Planchef - Nytt

Vill du vara med och bygga Värmdö kommun, Skärgårdens mötesplats?
Arbetsgivare: Värmdö kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Gustavsberg
Kontaktperson: Marie Soldin, konsult Assessio Tel: 08-775 09 49
Kontaktperson: Henrik Lundberg, Samhällsbyggnadschef Tel: 08-570 481 71
Kontaktperson: Therese Kjellgren, HR-konsult Tel: 08-570 485 61
Publicerad: Igår 13:16

Vill du arbeta brett med projekt som omfattar stadsbyggnad, husbyggnad, landskapsarkitektur i stad, landsbygd och skärgård? Vi söker nu dig som, i rollen som planchef, vill vara med att utveckla och bygga Värmdö kommun.

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Vi har många intressanta uppdrag, som planering och utbyggnad av centralorterna Gustavsberg, Hemmesta och Brunn, utveckling av Stavsnäs vinterhamn och omvandling av fritidshusområden till permanentboende. I centrala Gustavsbergs pågår planering med utbyggnad av ca 2000 bostäder som är ett av de största projekten inom kommunen.

Plan- och MEX-verksamheterna har en central roll i Värmdö kommuns samhällsbyggnad och sedan slutet av 2013 ingår de i en gemensam enhet. Den nya enheten består av en personalstyrka på cirka 23 stycken, där Plangruppen idag utgör ca 14 medarbetare.

Ditt uppdrag som Planchef blir att, med fullt personalansvar, leda personalen så att de kan utföra sitt arbete i enlighet med de strategiska målen. Inom ramen för detta blir ditt uppdrag att skapa rutiner och arbetsprocesser, ge trygghet och stabilitet till gruppen. Du verkar för att attrahera, utveckla, behålla kompetent personal och samordna externa konsulter.

Med fullt budgetansvar har du ansvar för verksamhetens ekonomi. Du har det övergripande ansvaret för planarbetets kvalitet, bidrar med kunskap om planprocessen och styr och ansvarar för att utveckla det projektinriktade arbetssättet.

Vidare kommer du att verka för att skapa samverkan och förståelse med mark- och exploateringsgruppen och tillsammans med övriga medarbetare verka för samordning och styrning av stadsbyggandet. Vi ser även att du arbetar för att säkra ett nära samarbete med olika kontaktytor inom kontoret, allmänheten och exploatörer.

Som planchef ingår du i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till Samhällsutvecklingschefen som i sin tur rapporterar till chefen för Samhällsbyggnadskontoret.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun.

Vi söker dig som är utbildad arkitekt eller planarkitekt. Du har flerårig planerfarenhet, där du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med planprocessen och PBL. Vidare har du ledarerfarenhet, tidigare budgetansvar samt erfarenhet från arbete inom en politiskt styrd organisation.

Som person är du resultatorienterad och sätter höga mål, vilka du lägger ner tid och energi på att nå. Du är en problemlösare som hanterar komplexa problem självständigt och effektivt. Du har förmågan att hantera en mängd parallella planer och projekt. Du karaktäriseras av att vara lugn, positiv, anpassningsbar och fokuserad – även i oväntade och tuffa situationer. Du är tydlig och bestämd i din kommunikation och vågar ta ställning i olika frågor samtidigt som du sätter klara mål för din omgivning. Du tycker om att ha kontakt med flera olika målgrupper och arbetar med lättsamhet både med interna och externa parter.

Som personalansvarig är du en närvarande ledare som skapar trygghet genom att vara öppen, tillgänglig och uppriktig.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Anställningen omfattarheltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2014.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marie Soldin, konsult Assesio, 08-775 09 49. Alternativt Henrik Lundberg, Samhällsutvecklingschef, 08-570 481 71 eller Therese Kjellgren, HR-konsult, 08-570 485 61. Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-570 470 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

___________________________________________________________________________________

Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här möter land hav, bara 20 minuter från Stockholm. I vår anrika huvudort, Gustavsberg, finns en lång tradition inom design och form som lever vidare genom en fortsatt satsning på konst och kultur. Kommunen har 40 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Vi har en mycket ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. Värmdö är dessutom en av de snabbast växande kommunerna i landet. Denna dynamik avspeglar sig även i arbetsgivaren Värmdö kommun. Vi erbjuder dig stora möjligheter och intressanta utmaningar.

