Tre områdeschefer

Arbetsgivare: Södertälje kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Södertälje
Kontaktperson: Gilda Johansson Tel: 08-523 014 82
Publicerad: 10 september

Tre områdeschefer

• barn och ungdom
• försörjningsstöd
• vård- och omsorgsboende

Är du redo för Södertälje?

Läs mer och hör oss berätta på www.sodertalje.se/ledigajobb

Kontakt
Gilda Johansson
Socialdirektör
Tel: 08-523 014 82

Kjell Sjundemark
Biträdande socialdirektör
Tel: 08 5230 4927

Fackliga företrädare nås via kommunens växel: Tel: 08-523 010 00

Dela

Anbudsansvarig äldreomsorg

Attendo söker en engagerad anbudsansvarig för äldreomsorg
Arbetsgivare: Attendo Skandinavien Äldreomsorg
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Danderyd
Kontaktperson: Emanuel Ekström Tel: 076-1070234 emanuel.ekstrom@attendo.se
Publicerad: 1 september

Som anbudsansvarig kommer du arbeta operativt och strategiskt med alla anbud, entreprenader, LOV, och ramavtal inom äldreomsorgen. Arbetet innefattar även att utveckla anbuden och anbudsarbetet.

Driva det operativa anbudsarbetet innebär bland annat:
• Koordinera hela anbudsprocessen från beställning av förfrågningsunderlag till paketering av färdiga anbud
• Stödja skribenter och regionchef att ta fram anbud
• Kvalitetssäkra anbudet före inlämning
• Delta och hjälpa regionen med anbudspresentationer
Driva utveckling av anbudsarbetet och texter
• Utvärdera och analysera egna anbud för att finna styrkor och svagheter
• Analysera konkurrentanbud
• Bygga kunskapsbank för anbudsarbetet
• Hålla i utbildningar om anbudsarbete och anbudsskrivande, och anbudspresentationer

För att trivas i rollen behöver du tycka om både analytiskt arbete, att läsa, utvärdera, och utveckla texter, men även att driva anbudsprocessen i högt tempo. Anbudsansvarig är en viktig roll då anbudsarbetet är en affärskritisk process.

Du har högskole- eller universitetsutbildning. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av linjearbete, operativt anbudsarbete, och projektledning. Som person ska du kunna skifta perspektiv och arbeta operativt mot linjeverksamheten, men också analytiskt.

Du blir en del av Attendo Skandinavien Äldreomsorgs marknadsfunktion. Tjänsten innebär visst resande inom Sverige.

Dela

Chef för medborgarkontoret

Grums kommun söker chef för medborgarkontoret
Arbetsgivare: Grums kommun
Sista ansökan: 2014-05-26
Placeringsort: Grums
Kontaktperson: Annika Lomarker, kommunchef Tel: 0555-42145
Kontaktperson: Benny Eileryd, Vision Tel: 0555-42124
Publicerad: 27 maj

Grums kommun har ca 9 000 invånare och ligger vid Vänerns strand 20 minuters bilfärd från Karlstad. I Grums kommun finns de fördelar den lilla kommunen kan erbjuda. Här finns närhet på alla sätt - till natur och vatten, till aktivitet och engagemang, till service och handel och inte minst människor emellan.

Grums kommuns Medborgarkontor och dess kundtjänst utgör "en väg in" till kommunen för den som är invånare eller företagare. Medborgarkontoret ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, stadsbyggnad, biståndsbedömning för SOL och LSS, konsumentrådgivning, stöd till näringslivet, avgiftshantering, ansökan om barnomsorg och turistinformation. På medborgarkontoret jobbar personal som har mycket direktkontakt med medborgare och företagare. Kontakten kan innebära råd, vägledning och beslut.

Arbetsuppgifter
Uppdragsbeskrivning:
Samordna all verksamhet som ingår i området.
Ett övergripande ansvar för hela verksamhetsområdet, innebärande ekonomiskt ansvar, arbetsledaransvar och personalansvar.
Driva utvecklingen av verksamheten och se till att bra rutiner och strukturer finns och att arbetet bedrivs effektivt.
Utveckla medborgarkontakt och dialogen med medborgarna i syfte att utveckla kundhanteringen.
Utveckla samarbetet med företagarna och vara ett stöd.

Kvalifikationer
Kunskapskrav:
Akademisk examen eller utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Kunskap och erfarenhet från att leda personal och att arbeta med verksamhetsutveckling.
Kunskap om juridik och erfarenhet av myndighetsutövning.
Kunskaper om ärendehantering och ekonomi.
Kunskaper om den kommunala förvaltningen och den politiska organisationen.
Kunskaper för att kunna samordna och utveckla en kommunal organisation utifrån ett kundfokus.

 

Dela