Trafik- och gatuchef

Är du vår nye samhällsbyggare?
Arbetsgivare: Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen
Sista ansökan: 2014-08-17
Placeringsort: Karlstad
Kontaktperson: Torbjörn Frykstedt Tel: 054-540 67 92, 070-001 85 89
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och utveckla koncernen Karlstads kommun?

Hos oss får du 7 000 arbetskamrater inom 600 olika yrken. Tillsammans arbetar vi för att uppnå visionen om att skapa tillväxt och en god livskvalitet med målet att bli 100 000 invånare.
Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.

På Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent vatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvar även för den interna service till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar. Vi brukar säga att vi bygger och sköter Karlstad.

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för Karlstads kommuns mark och anläggningar. Avdelningen består av fyra enheter: trafik och gata, natur och park, mark och exploatering samt VA. Vårt uppdrag är att ha människor och deras behov i fokus. Vi formar och bygger ett Karlstad som skapar bra dagar för invånarna. För att ge Karlstadsborna en ännu enklare och bättre vardag behöver vi nu förstärka vårt lag av samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi en grön, attraktiv, tillgänglig och hållbar stad som växer. En stad som erbjuder funktioner och miljöer för alla människors behov.

Tjänsten är placerad som chef för Trafik- och gatuenheten. Enheten består av 16 medarbetare som tillsammans ansvarar för att förvalta och utveckla kommunens gator, torg, gång-och cykelvägar, broar, industrispår, strandskoningar, kajer och hamnar. Vi står inför flera stora investeringar i stadens infrastruktur vilka utgår från trafikplan, cykelplan, belysningsprogram m.m. Vi ser att stadens offentliga rum blir allt viktigare för Karlstadsbor och besökare och vi har flera aktuella utvecklingsprojekt inom stadsmiljö och hållbart resande att ta tag i som ytterligare kommer att stärka Karlstads attraktivitet.

Vår nuvarande trafik- och gatuchef antar nya utmaningar inom samhällsbyggandet på annat håll i Värmland och vi söker därför hans efterträdare.

Arbetsbeskrivning
Som trafik- och gatuchef har du ansvar för övergripande styrning, ledning och utveckling av verksamheten. Du har personalansvar och ansvarar också för verksamhetens sammantagna ekonomi och resultat. I din roll ingår också att säkerställa arbetsrutiner, resursplanering och prioriteringar samt att ansvara för kvalitet och uppföljning. En aktiv omvärldsbevakning utgör grund för att säkra de bästa arbetsmetoderna och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. En viktig del i arbetet är att inspirera, stötta och motivera medarbetare.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du deltar med din kompetens och ditt engagemang inom hela samhällsbyggnadsområdet. Arbetet som trafik- och gatuchef förutsätter dialog och samverkan både internt och externt. Vi ser ett ökat behov av samspel och nya sätt att engagera stadens aktörer och medborgare så att vi tillsammans ska kunna åstadkomma det som vi förväntas erbjuda Karlstadsbor och besökare nu och i framtiden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten relevant högskoleutbildning. Du har flerårig erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet och har erfarenhet av ledarskap samt utvecklings- och förbättringsarbete. Du har en förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt i syfte att se sammanhang och helheter i en verksamhet som är en viktig byggsten för hållbar tillväxt.

I ditt ledarskap är du prestigelös, kommunikativ, trygg i dig själv och stimuleras av att se din omgivning växa. Att skapa och bibehålla goda relationer både internt och externt är naturligt för dig. Du är strukturerad och har en god förmåga att delegera och prioritera. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och god hushållning leder du verksamheten mot goda resultat och uppställda mål. Du är flexibel och bra på att se helheter och att entusiasmera människor omkring dig. Nyfikenhet att hitta lösningar göra att du har lätt att se möjligheter även i komplexa situationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, Kollektivavtal finns.
Tillträde enligt överenskommelse.

Chefsförordnanden är tidsbegränsade för att stimulera den interna rörligheten inom kommunen.
Förordnandet kan förlängas.

Ansökan
Ansök senast: 2014-08-17
Referensnummer: TFN-2014-1271

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1 

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer om oss på http://www.karlstad.se

Dela

Mark- och exploateringschef

Är du vår nye samhällsbyggare?
Arbetsgivare: Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen
Sista ansökan: 2014-08-17
Placeringsort: Karlstad
Kontaktperson: Torbjörn Frykstedt Tel: 054-540 67 92, 070-001 85 89
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och utveckla koncernen Karlstads kommun?

