Kanslichef/kommunsekreterare

Arbetsgivare: Vaxholms stad
Sista ansökan: 2014-09-22
Placeringsort: Vaxholm
Kontaktperson: Marie Wiklund Tel: 08-541 709 00
Kontaktperson: Maria Nilsson Berg Tel: 08-541 708 21
Publicerad: 11 september

Vaxholms stad är en kommun belägen 3 mil från Stockholm och en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholms närhet. I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges arbeten med stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Vi har goda resultat i våra verksamheter, flera pågående utvecklingsprojekt, engagerade medarbetare, omfattande samarbete med andra organisationer och utvecklingsprogram för chefer/medarbetare.
För mer information om Vaxholm: http://www.vaxholm.se

Kansliet är en av fem enheter på kommunledningskontoret. Kansliets huvuduppgift är att stödja kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunchef i arbetet med att styra och leda kommunen, samt att ge service till övriga verksamheter. I detta ligger registratur, stadsarkiv och utredningar. En viktig del av stödet till den politiska ledningen och de politiska organen är det dagliga arbetet med ärendeberedning, utredningar, sammanträdesadministration och annat kanslistöd. Målet för verksamheten är en väl fungerande och effektiv ärendeprocess under ständig utveckling.

Arbetsuppgifter 
Befattningen innebär att vara ansvarig för kansliet parallellt med att arbeta som kommunsekreterare. Du ansvarar för löpande ärendeberedning, personalledning av gruppen samt fungerar som sekreterare till bland annat kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. I detta ingår att vara stöd till politiker, tjänstemannaledning och handläggare, driva utvecklingen av administrativa rutiner och ärendehanteringsprocessen samt svara för mindre utredningsuppdrag, projekt och arbetet med valadministrationen vid de allmänna valen eller folkomröstningar. Du kommer tillsammans med kommunjuristen att leda utvecklingen av Vaxholms gemensamma administrativa rutiner.

Kvalifikationer 
Du har högskoleexamen med samhällsvetenskaplig, statsvetenskaplig eller juridisk inriktning och några års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter. Vi vill även att du har erfarenhet av att arbeta i ett modernt ärendehanteringssystem. Erfarenhet av kommunal verksamhet, utrednings- och projektarbete är meriterande.
Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och kan självständigt driva processer vidare. Du förstår komplicerade språkliga underlag och producerar dokument av hög kvalitet med ett enkelt och lättbegripligt språk Du är lugn stabil och kontrollerad i stressituationer. Du får gärna ha haft personalansvar. Som ansvarig är det avgörande att du har lätt för att samarbeta, tar initiativ och föreslår förbättringar. Personlig lämplighet är avgörande.

Dela

Enhetschefer

Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Örebro län
Sista ansökan: 2014-09-23
Placeringsort: Örebro
Kontaktperson: Kaisa Mårtensson Tel: 010-224 82 43 kaisa.martensson@lansstyrelsen.se
Publicerad: 10 september

Enhetschef för Samhällsplanering och Kulturmiljö

Ref: 112-4941-2014

Länsstyrelsen - En samlande kraft! Länsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar direkt under regeringen. Vi är en viktig länk från regering, riksdag och centrala myndigheter till medborgare och kommuner. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arbetsuppgifter - vi ger råd och information, kontrollerar verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs, men ger också tillstånd och bidrag och prövar överklaganden av kommunala beslut. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 190 anställda.

Arbetsbeskrivning
Som enhetschef för enheten Plan och Kultur har du övergripande ansvar för verksamheten på enheten och du rapporterar till din avdelningschef. Du har personal-, budget-, arbetsmiljö- och uppföljningsansvar för enhetens femton medarbetare och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Du kommer att leda specialister som arbetar inom olika ämnesområden såsom samhällsplanering, kulturmiljö, infrastruktur, digital agenda och energi och klimat. Framtida utmaningar för enheten är fler uppdrag och ökad samordning både inom länsstyrelsens ämnesområden och mellan länsstyrelser. Detta ökar kraven på prioriteringar liksom utvecklingen av arbetssätt och att dra nytta av ny teknik, som e-handläggning.

Arbetet är varierande med många kontakter med länets kommuner, andra länsstyrelser, centrala verk, regionala aktörer och allmänheten.

Kvalifikationer
Vi söker en ledare med god förmåga att inspirera, motivera, vägleda och samordna medarbetarna i ett strategiskt och målinriktat arbete. Som ledare ska du skapa goda förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra arbete och skapa ett öppet och positivt arbetsklimat. Du ska också arbeta för ett tvärsektoriellt arbetssätt i nära samarbete med andra enheter.

Du har akademisk utbildning gärna med inriktning samhällsplanering, kulturmiljö eller motsvarande. Du har också erfarenhet av chefs- eller ledarskap, gärna från offentlig förvaltning. Vi ser också att du har ett stort samhällsintresse.

Som person är du engagerad, lyhörd, har god pedagogisk förmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är ansvarstagande och en god administratör och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Det är viktigt att du trivs i rollen som arbetsgivarföreträdare samt arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningen är en tillsvidareanställning medan förordnandet som enhetschef är tidsbegränsat till fyra år med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2014-09-23.

Övrigt
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att säkerhetsprövas.

