Bildningschef

till Utbildningskontoret
Arbetsgivare: Norrköpings kommun
Sista ansökan: 2014-04-28
Placeringsort: Norrköping
Kontaktperson: Matts Lidhagen Tel: 019-19 68 07
Kontaktperson: Nicklas Jungander Tel: 019-19 68 05
Publicerad: Igår 11:42

Norrköping är en stad i ständig förvandling. Vår befolkning växer, och vi har en potential som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra 9 000 medarbetare. Genom att planera och driva en ständig utveckling skapar vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter.

Vår verksamhet
Utbildningskontoret står inför en rad spännande utmaningar inom gymnasie- och vuxenutbildningsområdet. Vill du vara med och skapa en ny skola med oss?

Som bildningschef får du ansvar både för gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Utbildningskontoret är ett gemensamt förvaltningskontor för de olika delarna i utbildningssystemet, där Barn- och ungdomsnämnden, Gymnasienämnden samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har det politiska ansvaret.

Arbetsbeskrivning
Din roll som bildningschef innebär ansvar både för gymnasieutbildning och vuxenutbildning, och du hanterar nämndernas ansvar dels som myndighet och dels som huvudman.

Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt, på ett delegerat sätt genom dina fem direkt underställda chefer. Den kommunala gymnasieskolan i Norrköping står inför en rad spännande utmaningar, bland annat:

Genomförandet av en ny gymnasieorganisation

Konkurrens från fria gymnasieskolor

Behov av stärkt ekonomistyrning

Samverkan mellan gymnasieskolan, näringsliv och universitet för att motverka ungdomsarbetslöshet i kommunen

Vuxenutbildningsfrågor handläggs i huvudsak av en enhetschef. Som bildningschef får du således möjlighet att koncentrera dig på gymnasieskolan och dess framtida organisation.

Gymnasieskolans organisation står inför en stor förändring då fyra gymnasieskolor ska bli tre, genom en sammanslagning av De Geergymnasiet och Kungsgårdsgymnasiet. Direkt under bildningschefen kommer det att finnas tre gymnasiechefer, en enhetschef för vuxenutbildningsfrågor samt sakkunniga tjänstemän.

Du kommer att ingå i utbildningskontorets ledningsgrupp och rapporterar till utbildningsdirektören.

Utbildningskontorets uppgift är att förbereda beslutsärenden till nämnderna, svara för verkställighet av beslut samt följa upp och utvärdera verksamheten. En viktig uppgift för bildningschefen blir därför också att föredra ärenden inför Gymnasienämnden.

Kommunfullmäktige beslutade 17 februari att slå samman Barn- och ungdomsnämnden med Gymnasienämnden till en gemensam nämnd den 1 januari 2015. Arbetet med sammanslagningen är en annan viktig och spännande del av arbetet.

Din profil
Du som söker tjänsten som bildningschef har en för uppdraget relevant högskoleutbildning samt dokumenterat god ledarerfarenhet, gärna inom utbildningsområdet. Du måste ha förmåga att på ett självständigt sätt verkställa politiska beslut så att de får tydligt genomslag i organisationen.

Mer information och ansökan
Du får en tillsvidareanställning i kommunen och ett fyraårsförordnande som bildningschef med möjlighet till förlängning.

I denna tillsättning samarbetar vi med Mercuri Urval. Välkommen med ditt CV och personliga brev senast den 28 april via www.mercuriurval.com (ref.nr SE- 07472). Vid frågor kontakta konsulter på Mercuri Urval, Matts Lidhagen på 019-19 68 07 eller Nicklas Jungander på 019-19 68 05.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Norrköpings kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela

Chef för nya utbildningsförvaltningen

Arbetsgivare: Växjö kommun
Sista ansökan: 2014-04-28
Placeringsort: Växjö
Kontaktperson: Gösta Tydesten Tel: 040-669 75 78
Publicerad: Igår 11:34

Du ska leda en sammanhållen utbildningsorganisation som använder sina resurser till att ytterligare stärka kunskapsutvecklingen för Växjös barn och ungdomar från förskola, grundskola och gymnasium. 

