Sakkunnig

Nu förstärker vi det intressepolitiska arbetet och söker tre sakkunniga.
Arbetsgivare: Pensionärernas riksorganisation, PRO
Sista ansökan: 2014-10-15
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Johanna Hållén Tel: 072-710 60 11 johanna.hallen@pro.se
Publicerad: 16 september

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med 400 000 medlemmar över hela Sverige. PRO är en mötesplats för gemenskap och aktiviteter, men också en intressepolitisk organisation som bildar opinion och påverkar politiker och beslutsfattare i frågor som är viktiga för äldre.

PRO arbetar för att livet som pensionär ska bli bättre och roligare.

Två sakkunniga inom vård- och omsorgsområdet

Som sakkunnig inom området vård och omsorg blir du en av tre medarbetare som har till uppgift att bevaka det som händer inom det vård- och omsorgspolitiska området på nationell nivå och som har betydelse för PRO:s medlemmar. Du företräder PRO:s medlemmar i utredningar, arbetsgrupper och i andra officiella sammanhang samt svarar på remisser. Tillsammans med de övriga sakkunniga har du ansvar för att utbilda och fortbilda PRO:s medlemmar. Arrangera seminarier och kurser.

I en av de två tjänsterna inom vård och omsorgsområdet efterfrågar vi erfarenhet och intresse av kommunikationsarbete. I arbetsuppgifterna ingår att vara ett kommunikativt stöd till den intressepolitiska verksamheten, planera och genomföra kommunikationsinsatser inom det intressepolitiska området, skriva rapporter, debattartiklar/insändare samt artiklar till vår webb och annat informationsmaterial.

En sakkunnig inom området pensionärers ekonomi

Som sakkunnig inom området pensionärers ekonomi har du till uppgift att bevaka det som händer inom området på nationell nivå och som har betydelse för PRO:s medlemmar. Du företräder PRO:s medlemmar i utredningar, arbetsgrupper och i andra officiella sammanhang samt svarar på remisser. Tillsammans med de övriga sakkunniga har du ansvar för att utbilda och fortbilda PRO:s medlemmar. Arrangera seminarier och kurser.

De tre tjänster är heltid, tillsvidareanställning med oreglerad arbetstid. Tillträde enligt överenskommelse. PRO:s kansli ligger centralt i Stockholm.

Din profil
Du har högskoleutbildning och flera års erfarenhet av arbete inom det aktuella intressepolitiska området. Du har erfarenhet av att delta i och driva projekt. Du har goda kunskaper i engelska då PRO företräder medlemmarna i EU-sammanhang. Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och/eller en folkrörelseorganisation.

Personliga egenskaper
Du har ett stort intresse för frågor som rör äldre. Du har lätt för att skapa förtroende, samarbeta och bygga goda relationer både externt och inom organisationen. Det är också viktigt att du är trygg i din yrkesroll och har drivkraft och ett starkt engagemang för dina arbetsuppgifter. Du bör även ha en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att formulera dig i såväl tal som skrift.

Mer information
För mer information om tjänsterna kontakta Johanna Hållén, press- och policychef, tel. 072-710 60 11, Sten Boström, sakkunnig hälso- och sjukvård, tel. 073-330 60 72 eller Bengt Sibbmark, sakkunnig pensionärers ekonomi, tel. 070-223 71 18

Facklig representant för Handels är Märtha Dahlberg, tel. 070 530 20 58.

Skicka ansökan med personligt brev och meritförteckning till anita.ulveklint@pro.se senast 15 oktober 2014.

 

Dela

Pressekreterare

med placering på förbundskontoret i Stockholm
Arbetsgivare: Handelsanställdas förbund
Sista ansökan: 2014-10-05
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Lena Gennemark Edsbäcker Tel: 072 202 03 20
Publicerad: 15 september

Vi söker dig med erfarenhet från idéburen organisation, gärna fackförbund.

Du är skicklig på att skapa önskad publicitet åt din uppdragsgivare och att sälja in till både redaktörer och reportrar. Du har ständig koll på nyhetsflödet och agerar proaktivt med förslag på hur Handels kan synas mer i relevanta frågor.

Du trivs med att jobba strukturerat med flera arbetsuppgifter parallellt. Då uppdrag ofta kommer ad hoc utan möjlighet att planera, har du god förmåga att hantera även dessa situationer. När det saknas bakgrundsmaterial, letar du själv fram det. Du är en snabb och stilsäker skribent med koll på det mesta – pressmeddelanden, debattartiklar, tal, tweets och inlägg i sociala medier. Handels arbetar aktivt med det kommunicerade ordets tonalitet, kopplat till Handels varumärkesplattform.