Hos oss får du 7 000 arbetskamrater inom 600 olika yrken. Tillsammans arbetar vi för att uppnå visionen om att skapa tillväxt och en god livskvalitet med målet att bli 100 000 invånare.
Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.

På Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent vatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvar även för den interna service till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar. Vi brukar säga att vi bygger och sköter Karlstad.

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för Karlstads kommuns mark och anläggningar. Avdelningen består av fyra enheter: trafik och gata, natur och park, mark och exploatering samt VA. Vårt uppdrag är att ha människor och deras behov i fokus. Vi formar och bygger ett Karlstad som skapar bra dagar för invånarna. För att ge Karlstadsborna en ännu enklare och bättre vardag behöver vi nu förstärka vårt lag av samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi en grön, attraktiv, tillgänglig och hållbar stad som växer. En stad som erbjuder funktioner och miljöer för alla människors behov.

Tjänsten är placerad som chef för Mark- och exploateringsenheten. Enheten består idag av 10 medarbetare som tillsammans utvecklar kommunens mark i syfte att kunna erbjuda byggbar mark för boende och näringsliv i Karlstad. Enheten företräder kommunen som fastighetsägare och har i denna egenskap en stark och sammanhållande roll genom hela plan- och exploateringsprocessen från idé till förverkligande. Karlstad är med en ökande efterfrågan på mark för bostadsbyggande och näringslivets mångskiftande behov i ett expansivt tillväxtskede med krav på kommunen att kostnadseffektivt och marknadsanpassat tillhandahåller attraktiv och byggklar mark. Vi har flera spännande exploateringsprojekt både som förtätningar och omställning av äldre industrimark till bostäder men även stadsutveckling på jungfrulig mark. Enheten deltar även i utveckling av stadskvarter och det offentliga rummet.

Vår nuvarande mark- och exploateringschef antar nya utmaningar inom samhällsbyggandet på annat håll i Värmland och vi söker därför hans efterträdare.

Arbetsbeskrivning
Som mark- och exploateringschef ansvar du för övergripande styrning, ledning och utveckling av verksamheten. Du har personalansvar och ansvarar också för verksamhetens sammantagna ekonomi och resultat. Din roll är också att säkerställa arbetsrutiner, resursplanering och prioriteringar samt att ansvara för kvalitet och uppföljning. En aktiv omvärldsbevakning utgör grund för att säkra de bästa arbetsmetoderna och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. En viktig del i arbetet är att inspirera, stötta och motivera medarbetare.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du deltar med din kompetens och ditt engagemang inom hela samhällsbyggnadsområdet. Arbetet som mark- och exploateringschef förutsätter dialog och samverkan både internt och externt. Vi ser ett ökat behov av samspel och nya sätt att engagera aktörer och medborgare så att vi tillsammans ska kunna åstadkomma det som vi förväntas erbjuda Karlstadsbor och besökare nu och i framtiden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten relevant högskoleutbildning. Du har flerårig erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet och har erfarenhet av ledarskap samt utvecklings- och förbättringsarbete. Du har en förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt i syfte att se sammanhang och helheter i en verksamhet som är en viktig del i byggandet av ett än mer hållbart Karlstad.

I ditt ledarskap är du prestigelös, kommunikativ, trygg i dig själv och stimuleras av att se din omgivning växa. Att skapa och bibehålla goda relationer både internt och externt är naturligt för dig. Du är strukturerad och har en god förmåga att delegera och prioritera. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och god hushållning leder du verksamheten mot goda resultat och uppställda mål. Du är flexibel och bra på att se helheter och att entusiasmera människor omkring dig. Nyfikenhet att hitta lösningar göra att du har lätt att se möjligheter även i komplexa situationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid Kollektivavtal finns.
Tillträde enligt överenskommelse.

Chefsförordnanden är tidsbegränsade för att stimulera den interna rörligheten inom kommunen.
Förordnandet kan förlängas.

Ansökan
Ansök senast: 2014-08-17
Referensnummer: TFN-2014-1272

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer om oss på http://www.karlstad.se

Dela

Huvudprojektledare

Som huvudprojektledare får du ett huvudansvar för den projektportfölj som etableras för gemensamma digitala lösningar.
Arbetsgivare: Sveriges Kommuner och Landsting
Sista ansökan: 2014-08-24
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Per Mosseby, avdelningschef Tel: 08-4527542
Kontaktperson: Kerstin Blom Bokliden, SACO Tel: 08-452 7860
Kontaktperson: Gill Wingbo, Vision Tel: 08-452 7689
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som intresse- och arbetsgivarorganisation driver vi medlemmarnas frågor och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Tillsammans utvecklar vi välfärden.

