Planchef

Vill du vara med och bygga Värmdö kommun, Skärgårdens mötesplats?
Arbetsgivare: Värmdö kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Gustavsberg
Kontaktperson: Marie Soldin, konsult Assessio Tel: 08-775 09 49
Kontaktperson: Henrik Lundberg, Samhällsbyggnadschef Tel: 08-570 481 71
Kontaktperson: Therese Kjellgren, HR-konsult Tel: 08-570 485 61
Publicerad: 29 augusti

Vill du arbeta brett med projekt som omfattar stadsbyggnad, husbyggnad, landskapsarkitektur i stad, landsbygd och skärgård? Vi söker nu dig som, i rollen som planchef, vill vara med att utveckla och bygga Värmdö kommun.

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Vi har många intressanta uppdrag, som planering och utbyggnad av centralorterna Gustavsberg, Hemmesta och Brunn, utveckling av Stavsnäs vinterhamn och omvandling av fritidshusområden till permanentboende. I centrala Gustavsbergs pågår planering med utbyggnad av ca 2000 bostäder som är ett av de största projekten inom kommunen.

Plan- och MEX-verksamheterna har en central roll i Värmdö kommuns samhällsbyggnad och sedan slutet av 2013 ingår de i en gemensam enhet. Den nya enheten består av en personalstyrka på cirka 23 stycken, där Plangruppen idag utgör ca 14 medarbetare.

Ditt uppdrag som Planchef blir att, med fullt personalansvar, leda personalen så att de kan utföra sitt arbete i enlighet med de strategiska målen. Inom ramen för detta blir ditt uppdrag att skapa rutiner och arbetsprocesser, ge trygghet och stabilitet till gruppen. Du verkar för att attrahera, utveckla, behålla kompetent personal och samordna externa konsulter.

Med fullt budgetansvar har du ansvar för verksamhetens ekonomi. Du har det övergripande ansvaret för planarbetets kvalitet, bidrar med kunskap om planprocessen och styr och ansvarar för att utveckla det projektinriktade arbetssättet.

Vidare kommer du att verka för att skapa samverkan och förståelse med mark- och exploateringsgruppen och tillsammans med övriga medarbetare verka för samordning och styrning av stadsbyggandet. Vi ser även att du arbetar för att säkra ett nära samarbete med olika kontaktytor inom kontoret, allmänheten och exploatörer.

Som planchef ingår du i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till Samhällsutvecklingschefen som i sin tur rapporterar till chefen för Samhällsbyggnadskontoret.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun.

Vi söker dig som är utbildad arkitekt eller planarkitekt. Du har flerårig planerfarenhet, där du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med planprocessen och PBL. Vidare har du ledarerfarenhet, tidigare budgetansvar samt erfarenhet från arbete inom en politiskt styrd organisation.

Som person är du resultatorienterad och sätter höga mål, vilka du lägger ner tid och energi på att nå. Du är en problemlösare som hanterar komplexa problem självständigt och effektivt. Du har förmågan att hantera en mängd parallella planer och projekt. Du karaktäriseras av att vara lugn, positiv, anpassningsbar och fokuserad – även i oväntade och tuffa situationer. Du är tydlig och bestämd i din kommunikation och vågar ta ställning i olika frågor samtidigt som du sätter klara mål för din omgivning. Du tycker om att ha kontakt med flera olika målgrupper och arbetar med lättsamhet både med interna och externa parter.

Som personalansvarig är du en närvarande ledare som skapar trygghet genom att vara öppen, tillgänglig och uppriktig.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Anställningen omfattarheltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2014.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marie Soldin, konsult Assesio, 08-775 09 49. Alternativt Henrik Lundberg, Samhällsutvecklingschef, 08-570 481 71 eller Therese Kjellgren, HR-konsult, 08-570 485 61. Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-570 470 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

___________________________________________________________________________________

Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här möter land hav, bara 20 minuter från Stockholm. I vår anrika huvudort, Gustavsberg, finns en lång tradition inom design och form som lever vidare genom en fortsatt satsning på konst och kultur. Kommunen har 40 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Vi har en mycket ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. Värmdö är dessutom en av de snabbast växande kommunerna i landet. Denna dynamik avspeglar sig även i arbetsgivaren Värmdö kommun. Vi erbjuder dig stora möjligheter och intressanta utmaningar.

