Ekonomichef

Arbetsgivare: Skinnskattebergs kommun
Sista ansökan: 2014-08-28
Placeringsort: Skinnskatteberg
Kontaktperson: Linda Lundstedt Tel: 021-15 19 77 linda.lundstedt@poolia.se
Publicerad: 20 augusti

I hjärtat av Bergslagen ligger Skinnskattebergs kommun med centralorten Skinnskatteberg vackert belägen mellan sjöarna Övre- och Nedre Vättern. Kommunen med ca 4400 invånare erbjuder bra utbildningsmöjligheter i kombination med ett rikt kultur- och föreningsliv. Här finns prisvärt boende och närhet till spännande och vackra strövområden med över 250 sjöar och vattendrag. Skinnskatteberg ligger på pendlingsavstånd från bl.a. Örebro och Västerås.

Då nuvarande ekonomichef går vidare till nya utmaningar söker vi nu hans efterträdare.

Arbetsuppgifter
Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för den samlade ekonomifunktionen i kommunen. I arbetsuppgifterna ingår ledning och utveckling av den kommungemensamma budget- och uppföljningsprocessen, utveckling av kommunens verksamhets- och resultatstyrning, upphandlingsfrågor och utveckling av strategier för arbetet med långsiktigt hållbar ekonomi. Som ekonomichef kommer du också att arbeta med att fördjupa de ekonomiska analyserna och höja den ekonomiska kompetensen på alla nivåer i organisationen. Arbetet är strategiskt men också till stora delar operativt. 

Ekonomichefen rapporterar till kommunchefen och ingår i ledningsgruppen.

I uppdraget ingår personalansvar för ekonomiavdelningens anställda, för närvarande fyra personer.

Utbildning / Erfarenhet
Du som söker har adekvat högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av att arbeta med ekonomi på ledningsnivå i en politiskt styrd organisation. Du behöver vara strukturerad, lugn och målinriktad. Tydlighet, kommunikativ- och pedagogisk förmåga är andra egenskaper som är viktiga. Du måste ha god ledarförmåga och ha lätt för att skapa ett gott samarbetsklimat. Du ser verksamheten i ett helhetsperspektiv och drivs av att skapa resultat.

Kontaktpersoner
Linda Lundstedt
Telefonnummer: 021-15 19 77
E-post: linda.lundstedt@poolia.se

Dela

Strateg/HR-controller

till personalstrategiska avdelningen
Arbetsgivare: Stockholms stad
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Eva Palmheden Kalms Tel: 08-508 29 804
Kontaktperson: Helén Taubert Tel: 08-508 11 730
Publicerad: 20 augusti

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. 

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter. Vi är ca 200 anställda som arbetar med övergripande strategiska frågor och har en helhetssyn på stadens samlade verksamheter. 

Personalstrategiska avdelningen svarar för stadens strategiska kompetensförsörjning, arbetsgivar- och pensionsfrågor samt förvaltning av personalsystem. Avdelningen har knappt 30 medarbetare. 

Vi söker nu en strateg till enheten för utveckling och analys. Enheten arbetar med strategier för kompetensförsörjning och Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare, stadsgemensamma chefs- och ledarutvecklingsinsatser samt statistik och uppföljning av medarbetarfrågor som exempelvis stadens medarbetarenkät. Enheten har sju medarbetare. 

Arbetsuppgifter
Som strateg/HR-controller arbetar du med statistik, analys och uppföljning inom HR-området. Bland annat blir din roll att, tillsammans med andra, utveckla stadens beslutsstöd för olika målgrupper. Du är med och fastställer definitioner och begrepp, tar fram metoder och verktyg och bearbetar och analyserar personalstatistik. Som strateg/HR-controller blir du också kravställare gentemot externa konsulter. 

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen i ekonomi, samhällsvetenskap eller motsvarande, samt några års erfarenhet av liknande uppgifter, gärna i en kommunal verksamhet. Du kan ha arbetat några år med verksamhetsanalyser, utredningar, statistik och beslutsunderlag och du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete. Det är en fördel om du har arbetet med strategiskt HR-arbete med inriktning mot personalekonomi och har erfarenhet från beställarrollen av konsulttjänster. Du har mycket goda kunskaper i Officepaketet och är en avancerad användare av Excel. 

