Rektor Ärla/Hällberga

Gillar du utmaningar, underbara elever samt att göra skillnad på riktigt? Då har vi ett jobb för dig.
Arbetsgivare: Eskilstuna kommun
Sista ansökan: 2014-08-24
Placeringsort: Eskilstuna
Kontaktperson: Marie Lindholm Tel: 021-81 18 88
Publicerad: 27 juni

Vi söker en modig och kreativ rektor till grundskoleområde 3 - Ärla/Hällberga, som med stor entusiasm och inspiration kan leda och utveckla dessa två skolor. Skolorna har ett 40-tal medarbetare och ca 300 elever från förskoleklass till sjätte skolåret. 

Målet är att kunskapsresultaten ska bli bättre så att våra elever ska få förutsättningar att kunna förverkliga sina framtidsdrömmar.

I din roll som rektor förväntas du bidra till skolområdets och skolledningens gemensamma bästa. Du har det fulla ansvaret specifik för din skolenhet, din personalgrupp och din enhets ekonomi. Du är en synlig ledare och samtalspart för dina medarbetare och du förväntas bidra med ett ledarskap som inbjuder medarbetarna och i vissa fall även eleverna till delaktighet och inflytande över utvecklingen. Ditt ansvar är även att på ett kreativt sätt leda och utveckla lär- och utvecklingsprocesserna. Du ska även säkerställa planering, genomförande, uppföljning och utvärdering i linje med de krav som ställs i de nationella och lokala styrdokumenten.

Som rektor kommer du även att ingå i ett rektorsteam där du tillsammans med andra kollegor har ett gemensamt uppdrag att utveckla skolverksamheten. Som rektor leder du det pedagogiska utvecklingsarbetet i en god och stimulerande arbetsmiljö.

Vi erbjuder alla nya rektorer en erfaren mentor och självklart kommer du att ingå i kommunens introduktionsprogram för nya chefer.

Din bakgrund består av en pedagogisk högskoleexamen kombinerat med några års erfarenhet av att arbeta som chef i en pedagogisk verksamhet, gärna inom grundskolan, där du med framgång drivit lärande- och utvecklingsprocesser. Vi ser gärna att du har gått någon form av ledarutbildning med fokus på ditt personliga ledarskap.

Det är viktigt att du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift och är van att använda IT som stöd i ditt arbete. Du bör även ha intresse för eller kunskaper om personal- och ekonomifrågor. 

Som person är entusiasmerande, initiativrik och utåtriktad. Du är ledaren som gillar att vara ute i verksamheten och som verkligen brinner för att leda, inspirera och utveckla både dina medarbetare och din verksamhet. Du är kreativ och har lätt för att hitta alternativa lösningar i olika frågeställningar. 

Självklart har du ett även stort intresse och engagemang för alla elever. Du behöver vara en kommunikativ och lyhörd person som med vilja och en vana att i din profession möta och bemöta människor med olika bakgrund och förutsättningar. Vi förutsätter att du har personlig mognad och styrka att visa mod, tydlighet och ödmjukhet i de olika situationer som kan uppstå.

Tjänsten kräver körkort och tillgång till egen bil. 

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund.

Eskilstuna växer och utvecklas snabbt i framtidsregionen Stockholm-Mälardalen. Vi är stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Vi är 8 500 medarbetare som trivs bättre än de flesta på jobbet. Vårt arbete genomsyras av helhetssyn, professionalism, tydlighet, respekt samt invånar-, kund- och brukarfokus.

På barn- och utbildningsförvaltningen arbetar över 3 000 medarbetare med att erbjuda högkvalitativ förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola för kommunens barn och unga. Eskilstuna är en spegling av världen med en mångfald av människor från världens alla hörn. I Eskilstuna är det ett stort fokus på skolfrågorna från såväl kommunledning som politiker. Läs gärna mer på www.eskilstuna.se

Låter det intressant?
I det här uppdraget samarbetar vi med Norén & Lindholm. Vi välkomnar din intresseanmälan via www.norenlindholm.se snarast, dock senast 24 augusti. Frågor besvaras gärna av Marie Lindholm hos Norén & Lindholm på 021-81 18 88.

