
- lyhörd och tydlig
- ha helhetssyn
- erkänt duktig ledare.

Din ansökan skickar du senast den 28:e augusti till birger.larsson@seniorpartners.se.

Vill du ha ytterligare information får du gärna kontakta Birger Larsson, Senior Partners Management AB på 070 668 13 14.

Du finner mer information om kommunen och dess kultur & fritid under www.olofstrom.se  

Sista ansökningsdag för den här tjänsten är 2014-08-28

Dela

Sektorschef

Vi söker en ledare för framtiden till sektorn för bildning, kultur och fritid.
Arbetsgivare: Vadstena Kommun
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Vadstena
Kontaktperson: Margareta Cederberg Tel: 0143-15000
Kontaktperson: Anne Enström Tel: 0143-15000
Publicerad: 2 maj

Arbetsplatsbeskrivning
Vadstena är en fantastisk plats mitt emellan Stockholm och Göteborg. Vadstena har drygt 7000 invånare och präglas av både traditioner, ett rikt kulturliv och nyskapande teknikföretag.

Vadstena kommun är den största arbetsgivaren på orten med 550 medarbetare inom ett hundratal yrken. De största verksamhetsområdena är äldre- och handikappomsorg samt förskola och skola. Kommunen har en stabil ekonomi och erbjuder en hög kvalitet till medborgarna. Målet är Ett Växande Vadstena, för att nå dit behövs chefer och medarbetare som trivs och känner engagemang för de samhällsviktiga uppgifter kommunen har att utföra – Sveriges viktigaste jobb!

Arbetsbeskrivning
Vi söker en ledare för framtiden till sektorn för bildning, kultur och fritid. Som bildningschef har du det övergripande ansvaret för kommunens bildningsverksamhet med förskola, skolbarnomsorg, grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning samt kultur- och fritidsverksamheten med bibliotek, musikskola och simhall.I sektorn ingår även arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Sektorns verksamheter består av ca 200 medarbetare och budgetomslutningen uppgår till 150 miljoner kronor.

Vi strävar efter att återta platsen som en av Sverige bättre skolkommuner. För att nå detta måste ett antal utmaningar antas och det kommer att krävas ett gediget och målinriktat arbete. Den största utmaningen är att anpassa verksamheten utifrån ett minskat antal barn och ungdomar och samtidigt arbeta med att göra kommunen attraktiv för potentiella inflyttare.
Det finns goda förutsättningar i form av välutbildad personal med rätt behörighet för uppdraget och ledare med lång erfarenhet. Det pågår ett större projekt vars syfte är att skapa mer ändamålsenliga lokaler för förskola och skola som ytterligare ska främja den röda tråden i verksamheten. Vadstena har en aktiv kultur- och fritidsliv och uppdraget är att fortsätta att utveckla ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet där medborgaren står i centrum. Pågående utvecklingsarbete är bl a etablerandet av en kulturskola.

Din roll blir att driva utvecklingsarbetet, samordna sektorns verksamheter samt utveckla, coacha och stödja cheferna och skapa ett starkt ledningsteam för sektorn. Som bildningschef är du direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunens ledningsgrupp med uppgift att verka för helhetssyn och att utveckla en enhetlig ledning av kommunens verksamheter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som tilltalas av denna utmaning. Du har relevant högskoleutbildning samt ledarerfarenhet, gärna från utbildningssektorn. Du har arbetat med strategiska frågor och har god kunskap om den kommunala beslutsprocessen och erfarenhet av vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.

Som chef och ledare måste du kunna förmedla visioner och mål för verksamheten, agera och fatta beslut samt vara tydlig när det gäller ansvar och befogenheter. Du initierar och driver förändrings- och utvecklingsarbete och ser möjligheter snarare än hinder. Du arbetar med att skapa väl fungerande team, skapa delaktighet och engagemang genom att delegera och uppmuntra ansvar samtidigt som du har förmågan att fatta beslut. Du är en förebild för alla medarbetare i sektorn och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och till organisationen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2014-10-01
Tillsvidareanställning i kommunen med tidsbegränsat chefsförordnande
Referensnummer: 14/2014

Kontaktpersoner
Margareta Cederberg, Kommunchef
0143-15000
Anne Enström, Personalchef
0143-15000

Facklig företrädare
Nås via kommunens växel 0143-150 00

Dela