Kommunchef - Nytt

Vi erbjuder ett spännande och utmanande ledaruppdrag!
Arbetsgivare: Strängnäs kommun
Sista ansökan: 2014-10-08
Placeringsort: Strängnäs
Kontaktperson: Agneta Värmon Tel: 0707-32 55 00 agneta@proastri.se
Publicerad: Idag 15:06

Strängnäs kommun som ligger naturskönt vid Mälarens strand är centralt belägen i expansiva Mälardalen. Kommunens invånare bor i attraktiva tätorter som Mariefred, Stallarholmen, Strängnäs och Åkers Styckebruk, eller i mindre landsbygdsorter, var och en med sin egen unika historia och karaktär.

Strängnäs är en attraktiv kommun att leva, vistas och verka i med sin kombination av småskalighet, vacker natur och närhet till Stockholmsregionens utbud och arbetsmarknad. Strängnäs har en stabil tillväxt av invånare sedan många år, och förbereder sig för ytterligare expansion inför att snabbtåget till Stockholm ska börja rulla 2017. Vår nuvarande kommunchef går i pension till våren och därför söker vi nu:

KOMMUNCHEF TILL STRÄNGNÄS KOMMUN

Som chef för Strängnäs kommun är du kommunens ledande tjänsteman direkt underställd kommunstyrelsen. Det innebär att du har ett helhetsansvar för att de politiska besluten verkställs, för hur verksamheten bedrivs, för ledningsstruktur, organisation, arbetsmiljö och för ekonomisk styrning och uppföljning. Ansvaret innebär också att vara ett stöd till politiken i det strategiska arbetet med att fortsätta utveckla den fantastiska potential som Strängnäs kommun har med sin möjlighet till småskaligt och naturskönt boende i anslutning både till Stockholmsregionen och resten av Mälardalen.

Strängnäs kommun har arbetat intensivt med att skapa en värdegrundstyrd organisation med utgångspunkt från det politiska beslutet att arbeta med ständiga förbättringar i hela organisationen. Som framtida kommunchef blir du den viktigaste länken under vår fortsatta resa och din uppgift blir att leda oss till nästa nivå. Genom att skapa en tät och nära dialog med våra invånare och andra aktörer i kommunen formulerar du tillsammans med politiken en målbild för Strängnäs kommuns utveckling framåt som gör oss än mer konkurrenskraftiga som alternativ i regionen. Du tar ansvar för att driva och leda det fortsatta arbetet med att förnya och förbättra våra processer och arbetssätt för att kontinuerligt höja vår effektivitet och kvalitet med god ekonomi.

Vi söker en ny kommunchef som har ett genuint intresse för det kommunala uppdraget och förmåga att både styra, leda och stötta organisationen i det utvecklingsarbete som ska öka vår konkurrenskraft och förbättra vår ekonomi.

Gedigen chefsbakgrund på hög ledningsnivå samt erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation, gärna inom kommunal sektor, tror vi är en förutsättning för att lyckas. Du behöver också framgångsrikt har drivit förändring av processer och arbetssätt i en komplex och personalintensiv verksamhet.

Som ledare har du ett strategiskt synfält och du är utvecklingsinriktad med förmåga att skapa ett lärande och öppet klimat som främjar nytänkande.

Vi erbjuder ett mycket spännande ledaruppdrag i en kommun med stor potential att utvecklas till en av Sveriges mest attraktiva kommuner.

Kontakta gärna våra konsulter på ProAstri; Agneta Värmon tel 070-732 55 00 och Karin Ivarson tel 070-824 69 08. Du är också välkommen med din intresseanmälan senast den 8 oktober via www.proastri.se

Dela

Kommunchef

Arbetsgivare: Haparanda stad
Sista ansökan: 2014-09-30
Placeringsort: Haparanda
Kontaktperson: Sven Forsberg Tel: 0922-260 00
Publicerad: 16 september

Haparanda är ett unikt samhälle i utveckling. Visionen är att HaparandaTornio 2020 är ett internationellt centrum i Barentsområdet, för handel- och besöksnäring, som logistiskt nod och kunskapscentrum, med dynamisk företagsamhet och en hållbar livsmiljö. Vi genomför det politiska uppdraget inom utbildning, social omsorg och samhällsbyggnad. Vi skapar förutsättningar för kreativt och aktivt kultur- och frilufsliv samt ett expansivt näringsliv. Vi har respekt och förståelse för mångfald, är öppna och tillgängliga för alla och har medborgardialog i fokus. Vi arbetar resurseffektivt, med säkerställd kvalitet och rättvis behandling, för nuvarande och kommande generationer som bor och verkar i Haparanda.