Dela

Biträdande grundskolechef

En ny och spännande tjänst för dig som vill vara med och utveckla en kommun på frammarsch
Arbetsgivare: Eskilstuna kommun
Sista ansökan: 2014-08-24
Placeringsort: Eskilstuna
Kontaktperson: Marie Lindholm Tel: 021-81 18 88
Publicerad: 27 juni

Det här är en helt ny tjänst med syftet att öka kraften i grundskolans gemensamma utvecklingsarbete och att göra grundskolans ledning snabbare och effektivare i sitt stöd till rektorerna.

Som biträdande grundskolchef kommer du att arbeta mycket nära skolchefen och här ska du snabbt kunna ta dig an uppgifter som delegeras av skolchefen i det dagliga och löpande arbetet. Du är direkt underställd skolchefen och kommer att ha ett eget ansvar för flera långsikta utvecklingsområden och bistå både grundskolans skolchef som övriga skolchefer och förvaltningschefen i utredningsarbeten. Fokus i dina arbestuppgifter blir att arbeta för en ökad samsyn och samverkan mellan skolor och för att utmana och stödja skolorna i sitt arbete med att förbättra kunskapsresultaten.

Rollen innebär även mycket stöd och samordning som t.ex. att samordna rektorernas behov av administrativt stöd, ledningsstöd och resurser för sina elevhälsoteam samt viss samordning i ärenden på förvaltningen. Du ger stöd och rådgivning till rektorer i deras arbete med att bygga sina egna systematiska kvalitetsarbeten samt att du även ger stöd och rådgivning till enskilda rektorer. Du kommer även att arbeta för att skapa samsyn och samverkan mellan skolor och för att utmana och stödja skolorna i sitt arbete med att förbättra kunskapsresultaten. 

För att lyckas i rollen så måste du vara flexibel och snabb i både tanken och att fånga och ta tag i frågor som dyker upp. Du har mod, driv och kunskap att självständigt styra och agera i ditt egna arbete. Viktigt är även att du är uthållig i att driva frågor hela vägen fram till dess att målet är nått. Din kommunikativa förmåga är utmärkt precis som din förmåga att se detaljer i helheten. 

Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet som rektor eller annan likvärdig befattning. Vi vill även att du har en gedigen ledarerfarenhet, helst från flera organisationer och gärna från fristående skola. Det är även viktigt att du har goda kunskaper om lagar och regler som styr skolverksamheten. Du har goda kunskaper att uttrycka dig i både tal och skrift i såväl svenska som engelska. 

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund.

Eskilstuna växer och utvecklas snabbt i framtidsregionen Stockholm-Mälardalen. Vi är stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Vi är 8 500 medarbetare som trivs bättre än de flesta på jobbet. Vårt arbete genomsyras av helhetssyn, professionalism, tydlighet, respekt samt invånar-, kund- och brukarfokus.

På barn- och utbildningsförvaltningen arbetar över 3 000 medarbetare med att erbjuda högkvalitativ förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola för kommunens barn och unga. Eskilstuna är en spegling av världen med en mångfald av människor från världens alla hörn. I Eskilstuna är det ett stort fokus på skolfrågorna från såväl kommunledning som politiker. Läs gärna mer på www.eskilstuna.se

Låter det intressant?
I det här uppdraget samarbetar vi med Norén & Lindholm.
Vi välkomnar din intresseanmälan via www.norenlindholm.se snarast, dock senast 24 augusti 2014.
Frågor besvaras gärna av Marie Lindholm hos Norén & Lindholm på 021-81 18 88.

Dela

Förvaltningschef

Bildningsförvaltningen
Arbetsgivare: Lilla Edets kommun
Sista ansökan: 2014-08-10
Placeringsort: Lilla Edet
Kontaktperson: Annchen Kull Tel: 0730 39 70 34
Publicerad: 25 juni

Förvaltningschef Bildningsförvaltningen - Lilla Edets kommun

Lilla Edets kommun har drygt 12 800 invånare och är lika förknippad med vatten och vacker natur som stark historia. Med ny motorväg och järnväg mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver vi in i en ny och expansiv fas. 2013 ökade Lilla Edets folkmängd mest i hela västra Sverige och vi ligger på fjärde plats i hela landet. Den utveckling som pågår är bara början på en spännande framtid för Lilla Edets kommun. Målet är att år 2030 ha ökat invånarantalet från dryga 12 800 till 16 000. De nya och förbättrade kommunikationerna ger oss möjligheten att växa och utvecklas. Nya och attraktiva bostadsområden byggs och förbättrade möjligheter till företagsetableringar skapas.

