Socialchef - Nytt

Arbetsgivare: Tingsryds kommun
Sista ansökan: 2014-05-07
Placeringsort: Tingsryd
Kontaktperson: Laila Jeppsson Tel: 0477-441 21 helena.clemedtson@tingsryd.se
Kontaktperson: Helena Clemedtson Tel: 0477-441 40
Publicerad: Igår 11:56

Välkommen till Tingsryd, en kommun i södra Småland med drygt 12 000 invånare. Vi är en serviceinriktad och nytänkande kommun med ett varierat och framgångsrikt näringsliv. Vi har endast 43 km till städerna Växjö, Ronneby och Karlshamn. Här trängs färgsprakande fruktodlingar och ängsmarker med stilla småländska skogar och du har aldrig långt till vattnet – flera hundra sjöar erbjuder både spännande fiske, avkopplande kanotturer och svalkande dopp. Tingsryds kommun har idag ca 1200 medarbetare, vill du bli en av oss?

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Socialförvaltningen i Tingsryds kommun har ca 550 medarbetare inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt hemsjukvård. Socialchefen är förvaltningschef och besitter det yttersta ansvaret i alla frågor rörande förvaltningen. Som socialchef arbetar du övergripande och strategiskt med utvecklingsfrågor inom förvaltningen, kommunen och regionen. 

Som socialchef är du anställd av kommunstyrelsen, direkt underställd kommunchefen och arbetar på uppdrag av Socialnämnden. Arbetet innebär att säkerställa att politiska beslut verkställs, att budget hålls samt att andra uppsatta mål nås. Du ingår i kommunens ledningsgrupp. 

Som socialchef kommer du att arbeta med ekonomiska frågor, en viktig uppgift är att få en ekonomiskt hållbar struktur. I tjänsten ingår också att arbeta med juridiska frågor och se till att Tingsryds kommun är uppdaterade och följer nationella riktlinjer samt följer med i aktuella frågor rörande socialtjänst.

Kvalifikationer
Akademisk examen, socionom eller motsvarande. Erfarenhet från en politiskt styrd organisation, förändrings- och utvecklingsarbete är starkt mediterande. Du skall ha förmåga att se helheten inom såväl förvaltning som kommun. 

Vi söker en kommunikativ och tydlig ledare som är lösningsfokuserad och bra på att motivera och inspirera medarbetare. Din ledarstil präglas av tillit, tydlighet, öppenhet, beslutsförmåga och inte minst ett positivt förhållningssätt. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att hantera media och känner dig bekväm med den offentliga rollen som socialchef i en mindre kommun innebär. En förståelse för de bakomliggande mekanismerna till kvalitet och en god ekonomi samt erfarenhet av ekonomiska system och budgetansvar är ett krav för anställningen. Då majoriteten av arbetet är av strategisk art är det viktigt att du kan blicka framåt, kunna delegera ansvarsuppgifter samt är stark i beslutsfattandeprocessen och inte konflikträdd. 

I övrigt ser vi att du är stresstålig, professionell, strukturerad, social och kommunikativ samt besitter god förmåga att skapa kontakter såväl inom som utom kommunens gränser.

Upplysningar
Laila Jeppsson, Kommunchef
Telefon 0477-441 21

Helena Clemedtson, Personalchef
Telefon 0477-441 40
E-post helena.clemedtson@ tingsryd.se

Fackliga företrädare
Facklig företrädare nås via kommunens växel Telefon 0477-441 00

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2014-05-07
Arbetsgivarens referensnummer: A388041
Intervjuer kommer att hållas 3/6, 4/6, 9/6 samt 10/6. 

Körkort och tillgång till bil är ett krav för anställningen 

Tingsryds kommun arbetar aktivt för en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i verksamheten. Vi förespråkar rökfri arbetstid. 

Välkommen med din ansökan! 

Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Dela

Bildningschef - Nytt

till Utbildningskontoret
Arbetsgivare: Norrköpings kommun
Sista ansökan: 2014-04-28
Placeringsort: Norrköping
Kontaktperson: Matts Lidhagen Tel: 019-19 68 07
Kontaktperson: Nicklas Jungander Tel: 019-19 68 05
Publicerad: Igår 11:42

Norrköping är en stad i ständig förvandling. Vår befolkning växer, och vi har en potential som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra 9 000 medarbetare. Genom att planera och driva en ständig utveckling skapar vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter.