Kommunchefen stödjer den politiska ledningen i det strategiska arbetet samt leder och driver utvecklingen av kommunen och dess verksamhet. En viktig uppgift är en kontinuerlig uppsikt över utvecklingen inom kommunens verksamhetsområden. Kommunchefen spelar en nyckelroll i Haparanda kommuns omvärldsbevakning.
Kommunchefen är chef för kommunens förvaltningschefer och även chef för kommunledningsförvaltningen. Kommunchefen leder och stöttar verksamhetens chefer så att de med hög kvalitet driver en effektiv verksamhet, ska verka för och skapa förutsättningar för att alla verksamheter strävar mot samma vision. Utvecklingsfrågor ligger centralt i kommunchefens arbetsuppgifter.
En viktig del av kommunchefens uppdrag är att leda det kommunala arbetet gentemot näringslivet i Haparanda, vilket har genomgått en enorm utveckling. Kommunchefen skall verka för ett mångsidigt näringsliv, bland annat genom marknadsföring.
Kommunchefen tar aktivt initiativ till samverkan med kommuner, förvaltningar och bolag både regionalt, nationellt och internationellt för att skapa effektivt samarbete som bidrar till tillväxt och utveckling för kommunen.
Personliga egenskaper
Rollen som kommunchef kräver
• gedigen kunskap av ledarskap
• förståelse för en politisk styrd organisation
• insikter i de ekonomiska mekanismer som styr en offentlig verksamhet
• resultat- och utvecklingsorienterat arbetssätt
• tydlig och kommunikativ ledarstil som stimulerar och tar tillvara varje medarbetares insats
• flexibilitet, öppenhet och vana att hantera förändringar
• förmåga att agera i offentliga sammanhang
• god vana av att självständigt ansvara för och driva operativa och strategiska frågor både internt och externt
• kreativitet och förmåga att omsätta idéer och visioner i praktiken

Utbildningsnivå
För kommunal verksamhet relevant universitet- eller högskoleutbildning.

Varaktighet/Arbetstid
Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.

Lön
Individuell lönesättning enligt överenskommelse.

Ansökan ska göras elektroniskt till Heli Taivalsaari på heli.taivalsaari@haparanda.se
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2014-09-30.

Dela

Förvaltningschef

till Stadsdelsförvaltningen Öster
Arbetsgivare: Borås stad
Sista ansökan: 2014-10-05
Placeringsort: Borås
Kontaktperson: Svante Stomberg Tel: 033-35 70 60
Publicerad: 15 september

(Ref nr 031:2014:11)

Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete som gör skillnad för Borås Stads invånare, och en lärande organisation där alla har möjlighet att utvecklas både som individer och i sin yrkesroll. Målet är att våra medarbetare ska trivas och känna stolthet.

Borås Stad har en stor del av sin verksamhet fördelad på tre stadsdelar. Stadsdelsförvaltningen Öster är en av de tre stadsdelsförvaltningarna i Borås Stad som förutom sin egen verksamhet ansvarar för kommungemensam äldreomsorg. Förvaltningen har ca 2000 medarbetare som alla har en sak gemensamt: Vi arbetar tillsammans för boråsarnas bästa; vare sig det gäller äldreomsorg, skola, förskola, IFO barn och familj, kultur, fritid eller kost och lokalvård.

Arbetsplats: Stadsdelsförvaltningen Öster.

Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter: Som förvaltningschef har du huvudansvaret för att leda och utveckla förvaltningens verksamhetsområden. Det är din uppgift att se till att Kommunfullmäktiges och Stadsdelsnämndens beslut och uppdrag verkställs. Du är direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunchefens förvaltningschefsgrupp.

Kvalifikationer: Du har en akademisk examen samt erfarenhet av att arbeta som chef och ledare i en stor organisation under ett flertal år. Du har god förståelse för politikens förutsättningar och det är värdefullt om du tidigare arbetat i en politisk styrd organisation. Du har åstadkommit goda resultat gällande såväl verksamhet som ekonomi i dina tidigare arbeten.