Läs mer: Länsstyrelsen i Örebro län

Vill du veta var vi finns?: Se arbetsplatsen på karta här

Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Kontaktpersoner
Anita Norén
Avdelningschef
010-224 87 30
anita.noren@lansstyrelsen.se

Åsa Lindin
SACO
010-224 84 32
asa.lindin@lansstyrelsen.se

Åsa Ödman
ST
010-224 84 41
asa.odman@lansstyrelsen.se 

Enhetschef till Förvaltning

Ref: 112-4917-2014

Länsstyrelsen - En samlande kraft! Länsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar direkt under regeringen. Vi är en viktig länk från regering, riksdag och centrala myndigheter till medborgare och kommuner. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arbetsuppgifter - vi ger råd och information, kontrollerar verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs, men ger också tillstånd och bidrag och prövar överklaganden av kommunala beslut. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 190 anställda.

Arbetsbeskrivning
Länsstyrelsen söker en chef till enheten för Förvaltning. Enheten har ett brett arbetsfält och tillämpar ett flertal olika lagstiftningar.

Inom enheten hanteras bland annat förvaltningsärenden, överklagade kommunala beslut och ärenden om tillstånd och tillsyn. Verksamheten är bred med alltifrån miljörätt och plan- och byggfrågor, kameraövervakning och kampsport, arkiv och dokumenthantering, till valfrågor. En viktig uppgift för enheten är att stödja länsstyrelsens övriga verksamhetsområden med juridisk kompetens och rådgivning.

Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet på enheten. Du har personal–, budget– och arbetsmiljöansvar för enhetens nio medarbetare och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Du förväntas ta beslut, driva och utveckla verksamheten samt skapa förutsättningar för medarbetarnas resultat och utveckling. Du ska leda på ett tydligt och kommunikativt sätt, föregå med gott exempel och skapa ett gott arbetsklimat. Det är också viktigt att du trivs i rollen som arbetsgivarföreträdare samt arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

I tjänsten ingår att handlägga egna ärenden och vara beslutande i många av ärendena inom enhetens ansvarsområde. Arbetet som chef är varierande med många kontakter med myndigheter, andra organisationer och allmänheten. Mediakontakter kommer att förekomma i denna tjänst eftersom flera av sakområdena är intressanta för massmedia.

Kvalifikationer
Du har goda kunskaper inom det förvaltningsrättsliga området och erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du bör ha erfarenhet av arbete på förvaltningsmyndighet.

Du har akademisk utbildning med inriktning juridik eller annan relevant inriktning. Du har också erfarenhet av chefs- eller ledarskap, gärna från offentlig förvaltning.

Som person är du ansvarstagande, lyhörd, har god pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är också flexibel, kommunikativ och har lätt för att skapa goda kontakter. Vi kommer att lägga särskild vikt vid personliga egenskaper.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidare
Anställningen är en tillsvidareanställning medan förordnandet som enhetschef är tidsbegränsat till fyra år med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2014-09-23

Övrigt
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att säkerhetsprövas

Läs mer: Länsstyrelsen i Örebro län

Vill du veta var vi finns?: Se arbetsplatsen på karta här

Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Kontaktpersoner
Lena Berglund
Avdelningschef
019-19 30 97
lena.g.berglund@lansstyrelsen.se

Åsa Ödman
ST
010-224 84 41
asa.odman@lansstyrelsen.se

Jenny Gånge
SACO
010-224 83 04
jenny.gange@lansstyrelsen.se

Nanny Andersson Sahlin
SACO
010-224 84 62
nanny.andersson.sahlin@lansstyrelsen.se

 

Dela

Kanslisekreterare

100%
Arbetsgivare: Bromma församling
Sista ansökan: 2014-09-26
Placeringsort: Bromma
Kontaktperson: Anne-Louise Löfgren Tel: 0761-28 55 10 anne-louise.lofgren@svenskakyrkan.se
Publicerad: 2 september

Bromma församling i västra Stockholm är en expansiv församling med en omfattande inflyttning och en bred verksamhet varför vi behöver fler medarbetare. Därför söker vi en Kanslisekreterare till en nyinrättad tjänst! Du kommer att arbeta nära Kyrkoherde och Kanslichef med Kanslichefen som arbetsledare.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar protokollskrivande och protokollshantering, handläggning av avtalsfrågor, policydokument, arkivfrågor och inventarieförteckningar.
För tjänsten krävs att du är noggrann, strukturerad, flexibel och van att uttrycka dig i skrift. Du har en grundläggande erfarenhet/administrativ kompetens från kommunal eller kyrklig förvaltning, gärna med relevant högskoleexamen.

Vi förutsätter att du delar Svenska Kyrkans värderingar.

Tillträde sker efter överenskommelse.

Senast den 26/9 vill vi ha din ansökan med CV, löneanspråk och referenser.
Mer information lämnas av Kanslichef Anne-Louise Löfgren, 0761 28 55 10, anne-louise.lofgren@svenskakyrkan.se

Skicka ansökan till Bromma församling, Box 45, 161 26 Bromma eller e-post: bromma.forsamling@svenskakyrkan.se
Märk kuvertet/meddelandet ”Kanslisekreterare”

Läs mer om oss på www.svenskakyrkan.se/bromma

Välkommen med din ansökan!

Dela