 

Dela

Mark- och exploateringschef

Vill du vara med och bygga Värmdö kommun, Skärgårdens mötesplats?
Arbetsgivare: Värmdö Kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Gustavsberg
Kontaktperson: Therese Kjellgren, HR-konsult Tel: 08-570 485 61
Kontaktperson: Marie Soldin, konsult Assesio Tel: 08-775 09 49
Kontaktperson: Henrik Lundberg, Samhällsbyggnadschef Tel: 08-570 481 71
Publicerad: 29 augusti

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Vi har många intressanta uppdrag, som planering och utbyggnad av centralorterna Gustavsberg, Hemmesta och Brunn, utveckling av Stavsnäs vinterhamn och omvandling av fritidshusområden för permanentboende. Utöver det planeras utbyggnad av ca 2000 bostäder i centrala Gustavsberg, vilket är ett av de största projekten inom kommunen.

Plan- och exploateringsenheten har en central roll i Värmdö kommuns samhällsbyggnad och består av en plangrupp samt en mark och exploateringsgrupp. Enheten består av cirka 23 medarbetare, där mark- och exploateringsgruppen i dag utgörs av nio medarbetare samt externa konsulter.

Ditt uppdrag som mark- och exploateringschef blir att fortsätta utveckla arbetssätt, rutiner och samarbetet med Plangruppen. Du verkar för att attrahera, utveckla och behålla kompetent personal och ansvarar för bemanningen som också innefattar ledning och styrning av konsulter. I uppdraget ingår även att, tillsammans med övriga medarbetare i den gemensamma enheten, utveckla och samordna samhällsbyggnadsprocessen.

Som mark- och exploateringschef ser du, utifrån ett strategiskt perspektiv, över det långsiktiga behovet av köp och försäljning av mark. Du för dialog med exploatörer, skriver exploaterings- och markavtal och ansvarar för att fortsätta utveckla projektarbetet och projektstyrning.

Som mark- och exploateringschef har du personal och budget ansvar, du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till Samhällsutvecklingschefen.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun.

Vi söker dig som är utbildad samhällsbyggnadsingenjör eller har, enligt arbetsgivaren, likvärdig utbildning.Du har erfarenhet av projektledning inom samhällsbyggnadsprocessen och har erfarenhet från mark- och/eller exploateringsarbete.

Sedan tidigare har du även erfarenhet av budgetansvar, känner till PBL och har kunskap om hur en kommun och politiskt styrd organisation fungerar. Det är starkt meriterande med chefserfarenhet och erfarenhet av att ha arbetat som exploateringsingenjör.

Som person är du resultatorienterad och sätter höga mål, som du lägger ner tid och energi på att nå. Du är en problemlösare som hanterar komplexa problem självständigt och effektivt. Du karaktäriseras av att vara lugn, positiv, anpassningsbar och fokuserad – även i oväntade och tuffa situationer. Du är tydlig och bestämd i din kommunikation och vågar ta ställning i olika frågor samtidigt som du sätter klara mål för din omgivning.

Som personalansvarig är du en närvarande ledare som skapar trygghet genom att vara öppen, tillgänglig och uppriktig.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Anställningen omfattarheltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2014.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marie Soldin, konsult Assesio, 08-775 09 49. Alternativt Henrik Lundberg, Samhällsutvecklingschef, 08-570 481 71 eller Therese Kjellgren, HR-konsult, 08-570 485 61. Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-570 470 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

___________________________________________________________________________________

Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här möter land hav, bara 20 minuter från Stockholm. I vår anrika huvudort, Gustavsberg, finns en lång tradition inom design och form som lever vidare genom en fortsatt satsning på konst och kultur. Kommunen har 40 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Vi har en mycket ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. Värmdö är dessutom en av de snabbast växande kommunerna i landet. Denna dynamik avspeglar sig även i arbetsgivaren Värmdö kommun. Vi erbjuder dig stora möjligheter och intressanta utmaningar.

