Planchef - Nytt

Vill du vara med och bygga Värmdö kommun, Skärgårdens mötesplats?
Arbetsgivare: Värmdö kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Gustavsberg
Kontaktperson: Marie Soldin, konsult Assessio Tel: 08-775 09 49
Kontaktperson: Henrik Lundberg, Samhällsbyggnadschef Tel: 08-570 481 71
Kontaktperson: Therese Kjellgren, HR-konsult Tel: 08-570 485 61
Publicerad: Idag 13:16

Vill du arbeta brett med projekt som omfattar stadsbyggnad, husbyggnad, landskapsarkitektur i stad, landsbygd och skärgård? Vi söker nu dig som, i rollen som planchef, vill vara med att utveckla och bygga Värmdö kommun.

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Vi har många intressanta uppdrag, som planering och utbyggnad av centralorterna Gustavsberg, Hemmesta och Brunn, utveckling av Stavsnäs vinterhamn och omvandling av fritidshusområden till permanentboende. I centrala Gustavsbergs pågår planering med utbyggnad av ca 2000 bostäder som är ett av de största projekten inom kommunen.

Plan- och MEX-verksamheterna har en central roll i Värmdö kommuns samhällsbyggnad och sedan slutet av 2013 ingår de i en gemensam enhet. Den nya enheten består av en personalstyrka på cirka 23 stycken, där Plangruppen idag utgör ca 14 medarbetare.

Ditt uppdrag som Planchef blir att, med fullt personalansvar, leda personalen så att de kan utföra sitt arbete i enlighet med de strategiska målen. Inom ramen för detta blir ditt uppdrag att skapa rutiner och arbetsprocesser, ge trygghet och stabilitet till gruppen. Du verkar för att attrahera, utveckla, behålla kompetent personal och samordna externa konsulter.

Med fullt budgetansvar har du ansvar för verksamhetens ekonomi. Du har det övergripande ansvaret för planarbetets kvalitet, bidrar med kunskap om planprocessen och styr och ansvarar för att utveckla det projektinriktade arbetssättet.

Vidare kommer du att verka för att skapa samverkan och förståelse med mark- och exploateringsgruppen och tillsammans med övriga medarbetare verka för samordning och styrning av stadsbyggandet. Vi ser även att du arbetar för att säkra ett nära samarbete med olika kontaktytor inom kontoret, allmänheten och exploatörer.

Som planchef ingår du i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till Samhällsutvecklingschefen som i sin tur rapporterar till chefen för Samhällsbyggnadskontoret.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun.

Vi söker dig som är utbildad arkitekt eller planarkitekt. Du har flerårig planerfarenhet, där du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med planprocessen och PBL. Vidare har du ledarerfarenhet, tidigare budgetansvar samt erfarenhet från arbete inom en politiskt styrd organisation.

Som person är du resultatorienterad och sätter höga mål, vilka du lägger ner tid och energi på att nå. Du är en problemlösare som hanterar komplexa problem självständigt och effektivt. Du har förmågan att hantera en mängd parallella planer och projekt. Du karaktäriseras av att vara lugn, positiv, anpassningsbar och fokuserad – även i oväntade och tuffa situationer. Du är tydlig och bestämd i din kommunikation och vågar ta ställning i olika frågor samtidigt som du sätter klara mål för din omgivning. Du tycker om att ha kontakt med flera olika målgrupper och arbetar med lättsamhet både med interna och externa parter.

Som personalansvarig är du en närvarande ledare som skapar trygghet genom att vara öppen, tillgänglig och uppriktig.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Anställningen omfattarheltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2014.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marie Soldin, konsult Assesio, 08-775 09 49. Alternativt Henrik Lundberg, Samhällsutvecklingschef, 08-570 481 71 eller Therese Kjellgren, HR-konsult, 08-570 485 61. Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-570 470 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

___________________________________________________________________________________

Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här möter land hav, bara 20 minuter från Stockholm. I vår anrika huvudort, Gustavsberg, finns en lång tradition inom design och form som lever vidare genom en fortsatt satsning på konst och kultur. Kommunen har 40 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Vi har en mycket ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. Värmdö är dessutom en av de snabbast växande kommunerna i landet. Denna dynamik avspeglar sig även i arbetsgivaren Värmdö kommun. Vi erbjuder dig stora möjligheter och intressanta utmaningar.