Som förvaltningens chef ansvarar du för ledning, utveckling, samordning och uppföljning av förvaltningens verksamhet. Du är en strategisk och visionär ledare som motiveras av utvecklingsarbete och att se andra människor växa. Du har förmågan att leda genom andra, är en god kommunikatör och har ett ledarskap som visar både tillit och mod. 

Du kommer att ha en viktig roll i kommunens ledningsgrupp och bidra till ett fungerande samarbete mellan kommunens olika verksamheter. En öppen dialog med näringsliv och offentlig sektor är en viktig parameter.

Kvalifikationer
Du har akademisk examen kombinerad med gedigen erfarenhet av att leda andra ledare i en stor organisation. God kunskap om det svenska utbildningssystemet är en förutsättning, erfarenhet av att verka i en politiskt styrd verksamhet är meriterande. Du har visat att du med ditt ledarskap kan skapa resultat och engagemang i en organisation.

Anställningsvilkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan
Sista ansökningsdatum: 2014-04-28
Arbetsgivarens referensnummer: SE-07838

Välkommen med ansökan (personligt brev och CV) snarast, dock senast den 28 april 2014 via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-07838). Frågor besvaras av Mercuri Urvals konsult Gösta Tydesten, direkt/mobil 040-669 75 78.

Kontakt
Gösta Tydesten
Mercuri Urval
040-669 75 78

Mer om arbetsplatsen
Växjö kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med 87 000 invånare och den fjärde största tillväxtregionen i Sverige. Här finns ett starkt entreprenörsklimat och ett växande universitet. Växjö kommun har utnämnts till Europas grönaste stad och satsar på hållbar utveckling inom många områden, t ex byggande och energiområdet. Kommunen är Kronobergs läns största arbetsgivare med 6 000 anställda på 600 arbetsplatser och med fler än 200 yrken. Våra medarbetarundersökningar visar att anställda inom Växjö Kommun känner yrkesstolthet och arbetsglädje. 

Skol- och barnomsorgsförvaltningen och gymnasieförvaltningen ska slås samman till en utbildningsförvaltning. Sammanslagningen av de nuvarande förvaltningarna ska leda till en helhetsyn på elevers skolgång i ett 1-20 års perspektiv. Detta ska skapa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse för Växjös barn och ungdomar. Den nya utbildningsförvaltningen kommer att ha en budgetomslutning på ca 1 700 MSEK och drygt 2 600 anställda. Sammanslagningen ska träda i kraft 1 januari 2015. Besök gärna www.vaxjo.se

Dela

Gymnasiechef

Vill du leda en av Sveriges största gymnasieskolor?
Arbetsgivare: Lidköpings kommun
Sista ansökan: 2014-05-02
Placeringsort: Lidköping
Kontaktperson: Christina Josefsson Tel: 0734-61 99 50
Kontaktperson: Linda Pettersson Tel: 0510-77 02 70
Publicerad: 16 april

De la Gardiegymnasiet, en av Sveriges största gymnasieskolor, erbjuder ett stort utbud av program och kurser. Med över tvåtusen elever och tvåhundrafemtio anställda är det en skola full av liv och möjligheter. Skolan kommer att ledas av Gymnasiechef och är idag indelad i sex enheter som leds av varsin rektor. På enheterna finns väl fungerande arbetslag som vart och ett leds av en arbetslagsledare. Siktet är inställt på framtiden och utbildningen bedrivs med modern teknik i fräscha lokaler.

Ditt uppdrag
Du kommer att vara ledare för De la Gardiegymnasiets skolledningsgrupp med sex rektorer, som gemensamt har uppdraget att skapa elevernas bästa skola genom att utveckla modern pedagogik i kombination med de statligt styrande dokumenten. Du ingår även i förvaltningens ledningsgrupp vars uppdrag är att utveckla de fria skolformerna i Lidköping. Utöver chefsskapet för rektorer, ingår även chefsskap för rektorssekreterare, Elevhälsan, Bibliotek och VaktmästerIT.

Lidköpings kommuns vision, Utbildningsnämndens motto ”Till för alla, olika för alla” och De la Gardiegymnasiets ledord ”Delaktighet, Laganda och Glädje” ställer krav på ett ledarskap där eleven är i centrum och att du tillsammans med rektorer, övriga medarbetare och elever organiserar, driver och utvecklar verksamheten mot allt bättre resultat.