 

Dela

Teknisk chef

till Samhällsbyggnad
Arbetsgivare: Svalövs kommun
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Svalöv
Kontaktperson: Håkan Thuresson Tel: 073-776 36 58
Kontaktperson: Mats Dahlberg Tel: 0418-47 50 91
Publicerad: 20 augusti

Arbetsplatsbeskrivning
Svalövs kommun – med ett strategiskt läge i Öresundsregionen – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande.

Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla.  Här bor cirka 13.400 invånare.

Sektor samhällsbyggnad består av ca 80 medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdena Plan/bygg, Teknik och Kost. Som Teknisk chef kommer du ansvara för den tekniska verksamheten inom sektor samhällsbyggnad.

Teknisk chef till Samhällsbyggnad

Som Teknisk chef arbetar du med att leda och utveckla verksamheten utifrån de uppdrag och mål som beslutats av samhällsbyggnadsutskottet.

Arbetsbeskrivning
Som Teknisk chef ingår du i sektor samhällsbyggnads ledningsteam som leds av Samhällsbyggnadschefen. Du är ansvarig för den tekniska verksamheten inkluderat personal och budgetansvar. Du har ansvar för frågor rörande områdena gata, trafik, kollektivtrafik, fastigheter, park, naturvård, renhållning, vatten och avlopp samt ny- och reinvesteringar. Även städverksamheten ingår. De största huvudområdena är gata och park. Till din hjälp har du sex medarbetare som arbetar inom park och natur samt en projektledare/utredningsingenjör för bl.a. investeringsprojekt. Städverksamheten leds av en Städchef. En del av det praktiska arbetet utförs av externa entreprenörer. Du kommer vara ombud och ha aktiv kontakt med våra mellankommunala bolag LSR, NSVA och vattenvårdsförbunden.

Kvalifikationer
Vi förväntar oss att du som Teknisk chef ska visa ett tydligt ledarskap och tillsammans med dina medarbetare skapa en gemensam målbild.

Du är bra på att formulera uppdrag, skapa strukturer och hållbara arbetssätt.

Eftersom mycket av vårt arbete utgår från medborgarna är servicetänkandet avgörande och det är viktigt att kunna kommunicera både externt och internt.

Det är viktigt att du tycker att det är roligt att arbeta både operativt och på strategisk nivå.

Vi söker dig som har examen som civilingenjör eller högskoleingenjör inom Väg- och Vatten eller har för tjänsten annan lämplig utbildningsbakgrund på akademisk nivå med lång dokumenterad yrkeserfarenhet av liknande arbete. Du kan ha en bakgrund och erfarenhet från motsvarande arbete inom kommunal verksamhet eller som entreprenör inom anläggningsbranschen. Du har bra kunskap och erfarenhet av entreprenadjuridik och AMA Anläggning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kompetens.

Ansökan
Mejla din ansökan och CV till post@recruitment.se senast 2014-09-07

Kontaktpersoner
Håkan Thuresson, Konsult, Recruitment International AB, 073-776 36 58
Mats Dahlberg, Samhällsbyggnadschef, 0418-47 50 91

Facklig företrädare
Fackliga företrädare nås via kommunens växel: 0418-47 50 00

Dela

Huvudprojektledare kryssningskaj

Teknikförvaltningen söker ny medarbetare
Arbetsgivare: Region Gotland
Sista ansökan: 2014-09-29
Placeringsort: Visby
Kontaktperson: Bengt Kristiansson Tel: 0498-269218 bengt.kristiansson@gotland.se
Kontaktperson: Patric Ramberg Tel: 0498-269361 patric.ramberg@gotland.se
Publicerad: 4 augusti

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som väljer att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Teknikförvaltningen ansvarar för infrastruktur- och byggprojekt inom samhällsbyggnadsområdet. Vi svarar också för drift och underhåll av VA verksamheten liksom för regionens avfallshantering och skötseln av våra gator, vägar och grönytor. Förvaltningen utvecklar och förvaltar även Region Gotlands fastighetsbestånd och hamnar.