Vår organisation
Lilla Edets kommun är en av de 13 kommunerna i Göteborgsregionen, GR, gynnsamt beläget med närhet till Göteborg, Stenungsund, Trollhättan och Uddevalla.

Lilla Edets kommun politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och åtta nämnder. Förvaltningsorganisationen är upp delad på fyra förvaltningar; kommunledningsförvaltningen, bildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen. Bildningsförvaltningen arbetar för såväl utbildningsnämnden som kultur- och fritidsnämnden.

Utbildningsnämnden ansvarar för all barnomsorg; förskoleverksamhet, familjedaghem, skolbarnomsorg samt ansvarar för förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola. Nämnden svarar också för att kommunens ungdomar upp till 20 år erbjuds gymnasiestudier. Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och kulturområdet. I nämndens uppgifter ingår bland annat att stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen, att stödja föreningars och enskildas arbete inom fritids- och kulturområdet. Nämnden bedriver också biblioteks- och musikskoleverksamhet samt verkar för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och estetiskt värde.

Kommunen har en omsättning om cirka 720 mkr och ca 1 000 anställda. Utbildningsnämnden har en budget på ca 270 mkr och kultur- och fritidsnämnden ca 20 mkr.

Dina arbetsuppgifter
I Lilla Edets kommun pågår ett utvecklingsarbete inom skolan. Ett stort antal förbättringsområden har identifierats och vi letar nu efter en person som med engagemang tar sig an utmaningen. Du får ett helhetsansvar för kommunens största förvaltning. Förändringsarbetet är igång - nu gäller det för dig att ta det vidare.

I din roll som förvaltningschef ingår du i kommunens ledningsgrupp, och rapporterar direkt till kommunchefen. I ledningsgruppen ansvarar du tillsammans med kommunchefen och de övriga förvaltningscheferna för att kommunens gemensamma mål förverkligas. Du har ett helhetsansvar för bildningsförvaltningen och arbetar mot utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. I din ledningsgrupp ingår sex rektorer, tre förskolechefer, två enhetschefer samt kultur- och fritidschefen. Totalt ansvarar du för 325 medarbetare.

Lilla Edets kommun har en uttalad ambition att uppnå en högre måluppfyllelse inom skolan och söker nu en person som med stort engagemang tar sig an utmaningen att utveckla och leda verksamheten vidare mot de uppställda målen. Förutom ett verksamhetsansvar har du också ansvar för personal och ekonomi. Den stora utmaningen i tjänsten är att driva processer inom ett kvalitativt förändringsarbete och att skapa effektivitet i organisationen. Det ställs också stora krav på ledarförmåga med målet att få alla i verksamheten att jobba mot samma mål.

Kvalifikationer 
Akademisk examen.
Chefserfarenhet från politiskt styrda organisationer.
Gedigen bakgrund som ledare inom skolvärlden.
Erfarenhet av att leda andra ledare.
God kunskap om dagens utbildningssystem, gällande lagstiftning och dess tillämpning.
Tidigare arbetat med utvecklings- och förändringsarbete på ett framgångsrikt sätt.

Personliga egenskaper
Du är en säker, stark och beslutsam ledare. Som person är du, strukturerad och resultatorienterad,

med en god strategisk förmåga, där du ser din verksamhets roll i ett helhetsperspektiv. För att lyckas i din roll som förvaltningschef måste du vara en delegerande och coachande ledare som är lyhörd men också tydlig och övertygande i din kommunikation. Din förmåga att skapa relationer är viktig för att kunna utveckla nätverk både internt och externt. 

Kontakt
För mer information om rekryteringen kontakta konsult Annchen Kull på Tarasso AB 0730 39 70 34.
Alla kontakter behandlas med hög sekretess och diskretion.

Vi undanber oss samtliga samtal från cv- och annonsförsäljare.

Anställning
Tillträde: Snarast
Ort: Lilla Edet
Län: Västra Götalands län
Land: Sverige
Referensnummer: 2014/18
Publicerat: 2014-06-17
Sista ansökningsdag: 2014-08-10

Dela

Chef Verksamhetsutveckling

Utbildningsförvaltningen
Arbetsgivare: Borås stad
Sista ansökan: 2014-07-25
Placeringsort: Borås
Kontaktperson: Anette Norling Tel: anette.norling@vegahr.se
Kontaktperson: Anders Waldau Tel: anders.waldau@boras.se
Publicerad: 25 juni

För vår uppdragsgivare, Utbildningsförvaltningen i Borås Stad, söker vi nu en chef som skall arbeta med att utveckla utbildningsförvaltningens verksamheter. Tillträde sker enligt överenskommelse och tjänsten är en tillsvidareanställning.

Om Borås Stad
Inom 10 mils radie från Borås bor 1,5 miljoner människor. Borås, med 106 000 invånare, är en grön stad där det alltid är nära till naturen. Borås centrum har livliga mötesplatser med stora uteserveringar och på Stora torget ser du väletablerade artister och nya talanger uppträda på den stora utomhusscenen. Staden är också centrum för design och handel där många välkända textil- och konfektionskedjor samt postorder- och e-handelsföretag har sina huvudkontor. Det innebär att i Borås även finns spetskompetens inom logistik och distribution. Staden har även ett stort utbud av utbildningar och mitt i centrum finns högskolans nybyggda citycampus. Högskolan är en kompetensresurs för näringslivet liksom SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Läs mer om Borås Stad på www.boras.se

Om Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen har i uppgift att verkställa Utbildningsnämndens beslut gällande den kommunala gymnasieskolan, gymnasiesärskola och vuxenutbildning Förvaltningen har ca 850 anställda. Läs mer om utbildningsförvaltningen och Utbildningsnämndens utvecklingsplan på www.boras.se (sök på utbildningsförvaltningen)

Övergripande arbetsbeskrivning för chefen för avdelningen verksamhetsutveckling

Din huvuduppgift är att i nära samarbete med förvaltningschefen leda och på olika sätt stimulera det pedagogiska utvecklingsarbetet inom Utbildningsförvaltningens verksamhetsområden. Tjänsten är operativ och handlar om att lyssna av, förankra, implementera, driva och förvalta de utvecklingsprojekt som är definierade. Tjänsten innebär budget- och personalansvar för antagningsenheten, skolpsykologer, marknadsföring och utvecklingsledaren

Tjänsten innehåller bland annat:
Driva utvecklingen i enlighet med gällande utvecklingsplan.
Arbeta för ett gemensamt utvecklingsarbete inom utbildningsförvaltningen.
Samordna förvaltningsgemensamma aktiviteter och ansökningar.
Ansvar för Antagningsenheten.
Ingå i ledningsgrupperna för förvaltningen och utbildningskontoret.
Tillse att information från Skolverket och aktuell forskning presenteras i ledningsgrupperna.

Dina egenskaper:
Vi söker en driven och operativ ledare som får sin omgivning att arbeta mot uppsatta mål.

För att komma framåt är du en engagerad och visionär person. Som ledare har du ett analytiskt och pedagogiskt förhållningssätt med viljan att skapa samsyn. Du har integritet och kan tydligt kommunicera dina åsikter samtidigt som du respekterar andras. Som chef är du inlyssnande och duktig på att förankra, samordna och samarbeta i projekt.

Du är trygg i dig själv, och enkel att samarbeta med. Som ledare inser du att dina medarbetare är verksamhetens viktigaste tillgång och agerar, delegerar och följer upp med tydliga krav och förväntningar. Du är lojal, prestigelös och föregår med gott exempel. Du är långsiktig, uthållig och förstår att förändringsprocesser tar tid.

Dina kvalifikationer:
Vi söker dig som har aktuell erfarenhet som skolledare med tillhörande rektorsutbildning. Du har erfarenhet av budgetering, personalfrågor, marknadsföring och löpande drift. Du är van att arbeta i ledningsgrupper/ projektgrupper med olika typer av frågor och du har stort intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete.