 

Dela

Mark- och exploateringschef - Nytt

Vill du vara med och bygga Värmdö kommun, Skärgårdens mötesplats?
Arbetsgivare: Värmdö Kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Gustavsberg
Kontaktperson: Therese Kjellgren, HR-konsult Tel: 08-570 485 61
Kontaktperson: Marie Soldin, konsult Assesio Tel: 08-775 09 49
Kontaktperson: Henrik Lundberg, Samhällsbyggnadschef Tel: 08-570 481 71
Publicerad: Idag 11:41

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Vi har många intressanta uppdrag, som planering och utbyggnad av centralorterna Gustavsberg, Hemmesta och Brunn, utveckling av Stavsnäs vinterhamn och omvandling av fritidshusområden för permanentboende. Utöver det planeras utbyggnad av ca 2000 bostäder i centrala Gustavsberg, vilket är ett av de största projekten inom kommunen.

Plan- och exploateringsenheten har en central roll i Värmdö kommuns samhällsbyggnad och består av en plangrupp samt en mark och exploateringsgrupp. Enheten består av cirka 23 medarbetare, där mark- och exploateringsgruppen i dag utgörs av nio medarbetare samt externa konsulter.

Ditt uppdrag som mark- och exploateringschef blir att fortsätta utveckla arbetssätt, rutiner och samarbetet med Plangruppen. Du verkar för att attrahera, utveckla och behålla kompetent personal och ansvarar för bemanningen som också innefattar ledning och styrning av konsulter. I uppdraget ingår även att, tillsammans med övriga medarbetare i den gemensamma enheten, utveckla och samordna samhällsbyggnadsprocessen.

Som mark- och exploateringschef ser du, utifrån ett strategiskt perspektiv, över det långsiktiga behovet av köp och försäljning av mark. Du för dialog med exploatörer, skriver exploaterings- och markavtal och ansvarar för att fortsätta utveckla projektarbetet och projektstyrning.

Som mark- och exploateringschef har du personal och budget ansvar, du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till Samhällsutvecklingschefen.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun.

Vi söker dig som är utbildad samhällsbyggnadsingenjör eller har, enligt arbetsgivaren, likvärdig utbildning.Du har erfarenhet av projektledning inom samhällsbyggnadsprocessen och har erfarenhet från mark- och/eller exploateringsarbete.

Sedan tidigare har du även erfarenhet av budgetansvar, känner till PBL och har kunskap om hur en kommun och politiskt styrd organisation fungerar. Det är starkt meriterande med chefserfarenhet och erfarenhet av att ha arbetat som exploateringsingenjör.

Som person är du resultatorienterad och sätter höga mål, som du lägger ner tid och energi på att nå. Du är en problemlösare som hanterar komplexa problem självständigt och effektivt. Du karaktäriseras av att vara lugn, positiv, anpassningsbar och fokuserad – även i oväntade och tuffa situationer. Du är tydlig och bestämd i din kommunikation och vågar ta ställning i olika frågor samtidigt som du sätter klara mål för din omgivning.

Som personalansvarig är du en närvarande ledare som skapar trygghet genom att vara öppen, tillgänglig och uppriktig.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Anställningen omfattarheltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2014.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marie Soldin, konsult Assesio, 08-775 09 49. Alternativt Henrik Lundberg, Samhällsutvecklingschef, 08-570 481 71 eller Therese Kjellgren, HR-konsult, 08-570 485 61. Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-570 470 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

___________________________________________________________________________________

Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här möter land hav, bara 20 minuter från Stockholm. I vår anrika huvudort, Gustavsberg, finns en lång tradition inom design och form som lever vidare genom en fortsatt satsning på konst och kultur. Kommunen har 40 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Vi har en mycket ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. Värmdö är dessutom en av de snabbast växande kommunerna i landet. Denna dynamik avspeglar sig även i arbetsgivaren Värmdö kommun. Vi erbjuder dig stora möjligheter och intressanta utmaningar.

 

Dela

Myndighetschef

Arbetsgivare: Din tur - Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Kramfors
Kontaktperson: Inger Bydén Tel: 070-270 21 48 inger.byden@proffice.se
Publicerad: 20 augusti

Är du en rak och tydlig ledare med erfarenhet av att skapa delaktighet i förändringsarbete, gärna från offentlig verksamhet? Då kan du vara den vi söker!