Vår verksamhet
Utbildningskontoret står inför en rad spännande utmaningar inom gymnasie- och vuxenutbildningsområdet. Vill du vara med och skapa en ny skola med oss?

Som bildningschef får du ansvar både för gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Utbildningskontoret är ett gemensamt förvaltningskontor för de olika delarna i utbildningssystemet, där Barn- och ungdomsnämnden, Gymnasienämnden samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har det politiska ansvaret.

Arbetsbeskrivning
Din roll som bildningschef innebär ansvar både för gymnasieutbildning och vuxenutbildning, och du hanterar nämndernas ansvar dels som myndighet och dels som huvudman.

Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt, på ett delegerat sätt genom dina fem direkt underställda chefer. Den kommunala gymnasieskolan i Norrköping står inför en rad spännande utmaningar, bland annat:

Genomförandet av en ny gymnasieorganisation

Konkurrens från fria gymnasieskolor

Behov av stärkt ekonomistyrning

Samverkan mellan gymnasieskolan, näringsliv och universitet för att motverka ungdomsarbetslöshet i kommunen

Vuxenutbildningsfrågor handläggs i huvudsak av en enhetschef. Som bildningschef får du således möjlighet att koncentrera dig på gymnasieskolan och dess framtida organisation.

Gymnasieskolans organisation står inför en stor förändring då fyra gymnasieskolor ska bli tre, genom en sammanslagning av De Geergymnasiet och Kungsgårdsgymnasiet. Direkt under bildningschefen kommer det att finnas tre gymnasiechefer, en enhetschef för vuxenutbildningsfrågor samt sakkunniga tjänstemän.

Du kommer att ingå i utbildningskontorets ledningsgrupp och rapporterar till utbildningsdirektören.

Utbildningskontorets uppgift är att förbereda beslutsärenden till nämnderna, svara för verkställighet av beslut samt följa upp och utvärdera verksamheten. En viktig uppgift för bildningschefen blir därför också att föredra ärenden inför Gymnasienämnden.

Kommunfullmäktige beslutade 17 februari att slå samman Barn- och ungdomsnämnden med Gymnasienämnden till en gemensam nämnd den 1 januari 2015. Arbetet med sammanslagningen är en annan viktig och spännande del av arbetet.

Din profil
Du som söker tjänsten som bildningschef har en för uppdraget relevant högskoleutbildning samt dokumenterat god ledarerfarenhet, gärna inom utbildningsområdet. Du måste ha förmåga att på ett självständigt sätt verkställa politiska beslut så att de får tydligt genomslag i organisationen.

Mer information och ansökan
Du får en tillsvidareanställning i kommunen och ett fyraårsförordnande som bildningschef med möjlighet till förlängning.

I denna tillsättning samarbetar vi med Mercuri Urval. Välkommen med ditt CV och personliga brev senast den 28 april via www.mercuriurval.com (ref.nr SE- 07472). Vid frågor kontakta konsulter på Mercuri Urval, Matts Lidhagen på 019-19 68 07 eller Nicklas Jungander på 019-19 68 05.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Norrköpings kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela

Chef för nya utbildningsförvaltningen - Nytt

Arbetsgivare: Växjö kommun
Sista ansökan: 2014-04-28
Placeringsort: Växjö
Kontaktperson: Gösta Tydesten Tel: 040-669 75 78
Publicerad: Igår 11:34

Du ska leda en sammanhållen utbildningsorganisation som använder sina resurser till att ytterligare stärka kunskapsutvecklingen för Växjös barn och ungdomar från förskola, grundskola och gymnasium. 

Som förvaltningens chef ansvarar du för ledning, utveckling, samordning och uppföljning av förvaltningens verksamhet. Du är en strategisk och visionär ledare som motiveras av utvecklingsarbete och att se andra människor växa. Du har förmågan att leda genom andra, är en god kommunikatör och har ett ledarskap som visar både tillit och mod. 

Du kommer att ha en viktig roll i kommunens ledningsgrupp och bidra till ett fungerande samarbete mellan kommunens olika verksamheter. En öppen dialog med näringsliv och offentlig sektor är en viktig parameter.

