Kultur- och fritidsdirektör - Nytt

Jönköpings kommun söker en visionär kultur- och fritidsdirektör
Arbetsgivare: Jönköpings kommun
Sista ansökan: 2014-09-22
Placeringsort: Jönköping
Kontaktperson: Ylva Millback Tel: 036-106904 Ylva.Millback@jonkoping.se
Kontaktperson: Sanja Lesic Tel: 036-107428 Sanja.Lesic@jonkoping.se
Publicerad: Idag 10:11

Vid södra änden av Vättern ligger Jönköping, en mycket expansiv kommun med drygt

131 000 invånare. Jönköping är residensstad och administrativt centrum i regionen med flera statliga myndigheter och ett rikt föreningsliv.
Läs mer på www.jonkoping.se

Kultur Jönköping och Fritid Jönköping ska slås samman till en gemensam förvaltning från den 1 januari 2015. Nu söker vi en kultur- och fritidsdirektör som ska anta utmaningen att leda ett långsiktigt förändringsarbete och ha det övergripande ansvaret att ytterligare utveckla kultur- och fritidsfrågor i kommunen.

Kultur- och fritidsdirektören ingår i kommunens förvaltningschefsgrupp som leds av stadsdirektören och har fokus på kommunövergripande samordning och utveckling av kommunens verksamheter.
En gemensam nämnd blir den politiska ledningen för den nya förvaltningen och kultur- och fritidsdirektören ansvarar för beredning, verkställighet och uppföljning av politiskt fattade beslut.

Verksamheterna omfattar idag idrotts-, bad- och fritidsanläggningar, verksamheten för barn och ungdom, stöd till föreningslivet, folkhälso- och friluftslivsfrågor, kommunens folkbibliotek, institutioner och studieförbund samt programverksamhet inom film, dans, kulturarv och barn- och ungdomskultur. Det totala antalet månadsanställda är ca 220 med en budget på ca 250 mnkr.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har adekvat utbildning samt chef- och ledarerfarenhet inom offentlig verksamhet. Du är en strateg och visionär som har ett genuint intresse för kultur- och fritidsfrågor och ser vikten av samverkan, såväl regionalt som nationellt.
Du har förståelse för och känner stimulans av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.
Ditt ledarskap kännetecknas av nytänkande, lyhördhet och tydlighet.
Du är kommunikativ och utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetarna.

Dela

Bibliotekschef

Kan du få hela Motala att läsa?
Arbetsgivare: Motala kommun
Sista ansökan: 2014-09-15
Placeringsort: Motala
Kontaktperson: Christine Rishaug Hellman Tel: 0141-225233
Kontaktperson: Helena Agnemar Tel: 0141-225475
Publicerad: 27 augusti

Anställning
Tillsvidareanställning

Arbetsplatsbeskrivning
Hos oss på Motala kommun har ett bra yrkesliv två sidor - ett spännande jobb, där du kan utvecklas och påverka men också bra livskvalité och en rik fritid. Att välja Motala kommun är att välja en arbetsplats där kompetens, kreativitet och engagemang tas tillvara på bästa sätt. Våra kärnvärden, öppen, stolt och nyskapande sammanfattar hur vi arbetar tillsammans och hur vi möter vår omvärld. Enhet Bibliotek/konsument består av huvudbiblioteket i Motala med filialer i Borensberg och Tjällmo, biblioteksbuss, 21 grundskolebibliotek, 2 gymnasiebibliotek och konsumentverksamhet. Vi är ett 40-tal tillsvidareanställda varav ca 30 arbetar inom folkbiblioteket och ett femtontal inom skol- och gymnasiebiblioteken

