Kanslichef - Nytt

i demokratins tjänst
Arbetsgivare: Botkyrka kommun
Sista ansökan: 2014-04-30
Placeringsort: Tumba
Kontaktperson: Catarina Karlsson Tel: 08-530 610 27 catarina.karlsson@botkyrka.se
Kontaktperson: Anna Giotas Sandquist Tel: 08-530 613 71 anna.giotas-sandquist@botkyrka.se
Kontaktperson: Mattias Jansson Tel: 08-530 611 51 mattias.jansson@botkyrka.se
Publicerad: Igår 12:00

Arbetsplatsen
Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med drygt 87 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Vill du vara med att skapa strukturer för demokrati i en organisation som tar vara på människors idéer och kreativitet? 

Vill du vara den som driver området Kansli och juridik för hela den kommunala organisationen med siktet inställt på våra medborgares demokratiska rättigheter?

Har du dessutom förmågan att utveckla och skapa ordning och reda och samtidigt möjliggöra idéer och nyskapande hos människor? 

Då tror vi att du skulle komma till din rätt hos oss i Botkyrka kommun! 

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga verksamheten inom Kansli & juridik är inriktad på kommunens gemensamma och övergripande processer inom området. Verksamhetsområdet svarar även för kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens nämndadministration och registratur. Kansli och juridik är ett av 12 verksamhetsområden på kommunledningsförvaltningen och kanslichefen är direkt underställd kommundirektören. 

Kansli och juridik består av 3 funktioner; juridik, kansli och arkiv. I verksamheten finns 11 medarbetare som du har personalansvar för. 

Juristfunktionen har som sin främsta uppgift att arbeta proaktivt för att kommunen följer och tillämpar de regelverk som styr den kommunala verksamheten. Kanslifunktionen samordnar processerna kring ärende- och dokumenthantering, är ansvarig för nämndhanteringen överlag och samordnar arbetet. Arkivfunktionen säkerställer att kommunen har en välfungerande arkivfunktion som uppfyller lagar och kommunens intentioner. 

Ditt uppdrag 
Du leder arbetet och utvecklingen inom området och förväntas skapa legitimitet och förståelse för kansli, juridik och arkiv som i mångt och mycket är stommen i den kommunala verksamheten och den demokratiska processen. Det ställer stora krav på lyhördhet och god kommunikativ förmåga, där du utifrån god kunskap och ett starkt engagemang inom området kan leda utvecklingen genom att motivera och förklara. 

Ordning och reda är nyckelord och utveckling av detta ett fokusområde. Kanslichefen behöver i detta behärska den kommunala strukturen och utifrån lagstiftningen leda processen i nära samarbete med övriga aktörer. 

Du samspelar i rollen med andra aktörer inom organisationen, såsom förvaltningschefer, andra chefer inom kommunledningsförvaltningen och förtroendevalda. Kanslichefen är en del av bryggan mellan politiken och tjänstemannaorganisationen, så du behöver ha erfarenhet och god förståelse för de olika rollerna och arbetet i en politiskt styrd organisation. Det handlar om att fånga in den politiska viljan, trygga en god beredning och säkerställa att viljan omsätts till praktiskt resultat. 

Kanslichefen förväntas också i sitt uppdrag att tillsammans med sitt team lösa komplexa, juridiska problem och granska beslutsunderlag. 

Arbetsform
Tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid. 

Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll är det av största vikt att du är en strukturerad och noggrann person som har koll på rådande lagstiftning och andra regelverk, vilket förutsätter en god administrativ förmåga. Du leder tillsammans med och genom andra och ser det som nödvändigt att motivera, engagera och förklara för att nå framgång i ditt område. 

Du har ett gott sinne för detaljer samtidigt som du har förmåga att driva strategiskt utvecklingsarbete inom ditt område. Du tänker nytt och är engagerad i att hitta smartare arbetssätt, där du ser IT och kommunikation som självklara verktyg för att driva utvecklingen framåt. 

Du är lyhörd, har integritet och en stor portion ödmjukhet. Du har förståelse för de politiska uppdragen och den politiska viljan samtidigt som du har förmågan att omsätta den i praktiskt resultat. Du vågar ta tag i tuffa frågor, är trygg i din kompetens och ditt ledarskap och gillar att vara spindeln i nätet. 

