Huvudprojektledare

Som huvudprojektledare får du ett huvudansvar för den projektportfölj som etableras för gemensamma digitala lösningar.
Arbetsgivare: Sveriges Kommuner och Landsting
Sista ansökan: 2014-08-24
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Per Mosseby, avdelningschef Tel: 08-4527542
Kontaktperson: Kerstin Blom Bokliden, SACO Tel: 08-452 7860
Kontaktperson: Gill Wingbo, Vision Tel: 08-452 7689
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som intresse- och arbetsgivarorganisation driver vi medlemmarnas frågor och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Tillsammans utvecklar vi välfärden.

SKL:s kontor finns vid Slussen i Stockholm med en fantastisk utsikt över staden.

Arbetsbeskrivning
Avdelningen för digitalisering har en strategisk och koordinerande roll med ansvar för att leda och stödja kommuner och landsting i att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Inom avdelningen drivs ett antal projekt kring gemensamma digitala lösningar för kommuner och landsting.

Rollen som huvudprojektledare innebär att ta ett huvudansvar för den projektportfölj som etableras för gemensamma digitala lösningar. Initialt handlar det främst om ett djupare projektarbete kring de första projekten och den struktur av avtal och överenskommelser som måste träffas mellan SKL, myndigheter och våra medlemmar. På sikt kommer uppdraget att utvecklas mot styrning och löpande förvaltning av den gemensamma projektportföljen. Huvudprojektledaren tar också ett ansvar för att stödja avdelningens programansvariga och sakkunniga i deras olika roller inom respektive projekt.

SKL är en samhällsaktör som deltar på olika sätt i ett mycket stort antal projekt av varierande karaktär, men endast ett litet fåtal av dessa är av sådan art att SKL beslutar prioritera att starta och ta initiativ till en gemensam digital lösning. I rollen som huvudprojektledare ingår att ta ansvar för att hålla samman den beredning av ärenden och de förstudier som ligger till grund för SKL:s beslut om att finansiera och driva gemensamma lösningar.

Kvalifikationer
Adekvat högskoleexamen Mångårig erfarenhet av att driva och samordna projekt Erfarenhet av it-projekt av utvecklingskaraktär Erfarenhet av att arbeta med kommuner och landsting Kunskap och erfarenhet av digitalisering av offentlig sektor Erfarenhet strategiskt arbete för att prioritera bland en projektportfölj som är rörlig materia.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast: 2014-08-24
Referensnummer: A408348

Dela

Samhällsanalytiker

Vi söker dig som är skicklig på att analysera och ta fram strategier!
Arbetsgivare: Skellefteå kommun
Sista ansökan: 2014-08-08
Placeringsort: Skellefteå
Kontaktperson: Lars Hedqvist, planeringschef Tel: 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se
Kontaktperson: Ingrid Thylin, utvecklingschef Tel: 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se
Kontaktperson: Anna-Karin Abrahamsson, SACO Tel: 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se
Kontaktperson: Ingrid Boström, Vision Tel: 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se
Publicerad: 26 juni

Skellefteå har en stark vision om att växa och utveckas. En ökad befolkning, fler företag och ökad sysselsättning, fler bostäder, stärkt service, förbättrad infrastruktur, mer kultur och fritid. Ambitionerna är stora. Skellefteå har många starka sidor samtidigt som behoven är omfattande för att skapa en bra utveckling för framtiden. En grund för att växa och ge idéerna plats.

Avdelningen för Samhällsutveckling arbetar med strategiska tillväxt- och utvecklingsfrågor. Utredning, analys, planering och genomförande inom de flesta områden som kan bidra till utveckling. Exempel är näringsliv, bostäder, utbildning, infrastruktur, säkerhet, miljö och kultur.

Arbetsuppgifter
Som samhällsanalytiker ska du arbeta med analyser och strategier för utveckling av kommunen. Insamling och framtagande av data för bearbetning till underlag för planeringsarbete och beslut inom vitt skilda områden. Arbetsfältet är brett och styrs av både kort- och långsiktiga behov. Arbetet kräver stark initiativförmåga och självständighet.

Kvalifikationer
I din roll är du kreativ, strukturerad och har ett positivt förhållningssätt.

Du ska ha:
- relevant universitetsutbildning inom t ex ekonomi med analytisk
  inriktning, samhällsanalys, statistik och dataanalys eller liknande
- mycket goda kunskaper i statistisk bearbetning och analys

Du har förmågan att:
- uttrycka dig väl i såväl tal som skrift
- se behov och skapa relevant information
- utifrån mindre trender förutsäga större förändringar och trender

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret:
Kommunledningskontoret är den samlade resurs som står till förfogande för kommunens centrala politiska ledning - kommunstyrelsen och personalnämnden. Förutom uppdraget mot den politiska verksamheten, har förvaltningen ett uppdrag och är en kompetensresurs för kommunchefen, kommunens ledningsgrupp, de övriga förvaltningarna och de kommunägda bolagen, för ledning och utveckling av kommunkoncernen utifrån gemensamma visioner, mål och uppdrag. Uppgiften är att vara en kompetensresurs för ledningen till att utveckla och säkerställa en välfungerande och effektiv kommunal arbetsorganisation och att initiera projekt som bidrar till utvecklingen av Skellefteå kommun som plats med kunden/medborgarna i fokus. Här samordnas också arbetet med att skapa väl fungerande demokratiska styrformer.

