Ekonomichef

Arbetsgivare: Östra Göinge kommun
Sista ansökan: 2014-09-15
Placeringsort: Broby
Kontaktperson: Benny Carlsson Tel: 070-540 51 00
Kontaktperson: Jonas Rydberg Tel: 044-775 65 91
Kontaktperson: Katarina Brännlund Tel: 044-775 66 04
Publicerad: 27 augusti

Östra Göinge kommun med 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Motgång har vänts till framgång och nu växer och utvecklas Östra Göinge helt i enlighet med visionen om att bli 15 000 stolta göingar.

Till våren går vår ekonomichef i pension och därför söker vi hennes efterträdare som

EKONOMICHEF

I Östra Göinge arbetar vi med ständiga förbättringar. Varje dag försöker vi att vara lite smartare, lite effektivare och lite bättre än vi var igår. Vår ledningsfilosofi kallar vi för Göingemodellen. Den bygger på vår vision, vår organisation, vår värdegrund och vårt arbetssätt, som har sin grund i Lean management.

I takt med att vi utvecklar Göingemodellen krävs att vi förbättrar vår resultatstyrning.    Såväl planering som uppföljning och kontroll behöver förstärkas. Det medför att chefer och medarbetare måste kompetensutvecklas samt att nya effektiva arbetsprocesser och verktyg ska tas i bruk.

Som ekonomichef i Östra Göinge blir du en nyckelperson. Du arbetar såväl strategiskt som operativt. Naturligtvis ingår du i förvaltningsledningen och rapporterar direkt till kommunchefen.

Vi söker dig, som utifrån ett helhetsperspektiv driver utveckling inom ditt ansvarsområde, och som med liv och lust kliver in i rollen som närmaste chef till fjorton duktiga medarbetare vid ekonomienheten.

Enhetens arbetsområden är ekonomisk planering, finansiering, resultatstyrning, upphandling samt ekonomi- och löneadministration. Som enhetschef har du verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.

Kvalifikationer
Du är civilekonom eller har likvärdig utbildning från universitet eller högskola. Därutöver har du flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i en politiskt styrd organisation. Ditt intresse för samhällsfrågor är genuint och du brinner för att delta i utvecklingen av vår kommun.

Erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt och processer är meriterande, liksom arbete med Lean-koncept. Skulle du dessutom ha arbetat som ekonom i ett privat företag så ger det dig pluspoäng.

Du är en aktiv ledare som kan engagera dina medarbetare och skapa goda resultat.  Handlingskraft, uthållighet och höga ambitioner är dina signum. Naturligtvis är du tydlig som arbetsgivarens företrädare och lojal med ditt uppdrag. Är du dessutom en kul och prestigelös person som har lätt till skratt, så är detta jobbet för dig.

Du måste vara duktig på svenska språket, både tal och skrift.

B-körkort erfordras.

Anställningsvillkor
Tjänsten är heltid (100 %) och tillsvidareanställning. Tillträde efter överenskommelse.

Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning.

Information och ansökan
I Östra Göinge strävar vi efter jämställdhet och mångfald bland våra anställda. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och livserfarenheter till tjänsten.

Låter detta som jobbet för dig så är du välkommen med din ansökan inkl. kortfattad meritförteckning via e-post till post@recruitment.se senast 2014-09-15.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa konsult Benny Carlsson, Recruitment International tfn 070-540 51 00, alternativt Kommunchef Jonas Rydberg tfn 044-775 65 91 eller HR-specialist Katarina Brännlund tfn 044-775 66 04.

Fackliga företrädare nås via kommunens växel tfn 044-775 60 00.

Välkommen till Östra Göinge – Skånes gröna hjärta.

Dela

Controller

Stadsledningskontoret
Arbetsgivare: Göteborgs stad
Sista ansökan: 2014-09-03
Placeringsort: Göteborg
Kontaktperson: Eva Hessman Tel: 031-368 01 96
Kontaktperson: Anders Johansson Tel: 031-368 04 48
Publicerad: 27 augusti

Stadsledningskontorets roll är att stödja kommunstyrelse och förvaltnings- och bolagsledningar i arbetet med Göteborgs stads uppdrag för ledning, styrning och utveckling av verksamheten. Utgångspunkten är de mål och inriktningar som fastställs av kommunfullmäktige i budget och verksamhetsplaner.

