Pressekreterare - Nytt

med placering på förbundskontoret i Stockholm
Arbetsgivare: Handelsanställdas förbund
Sista ansökan: 2014-10-05
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Lena Gennemark Edsbäcker Tel: 072 202 03 20
Publicerad: Igår 17:27

Vi söker dig med erfarenhet från idéburen organisation, gärna fackförbund.

Du är skicklig på att skapa önskad publicitet åt din uppdragsgivare och att sälja in till både redaktörer och reportrar. Du har ständig koll på nyhetsflödet och agerar proaktivt med förslag på hur Handels kan synas mer i relevanta frågor.

Du trivs med att jobba strukturerat med flera arbetsuppgifter parallellt. Då uppdrag ofta kommer ad hoc utan möjlighet att planera, har du god förmåga att hantera även dessa situationer. När det saknas bakgrundsmaterial, letar du själv fram det. Du är en snabb och stilsäker skribent med koll på det mesta – pressmeddelanden, debattartiklar, tal, tweets och inlägg i sociala medier. Handels arbetar aktivt med det kommunicerade ordets tonalitet, kopplat till Handels varumärkesplattform.

Du bemannar självständigt presstelefonen dygnet runt, även helger, vilket kräver att du är van vid och kan hantera detta. Du har förmåga att sortera och prioritera vid högt tryck på telefon.

Handels arbetar processinriktat och med en rad olika uppdrag, vilket kräver samarbete med flera funktioner. Du är analytisk och levererar, du är prestigelös och har lätt för att samarbeta. Fastän du har många enskilda uppdrag har du ändå alltid fokus på helheten. Du ingår i kommunikationsgruppen, som förutom denna funktion består av ytterligare fem personer. Funktionen rapporterar till kommunikationschefen.

Tjänsten ställer höga krav på tillgänglighet; resor kan ingå. Tjänsten har oreglerad arbetstid. Utöver att vara tillgänglig på arbetsplatsen under normal arbetstid, kan det i samband med avtalsrörelser eller olika typer av kampanjer innebära kvälls- och helgarbete.

Arbetet kräver att du obehindrat kan hantera webbaserade lösningar för utskick av pressmeddelanden och omvärldsbevakning såsom Word, Powerpoint, EpiServer och andra vanligt förekommande program och tekniska hjälpmedel. Högskoleutbildning inom journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap är ett krav. Arbete som nyhetsjournalist är meriterande.

Vi förutsätter att du har intresse för och kunskap om den fackliga rörelsen samt delar arbetarrörelsens värderingar.  Eftersom vi eftersträvar en jämn könsfördelning, ser vi gärna manliga sökande. Handelsanställdas förbund välkomnar sökande oberoende av funktionsnedsättning, kön, etnicitet, ålder och sexuell läggning.

Lön enligt avtal. Ytterligare upplysningar om tjänsterna lämnas av Lena Gennemark Edsbäcker, kommunikationschef, telefon 072 202 03 20. Fackliga frågor besvaras av Elsie Mann, telefon 08-412 19 87.

Du söker tjänsten via länken nedan. Sista ansökningsdag är den 5 oktober 2014.

Dela

Tre medarbetare - Nytt

till Miljöskyddsenheten
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Sista ansökan: 2014-09-28
Placeringsort: Luleå
Kontaktperson: Peter Isaksson Tel: 010-2255316 Peter.Isaksson@lansstyrelsen.se
Kontaktperson: Monica Sundström Tel: 010-2255441 Monica.Sundstrom@lansstyrelsen.se
Publicerad: Igår 16:30