 

Dela

Verksamhetschef

Drivande organisatör & utvecklare!
Arbetsgivare: SKOOPI
Sista ansökan: 2014-08-04
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Penilla Gunther Tel: 0708-736344 penilla@skoopi.coop
Publicerad: 26 juni

Vi söker ny verksamhetschef för SKOOPI!

SKOOPI är de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation som bildades år 2000. Vi har idag nära 150 medlemsföretag med ca 4 500 medarbetare runt om i Sverige.

Vi söker nu en verksamhetschef på 40%, med placering på vårt nationella kontor centralt i Stockholm.

Vi söker dig som har ett stort eget driv, social kompetens och flexibilitet. Vara van att tala offentligt, och som har kunskap och känsla för organisations- och styrelsearbete på nationell nivå. Du ska ha erfarenhet av projektarbete, budgetansvar och förståelse för arbetsintegrerande sociala företag och dess näringsverksamhetsamt medarbetarnas bakgrund och behov.

För frågor kring tjänsten, var vänlig kontakta Penilla Gunther, ordförande mobil 0708-73 63 44 eller via mail. Skicka ansökan per mail till penilla@skoopi.coop senast 4 aug.

Dela

Handläggare - Bostadsfrågor

Ditt uppdrag blir att på nationell nivå utveckla och stödja kommunernas arbete med bostadspolitiska frågor.
Arbetsgivare: Sveriges Kommuner och Landsting
Sista ansökan: 2014-08-24
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Ann-Sofie Eriksson Tel: 08-452 78 63
Kontaktperson: Kerstin Blom Bokliden Tel: 08-452 78 60
Kontaktperson: Gill Wingbo Tel: 08-452 76 89
Publicerad: 18 juni

Arbetsplatsbeskrivning
En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati.

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad ansvarar för områdena och arbetar på uppdrag av SKLs politiska styrelse. Sektionen för planering, säkerhet och miljö är en av tre sektioner. Avdelningen har ca 50 medarbetare och sektionen 16.

Sektionen arbetar med påverkansarbete, verksamhetsutveckling och råd och service. Stora delar av arbetet bedrivs i olika arbets- och nätverksgrupper med myndigheter, departement och medlemmar. Tjänsten ingår i ett team med 6 personer som arbetar med myndighetsutövningsfrågor, strategiska frågor och intressebevakning inom planering och byggande.

Arbetsbeskrivning
Kommunerna har en viktig roll i planering och genomförande av bostadspolitiken i samspel med marknaden och staten. Att skapa en god och attraktiv livsmiljö är en av kommunernas viktigaste uppgifter. Fokus i arbetet kommer att vara bostads- och bostadsförsörjningsfrågor men även andra strategiska delar i den kommunala planeringen där kopplingar finns till bostadsmarknadsfrågor.

Dina uppgifter blir att;
– bevaka kommunernas intressen inom området
– initiera och driva frågor som underlättar och stödjer kommunernas arbete med bostadsfrågor. Stort fokus kommer att läggas på de bostadspolitiska frågorna
– vara Sveriges Kommuner och Landstings representant i olika sammanhang,
– arbeta för ett gott samarbete med andra organisationer, myndigheter och departement inom bostadsområdet
– vara rådgivare, skapa mötesplatser och förmedla erfarenheter och kunskap främst till kommuner men även landsting och regioner
– medverka vid och arrangera kurser, konferenser samt viss uppdragsverksamhet.

Resor förekommer, framförallt i Sverige men även inom EU.

Kvalifikationer
Den vi söker har en akademisk examen inom relevant område, företrädesvis bostadsmarknad och bostadsförsörjning, planering och byggande. Vidare har du flerårig erfarenhet av arbete med frågor kopplade till bostadsmarknad och bostadsförsörjning. Utöver detta har du goda kunskaper om lagstiftning som påverkar kommunens arbete med bostadspolitik. Meriterande är arbete med bostadsfrågor i kommun, intresseorganisation eller företag.

För att trivas med jobbet har du ett brett strategiskt perspektiv på arbetsområdet och ser till helheten framför att fastna i detaljer. Du har god kommunikativ förmåga. Du är drivande inom ditt ansvarsområde och tar initiativ som leder till resultat. Du trivs att arbeta både självständigt och med andra.

Vi vill att du är duktig på att formulera dig, både muntligt och skriftligt samt att du ska känna dig trygg i det engelska språket.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde enligt överenskommelse.

Dela