SKL:s kontor finns vid Slussen i Stockholm med en fantastisk utsikt över staden.

Arbetsbeskrivning
Avdelningen för digitalisering har en strategisk och koordinerande roll med ansvar för att leda och stödja kommuner och landsting i att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Inom avdelningen drivs ett antal projekt kring gemensamma digitala lösningar för kommuner och landsting.

Rollen som huvudprojektledare innebär att ta ett huvudansvar för den projektportfölj som etableras för gemensamma digitala lösningar. Initialt handlar det främst om ett djupare projektarbete kring de första projekten och den struktur av avtal och överenskommelser som måste träffas mellan SKL, myndigheter och våra medlemmar. På sikt kommer uppdraget att utvecklas mot styrning och löpande förvaltning av den gemensamma projektportföljen. Huvudprojektledaren tar också ett ansvar för att stödja avdelningens programansvariga och sakkunniga i deras olika roller inom respektive projekt.

SKL är en samhällsaktör som deltar på olika sätt i ett mycket stort antal projekt av varierande karaktär, men endast ett litet fåtal av dessa är av sådan art att SKL beslutar prioritera att starta och ta initiativ till en gemensam digital lösning. I rollen som huvudprojektledare ingår att ta ansvar för att hålla samman den beredning av ärenden och de förstudier som ligger till grund för SKL:s beslut om att finansiera och driva gemensamma lösningar.

Kvalifikationer
Adekvat högskoleexamen Mångårig erfarenhet av att driva och samordna projekt Erfarenhet av it-projekt av utvecklingskaraktär Erfarenhet av att arbeta med kommuner och landsting Kunskap och erfarenhet av digitalisering av offentlig sektor Erfarenhet strategiskt arbete för att prioritera bland en projektportfölj som är rörlig materia.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast: 2014-08-24
Referensnummer: A408348

Dela

Biträdande enhetschef

till Rinkeby-Kistamottagningen
Arbetsgivare: Stockholms stad
Sista ansökan: 2014-08-20
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Gun Rydgren Tel: 076-12 01 616
Kontaktperson: Marianne Mattsson Tel: 076-12 01 639
Kontaktperson: Marie Ahlman Tel: 08-508 117 20
Publicerad: 3 juli

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. 

Rinkeby-Kistamottagningen är en del av socialtjänstens missbruksvård och är samlokaliserad med landstingets beroendevård. Enheten, som består av 22 personer, är en stabil och väl fungerande arbetsgrupp. Den består av en enhetschef, två biträdande enhetschefer, socialsekreterare, behandlingsassistenter samt administrativ personal. Inom landstingsdelen finns sjuksköterskor, läkare, mentalskötare samt läkarsekreterare. 

Inom mottagningen bedrivs både missbruksutredningar och olika öppenvårdsbehandlingar, såsom ex 12-stegsprogrammet. Vi arbetar med resultatbaserad styrning, och har en väl utarbetad strategi när det gäller klientens mål. Vi arbetar också utåtriktat och utför kontinuerlig utbildning inom området. Här tas beslut om institutionsplaceringar och uppföljningar av dessa görs också inom mottagningen. 

Nu behöver vi dig som vill vara med och utveckla vårt arbete inom missbruksvården i Rinkeby-Kista! 

Arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef kommer du leda och fördela arbetet på enheten med inriktning på utförardelen/öppenvård. I en del av arbetet bistår du även utredare med myndighetsutövning och medverkar vid behov i handläggningen av ärenden enligt SoL och LVM. 

De två biträdande enhetscheferna har ett tätt samarbete och tillsammans ansvarar ni för att kvalitetssäkra gruppens ärenden och att ge råd och stöd när svåra lägen uppstår. 

Du kommer fatta beslut enligt delegation. 

Du kommer samverka med andra verksamhetsområden inom och med interna och externa uppdragstagare. 

I samarbete med enhetschefen kommer du få möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling och verka för en kunskapsbaserad socialtjänst. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomutbildning och vidareutbildning inom området missbruk
• Gedigen och dokumenterad erfarenhet inom missbruk
• Erfarenhet av arbetsledning inom socialtjänsten
• Erfarenhet av att handleda personal inom öppenvård
• Goda kunskaper inom dokumentationssystem
Utbildning i ASI och MI 

Meriterande är utbildning i KBT. 

Som person är du empatisk och har en hög kommunikativ förmåga. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och tillgänglighet, och du inbjuder gärna till diskussion. 

