Ekonomichef

till Arjeplogs och Sorsele kommuner
Arbetsgivare: Arjeplogs kommun / Sorsele kommun
Sista ansökan: 2014-09-28
Placeringsort: Sorsele
Kontaktperson: Katarina Stehn Tel: 0920-941 45 cv@cesab.se
Publicerad: 15 september

Sorsele och Arjeplog är två inlandskommuner i Lapplands fjällvärld som söker utvidgat samarbete. Vi söker nu Dig som är beredd att anta utmaningen att bli övergripande ekonomichef i två kommuner. Arjeplog och Sorsele karaktäriseras av en miljö med långa avstånd där service till invånarna behöver erbjudas genom kommunal organisation med lokal närvaro. Samtidigt måste vi utveckla samordnade administrativa lösningar som innebär besparingar för de båda inlandskommunerna.

Tjänsten som ekonomichef kommer att delas med 50 % i vardera kommun. Lämplig bostadsort kan vara såväl Arjeplog som Sorsele då bägge kommunerna blir ditt arbetsområde. Vi erbjuder från de bägge kommunerna ett mycket spännande och intressant jobb i en mycket dynamisk tid och verksamhet.

I Arjeplog innebär uppdraget att leda funktionerna ekonomi och lön samt vara övergripande ansvarig för ekonomin på ett strategiskt plan och aktivt delaktig i den pågående omstruktureringsprocess som kommunen är på gång med. I den ingår en anpassning av verksamhetsorganisationen till en ny politisk struktur såväl som inom- och mellankommunala utredningar om samverkan och nya arbetssätt. Målet är en organisation i långsiktig fas med medel och uppdrag. Kommunchefen fungerar som övergripande projektledare och din roll är finansiell kvalitetssäkring såväl som intern kontroll. Funktioner kan tillkomma och utgå utifrån vilka beslut som fattas under året. Du får också en nyckelroll i arbetet med att utveckla det externa samarbetet.

I Sorsele innebär uppdraget att du har en controller funktion och är såväl politik som förvaltning behjälplig med ekonomiska analyser inför beslut. Du är också den som leder kommunens boksluts- och budgetarbete. Vi har sedan ett år tillbaka en ny förvaltningsorganisation och för vår del kan personalledning av ekonomikontoret komma att placeras i annan befattning. Vi ser detta uppdrag som ett renodlat ekonomichefsuppdrag där fokus ligger på planering, kontroll, uppföljning, analys och bokslutsarbete. Du blir den spetskompetens som vi vill komplettera vår annars väl fungerande ekonomienhet med.

Vi söker dig med högskoleutbildning i ekonomi samt erfarenhet som vi bedömer relevant för uppdraget. God ledare, förmåga att leda, skapa helhetssyn, utveckla och följa upp verksamhet.

Vill du veta mer om tjänsten och ansöka är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Katarina Stehn 070-355 36 33.

Ansvarig konsult: Katarina Stehn
Telefon: 0920-941 45
Mobil: 070-355 36 33
Epost: cv@cesab.se

Dela

Ekonomichef

till huvudkontoret i Kramfors
Arbetsgivare: Din tur - Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Sista ansökan: 2014-09-28
Placeringsort: Kramfors
Kontaktperson: Inger Bydén Tel: 070-270 21 48 inger.byden@proffice.se
Publicerad: 10 september

Vi söker en erfaren och skicklig ekonom med bred erfarenhet av strategiskt ekonomiarbete, gärna från offentlig verksamhet.

Som ekonomichef är din främsta uppgift att arbeta strategiskt med övergripande ekonomiska frågor inom myndigheten och dess delägda bolag samt att ansvara för myndighetens ekonomiska processer för att myndighetens resurser används optimalt för en god ekonomisk hushållning. 

Det innebär att du ansvarar för budget, uppföljning och prognos av myndighetens ekonomi och mål genom delårsrapportering och årsredovisning. Vidare kommer du att ansvara för att utveckla rutiner och arbetssätt för intern styrning och kontroll.

Du ansvarar för att stödja och informera den politiska ledningen med relevant och pedagogiskt utformat beslutsunderlag som bidrar till en god ekonomisk hushållning. 