Göteborgs stads koncern har en omslutning om drygt 45 miljarder och en årlig investeringsvolym uppgående till över 8 miljarder. 

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och motverka diskriminering. Vi välkomnar en blandning av sökande oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning funktionsnedsättning eller ålder.

Arbetsbeskrivning
Staden är nu i en situation som ställer höga krav på ekonomisk planering, uppföljning och analys. Dessutom befinner sig staden i ett omfattande utvecklingsarbete kopplat till införande av nya systemstöd, bland annat nytt ekonomisystem. Det innebär att stadsledningskontoret behöver utveckla arbetet med de övergripande ekonomiska processerna. Vi erbjuder dig möjligheter att aktivt delta i och driva stadens övergripande ekonomiarbete på kommunledningsnivå. 

Som controller på stadsledningskontoret kommer du att arbeta med stadens budget, ekonomistyrning och uppföljning med därtill hörande analys och utvecklingsarbete. Tjänsten kommer att ha särskilt fokus på utveckling av planering, styrning och uppföljning av stadens betydande investeringsbehov framöver. Du kommer vara med och driva utvecklingen kring budgetering, uppföljning och analysmodeller. Du har ett arbetssätt som innebär att du driver utvecklingsarbetet i dialog och samarbete med stadens förvaltningar och bolag. Du rapporterar till ekonomidirektör och har därmed en viktig roll avseende utvecklingen av stadens ekonomistyrning. Du kommer också att hantera budget och uppföljning samt ta fram analysunderlag kopplat till stadens övergripande ekonomiska situation. Arbetet innehåller konkret hantering av att omsätta de politiska budgetbesluten till fördelning i stadens förvaltningar och bolag.

Arbetsuppgifterna ger dig stora möjligheter till helhetssyn och överblick av ekonomiområdet i relation till andra områden. Vi erbjuder ett arbete i en organisation med stimulerande uppgifter och goda möjligheter till påverkan av arbetssätt och utveckling av den egna kompetensen.

Kvalifikationer
Vi vill att du har adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta med frågor avseende ekonomisk styrning utifrån ett ledningsperspektiv. Du får gärna ha erfarenhet av kommunal ekonomi samt en hög analytisk förmåga. Du bör också ha erfarenhet från att arbeta i en stor organisation. 

Du ska kunna skapa förtroendefulla relationer med såväl chefer som medarbetare och externa aktörer samt kunna uttrycka dig pedagogiskt i såväl tal som skrift. Vi ser det också som viktigt att du är drivande och initiativrik. 

Erfarenhet krävs

SISTA ANSÖKNINGSDATUM
2014-09-03 

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

KONTAKTPERSONER
Eva Hessman
Ekonomidirektör
Telefon: 031-368 01 96

Anders Johansson
Chefscontroller
Telefon: 031-368 04 48

FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Erik Lindskog
SACO
Telefon: 031-368 00 06

Lena Signal
Vision
Telefon: 031-368 04 16

Dela

Redovisnings- och finanschef

Arbetsgivare: Västerbottens läns landsting
Sista ansökan: 2014-09-26
Placeringsort: Umeå
Kontaktperson: Mats Lindqvist, Ekonomichef Tel: 090-785 7080
Publicerad: 26 augusti

Arbetsplatsbeskrivning
Västerbottens läns landsting är en politiskt styrd organisation där landstingsfullmäktige är högsta beslutande organ. Landstingets huvudverksamhet är hälso- och sjukvård. Landstinget har cirka 10 000 anställda och en budget som omsluter 9 miljarder.

Ekonomistaben, söker en redovisnings- och finanschef med placering i Umeå. Ekonomistaben ingår som en del av landstingsledningens staber och är organiserad i en central stab (8 personer) samt fem enheter i länet (32 personer) med varsin enhetschef. Redovisnings- och finanschefen är underställd ekonomichefen för landstinget.