Kvalifikationer
Vi söker en skolledare med högskoleutbildning samt erfarenhet av och intresse för pedagogiska frågor och skolutveckling. Ledarskapsutbildning och tidigare erfarenhet från utbildningsverksamhet är meriterande.

Du är tydlig och trygg i din roll som skolledare och erfarenhet av att leda andra ledare är meriterande.
Du är engagerad och drivande i det alltid pågående förändrings-, utvecklings- och kvalitetsarbetet med särskilt fokus på förbättrad undervisningskvalitet och högre måluppfyllelse.
Du har goda kunskaper i att bedriva utbildningsverksamhet inom konceptet ”en dator per elev”.
Du har mycket god samarbetsförmåga och viss erfarenhet av politiskt styrda organisationer.
Du är utmanande och stödjande i ditt ledarskap.
Du vill, vågar och kan leda ett modernt gymnasium i framkant.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Referensnummer: UTN 2014/98

Kontakt
Christina Josefsson, Utbildningschef, 0734-61 99 50
Linda Pettersson, personalsekreterare, 0510-77 02 70
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0510-77 00 00

Dela

Förvaltningschef Barn-och utbildningsförvaltningen

Arbetsgivare: Tyresö kommun
Sista ansökan: 2014-05-09
Placeringsort: Tyresö
Kontaktperson: Ulf Haraldsson Tel: 08-5782 9291
Publicerad: 16 april

Barn-och utbildningsförvaltningen ansvarar för Tyresös verksamheter inom grundskola, förskola och elevhälsa. I ansvarsområdet ligger även två friskolor och ytterligare en är under etablering. Förvaltningen har totalt ca 1500 medarbetare och är organiserad i nio rektorsområden, elevhälsa och stab.

Förvaltningschefen ska leda och utveckla en väl fungerande verksamhet med ekonomi i balans och tillsammans med sin ledningsgrupp arbeta för hög kvalitet inom barn- och utbildningsförvaltningens alla verksamheter. Rollen innebär ett övergripande ansvar för den pedagogiska verksamheten där kompetens, kvalitet samt effektiv och ändamålsenlig resursfördelning är i fokus. Förvaltningschefen ansvarar för att den genomgripande och bärande värdegrunden "En skola för var och en" omsätts och realiseras. Att ha ett helhetsperspektiv, mycket god förståelse för kvalitets- och verksamhetsutveckling är viktigt liksom att säkerställa en flexibel och effektivt organiserad skolverksamhet så att omställningar kan ske i verksamheten vid förändrad efterfrågan.

Förvaltningschefen rapporterar direkt till kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp. Därmed har chefen även ett ansvar för att bidra till det övergripande kommunuppdraget och till ett bra och gränsöverskridande samarbete med chefskollegorna inom kommunledningen.

Arbetsuppgifter
Inför barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen ansvara för den totala verksamheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen.Leda arbetet med att omsätta politiska mål till praktiska verksamhetsmål.Leda förvaltningens ledningsgrupp samt engagera sig i sina underställda chefers arbetssituation och kompetensutveckling.Skapa ett bra teamarbete i gruppen.Vara delaktig i kommunens tjänstemannaledningsgrupp.Företräda Barn- och utbildningsförvaltningen såväl internt i kommunen som externt ut i samhället.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning som är relevant för verksamhetsområdet samt erfarenhet av att arbeta som ledare på strategisk nivå i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande liksom erfarenhet från utbildningssektorn. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper
Som person är du en utvecklingsinriktad ledare som är självgående och synlig i organisationen. Du ska ha förmågan att skapa engagemang och delaktighet för att nå gemensamma mål. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och är duktig på att skapa och vidmakthålla goda relationer med såväl interna som externa aktörer. Som person är du lyhörd, stabil och klarar av att hantera och bemöta kritik på ett bra sätt. Du är en förebild för alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och organisationen.

Arbetet ställer höga krav på samverkan med politiker både i nämnd och i kommunstyrelse, med kommunens andra förvaltningar samt med fackliga organisationer.

Om tjänsten
Tillsvidare, heltid. Månadslön. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
Ulf Haraldsson, HR-chef, 08-5782 9291 Fackliga kontaktpersoner nås genom kommunens växel, 08-5782 9100

Ansökan 
Välkommen med din ansökan senast 9 maj.