Som myndighetschef leder du Kollektivtrafikmyndighetens förvaltning och är direkt underställd direktionen och direktionens arbetsutskott. 

Rollen inkluderar personalansvar för ca 50 anställda fördelade på huvudkontoret i Kramfors samt vid beställningscentralen i Ånge.  

Du ansvarar för att myndigheten arbetar för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela länet. Du har det yttersta ansvaret för kontakten med medlemmarna.

Du arbetar operativt med myndighetens mål samt verkar på bred front för att nå en konkurrenskraftig och hållbar tillgänglighet.

Vidare har du ansvar för myndighetens upphandlade avtal samt att aktivt leda genomförandet av kommande upphandlingar av tjänster inom transportsektorn.

Uppdragsgivare: Kollektivtrafikmyndigheten
Ort: Kramfors

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högre utbildning samt flera års erfarenhet av arbete i ledande befattning. Du har tidigare arbetat processinriktat med förändrings- och utvecklingsarbete, gärna från offentlig verksamhet.

Har du tidigare erfarenhet från en politiskt styrd organisation är det meriterande. Även erfarenhet av offentlig upphandling inom transportsektorn ses som meriterande.

Vi ser gärna att du har ett upparbetat nätverk inom offentlig sektor, näringsliv och transportsektorn

Som person har du ett genuint intresse för ledarskap och människor och du uppfattas som trygg i dig själv och med en förmåga att skapa delaktighet. Du trivs med att motivera dina medarbetare och att skapa förutsättningar för att omsätta politiska mål i verksamheten.

Då rollen inne bär att du har det yttersta ansvaret för dialog och samverkan med kommunalförbundets medlemmar ställer det stora krav på att du är kommunikativ och samarbetsorienterad.

Stämmer detta in på dig?

Då kan vi erbjuda dig en rolig, utmanande och intressant tjänst.

Välkommen med din intresseanmälan som lämnas via www.proffice.se så snart som möjligt, dock senast 7 september 2014.

För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Inger Bydén på 070-270 21 48 eller via mail inger.byden@proffice.se

Dela

Markingenjör

till markavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Arbetsgivare: Borås Stad
Sista ansökan: 2014-09-15
Placeringsort: Borås
Kontaktperson: Jerry Sandin Tel: 033-35 85 42
Publicerad: 20 augusti

Markavdelningen med tio medarbetare ansvarar bland annat för förvärv, försäljning och upplåtelse av fastighet. Avdelningen är också ansvarig för kommunens exploateringsverksamhet och samordnar olika projekt inom samhällsbyggnadssektorn. 

Arbetsplats: Markavdelningen.

Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
I tjänsten som markingenjör ingår att skriva avtal som avser köp och försäljning av fastigheter. Du kommer också att arbeta med upplåtelser av olika slag.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning (lantmätare) eller likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Då du kommer att ha mycket kontakter med kommmuninvånare, myndigheter och förvaltningar är det angeläget att du trivs i en sådan roll.

Kontakt
Upplysningar lämnas av kartchef Jerry Sandin tfn 033-35 85 42 eller 0704-55 85 42. Via personaladministratör Marianne Johansson, tfn 033-35 85 24 når du de fackliga representanterna.

Välkommen med din ansökan senast 2014-09-15.

Dela

Projektledare infrastruktur

Arbetsgivare: Täby kommun
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Täby
Kontaktperson: Magnus Nissar Tel: 08 555 595 93 magnus.nissar@tby.se
Publicerad: 13 augusti

Stadsbyggnadskontoret/Infrastrukturenheten

Beskrivning av arbetsplats
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt, ca 15 minuter från Stockholm City. Täby kommun står inför ett mycket expansivt skede i sin stadsutveckling med det övergripande målet att utveckla kommunen till att bli en stark del av Stockholmsregionen med Täby centrum - Arninge som en ny regional stadskärna. Stadsmässighet samt nyskapande och särskiljande arkitektur är viktiga ledord när bostäder och arbetsplatser skall växa fram. Utvecklingsområdena är många och stora intressanta stadsbyggnadsprojekt står på agendan. Stadsbyggnadskontoret har högt ställda ambitioner.

