Teknisk chef

till Samhällsbyggnad
Arbetsgivare: Svalövs kommun
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Svalöv
Kontaktperson: Håkan Thuresson Tel: 073-776 36 58
Kontaktperson: Mats Dahlberg Tel: 0418-47 50 91
Publicerad: Igår 10:54

Arbetsplatsbeskrivning
Svalövs kommun – med ett strategiskt läge i Öresundsregionen – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande.

Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla.  Här bor cirka 13.400 invånare.

Sektor samhällsbyggnad består av ca 80 medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdena Plan/bygg, Teknik och Kost. Som Teknisk chef kommer du ansvara för den tekniska verksamheten inom sektor samhällsbyggnad.

Teknisk chef till Samhällsbyggnad

Som Teknisk chef arbetar du med att leda och utveckla verksamheten utifrån de uppdrag och mål som beslutats av samhällsbyggnadsutskottet.

Arbetsbeskrivning
Som Teknisk chef ingår du i sektor samhällsbyggnads ledningsteam som leds av Samhällsbyggnadschefen. Du är ansvarig för den tekniska verksamheten inkluderat personal och budgetansvar. Du har ansvar för frågor rörande områdena gata, trafik, kollektivtrafik, fastigheter, park, naturvård, renhållning, vatten och avlopp samt ny- och reinvesteringar. Även städverksamheten ingår. De största huvudområdena är gata och park. Till din hjälp har du sex medarbetare som arbetar inom park och natur samt en projektledare/utredningsingenjör för bl.a. investeringsprojekt. Städverksamheten leds av en Städchef. En del av det praktiska arbetet utförs av externa entreprenörer. Du kommer vara ombud och ha aktiv kontakt med våra mellankommunala bolag LSR, NSVA och vattenvårdsförbunden.

Kvalifikationer
Vi förväntar oss att du som Teknisk chef ska visa ett tydligt ledarskap och tillsammans med dina medarbetare skapa en gemensam målbild.

Du är bra på att formulera uppdrag, skapa strukturer och hållbara arbetssätt.

Eftersom mycket av vårt arbete utgår från medborgarna är servicetänkandet avgörande och det är viktigt att kunna kommunicera både externt och internt.

Det är viktigt att du tycker att det är roligt att arbeta både operativt och på strategisk nivå.

Vi söker dig som har examen som civilingenjör eller högskoleingenjör inom Väg- och Vatten eller har för tjänsten annan lämplig utbildningsbakgrund på akademisk nivå med lång dokumenterad yrkeserfarenhet av liknande arbete. Du kan ha en bakgrund och erfarenhet från motsvarande arbete inom kommunal verksamhet eller som entreprenör inom anläggningsbranschen. Du har bra kunskap och erfarenhet av entreprenadjuridik och AMA Anläggning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kompetens.

Ansökan
Mejla din ansökan och CV till post@recruitment.se senast 2014-09-07

Kontaktpersoner
Håkan Thuresson, Konsult, Recruitment International AB, 073-776 36 58
Mats Dahlberg, Samhällsbyggnadschef, 0418-47 50 91

Facklig företrädare
Fackliga företrädare nås via kommunens växel: 0418-47 50 00

Dela

Huvudprojektledare kryssningskaj

Teknikförvaltningen söker ny medarbetare
Arbetsgivare: Region Gotland
Sista ansökan: 2014-09-29
Placeringsort: Visby
Kontaktperson: Bengt Kristiansson Tel: 0498-269218 bengt.kristiansson@gotland.se
Kontaktperson: Patric Ramberg Tel: 0498-269361 patric.ramberg@gotland.se
Publicerad: 4 augusti

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som väljer att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Teknikförvaltningen ansvarar för infrastruktur- och byggprojekt inom samhällsbyggnadsområdet. Vi svarar också för drift och underhåll av VA verksamheten liksom för regionens avfallshantering och skötseln av våra gator, vägar och grönytor. Förvaltningen utvecklar och förvaltar även Region Gotlands fastighetsbestånd och hamnar.