 

Dela

Mark- och exploateringschef - Nytt

Vill du vara med och bygga Värmdö kommun, Skärgårdens mötesplats?
Arbetsgivare: Värmdö Kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Gustavsberg
Kontaktperson: Therese Kjellgren, HR-konsult Tel: 08-570 485 61
Kontaktperson: Marie Soldin, konsult Assesio Tel: 08-775 09 49
Kontaktperson: Henrik Lundberg, Samhällsbyggnadschef Tel: 08-570 481 71
Publicerad: Igår 11:41

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Vi har många intressanta uppdrag, som planering och utbyggnad av centralorterna Gustavsberg, Hemmesta och Brunn, utveckling av Stavsnäs vinterhamn och omvandling av fritidshusområden för permanentboende. Utöver det planeras utbyggnad av ca 2000 bostäder i centrala Gustavsberg, vilket är ett av de största projekten inom kommunen.

Plan- och exploateringsenheten har en central roll i Värmdö kommuns samhällsbyggnad och består av en plangrupp samt en mark och exploateringsgrupp. Enheten består av cirka 23 medarbetare, där mark- och exploateringsgruppen i dag utgörs av nio medarbetare samt externa konsulter.

Ditt uppdrag som mark- och exploateringschef blir att fortsätta utveckla arbetssätt, rutiner och samarbetet med Plangruppen. Du verkar för att attrahera, utveckla och behålla kompetent personal och ansvarar för bemanningen som också innefattar ledning och styrning av konsulter. I uppdraget ingår även att, tillsammans med övriga medarbetare i den gemensamma enheten, utveckla och samordna samhällsbyggnadsprocessen.

Som mark- och exploateringschef ser du, utifrån ett strategiskt perspektiv, över det långsiktiga behovet av köp och försäljning av mark. Du för dialog med exploatörer, skriver exploaterings- och markavtal och ansvarar för att fortsätta utveckla projektarbetet och projektstyrning.

Som mark- och exploateringschef har du personal och budget ansvar, du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till Samhällsutvecklingschefen.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun.

Vi söker dig som är utbildad samhällsbyggnadsingenjör eller har, enligt arbetsgivaren, likvärdig utbildning.Du har erfarenhet av projektledning inom samhällsbyggnadsprocessen och har erfarenhet från mark- och/eller exploateringsarbete.

Sedan tidigare har du även erfarenhet av budgetansvar, känner till PBL och har kunskap om hur en kommun och politiskt styrd organisation fungerar. Det är starkt meriterande med chefserfarenhet och erfarenhet av att ha arbetat som exploateringsingenjör.

Som person är du resultatorienterad och sätter höga mål, som du lägger ner tid och energi på att nå. Du är en problemlösare som hanterar komplexa problem självständigt och effektivt. Du karaktäriseras av att vara lugn, positiv, anpassningsbar och fokuserad – även i oväntade och tuffa situationer. Du är tydlig och bestämd i din kommunikation och vågar ta ställning i olika frågor samtidigt som du sätter klara mål för din omgivning.

Som personalansvarig är du en närvarande ledare som skapar trygghet genom att vara öppen, tillgänglig och uppriktig.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Anställningen omfattarheltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2014.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marie Soldin, konsult Assesio, 08-775 09 49. Alternativt Henrik Lundberg, Samhällsutvecklingschef, 08-570 481 71 eller Therese Kjellgren, HR-konsult, 08-570 485 61. Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-570 470 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

___________________________________________________________________________________

Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här möter land hav, bara 20 minuter från Stockholm. I vår anrika huvudort, Gustavsberg, finns en lång tradition inom design och form som lever vidare genom en fortsatt satsning på konst och kultur. Kommunen har 40 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Vi har en mycket ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. Värmdö är dessutom en av de snabbast växande kommunerna i landet. Denna dynamik avspeglar sig även i arbetsgivaren Värmdö kommun. Vi erbjuder dig stora möjligheter och intressanta utmaningar.

 

Dela

Samhällsbyggnadschef

Driftig ledare i tiden
Arbetsgivare: Vingåkers kommun
Sista ansökan: 2014-09-14
Placeringsort: Vingåker
Kontaktperson: Marita Skog Tel: 0151-192 61 marita.skog@vingaker.se
Publicerad: 28 augusti

Vingåkers kommun är inne i en intressant utvecklingsresa med en ny tydligare enhet, en samhällsbyggnadsenhet.