Vi söker dig som har: 
o Relevant akademisk utbildning, exempelvis inom juridik eller statskunskap
o Erfarenhet från likvärdigt uppdrag
o Ledarerfarenhet, gärna inom området
o Erfarenhet av budgetansvar
o Erfarenhet från kommunal förvaltning
o Juridisk generalistkompetens; kunskaper inom relevant lagstiftning som förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, PUL. Du är väl förtrogen med kommunallagen.
o Kunskap i ärendehandläggning och föredragning inom offentlig förvaltning.
o Du har en hög stilistisk förmåga, du kan obehindrat formulera beslut och texter på ett korrekt och lättbegripligt sätt. 

Det är meriterande om du har arbetat med dokument-och ärendehantering. 

Kontaktpersoner
Catarina Karlsson, HR
Telefon 08-530 610 27
E-post catarina.karlsson@botkyrka.se

Anna Giotas Sandquist, Enhetschef klf Stab
Telefon 08-530 613 71
E-post anna.giotas-sandquist@botkyrka.se

Mattias Jansson, Kommundirektör
Telefon 08-530 611 51
E-post mattias.jansson@botkyrka.se

Facklig företrädare
Helena Rovtjanin Odenskiöld, Ordförande Vision
Telefon 08-530 622 03
E-post helena.rovtjanin-odenskiold@botkyrka.se

Sista ansökningsdag: 2014-04-30 

Ange referensnummer: A389629 

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanalaler och rekryteringsstöd. Vi undanber oss därför e-post och/eller samtal från försäljare och liknande. 

Dela

Kommunarkivarie - Nytt

Arbetsgivare: Värnamo kommun
Sista ansökan: 2014-05-05
Placeringsort: Värnamo
Kontaktperson: Ivan Madunic Tel: 0705-320816
Kontaktperson: Cecilia Björkegren Tel: 0705-382585
Publicerad: Igår 11:53

Värnamo kommun i sydvästra Småland är en tillväxtregion. Ett framgångsrikt näringsliv, goda kommunikationer och en utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med ca 33 000 invånare.

Värnamo kommun som arbetsgivare värnar om en god arbetsmiljö präglad av öppenhet, omtanke och vänligt bemötande.

Om tjänsten
Kommunarkivarien samordnar och har funktionsansvaret för det centrala kommunarkivet. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för koncernen Värnamo kommun, vilket innebär samtliga kommunala förvaltningar och bolagen Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB samt VKAB(Gummifabriken).

Kommunarkivarien arbetar övergripande och strategiskt och placeringen är på kommunledningskontoret. Kommunarkivarien utövar också tillsyn över dokumenthanteringen och arkivvården hos kommunens nämnder och bolag inkluderande kommunens högskoleverksamhet Campus.

Kommunarkivarien utgör ett stöd i utvecklingen av befintlig och framtida dokument- och arkivhantering och genomför utbildning och handledning av personal. Detta innefattar bland annat samordning och medverkande i arbetet med processkartläggningar och vid upprättande av dokumenthanteringsplaner. Värnamo står inför ett antal projekt kring utveckling inom e-förvaltning där kommunarkivariens roll är en av grundstenarna.

Arbetet innebär även samarbete med grannkommuner och andra aktörer, vilket innebär resor i tjänsten. Körkort är önskvärt.

Om dig
Du har gedigen erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning och goda kunskap om de specifika förutsättningar och lagkrav som verksamheten omfattas av. Du har en akademisk examen som innehåller minst 40 hp arkivkunskap och informationsvetenskap, eller erfarenhet som bedöms som motsvarande.  Du har också erfarenhet av verksamhetsbaserad arkivredovisning Du måste ha god samarbetsförmåga samt förmåga att ta egna initiativ, ta stort eget ansvar och ha hög servicekänsla.

Du är självständig och en duktig kommunikatör i tal och skrift. Du är vidare utåtriktad, drivande och har en pedagogisk förmåga. Du har förmåga till helhetssyn och har ett strukturerat arbetssätt.

