Processledare jämställdhetsintegrering

Kommunledningskontoret
Arbetsgivare: Uppsala kommun
Sista ansökan: 2014-08-25
Placeringsort: Uppsala
Kontaktperson: Christoffer Nilsson Tel: 018-727 12 45
Kontaktperson: Monika Lagerqvist Tel: 018-727 18 53
Publicerad: 4 augusti

Arbetsplatsbeskrivning
Staben för kvalitet och utveckling är kommunstyrelsens och de politiska nämndernas gemensamma resurs för uppföljning av kommunens totala verksamhetsstyrning. Staben ansvarar bl.a. för ledningssystem, utredning, utvärdering och utveckling. 

Inledningsvis är antalet medarbetare cirka 20 men fr.o.m. 1 januari 2015 kommer troligen ytterligare cirka 15 medarbetare att arbeta i staben.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Lönebeskrivning: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2014-08-25

Arbetsuppgifter
Jämställdhetsperspektivet skall integreras i all kommunal verksamhet och medborgarservice. Processledaren ska i arbetet därför ha ett tydligt medborgarperspektiv.

Du leder och utvecklar kommunens arbete med jämställdhetsintegrering, verkar för att kommunens framtagna metodverktyg används i arbetet och ger stöd och rådgivning till verksamheter om hur de kan komma igång med arbetet med jämställdhetsintegrering. Dessutom ansvarar du för att handlingsplanen för jämställdhetsarbetet implementeras i kommunen och på kommunledningskontoret.

Du arrangerar utbildningar om genusperspektiv och jämställdhet samt utvecklar och samordnar interna nätverk inom området. Vidare utvecklar du samarbeten med universitet och representerar kommunen i externa nätverk. 

Du ansvarar för innehållet gällande jämställdhet på www.uppsala.se och medverkar i ärendeberedning gällande jämställdhet. 

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning, gärna med inriktning mot jämställdhet och genusfrågor.  

Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som innebär att leda verksamhetsövergripande utvecklingsarbete i en politiskt styrd organisation.

Du har goda kunskaper inom sakområdet och gärna även inom Genderbudgeting.

Du ska kunna leda kommunens arbete i rätt riktning, det vill säga anpassa förändringsarbetet efter politiska mål, organisatoriska förutsättningar och förstå hinder, begränsningar och möjligheter.

För att klara detta behöver du behöver vara  kommunikativ (både muntligt och skriftligt), analytisk, tydlig och kunna leda andra i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Upplysningar
Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör 018-727 12 45.
Monika Lagerqvist, mångfaldsstrateg 018-727 18 53.

Fackliga företrädare
Jan Höijer, Vision, 018-727 16 32.
Torkel Winbladh, Saco, 018-727 13 87.

Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-konsult Hans Röllgårdh 018-727 23 01.

Information
Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun. 

När du söker jobb hos oss vill vi att du gör detta online. 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dela

Verksamhetsstrateg

Socialförvaltningen
Arbetsgivare: Flens kommun
Sista ansökan: 2014-08-20
Placeringsort: Flen
Kontaktperson: Karin Fransson Tel: 073-368 89 11 karin.fransson@source-hr.se
Publicerad: 4 juli

Natursköna Flens kommun är lika stor till ytan som Stockholms stad med en totalareal på 826 kvadratkilometer, varav 114 kvadratkilometer består av vatten. I kommunen finns drygt 170 sjöar som är större än en hektar. Flen har ca 16 000 invånare.

Flen är kommunens centralort som har goda förbindelser med omvärlden. Med Sörmlandspilen är det tio avgångar om dagen till och från Stockholm. I kommunen finns även tätorterna Malmköping, Mellösa, Hälleforsnäs och Sparreholm, alla med en egen historia och karaktär.

Det pågår en mängd utvecklingsarbeten i kommunen som syftar till utveckling och förbättring, allt från ortsutvecklingsprojektet, skolprojektet och värdegrundsarbete. Kommunens socialförvaltning är delvis lokaliserad i kommunens stadshus och har därmed nära till beslut och gränsöverskridande diskussioner. Arbetsmiljön präglas av en god och samarbetsvillig atmosfär.

VERKSAMHETSSTRATEG,SOCIALFÖRVALTNINGEN

Socialförvaltningen i Flens kommun har ett brett uppdrag med ansvar för Individ och familjeomsorg, äldre och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, vuxenutbildningen, SFI samt arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Förvaltningen är välfungerande och ambition är nu att lyfta verksamheten en nivå - till att ligga i framkant. Tjänsten som Verksamhetsstrateg är ny inom socialförvaltningen och inrättas för att förstärka verksamheten med en strategisk resurs. Flen söker dig som har ett engagemang för kvalitets- och utvecklingsfrågor och som drivs av att åstadkomma resultat. 

UPPDRAGET
Som verksamhetsstrateg ansvarar du för att strukturerat identifiera och prioritera olika utvecklingsområden inom förvaltningens breda verksamhet samt att aktivt bidra till måluppfyllelse för beslutade fokusområden. Verksamhetsstrategen initierar och tillsätter projektgrupper och intar, beroende på projektets karaktär, rollen som projektledare, styrgrupps- eller som referensmedlem.