 

Dela

Förvaltningschef Barn-och utbildningsförvaltningen

Arbetsgivare: Tyresö kommun
Sista ansökan: 2014-05-09
Placeringsort: Tyresö
Kontaktperson: Ulf Haraldsson Tel: 08-5782 9291
Publicerad: 16 april

Barn-och utbildningsförvaltningen ansvarar för Tyresös verksamheter inom grundskola, förskola och elevhälsa. I ansvarsområdet ligger även två friskolor och ytterligare en är under etablering. Förvaltningen har totalt ca 1500 medarbetare och är organiserad i nio rektorsområden, elevhälsa och stab.

Förvaltningschefen ska leda och utveckla en väl fungerande verksamhet med ekonomi i balans och tillsammans med sin ledningsgrupp arbeta för hög kvalitet inom barn- och utbildningsförvaltningens alla verksamheter. Rollen innebär ett övergripande ansvar för den pedagogiska verksamheten där kompetens, kvalitet samt effektiv och ändamålsenlig resursfördelning är i fokus. Förvaltningschefen ansvarar för att den genomgripande och bärande värdegrunden "En skola för var och en" omsätts och realiseras. Att ha ett helhetsperspektiv, mycket god förståelse för kvalitets- och verksamhetsutveckling är viktigt liksom att säkerställa en flexibel och effektivt organiserad skolverksamhet så att omställningar kan ske i verksamheten vid förändrad efterfrågan.

Förvaltningschefen rapporterar direkt till kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp. Därmed har chefen även ett ansvar för att bidra till det övergripande kommunuppdraget och till ett bra och gränsöverskridande samarbete med chefskollegorna inom kommunledningen.

Arbetsuppgifter
Inför barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen ansvara för den totala verksamheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen.Leda arbetet med att omsätta politiska mål till praktiska verksamhetsmål.Leda förvaltningens ledningsgrupp samt engagera sig i sina underställda chefers arbetssituation och kompetensutveckling.Skapa ett bra teamarbete i gruppen.Vara delaktig i kommunens tjänstemannaledningsgrupp.Företräda Barn- och utbildningsförvaltningen såväl internt i kommunen som externt ut i samhället.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning som är relevant för verksamhetsområdet samt erfarenhet av att arbeta som ledare på strategisk nivå i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande liksom erfarenhet från utbildningssektorn. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper
Som person är du en utvecklingsinriktad ledare som är självgående och synlig i organisationen. Du ska ha förmågan att skapa engagemang och delaktighet för att nå gemensamma mål. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och är duktig på att skapa och vidmakthålla goda relationer med såväl interna som externa aktörer. Som person är du lyhörd, stabil och klarar av att hantera och bemöta kritik på ett bra sätt. Du är en förebild för alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och organisationen.

Arbetet ställer höga krav på samverkan med politiker både i nämnd och i kommunstyrelse, med kommunens andra förvaltningar samt med fackliga organisationer.

Om tjänsten
Tillsvidare, heltid. Månadslön. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
Ulf Haraldsson, HR-chef, 08-5782 9291 Fackliga kontaktpersoner nås genom kommunens växel, 08-5782 9100

Ansökan 
Välkommen med din ansökan senast 9 maj.

 

Dela

Förvaltningschef

Social- och utbildningsförvaltningen
Arbetsgivare: Ludvika kommun
Sista ansökan: 2014-04-27
Placeringsort: Ludvika
Kontaktperson: Thomas Lagerström Tel: 0240-862 10 thomas.lagerstrom@ludvika.se
Kontaktperson: Hanna Lindgren Tel: 0240-867 62 hanna.lindgren@ludvika.se
Publicerad: 9 april

Ludvika kommun växer!

ABB och STRI är världsledande inom elkraftöverföring och investerar för framtiden. Spendrups bryggeri, Säfsen Resort och gruvindustrin är andra som satsar stort. Många flyttar hit och boende finns i alla former, alltid naturnära. Vi i Ludvika kommun är entusiastiska inför framtiden. För att lyckas ännu bättre behöver vi dig!

I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. Alla resurser riktade till barn- och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola och särskola, inkl Kostorganisation i egen regi, och också individ- och familjeomsorg. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.

