Avdelningschef

vid social- och miljöavdelningen
Arbetsgivare: Ålands landskapsregering
Sista ansökan: 2014-10-01
Placeringsort: Mariehamn
Kontaktperson: Dan E Eriksson Tel: +35818 25170
Publicerad: 15 september

Åland är ett självstyrt, demilitariserat och enspråkigt svenskt landskap med rätt att stifta egna lagar inom de områden som självstyrelselagen anger. På Åland bor ca 29.000 invånare och varje år besöks landskapet av ett stort antal turister. Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning har till uppgift att sköta landskapets förvaltning, biträda landskapsregeringen och ge service till allmänheten. Här arbetar ca 440 personer.

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö. Avdelningen har bland annat till uppgift att utveckla, planera, samordna och följa upp social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården på Åland. Budgeten för social- och miljöavdelningens förvaltningsområde utgör drygt 127 miljoner euro. 

Det politiska ansvaret för verksamheten har landskapsregeringen och den minister som avdelningen är underställd. Avdelningschefen leder verksamheten vid social- och miljöavdelningen som är indelad i tre byråer; socialvårdsbyrån, hälso- och sjukvårdsbyrån samt miljöbyrån. Vid avdelningen arbetar ca 20 personer. Avdelningschefen ingår i allmänna förvaltningens ledningsgrupp.  

Vi söker en avdelningschef med uppgift att leda och utveckla social- och miljöavdelningen.

I tjänsten som avdelningschef ingår också att:

bistå och informera landskapsregeringen och den minister som är ansvarig för avdelningen i de ärenden som ligger inom avdelningens verksamhetsområde

fördela och prioritera avdelningens ärenden och andra uppgifter mellan byråerna

handlägga ärenden som rör avdelningens personal

tillsammans med den övriga förvaltningsledningen delta i ledningen och utvecklingen av arbetet vid allmänna förvaltningen.

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier och innehåller en lämplig ämneskombination samt erfarenhet av ledarskap och förvaltningsuppgifter.

Därutöver lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmåga. Vi söker en person som kan leda utvecklingsarbete, skapa delaktighet och engagemang, kommunicera och samarbeta.

Anställningen inleds omgående eller enligt överenskommelse. Prövotid kan bli aktuell. Lön betalas enligt löneklass A 28 (4.448 -5.647 euro). 

Närmare upplysning om tjänsten ger förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson telefon +35818 25170.

Mer information om landskapsregeringens allmänna förvaltning och tjänsten som avdelningschef hittar du i:

Landskapslag (1998:70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning (2006/91).

Landskapsförordning (2011:35) om landskapsregeringens allmänna förvaltning.

www.regeringen.ax, Lagstiftning

Välkommen med din ansökan som ska vara registraturen tillhanda senast den 1 oktober 2014 kl. 16.15 på registrator@regeringen.ax eller adressen Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 Mariehamn.  

Dela

Miljöchef

Arbetsgivare: Strängnäs kommun
Sista ansökan: 2014-09-28
Placeringsort: Strängnäs
Kontaktperson: Marie Jonsson Tel: 0152-293 65
Kontaktperson: Kristiina Söderlind Tel: 0152-291 65
Publicerad: 15 september

Arbetsplatsbeskrivning
Strängnäs kommun utvecklar individen, verksamheten och samhället! Våra 2 000 medarbetare verkar i en dynamisk organisation som gärna prövar nya vägar för att nå sina mål. Kommunens 33 500 invånare bor i attraktiva tätorter som Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen, eller i mindre orter med landsbygdskaraktär. Till Stockholm tar du dig på mindre än en timme. Strängnäs kommun är i en expansiv utvecklingsfas och vi behöver ha miljöaspekterna i fokus. Det pågår ett intensivt arbete med att bygga en värderingsstyrd organisation med utgångspunkt från det politiska beslutet att arbeta med ständiga förbättringar i hela förvaltningen. Samhällsbyggnadskontoret arbetar med rådgivning, myndighetsutövning och service inom områdena fysisk planering, mark- och exploatering, mät- och kartproduktion, bygglovhantering, energirådgivning samt miljö- och hälsoskydd. Kontoret har 50 medarbetare varav 10 på miljöenheten.

Arbetsbeskrivning
Som Strängnäs kommuns miljöchef kommer du att vara en viktig aktör under vår fortsatta resa. Du bidrar med tydlig riktning inom Samhällsbyggnadskontoret och tar Strängnäs som miljökommun vidare.