Vi ställer höga krav på ditt chef- och ledarskap. Som förvaltningschef kombinerar du initiativförmåga med långsiktighet, utveckling med stabilitet samt lyhördhet med handlingskraft. Som person är du en utvecklingsorienterad ledare med vilja och förmåga att skapa engagemang och delaktighet för att nå gemensamma mål. Du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du är trygg och stabil och kommunicerar på ett tydligt sätt. Ditt arbetssätt kännetecknas av lyhördhet, prestigelöshet och öppenhet samt en genomtänkt delegering där medarbetarnas kompetens och engagemang tas tillvara.

Upplysningar lämnas av kommunchef Svante Stomberg, tfn 033-35 70 60. Fackliga företrädare når du via samordnare Agneta Simring Larsson, tfn 033-35 77 79.

Välkommen med din ansökan senast 2014-10-05.

Dela

Kulturchef

Arbetsgivare: Värnamo kommun
Sista ansökan: 2014-10-06
Placeringsort: Värnamo
Kontaktperson: Ivan Madunic Tel: 0705-32 08 16
Kontaktperson: Cecilia Björkegren Tel: 070-538 25 85
Publicerad: 15 september

Värnamo kommun är en kommun med stor tillväxtpotential. Med det strategiska läget vid E4 / riksväg 27 och järnvägslinjen Kust- till- Kust (Kalmar- Göteborg) samt linjen Halmstad-Nässjö/Jönköping ser vi Värnamo som ett framtida nav för logistik för södra Sverige. Mångfald, entreprenörskap och starka nätverk utmärker kommunen och kommunens näringsliv. Vår vision lyder: ” Värnamo kommun den mänskliga tillväxtkommunen” Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar”.

Värnamo kommuns verksamhet är uppdelad i nio olika förvaltningar. Det totala antalet anställda är drygt 2500 personer och kommunens årliga omsättning är ca 1,7 miljarder kronor. Vi har högst skattekraft i länet.

Värnamo kommun är en kommun med stark kulturprofil. Kulturen är en viktig faktor för att utveckla livskvaliteten för kommuninvånarna. Kulturen bidrar till att skapa kreativa miljöer. Viktiga framgångsfaktorer är professionalitet, samverkan och dialog. Om ett par år kommer kulturförvaltningen flytta in i Gummifabriken – den kreativa mötesplatsen där kultur, bibliotek, näringsliv och utbildningar möts, samverkar och utvecklas.

Värnamo kommun söker

Kulturchef

Värnamo kommun söker en ny kulturchef som är ansvarig för kulturförvaltningens verksamheter. Där ingår biblioteksverksamheten med stadsbiblioteket, fem filialbibliotek och bokbuss, offentlig konst och allmän kulturverksamhet samt bidrag till föreningar och studieförbund. Här arbetar 25 medarbetare Läs mer här: http://www.varnamo.se/kulturfritid/kultur

Arbetsuppgifter
Som kulturchef ansvarar duför att leda, driva och utveckla kulturförvaltningen på uppdrag av kulturnämnden. Din uppgift blir att fortsätta att flytta fram kulturens position i samverkan med aktörer i lokalsamhället och i regionen.  

En viktig och spännande utmaning i ditt arbete blir kulturförvaltningens del i tillväxtprojektet Gummifabriken.Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar och ingår i kommunens ledningsgrupp.  Kommunchefen är din närmaste chef.

Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en högskoleutbildning samt dokumenterad ledarerfarenhet på hög strategisk nivå inklusive personal- verksamhets- och budgetansvar.  Du har erfarenhet av att arbeta med kultur i vid bemärkelse och du har stort engagemang för och tankar om utveckling av kulturverksamheten både med traditionella och oväntade samarbetspartners. Du är bra på att kommunicera, både internt och externt, kan engagera dina medarbetare och få dem med dig i det pågående utvecklings- och förändringsarbetet. Du kan få medarbetare att utvecklas, ta ansvar och känna arbetsglädje. Du är utåtriktad, bra på nätverksbyggande och på att skapa kontakter samt öppen för nya influenser. Det är bra med förståelse för eller erfarenhet av offentlig förvaltning och politiskt styrda organisationer.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.

Anställningsform
Tillsvidare, vi tillämpar chefsförordnande på 5-6 år
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträdesdag: 2015-01-01 eller enligt överenskommelse

Upplysningar
För ytterligare info kontakta Ivan Madunic, 0705-32 08 16 eller Cecilia Björkegren, 070-538 25 85 på INTEND som vi samarbetar med i denna rekrytering.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.

Ansökan
Ansök via www.intendab.com senast 2014-10-06

Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning.

