Förvaltningschef

Vill du vara med och forma framtiden tillsammans med oss?
Arbetsgivare: Ljungby kommun
Sista ansökan: 2014-08-18
Placeringsort: Ljungby
Kontaktperson: Roland Eiman Tel: 0372-789112 roland.eiman@ljungby.se
Publicerad: 3 juli

Arbetsplatsbeskrivning
I sydvästra Småland, längs med E4:an, ligger Ljungby kommun med ca 27 400 invånare. Här njuter vi av natur, skog och sjö året runt. Tar del av det rika kulturlivet, besöker rikskända museer och ser idrott på hög nivå. Ljungby kommun är kommunens största arbetsgivare med över 2600 medarbetare inom 260 olika yrken. Vi tycker att medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Ljungby kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Miljö- och byggförvaltningen består av tre avdelningar, miljö-, bygg- och plan. Antal medarbetare är cirka 20 personer.

Arbetsbeskrivning
Som förvaltningschef ska du leda, planera och utveckla arbetet vad avser miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden, bygglovsverksamhet och fysisk planering samt ta en aktiv del i kommunens utvecklingsarbete. Arbetet kräver ett övergripande kommunperspektiv samt förmåga att utifrån politiska beslut utveckla, effektivisera och förändra verksamheten. Tillgänglighet och hög servicenivå är högt prioriterat för förvaltningen.
Du är verksamhetens ansikte utåt och kan med hjälp av medarbetarna vidareutveckla verksamheten och personalen inom förvaltningen. Du ingår i kommunens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning – gärna med juridiska kunskaper inom ansvarsområdet – samt erfarenhet av ledarskap, gärna som förvaltningschef i en kommun. Du är insatt i plan- och bygglagen, miljöbalken samt annan lämplig lagstiftning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.

Personliga egenskaper
Som ledare är du tydlig och rak, har stor tilltro till dina medarbetares förmåga och kunskap. Du kan motivera, skapa engagemang och delaktighet, ge ansvar och utveckla människor. Eftersom du har helhetsansvaret för förvaltningen är det också viktigt att du är strukturerad, kan delegera och har god prioriteringsförmåga. Du är en god kommunikatör och har lätt för att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet och ställer stora krav på din förmåga att samarbeta och skapa ett positivt utvecklings- och arbetsklimat.

Övrigt
B-körkort är ett krav.

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast.

Ljungby kommun tillämpar individuell lönesättning ange därför löneanspråk.

 

Dela

Stadsarkitekt

Vill du vara med och forma framtiden tillsammans med oss?
Arbetsgivare: Ljungby kommun
Sista ansökan: 2014-08-18
Placeringsort: Ljungby
Kontaktperson: Roland Eiman Tel: 0372-789112 roland.eiman@ljungby.se
Publicerad: 3 juli

Arbetsplatsbeskrivning
I sydvästra Småland, längs med E4:an, ligger Ljungby kommun med ca 27 400 invånare. Här njuter vi av natur, skog och sjö året runt. Tar del av det rika kulturlivet, besöker rikskända museer och ser idrott på hög nivå. Ljungby kommun är kommunens största arbetsgivare med över 2600 medarbetare inom 260 olika yrken. Vi tycker att medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Ljungby kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Miljö- och byggförvaltningen består av tre avdelningar, miljö-, bygg- och plan. Antalet medarbetare är cirka 20 personer som arbetar med bland annat bygglov, fysisk planering, livsmedelstillsyn samt hälso- och miljöskydd.

Arbetsbeskrivning
Stadsarkitekten i Ljungby kommun har en huvudfunktion i stadsbyggnadsfrågor, är en resursperson för främst plan- och byggavdelningarna, men även för kommunens övriga verksamhet och för allmänheten. Din roll är att ha ett helhetsperspektiv inom den fysiska planeringen och samhällsutvecklingen i kommunen.