Du bemannar självständigt presstelefonen dygnet runt, även helger, vilket kräver att du är van vid och kan hantera detta. Du har förmåga att sortera och prioritera vid högt tryck på telefon.

Handels arbetar processinriktat och med en rad olika uppdrag, vilket kräver samarbete med flera funktioner. Du är analytisk och levererar, du är prestigelös och har lätt för att samarbeta. Fastän du har många enskilda uppdrag har du ändå alltid fokus på helheten. Du ingår i kommunikationsgruppen, som förutom denna funktion består av ytterligare fem personer. Funktionen rapporterar till kommunikationschefen.

Tjänsten ställer höga krav på tillgänglighet; resor kan ingå. Tjänsten har oreglerad arbetstid. Utöver att vara tillgänglig på arbetsplatsen under normal arbetstid, kan det i samband med avtalsrörelser eller olika typer av kampanjer innebära kvälls- och helgarbete.

Arbetet kräver att du obehindrat kan hantera webbaserade lösningar för utskick av pressmeddelanden och omvärldsbevakning såsom Word, Powerpoint, EpiServer och andra vanligt förekommande program och tekniska hjälpmedel. Högskoleutbildning inom journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap är ett krav. Arbete som nyhetsjournalist är meriterande.

Vi förutsätter att du har intresse för och kunskap om den fackliga rörelsen samt delar arbetarrörelsens värderingar.  Eftersom vi eftersträvar en jämn könsfördelning, ser vi gärna manliga sökande. Handelsanställdas förbund välkomnar sökande oberoende av funktionsnedsättning, kön, etnicitet, ålder och sexuell läggning.

Lön enligt avtal. Ytterligare upplysningar om tjänsterna lämnas av Lena Gennemark Edsbäcker, kommunikationschef, telefon 072 202 03 20. Fackliga frågor besvaras av Elsie Mann, telefon 08-412 19 87.

Du söker tjänsten via länken nedan. Sista ansökningsdag är den 5 oktober 2014.

Dela

Chef för medborgarkontoret

Grums kommun söker chef för medborgarkontoret
Arbetsgivare: Grums kommun
Sista ansökan: 2014-05-26
Placeringsort: Grums
Kontaktperson: Annika Lomarker, kommunchef Tel: 0555-42145
Kontaktperson: Benny Eileryd, Vision Tel: 0555-42124
Publicerad: 27 maj

Grums kommun har ca 9 000 invånare och ligger vid Vänerns strand 20 minuters bilfärd från Karlstad. I Grums kommun finns de fördelar den lilla kommunen kan erbjuda. Här finns närhet på alla sätt - till natur och vatten, till aktivitet och engagemang, till service och handel och inte minst människor emellan.

Grums kommuns Medborgarkontor och dess kundtjänst utgör "en väg in" till kommunen för den som är invånare eller företagare. Medborgarkontoret ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, stadsbyggnad, biståndsbedömning för SOL och LSS, konsumentrådgivning, stöd till näringslivet, avgiftshantering, ansökan om barnomsorg och turistinformation. På medborgarkontoret jobbar personal som har mycket direktkontakt med medborgare och företagare. Kontakten kan innebära råd, vägledning och beslut.

Arbetsuppgifter
Uppdragsbeskrivning:
Samordna all verksamhet som ingår i området.
Ett övergripande ansvar för hela verksamhetsområdet, innebärande ekonomiskt ansvar, arbetsledaransvar och personalansvar.
Driva utvecklingen av verksamheten och se till att bra rutiner och strukturer finns och att arbetet bedrivs effektivt.
Utveckla medborgarkontakt och dialogen med medborgarna i syfte att utveckla kundhanteringen.
Utveckla samarbetet med företagarna och vara ett stöd.

Kvalifikationer
Kunskapskrav:
Akademisk examen eller utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Kunskap och erfarenhet från att leda personal och att arbeta med verksamhetsutveckling.
Kunskap om juridik och erfarenhet av myndighetsutövning.
Kunskaper om ärendehantering och ekonomi.
Kunskaper om den kommunala förvaltningen och den politiska organisationen.
Kunskaper för att kunna samordna och utveckla en kommunal organisation utifrån ett kundfokus.

 

Dela