Arbetsuppgifter
Förvaltningschefen har det strategiskt övergripande chefsansvaret för förvaltningens verksamheter inom förskola, grundskola, särskola och individ- och familjeomsorg, medan det operativa ansvaret utövas av avdelningschefer.

Som förvaltningschef ingår du i kommunens ledningsgrupp och kommer därigenom att omfattas av ett övergripande kommunansvar.

På nämndens uppdrag arbetar du för att uppnå målen och att genomföra uppdragen i enlighet med inriktnings-dokument och budget.

Ditt uppdrag är att utveckla verksamheten i enlighet med nämndens social- och utbildningsplan, i syfte att säkerställa kvalitet och resultat inom såväl förskola/skola som individ- och familjeomsorgen.

Förvaltningschefen har det övergripande chefsansvaret för förvaltningens ca 800 medarbetare och ansvarar för en budget om ca 470 miljoner kronor.

Kvalifikationer
Som förvaltningschef förutsätts du ha en relevant akademisk utbildning. Du ska ha kompetens/erfarenhet av pedagogisk verksamhet och gärna kunskap om socialtjänst. 

Du förväntas ha en flerårig erfarenhet av ledarskap och av strategiskt arbete i en politisk styrd organisation, liksom du förväntas ha en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, i såväl svenska som engelska. 

Du är tydlig och närvarande i ditt ledarskap. Du har en förmåga att inge förtroende, att motivera andra och genom det nå resultat.

Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidare med tillträde snarast enligt överenskommelse. Placeringsort är Ludvika.

Kontaktperson
Thomas Lagerström, kommunchef, tel: 0240-862 10, thomas.lagerstrom@ludvika.se
Hanna Lindgren, ordförande, Social- och utbildningsnämnden, tel: 0240-867 62, hanna.lindgren@ludvika.se

Facklig kontaktperson
kontaktas via växeln, 0240-86 000.

Övrigt
Ludvika kommun har möjlighet att erbjuda dig som sökande medflyttandeservice, se www.samarkand2015.com 

Inför rekryteringsarbetet har Ludvika kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansökan 
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 27 april 2014. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.

Dela

Skolchef

Barn- och utbildningsförvaltningen
Arbetsgivare: Sävsjö kommun
Sista ansökan: 2014-04-23
Placeringsort: Sävsjö
Kontaktperson: Åke Blomqvist Tel: 0382-152 09
Kontaktperson: Per Thörnqvist Tel: 0382-152 03
Publicerad: 9 april

Välkommen till ett gott liv i barnvänliga Sävsjö. En liten kommun med stora möjligheter - mitt i Småland. Rik på upplevelser, kultur och natur. Expansivt näringsliv och härliga boendemöjligheter. Låt dina drömmar få plats - välj Sävsjö!

Verksamheten består av 10 förskolor, 6 grundskolor och fritidshem, en gymnasieskola, särskola, musikskola samt vuxenutbildning. Barn- och utbildningschefen har det övergripande chefsansvaret för förvaltningens ca 350 medarbetare och ansvarar för en budget om ca 260 Mkr. Förvaltningschefen ingår i kommunens ledningsgrupp.

För mer information: www.savsjo.se/

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill vara med och leda Sävsjö kommuns skolor mot våra mål och förverkliga dessa. Bland annat ska resultaten i skolan vara bland de tio - tjugo främsta i landet och alla elever ska trivas och utvecklas. 

För att nå framgång i uppdraget krävs långsiktigt arbete med att upprätthålla och vidareutveckla en god kvalitet i verksamheten. En viktig uppgift är att finna lösningar på de utmaningar skolan står inför när det gäller elevernas resultatutveckling och verksamhetens kompetensförsörjning i framtiden och samverka med politiker och fackliga företrädare i den processen. 

Kvalifikationer
Du är en engagerad ledare som ska leda och utveckla verksamheten med hjälp av vårt kvalitetsarbete och ett pedagogiskt fokus. 

Du har en relevant akademisk utbildning samt gedigen och väl dokumenterad erfarenhet av kvalificerat ledarskap inom skolområdet. Du är förtrogen med skollagen och har erfarenhet från skolrelaterade frågor. 