Du har en god samarbetsförmåga och ser det som självklart att i din roll bygga goda och förtroendefulla relationer.
Din initiativförmåga är hög och du drivs av att få arbeta med metod- och utvecklingsfrågor. 

Övrigt
Vi har subventionerad friskvård och flextid. 

Stockholms stad annonserar bara via upphandlade medierådgivare. Vi har även upphandlade rekryteringsföretag om vi väljer att ta hjälp vid rekrytering. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Yrkeskategori: Enhetschef inom socialtjänst
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid. 100
Löneform: Månadslön
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan
Ansökan görs digitalt via Jobb i stan
Förvaltning: Rinkeby-Kista SDF - Rinkeby-Kistamottagningen
Arbetsgivarens referensnummer: A27601 

Sista ansökningsdatum: 2014-08-20 

Kontakta oss
Gun Rydgren
Enhetschef
076-12 01 616
08-508 01 616

Marianne Mattsson
Biträdande enhetschef
076-12 01 639
08-508 01 639

Marie Ahlman
HR-konsult
08-508 117 20

Fackliga representanter
David Hellberg
SACO
08-508 01 504

Karin Wrannvik
Ledarna
076-12 90 750

Zubeyde Arslanerkekoglu
Vision
076-1201725

Dela

Förvaltningschefer

till Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen
Arbetsgivare: Söderhamns kommun
Sista ansökan: 2014-08-08
Placeringsort: Söderhamn
Kontaktperson: Margreta Högberg Tel: 070-247 52 11
Publicerad: 3 juli

Kontakta kommunchef Margreta Högberg 070-247 52 11.

Sista ansökningsdag 8 augusti.

Läs mer på WWW.SÖDERHAMN.SE

Dela

Ekonomichef

Arbetsgivare: Nynäshamns kommun
Sista ansökan: 2014-08-24
Placeringsort: Nynäshamn
Kontaktperson: Stefan Bölin Tel: 076-778 15 01 stefan.bolin@unikresurs.se
Publicerad: 3 juli

Nynäshamn är en expansiv skärgårdskommun endast 30 minuter med motorväg från Globen. Här finns naturupplevelser i lättåtkomlig ytterskärgård, en livskraftig landsbygd och en stad granne med havet. Här ser du den fria havshorisonten från fastlandet. Här finns frihet att utvecklas.

Arbetsgivaren
Nynäshamns kommun erbjuder rätt till heltid, flextid, önskeschema och möjlighet till distansarbete i flera verksamheter. Medarbetarna erbjuds även en väl utvecklad friskvård.

Läs mer om kommunen på w w w .nynashamn.se

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN ansvarar för kommunövergripande frågor och förbereder ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen. Chef för kommunstyrelseförvaltningen är kommunchefen. Förvaltningen består av ekonomiavdelning, avdelning för planering och samhällsutveckling, arbetsgivaraavdelning, kansliavdelning och ITavdelning.

Kommunens totala omslutning ligger runt 1,5 miljarder kronor. Kommunen har stadigt växande skatteintäkter och en budget i balans.

Arbetsuppgifter
Som ekonomichef har du det övergripande ansvaret för den samlade ekonomifunktionen. I ekonomichefens arbetsuppgifter ingår ledning och utveckling av den koncerngemensamma budget- och uppföljningsprocessen, utveckling av kommunens verksamhets- och resultatstyrning samt ansvarig för den långsiktiga finansieringen av kommunens verksamhet. Du ska fortsätta med att hjälpa Nynäshamn ta processerna till nästa nivå i utvecklingen. Som ekonomichef kommer du även arbeta med att fördjupa de ekonomiska analyserna på alla nivåer och öka tydligheten av kommunens ekonomi gentemot invånarna. Ekonomichefen ska tillsammans med kommunchefen skapa förutsättningar för att stödja kommunens politiska ledning i arbetet med att utveckla Nynäshamn som en attraktiv bostads- och etableringsort, som arbetsgivare och som mötesplats i södra Stockholmsregionen. Du blir föredragande i Kommunstyrelsen och ansvarar för en avdelning på drygt 20 medarbetare. Ekonomichefen ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar till kommunchefen.

Kvalifikationer
Du har högskoleexamen inom ekonomi och minst tio års arbetslivserfarenhet från arbete med ekonomifrågor, varav minst tre år som chef. Du ska ha erfarenhet från arbete i en politisk styrd organisation. Du behöver vara strukturerad, lugn och målinriktad. Du behöver som chef ha ledarförmåga, lätt för att samarbeta samt integritet. Då du är föredragande i Kommunstyrelsen behöver du även vara kommunikativ.

Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Kontakt
Stefan Bölin, Rekryteringskonsult
Tel: 076-778 15 01
E-post: stefan.bolin@unikresurs.se

Fackliga Företrädare
Fackliga företrädare kan nås via kommunens växel Tel: 08-520 680 00

Övrigt
Nynäshamns kommun samarbetar med Unik Resurs i denna rekrytering. Visa intresse snarast, dock senast 24 augusti, genom att gå in på www .unikresurs.se. Bifoga där ett cv och kortare brev. Utvärdering av inkomna intresseanmälningar sker löpande.

Ansökan
Senaste ansökningsdag: 2014-08-24
Arbetsgivarens referensnummer: A408270

Dela

Divisionsekonom, ekonom och VA-driftschef

Arbetsgivare: Nyköpings kommun
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Nyköping
Kontaktperson: Martina von Bothmer Tel: 0155-24 80 91
Publicerad: 3 juli

Nyköping med internationell närhet ger lokalt unika möjligheter. I kommunen arbetar ca 4 000 mot målet om god service och för att möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Divisionsekonom

Ekonom

VA-Driftchef

Tekniska divisionen på Nyköpings kommun söker divisionsekonom, ekonom och VA-Driftchef.

Läs mer på nyköping.se

Dela

Förbundschef

Arbetsgivare: Hälsinglands utbildningsförbund
Sista ansökan: 2014-08-07
Placeringsort: Bollnäs
Kontaktperson: Marie Centerwall Tel: 070-561 64 52
Kontaktperson: Margareta Högberg Tel: 070-247 52 11
Publicerad: 3 juli

Hälsinglands utbildningsförbund kommer vid starten 11 augusti 2015 att överta gymnasie- och vuxenutbildning för Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas söker vi utbildningsförbundets chef.

Vill du utveckla och leda Hälsinglands utbildningsförbund?  

Som förbundschef leder och utvecklar du Hälsinglands utbildningsförbund och planerar inför starten. Tillsammans med dina medarbetare skapar du en lärande organisation som erbjuder de studerande attraktiv utbildning och blir en motor för tillväxt. Vi söker en lagbyggare med förmåga att skapa vi-anda och tillit.  

Du är direkt underställd den politiska direktionen för utbildningsförbundet. Du ansvarar för beredning av beslutsunderlag, verkställer de beslut som direktionen fattar och återrapporterar. Som förbundschef ska du bidra med nya tankar och stimulera till utveckling; av de pedagogiska metoderna, utbildningsutbud, systematiskt kvalitetsarbete, varumärkesarbete och marknadsföring.  

Det utåtriktade arbetet är en viktig del. Det innebär kommunikation med medlemskommunerna, samt att representera utbildningsförbundet i regionsamverkan, kontakter med arbetslivet, universitet, högskolor, andra utbildningsanordnare och media.  

Som förbundschef har du resultat och budgetansvar. Du är chef för medarbetarna inom förbundskansliet, samt för verksamhetscheferna på gymnasieskolorna och lärcentra för vuxna.

Vi söker  
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och utveckla stora organisationer. Du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, men också av arbete med att bygga gemensam kultur och varumärke. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med utbildningsfrågor.   

Du har högskoleexamen eller annan examen som anses relevant för uppdraget, motsvarande minst 180 högskolepoäng.  

Förutom att du har en personlig mognad ska du ha god analysförmåga och vara en problemlösare. Dessutom är du initiativtagande, kreativ, relationsskapande, strukturerad och uthållig.

Anställningsform och placeringsort
Tillsvidareanställning med placering i Bollnäs.

Ansökan  
Här gör du din ansökan. Senaste ansökningsdag är 2014-08-07.

Kontaktpersoner  
Marie Centerwall, Kommunalråd Bollnäs, styrgruppens ordförande  
Tel: 070-561 64 52

Margareta Högberg, Kommunchef Söderhamn
Tel: 070-247 52 11

Fackliga kontaktpersoner
Åsa Äng-Eriksson, Skolledarförbundet, tel: 073-274 05 99
Per Sydén, Lärarförbundet, tel: 073-158 50 69, 0278-255 96
Jan-Olof Blomberg, LR Lärarnas riksförbund, tel. 070-680 7487
Anders Brorén, Vision, tel: 0278-253 47  
Barbro Andersson, Kommunal Mitt, tel: 010-442 82 16, 070-621 25 10 

Dela