Du har mycket goda IT-kunskaper och kunskaper om digital långtidslagring. Kunskaper och erfarenhet om dokument- och ärendehanteringssystem samt studier i systemvetenskap är också meriterande.

För ytterligare information kontakta Ivan Madunic, INTEND AB, 0705-320816 alt Cecilia Björkegren, INTEND, 0705-382585. Sök tjänsten via www.intendab.com senast den 5 maj 2014.

Dela

Samhällsbyggnadschef, kanslichef och teknisk projektledare - Nytt

Arbetsgivare: Nykvarns kommun
Sista ansökan: 2014-04-27
Placeringsort: Nykvarn
Kontaktperson: Maria Walde Tel: 020-170 70 70
Kontaktperson: Maria Roseen Tel: 020-170 70 70
Publicerad: Igår 11:14

Nykvarn är en ung kommun med gamla anor där vi lever med naturen in på knuten. Vårt läge intill E20 och snabbtåg på Svealandsbanan, med 30 minuters resväg till Stockholm eller Eskilstuna, gör oss till en mycket attraktiv plats att bo på. Nykvarns kommun bildades den 1 januari 1999 och vi har i dagsläget cirka 9 500 invånare. www.nykvarn.se

För Nykvarns räkning söker vi:

Samhällsbyggnadschef
I rollen ingår ett övergripande ansvar för frågor som rör planer, bygglov, miljö- och hälsoskydd, trafik, VA, fastigheter samt mark och exploatering.

Kanslichef
Kansliet arbetar åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt stödjer övriga verksamheter. Du får personalansvar för sju medarbetare.

Teknisk projektledare
Du får möjlighet att leda spännande entreprenad- och exploateringsprojekt som exempelvis VA-projekt och vägbyggen.

Kontakt
Vid frågor kontakta Maria Walde eller Maria Roseen, 020-170 70 70.

Läs mer och lämna din intresseanmälan via www.proffice.se senast 27 april 2014.

Dela

Administrativ chef

Arbetsgivare: Länsstyrelsen Värmland
Sista ansökan: 2014-05-05
Placeringsort: Karlstad
Kontaktperson: Robert Andrén Tel: 010-224 72 02 robert.andren@lansstyrelsen.se
Publicerad: 17 april

Arbetsplatsbeskrivning
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 210 personer och vår chef är landshövding Kenneth Johansson.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Den administrativa chefen är placerad direkt under länsledningen som består av landshövding och länsråd.

Arbetsbeskrivning
Den administrativa chefen har personalansvar för Länsstyrelsens ekonomichef, HR-chef, kommunikationschef, servicechef och utvecklingsstrateg. I rollen ingår, utöver personalansvar, även verksamhets- och budgetansvar. 

Som administrativ chef ansvarar du för planering, prioritering, organisering, utvärdering och utveckling av Länsstyrelsens stödverksamheter och representerar Länsstyrelsen i såväl interna- som externa sammanhang. Du ansvarar och driver övergripande utvecklingsfrågor inom stöd- och ledningsprocesser och ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp. Du kommer att leda arbetet med att skapa en effektiv administration som en central del i arbetet med att säkerställa en modern, öppen och tillgänglig myndighet med tydliga och resurseffektiva rutiner och arbetssätt.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha akademisk utbildning och chefserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av strategiskt ledningsarbete på hög nivå inom offentlig verksamhet.

Som person är du drivande och resultatinriktad. Det är viktigt att du är strukturerad och att du har förmåga att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje genom ditt ledarskap. Vi vill att du ska ha förmåga till strategiskt tänkande och att du kan bejaka och skapa förutsättningar för samarbete mellan olika kompetenser. Du är en ansvarstagande person med stark integritet och väl utvecklad kommunikativ förmåga. Du har förmåga att företräda och utveckla såväl dina medarbetare som myndigheten som helhet. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan
Ansök senast: 2014-05-05
Referensnummer: 112-2438-14

Lön
Individuell lönesättning tillämpas. Till tjänsten kopplas ett tidsbegränsat (4 år) förordnande som administrativ chef samt ett chefslönetillägg.