För arbete på miljöskyddsenheten med tillsyn över Sevesoanläggningar, miljöjuridiska frågor och prövning enligt miljöbalken. Ref.nr 112- 9964-14, Tillsyn över Sevesoanläggningar Ref.nr 112-9966-14, Miljöjuridiska frågor Ref.nr 112-9969-14, Prövning enligt miljöbalken Två av tjänsterna är för tillsvidareanställning (tillsyn över Sevesoanläggningar och miljöjuridiska frågor) och en tjänst är ett vikariat (prövning enligt miljöbalken) under sex månader som kan övergå till en tillsvidaretjänst. Tjänsterna är placerade inom Länsstyrelsens miljöskyddsenhet där vi arbetar med bland annat prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter. Vi har tillsyn över bland annat massa- och pappersindustrin, järn- och stålverket och gruvindustrin i länet. Vi arbetar med tillståndsprövning av bland annat vindkraftsparker, avfallsanläggningar och bergtäkter. Vi arbetar även med undersökning och efterbehandling av förorenade områden. De två tillsvidare tjänsterna kommer i huvudsak att innehålla följande arbetsuppgifter. Arbete med tillsyn enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). Detta innebär planering och utförande av den tillsyn Länsstyrelsen bedriver inom detta område och även att vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken granska och bedöma säkerhetsrapporter med riskanalyser m.m. Sevesoanläggningarna i länet är bland annat oljedepåer, sprängämnesindustri och järn- och stålverk. Arbetet innebär kontakter med företag och besök på industrier. Arbetet kommer även att innebära tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet. Arbete med miljöjuridiska frågor. Du kommer att arbeta med allehanda juridiska frågor som vi på enheten ställs inför, främst utifrån miljöbalken men även annan angränsande lagstiftning såsom lagen om allmänna vattentjänster, torvlagen m.m. Du kommer att löpande biträda enhetschefen och handläggarna inom olika sakområden – miljöfarliga verksamheter, vattenverksamheter, förorenade områden m.m. - med rättsutredningar i olika frågor. Du kommer även att granska upprättade handlingar ur ett juridiskt perspektiv. Vidare kommer du att självständigt handlägga ärenden där din juridiska kompetens särskilt behövs. Vikariatet . Arbete främst med tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter, visst tillsynsarbete, även av vattenverksamheter . Tillsynsvägledning till kommunerna. Kontakter med : företag o industrier och kommunernas miljöinspektörer.

Kontakta oss
Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter.Isaksson@lansstyrelsen.se
010-2255316

Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica.Sundstrom@lansstyrelsen.se
010-2255441

Dela

Avdelningschef

Arbetsmarknads- och utbildningscentrum
Arbetsgivare: Flens kommun
Sista ansökan: 2014-09-24
Placeringsort: Flen
Kontaktperson: Karin Fransson Tel: 073 368 89 11 karin.fransson@source-hr.se
Publicerad: 11 september

Natursköna Flens kommun är lika stor till ytan som Stockholms stad med en totalareal på 826 kvadratkilometer, varav 114 kvadratkilometer består av vatten. I kommunen finns drygt 170 sjöar som är större än en hektar. Flen har ca 16 000 invånare.

Flen är kommunens centralort som har goda förbindelser med omvärlden. Med Sörmlandspilen är det tio avgångar om dagen till och från Stockholm. I kommunen finns även tätorterna Malmköping, Mellösa, Hälleforsnäs och Sparreholm, alla med en egen historia och karaktär.

Det pågår en mängd utvecklingsarbeten i kommunen som syftar till utveckling och förbättring, allt från ortsutvecklingsprojektet, skolprojektet och värdegrundsarbete. Kommunens socialförvaltning är delvis lokaliserad i kommunens stadshus och har därmed nära till beslut och gränsöverskridande diskussioner. Arbetsmiljön präglas av en god och samarbetsvillig atmosfär.

Socialförvaltningen i Flen har ett brett uppdrag med ansvar för Individ och familjeomsorg, äldre och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, vuxenutbildningen, SFI samt arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Att aktivt arbeta för att nyanlända ges de bästa möjligheterna till integration i det svenska samhälls- och arbetslivet är en prioriterad fråga inom kommunen, likaså att säkerställa en kvalitetssäkrad och effektiv arbetsprocess för mottagande. Flen och socialförvaltningen söker dig söker med kunskapen och viljan att göra skillnad i viktiga och komplexa samhällsutvecklingsfrågor.

UPPDRAGET
Som avdelningschef är ditt grundläggande uppdrag att, utifrån politiska beslut vara drivande i verksamhetens utveckling samt att genom din goda ledning bidra till att verksamheten utvecklas i linje med Flens kommuns mål och visioner. Du har budget- och resultatansvar för verksamheten och direkt personalansvar för en enhetschef och en rektor samt medarbetarna i avdelningens stab, vilka bland annat innefattar administrativa och samordnande resurser samt en ekonom med ansvar för budget och skuldrådgivning. Du rapporterar direkt till förvaltningschefen och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp där du tar aktiv del i ledningen av hela förvaltningen. 