Vingåker är en kommun med potential att flytta fram sin position och växa, både befolkningsmässigt och med fler företag. Ett viktigt led i detta är att samhällsbyggnadsfrågorna ska ta plats och att fokus finns på utveckling av Vingåkers centrum med mark för boende och företag samt att skapa förutsättningar för omvandlings- och exploaterings- områden på landsbygden.

I enheten ingår fysisk planering (ÖP), bygglov, mark- och exploatering, kart- och mätområdet, miljöområdet (myndighetsutövning enligt miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen), tekniska som gator-park, vaktmästeri, beställare av VA, fastigheter, trafikfrågor och kost.

Samhällsbyggnadschefen kommer att vara drivande i samhällsbygg-nadsfrågor där en befintlig översiktsplan ligger som grund. Samhällsbyggnadschefen har personal- och verksamhetsansvar för samhällsbyggnadsenheten. Närmaste chef är kommunchefen. Samhällsbyggnadsenheten svarar både mot kommunstyrelsen och en myndighetsnämnd, samhällsbyggnadsnämnden.

Erfarenhet: Den vi söker har erfarenhet från kommunal verksamhet i ledande befattning med ansvar för bygg- och miljöfrågor, ekonomi, personal och verksamhetsresultat. En viktig förutsättning är att det finns god kännedom inom PBL och/eller Miljöbalken.

Rätt person behöver också vara väl förtrogen med den komplexitet och bredd av frågor som finns i en liten kommun där fokus läggs på att prioritera rätt.

Tidigare erfarenhet av lagstyrd verksamhet är av stor betydelse då samhällsbyggnadschefen ansvarar för myndighetsutövning inom bygg- och miljöfrågor.

Personlighet: Den vi söker har ett gediget intresse för samhällsfrågor och har god omvärldsorientering. Rätt person är en stark, driven, kreativ och entusiasmerande ledare med förmåga att fungera som en enande kraft.

Viktigt är också att blivande samhällsbyggnadschefen har förmågan att med ett professionellt förhållningssätt prioritera, driva och följa upp frågor. Vidare kräver rollen en hög grad av flexibilitet och lyhördhet samt god samarbetsförmåga både internt och externt.

Akademisk utbildning inom relevant ämnesområde. Arbetslivserfarenhet inom miljö- eller samhällsbyggnad är meriterande och goda kunskaper inom PBL och Miljöbalken är önskvärda.

Språk: Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal, skrift och förståelse förutsätts.

Övrigt: Tillsvidareanställning. Individuell lönesättning. Tillträde med det snaraste eller enligt överenskommelse. För frågor, vänligen kontakta Marita Skog kommunchef, tfn 0151-192 61.

De fackliga organisationerna Kommunal, Vision och Ledarna nås via kommunens växel 0151-19100

Sista dag att registrera din intresseanmälan är den 21 september 2014, helst via Offentliga jobb.

Vi frånsäger oss all annonsförsäljning och rekryteringshjälp av säljare.

Dela

Ekonomichef

Arbetsgivare: Östra Göinge kommun
Sista ansökan: 2014-09-15
Placeringsort: Broby
Kontaktperson: Benny Carlsson Tel: 070-540 51 00
Kontaktperson: Jonas Rydberg Tel: 044-775 65 91
Kontaktperson: Katarina Brännlund Tel: 044-775 66 04
Publicerad: 27 augusti

Östra Göinge kommun med 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Motgång har vänts till framgång och nu växer och utvecklas Östra Göinge helt i enlighet med visionen om att bli 15 000 stolta göingar.

Till våren går vår ekonomichef i pension och därför söker vi hennes efterträdare som

EKONOMICHEF

I Östra Göinge arbetar vi med ständiga förbättringar. Varje dag försöker vi att vara lite smartare, lite effektivare och lite bättre än vi var igår. Vår ledningsfilosofi kallar vi för Göingemodellen. Den bygger på vår vision, vår organisation, vår värdegrund och vårt arbetssätt, som har sin grund i Lean management.

I takt med att vi utvecklar Göingemodellen krävs att vi förbättrar vår resultatstyrning.    Såväl planering som uppföljning och kontroll behöver förstärkas. Det medför att chefer och medarbetare måste kompetensutvecklas samt att nya effektiva arbetsprocesser och verktyg ska tas i bruk.