Kontakt
Robert Andrén
Länsråd
010-224 72 02
robert.andren@lansstyrelsen.se

Fackliga företrädare
Tanja Ekegren
Ordförande SACO
010-224 73 26
tanja.ekegren@lansstyrelsen.se

Jan Nyrén
Ordförande TCO-ST
010-224 74 20
jan.nyren@lansstyrelsen.se

Övrigt
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och service

Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt offentlighetsprincipen. Genom din ansökan samtycker du till behandlingen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsogsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och spara enligt personuppgiftslagen (PUL).

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs mer:   http://www.lansstyrelsen.se/varmland

Dela

Samordnare

till avdelningsledningen
Arbetsgivare: Inspektionen för vård och omsorg
Sista ansökan: 2014-04-27
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Patric Winther Tel: 010-788 56 84
Kontaktperson: Pernilla Spens Tel: 010-788 51 87
Publicerad: 17 april

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu till avdelningen för verksamhets- stöd och styrning en samordnare. Avdelningen består av sex enheter med inriktning inom områdena ekonomi, HR, IT, verksamhetsutveckling, kommunikation och juridik som har ett utvecklingsuppdrag i att stödja och styra myndigheten inom sina respektive områden. Avdelningen består av hög kompetens och har en beställarroll i förhållande till såväl ekonomi- och löneadministrativa tjänster som IT-tjänster.

Arbetsuppgifter
Som samordnare/utredare kommer du i huvudsak dela din tid mellan att vara navet i det avdelningsgemensamma arbetet och stabsperson till avdelningschefen.

I din roll arbetar du för avdelningens ledningsgrupp och stödjer denna och dess deltagare i arbetet att utifrån myndighetsgemensamma strukturer samordna, utveckla och förvalta avdelningens gemensamma verksamhetsplanering, strategier och mål - samt i arbetet med att följa upp och sammanställa resultat. Du arbetar också med att stödja avdelningschefen i dennes uppdrag. Det kan innebära en bred variation av uppgifter och komplexitet, exempelvis att analysera rapporter, bereda underlag och på egen hand ta ansvar för och lösa operativa frågor som uppkommer.

Andra uppgifter kan vara att genomföra riskanalyser, samordna arbetet med avdelningens arbetsmiljöplan mm. Du bistår också avdelningsledningen i arbetet med att förbereda, leda och genomföra andra gemensamma aktiviteter inom avdelningen samt dokumentera dess resultat. Du kommer även att arbeta med den interna kommunikationen vid avdelningen samt fungera som avdelningens samordnare för myndighetens ledningssystem och tillhöra det myndighetsövergripande nätverk av ledningssystemssamordnare som inrättats.

I uppdraget ingår även att delta i arbetet med att samordna avdelningen och dess enheters arbete gentemot andra avdelningar och funktioner vid myndigheten.

Kvalifikationer
För denna anställning krävs att du har en akademisk examen

2-4 års relevant arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete inom stödfunktion eller motsvarande

Som person är du positiv, relationsorienterad, resultatinriktad och har hög integritet. Det är viktigt att du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Meriterande
Utbildning och/eller erfarenhet inom ekonomistyrning, verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, HR eller kommunikation

erfarenhet från arbete i offentlig sektor

Vi erbjuder
Eftersom tjänsten är ny finns goda möjligheter att påverka dess inriktning över tid. Du kommer att ha möjligheter att utifrån önskemål, bakgrund och förkunskaper delta i någon eller några av enheternas arbete. Du får vara en del i ett spännande utvecklingsskede där vi är i full färd med att utveckla en ny organisation som har som mål att bedriva en modern och kraftfull tillsyn för en trygg och rättssäker vård och omsorg i Sverige. Du arbetar på en avdelning med särskild kompetens inom flera nyckelområden, vilket ger stor möjlighet till kompetensutveckling - direkt i det dagliga arbetet.

Mer information om vår verksamhet hittar du på www.ivo.se.

Anställningen är tillsvidare, heltid, med placering i Stockholm. Vi tillämpar provanställning om sex månader

För frågor vänligen kontakta avdelningschef, Patric Winther 010-788 56 84 eller HR-specialist Pernilla Spens 010-788 51 87.