Arbetsbeskrivning
Ditt uppdrag är att leda och utveckla Motala bibliotek som består av huvudbiblioteket med två biblioteksfilialer, bokbuss, skolbibliotek på grundskolor och gymnasier samt konsumentvägledning. Du skall tillsammans med medarbetarna och andra aktörer skapa en öppen, kompetent och kreativ biblioteksmiljö. Vi har under några år drivit ett läsprojekt som riktar sig till alla kommuninvånare, ”Motala läser”. Som bibliotekschef är du ansvarig för att projektet genomförs på det sätt som beslutas i projektets styrgrupp och att de kunskaper och arbetssätt som varit framgångsrika kan få en fortsättning i den ordinarie verksamheten. Som enhetschef har du ett verksamhetsansvar som avser personal, arbetsmiljö och ekonomi liksom resultat- och måluppfyllelse. En viktig del i ditt arbete är att i samverkan med verksamhetsområde Kultur arbeta vidare med verksamhetsplanering och utveckling. I arbetet ingår också att skapa nätverk och goda samarbeten inom och utanför kommunen, bland annat inom ramen för Götabiblioteken, samt att arbeta med en fortsatt utveckling av skolbibliotek i skolorna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet inom biblioteks- och/eller kulturområdet, arbetar utifrån ett tydligt användarperspektiv och är kvalitetsmedveten. Du är också handlingskraftig och kan driva såväl de dagliga frågorna som utvecklingen av biblioteket för framtida behov. Vi ser som en grundläggande ledaruppgift att engagera, inspirera och entusiasmera medarbetare för att i en positiv arbetsmiljö uppnå verksamhetens mål. Vi förutsätter att du har förståelse för bibliotekens roll i det digitala samhället och ser IT-system som strategiska redskap för utveckling. Vi förväntar oss att du : - har tidigare erfarenhet av ledningsuppdrag, gärna från såväl politiskt styrd organisation som biblioteks- eller kulturverksamhet - har utbildning från bibliotekshögskola eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget - är en initiativtagare som i vardagen skapar arbetsglädje, delaktighet och entusiasm - har god förmåga att samverka och skapa ett aktivt och öppet bibliotek som verkar för demokrati och samhällsutveckling Det är nödvändigt att du aktivt tar del av den nationella utvecklingen av biblioteksområdet, inte minst IT-utvecklingen, och driver nytänkandet kring Motala biblioteks roll inom verksamhetsområde Kultur och dess fortsatta utformning.

Övrigt
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut. Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se samt anger ditt fullständiga personnummer. Det underlättar vår hantering av din ansökan. Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons. Motala med sina ca 42 000 invånare är en aktiv och öppen sjöstad som gnistrar av aktivitet och framtidstro. Det är lätt att njuta av friluftsliv, unik natur och sjöstadskänsla året runt. Vårt läge vid Vättern ger oss möjligheter många bara drömmer om. Vid sidan av populära Varamobaden, norra Europas största insjöbad, finns ytterligare 150 sjöar i vår kommun. I Motala har, på ett eller annat sätt, nästan allt med vatten att göra och där det finns vatten och vattenvägar samlas människor. Sjöstaden Motala är också startplats för Göta Kanal och för Vätternrundan. Varmt välkommen till Motala, Östergötlands sjöstad.

Startdatum
2014-10-01

Kontaktpersoner
Christine Rishaug Hellman, Tf Kulturchef
0141-225233

Helena Agnemar, Bibliotekschef
0141-225475

Fackliga företrädare
Jacob Fries, DIK
076-7676507

Referensnummer: B 275/14

Ansökan
Ansök via webben

Skicka din ansökan senast den 15 september 2014

Dela

Stadsbibliotekarie / chef för biblioteksverksamheten

Arbetsgivare: Stockholms stad
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Berit Svedberg Tel: 076-1231901
Publicerad: 27 augusti

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. 

Stockholm är inom några år en miljonstad, vilket ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad. Vår vision om ett Stockholm i världsklass innebär att staden ska vara mångsidig och upplevelserik, innovativ och växande och arbeta utifrån ett medborgarperspektiv. Kulturförvaltningens verksamheter ska möjliggöra att alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet. 

Stockholms stadsbibliotek, som är Kulturförvaltningens största avdelning, befinner sig i ett dynamiskt skede. I takt med omvärldens krav på öppenhet och tillgänglighet måste biblioteken utveckla sitt uppdrag som plattform för demokrati och folkbildning. 

I biblioteksverksamheten – med ca 400 anställda - ingår Stadsbiblioteket, ca 40 stadsdelsbibliotek, digitala biblioteket, barnbokbussen, och en rad utåtriktade aktiviteter. Dessutom bedrivs bibliotekverksamhet på uppdrag inom kriminalvården, inom äldreomsorgen och andra vårdinstitutioner samt vid Internationella biblioteket och Regionbibliotek Stockholm. Verksamheten har ca 9 miljoner besök varje år. 

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett spännande ledaruppdrag till dig som vill anta utmaningen att fortsätta utveckla en denna omfattande verksamhet. I ett snabbt växande Stockholm har du ansvar för att utveckla biblioteksverksamheten genom nya arbetssätt och samarbeten för att göra biblioteken angelägna för fler och för helt nya målgrupper. En uppkopplad och digitaliserad vardag för många, men inte för alla, ställer nya krav. Fri tillgång, systematisering och guidning bland en mängd medier är och ska fortsatt vara bibliotekets unika roll i samhället. 

Du leder arbetet utifrån stadens och kulturnämndens mål och vision. Du samarbetar med en rad olika aktörer, såväl inom staden som inom näringsliv, civilsamhället, statliga myndigheter och även internationellt. Du arbetar resultatinriktat och du vågar fatta beslut som är viktiga för verksamhetens utveckling. Du förmedlar resultat till medarbetare, till förvaltningsdirektör samt till ansvarigt borgarråd och nämnd. 