Du har vidare erfarenhet av att på ett framgångsrikt sätt leda andra mot tydliga mål. Du har ett flexibelt och tydligt arbetssätt och ett ledarskap som skapar engagemang och även låter andra ledare växa. God vana av att driva lednings- och utvecklingsarbete inom skolväsendet är andra viktiga erfarenheter för att lyckas i befattningen. 

Meriterande är erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation. 

Du har stor ekonomisk förståelse, är kommunikativ och utvecklings-orienterad. I din ledarroll är du engagerad, trygg och tydlig och har förmågan att få med dig dina medarbetare. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Kontaktpersoner
Åke Blomqvist
Personalchef
Telefon: 0382-152 09

Per Thörnqvist
Kommunchef
Telefon: 0382-152 03

Gerald Lichtenthäler
Vision
Telefon: 0382-154 77

Övrigt
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 

För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga Jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.

Ansökan
Senaste ansökningsdag: 2014-04-23

Dela

Barn- och utbildningschef

Arbetsgivare: Salems kommun
Sista ansökan: 2014-04-23
Placeringsort: Rönninge
Kontaktperson: Lovisa Jerdéus Tel: 070 790 01 17
Kontaktperson: Josefin Davidsson Tel: 073 569 31 40
Publicerad: 27 mars

Salem är den nära kommunen. Här är det nära till beslut och påverkan, nära till rekreation i naturreservat och lokal service. Stockholm nås på 30 minuter med bil eller tåg. Vi har ca 16000 invånare och närmare 1000 anställda. Vårt arbete genomsyras av värdeorden samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande. Våra verksamheter visar ofta mycket goda resultat.

Barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningschefens ansvar är att, på uppdrag av nämnd, styra, leda och följa upp förvaltningens verksamheter så att de politiska målen uppnås. Förskolan, grundskolan och gymnasiet utgör länkar i en och samma utbildningskedja, som ska ge alla goda förutsättningar för vidare studier eller för yrkeslivet. I kommunen finns förutom förskolor, en gymnasieskola, fyra grundskolor och tre friskolor. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar bl. a med att bereda ärenden till nämnd, se till att politiska beslut effektueras, uppföljning och tillsyn av fristående verksamheter, information till allmänheten och placering i förskola. Barn – och utbildningsförvaltningen ansvarar även för kommunens vuxenutbildning.

Om arbetet
Barn- och utbildningschefens ansvar är att, på uppdrag av nämnd, styra, leda och följa upp förvaltningens verksamheter så att de politiska målen uppnås. För att nå framgång i uppdraget krävs långsiktigt arbete med att upprätthålla och vidareutveckla en god kvalitet i verksamheten. En viktig uppgift är att finna lösningar på de utmaningar skolan står inför när det gäller elevernas resultatutveckling och verksamhetens kompetensförsörjning i framtiden. Barn- och utbildningschefen har det övergripande chefsansvaret för förvaltningens ca 500 medarbetare och ansvarar för en budget om ca 450 mkr. Förvaltningschefen ingår i kommundirektörens ledningsgrupp och förväntas där, tillsammans med sina kolleger, ta ett övergripande ansvar för hela Salems utveckling.

Din profil
Vår nya Barn- och utbildningschef ska ha relevant akademisk utbildning samt ha pedagogisk insikt. Erfarenhet av att på ett framgångsrikt sätt leda andra, inklusive chefer, mot tydliga mål. För framgång i rollen behövs ett flexibelt och tydligt arbetssätt och ett ledarskap som skapar engagemang och delaktighet. God vana av att driva lednings- och utvecklingsarbete inom skolväsendet är andra viktiga erfarenheter för att lyckas i befattningen. Det är också viktigt att ha goda kunskaper om IKT och dess möjligheter att stödja och utveckla lärande. Meriterande är erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation.

Välkommen till ett viktigt arbete, som från grunden bidrar till att göra Salems kommun till en än mer attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i.

Eventuella frågor besvaras av Boardtalks konsulter Lovisa Jerdéus, 070 790 01 17 eller Josefin Davidsson 073 569 31 40. Visa ditt intresse snarast, dock senast 23 april, via www.boardtalk.se. Bifoga där ett cv och ett kortare brev.

Dela