Arbetsbeskrivning
Som redovisnings- och finanschef ansvarar du för att planera, leda och utveckla den koncerngemensamma redovisningsprocessen. Detta genom att driva utvecklingsarbete och ta fram övergripande regler och riktlinjer inom redovisningsområdet. Du kommer att ha en operativ roll och arbeta med bokslut och årsredovisning inkl koncernredovisning, delårsbokslut, statistik, finansiella frågor såsom till exempel kapitalförvaltning och investeringar. Kapitalförvaltning och investeringar görs utifrån de riktlinjer och policys som är tagna av politikerna. I rollen ingår att vara systemägare för vårt redovisningssystem Agresso. Arbetet innebär många kontakter både internt och externt. I uppdraget ingår inget personalansvar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är civilekonom eller har motsvarande akademisk utbildning med inriktning mot redovisning. Du har mycket goda kunskaper i redovisning och har flerårig erfarenhet av övergripande ansvar inom redovisnings- och finansområdet. Du har erfarenhet av ledarskap i någon form såsom teamledare och/eller projektledare och är van att driva utvecklingsarbete. Du ska vara strukturerad, resultatorienterad, ha hög arbetskapacitet och vara intresserad av ständiga förbättringar. Du har en god systemförståelse, så att du kan se hur detaljerna hänger ihop och skapar en helhet. Som person är du ödmjuk och prestigelös och hjälper gärna till där det behövs med driv och engagemang. Du är noggrann, självgående, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Dela

Controller

till Stadskansliet, ekonomistyrning
Arbetsgivare: Borås Stad
Sista ansökan: 2014-09-18
Placeringsort: Borås
Kontaktperson: Roger Cardell Tel: 033-35 70 40 eller 0768-88 70 40 roger.cardell@boras.se
Kontaktperson: Åke Thor Tel: 033-35 70 43 ake.thor@boras.se
Kontaktperson: Borås Stads växel Tel: 033-35 70 00
Publicerad: 25 augusti

Ekonomistyrning är en del av Stadskansliet i Borås Stad. Vår uppdragsgivare är Kommunstyrelsen. Vi är 9 personer som arbetar med styrning, uppföljning och finansiering av stadens ekonomi och verksamheter och vi söker nu dig som vill arbeta tillsammans med oss. Vi är inne i en pågående process där vi strukturerat arbetar med att utveckla vår modell för styrning och ledning av våra nämnder och bolag.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Du kommer som controller på ekonomistyrning främst arbeta med ekonomistyrning, analys, rapportering och fördjupning inom verksamhetsområdena förskola, skola och omsorg. Du kommer givetvis även vara delaktig tillsammans med oss övriga i styrningen av kommunens totala ekonomi och verksamhet. Arbetet innebär många kontakter med den politiska ledningen och medarbetare i vår organisation och du kommer att ha stora möjligheter att själv påverka arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen i ekonomi eller annan utbildningsbakgrund som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har några års erfarenhet av att arbeta med verksamhets- och ekonomistyrning bl a inom de aktuella verksamhetsområdena och ser det som naturligt och självklart att använda IT-verktyg och kalkylmodeller. Du har lätt för att uttrycka dig både muntligt och skriftligt. Ett eget driv, initiativkraft, analytisk- och strukturell förmåga samt uppskatta att samverka med andra människor är viktiga egenskaper. Presentationer och föredragningar inför större och mindre grupper ser du som både naturligt och inspirerande. Erfarenhet av arbete i en politisk styrd verksamhet är meriterande.

Välkommen med din ansökan senast 2014-09-18.

Dela

Strateg/HR-controller

till personalstrategiska avdelningen
Arbetsgivare: Stockholms stad
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Eva Palmheden Kalms Tel: 08-508 29 804
Kontaktperson: Helén Taubert Tel: 08-508 11 730
Publicerad: 20 augusti

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. 

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter. Vi är ca 200 anställda som arbetar med övergripande strategiska frågor och har en helhetssyn på stadens samlade verksamheter. 

Personalstrategiska avdelningen svarar för stadens strategiska kompetensförsörjning, arbetsgivar- och pensionsfrågor samt förvaltning av personalsystem. Avdelningen har knappt 30 medarbetare. 

Vi söker nu en strateg till enheten för utveckling och analys. Enheten arbetar med strategier för kompetensförsörjning och Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare, stadsgemensamma chefs- och ledarutvecklingsinsatser samt statistik och uppföljning av medarbetarfrågor som exempelvis stadens medarbetarenkät. Enheten har sju medarbetare. 