Rollen kräver att du är strukturerad och analytisk och att du kan se helheter och sammanhang samtidigt som du är noga med detaljer. Som person har du stort eget driv, du är självständig, arbetar proaktivt och kan hitta nya lösningar när förutsättningar förändras. Du har förståelse för verksamheten och trivs i en roll där du får ta egna initiativ och ha många kontakter. Vidare är du en person som har lätt att uttrycka dig i både tal och skrift och kan förklara komplexa sammanhang på ett lättförståeligt sätt, på olika nivåer i en organisation. Du är lyhörd, inger förtroende och skapar goda relationer med dem du samarbetar med. Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Yrkeskategori: HR-specialist/HR-adviser
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Antal platser: 1 

Ansökan
Ansökan görs digitalt via Jobb i stan
Förvaltning: Stadsledningskontoret - Personalstrategiska avdelningen
Arbetsgivarens referensnummer: 17/14
Sista ansökningsdatum: 2014-09-07 

Kontakta oss
Eva Palmheden Kalms
Enhetschef
08-508 29 804

Helén Taubert
HR-konsult
08-508 11 730

Dela

Förvaltningsekonom/Controller

Arbetsgivare: Järfälla kommun
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Järfälla
Kontaktperson: Birgitta Orbert Tel: 08-580 286 20
Publicerad: 20 augusti

Arbetsplatsen
Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 68 000 invånare. År 2030 beräknas befolkningen ha ökat med 25-30 000 personer. Nya spår och vägar knyter Järfälla närmare hela Storstockholm. 

Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. 

Kommunstyrelseförvaltningen, med ca 140 medarbetare, ansvarar för verksamheter under kommunstyrelsen. Du kommer att vara placerad på redovisningsenheten på den administrativa avdelningen. 

Vill du vara med och utveckla Järfälla kommun? 

Vi söker en förvaltningsekonom till kommunstyrelseförvaltningen! 

För mer information: www.jarfalla.se

Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som förvaltningsekonom kommer du i första hand att ha ett övergripande och brett ansvar för ekonomin. Du kommer att stötta förvaltningens chefer i ekonomiska frågor samt budgetera avdelningarnas ekonomi för det kommande året. I dina arbetsuppgifter kommer det även att ingå att utveckla rutiner och effektivisera processer. 

Utöver det kommer du även att följa upp och analysera utfall för den period som har varit, göra ekonomiska prognoser framåt samt göra bokslut och följa upp nyckeltal. 

Du kommer i din roll som förvaltningsekonom att rapportera till ledningsgruppen på kommunstyrelseförvaltningen. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomiutbildning eller annan relevant högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare och har du erfarenhet av att arbeta i Raindance eller annat likvärdigt ekonomisystemet är det positivt. Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation tidigare, gärna inom kommun. I övrigt vill vi att du är en van användare av Officepaketet särskilt Excel 

Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga och arbetar noggrant med god kvalitet. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi värdesätter om du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till goda förändringar. Vidare ser vi att du har numerisk förmåga och att du är en god kommunikatör både i tal och i skrift. 

Kommunstyrelseförvaltningen erbjuder friskvårdsbidrag och flexibla arbetstider i form av årsarbetstid. 

Anställningsvilkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Övrig information
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan
Arbetsgivarens referensnummer: A412609

Kontaktpersoner
Birgitta Orbert
Administativ chef
08-580 286 20 

Anders Gonzalez
Vision
08-580 285 30

Ingrid Kennerstedt Bornhall
SACO
08- 580 299 31

Hugo Klappenbach
Kommunal
08- 580 290 30

Dela

Analyschef

till Solna
Arbetsgivare: Skatteverket
Sista ansökan: 2014-08-27
Placeringsort: Solna
Kontaktperson: Anne Sallnäs Magnusson Tel: 010-579 61 96
Kontaktperson: Pia Olsson Tel: 010-579 60 03
Kontaktperson: Anders Hendel Tel: 010-574 86 79
Publicerad: 20 augusti

Ref: 9284-131 267651-14

Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss.

Vår grundsyn är att vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill göra rätt för sig, och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare öka förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

Dina arbetsuppgifter som enhetschef vid produktionsavdelningens analysenhet
innebär att du utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer upp enhetens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert mot verksamhetsmålen. Du bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet.

Produktionsavdelningens huvudsakliga uppgift är styrning, utveckling och förvaltning av verksamheten inom beskattning, fastighetstaxering, brottsbekämpning, folkbokföring, utfärdande av ID-kort, bouppteckning och äktenskapsregister.

Produktionsavdelningen är organiserad i ett sekretariat och åtta enheter (fyra verksamhetsenheter samt analysenhet, controllerenhet, utvecklingsenhet och kundmötesenhet).