Teknikförvaltningens projektavdelning ansvarar för genomförandet av regionens olika bygg- och anläggningsprojekt, projekt inom VA-området och vissa administrativa projekt.

Arbetsuppgifter
Kryssningstrafiken i Östersjön ökar både med avseende på fartygens storlek och antalet kryssningsgäster. Visby har länge varit en välbesökt kryssningsdestination och i syfte att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av kryssningsturismen kommer Region Gotland att uppföra en ny kryssningskaj i Visby hamn - den största infrastruktursatsningen som gjorts inom regionen på många år. Kajen skall stå färdig till våren 2018.

Som huvudprojektledare är du ansvarig för uppförandet av kryssningskajen med tillhörande landanläggningar och anslutningar.

Du kommer att vara anställd vid Teknikförvaltningens projektavdelning och en projektorganisation etableras under din ledning.

Kvalifikationer
Vi söker en erfaren projektledare med anläggningsinriktning. Sannolikt är erfarenhet av liknande projekt en förutsättning för ett lyckat projektgenomförande.

Du har, med dokumenterat goda resultat, drivit större anläggningsprojekt med underställda delprojektledare, har goda kunskaper om entreprenadupphandling och är väl förtrogen med LOU.

Du trivs med att samarbeta och har både kunskap och erfarenhet av att generera resultat genom andra.

I din roll har du många interna och externa, nationella och internationella kontakter. Du måste därför vara en god kommunikatör. Du uttrycker dig lätt och väl i både tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Kan du också tala tyska så är det meriterande.

Anställning
Arbetsplats: Projektavdelningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: snarast.
Referensnummer: A410091

Vi hanterar ansökningarna löpande och är tacksamma om du lämnar in din ansökan så fort som möjligt.

Under semesterperioden v 28 - 32 kan du nå kontaktpersonerna via e-post. Lämna dina kontaktuppgifter så kommer du att bli uppringd.

Dela

Chef projektavdelningen

Teknikförvaltningen söker ny medarbetare
Arbetsgivare: Region Gotland
Sista ansökan: 2014-09-15
Placeringsort: Visby
Kontaktperson: Patric Ramberg Tel: 0498-269361
Publicerad: 4 augusti

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Teknikförvaltningen är en utförarorganisation med uppdrag att förvalta och utföra uppdrag inom områdena vatten och avlopp, avfallshantering samt gata och park. Förvaltningen utvecklar och förvaltar också Region Gotlands fastighetsbestånd och hamnar samt ansvarar för infrastruktur- och byggprojekt inom samhällsbyggnadsområdet.

Teknikförvaltningens Projektavdelning ansvarar för genomförandet av Regionens olika bygg- och anläggningsprojekt, projekt inom VA-området och vissa administrativa projekt. Avdelningen finansieras genom uppdrag och här handläggs projekten från idéstart till färdig byggnad. Vi är idag 17 medarbetare. Vi söker nu en utvecklingsinriktad avdelningschef som vill vara med och påverka Gotlands framtid!

Arbetsuppgifter
Din roll kommer att vara att leda och utveckla avdelningen, det kommer främst att innebära att du ser till att avdelningen kan tillhandahålla kompetenta projektledare och att arbetsmetodiken utvecklas. Du har det övergripande ansvaret för projektavdelningen vilket inbegriper resultat och budgetansvar samt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i teknikförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till förvaltningschefen. Egen projektledning kan även ingå i arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren ledare och som har fallenhet för att generera resultat genom andra. Du har en bakgrund inom projektledning med inriktning bygg/anläggning. Det underlättar i uppdraget om du har kunskaper och erfarenhet om upphandling inom offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du har varit chef för projektledare och att du har arbetat i en politiskt styrd organisation. Du är utbildad ingenjör och det är meriterande om du är civilingenjör eller har motsvarande kompetens.