Arbetsuppgifter
Som strateg/HR-controller arbetar du med statistik, analys och uppföljning inom HR-området. Bland annat blir din roll att, tillsammans med andra, utveckla stadens beslutsstöd för olika målgrupper. Du är med och fastställer definitioner och begrepp, tar fram metoder och verktyg och bearbetar och analyserar personalstatistik. Som strateg/HR-controller blir du också kravställare gentemot externa konsulter. 

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen i ekonomi, samhällsvetenskap eller motsvarande, samt några års erfarenhet av liknande uppgifter, gärna i en kommunal verksamhet. Du kan ha arbetat några år med verksamhetsanalyser, utredningar, statistik och beslutsunderlag och du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete. Det är en fördel om du har arbetet med strategiskt HR-arbete med inriktning mot personalekonomi och har erfarenhet från beställarrollen av konsulttjänster. Du har mycket goda kunskaper i Officepaketet och är en avancerad användare av Excel. 

Rollen kräver att du är strukturerad och analytisk och att du kan se helheter och sammanhang samtidigt som du är noga med detaljer. Som person har du stort eget driv, du är självständig, arbetar proaktivt och kan hitta nya lösningar när förutsättningar förändras. Du har förståelse för verksamheten och trivs i en roll där du får ta egna initiativ och ha många kontakter. Vidare är du en person som har lätt att uttrycka dig i både tal och skrift och kan förklara komplexa sammanhang på ett lättförståeligt sätt, på olika nivåer i en organisation. Du är lyhörd, inger förtroende och skapar goda relationer med dem du samarbetar med. Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Yrkeskategori: HR-specialist/HR-adviser
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Antal platser: 1 

Ansökan
Ansökan görs digitalt via Jobb i stan
Förvaltning: Stadsledningskontoret - Personalstrategiska avdelningen
Arbetsgivarens referensnummer: 17/14
Sista ansökningsdatum: 2014-09-07 

Kontakta oss
Eva Palmheden Kalms
Enhetschef
08-508 29 804

Helén Taubert
HR-konsult
08-508 11 730

Dela

Controller

till Ekonomistyrning, Stadskansliet
Arbetsgivare: Borås stad
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Borås
Kontaktperson: Roger Cardell Tel: 033-35 70 40
Kontaktperson: Åke Thor Tel: 033-35 70 43
Publicerad: 20 augusti

Ekonomistyrning är en del av Stadskansliet i Borås Stad. Vår uppdragsgivare är Kommunstyrelsen. Vi är 9 personer som arbetar med styrning, uppföljning och finansiering av stadens ekonomi och verksamheter och vi söker nu dig som vill arbeta tillsammans med oss. Vi är inne i en pågående process där vi strukturerat arbetar med att utveckla vår modell för styrning och ledning av våra nämnder och bolag.

Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter 
Du kommer som controller på ekonomistyrning främst arbeta med ekonomistyrning, analys, rapportering och fördjupning inom verksamhetsområdena förskola, skola och omsorg. Du kommer givetvis även vara delaktig tillsammans med oss övriga i styrningen av kommunens totala ekonomi och verksamhet. Arbetet innebär många kontakter med den politiska ledningen och medarbetare i vår organisation och du kommer att ha stora möjligheter att själv påverka arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen i ekonomi eller annan utbildningsbakgrund som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har några års erfarenhet av att arbeta med verksamhets- och ekonomistyrning bl a inom de aktuella verksamhetsområdena och ser det som naturligt och självklart att använda IT-verktyg och kalkylmodeller. Du har lätt för att uttrycka dig både muntligt och skriftligt. Ett eget driv, initiativkraft, analytisk- och strukturell förmåga samt uppskatta att samverka med andra människor är viktiga egenskaper. Presentationer och föredragningar inför större och mindre grupper ser du som både naturligt och inspirerande. Erfarenhet av arbete i en politisk styrd verksamhet är meriterande.

Kontakt
Upplysningar lämnas av budgetchef Roger Cardell, tfn 033-35 70 40 eller 0768-88 70 40, controller Åke Thor tfn 033-35 70 43.

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Välkommen med din ansökan senast 2014-09-07.

Dela