Du är direkt underställd myndighetschefen och ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Tjänsten innefattar personalansvar.

Arbetsgivare: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Ort: Kramfors

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning med ekonomisk inriktning samt flera års erfarenhet av arbete i ledande befattning. Du har erfarenhet av budget-, prognos- och bokslutsarbete.

Har du erfarenhet av en anställning i en politiskt styrd organisation är det meriterande.

Har du erfarenhet av offentlig upphandling är det meriterande.

Som person har du ett genuint intresse för ledarskap samt en förmåga att skapa delaktighet. Du är analytisk och strukturerad och kan på ett pedagogiskt vis förmedla sammansatta ekonomiska förhållanden till myndighetens ledning och organisation. Du är målmedveten och initiativrik, med höga krav på noggrannhet och kvalitet.

Stämmer detta in på dig?

Då kan vi erbjuda dig en utmanande och intressant tjänst.

Välkommen med din intresseanmälan som lämnas via www.proffice.se så snart som möjligt, dock senast 28 september 2014.

För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Inger Bydén på 070-270 21 48 eller via mail inger.byden@proffice.se

Organisations-/företagsbeskrivning
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland ansvarar för den lokala och regionala linjetrafiken i Västernorrlands län. Uppdraget för Myndigheten är att ge regionen en så effektiv, samordnad och komplett linjetrafik som möjligt och utgår från branschens mål om att fördubbla resanden från 2006 till 2020.

Myndigheten finansieras av landstinget och länets sju kommuner. På uppdrag av kommunerna och landsting upphandlar och samordnar Myndigheten även den särskilda kollektivtrafiken såsom färdtjänst, sjukresor, kompletteringstrafik och skolskjutstrafik.

Huvudkontoret finns i Kramfors och Beställningscentralen i Ånge. Läs mer på www.dintur.se

Dela

Redovisnings- och finanschef

Arbetsgivare: Västerbottens läns landsting
Sista ansökan: 2014-09-26
Placeringsort: Umeå
Kontaktperson: Mats Lindqvist, Ekonomichef Tel: 090-785 7080
Publicerad: 26 augusti

Arbetsplatsbeskrivning
Västerbottens läns landsting är en politiskt styrd organisation där landstingsfullmäktige är högsta beslutande organ. Landstingets huvudverksamhet är hälso- och sjukvård. Landstinget har cirka 10 000 anställda och en budget som omsluter 9 miljarder.

Ekonomistaben, söker en redovisnings- och finanschef med placering i Umeå. Ekonomistaben ingår som en del av landstingsledningens staber och är organiserad i en central stab (8 personer) samt fem enheter i länet (32 personer) med varsin enhetschef. Redovisnings- och finanschefen är underställd ekonomichefen för landstinget.

Arbetsbeskrivning
Som redovisnings- och finanschef ansvarar du för att planera, leda och utveckla den koncerngemensamma redovisningsprocessen. Detta genom att driva utvecklingsarbete och ta fram övergripande regler och riktlinjer inom redovisningsområdet. Du kommer att ha en operativ roll och arbeta med bokslut och årsredovisning inkl koncernredovisning, delårsbokslut, statistik, finansiella frågor såsom till exempel kapitalförvaltning och investeringar. Kapitalförvaltning och investeringar görs utifrån de riktlinjer och policys som är tagna av politikerna. I rollen ingår att vara systemägare för vårt redovisningssystem Agresso. Arbetet innebär många kontakter både internt och externt. I uppdraget ingår inget personalansvar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är civilekonom eller har motsvarande akademisk utbildning med inriktning mot redovisning. Du har mycket goda kunskaper i redovisning och har flerårig erfarenhet av övergripande ansvar inom redovisnings- och finansområdet. Du har erfarenhet av ledarskap i någon form såsom teamledare och/eller projektledare och är van att driva utvecklingsarbete. Du ska vara strukturerad, resultatorienterad, ha hög arbetskapacitet och vara intresserad av ständiga förbättringar. Du har en god systemförståelse, så att du kan se hur detaljerna hänger ihop och skapar en helhet. Som person är du ödmjuk och prestigelös och hjälper gärna till där det behövs med driv och engagemang. Du är noggrann, självgående, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Dela