Du är en strategiskt inriktad ledare som är både visionär och leder operativt. Du initierar och driver förändrings- och utvecklingsprocesser med resultatfokus och uthållighet. I rollen har du många olika interna och externa kontakter och vi förväntar oss att du har god kommunikationsförmåga, är lyhörd och kan se frågeställningar ur olika perspektiv. Du trivs med att arbeta med olika typer av människor och vet att du mäts genom dina medarbetares framgång.

Körkort och tillgång till egen bil erfordras.

Anställning
Arbetsplats: Projektavdelningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: enligt ök.
Referensnummer: A405876

Vi hanterar ansökningarna löpande och är tacksamma om du lämnar in din ansökan så fort som möjligt.

Under semesterperioden v 28 - 32 kan du nå Patric Ramberg via e-post, patric.ramberg@gotland.se. Lämna dina kontaktuppgifter så kommer du att bli uppringd.

Dela

Bygglovarkitekt/Bygglovinspektör

Arbetsgivare: Oxelösunds kommun
Sista ansökan: 2014-09-01
Placeringsort: Oxelösund
Kontaktperson: Elisabeth Bäckman Steninger Tel: 0155-381 44
Kontaktperson: Markus Damm Nordqvist Tel: 0155-381 57
Kontaktperson: Dennis Gustafsson Tel: 0155-383 64
Kontaktperson: Fackliga företrädare når du via kommunens växel Tel: 1555-380 00
Kontaktperson: Från och med 2014-08-11 kan kontaktpersonerna nås. Tel:
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen, som ligger strategiskt i Östra Sörmland, har cirka 11 400 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Till Nyköping är det cirka tio minuters bilväg och till Stockholm tar det cirka en timme. Som anställd får du ett nära ledar- och medarbetarskap, bidrag till friskvård och möjlighet att påverka dina arbetstider. Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete och möjlighet att vara med och bidra till att vår kommun växer och utvecklas.

Arbetsbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Oxelösunds kommun är en dynamisk arbetsgrupp med 14 personer. Förvaltningens arbetsuppgifter spänner över miljöstrategi, översikts- och detaljplanering, bygglov, gata, park, trafik, bostadsanpassning, försäkringar och miljö- och hälsoskydd.

Vi söker nu en ansvarstagande efterträdare till en av våra byggnadsinspektörer.Tjänstens innehåll kan utformas utifrån din bakgrund och erfarenhet.

I huvudarbetsuppgifterna ingår beroende på bakgrund, handläggning av alla typer av lov/anmälan, handläggning av strandskyddsdispenser, inspektioner (tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd), tillsynsärenden enligt PBL samt rådgivnings- och vägledningsfrågor såväl internt som externt.

Som bygglovarkitekt/inspektör i Oxelösund får du möjlighet att arbeta nära beslutsfattare och allmänhet liksom samarbeta med andra myndigheter. Du får varierande arbetsuppgifter och därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Din roll i kommunens spännande utvecklingsarbete blir central. Du deltar i planprocessen ur bygglovsynpunkt och i sådana utredningsuppdrag där din kompetens behövs.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning till arkitekt, byggnadsingenjör, byggnadsantikvarie eller samhällsplanerare med minst tre års utbildning alternativt bygglovhandläggningsutbildning.

Du förväntas ha goda kunskaper om Plan- och bygglagen respektive Boverkets byggregler, liksom god vana att läsa och tolka lagtext. Meriterande är erfarenhet från kommunal handläggning inom området, kunskap inom gestaltningsområdet samt erfarenhet av verksamhetssystemet Castor.

Du som söker är serviceinriktad, engagerad, resultatorienterad och har förmåga att skapa tillit och förtroende. Eftersom arbetsgruppen är liten och kontakterna många är det också viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och lätt för att arbeta i grupp. Du måste också kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. G
God datorvana och körkort är ett krav.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning
Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

Dela