Visar: Ekonomi i Alla orter

Finansiella revisorer med erfarenhet

Riksrevisionen

Ekonomichef

Gryning Vård

Utredare inom statlig redovisning

Ekonomistyrningsverket (ESV)

Utredare inom finansiell styrning

Ekonomistyrningsverket (ESV)

Sektionschef

Sveriges Kommuner och Landsting, sektionen för ekonomisk analys

Räddningschef

Räddningstjänsten Öland

Disputerade nationalekonomer till effektivitetsrevisionen

Riksrevisionen

Enhetschef till ekonomienheten

Lantmäteriet

Ekonomichef

Vaggeryds kommun

Kvalificerad ekonom

Jönköpings kommun