Som analyschef kommer du att leda en verksamhet som har till uppgift att göra utredningar på övergripande nivå som underlag för prioriteringar i verksamheten och som underlag för förslag till förändring av lagstiftningen. Enheten ansvarar också för omvärldsbevakning så att organisationen hela tiden kan agera proaktivt. Du leder analytiker som arbetar med

att ta reda på hur samspelet mellan skattebetalarna och skattesystemet fungerar i praktiken
attitydundersökningar av medborgare och företag,
kartläggningar, omfattnings- och konsekvensanalyser, t.ex. av förändringar i lagstiftningen samt urvals- och riskanalyser.
effektanalyser och utvärderingar, t.ex. av skatteverkets kontroll- och informationsinsatser.
Du och dina medarbetare ansvarar också för att ge analytiskt metodstöd till medarbetarna vid huvudkontoret och vid landets skatteregioner.

Som enhetschef ingår du i produktionsavdelningens ledningsgrupp och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten. Du har ca 20 medarbetare på enheten.

Vi erbjuder dig en arbetsplats
med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
som är till nytta för medborgare och företag
med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling
med en god balans mellan arbete och fritid.

Vi söker dig som
har relevant akademisk utbildning för tjänsten
har erfarenhet av att leda en utredande verksamhet inom stat eller offentlig förvaltning
har chefserfarenhet
har en god helhetssyn och intresse för utvecklings- och förändringsarbete
är utvecklingsorienterad och nytänkande
stödjer och samverkar
har en god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, även i engelska språket
är resultat- och målinriktad samt har en analytisk förmåga
är stabil som person.

Det är meriterande om du 
har erfarenhet från arbete inom skatterättens område. Meriterande är även om du har doktorandexamen eller motsvarande erfarenhet från eget forskningsarbete samt om du har kunskaper inom kvantitativa och kvalitativa anslysmetoder.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmåga. Du ska uppfylla kriterierna i Skatteverkets medarbetarpolicy.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Anställningen är tillsvidare men uppdraget och förordnandet som enhetschef är tidsbegränsat.

Välkommen med din ansökan till oss!

Vill du veta mer om Skatteverkets rekryteringsprocess?

Kontaktpersoner
Anne Sallnäs Magnusson
avdelningschef
010-579 61 96

Pia Olsson
personalstrateg
010-579 60 03

Anders Hendel
HR-konsult
010-574 86 79

Håkan Glemme
facklig kontaktperson ST
010-574 87 24

Gösta Eriksson Wermelin
facklig kontaktperson Saco
010-574 95 48

Ansök senast 2014-08-27

Dela

Ekonomidirektör

- en av de viktigaste rollerna i utvecklingen av Region Jämtland Härjedalen
Arbetsgivare: Jämtlands läns landsting
Sista ansökan: 2014-08-31
Placeringsort: Östersund
Kontaktperson: Landstingsdirektör Björn Eriksson Tel: 063-14 75 42 bjorn.eriksson@jll.se
Kontaktperson: Personalkonsult Pia Engelin Tel: 063-14 24 48 pia.engelin@jll.se
Publicerad: 20 augusti

I Jämtlands län med sina 127 000 invånare står livskvalitén i fokus. Här samsas fridfull ro i en nära och storslagen natur med brokig stadspuls och rikt kulturutbud. God hälsa och positiv livsmiljö är nyckelorden i Jämtlands läns landstings vision för en tillgänglig och god vård till länets innevånare och för en hållbar utveckling av länet.

Den 1 januari 2015 inleds en spännande utveckling då verksamheterna inom Jämtlands läns landsting och Regionförbundet Jämtlands läns regionala utvecklingsfrågor samlas i en gemensam regionbildning, Region Jämtland Härjedalen.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill anta utmaningen att bli ekonomidirektör i den nya regionbildningen. Den central uppgiften blir att leda, utveckla och koordinera det strategiska ekonomiarbetet inom Regionen, ur ett helhetsperspektiv. Målsättning är en god ekonomisk hushållning vilket förutsätter ett ständigt pågående och systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete.

Du är direkt underställd regiondirektören och ingår i dennes ledningsgrupp. Du är ett stöd både till den politiska organisationen och till regionens verksamheter. Som exempel ska du stödja, informera och ansvara för beslutsunderlag med hög kvalitet till regiondirektören och den politiska ledningen där ekonomidirektören är föredragande tjänsteman. En stor del av arbetet förutsätter ett brett samarbete med chefer ute i organisationen och du har en mycket viktig roll att bibehålla ett förtroendefullt samverkansklimat med chefer, fackliga organisationer och medarbetare inom organisationen.