Kvalifikationer
Du har akademisk examen kombinerad med gedigen erfarenhet av att leda andra ledare i en stor organisation. God kunskap om det svenska utbildningssystemet är en förutsättning, erfarenhet av att verka i en politiskt styrd verksamhet är meriterande. Du har visat att du med ditt ledarskap kan skapa resultat och engagemang i en organisation.

Anställningsvilkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan
Sista ansökningsdatum: 2014-04-28
Arbetsgivarens referensnummer: SE-07838

Välkommen med ansökan (personligt brev och CV) snarast, dock senast den 28 april 2014 via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-07838). Frågor besvaras av Mercuri Urvals konsult Gösta Tydesten, direkt/mobil 040-669 75 78.

Kontakt
Gösta Tydesten
Mercuri Urval
040-669 75 78

Mer om arbetsplatsen
Växjö kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med 87 000 invånare och den fjärde största tillväxtregionen i Sverige. Här finns ett starkt entreprenörsklimat och ett växande universitet. Växjö kommun har utnämnts till Europas grönaste stad och satsar på hållbar utveckling inom många områden, t ex byggande och energiområdet. Kommunen är Kronobergs läns största arbetsgivare med 6 000 anställda på 600 arbetsplatser och med fler än 200 yrken. Våra medarbetarundersökningar visar att anställda inom Växjö Kommun känner yrkesstolthet och arbetsglädje. 

Skol- och barnomsorgsförvaltningen och gymnasieförvaltningen ska slås samman till en utbildningsförvaltning. Sammanslagningen av de nuvarande förvaltningarna ska leda till en helhetsyn på elevers skolgång i ett 1-20 års perspektiv. Detta ska skapa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse för Växjös barn och ungdomar. Den nya utbildningsförvaltningen kommer att ha en budgetomslutning på ca 1 700 MSEK och drygt 2 600 anställda. Sammanslagningen ska träda i kraft 1 januari 2015. Besök gärna www.vaxjo.se

Dela

Administrativ chef - Nytt

Arbetsgivare: Länsstyrelsen Värmland
Sista ansökan: 2014-05-05
Placeringsort: Karlstad
Kontaktperson: Robert Andrén Tel: 010-224 72 02 robert.andren@lansstyrelsen.se
Publicerad: Igår 11:23

Arbetsplatsbeskrivning
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 210 personer och vår chef är landshövding Kenneth Johansson.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Den administrativa chefen är placerad direkt under länsledningen som består av landshövding och länsråd.

Arbetsbeskrivning
Den administrativa chefen har personalansvar för Länsstyrelsens ekonomichef, HR-chef, kommunikationschef, servicechef och utvecklingsstrateg. I rollen ingår, utöver personalansvar, även verksamhets- och budgetansvar. 

Som administrativ chef ansvarar du för planering, prioritering, organisering, utvärdering och utveckling av Länsstyrelsens stödverksamheter och representerar Länsstyrelsen i såväl interna- som externa sammanhang. Du ansvarar och driver övergripande utvecklingsfrågor inom stöd- och ledningsprocesser och ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp. Du kommer att leda arbetet med att skapa en effektiv administration som en central del i arbetet med att säkerställa en modern, öppen och tillgänglig myndighet med tydliga och resurseffektiva rutiner och arbetssätt.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha akademisk utbildning och chefserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av strategiskt ledningsarbete på hög nivå inom offentlig verksamhet.

Som person är du drivande och resultatinriktad. Det är viktigt att du är strukturerad och att du har förmåga att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje genom ditt ledarskap. Vi vill att du ska ha förmåga till strategiskt tänkande och att du kan bejaka och skapa förutsättningar för samarbete mellan olika kompetenser. Du är en ansvarstagande person med stark integritet och väl utvecklad kommunikativ förmåga. Du har förmåga att företräda och utveckla såväl dina medarbetare som myndigheten som helhet. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan
Ansök senast: 2014-05-05
Referensnummer: 112-2438-14

Lön
Individuell lönesättning tillämpas. Till tjänsten kopplas ett tidsbegränsat (4 år) förordnande som administrativ chef samt ett chefslönetillägg.

