Verksamhetschef

Drivande organisatör & utvecklare!
Arbetsgivare: SKOOPI
Sista ansökan: 2014-08-04
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Penilla Gunther Tel: 0708-736344 penilla@skoopi.coop
Publicerad: 26 juni

Vi söker ny verksamhetschef för SKOOPI!

SKOOPI är de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation som bildades år 2000. Vi har idag nära 150 medlemsföretag med ca 4 500 medarbetare runt om i Sverige.

Vi söker nu en verksamhetschef på 40%, med placering på vårt nationella kontor centralt i Stockholm.

Vi söker dig som har ett stort eget driv, social kompetens och flexibilitet. Vara van att tala offentligt, och som har kunskap och känsla för organisations- och styrelsearbete på nationell nivå. Du ska ha erfarenhet av projektarbete, budgetansvar och förståelse för arbetsintegrerande sociala företag och dess näringsverksamhetsamt medarbetarnas bakgrund och behov.

För frågor kring tjänsten, var vänlig kontakta Penilla Gunther, ordförande mobil 0708-73 63 44 eller via mail. Skicka ansökan per mail till penilla@skoopi.coop senast 4 aug.

Dela

Chef för medborgarkontoret

Grums kommun söker chef för medborgarkontoret
Arbetsgivare: Grums kommun
Sista ansökan: 2014-05-26
Placeringsort: Grums
Kontaktperson: Annika Lomarker, kommunchef Tel: 0555-42145
Kontaktperson: Benny Eileryd, Vision Tel: 0555-42124
Publicerad: 27 maj

Grums kommun har ca 9 000 invånare och ligger vid Vänerns strand 20 minuters bilfärd från Karlstad. I Grums kommun finns de fördelar den lilla kommunen kan erbjuda. Här finns närhet på alla sätt - till natur och vatten, till aktivitet och engagemang, till service och handel och inte minst människor emellan.

Grums kommuns Medborgarkontor och dess kundtjänst utgör "en väg in" till kommunen för den som är invånare eller företagare. Medborgarkontoret ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, stadsbyggnad, biståndsbedömning för SOL och LSS, konsumentrådgivning, stöd till näringslivet, avgiftshantering, ansökan om barnomsorg och turistinformation. På medborgarkontoret jobbar personal som har mycket direktkontakt med medborgare och företagare. Kontakten kan innebära råd, vägledning och beslut.

Arbetsuppgifter
Uppdragsbeskrivning:
Samordna all verksamhet som ingår i området.
Ett övergripande ansvar för hela verksamhetsområdet, innebärande ekonomiskt ansvar, arbetsledaransvar och personalansvar.
Driva utvecklingen av verksamheten och se till att bra rutiner och strukturer finns och att arbetet bedrivs effektivt.
Utveckla medborgarkontakt och dialogen med medborgarna i syfte att utveckla kundhanteringen.
Utveckla samarbetet med företagarna och vara ett stöd.

Kvalifikationer
Kunskapskrav:
Akademisk examen eller utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Kunskap och erfarenhet från att leda personal och att arbeta med verksamhetsutveckling.
Kunskap om juridik och erfarenhet av myndighetsutövning.
Kunskaper om ärendehantering och ekonomi.
Kunskaper om den kommunala förvaltningen och den politiska organisationen.
Kunskaper för att kunna samordna och utveckla en kommunal organisation utifrån ett kundfokus.

 

Dela