Vad erbjuder Utbildningsförvaltningen i Borås Stad

Du får samarbeta med engagerad och motiverade medarbetare som vill förbättra sitt och andras resultat. Din arbetsplats är på Utbildningsförvaltningen som ligger centralt i moderna lokaler på Stora Brogatan 45 i Borås och nära kollektivtrafik.  Du får möjlighet till fortlöpande utbildning inom din roll och har stora möjligheter att utvecklas inom Borås Stad.

Ansökan
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan eller tipsa en vän snarast och senast den 25 juli! Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. För frågor om rekryteringsprocessen och för mer information om Utbildningsförvaltningen och tjänsten ber vi dig kontakta rekryteringskonsult Anette Norling via mail: anette.norling@vegahr.se

Det går också att kontakta utbildningschef Anders Waldau på tfn. 033-357756, mobil 0768-88 77 56, e-post anders.waldau@boras.se

Fackets representant nås via Utbildningsförvaltningen, Leine Danfelter tfn. 033-35 77 77.

Dela

Avdelningschef förskola

Arbetsgivare: Skövde kommun
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Skövde
Kontaktperson: Fredrik Hiller Tel: 031-749 12 05 fredrik.hiller@sims.se
Publicerad: 11 juni

Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. 

Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som medarbetare hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Vid årsskiftet 2015 bildar vi en ny sektor för skola och utbildning som ansvarar för barn och ungdomar åldrarna 0-19 år. 

Ta chansen att vara med och utveckla en ny framtidsorganisation för förskoleverksamheten i Skövde kommun! 

Arbetsbeskrivning
I rollen som avdelningschef för förskolan har du ett övergripande ansvar för sektorns förskole-verksamheter. Det innebär ansvar för såväl personal, ekonomi och verksamhet. Ett av de första uppdragen är att bygga upp förskoleverksamhetens organisation tillsammans med ledningsgrupp och övriga chefer. 

Du ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra förskolans verksamhet med fokus på nationella och kommunala mål för att möta kommuninnevånarnas behov och önskemål. Du ansvarar för goda interna arbetsformer och förväntas vidareutveckla och stödja goda processer och samarbete såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer. Du tar ansvar för framtids- och omvärldsfrågorna inom ditt fackområde med vår nya organisation och den nya generationen i fokus. 

Avdelningschefen för förskola ingår i sektorns ledningsgrupp och föredrar förskoleverksamhetens ärenden i nämnden. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har adekvat utbildning och dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsupp-gifter, gärna från en politiskt styrd organisation. 

Du har kunskap och insikt i aktuell lagstiftning och styrdokument samt i kvalitets- utvecklingsfrågor inom förskolans område. Du har också erfarenhet av strategiskt lednings- och förändringsarbete. 

Du har god förmåga att leda och utveckla medarbetare och verksamhet samt ser nyttan med engagerade medarbetare, chefer och fackliga organisationer. Givetvis är du tydlig och bekväm i rollen som arbetsgivarföreträdare. 

Arbetet kräver en mycket god kommunikationsförmåga. Du ansvarar för att skriftlig och muntlig information och kommunikation fungerar väl, både internt och externt. Den vi söker har en positiv grundinställning, trivs med utmaningar och har en förmåga att se helheten. Du är tydlig, lyhörd och närvarande i ditt sätt att möta människor. Du förstår även vikten av att prioritera och delegera. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform:  Individuell lönesättning
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Övrig information
I den här rekryteringen samarbetar vi med SIMS Executive Search. För mer information är du välkommen att kontakta Fredrik Hiller på fredrik.hiller@sims.se alt 031-749 12 05. 

Skicka din intresseanmälan till ansokan@sims.se senast den 31 augusti. 

Ansökningstiden är öppen under en lång period mot bakgrund av att vi snart kommer in i 

semesterperioden. Rekryteringsprocessen startar därför redan under juni månad. Lockas du av tanken att vara med att bygga upp en helt ny organisation för förskolan ser vi gärna att du skickar din intres-seanmälan så snart som möjligt och att du inte inväntar sista datum för ansökan. 

Skövde kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten. 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner
Fredrik Hiller
031-749 12 05
fredrik.hiller@sims.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2014-08-31 

Dela