Kontakt
Robert Andrén
Länsråd
010-224 72 02
robert.andren@lansstyrelsen.se

Fackliga företrädare
Tanja Ekegren
Ordförande SACO
010-224 73 26
tanja.ekegren@lansstyrelsen.se

Jan Nyrén
Ordförande TCO-ST
010-224 74 20
jan.nyren@lansstyrelsen.se

Övrigt
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och service

Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt offentlighetsprincipen. Genom din ansökan samtycker du till behandlingen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsogsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och spara enligt personuppgiftslagen (PUL).

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs mer:   http://www.lansstyrelsen.se/varmland

Dela

Samhällsbyggnadschef, kanslichef och teknisk projektledare - Nytt

Arbetsgivare: Nykvarns kommun
Sista ansökan: 2014-04-27
Placeringsort: Nykvarn
Kontaktperson: Maria Walde Tel: 020-170 70 70
Kontaktperson: Maria Roseen Tel: 020-170 70 70
Publicerad: Igår 11:02

Nykvarn är en ung kommun med gamla anor där vi lever med naturen in på knuten. Vårt läge intill E20 och snabbtåg på Svealandsbanan, med 30 minuters resväg till Stockholm eller Eskilstuna, gör oss till en mycket attraktiv plats att bo på. Nykvarns kommun bildades den 1 januari 1999 och vi har i dagsläget cirka 9 500 invånare. www.nykvarn.se

Samhällsbyggnadschef
I rollen ingår ett övergripande ansvar för frågor som rör planer, bygglov, miljö- och hälsoskydd, trafik, VA, fastigheter samt mark och exploatering.

Kanslichef
Kansliet arbetar åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt stödjer övriga verksamheter. Du får personalansvar för sju medarbetare.

Teknisk projektledare
Du får möjlighet att leda spännande entreprenad- och exploateringsprojekt som exempelvis VA-projekt och vägbyggen.

Kontakt
Vid frågor kontakta Maria Walde eller Maria Roseen, 020-170 70 70.
Läs mer och lämna din intresseanmälan via www.proffice.se senast 27 april 2014

Dela

Avdelningschef

Tillväxt & Näringsliv, stadsledningskontoret
Arbetsgivare: Landskrona stad
Sista ansökan: 2014-05-04
Placeringsort: Landskrona
Kontaktperson: Stefan Johansson Tel: 0418-47 00 48
Publicerad: 16 april

Arbetsplatsen
I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet.Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas.Och det är - precis som vår värdegrund - BRA 

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Arbetsuppgifter
Landskrona stad satsar offensivt på utveckling. Med sitt gynnsamma läge på Skånes västkust har Landskrona goda förutsättningar att utvecklas och växa till en dynamisk och välmående stad. Idag bor drygt 42 000 invånare i kommunen och befolkningsprognosen pekar på en snabbare tillväxt under de närmaste åren. 

Ett genomgripande arbete pågår att lyfta staden inom fem prioriterade områden: boende, sysselsättning, skola näringsliv och trygghet. Målet att skapa fler arbeten, satsa på skolornas kvalitet och öka den sociala tryggheten för att därigenom öka stadens attraktionskraft för nuvarande och kommande invånare och företag. 

Kvalifikationer

Uppdraget 
Avdelningschef Tillväxt & näringsliv är en utvecklingsorienterad roll med fokus på framtiden! 

Som avdelningschef är du direkt underställd förvaltningschefen för stadsledningskontoret och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du är ansvarig för en avdelning som offensivt ska driva arbetet med att fortsatt utveckla kommunens näringsliv och dess förutsättningar. Totalt sett består avdelningen av områdena näringsliv, turism och destination, evenemang, kommunikation och varumärkesarbete. Detta innebär att du i din roll även är ansvarig för kommunens övergripande externa kommunikationsfrågor. För att skapa en tydlig gemensam riktning framåt kommer framtagande av strategiska styrdokument i dialog med näringslivet att prioriteras samt att fördjupa kommunikationen med företrädare för näringslivet. Ytterligare en viktig pusselbit till framgång är arbetet med att utveckla varumärket Landskrona stad och dess övergripande externa kommunikativa plattform. Vår gemensamma målsättning är att ingen etablering ska utebli på grund av stadens bristande agerande! Du kommer att initiera och driva dessa utvecklingsprojekt samt ha en nyckelroll i samarbetet med kommunstyrelsen, stadsdirektören samt övriga förvaltningar och bolag. Du ska leda och utveckla en avdelning bestående av medarbetare med hög kompetens inom sina respektive ansvarsområden. 

