Chef för Tillväxt och Utveckling

tillika teknisk chef
Arbetsgivare: Bromölla kommun
Sista ansökan: 2014-09-22
Placeringsort: Bromölla
Kontaktperson: Per Anders Nilsson Tel: 0470-70 27 35
Publicerad: 10 september

Bromölla kommun ligger i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge. Här finns den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här finns också goda kommunikationer med övriga Skåne och Blekinge. Bromölla har en vacker och omväxlande natur med allt från öppna landskap till bokskogar och stränder vid Östersjökusten. I kommunen finns Skånes största sjö, Ivösjön. I kommunen bor drygt 12 300 personer, varav nästan 7 500 bor i Bromölla tätort. Besök gärna www.bromolla.se

Samverkan över gränserna, med fokus på medborgarna, är något som är prioriterat i Bromölla kommun. Hos oss händer det mycket. Vi har en ny antagen översiktsplan, en ny stadsdel under uppbyggnad, ett aktivt näringslivsarbete och ett aktivt kultur- och turismarbete. Vill du vara med och påverka och utveckla detta arbete? Då är det dig vi söker!

Verksamhetsområdet Tillväxt och Utveckling innefattar en teknisk enhet samt enheter för kultur och bibliotek, turism och fritid samt en enhet för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Som övergripande chef för dessa fungerar du som sammanhållande länk och har det övergripande personal-, budget- och ekonomiansvaret. Du ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommunchefen.

Som chef för verksamhetsområdet Tillväxt och Utveckling blir du också chef för den tekniska enheten. Enheten, vars arbete till del sker med hjälp av externa entreprenörer, innefattar gata/park, fysisk planering, renhållning och återvinning, kart- och mätverksamhet, naturvård samt trafikfrågor. 

Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med ständiga förbättringar i en mindre kommun, och som tror på ett samspel där människor, teknik, kultur och natur möts. Du har en relevant utbildning från högskola eller universitet och en gedigen erfarenhet inom teknikområdet samt erfarenhet från arbete med externa entreprenörer och konsulter. Du förstår den kommunala beslutsprocessen och har god förmåga att skapa och vidmakthålla goda relationer, såväl internt som med externa aktörer. Du är en god ledare och inspiratör, du har förhandlingsvana och förmåga att fatta beslut.

Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) snarast, dock senast den 22 september 2014 via www.mercuriurval.se (Ref.nr SE-08580). Frågor besvaras av Per Anders Nilsson vid Mercuri Urval, direkt/mobil 0470-70 27 35.

Dela

Huvudprojektledare kryssningskaj

Teknikförvaltningen söker ny medarbetare
Arbetsgivare: Region Gotland
Sista ansökan: 2014-09-29
Placeringsort: Visby
Kontaktperson: Bengt Kristiansson Tel: 0498-269218 bengt.kristiansson@gotland.se
Kontaktperson: Patric Ramberg Tel: 0498-269361 patric.ramberg@gotland.se
Publicerad: 4 augusti

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som väljer att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Teknikförvaltningen ansvarar för infrastruktur- och byggprojekt inom samhällsbyggnadsområdet. Vi svarar också för drift och underhåll av VA verksamheten liksom för regionens avfallshantering och skötseln av våra gator, vägar och grönytor. Förvaltningen utvecklar och förvaltar även Region Gotlands fastighetsbestånd och hamnar.

Teknikförvaltningens projektavdelning ansvarar för genomförandet av regionens olika bygg- och anläggningsprojekt, projekt inom VA-området och vissa administrativa projekt.

Arbetsuppgifter
Kryssningstrafiken i Östersjön ökar både med avseende på fartygens storlek och antalet kryssningsgäster. Visby har länge varit en välbesökt kryssningsdestination och i syfte att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av kryssningsturismen kommer Region Gotland att uppföra en ny kryssningskaj i Visby hamn - den största infrastruktursatsningen som gjorts inom regionen på många år. Kajen skall stå färdig till våren 2018.

Som huvudprojektledare är du ansvarig för uppförandet av kryssningskajen med tillhörande landanläggningar och anslutningar.

Du kommer att vara anställd vid Teknikförvaltningens projektavdelning och en projektorganisation etableras under din ledning.

Kvalifikationer
Vi söker en erfaren projektledare med anläggningsinriktning. Sannolikt är erfarenhet av liknande projekt en förutsättning för ett lyckat projektgenomförande.

Du har, med dokumenterat goda resultat, drivit större anläggningsprojekt med underställda delprojektledare, har goda kunskaper om entreprenadupphandling och är väl förtrogen med LOU.

Du trivs med att samarbeta och har både kunskap och erfarenhet av att generera resultat genom andra.

I din roll har du många interna och externa, nationella och internationella kontakter. Du måste därför vara en god kommunikatör. Du uttrycker dig lätt och väl i både tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Kan du också tala tyska så är det meriterande.

Anställning
Arbetsplats: Projektavdelningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: snarast.
Referensnummer: A410091

Vi hanterar ansökningarna löpande och är tacksamma om du lämnar in din ansökan så fort som möjligt.

Under semesterperioden v 28 - 32 kan du nå kontaktpersonerna via e-post. Lämna dina kontaktuppgifter så kommer du att bli uppringd.

Dela