Som ekonomichef i Östra Göinge blir du en nyckelperson. Du arbetar såväl strategiskt som operativt. Naturligtvis ingår du i förvaltningsledningen och rapporterar direkt till kommunchefen.

Vi söker dig, som utifrån ett helhetsperspektiv driver utveckling inom ditt ansvarsområde, och som med liv och lust kliver in i rollen som närmaste chef till fjorton duktiga medarbetare vid ekonomienheten.

Enhetens arbetsområden är ekonomisk planering, finansiering, resultatstyrning, upphandling samt ekonomi- och löneadministration. Som enhetschef har du verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.

Kvalifikationer
Du är civilekonom eller har likvärdig utbildning från universitet eller högskola. Därutöver har du flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i en politiskt styrd organisation. Ditt intresse för samhällsfrågor är genuint och du brinner för att delta i utvecklingen av vår kommun.

Erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt och processer är meriterande, liksom arbete med Lean-koncept. Skulle du dessutom ha arbetat som ekonom i ett privat företag så ger det dig pluspoäng.

Du är en aktiv ledare som kan engagera dina medarbetare och skapa goda resultat.  Handlingskraft, uthållighet och höga ambitioner är dina signum. Naturligtvis är du tydlig som arbetsgivarens företrädare och lojal med ditt uppdrag. Är du dessutom en kul och prestigelös person som har lätt till skratt, så är detta jobbet för dig.

Du måste vara duktig på svenska språket, både tal och skrift.

B-körkort erfordras.

Anställningsvillkor
Tjänsten är heltid (100 %) och tillsvidareanställning. Tillträde efter överenskommelse.

Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning.

Information och ansökan
I Östra Göinge strävar vi efter jämställdhet och mångfald bland våra anställda. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och livserfarenheter till tjänsten.

Låter detta som jobbet för dig så är du välkommen med din ansökan inkl. kortfattad meritförteckning via e-post till post@recruitment.se senast 2014-09-15.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa konsult Benny Carlsson, Recruitment International tfn 070-540 51 00, alternativt Kommunchef Jonas Rydberg tfn 044-775 65 91 eller HR-specialist Katarina Brännlund tfn 044-775 66 04.

Fackliga företrädare nås via kommunens växel tfn 044-775 60 00.

Välkommen till Östra Göinge – Skånes gröna hjärta.

Dela

Enhetschef

till Jobbcenter
Arbetsgivare: Karlstads kommun
Sista ansökan: 2014-09-13
Placeringsort: Karlstad
Kontaktperson: Anders Sjökvist Tel: 054-540 51 00
Publicerad: 27 augusti

Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och utveckla koncernen Karlstads kommun?

Hos oss får du 7 000 arbetskamrater inom 600 olika yrken. Tillsammans arbetar vi för att uppnå visionen om att skapa tillväxt och en god livskvalitet med målet att bli 100 000 invånare. 

Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen erbjuder ett brett utbud av stöd och hjälp inom individ- och familjeomsorg, ekonomi och arbetsmarknad. Vi arbetar också med att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningen är även ansvarig för frågor som rör tobak och alkohol - såväl förebyggande arbete som tillstånd och tillsyn. 

Arbetsbeskrivning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för omsorg och service för individer och familjer, förvaltningen har tre avdelningar.

Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) handlägger ansökningar om bistånd i form av försörjningsstöd, i syfte att påskynda processen mot egen försörjning. 

Vi ansvarar dessutom för kommunens arbetsmarknadsfrågor samt bostadsfrågor och budget- och skuldrådgivning. 

IFA söker dig som vill vara enhetschef på Jobbcenter.

Jobbcenter ansvarar för och är kommunens redskap för arbetsmarknadspolitiska frågor. Jobbcenter arbetar i första hand på uppdrag av avdelningens enheter som ansvarar för försörjningsstöd och arbetsförmedlingen med att stödja och hjälpa människor till att finna arbete, utbildning eller sysselsättning.

Jobbcenter har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunens förvaltningar och bolag, finansiella samordningsförbundet Samspelet, Region Värmland, näringsliv och fackliga organisationer.

Som enhetschefen har du verksamhets-, personal- och budgetansvar, arbetsmiljöansvar för ca 20 medarbetare. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp. 

Kvalifikationer
Du som söker har en som arbetsgivaren bedömer lämplig högskoleutbildning. Vi vill att du har erfarenhet av chefskap inom offentlig förvaltning. Erfarenheter av samverkan med andra myndigheter och om du har arbetat inom det arbetsmarkandspolitiska området är det meriterande. 