Fackliga kontaktpersoner är Ulf Prahl, SACO, 010-788 52 57, Britta Unneby, Vårdförbundet, 010-788 53 70 och Maria Carneland, ST, 010-788 54 06.

Märk din ansökan med dnr. 261-10955/2014. Sista ansökningsdag är den 27 april 2014.

Bifoga personligt brev och CV.

Betyg och eventuella handlingar tas med vid en eventuell intervju.

Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och annonsvägar.

Om IVO
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bildades den 1 juni 2013. Vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. IVO har omkring 600 medarbetare och verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm.

Dela

Samhällsbyggnadschef, kanslichef och teknisk projektledare

Arbetsgivare: Nykvarns kommun
Sista ansökan: 2014-04-27
Placeringsort: Nykvarn
Kontaktperson: Maria Walde Tel: 020-170 70 70
Kontaktperson: Maria Roseen Tel: 020-170 70 70
Publicerad: 17 april

Nykvarn är en ung kommun med gamla anor där vi lever med naturen in på knuten. Vårt läge intill E20 och snabbtåg på Svealandsbanan, med 30 minuters resväg till Stockholm eller Eskilstuna, gör oss till en mycket attraktiv plats att bo på. Nykvarns kommun bildades den 1 januari 1999 och vi har i dagsläget cirka 9 500 invånare. www.nykvarn.se

Samhällsbyggnadschef
I rollen ingår ett övergripande ansvar för frågor som rör planer, bygglov, miljö- och hälsoskydd, trafik, VA, fastigheter samt mark och exploatering.

Kanslichef
Kansliet arbetar åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt stödjer övriga verksamheter. Du får personalansvar för sju medarbetare.

Teknisk projektledare
Du får möjlighet att leda spännande entreprenad- och exploateringsprojekt som exempelvis VA-projekt och vägbyggen.

Kontakt
Vid frågor kontakta Maria Walde eller Maria Roseen, 020-170 70 70.
Läs mer och lämna din intresseanmälan via www.proffice.se senast 27 april 2014

Dela

Samhällsbyggnadschef

Arbetsgivare: Melleruds kommun
Sista ansökan: 2014-04-28
Placeringsort: Mellerud
Kontaktperson: Ingmar Johansson Tel: 0530-181 05 ingmar.johansson@mellerud.se
Kontaktperson: Robert Svensson Tel: 0530-181 07 robert.svensson@mellerud.se
Publicerad: 8 april

Melleruds kommun söker vår framtida samhällsbyggnadschef

Rollen som samhällsbyggnadschef innebär både personal- och ekonomiansvar. Du kommer att få leda ett glatt gäng som står inför många framtida utmaningar, där fokus ligger på utveckling och där du ska vara den ledande personen.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara en nyckelperson i vår framtida samhällsutveckling. Som förvaltningschef ansvarar du ytterst för bl.a. gator/park, VA, renhållning och fjärrvärme, upphandlingsfrågor, matproduktion och lokalvård.

Förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen som fungerar som teknisk nämnd i kommunen. Samhällsbyggnadschefen ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar till kommunchefen. Du har ett antal ansvariga enhetschefer som är specialister inom sitt område.

Kunskapskrav
Du som söker tjänsten skall ha en relevant universitets- eller högskoleexamen och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, som vi beskriver ovan.

Viktigt är att du har arbetslivserfarenhet från en yrkesroll med både personal- och ekonomiansvar. Har du chefserfarenhet från en politiskt styrd organisation och har arbetat med fastighetsfrågor, är det en merit

Egenskaper
Vi vill att du är resultatinriktad, ser möjligheter att skapa nya arbetssätt inom dina ansvarsområden och har en god förmåga att kommunicera och bygga upp relationer, såväl interna som externa.

Tillträdesdag
Efter överenskommelse.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, samt CV med löneanspråk. Vi vill ha din ansökan senast måndagen den 28 april 2014.

Skicka ansökan till: E-mail: kommunen@mellerud.se eller

Melleruds kommun
Ansökan samhällsbyggnadschef
464 80 Mellerud

Kontaktpersoner
Kommunchef Ingmar Johansson
Telefon: 0530-181 05 E-post: ingmar.johansson@mellerud.se

KS-ordförande Robert Svensson
Telefon: 0530-181 07 E-post: robert.svensson@mellerud.se

Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering har vi tagit ställning till media och rekryteringskanaler. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter m.fl.