Dela

Ekonomichef

till Arjeplogs och Sorsele kommuner
Arbetsgivare: Arjeplogs kommun / Sorsele kommun
Sista ansökan: 2014-09-28
Placeringsort: Sorsele
Kontaktperson: Katarina Stehn Tel: 0920-941 45 cv@cesab.se
Publicerad: 15 september

Sorsele och Arjeplog är två inlandskommuner i Lapplands fjällvärld som söker utvidgat samarbete. Vi söker nu Dig som är beredd att anta utmaningen att bli övergripande ekonomichef i två kommuner. Arjeplog och Sorsele karaktäriseras av en miljö med långa avstånd där service till invånarna behöver erbjudas genom kommunal organisation med lokal närvaro. Samtidigt måste vi utveckla samordnade administrativa lösningar som innebär besparingar för de båda inlandskommunerna.

Tjänsten som ekonomichef kommer att delas med 50 % i vardera kommun. Lämplig bostadsort kan vara såväl Arjeplog som Sorsele då bägge kommunerna blir ditt arbetsområde. Vi erbjuder från de bägge kommunerna ett mycket spännande och intressant jobb i en mycket dynamisk tid och verksamhet.

I Arjeplog innebär uppdraget att leda funktionerna ekonomi och lön samt vara övergripande ansvarig för ekonomin på ett strategiskt plan och aktivt delaktig i den pågående omstruktureringsprocess som kommunen är på gång med. I den ingår en anpassning av verksamhetsorganisationen till en ny politisk struktur såväl som inom- och mellankommunala utredningar om samverkan och nya arbetssätt. Målet är en organisation i långsiktig fas med medel och uppdrag. Kommunchefen fungerar som övergripande projektledare och din roll är finansiell kvalitetssäkring såväl som intern kontroll. Funktioner kan tillkomma och utgå utifrån vilka beslut som fattas under året. Du får också en nyckelroll i arbetet med att utveckla det externa samarbetet.

I Sorsele innebär uppdraget att du har en controller funktion och är såväl politik som förvaltning behjälplig med ekonomiska analyser inför beslut. Du är också den som leder kommunens boksluts- och budgetarbete. Vi har sedan ett år tillbaka en ny förvaltningsorganisation och för vår del kan personalledning av ekonomikontoret komma att placeras i annan befattning. Vi ser detta uppdrag som ett renodlat ekonomichefsuppdrag där fokus ligger på planering, kontroll, uppföljning, analys och bokslutsarbete. Du blir den spetskompetens som vi vill komplettera vår annars väl fungerande ekonomienhet med.

Vi söker dig med högskoleutbildning i ekonomi samt erfarenhet som vi bedömer relevant för uppdraget. God ledare, förmåga att leda, skapa helhetssyn, utveckla och följa upp verksamhet.

Vill du veta mer om tjänsten och ansöka är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Katarina Stehn 070-355 36 33.

Ansvarig konsult: Katarina Stehn
Telefon: 0920-941 45
Mobil: 070-355 36 33
Epost: cv@cesab.se

Dela

Enhetschef

till nya enheten för lokalt ledd utveckling
Arbetsgivare: Statens Jordbruksverk
Sista ansökan: 2014-09-28
Placeringsort: Jönköping
Kontaktperson: Niclas Purfürst, Avdelningschef Tel: 0706-04 07 89/036-15 58 74
Kontaktperson: Maria Gustavsson, ST Tel: 036-15 60 93
Kontaktperson: Kirsi Heinonen , SACO Tel: 036-15 63 02
Kontaktperson: Thomas Gorin Weijmar, SEKO Tel:
Publicerad: 15 september

Jordbruksverkets uppdrag som regeringens expertmyndighet inom jordbruk, fiskeri och landsbygdsutveckling är att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Vi är 1 200 anställda och huvudkontoret ligger i Jönköping.

Landsbygdsavdelningen är en del av Jordbruksverkets division för främjande och förvaltning. Vi är drygt 100 personer som arbetar för att få livskraftiga företag och en levande landsbygd och kust i hela landet bl a genom att hantera projekt- och företagsstöd liksom miljöersättningar- och fiskestöd. Avdelning är förvaltningsmyndighet för landsbygdsprogrammet, Fiskeriprogrammet och för programmet för lokalt ledd utveckling i regional- och socialfonden. Avdelningen kommer att utökas med en ny enhet som ska arbeta för att införa Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i den nya programperioden. Handläggning och beslut om stöd kommer att öka succesivt för enheten.