Du rapporterar till Socialchefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med förvaltningens avdelningschefer, som du i ditt uppdrag har ett nära samarbete med. Du hämtar inspiration och håller dig ajour genom omvärldsbevakning där du bl.a. aktivt deltar i såväl lokala som nationella nätverk. Dina kontaktytor omfattar även en dialog och samverkan med externa parter, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Flens kommun präglas av ett mångkulturellt samhälle vilket bidrar till spännande och viktiga utmaningar att omfamna, såsom att utveckla och förbättra mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Andra exempel på fokusområden för utveckling som har bäring på ditt uppdrag är att arbeta fram och implementera strukturer för mål- och resultatstyrning inom förvaltningen samt att utveckla och kvalitetssäkra förvaltningens kvalitetsarbete.

Exempel på arbetsuppgifter:
- Arbete med framtagande av nämndplan för Socialnämnden
- Utvecklings- och kvalitetsfrågor inom nämndplanen
- Arbeta med mål och resultat styrning inom förvaltningen
- Vara projektledare, styrgrupps- referensmedlem i projekt av strategisk karaktär
- Bidra med analys, beslutsunderlag och presentationer inom nämndens ansvarsområden till förvaltningsledningen och nämnd
- Bidra med extern omvärldsbevakning
- Utveckla och kvalitetssäkra kvalitetsarbetet inom förvaltningen
- Brukarundersökningar, analysera och presentera resultatet för våra verksamheter, hemsidan, förvaltningen och Socialnämnd
- Sammanställa kvalitetsbokslut
- Delta i nationella, regionala och lokala nätverk.

FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig med i sammanhanget relevant universitets-/högskoleutbildning och med god dokumenterad erfarenhet från minst något av områdena individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg och/eller arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Vi ser dock gärna att du i grunden är en generalist med erfarenhet av flera av socialförvaltningens breda verksamhetsområden. Specialistkunskaper inom arbetsmarknad- och integrationsfrågor och/eller individ- och familjeomsorg ses också meriterande. Meriterande är även om du har erfarenhet av projektledning. Erfarenhet av och god förståelse för politiskt styrd verksamhet är vidare ett krav.

För att bli framgångsrik i uppdraget krävs att du är en i grunden utvecklingsorienterad, kvalitetsmedveten och initiativtagande person med strategisk höjd. Tjänsten är nyinrättad och handlingsutrymmet stort vilket vidare förutsätter att du har en god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete. 

Då du som Verksamhetsstrateg har stora kontaktytor både internt och externt samt förväntas kunna skriva tjänsteskrivelser, är det ett krav för tjänsten att du har goda svenskakunskaper, både i tal och i skrift. 

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

FLEN ERBJUDER
Ett uppdrag med stort handlingsutrymme där du får möjlighet att arbeta strategiskt och strukturerat med utvecklings- och kvalitetsfrågor. Förvaltningens verksamhet är bred och frågorna tangerar många intressenter, vilket för rätt person innebär en stimulerande komplexitet. Flens kommun erbjuder möjligheten att ingå i en utvecklingsorienterad kontext där du som Verksamhetsstrateg, tillsammans med kompetenta medarbetare, gör skillnad i samhällsviktiga frågor.

Flen ligger i hjärtat av Sörmland med goda kommunikationsförbindelser. Hit kommer du smidigt från bl.a. Katrineholm och Eskilstuna. Från Västerås och Stockholm är du här på dryga timmen.

ÖVRIGT
För mer information eller vid frågor, vänligen kontakta SOURCE konsult Karin Fransson, 073-368 89 11, karin.fransson@source-hr.se 

Sista dag att registrera din intresseanmälan är den 20 augusti.

Dela

Ekonomijournalist och AD

Media krisar, men det går bra för Dagens Samhälle. Vi tjänar pengar och växer på både papper och nätet. Med en stab på 20 journalister inom samhälle/ekonomi är vi en av landets tyngsta redaktioner. Nu söker vi nya kollegor, en samhällsintresserad ekonomijournalist och en AD med tabloidkänsla.
Arbetsgivare: Dagens Samhälle
Sista ansökan: 2014-07-04
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Mats Edman Tel: me@dagenssamhalle.se
Publicerad: 26 juni

EKONOMIJOURNALIST MED SAMHÄLLSINTRESSE (tills vidare)
Du har akademisk utbildning och rejäl erfarenhet, framförallt av företagsekonomi. Hos oss bevakar du kommunala och privata företag. Du räknar lika bra som du skriver. Men du har tröttnat på börsen och vill ge dig ut på den enorma Offentliga Marknaden, som är vår arena.

Skicka din ansökan till chefredaktör Mats Edman.

ART DIRECTOR MED TABLOIDKÄNSLA (vikariat)
Vår AD ska vara tjänstledig i höst, så vi behöver en driven vikarie. Du jobbar i Indesign, Photoshop och Illustrator och ser dig som journalist i första hand. Kanske har du jobbat med nyheter och feature på kvällstidning. Vikariatet är från mitten av september och till nyår. Efter nyår har vi en ledig tjänst som layoutare.

Skicka din ansökan till chefredaktör Mats Edman.

Dagens Samhälle är tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Chefer och politiker i kommuner, landsting, statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. Vi skriver även för företagen inom den växande välfärdssektorn, de som driver skolor, sjukhus och omsorg i privat regi. 

Dela