Kompetensprofil 
-relevant akademisk examen eller motsvarande,
-projektledarerfarenhet,
-erfarenhet av etableringsfrågor,
-erfarenhet av företagande,
-förhandlingskompetens,
-erfarenhet av kommunikationsfrågor 

Förväntningar 
Vi förväntar oss att du är en person som tar ett stort ansvar och värdesätter resultatet av ditt arbete. Du har god kännedom om näringslivsstrukturer och företagande från olika branscher. Du har god insikt i hur lokaliserings- och etableringsbeslut fattas och brinner för dessa frågor. Du är en coachande, trovärdig och lyhörd ledare. Du har förmågan att etablera goda relationer på alla nivåer och du har ett brett upparbetat kontaktnät. 

Som person tror vi att du är starkt resultatorienterad med en god portion handlingskraft och genomförandeförmåga. Du kan avgöra vilka områden som ska prioriteras och kan argumentera där kring. Din strategiska analysförmåga är hög och du har förmågan att tänka utanför ramarna för att nå resultat. 

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan, då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling. 

Läs mer om oss på: landskrona.se/Jobba hos oss 

I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsvillkor
Månadslön, Heltid, Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Arbetstid: Dagtid

Ansökan
Förvaltning: Landskrona stad - Stadsledningskontor
Arbetsgivarens referensnummer: A387415
Sista ansökningsdatum: 2014-05-04

Kontaktpersoner
Stefan Johansson
Bitr. stadsdirektör
Telefon: 0418-47 00 48

Fackliga kontaktpersoner
Fackliga representanter nås via kommunens växel Telefon: 0418-47 00 00

Dela

Avdelningschef

Utredning, stadsledningskontoret
Arbetsgivare: landskrona stad
Sista ansökan: 2014-05-04
Placeringsort: Landskrona
Kontaktperson: Stefan Johansson Tel: 0418-47 00 48
Publicerad: 16 april

Arbetsplatsen
I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet.Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas.Och det är - precis som vår värdegrund - BRA 

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Arbetsuppgifter
Landskrona stad satsar offensivt på utveckling. Med sitt gynnsamma läge på Skånes västkust har Landskrona goda förutsättningar att utvecklas och växa till en dynamisk och välmående stad. Idag bor drygt 42 000 invånare i kommunen och befolkningsprognosen pekar på en snabbare tillväxt under de närmaste åren. 

Ett genomgripande arbete pågår att lyfta staden inom fem prioriterade områden: boende, sysselsättning, skola näringsliv och trygghet. Målet att skapa fler arbeten, satsa på skolornas kvalitet och öka den sociala tryggheten för att därigenom öka stadens attraktionskraft för nuvarande och kommande invånare och företag. 

Kvalifikationer

Uppdraget 
Avdelningschef Utredning är en nyinrättad, utvecklingsorienterad roll, med fokus på framtiden! 

Som avdelningschef är du direkt underställd förvaltningschefen för stadsledningskontoret och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du är ansvarig för en avdelning som driver arbetet framåt med ärendehantering, juridik och överförmyndarverksamhet, trygghet och säkerhet samt utredning och IT-strategiska frågor. En komplex verksamhet som initialt kommer att ha starkt fokus på strategiskt utvecklingsarbete och dess processer. Du kommer att initiera och driva dessa utvecklingsprojekt samt i övrigt ha en nyckelroll i samarbetet med kommunstyrelsen, stadsdirektören samt övriga förvaltningar och bolag. Du ska leda och utveckla en avdelning bestående av medarbetare med hög kompetens inom sina respektive ansvarsområden. 

Kompetensprofil 
-för tjänsten relevant akademisk examen,
-längre erfarenhet av chefsuppdrag,
-erfarenhet av projektledning,
-erfarenhet av effektivitets-, organisations- och styrningsfrågor i offentlig verksamhet samt av utvecklingsfrågor,
-erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete samt ärendeberedning inom offentlig verksamhet,
- samt väl utvecklad skriftlig förmåga. 