Arbetsuppgifter
Till vår nya enhet för lokalt ledd utveckling söker vi en ledare som vill vara med och bygga upp verksamheten. Enheten kommer det närmaste året befinna sig i en expansionsfas där det nya teamet succesivt kommer att byggas upp. Därför söker vi en ledare som har helhetssyn och som är duktig på att skapa förtroenden och ta tillvara på medarbetarnas stora engagemang och kompetens.

Den nya enheten kommer ha ett centralt samordningsansvar för arbetet med lokalt ledd utveckling genom Leader. Detta innebär att enheten kommer stödja uppstarten av lokala utvecklingsgrupper som vill arbeta med leadermetoden runt om i Sverige. Enheten kommer exempelvis ta fram, implementera och få samsyn i regler, rutiner och anvisningar för lokal ledd utveckling kopplat till alla fyra ESI-fonderna. Arbetet på enheten innebär mycket kontakt med externa samarbetspartners såsom andra myndigheter men även regeringskansliet och Kommissionen.

Du kommer ha verksamhets-, budget- och personalansvar. Du kommer även ingå i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschefen och de fem andra enhetenscheferna på avdelningen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har kunskap av utvecklingsfrågor på lokal, regional eller nationell nivå. För tjänsten krävs lämplig högskoleutbildning. Vidare ska du ha erfarenhet som ledare, gärna från offentlig verksamhet. Har du även erfarenhet som ledare i en föränderlig miljö, eller har varit med och byggt upp en verksamhet med flera externa intressenter, så är detta en merit. Likaså är det meriterande om du har god kunskap och förståelse om någon eller flera av Europeiska struktur och investeringsfonderna (social-, regional-, fiske och landsbygdsfonden).

För att vara lämplig för uppdraget så bör du vara en person som är duktig på att leda och utveckla verksamheten på enheten och inspirera dina medarbetare. Du har förmågan att hantera dina medarbetares och omvärldens starka viljor, engagemang och höga förväntningar. Du har förmågan att hitta strategier och med integritet fatta beslut som förbättrar förutsättningarna för våra kunder och för vår verksamhet. Du är även en stabil person som är duktig på att kommunicera med din omgivning även i en internationell miljö. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten är placerad i Jönköping. Resor ingår i tjänsten.
Välkommen med din ansökan!

Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 1

 

Dela

Miljöchef

Arbetsgivare: Strängnäs kommun
Sista ansökan: 2014-09-28
Placeringsort: Strängnäs
Kontaktperson: Marie Jonsson Tel: 0152-293 65
Kontaktperson: Kristiina Söderlind Tel: 0152-291 65
Publicerad: 15 september

Arbetsplatsbeskrivning
Strängnäs kommun utvecklar individen, verksamheten och samhället! Våra 2 000 medarbetare verkar i en dynamisk organisation som gärna prövar nya vägar för att nå sina mål. Kommunens 33 500 invånare bor i attraktiva tätorter som Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen, eller i mindre orter med landsbygdskaraktär. Till Stockholm tar du dig på mindre än en timme. Strängnäs kommun är i en expansiv utvecklingsfas och vi behöver ha miljöaspekterna i fokus. Det pågår ett intensivt arbete med att bygga en värderingsstyrd organisation med utgångspunkt från det politiska beslutet att arbeta med ständiga förbättringar i hela förvaltningen. Samhällsbyggnadskontoret arbetar med rådgivning, myndighetsutövning och service inom områdena fysisk planering, mark- och exploatering, mät- och kartproduktion, bygglovhantering, energirådgivning samt miljö- och hälsoskydd. Kontoret har 50 medarbetare varav 10 på miljöenheten.

Arbetsbeskrivning
Som Strängnäs kommuns miljöchef kommer du att vara en viktig aktör under vår fortsatta resa. Du bidrar med tydlig riktning inom Samhällsbyggnadskontoret och tar Strängnäs som miljökommun vidare.

Ditt uppdrag är att
• kommunicera miljöfrågor dels till politiker, medborgare och företagare och dels inom kommunförvaltningen.
• verka för att de politiska målen och goda resultat inom miljö- och hälsoskydd uppnås.
• driva effektivitets- och utvecklingsarbete inom verksamheten.
• genomföra aktiviteter som bidrar till att en god hälsa uppnås och upprätthålls i kommunen
• säkerställa kompetent och rättssäker ärendehantering, tillsyn och kontroll inom området.
• medverka i det regionala samarbetet.
• ta arbetsmiljö-, budget– och personalansvar.
• Bidra till kontorets ledningsarbete.