Vi söker en strukturerad, analytisk och kreativ enhetschef som har en grundläggande förståelse för enhetens verksamhet. Som person har du ett positivt och utåtriktat förhållningssätt med god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du vill vara delaktig i arbetet med att utveckla verksamheten ihop med dina medarbetare och ledningsgrupp samt har förmåga att entusiasmera din omgivning i det vardagliga arbetet. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök senast: 13 september 2014
Referensnummer: A415985
Antal arbetstillfällen: 1

Kontaktperson
Anders Sjökvist
Avdelningschef
054-5405100

Facklig företrädare
Jörgen Widing
SSR
054-5405552

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela

Enhetschef

till Utredningsenheten för barn och unga
Arbetsgivare: Karlstads kommun
Sista ansökan: 2014-09-13
Placeringsort: Karlstad
Kontaktperson: Ulla Eklund Tel: 054-5404977
Publicerad: 27 augusti

Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och utveckla koncernen Karlstads kommun?

Hos oss får du 7 000 arbetskamrater inom 600 olika yrken. Tillsammans arbetar vi för att uppnå visionen om att skapa tillväxt och en god livskvalitet med målet att bli 100 000 invånare. 

Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen erbjuder ett brett utbud av stöd och hjälp inom individ- och familjeomsorg, ekonomi och arbetsmarknad. Vi arbetar också med att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningen är även ansvarig för frågor som rör tobak och alkohol - såväl förebyggande arbete som tillstånd och tillsyn. 

Arbetsbeskrivning
Familjeavdelningens uppdrag är att bedöma behov av trygghet och säkerhet hos utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Avdelningen består av 6 enheter i en funktionsindelad organisation. Vi utreder och ger insatser jml SoL och LVU, ger råd och stöd inom det familjerättsliga området, tar emot ensamkommande barn och unga samt har en egen öppenvårdsenhet. 

Vi söker till Familjeavdelningens utredningsenhet en enhetschef, då vi kommer att dela befintlig enhet till två mindre enheter med varsin chef. Varje enhet beräknas få runt 20 medarbetare. Enheternas uppdrag är att utreda och tillsätta insatser jml SoL och LVU för barn 0 - 18 år som far illa. Verksamheten inrymmer också myndighetsutövningen för ensamkommande barn samt ett Barnahus som sker i samverkan med länets övriga kommuner samt åklagare, polis, BUP och barn och ungdomsmedicin. 

Som enhetschef har du ansvar för budget, personal och verksamhetsutveckling. Du kommer att få ca 20 engagerade medarbetare som är socialsekreterare och ärendehandledare. Till din hjälp finns också avdelningesn administratörer samt stabsfunktioner. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och förvaltningens chefsgrupp. 

Du kommer att som ny chef få introduktion med mentor och kommer att få genomgå kommunens kompetensprogram "Ny som chef" som löper under ett år. 

Familjeavdelningen är en avdelning med många duktiga medarbetare och en spännande verksamhet i ständig förändring utifrån nya förutsättningar och krav. Du kommer att ha nära samarbete med övriga enheter inom avdelningen liksom externa samarbetspartner. 

Kvalifikationer
Socionomexamen.

Vi vill att du har flerårig erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning runt barn och unga. Du behöver också ha god beslutsförmåga samt vara duktig på att kommunicera med dina medarbetare och samarbetspartner. Du ska ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och förmåga att hantera och härbärgera svåra situationer. Vi ser gärna att du har chef och ledarerfarenhet.

B-körkort är ett krav. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Ansök senast: 13 september 2014
Referensnummer: A415412
Antal arbetstillfällen: 1

Kontaktperson
Ulla Eklund
Avdelningschef
054-5404977

Facklig företrädare
Esteri Nilsson 
Vision
054-5404758

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela

Utvecklingschef

till Fastighetskontoret
Arbetsgivare: Västerås stad
Sista ansökan: 2014-09-04
Placeringsort: Västerås
Kontaktperson: Anders Ekstrand Tel: 021- 39 12 26
Kontaktperson: Kerstin Enaeus Tel: 021-39 15 20
Publicerad: 27 augusti

Jobba med det viktigaste. Västerås stad har 10 000 medarbetare inom 100 olika yrken, alla med det gemensamma målet att bygga en stolt och väl fungerande stad där framtidstro står i centrum. Välkommen till en arbetsplats full av liv.

Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid. 100 %
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Arbetsuppgifter
Vill Du vara med och utveckla Fastighetskontoret? Då har vi jobbet för dig! 

Nu söker vi en Utvecklingschef till Fastighetskontoret. 

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i en attraktiv och expansiv framtidsstad. Hos oss utvecklas du i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord mod, stolthet och engagemang. Fastighetskontoret ansvarar för stadens lokalförsörjning, förvaltning av stadens fastigheter och för exploateringsverksamheten. Verksamheten är organiserad i tre verksamhetsområden med sammanlagt 85 medarbetare: Mark och Exploatering, Fastighetsförvaltning samt Lokalförsörjning. 

Verksamheten som omsätter ca 1 miljard kronor. 

Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete, med möjlighet att vara med och påverka utvecklingsfrågorna inom Fastighetskontoret. 

Dina fokusområden blir IT, klimat och miljö samt upphandling. Ditt uppdrag blir att driva, bevaka och utveckla frågorna inom fokusområdena. En annan viktig del i tjänsten är att ansvara för förvaltningens övergripande affärsstöd. Där ingår bland annat verksamhetsplaner, processutveckling, samordning av måluppfyllelse mm. Du kommer att vara ett övergripande stöd till verksamheten i dessa frågor. 

Du kommer att vara direkt underställd fastighetdirektören och ingå i förvaltningens ledningsgrupp.

För mer information: http://www.vasteras.se/omvasteras/jobbaivasterasstad/Sidor/darforvilljag...

Kvalifikationer
Du som söker ska ha en akademisk utbildning inom något av fokusområden; IT, klimat och miljö samt upphandling, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du ska sedan tidigare ha arbetslivserfarenhet av att driva utvecklingsfrågor och ha arbetat strategiskt. 

Det är meriterande om du har kunskap och förståelse för politiskt styrda organisationer och kommunalverksamheter sedan tidigare. Vi ser även gärna att du har relevant arbetslivserfarenhet från något av fokusområdena IT, klimat och miljö eller upphandling, men det är inget krav. Har du dessutom aktuell erfarenhet av utvecklingsarbete som kan ses relevant till verksamhetsområdena för denna tjänst är detta meriterande. 

Vi söker dig som kan tänka strategiskt och kan ha ett brett perspektiv på frågor. Du kan se på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassa dina handlingar till det. Du ska förstå komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna och kunna producerar egna dokument av hög kvalité. Vi letar efter någon som är innovativ och kreativ som kommer med nya idéer i arbetsrelaterade frågor. Du är även nyfiken, lärande och reflekterande. Vi vill att du som söker har en god samarbetsförmåga med andra människor. Du är jobbfokuserad och kan sätta upp höga mål för sig själv och arbetar effektivt för att nå dem. Slutligen ska du kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp tidsramar som du kan följa. 

Välkommen med din ansökan! 

Besök gärna www.jiv.se, som ger dig information om staden och vilket stöd Medflyttarakademin kan ge till dig och din respektive vid eventuell flytt till Västerås. 

För att möta morgondagens utmaningar eftersträvar Västerås stad mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund.

Upplysningar
Fastighetsdirektör Anders Ekstrand Telefon: 021- 39 12 26
Biträdande fastighetsdirektör Kerstin Enaeus Telefon: 021-39 15 20
Vision Christer Fredriksson Telefon: 021-39 23 75
SACO Jens Forsvik Telefon: 021-39 14 03

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2014-09-04

Arbetsgivarens referensnummer: A414286

Är du intresserad av att söka tjänsten? Då ber vi dig att söka via "Sök jobbet här"- funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. 

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Dela

Direktör

till Skultuna kommundel
Arbetsgivare: Västerås stad
Sista ansökan: 2014-09-14
Placeringsort: Västerås
Kontaktperson: Marie Demark Tel: 021-39 22 04
Kontaktperson: Bo Dahllöf Tel: 021-39 11 04
Kontaktperson: Mikael Sandberg Tel: 070-311 68 31
Publicerad: 27 augusti

Jobba med det viktigaste. Västerås stad har 10 000 medarbetare inom 100 olika yrken, alla med det gemensamma målet att bygga en stolt och väl fungerande stad där framtidstro står i centrum. Välkommen till en arbetsplats full av liv.

Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Arbetsuppgifter
Västerås stad söker en visionär och utvecklingsinriktad direktör till Skultuna kommundel. I rollen bidrar du med engagemang och kunskap för att förverkliga stadens övergripande vision samt driver utvecklingen av Skultuna kommundel i nära samarbete med invånare, politiker, medarbetare samt förenings- och näringsliv. I vår framtida direktör ser vi en ambassadör som skapar nya möjligheter och en ledare som skapar goda resultat. 

Skultuna är ett genuint brukssamhälle, en småstadsidyll med utvecklingskraft som har bevarat mycket av sin gamla bruksmiljö. Naturmässigt utgör området en övergång från Mälardalens bördiga slätter till Bergslagens vidsträckta skogsområden. Här finns goda möjligheter till ett rikt friluftsliv. Skultuna kommundel består av Skultuna, Romfartuna, Svanå samt Haraker och utgör cirka en fjärdedel av Västerås stads yta. Folkmängden inom kommundelen är cirka 5 500 invånare. Skultuna erbjuder tjänster inom barnomsorg, skola, kultur, vård och omsorg samt teknik och fritid. Inom kommundelen arbetar cirka 350 medarbetare. Vår organisation kännetecknas av en närhet till politiken, få chefsnivåer, stort utvecklingsfokus och snabba beslutsvägar. Skultuna kommundel har ett uppdrag att samverka med medborgare, föreningar och näringsliv med syfte att ta tillvara på organisationers och människors kunskaper, idéer och engagemang. 

Som direktör för Skultuna kommundel arbetar du på uppdrag av kommundelsnämnden och Västerås stads stadsdirektör. Du ingår i stadens koncernledning och driver Skultuna kommundels ledningsgrupp. Arbetet innebär en nära dialog med förenings- och näringsliv i Skultuna samt med staden i stort. Med fokus på stadens övergripande vision och kommundelens mål arbetar du engagerat för att bidra till utveckling, kvalitet och goda resultat. I rollen som direktör är du en god ambassadör, både internt inom staden och externt. Du deltar i de arenor som finns för gemensam utveckling av stadens verksamheter och för orten i stort. Med engagemang och gott ledarskap driver och utvecklar du kommundelen framåt samt har det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. Du underhåller och utvecklar lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten. 

För mer information: http://www.vasteras.se/omvasteras/jobbaivasterasstad/Sidor/darforvilljag...

Kvalifikationer
Vi söker en ledare med ett genuint intresse och engagemang för att utveckla Västerås stad och Skultuna kommundel. En ledare med förmågan att konkretisera visioner och idéer samt åstadkomma goda resultat. Du har tidigare chefserfarenhet från större organisation, gärna från en roll där du har lett andra chefer. En bred kunskap och förståelse för kommunal verksamhet och politisk styrd organisation är ett krav, liksom kunskap om förändrings- och utvecklingsarbete. 

Vår framtida direktör har en mycket god förmåga att samverka och kan axla rollen som tydlig ledare och ambassadör inom Västerås stad och Skultuna kommundel. Vi ser gärna att du har en god omvärldsorientering samt verkar för ett lärande och innovativt klimat. Förmågan att entusiasmera, lyssna och kommunicera är viktiga ledaregenskaper som vi meriterar. För tjänsten krävs lämplig akademisk utbildning, tidigare erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete samt bred kunskap och förståelse för ekonomi och budgetarbete. Som person drivs du av att åstadkomma goda resultat och av att utveckla verksamheter. 

Besök gärna www.jiv.se, som ger dig information om staden och vilket stöd Medflyttarakademin kan ge till dig och din respektive vid eventuell flytt till Västerås. Läs gärna mer om västerås stad på www.vasteras.se 

För att möta morgondagens utmaningar eftersträvar Västerås stad mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund. 

Upplysningar
HR-konsult Marie Demark Telefon: 021-39 22 04
Stadsdirektör Bo Dahllöf Telefon: 021-39 11 04
Mikael Sandberg Ordf. Skultuna kommundelsnämnd Telefon: 070- 311 68 31
Vision Irene Larsson Telefon: 021-39 27 10
SACO Jörgen Österberg Telefon: 021-39 23 23
Kommunal Lena Nilsson Telefon: 010-442 81 91

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2014-09-14

Arbetsgivarens referensnummer: A415913

Är du intresserad av att söka tjänsten? Då ber vi dig att söka via "Sök jobbet här"- funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. 

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Dela