Du ingår i kulturdirektörens ledningsgrupp, vilket ställer krav på ett helhetsperspektiv för hela förvaltningens utveckling. 

Kvalifikationer
Du har högskoleexamen och gärna någon form av kvalificerad ledarskapsutbildning.
Du har bred och gedigen ledarerfarenhet med personal- och arbetsmiljöansvar, budgetansvar samt erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete med goda resultat.
Det är meriterande om du har arbetat i en politiskt styrd verksamhet. 

Förmågor 
Du är strukturerad, uthållig och har god analysförmåga.
Du har god strategiskt förmåga.
Som ledare är du övertygande, tydlig och lösningsfokuserad.
Du drivs av att utveckla och effektivisera verksamheten i samverkan med och genom andra. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Övrigt
Kulturförvaltningen tillämpar tidsbegränsat chefsskap med tillsvidareanställning inom förvaltningen.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Yrkeskategori: Avdelningschef, kommun
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2015-01-01
Antal platser: 1 

Ansökan
Ansökan görs digitalt via Jobb i stan
Förvaltning: Kulturförvaltningen
Arbetsgivarens referensnummer: 71/14
Sista ansökningsdatum: 2014-09-07 

Kontakta oss
Berit Svedberg
Kulturdirektör
076-1231901

Fackliga representanter
Marit Hagen
Saco
076-1294619

Karin Wrannvik
Ledarna
076 1290750

Eva Pauli
Vision
08-508 40650

Dela

Bibliotekschef

- med brett intresse för kultur
Arbetsgivare: Oskarshamns Kommun
Sista ansökan: 2014-09-10
Placeringsort: Oskarshamn
Kontaktperson: Håkan Cöster Tel: 0480-42 26 50
Publicerad: 20 augusti

Oskarshamns kommun vid Smålandskusten har 26 300 invånare. Vi erbjuder en hög livskvalitet och trygghet för invånare och besökare. De framgångsrika företagen och närheten till Östersjön öppnar dörrar till spännande jobb, handel och utveckling. Den kommunala förvaltningen har 2 400 anställda. Vi ser gärna att Du blir en del av oss där öppenhet, professionalism, kompetens och positiv människosyn genomsyrar vår verksamhet. För mer information www.oskarshamn.se

Vi söker en

Bibliotekschef – med brett intresse för kultur

Den samlade Kulturverksamheten i Oskarshamns kommun går under namnet Kulturhuset. Inom Kulturhuset finns; Folkrörelsearkiv, Bibliotek, Bildarkiv, Döderhultarmuséet, Konsthall, Xperiment, Kulturkontoret samt Sjöfartsmuseet. För det samlade kulturområdet finns uppdraget övergripande Kulturchef, uppdraget innehas antingen av Bibliotekschefen eller Chefen för Allmän Kulturen.

Som Bibliotekschef får du det övergripande ansvaret för verksamheten vid Oskarshamns Stadsbibliotek samt de 6 tillhörande filialerna.

Din viktigaste uppgift blir att med ett modernt och coachande ledarskap fortsätta att utveckla verksamheten och dina medarbetare mot de mål som är beslutade. Basen är bildningsnämndens mål och förvaltningens verksamhetsplan. Du verkar, tillsammans med dina medarbetare, med starkt medborgarfokus för att stärka bibliotekets roll i samhället som mötesplats, kreativ lärmiljö och virtuell arena. Vi vill, genom ett övergripande kulturellt samarbete, utveckla och förstärka samarbetet med organisationer, föreningar och enskilda medborgare. Att stärka mångfald, öka tillgängligheten och stimulera till läslust är centrala områden att utveckla

Du förväntas att med helhetssyn delta aktivt i Kulturhusets utveckling. En viktig uppgift är att på ett konstruktivt sätt öka samarbetet med kommunens övriga förvaltningar och andra externa partners. Som bibliotekschef har du budget- och personalansvar och rapporterar direkt till chefen för Kulturhuset.

Vi söker dig som trivs i rollen som förändringsledare och som har ett stort intresse för kultur-och samhällsfrågor. För att lyckas i rollen har du en akademisk examen, från biblioteks- eller informationsområdet, samt dokumenterat goda ledaregenskaper. Som person är du driven, öppen, lyhörd och självständig. Med helhetssyn, gott samarbete och din kommunikativa förmåga leder du verksamhet och medarbetare mot nya utmanande mål.

Har du frågor så ta gärna en första kontakt med Håkan Cöster vid Högström & Co som vi samarbetar med i denna rekrytering. Du når honom via tfn 0480-42 26 50, Din ansökan sänder du senast den 10 september via www.hogstrom-co.se, Aktuella tjänster.

Välkommen!

Dela