Ditt uppdrag är att
• kommunicera miljöfrågor dels till politiker, medborgare och företagare och dels inom kommunförvaltningen.
• verka för att de politiska målen och goda resultat inom miljö- och hälsoskydd uppnås.
• driva effektivitets- och utvecklingsarbete inom verksamheten.
• genomföra aktiviteter som bidrar till att en god hälsa uppnås och upprätthålls i kommunen
• säkerställa kompetent och rättssäker ärendehantering, tillsyn och kontroll inom området.
• medverka i det regionala samarbetet.
• ta arbetsmiljö-, budget– och personalansvar.
• Bidra till kontorets ledningsarbete.

Kvalifikationer

Utbildning: Du har högskoleexamen inom miljö- och hälsoskyddsområde. Giltigt B-körkort fodras.

Erfarenhet: Du har erfarenhet av att arbeta med miljö- och hälsoskyddsfrågor och gärna även inom livsmedelsområdet. Du har varit chef med personalansvar och har ett omvittnat gott ledarskap.

Vidare har du: 

Förmåga att

Ha medborgarnas behov i centrum
Fatta beslut, styra mot resultat och skapa engagemang
Arbeta för hållbara lösningar
Utveckla medarbetare och organisationen
Skapa öppenhet och tydlighet i verksamheten
Visa respekt, ha integritet och stå upp för din verksamhet och roll

Vilja och färdighet för att

Skapa uthålliga relationer både internt och externt
Visa lyhördhet och hantera konflikter
Handla i enlighet med fattade beslut
Arbeta strukturerat och med gott omdöme
Våga pröva nytt 

Dessutom har du en stark inre drivkraft, god självinsikt och mod att leda i utveckling. Du finner lust och glädje för uppdraget inom samhällsnyttan.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan
Sista ansökningsdatum: 2014-09-28
Ange referensnummer: 261/14

Lön
Löneform: Månadslön

Kontaktpersoner
Marie Jonsson
Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0152-29365

Kristiina Söderlind
Personalchef
Telefon: 0152-29165

Fackliga företrädare
Namn: Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0152-29100

Övrig info
Som sökande ber vi dig att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som kommun omfattas vi av offentlighetsprincipen och innebär att vi är skyldiga att lämna ut ansökningshandlingar som begärs av allmänheten och massmedia. Strängnäs kommun har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Dela

Planchef

Vill du vara med och bygga Värmdö kommun, Skärgårdens mötesplats?
Arbetsgivare: Värmdö kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Gustavsberg
Kontaktperson: Marie Soldin, konsult Assessio Tel: 08-775 09 49
Kontaktperson: Henrik Lundberg, Samhällsbyggnadschef Tel: 08-570 481 71
Kontaktperson: Therese Kjellgren, HR-konsult Tel: 08-570 485 61
Publicerad: 29 augusti

Vill du arbeta brett med projekt som omfattar stadsbyggnad, husbyggnad, landskapsarkitektur i stad, landsbygd och skärgård? Vi söker nu dig som, i rollen som planchef, vill vara med att utveckla och bygga Värmdö kommun.

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Vi har många intressanta uppdrag, som planering och utbyggnad av centralorterna Gustavsberg, Hemmesta och Brunn, utveckling av Stavsnäs vinterhamn och omvandling av fritidshusområden till permanentboende. I centrala Gustavsbergs pågår planering med utbyggnad av ca 2000 bostäder som är ett av de största projekten inom kommunen.

Plan- och MEX-verksamheterna har en central roll i Värmdö kommuns samhällsbyggnad och sedan slutet av 2013 ingår de i en gemensam enhet. Den nya enheten består av en personalstyrka på cirka 23 stycken, där Plangruppen idag utgör ca 14 medarbetare.

Ditt uppdrag som Planchef blir att, med fullt personalansvar, leda personalen så att de kan utföra sitt arbete i enlighet med de strategiska målen. Inom ramen för detta blir ditt uppdrag att skapa rutiner och arbetsprocesser, ge trygghet och stabilitet till gruppen. Du verkar för att attrahera, utveckla, behålla kompetent personal och samordna externa konsulter.

Med fullt budgetansvar har du ansvar för verksamhetens ekonomi. Du har det övergripande ansvaret för planarbetets kvalitet, bidrar med kunskap om planprocessen och styr och ansvarar för att utveckla det projektinriktade arbetssättet.