Teknikförvaltningens projektavdelning ansvarar för genomförandet av regionens olika bygg- och anläggningsprojekt, projekt inom VA-området och vissa administrativa projekt.

Arbetsuppgifter
Kryssningstrafiken i Östersjön ökar både med avseende på fartygens storlek och antalet kryssningsgäster. Visby har länge varit en välbesökt kryssningsdestination och i syfte att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av kryssningsturismen kommer Region Gotland att uppföra en ny kryssningskaj i Visby hamn - den största infrastruktursatsningen som gjorts inom regionen på många år. Kajen skall stå färdig till våren 2018.

Som huvudprojektledare är du ansvarig för uppförandet av kryssningskajen med tillhörande landanläggningar och anslutningar.

Du kommer att vara anställd vid Teknikförvaltningens projektavdelning och en projektorganisation etableras under din ledning.

Kvalifikationer
Vi söker en erfaren projektledare med anläggningsinriktning. Sannolikt är erfarenhet av liknande projekt en förutsättning för ett lyckat projektgenomförande.

Du har, med dokumenterat goda resultat, drivit större anläggningsprojekt med underställda delprojektledare, har goda kunskaper om entreprenadupphandling och är väl förtrogen med LOU.

Du trivs med att samarbeta och har både kunskap och erfarenhet av att generera resultat genom andra.

I din roll har du många interna och externa, nationella och internationella kontakter. Du måste därför vara en god kommunikatör. Du uttrycker dig lätt och väl i både tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Kan du också tala tyska så är det meriterande.

Anställning
Arbetsplats: Projektavdelningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: snarast.
Referensnummer: A410091

Vi hanterar ansökningarna löpande och är tacksamma om du lämnar in din ansökan så fort som möjligt.

Under semesterperioden v 28 - 32 kan du nå kontaktpersonerna via e-post. Lämna dina kontaktuppgifter så kommer du att bli uppringd.

Dela

Chef projektavdelningen

Teknikförvaltningen söker ny medarbetare
Arbetsgivare: Region Gotland
Sista ansökan: 2014-09-15
Placeringsort: Visby
Kontaktperson: Patric Ramberg Tel: 0498-269361
Publicerad: 4 augusti

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Teknikförvaltningen är en utförarorganisation med uppdrag att förvalta och utföra uppdrag inom områdena vatten och avlopp, avfallshantering samt gata och park. Förvaltningen utvecklar och förvaltar också Region Gotlands fastighetsbestånd och hamnar samt ansvarar för infrastruktur- och byggprojekt inom samhällsbyggnadsområdet.

Teknikförvaltningens Projektavdelning ansvarar för genomförandet av Regionens olika bygg- och anläggningsprojekt, projekt inom VA-området och vissa administrativa projekt. Avdelningen finansieras genom uppdrag och här handläggs projekten från idéstart till färdig byggnad. Vi är idag 17 medarbetare. Vi söker nu en utvecklingsinriktad avdelningschef som vill vara med och påverka Gotlands framtid!

Arbetsuppgifter
Din roll kommer att vara att leda och utveckla avdelningen, det kommer främst att innebära att du ser till att avdelningen kan tillhandahålla kompetenta projektledare och att arbetsmetodiken utvecklas. Du har det övergripande ansvaret för projektavdelningen vilket inbegriper resultat och budgetansvar samt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i teknikförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till förvaltningschefen. Egen projektledning kan även ingå i arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren ledare och som har fallenhet för att generera resultat genom andra. Du har en bakgrund inom projektledning med inriktning bygg/anläggning. Det underlättar i uppdraget om du har kunskaper och erfarenhet om upphandling inom offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du har varit chef för projektledare och att du har arbetat i en politiskt styrd organisation. Du är utbildad ingenjör och det är meriterande om du är civilingenjör eller har motsvarande kompetens.

Du är en strategiskt inriktad ledare som är både visionär och leder operativt. Du initierar och driver förändrings- och utvecklingsprocesser med resultatfokus och uthållighet. I rollen har du många olika interna och externa kontakter och vi förväntar oss att du har god kommunikationsförmåga, är lyhörd och kan se frågeställningar ur olika perspektiv. Du trivs med att arbeta med olika typer av människor och vet att du mäts genom dina medarbetares framgång.