I din roll som stadsarkitekt vill vi att du på ett självklart och trovärdigt sätt leder och deltar i arbetet med stads- och landsbygdsutveckling. Ljungby kommun arbetar med flera spännande stadsutvecklingsprojekt såsom förnyelse av Ljungby centrum och omformningen av ett före detta industriområde beläget vid ån Lagan i centrala Ljungby stad. Du kommer även att delta i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan där vi har en hög ambition vad gäller medborgardialog och digitala lösningar.
Du kommer att vara en nyckelperson på plan- och byggavdelningen med din kompetens inom fysisk planering, arkitektur, gestaltning och kulturmiljö.
Utifrån din kompetens kan det bli aktuellt att bli chef eller samordnare för någon av förvaltningens avdelningar.
Vi är övertygade att du i egenskap av stadsarkitekt blir en inspirerande samtalspart och talesman när det gäller kommunens fysiska utveckling till glädje och nytta för Ljungbyborna, för våra förtroendevalda och för berörda medarbetare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen och arbetslivserfarenhet inom arkitektur eller fysisk planering. Du har goda kunskaper inom relevant lagstiftning, i första hand plan- och bygglagen.

Du har medborgarfokus, vilket innebär att du ger god service enkelt, tydligt och rättsäkert utan att krångla till det. Arbetet kräver att du är lyhörd, har lätt att samverka med andra och har god förmåga att kommunicera. Hos oss innebär detta att du kan göra ditt budskap begripligt för andra i både tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid initiativförmåga, att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar ditt arbete och driver dina processer vidare. Miljö- och byggförvaltningen är en viktig aktör i frågor som rör samhällsutveckling, varför det är viktigt att du har ett intresse för samhällsfrågor. Det är meriterande om du har ledarerfarenhet liksom erfarenhet från att driva mer komplexa utvecklingsprojekt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha god datavana samt goda kunskaper inom svenska språket och du ska ha körkort för personbil.

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snrast

Ljungby kommun tillämpar individuell lönesättning, ange därför löneanspråk.

Dela

Chef för medborgarkontoret

Grums kommun söker chef för medborgarkontoret
Arbetsgivare: Grums kommun
Sista ansökan: 2014-05-26
Placeringsort: Grums
Kontaktperson: Annika Lomarker, kommunchef Tel: 0555-42145
Kontaktperson: Benny Eileryd, Vision Tel: 0555-42124
Publicerad: 27 maj

Grums kommun har ca 9 000 invånare och ligger vid Vänerns strand 20 minuters bilfärd från Karlstad. I Grums kommun finns de fördelar den lilla kommunen kan erbjuda. Här finns närhet på alla sätt - till natur och vatten, till aktivitet och engagemang, till service och handel och inte minst människor emellan.

Grums kommuns Medborgarkontor och dess kundtjänst utgör "en väg in" till kommunen för den som är invånare eller företagare. Medborgarkontoret ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, stadsbyggnad, biståndsbedömning för SOL och LSS, konsumentrådgivning, stöd till näringslivet, avgiftshantering, ansökan om barnomsorg och turistinformation. På medborgarkontoret jobbar personal som har mycket direktkontakt med medborgare och företagare. Kontakten kan innebära råd, vägledning och beslut.

Arbetsuppgifter
Uppdragsbeskrivning:
Samordna all verksamhet som ingår i området.
Ett övergripande ansvar för hela verksamhetsområdet, innebärande ekonomiskt ansvar, arbetsledaransvar och personalansvar.
Driva utvecklingen av verksamheten och se till att bra rutiner och strukturer finns och att arbetet bedrivs effektivt.
Utveckla medborgarkontakt och dialogen med medborgarna i syfte att utveckla kundhanteringen.
Utveckla samarbetet med företagarna och vara ett stöd.

Kvalifikationer
Kunskapskrav:
Akademisk examen eller utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Kunskap och erfarenhet från att leda personal och att arbeta med verksamhetsutveckling.
Kunskap om juridik och erfarenhet av myndighetsutövning.
Kunskaper om ärendehantering och ekonomi.
Kunskaper om den kommunala förvaltningen och den politiska organisationen.
Kunskaper för att kunna samordna och utveckla en kommunal organisation utifrån ett kundfokus.

 

Dela