Vidare kommer du att verka för att skapa samverkan och förståelse med mark- och exploateringsgruppen och tillsammans med övriga medarbetare verka för samordning och styrning av stadsbyggandet. Vi ser även att du arbetar för att säkra ett nära samarbete med olika kontaktytor inom kontoret, allmänheten och exploatörer.

Som planchef ingår du i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till Samhällsutvecklingschefen som i sin tur rapporterar till chefen för Samhällsbyggnadskontoret.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun.

Vi söker dig som är utbildad arkitekt eller planarkitekt. Du har flerårig planerfarenhet, där du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med planprocessen och PBL. Vidare har du ledarerfarenhet, tidigare budgetansvar samt erfarenhet från arbete inom en politiskt styrd organisation.

Som person är du resultatorienterad och sätter höga mål, vilka du lägger ner tid och energi på att nå. Du är en problemlösare som hanterar komplexa problem självständigt och effektivt. Du har förmågan att hantera en mängd parallella planer och projekt. Du karaktäriseras av att vara lugn, positiv, anpassningsbar och fokuserad – även i oväntade och tuffa situationer. Du är tydlig och bestämd i din kommunikation och vågar ta ställning i olika frågor samtidigt som du sätter klara mål för din omgivning. Du tycker om att ha kontakt med flera olika målgrupper och arbetar med lättsamhet både med interna och externa parter.

Som personalansvarig är du en närvarande ledare som skapar trygghet genom att vara öppen, tillgänglig och uppriktig.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Anställningen omfattarheltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2014.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marie Soldin, konsult Assesio, 08-775 09 49. Alternativt Henrik Lundberg, Samhällsutvecklingschef, 08-570 481 71 eller Therese Kjellgren, HR-konsult, 08-570 485 61. Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-570 470 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

___________________________________________________________________________________

Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här möter land hav, bara 20 minuter från Stockholm. I vår anrika huvudort, Gustavsberg, finns en lång tradition inom design och form som lever vidare genom en fortsatt satsning på konst och kultur. Kommunen har 40 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Vi har en mycket ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. Värmdö är dessutom en av de snabbast växande kommunerna i landet. Denna dynamik avspeglar sig även i arbetsgivaren Värmdö kommun. Vi erbjuder dig stora möjligheter och intressanta utmaningar.

 

Dela

Chef för medborgarkontoret

Grums kommun söker chef för medborgarkontoret
Arbetsgivare: Grums kommun
Sista ansökan: 2014-05-26
Placeringsort: Grums
Kontaktperson: Annika Lomarker, kommunchef Tel: 0555-42145
Kontaktperson: Benny Eileryd, Vision Tel: 0555-42124
Publicerad: 27 maj

Grums kommun har ca 9 000 invånare och ligger vid Vänerns strand 20 minuters bilfärd från Karlstad. I Grums kommun finns de fördelar den lilla kommunen kan erbjuda. Här finns närhet på alla sätt - till natur och vatten, till aktivitet och engagemang, till service och handel och inte minst människor emellan.

Grums kommuns Medborgarkontor och dess kundtjänst utgör "en väg in" till kommunen för den som är invånare eller företagare. Medborgarkontoret ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, stadsbyggnad, biståndsbedömning för SOL och LSS, konsumentrådgivning, stöd till näringslivet, avgiftshantering, ansökan om barnomsorg och turistinformation. På medborgarkontoret jobbar personal som har mycket direktkontakt med medborgare och företagare. Kontakten kan innebära råd, vägledning och beslut.

Arbetsuppgifter
Uppdragsbeskrivning:
Samordna all verksamhet som ingår i området.
Ett övergripande ansvar för hela verksamhetsområdet, innebärande ekonomiskt ansvar, arbetsledaransvar och personalansvar.
Driva utvecklingen av verksamheten och se till att bra rutiner och strukturer finns och att arbetet bedrivs effektivt.
Utveckla medborgarkontakt och dialogen med medborgarna i syfte att utveckla kundhanteringen.
Utveckla samarbetet med företagarna och vara ett stöd.

Kvalifikationer
Kunskapskrav:
Akademisk examen eller utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Kunskap och erfarenhet från att leda personal och att arbeta med verksamhetsutveckling.
Kunskap om juridik och erfarenhet av myndighetsutövning.
Kunskaper om ärendehantering och ekonomi.
Kunskaper om den kommunala förvaltningen och den politiska organisationen.
Kunskaper för att kunna samordna och utveckla en kommunal organisation utifrån ett kundfokus.

 

Dela