Mer konkreta fokusområden i ditt uppdrag handlar dels om att utforma och fastställa en kvalitetssäkrad process för integration samt dels att skapa och implementera en tydlighet kring kommunens sätt att tänka kring och arbeta med integrations- och arbetsmarknadsfrågor. 

En annan del i uppdraget handlar om att göra en översyn av rådande organisationsstruktur. Detta aktualiseras av en planerad sammanslagning (vid årsskiftet) av de nämnder som socialförvaltningen lyder under.

Som avdelningschef för arbetsmarknad- och utbildningscentrum ansvarar du för frågor med beröringspunkter som sträcker sig bortom socialförvaltningens uppdrag. Du nyttjar fördelarna med att arbeta i en liten kommun och samverkar över förvaltningsgränserna för att uppnå bästa resultat. Vidare hämtar du inspiration och håller dig ajour genom omvärldsbevakning där du bland annat aktivt deltar i såväl lokala som nationella nätverk. Dina kontaktytor omfattar även en dialog och samverkan med externa parter, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig med för uppdraget relevant universitets-/högskoleutbildning och med god dokumenterad erfarenhet från arbete med arbetsmarknads- och integrationsfrågor samt med erfarenhet av att leda genom andra chefer. Erfarenhet av och god förståelse för politiskt styrd verksamhet är vidare ett krav. Kunskaper och erfarenhet inom utbildningsområdet är meriterande. 

För att bli framgångsrik i uppdraget krävs att du är en i grunden utvecklingsorienterad, kvalitetsmedveten och initiativtagande person med strategisk höjd och ett samhällsengagemang.

Som ledare har du förmåga att leda genom andra, mod att ge mandat och tillåta andra att växa med uppgiften. Ditt ledarskap entusiasmerar och bidrar till en organisationskultur som präglas av öppet klimat och god arbetsmiljö.

Uppdraget innebär stora kontaktytor vilket förutsätter att du är en relationsskapande person med god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

FLENS KOMMUN ERBJUDER
Ett utpräglat utvecklingsuppdrag där du erbjuds möjligheten att forma din verksamhet och arbeta med komplexa samhällsutvecklingsfrågor högt rankade på den politiska agendan. 

Flens Kommun ligger i hjärtat av Sörmland med goda kommunikationsförbindelser. Hit kommer du smidigt från bland annat Katrineholm och Eskilstuna. Från Västerås och Stockholm är du här på dryga timmen.

ÖVRIGT
För mer information eller vid frågor, vänligen kontakta SOURCE konsult Karin Fransson, 073 368 89 11, karin.fransson@source-hr.se 

Sista dag att registrera din intresseanmälan är den 24 september

Dela

VVS-inspektör, byggnadsinspektör och bygglovarkitekt

Arbetsgivare: till bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sista ansökan: 2014-09-26
Placeringsort: Borås
Kontaktperson: Anders Engberg Tel: 033-35 85 26
Publicerad: 10 september

Ditt nya jobb?

VVS inspektör
till bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggnadsinspektör
till bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygglovarkitekt
till bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vad skulle vara mer inspirerande och meningsfullt än att vara en del i utvecklingen av en hel stad? Läs mer om ditt nya jobb på boras.se/ledigajobb

Dela

Ansvarig för kompetensförsörjning

Arbetsgivare: IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Sista ansökan: 2014-09-22
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Ulla Nyman Tel: 010-455 38 71 ulla.nyman@ikem.se
Publicerad: 27 augusti

Är du en person som gillar att debattera och vara med och påverka? Ligger utbildningsfrågor dig varmt om hjärtat? Tycker du dessutom att arbetsmarknadspolitik är spännande? Då rekommenderar vi dig att fortsätta läsa - vi rekryterar nu en ansvarig för kompetensförsörjning.

Som ansvarig för kompetensförsörjning inom IKEM ska du verka för att våra medlemsföretag har tillgång till kompetent arbetskraft genom att relevanta utbildningar finns och att unga också söker sig utbildningarna.

Din huvuduppgift blir att kontinuerligt följa medlemsföretagens kompetensbehov och arbeta för att de ska få tillgång till kompetenta medarbetare idag och på längre sikt. I arbetet ingår att locka arbetskraft till industrin och att bidra till att utbildningarna får rätt form och innehåll. 