Arbetsuppgifter
Som projektledare infrastruktur arbetar du brett med stadsbyggnadsfrågor. Du ingår i ett eller flera stadsbyggnadsprojekt och ansvarar för planering, projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar med fokus på mark och gata. I arbetsuppgifterna kan ingå att leda kostnadsutredningar samt därtill kopplade ekonomiska bedömningar och investeringskalkyler men tyngdpunkten är att leda upprättandet av förfrågningsunderlag för konsult- och entreprenadupphandlingar samt projektledning i projekterings- och utbyggnadsskedet.

Som projektledare ansvarar du för att projekten håller sig inom givna ramar avseende mål, tidplan och budget. Arbetet innebär nära samarbete med konsulter, entreprenörer, fastighetsägare kommunala förvaltningar och kommuninvånare.

Kvalifikationer
Du är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller har annan motsvarande förvärvad kunskap genom erfarenhet. För att lyckas i rollen krävs erfarenhet av projektering, byggledning och projektledning inom anläggningsbranschen. Goda kunskaper inom entreprenadjuridik, LOU och kalkylering är en förutsättning. Du har god kommunikativ- och organisatorisk förmåga, är flexibel och lyhörd. Som projektledare – infrastruktur ska du ha initiativkraft samt arbeta med engagemang och ansvar. Körkort är ett krav.

Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidareanställning med tillträde snarast.

Kontaktpersoner
Vill du veta mer? Kontakta infrastrukturchef Magnus Nissar tfn 08-55 55 95 93, magnus.nissar@taby.se Fackliga företrädare är för SACO Carina Asp tfn 08- 55 55 95 76, carina.asp@taby.se och för Vision Gill Blomberg, tfn 08- 55 55 96 92, gill.blomberg@taby.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti. Intervjuer genomförs löpande. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela

Trafikplanerare infrastruktur

Arbetsgivare: Täby kommun
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Täby
Kontaktperson: Magnus Nissar Tel: 08 555 595 93 magnus.nissar@taby.se
Publicerad: 13 augusti

Stadsbyggnadskontoret/Infrastrukturenheten

Beskrivning av arbetsplats
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt, ca 15 minuter från Stockholm City. Täby kommun står inför ett mycket expansivt skede i sin stadsutveckling med det övergripande målet att utveckla kommunen till att bli en stark del av Stockholmsregionen med Täby centrum - Arninge som en ny regional stadskärna. Stadsmässighet samt nyskapande och särskiljande arkitektur är viktiga ledord när bostäder och arbetsplatser skall växa fram. Utvecklingsområdena är många och stora intressanta stadsbyggnadsprojekt står på agendan. Stadsbyggnadskontoret har högt ställda ambitioner.

Arbetsuppgifter
Verksamhetsområdet innefattar bland annat gator och vägar, gång- och cykelvägar, parkering, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Med din specialistkunskap deltar du aktivt i stadsbyggnadsprojekt från tidiga planeringsskeden, genom planeringsprocessen till genomförandeskedet. I arbetsuppgifterna kan ingå att leda trafikutredningar, kostnadsutredningar samt därtill kopplade ekonomiska bedömningar men tyngdpunkten av arbetet ligger i tidiga skeden och planeringsprocessen. Vi har ett projektinriktat arbetssätt och du kan fungera som projektledare eller projektmedlem.

Arbetet innebär nära samarbete med konsulter, fastighetsägare, kommunala förvaltningar och kommuninvånare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller har annan motsvarande förvärvad kunskap genom erfarenhet. Du har god kommunikativ- och organisatorisk förmåga och är flexibel och lyhörd. Många projekt och andra uppgifter löper parallellt. För att kunna hantera det på ett bra sätt behöver du vara en strukturerad person som har förmågan att planera och prioritera dina arbetsuppgifter på både kort och lång sikt. Tjänsten innebär också kommunikation med politiker, medborgare och andra myndigheter varför det är viktigt att du har förmågan att uttrycka dig väl och tydligt i såväl tal och skrift. Körkort är ett krav.

Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidareanställning med tillträde snarast.

Kontaktpersoner
Vill du veta mer? Kontakta infrastrukturchef Magnus Nissar tfn 08-55 55 95 93, magnus.nissar@taby.se Fackliga företrädare är för SACO Carina Asp tfn 08- 55 55 95 76, carina.asp@taby.se och för Vision Gill Blomberg, tfn 08- 55 55 96 92, gill.blomberg@taby.se.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti. Intervjuer genomförs löpande. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela