Avdelningschef

till individ- och familjeomsorg
Arbetsgivare: Linköpings kommun
Sista ansökan: 2014-04-28
Placeringsort: Linköping
Kontaktperson: Anita Lhådö Tel: 0706-070078
Kontaktperson: Sabina Bajraktarevic Tel: 013-20 66 57
Publicerad: 9 april

Socialförvaltningen är en myndighetsförvaltning med ca 320 medarbetare. Socialchefen är ansvarig för förvaltningens tre huvudområden, ekonomisk bistånd, individ- och familjeom­sorg samt äldre och funktionsnedsatta. Socialförvaltningen har avdelningschefer och gruppchefer för de olika verksamhetsområdena. Inom förvaltningen finns en personalchef, en ekonom och en administrativ chef.

Avdelningschef till individ och familjeomsorg, Socialförvaltningen

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner och kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter.

Det är en spännande organisation att arbeta inom, där jämställdhet, mångfald och respekt för allas lika värde är en självklarhet. Det finns många anledningar att välja oss som arbetsgivare. Framför allt erbjuder vi stora möjligheter för dig att utvecklas, både i din yrkesroll och som individ. Linköpings kommun är också en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig!

Arbetsuppgifter
Socialförvaltningen i Linköpings kommun har att svara för myndighetsutövning enligt främst Socialtjänstlagen. Inom avdelningen för individ och familjeomsorg (IFO) arbetar drygt 100 medarbetare. Avdelningen leds av två avdelningschefer och elva gruppchefer. Avdelningens huvudsakliga uppdrag är att utöva myndighetsutövning vad gäller att utreda ansökningar och anmälningar rörande barn, ungdomar och vuxna samt följa upp beviljade insatser enligt SoL, LVU samt LVM. 

Du ska vara en av två avdelningschefer inom avdelningen för individ och familjeomsorg och är direkt underställd socialchefen. Uppdraget innebär att, i dialog med socialchefen samt förvaltningens ledningsgrupp styra, leda, utveckla och följa upp verksamheten. För att fullgöra ditt uppdrag har Du fem gruppchefer direkt underställda dig.

Tillsammans med din kollega ansvarar Du för att arbeta utifrån helhetssyn så att avdelningen uppnår fastställda resultat samt att avdelningens resultat bidrar till att förvaltningen levererar i enighet med fastställt uppdrag, mål samt efterfrågad kvalitet. Du har ett övergripande ansvar för att personalprocesser inom din avdelning efterlevs och riktlinjer följs. Du har ansvar för avdelningens samlade ekonomi samt ska verka för förvaltningens ekonomiska ram hålls och används resurseffektivt. Du har direkt personal, ekonomi samt verksamhetsansvar för de gruppchefer som är direkt underställda dig.

Kvalifikationer
Vi söker Dig som har akademisk examen, gärna med socialjuridisk inriktning, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat vis. Du har gedigen erfarenhet av verksamhetsområdet samt erfarenhet från ledande befattningar. Vi förutsätter att du har erfarenhet av kommunal verksamhet.

Du ska ha ett genuint intresse av att utveckla IFO verksamhet och har en klar vision av hur detta skall ske. Ditt arbetssätt är strukturerat och målstyrt. Du är lugn och trygg med ett gott omdöme och har förmåga att på ett balanserat sätt hantera olika situationer. Du är analytisk, tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du är tydlig i din kommunikation och du förmår att skapa och vidmakthålla goda och respektfulla relationer. Du har tidigare arbetat med utvecklings- och förändringsarbete samt har god förmåga att samarbeta. Du är självgående och har en god förmåga till självständigt ställningstagande men också en team spelare som ser att samarbete berikar. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift och är van att tala inför andra.

Våra arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade och ansvarsfulla medarbetare med hög kompetens, där ett öppet arbetsklimat råder och mångfald bejakas. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid ledaregenskaper förutom de personliga förmågorna.

För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! 

För mer information: http://www.linkoping.se

Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig!

Villkor
För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen).

Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant.

Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Efter överenskommelse, senast 2014-08-01
Anställningens omfattning: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%

Ansökan
Arbetsgivarens referensnummer: 2014/509
Sista ansökningsdatum: 2014-04-28

Kontaktpersoner
Anita Lhådö/Socialchef (vid frågor om tjänsten)
0706-070078

Sabina Bajraktarevic (övriga frågor)
013-20 66 57

Fackliga representanter
Joakim Söderlund /Akademikerförbundet SSR
013-20 78 54

Lillemor Åkerblad/Akademikerförbundet SSR
013-20 89 23

Monica Kugelberg/Vision
013-20 65 80

Dela