Delaktiga i arbetet är medarbetarna inom den egna Ekonomistaben som omfattar ekonomistrateger, ekonomihandläggare, redovisningsenhet och upphandlingsenhet. Totalt 50 medarbetare som arbetar såväl landstingsövergripande som i nära samarbete med verksamheterna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är civilekonom eller motsvarande.

Arbetslivserfarenhet:

· Erfarenhet av motsvarande roll i en större organisation
· Förståelse för arbete inom en politiskt styrd verksamhet
· Har systemförståelse och processkunnande, van att arbeta med flöden och effektivisering av processer
· Erfarenhet och intresse av frågor rörande samhällsutveckling är meriterande.

Viktiga personliga egenskaper:

· Goda ledaregenskaper. En stark och tydlig ledare som ändå har en god förmåga att lyssna
· Prestigelös, har dock integritet och mod att driva även obekväma frågor, ej konflikträdd
· Kommunikativ och pedagogisk
· En relationsskapare som söker samarbete och samverkan
· Socialt kompetent, högt EQ
· Driven och handlingskraftig, följer upp att det som påbörjas även slutförs
· Utvecklings- och resultatorienterad, styr mot uppsatta mål
· Analytisk, ser helheten samt vilka frågor som behöver prioriteras
· Strategisk och visionär men även intresserad av den operativa vardagen
· Har en vilja låta medarbetare utvecklas och ta ansvar
· Lyhörd, intresserad av omvärldsbevakning

Anställningens omfattning
Heltid, tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning i Region Jämtland Härjedalen med tidsbegränsat förordnande (vanligtvis 4 år) som ekonomidirektör och överordnad chef för Ekonomistaben.

Ansökan
Referensnummer: LS/1144/2014
Tillträde 2015-01-01 

Facklig företrädare
Tomas Ålander, Kommunal
Telefon: 063-16 85 21

Monika Majdalani, Läkarföreningen
Telefon: vxl 063-15 30 00

Monica Berg, SACO
Telefon: 063-15 36 14

Birgitta Sellman, Vision
Telefon: 063-14 21 03

Barbro Englesson, Vårdförbundet
Telefon: 063-14 29 39

Dela

Controller

till Ekonomistyrning, Stadskansliet
Arbetsgivare: Borås stad
Sista ansökan: 2014-09-07
Placeringsort: Borås
Kontaktperson: Roger Cardell Tel: 033-35 70 40
Kontaktperson: Åke Thor Tel: 033-35 70 43
Publicerad: 20 augusti

Ekonomistyrning är en del av Stadskansliet i Borås Stad. Vår uppdragsgivare är Kommunstyrelsen. Vi är 9 personer som arbetar med styrning, uppföljning och finansiering av stadens ekonomi och verksamheter och vi söker nu dig som vill arbeta tillsammans med oss. Vi är inne i en pågående process där vi strukturerat arbetar med att utveckla vår modell för styrning och ledning av våra nämnder och bolag.

Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter 
Du kommer som controller på ekonomistyrning främst arbeta med ekonomistyrning, analys, rapportering och fördjupning inom verksamhetsområdena förskola, skola och omsorg. Du kommer givetvis även vara delaktig tillsammans med oss övriga i styrningen av kommunens totala ekonomi och verksamhet. Arbetet innebär många kontakter med den politiska ledningen och medarbetare i vår organisation och du kommer att ha stora möjligheter att själv påverka arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen i ekonomi eller annan utbildningsbakgrund som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har några års erfarenhet av att arbeta med verksamhets- och ekonomistyrning bl a inom de aktuella verksamhetsområdena och ser det som naturligt och självklart att använda IT-verktyg och kalkylmodeller. Du har lätt för att uttrycka dig både muntligt och skriftligt. Ett eget driv, initiativkraft, analytisk- och strukturell förmåga samt uppskatta att samverka med andra människor är viktiga egenskaper. Presentationer och föredragningar inför större och mindre grupper ser du som både naturligt och inspirerande. Erfarenhet av arbete i en politisk styrd verksamhet är meriterande.

Kontakt
Upplysningar lämnas av budgetchef Roger Cardell, tfn 033-35 70 40 eller 0768-88 70 40, controller Åke Thor tfn 033-35 70 43.

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Välkommen med din ansökan senast 2014-09-07.

Dela

Redovisningsekonom

med vana att leda projekt
Arbetsgivare: Botkyrka kommun
Sista ansökan: 2014-08-24
Placeringsort: Tumba
Kontaktperson: Karin Wallqvist Tel: 070-3235870
Kontaktperson: Niclas Johansson Tel: 070-3235870
Publicerad: 13 augusti

Arbetsplatsen
Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med cirka 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkande.