Dela

Handläggare Hälsa

Vill du vara med att främja hälsoinnovationer och vårdutveckling i samverkan?
Arbetsgivare: VINNOVA
Sista ansökan: 2014-04-28
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Jenni Nordborg Tel: 08-473 3075
Kontaktperson: Anna Rissler Olsson Tel: 08-473 3214
Publicerad: 8 april

Vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande tjänst för dig som vill arbeta med att främja hälsoinnovationer och vårdutveckling i samverkan mellan näringslivet, offentlig verksamhet och akademin.

VINNOVAs arbete inom hälsa omfattar hela kedjan från förebyggande insatser och diagnostik till innovativa behandlingsmetoder. Vår målsättning är att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv som möter globala hälsobehov. VINNOVA har finansieringsprogram för att utveckla användning av ny kunskap, för att stärka innovationskraften i såväl växande företag som i offentlig verksamhet och långsiktiga samverkansprogram mellan näringslivet, offentlig verksamhet och akademin.

För rätt person erbjuder tjänsten möjlighet att genomföra och utveckla insatser för hälsoinnovationer. Du kommer att bredda ditt nätverk i Sverige och internationellt genom samarbete med andra myndigheter och organisationer. Tjänsten är placerad på enheten Bioentreprenörskap inom avdelning Hälsa. Enheten består idag av 14 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar ett övergripande ansvar för att leda det strategiska området Hälsa med stöd av ledningsgruppen för avdelningen. Arbetet innebär att tillsammans med kollegor i arbetsgruppen utveckla vårt strategiska område Hälsa och de insatser som krävs. Du kommer att ha både en projektledande roll och ingå i teamarbete över hela VINNOVAs verksamhet.

I arbetsuppgifterna ingår:

- Projektledning
- Genomföra aktiviteter och insatser för att möjliggöra nya samarbeten
- Genomföra utlysningar där projekt i konkurrens söker finansiering
- Handlägga projekt som VINNOVA finansierar inom området Hälsa
- Samverka med relevanta aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig verksamhet

Din kompetens
Du har akademisk examen och minst fem års erfarenhet av arbete inom området hälsa. Du behöver ha en utvecklad förståelse för de olika förutsättningar som näringslivet, offentlig verksamhet och akademin har. Arbetslivserfarenhet från minst två av dessa tre områden samt doktorsexamen är meriterande. Erfarenhet av projektledning är ett krav.

Du har framåtanda, är nytänkande och lösningsorienterad. Som person är du engagerande, resultatorienterad och välorganiserad, du är duktig på att skapa relationer och utveckla samarbeten. Du föredrar att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål. Du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska samt använder muntlig kommunikation som ett naturligt och viktigt arbetsredskap. Administrativ skicklighet och effektivitet är en viktig del i handläggararbetet.

Placering
Tjänsten är placerad på avdelning Hälsa, enhet Bioentreprenörskap i Stockholm.

Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tjänsten omfattar heltid.

Övriga upplysningar
VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. VINNOVA har drygt 200 medarbetare och investerar cirka 2 miljarder kronor i nya och pågående projekt.

VINNOVA eftersträvar en jämn könsfördelning samt de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Våra lokaler finns på Mäster Samuelsgatan 56 i centrala Stockholm.

För ytterligare information om tjänsten
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta enhetschef Jenni Nordborg på telefon 08-473 3075 eller HR-partner Anna Rissler Olsson på telefon 08-473 3214.

Fackliga kontaktpersoner
Företrädare för SACO är Birgitta Boman, telefon 08-473 3017 och för ST är det Per Norman, telefon 08-473 3173.

Diarienr.
2014–01469

Ansökan
Ansökan ska senast den 28 april 2014 ha inkommit via vår intressentportal. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta.

Vid frågor om den elektroniska ansökningsfunktionen, kontakta IT-supporten, tel 08-473 3299, helpdesk@VINNOVA.se. Supporten är öppen vardag kl. 8.00–16.30.

 

Dela