Kvalifikationer

Utbildning: Du har högskoleexamen inom miljö- och hälsoskyddsområde. Giltigt B-körkort fodras.

Erfarenhet: Du har erfarenhet av att arbeta med miljö- och hälsoskyddsfrågor och gärna även inom livsmedelsområdet. Du har varit chef med personalansvar och har ett omvittnat gott ledarskap.

Vidare har du: 

Förmåga att

Ha medborgarnas behov i centrum
Fatta beslut, styra mot resultat och skapa engagemang
Arbeta för hållbara lösningar
Utveckla medarbetare och organisationen
Skapa öppenhet och tydlighet i verksamheten
Visa respekt, ha integritet och stå upp för din verksamhet och roll

Vilja och färdighet för att

Skapa uthålliga relationer både internt och externt
Visa lyhördhet och hantera konflikter
Handla i enlighet med fattade beslut
Arbeta strukturerat och med gott omdöme
Våga pröva nytt 

Dessutom har du en stark inre drivkraft, god självinsikt och mod att leda i utveckling. Du finner lust och glädje för uppdraget inom samhällsnyttan.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan
Sista ansökningsdatum: 2014-09-28
Ange referensnummer: 261/14

Lön
Löneform: Månadslön

Kontaktpersoner
Marie Jonsson
Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0152-29365

Kristiina Söderlind
Personalchef
Telefon: 0152-29165

Fackliga företrädare
Namn: Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0152-29100

Övrig info
Som sökande ber vi dig att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som kommun omfattas vi av offentlighetsprincipen och innebär att vi är skyldiga att lämna ut ansökningshandlingar som begärs av allmänheten och massmedia. Strängnäs kommun har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Dela

VD

Science City Skellefteå
Arbetsgivare: Skellefteå kommun
Sista ansökan: 2014-09-30
Placeringsort: Skellefteå
Kontaktperson: Tom Jakobsen Tel: 070-270 27 67
Publicerad: 11 september

Skellefteås vision är att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att vara 80 000 invånare år 2030.

Vi skapar utrymme att stärkas och växa genom att ta vara på det allra värdefullaste; våra egna och andras idéer. För att lyckas krävs ett fokuserat och hårt arbete, som bidrar till vår gemensamma målbild. 

Initiativtagare till Science City Skellefteå är Skellefteå Kommun, Skellefteå Kraft samt Region Västerbotten.

Placering: Skellefteå, Stockholms län, Uppsala län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Skåne län, Hallands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Västra Götalands län

Arbetsbeskrivning
Satsningen på Science City Skellefteå är tydligt kopplad till vår vision. Det övergripande målet är att skapa hållbara förutsättningar för idéer, som leder till innovationer och förnyelse. 

Detta tror vi uppnås genom att strategiskt facilitera och katalysera olika samarbeten, lokalt såväl som globalt. Med andra ord, att ge idéerna en plats där de kan utvecklas och gro. 

För att lyckas med detta söker vi nu en passionerad VD som delar vår vision.

Som VD i Science City Skellefteå har du huvudansvaret för utvecklingen av dessa fokusområden:

Idéhantering - Attrahera, utvärdera, synliggöra samt koppla ihop idéer med rätt aktörer för att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Behovsinventering - Inventering av behovsbilden i privata näringslivet och i den offentliga sektorn.

Utveckling av innovationssystemet - Förädla och vidareutveckla kombinationen av lokala, nationella och internationella aktörer och identifiera länkarna mellan dessa. Hitta drivkrafter, finansiella förutsättningar samt utvärdera vilka faktorer som påverkar förmågan att skapa hållbar utveckling.

Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av start-up och innovationsutveckling. 

Du har omfattande erfarenhet av arbete i ledande position i en internationell miljö och därigenom stora kontaktnät.

Din bakgrund har även gett dig stor förståelse för vikten av ekonomi- och ledningsfrågor. 

Som person är du utåtriktat, självgående och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga och känner dig bekväm i offentliga sociala sammanhang. Du är kreativ, initiativrik och resultatinriktat samt drivs av att utveckla affärer och organisationer. 

Relevant högskoleutbildning är meriterande.

Tjänsten kräver mod, stresstålighet och passion!

Kontaktperson
I denna rekrytering samarbetar vi med Experis Sverige.

Läs hela annonsen och ansök på experis.se. Kontakta gärna vår rekryteringskonsult Tom Jakobsen på 070-270 27 67 eller 0910-58 66 92.

Sista ansökningsdatum är 30/9.

Välkommen till Skellefteå!

Dela