Förväntningar 
Vi förväntar oss att du är en person som tar stort ansvar och värdesätter resultatet av ditt arbete. Du kan ta dig an att leda, styra, samordna, effektivisera och vidareutveckla såväl avdelningen som organisationen i sin helhet. Du är en coachande och lyhörd ledare och du har förmågan att etablera goda relationer på alla nivåer. 

Som person tror vi att du är starkt resultatorienterad med en god portion handlingskraft. Du har god förmåga att avgöra vilka områden som ska prioriteras och kan argumentera där kring. Din strategiska analysförmåga är hög och du har förmågan att tänka utanför ramarna för att nå resultat. 

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan, då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling. 

Läs mer om oss på: landskrona.se/Jobba hos oss 

I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsvillkor
Månadslön, Heltid, Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Arbetstid: Dagtid

Ansökan
Förvaltning: Landskrona stad - Stadsledningskontor
Arbetsgivarens referensnummer: A387415
Sista ansökningsdatum: 2014-05-04

Kontaktpersoner
Stefan Johansson
Bitr. stadsdirektör
Telefon: 0418-47 00 48

Fackliga kontaktpersoner
Fackliga representanter nås via kommunens växel Telefon: 0418-47 00 00

Dela

Gymnasiechef

Vill du leda en av Sveriges största gymnasieskolor?
Arbetsgivare: Lidköpings kommun
Sista ansökan: 2014-05-02
Placeringsort: Lidköping
Kontaktperson: Christina Josefsson Tel: 0734-61 99 50
Kontaktperson: Linda Pettersson Tel: 0510-77 02 70
Publicerad: 16 april

De la Gardiegymnasiet, en av Sveriges största gymnasieskolor, erbjuder ett stort utbud av program och kurser. Med över tvåtusen elever och tvåhundrafemtio anställda är det en skola full av liv och möjligheter. Skolan kommer att ledas av Gymnasiechef och är idag indelad i sex enheter som leds av varsin rektor. På enheterna finns väl fungerande arbetslag som vart och ett leds av en arbetslagsledare. Siktet är inställt på framtiden och utbildningen bedrivs med modern teknik i fräscha lokaler.

Ditt uppdrag
Du kommer att vara ledare för De la Gardiegymnasiets skolledningsgrupp med sex rektorer, som gemensamt har uppdraget att skapa elevernas bästa skola genom att utveckla modern pedagogik i kombination med de statligt styrande dokumenten. Du ingår även i förvaltningens ledningsgrupp vars uppdrag är att utveckla de fria skolformerna i Lidköping. Utöver chefsskapet för rektorer, ingår även chefsskap för rektorssekreterare, Elevhälsan, Bibliotek och VaktmästerIT.

Lidköpings kommuns vision, Utbildningsnämndens motto ”Till för alla, olika för alla” och De la Gardiegymnasiets ledord ”Delaktighet, Laganda och Glädje” ställer krav på ett ledarskap där eleven är i centrum och att du tillsammans med rektorer, övriga medarbetare och elever organiserar, driver och utvecklar verksamheten mot allt bättre resultat.

Kvalifikationer
Vi söker en skolledare med högskoleutbildning samt erfarenhet av och intresse för pedagogiska frågor och skolutveckling. Ledarskapsutbildning och tidigare erfarenhet från utbildningsverksamhet är meriterande.

Du är tydlig och trygg i din roll som skolledare och erfarenhet av att leda andra ledare är meriterande.
Du är engagerad och drivande i det alltid pågående förändrings-, utvecklings- och kvalitetsarbetet med särskilt fokus på förbättrad undervisningskvalitet och högre måluppfyllelse.
Du har goda kunskaper i att bedriva utbildningsverksamhet inom konceptet ”en dator per elev”.
Du har mycket god samarbetsförmåga och viss erfarenhet av politiskt styrda organisationer.
Du är utmanande och stödjande i ditt ledarskap.
Du vill, vågar och kan leda ett modernt gymnasium i framkant.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Referensnummer: UTN 2014/98

Kontakt
Christina Josefsson, Utbildningschef, 0734-61 99 50
Linda Pettersson, personalsekreterare, 0510-77 02 70
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0510-77 00 00

Dela