Körkort och tillgång till egen bil erfordras.

Anställning
Arbetsplats: Projektavdelningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: enligt ök.
Referensnummer: A405876

Vi hanterar ansökningarna löpande och är tacksamma om du lämnar in din ansökan så fort som möjligt.

Under semesterperioden v 28 - 32 kan du nå Patric Ramberg via e-post, patric.ramberg@gotland.se. Lämna dina kontaktuppgifter så kommer du att bli uppringd.

Dela

Bygglovarkitekt/Bygglovinspektör

Arbetsgivare: Oxelösunds kommun
Sista ansökan: 2014-09-01
Placeringsort: Oxelösund
Kontaktperson: Elisabeth Bäckman Steninger Tel: 0155-381 44
Kontaktperson: Markus Damm Nordqvist Tel: 0155-381 57
Kontaktperson: Dennis Gustafsson Tel: 0155-383 64
Kontaktperson: Fackliga företrädare når du via kommunens växel Tel: 1555-380 00
Kontaktperson: Från och med 2014-08-11 kan kontaktpersonerna nås. Tel:
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen, som ligger strategiskt i Östra Sörmland, har cirka 11 400 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Till Nyköping är det cirka tio minuters bilväg och till Stockholm tar det cirka en timme. Som anställd får du ett nära ledar- och medarbetarskap, bidrag till friskvård och möjlighet att påverka dina arbetstider. Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete och möjlighet att vara med och bidra till att vår kommun växer och utvecklas.

Arbetsbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Oxelösunds kommun är en dynamisk arbetsgrupp med 14 personer. Förvaltningens arbetsuppgifter spänner över miljöstrategi, översikts- och detaljplanering, bygglov, gata, park, trafik, bostadsanpassning, försäkringar och miljö- och hälsoskydd.

Vi söker nu en ansvarstagande efterträdare till en av våra byggnadsinspektörer.Tjänstens innehåll kan utformas utifrån din bakgrund och erfarenhet.

I huvudarbetsuppgifterna ingår beroende på bakgrund, handläggning av alla typer av lov/anmälan, handläggning av strandskyddsdispenser, inspektioner (tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd), tillsynsärenden enligt PBL samt rådgivnings- och vägledningsfrågor såväl internt som externt.

Som bygglovarkitekt/inspektör i Oxelösund får du möjlighet att arbeta nära beslutsfattare och allmänhet liksom samarbeta med andra myndigheter. Du får varierande arbetsuppgifter och därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Din roll i kommunens spännande utvecklingsarbete blir central. Du deltar i planprocessen ur bygglovsynpunkt och i sådana utredningsuppdrag där din kompetens behövs.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning till arkitekt, byggnadsingenjör, byggnadsantikvarie eller samhällsplanerare med minst tre års utbildning alternativt bygglovhandläggningsutbildning.

Du förväntas ha goda kunskaper om Plan- och bygglagen respektive Boverkets byggregler, liksom god vana att läsa och tolka lagtext. Meriterande är erfarenhet från kommunal handläggning inom området, kunskap inom gestaltningsområdet samt erfarenhet av verksamhetssystemet Castor.

Du som söker är serviceinriktad, engagerad, resultatorienterad och har förmåga att skapa tillit och förtroende. Eftersom arbetsgruppen är liten och kontakterna många är det också viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och lätt för att arbeta i grupp. Du måste också kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. G
God datorvana och körkort är ett krav.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning
Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

Dela

Chef ekonomienheten/Divisionsekonom

Arbetsgivare: Nyköpings kommun
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Nyköping
Kontaktperson: Martina von Bothmer Tel: 0155-24 80 91
Publicerad: 3 juli

Nyköping med internationell närhet ger lokalt unika möjligheter. I kommunen arbetar ca 4 000 mot målet om god service och för att möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Divisionsekonom

Ekonom

VA-Driftchef

Tekniska divisionen på Nyköpings kommun söker divisionsekonom, ekonom och VA-Driftchef.

Läs mer på nyköping.se

Dela