Enhetschef

till Utredningsenheten för barn och unga
Arbetsgivare: Karlstads kommun
Sista ansökan: 2014-09-13
Placeringsort: Karlstad
Kontaktperson: Ulla Eklund Tel: 054-5404977
Publicerad: 27 augusti

Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och utveckla koncernen Karlstads kommun?

Hos oss får du 7 000 arbetskamrater inom 600 olika yrken. Tillsammans arbetar vi för att uppnå visionen om att skapa tillväxt och en god livskvalitet med målet att bli 100 000 invånare. 

Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen erbjuder ett brett utbud av stöd och hjälp inom individ- och familjeomsorg, ekonomi och arbetsmarknad. Vi arbetar också med att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningen är även ansvarig för frågor som rör tobak och alkohol - såväl förebyggande arbete som tillstånd och tillsyn. 

Arbetsbeskrivning
Familjeavdelningens uppdrag är att bedöma behov av trygghet och säkerhet hos utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Avdelningen består av 6 enheter i en funktionsindelad organisation. Vi utreder och ger insatser jml SoL och LVU, ger råd och stöd inom det familjerättsliga området, tar emot ensamkommande barn och unga samt har en egen öppenvårdsenhet. 

Vi söker till Familjeavdelningens utredningsenhet en enhetschef, då vi kommer att dela befintlig enhet till två mindre enheter med varsin chef. Varje enhet beräknas få runt 20 medarbetare. Enheternas uppdrag är att utreda och tillsätta insatser jml SoL och LVU för barn 0 - 18 år som far illa. Verksamheten inrymmer också myndighetsutövningen för ensamkommande barn samt ett Barnahus som sker i samverkan med länets övriga kommuner samt åklagare, polis, BUP och barn och ungdomsmedicin. 

Som enhetschef har du ansvar för budget, personal och verksamhetsutveckling. Du kommer att få ca 20 engagerade medarbetare som är socialsekreterare och ärendehandledare. Till din hjälp finns också avdelningesn administratörer samt stabsfunktioner. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och förvaltningens chefsgrupp. 

Du kommer att som ny chef få introduktion med mentor och kommer att få genomgå kommunens kompetensprogram "Ny som chef" som löper under ett år. 

Familjeavdelningen är en avdelning med många duktiga medarbetare och en spännande verksamhet i ständig förändring utifrån nya förutsättningar och krav. Du kommer att ha nära samarbete med övriga enheter inom avdelningen liksom externa samarbetspartner. 

Kvalifikationer
Socionomexamen.

Vi vill att du har flerårig erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning runt barn och unga. Du behöver också ha god beslutsförmåga samt vara duktig på att kommunicera med dina medarbetare och samarbetspartner. Du ska ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och förmåga att hantera och härbärgera svåra situationer. Vi ser gärna att du har chef och ledarerfarenhet.

B-körkort är ett krav. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Ansök senast: 13 september 2014
Referensnummer: A415412
Antal arbetstillfällen: 1

Kontaktperson
Ulla Eklund
Avdelningschef
054-5404977

Facklig företrädare
Esteri Nilsson 
Vision
054-5404758

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela

Verksamhetschef

Vård- och omsorgsförvaltningen
Arbetsgivare: Lunds kommun
Sista ansökan: 2014-09-14
Placeringsort: Lund
Kontaktperson: Seth Pettersson Tel: 046-35 82 02
Publicerad: 27 augusti

Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 114 300 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.

Arbetsuppgifter
Vård- och omsorgsförvaltningen har ansvar för stöd, service och omvårdnad för äldre och för brukare med funktionsnedsättning. Verksamheten svarar för insatser till totalt cirka 4000 brukare.

Vi söker nu en verksamhetschef till vår organisation för hemvård, rehabilitering och service för seniorer. Budgetomslutningen för verksamhetsområdet är 450 mnkr. Verksamheten omfattar 12 hemvårdsenheter, korttids- och växelvård, dagverksamhet, vård- och omsorgsjour, seniorverksamhet, restauranger, anhörigstöd och volontärverksamhet. För hemvården har Lunds kommun infört valfrihet enligt LOV vilket innebär att denna del av verksamheten är konkurrensutsatt. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina enhetschefer leda och vidareutveckla verksamheten. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du förväntas bidra till att skapa en verksamhet som håller en hög kvalité med nöjda brukare samt ha förmåga att skapa ett gott arbetsklimat.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har sociala omsorgsprogrammet eller annan lämplig högskoleutbildning och har erfarenhet av ledarskap i en politiskt styrd organisation. Du bör ha erfarenhet av att leda genom andra. Vi förutsätter att du har kännedom om lagstiftningen inom området. I ditt ledarskap ska du vara verksamhetsorienterad, utvecklingsorienterad, relationsorienterad, smart och trygg. Du ska vara målmedveten och resultatinriktad och ha förmåga att se helheten. Som person är du prestigelös, har en god social kompetens och en hög integritet. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.

Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2014-09-14
Referensnummer: VOO 58/2014 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontakt
Namn: Seth Pettersson
Titel: Förvaltningschef
Telefon: 046-35 82 02

Fackliga företrädare
Namn: Fackliga representanter
Titel: Nås via kommunens växel telefon: 046-35 50 00

Dela

Chef för Individ- och familjeomsorgen

Arbetsgivare: Valdemarsviks kommun
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Valdemarsvik
Kontaktperson: Conny Besterman Tel: 0706-181162
Publicerad: 14 augusti

Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Kommunen har cirka 7600 invånare. Här finns en enastående natur med skogen och kommunen är en pärla vid Östersjöns enda fjord, Valdemarsviken. Vi befinner oss i ett utvecklingsskede samtidigt som vi står inför ett generationsskifte och därför har behov av att rekrytera medarbetare som vill vara med i det spännande arbetet med att forma kommunens framtida stöd- och omsorgsarbete.

Sektor stöd och omsorg har cirka 250 medarbetare som arbetar inom socialtjänst, äldreomsorg och med funktionshindrade eller inom hälso- och sjukvård. Vårt uppdrag är omfattande och en viktig del av den samhällsservice vi vill ge våra kommuninnevånare. Inom sektor omsorg söker vi nu en chef som är direkt underställd Socialchefen.

Uppdraget
Individ och familjeomsorgen i Valdemarsviks kommun är just nu inne i en positiv och spännande utvecklingsfas. IFO chefen är direkt underställd socialchefen och ingår i sektor stöd och omsorgs ledningsgrupp. Du kommer också att medverka som kommunens representant i länsövergripande sammanhang. Som IFO chef har du ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, personalfrågor, budget och kvalitetsuppföljning. Verksamheten har under det senaste året genomgått en organisationsförändring och i jobbet som IFO chef ingår att fortsätta att arbeta vidare med verksamhetens utformning.

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med möjligheter att forma utvecklingen inom IFO.

Den vi söker ska vara tydlig och trygg i sin chefs- och ledarroll. Du ska kunna tänka långsiktigt och strategiskt, förstå konsekvenser av olika beslut samt ha mod och förmåga att kommunicera i verksamheten.

Vi söker
Dig som har socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning samt har bred erfarenhet inom individ och familjeomsorgen eller motsvarande verksamhet. Vi vill att du är väl förtrogen med organisatoriska och strategiska frågor samt lagstiftningen inom socialtjänstens område. Har du chefserfarenhet är det givetvis meriterande, men för rätt person kan det här uppdraget även vara ett första chefsuppdrag.

Vidare ska du ha erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och aktörer inom det sociala området. Det är en fördel om du har erfarenhet av ledningsarbete i en politiskt styrd organisation. 

Vi erbjuder
Ett spännande och utvecklande chefsuppdrag i en organisation som befinner sig i en utvecklingsfas. Det finns goda möjligheter till egen utveckling som chef och ledare inte bara genom ett lärande i vardagen, utan även via olika utvecklingsprogram.

För mer information om tjänsten, kontakta AS&B Rekrytering, Conny Besterman, 0706-18 11 62 eller Eva Högsberg, 0706-18 11 58.

Välkommen med din ansökan!

Mer information
För mer information ring Conny Besterman på AS&B, tel 0706-181162.

Ansök senast den 31 augusti 2014.

Dela

Chef för medborgarkontoret

Grums kommun söker chef för medborgarkontoret
Arbetsgivare: Grums kommun
Sista ansökan: 2014-05-26
Placeringsort: Grums
Kontaktperson: Annika Lomarker, kommunchef Tel: 0555-42145
Kontaktperson: Benny Eileryd, Vision Tel: 0555-42124
Publicerad: 27 maj

Grums kommun har ca 9 000 invånare och ligger vid Vänerns strand 20 minuters bilfärd från Karlstad. I Grums kommun finns de fördelar den lilla kommunen kan erbjuda. Här finns närhet på alla sätt - till natur och vatten, till aktivitet och engagemang, till service och handel och inte minst människor emellan.

Grums kommuns Medborgarkontor och dess kundtjänst utgör "en väg in" till kommunen för den som är invånare eller företagare. Medborgarkontoret ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, stadsbyggnad, biståndsbedömning för SOL och LSS, konsumentrådgivning, stöd till näringslivet, avgiftshantering, ansökan om barnomsorg och turistinformation. På medborgarkontoret jobbar personal som har mycket direktkontakt med medborgare och företagare. Kontakten kan innebära råd, vägledning och beslut.

Arbetsuppgifter
Uppdragsbeskrivning:
Samordna all verksamhet som ingår i området.
Ett övergripande ansvar för hela verksamhetsområdet, innebärande ekonomiskt ansvar, arbetsledaransvar och personalansvar.
Driva utvecklingen av verksamheten och se till att bra rutiner och strukturer finns och att arbetet bedrivs effektivt.
Utveckla medborgarkontakt och dialogen med medborgarna i syfte att utveckla kundhanteringen.
Utveckla samarbetet med företagarna och vara ett stöd.

Kvalifikationer
Kunskapskrav:
Akademisk examen eller utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Kunskap och erfarenhet från att leda personal och att arbeta med verksamhetsutveckling.
Kunskap om juridik och erfarenhet av myndighetsutövning.
Kunskaper om ärendehantering och ekonomi.
Kunskaper om den kommunala förvaltningen och den politiska organisationen.
Kunskaper för att kunna samordna och utveckla en kommunal organisation utifrån ett kundfokus.

 

Dela