Du är företagens röst i arbetsmarknads- och utbildningsfrågor gentemot regeringen och skolverket, fackliga organisationer, skolor och universitet. Uppdraget utförs ofta i samarbete med andra organisationer inom industrin. Du kommer att finnas med i nationella programråd för relevanta utbildningsprogram och tillsammans med övriga industriorganisationer och IF Metall kommer du att arbeta med Teknikcollege. Du kommer också att jobba med företagsnätverk för de olika branscher som IKEM representerar.

Du som söker har en akademisk examen eller motsvarande och erfarenhet eller kunskap om skol- och utbildningssystemet i Sverige. Kanske finns du idag inom regeringskansliet, skolverket eller som skolledare. Kanske arbetar du med kompetensförsörjning på ett industriföretag.

Du brinner för utbildningsfrågor och arbetsmarknadspolitik och gillar att påverka och debattera. Du är utåtriktad och social. En mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift är en förutsättning för jobbet. Du ska både kunna skriva en kortare notis för vår webbplats, formulera en debattartikel och skriva ett remissvar. Du har även förmåga att sammanfatta underlag och författa ansökningar för t ex statliga bidrag.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Ulla Nyman, chef för opinionsbildning, på telefon 010-455 38 71 eller via e-post ulla.nyman@ikem.se.

Din ansökan skickar du till jobb@ikem.se senast den 22 september 2014. Du kan också skicka din ansökan till IKEM, Box 55915, 102 16 STOCKHOLM. Märk kuvertet Kompetensförsörjning.

Det här är IKEM
IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation. På IKEM arbetar cirka 30 personer och de flesta av oss hittar du på kontoret i Stockholm, men vi finns också representerade i Göteborg, Malmö, Växjö och Örebro.

Och vilka är vi, då? Vi har kompetenser av skilda slag; exempelvis så finns jurister, personalvetare, kemister, ekonomer, toxikologer och informatörer hos oss . Det är spridning bland oss på andra sätt också – den yngsta är född i början av 80-talet och den äldsta i slutet av 40-talet – och så är hälften av oss kvinnor och hälften är män.

Vi är en ganska ny organisation: IKEM bildades i december 2012 genom en sammanslagning av branschorganisationen Plast- & Kemiföretagen och arbetsgivarorganisationen Industri- och KemiGruppen. Men båda föreningarna har många år på nacken - de bildades i början av 1900-talet.

De flesta av oss sitter i nyrenoverade lokaler på fjärde våningen i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm, ett stenkast från Östemalmstorg. I samma hus sitter också Svenskt Näringsliv och flera andra medlemsorganisationer. I Göteborg, Malmö, Växjö och Örebro sitter vi också tillsammans med Svenskt Näringsliv och kollegor på andra organisationer.

Dela

Ekonomijournalist och AD

Media krisar, men det går bra för Dagens Samhälle. Vi tjänar pengar och växer på både papper och nätet. Med en stab på 20 journalister inom samhälle/ekonomi är vi en av landets tyngsta redaktioner. Nu söker vi nya kollegor, en samhällsintresserad ekonomijournalist och en AD med tabloidkänsla.
Arbetsgivare: Dagens Samhälle
Sista ansökan: 2014-07-04
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Mats Edman Tel: me@dagenssamhalle.se
Publicerad: 26 juni

EKONOMIJOURNALIST MED SAMHÄLLSINTRESSE (tills vidare)
Du har akademisk utbildning och rejäl erfarenhet, framförallt av företagsekonomi. Hos oss bevakar du kommunala och privata företag. Du räknar lika bra som du skriver. Men du har tröttnat på börsen och vill ge dig ut på den enorma Offentliga Marknaden, som är vår arena.

Skicka din ansökan till chefredaktör Mats Edman.

ART DIRECTOR MED TABLOIDKÄNSLA (vikariat)
Vår AD ska vara tjänstledig i höst, så vi behöver en driven vikarie. Du jobbar i Indesign, Photoshop och Illustrator och ser dig som journalist i första hand. Kanske har du jobbat med nyheter och feature på kvällstidning. Vikariatet är från mitten av september och till nyår. Efter nyår har vi en ledig tjänst som layoutare.

Skicka din ansökan till chefredaktör Mats Edman.

Dagens Samhälle är tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Chefer och politiker i kommuner, landsting, statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. Vi skriver även för företagen inom den växande välfärdssektorn, de som driver skolor, sjukhus och omsorg i privat regi. 

Dela