Arbetsuppgifter
Vi förstärker nu vår organisation med en redovisningsekonom alternativt högskoleekonom med gedigen projektledarerfarenhet till ekonomienheten.

Tjänsten är placerad på kommunledningsförvaltningen, verksamhetsområde ekonomi och styrning. Du kommer att arbeta direkt under redovisningschefen i nära samarbete med övriga medarbetare på enheten. I rollen ingår också många kontakter med kommunens verksamheter.

Vårt uppdrag är bland annat att utveckla processer och rutiner samt att vara ett kvalificerat stöd till kommunorganisationen vad gäller redovisnings- och ekonomiadministrativa frågor. Vi erbjuder dig stimulerande arbetsuppgifter i en intressant och utvecklande miljö.

Du kommer att ha en central roll för att utveckla processer och rutiner för en bra och effektiv ekonomisk hantering. Du kommer initialt att leda olika interna projekt samt vara behjälplig i allmänna redovisningsfrågor och andra för enheten aktuella arbetsuppgifter.

Arbetsform
Tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid.
Löneform: Månadslön.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Antal platser: 1. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- Ekonomisk examen på högskolenivå alternativt har motsvarande dokumenterade erfarenhet
- Många års arbetslivserfarenhet från kommunal ekonomi/redovisning
- Projektledarerfarenhet och god vana av att arbeta i ekonomisystem gärna med systemförvaltning
- Erfarenhet av att kartlägga processer

Det är även meriterande om du har erfarenhet av skatt- och momsfrågor eller av att arbeta i Aditro affärslösningar.

Du vill vara med och utveckla vår verksamhet. Att ha en drivkraft och en positiv grundsyn är ett måste såväl som att vara självgående och ansvarstagande. 

Du har god förmåga att se helheter, du strukturerar upp ditt arbete och arbetar självständigt samtidigt som du är en god lagspelare. 

Att tycka om siffror och dess samband är självklart för dig och du måste vara en bra pedagog.

Kontakt
Karin Wallqvist, Redovisningschef
Telefon 070-3235870

Niclas Johansson, Ekonomichef
Telefon 08-53061361, 070-3235870

Erbjudanden från annonsörer och rekryteringsföretag undanbedes

Fackliga företrädare
Samtliga fackliga kontaktpersoner nås via kommunens växel telefon 08-53061000

Sista ansökningsdag: 2014-08-24 

Ange referensnummer: A404010

Dela

Controller

med ansvar för kommunens budgetprocess
Arbetsgivare: Botkyrka kommun
Sista ansökan: 2014-08-24
Placeringsort: Tumba
Kontaktperson: Niclas Johansson Tel: 08-530 613 61
Publicerad: 13 augusti

Arbetsplatsen
Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med cirka 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad på kommunledningsförvaltningen, verksamhetsområde ekonomi och styrning. Du kommer att arbeta direkt under kommunens ekonomichef i nära samarbete med övriga controllers inom verksamhetsområdet och med kommunens förvaltningar.

Ditt uppdrag är att leda, samordna och utveckla kommunens budget- och uppföljningsprocess. En av de utmaningar vi står inför är att utveckla en ny resursfördelningsmodell i kommunen. I detta arbete kommer du att ha en central roll. 

Arbetsform
Tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid.
Löneform: Månadslön.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Antal platser: 1. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Högskoleexamen med ekonomisk inriktning
- Flerårig erfarenhet av arbete med budget och ekonomistyrning i en politiskt styrd organisation
- Särskilt meriterande är erfarenhet från kommunledningsperspektiv 

Du har en god förmåga att samverka och kommunicera då arbetet förutsätter många kontakter på olika nivåer i organisationen, såväl med den politiska ledningen som med kommunens förvaltningar. 

Du är van att förklara komplicerade ekonomiska samband och presentera underlag för politiska beslut. 

Du har också en bred kunskap om kommunal ekonomi, ekonomistyrning och kommunal verksamhet. 

Vi sätter stort värde vid analytisk förmåga som gör att du kan medverka till att utveckla kommunens processer. 

Tjänsten kräver att du är strukturerad, uthållig och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. 

Kontakt
Niclas Johansson, Ekonomichef
Telefon 08-530 613 61

Erbjudanden från annonsörer och rekryteringsföretag undanbedes.

Fackliga företrädare
Samtliga fackliga kontaktpersoner nås via kommunens växel telefon 08-530 610 00

Sista ansökningsdag: 2014-08-24 

Ange referensnummer: A404068 

Dela