Generaldirektör och chef

Arbetsgivare: Transportstyrelsen
Sista ansökan: 2014-08-03
Placeringsort: Norrköping
Kontaktperson: Ingela Bendrot Tel: 08-405 10 00
Kontaktperson: Hans Brändström Tel: 08-405 10 00
Kontaktperson: Ulrika Rosenberg-Sand Tel: 08-405 10 00
Kontaktperson: Cecilia Aste Tel: 08-405 10 00
Publicerad: 25 juni

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år. 

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som svarar för regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning inom transportområdet. Verksamheten omfattar alla trafikslag, dvs. väg, järnväg, luftfart och sjöfart . Dessutom sköter Transportstyrelsen administration av fordons-och trängselskatt samt supermiljöbilspremien.

Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem.

Transportstyrelsen finansieras av anslag och avgifter, under 2013 ca 2,4 miljarder kronor, dessutom hanteras skatteuppbörd som uppgick till ca 15,2 miljarder kronor.

Myndigheten har ca 1800 anställda, den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. 

Kontor finns på 15 orter i landet.

Tjänsten som generaldirektör och chef är placerad  vid huvudkontoret i Norrköping. 

Vi söker dig som har
-        gedigen erfarenhet av att som chef leda stora och komplexa organisationer
-        erfarenhet av att arbeta strategiskt med styrningsfrågor och verksamhetsutveckling
-        goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska
         struktur som myndigheten verkar i
-        god förståelse för de ramar som ger förutsättningarna för statliga myndigheters verksamhet
-        akademisk examen eller motsvarande
-        goda kunskaper i engelska

Du har förmåga att
-        strategiskt kunna prioritera, leda och organisera verksamheten så att uppsatta mål nås
-        kommunicera internt och externt
-        utveckla och förvalta myndighetens verksamhet utifrån ett omvärldsperspektiv, med utgångspunkt i
         företagens och medborgarnas villkor och behov
-        arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor
-        skapa engagemang och motivera personalen
-        strategiskt förbättra myndighetens förmåga att effektivt genomföra utvecklingsprojekt
-        på ett förtroendefullt sätt företräda verksamheten i externa sammanhang, nationellt och internationellt
-        utveckla och leda verksamheten inom ramen för den gemensamma värdegrunden i staten
-        företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken

Meriterande är
-        erfarenhet från offentlig förvaltning
-        erfarenhet av internationell verksamhet
-        erfarenhet av regelförenklingsarbete

Övrigt
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som generaldirektör för Transportstyrelsen, se förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information om anställningen lämnas av Statssekreterare Ingela Bendrot, departementsråd Hans Brändström, ämnesråd Ulrika Rosenberg-Sand eller HR-chef Cecilia Aste, samtliga nås på tfn 08-405 10 00.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Alumni där Lo Bäckström och Rikard Söderberg, tfn 08-796 17 00 svarar på dina frågor. Alumni genomför också en searchprocess och kontaktar kandidater utifrån upprättad kravprofil.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 3 augusti till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer N 2014/2828/KLS

Dela

Generaldirektör och chef

Arbetsgivare: Trafikverket
Sista ansökan: 2014-08-03
Placeringsort: Borlänge
Kontaktperson: Ingela Bendrot Tel: 08-405 10 00
Kontaktperson: Hans Brändström Tel: 08-405 10 00
Kontaktperson: Ulrika Rosenberg-Sand Tel: 08-405 10 00
Kontaktperson: Cecilia Aste Tel: 08-405 10 00
Publicerad: 19 juni

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år. 

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Trafikverket är en statlig myndighet med huvudsaklig uppgift att, med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv, ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska även verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken.

Verksamheten syftar till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Trafikverket  har en budget på ca 50 miljarder kronor, är en av Sveriges största offentliga beställare och upphandlar årligen tjänster och varor för ca 40 miljarder kronor

Myndigheten har ca 6 300 anställda, huvudkontoret ligger i Borlänge och regionkontor finns i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad.

Tjänsten som generaldirektör och chef är placerad i Borlänge

Vi söker dig som har:  
- dokumenterad erfarenhet av att som chef leda och utveckla stora och komplexa organisationer
- erfarenhet av att arbeta strategiskt med styrningsfrågor, verksamhetsutveckling och förbättringsarbeten
- god samarbets- och kommunikativ förmåga
- goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt god förståelse för de ramar som ger förutsättningarna för statliga myndigheters verksamhet
- relevant akademisk examen eller motsvarande
- goda kunskaper i engelska

Du har förmåga att:     
- strategiskt och med gott omdöme leda och organisera verksamheten så att uppsatta mål nås
- utveckla och förvalta myndighetens verksamhet utifrån ett omvärldsperspektiv, med utgångspunkt i företagens och medborgarnas villkor och behov
- prioritera, driva, genomföra och implementera  myndighetens utvecklingsprojekt och förbättringsarbeten
- arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor och uppmuntra till erfarenhetsutbyte inom hela organisationen
- på ett förtroendefullt sätt företräda verksamheten, nationellt och internationellt
- företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken 

Meriterande är:
- erfarenhet från offentlig förvaltning, företrädesvis statlig verksamhet
- erfarenhet av internationell verksamhet
- relevant branschkunskap

Övrigt
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som generaldirektör för Trafikverket, se förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa

myndighetschefer. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information om anställningen lämnas av statssekreterare Ingela Bendrot, departementsråd Hans Brändström, ämnesråd Ulrika Rosenberg-Sand eller HR-chef Cecilia Aste, samtliga nås på tfn 08-405 10 00. I den här rekryteringen samarbetar vi med SIMS Executive Search, där Göran Willner och Anders Engman tfn 08-66 20 830 svara på dina frågor. SIMS Executive Search genomför också en searchprocess och kontaktar kandidater utifrån upprättad kravprofil.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 3 augusti 2014 till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer N2014/2728/KLS.

Dela