Verksamhetscontroller

Vill söker dig som vill arbeta med verksamhetsutveckling
Arbetsgivare: Haninge kommun
Sista ansökan: 2014-09-01
Placeringsort: Handen
Kontaktperson: Mathias Rantanen Tel: 08-6068339 mathias.rantanen@haninge.se
Publicerad: 11 augusti

Stadsbyggnadsförvaltningen söker en verksamhetscontroller som stödjer förvaltningens ledningsgrupp i administrativa frågor och utvecklingsprojekt. I fokus för tjänsten ligger ansvar för att driva processen kring förvaltningens verksamhetsplan. Vidare ingår uppföljning av budgetmål samt internkontroll. Uppdraget innebär även arbete med kvalitetsfrågor som nyckeltal och kundenkäter, uppföljning av tidrapportering. Allmänna remisser och rapporter samt ansvar för förvaltningens information på hemsidan är andra exempel på arbetsuppgifter.

Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och är även representant i samverkansgruppen. Du kommer få ansvara för ekonomiska och administrativa projekt samt även för samordning inom IT-stöd. Du arbetar nära förvaltningschefen och är en central person vad gäller deltagande i kommunövergripande arbetsgrupper. Du kommer också stödja och komplettera vår ekonomicontrollerfunktion med uppföljningar och delutredningar.

Förvaltningen svarar för planer, bygglov, lantmäteri, trafik, gator, parker och natur samt VA.

Vi vill att du har:
• Högskoleutbildning inom ekonomi (eller motsvarande)
• Minst 5 års erfarenhet av arbete som ekonom eller controller
• Erfarenhet av och kunskap om verksamhetsstyrning/uppföljningsarbete
• Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
• Mycket god kunskap i Ms Office

För att klara tjänstens utmaningar ser vi att du behöver vara självgående och ta egna initiativ. Då tjänsten innebär många kontaktytor är det viktigt att du är omvärldsorienterad, har mycket god samarbetsförmåga och har lätt för att kommunicera. Du är strukturerad och driven med verksamhetsfokus samt har modet att tänka nytt och pröva dina idéer och även övertyga andra. Erfarenhet av ledarskap kan vara meriterande, liksom vana att leda projekt- och processarbete.

Dela

Samhällsplanerare

med känsla för helhet och samverkan
Arbetsgivare: Tranemo Kommun
Sista ansökan: 2014-08-27
Placeringsort: Tranemo
Kontaktperson: Arne Willhammar Tel: 0325-576041 arne.willhammar@tranemo.se
Kontaktperson: Pernilla Kronbäck Tel: 0325-576040 pernilla.kronback@tranemo.se
Publicerad: 5 augusti

Arbetsplatsen
Tranemo är en liten kommun som tillhör Sjuhäradsbygden i sydöstra delen av Västra Götaland som idag har cirka 11 500 invånare. Kommunen präglas av natursköna skogar, sjöar och gammal odlings- och ängsmark. Med en väl utbyggd service försöker vi skapa trygghet och trivsel för invånarna.

Vill du bli en av oss? Du kan läsa mer om kommunen på www.tranemo.se

All verksamhet i kommunen drivs inom ramen för en förvaltning. Förvaltningen är indelad i fem sektioner där du som samhällsplanerare kommer att tillhöra strategisektionen. Strategisektionen har ansvar för frågor angående kollektivtrafik, strategiska infrastruktur- och markfrågor liksom all fysisk planering såväl detalj- som översiktsplaner. Därutöver ansvarar sektionen för flera andra strategiska frågor såsom näringslivsfrågor, turism- och landsbygdsutveckling, folkhälsa, internationella frågor, strategiska miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor, kommunikation och marknadsföring.

Nyckelord i vårt arbete är samverkan, delaktighet och bemötande. Arbetet sker därför i nära dialog med övriga på sektionen och med medarbetare inom de övriga sektionerna. Vi ska även ha en god dialog med kommunens invånare och de ska känna sig väl bemötta.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta i en mindre kommun och där helhet och samverkan har stor betydelse.
Som samhällsplanerare kommer du att ingå i flera arbetsgrupper och nätverk och du kommer bland annat att arbeta med:

• kollektivtrafikfrågor d v s genom att vara kommunens kontaktperson med Regionen och Västtrafik ansvara för utvecklingen av kollektivtrafiken i kommunen
• strategiska trafik- och infrastrukturfrågor
• markförsörjningsfrågor
• fysisk planering tillsammans med planarkitekten • medverkan i olika frågor såväl inom sektionen som inom förvaltningen i övrigt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lust, entusiasm och förmåga att medverka till att utveckla kommunen. Du bör ha erfarenhet från verksamhetsområdet och ha relevant högskoleutbildning. Har du arbetat i eller har kunskap om hur det är att jobba i en politiskt styrd organisation är det en fördel. Du kan självständigt driva projekt. Ett öppet och serviceinriktat sätt är viktigt, då du samverkar med kollegor, andra sektioner, myndigheter och allmänhet. Körkort krävs för tjänsten

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Arbetstid: Dagtid  
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Andra uppgifter
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetsgivarens referensnummer: 109/14

Dela

Huvudprojektledare

Som huvudprojektledare får du ett huvudansvar för den projektportfölj som etableras för gemensamma digitala lösningar.
Arbetsgivare: Sveriges Kommuner och Landsting
Sista ansökan: 2014-08-24
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Per Mosseby, avdelningschef Tel: 08-4527542
Kontaktperson: Kerstin Blom Bokliden, SACO Tel: 08-452 7860
Kontaktperson: Gill Wingbo, Vision Tel: 08-452 7689
Publicerad: 4 juli

Arbetsplatsbeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som intresse- och arbetsgivarorganisation driver vi medlemmarnas frågor och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Tillsammans utvecklar vi välfärden.

SKL:s kontor finns vid Slussen i Stockholm med en fantastisk utsikt över staden.

Arbetsbeskrivning
Avdelningen för digitalisering har en strategisk och koordinerande roll med ansvar för att leda och stödja kommuner och landsting i att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Inom avdelningen drivs ett antal projekt kring gemensamma digitala lösningar för kommuner och landsting.

Rollen som huvudprojektledare innebär att ta ett huvudansvar för den projektportfölj som etableras för gemensamma digitala lösningar. Initialt handlar det främst om ett djupare projektarbete kring de första projekten och den struktur av avtal och överenskommelser som måste träffas mellan SKL, myndigheter och våra medlemmar. På sikt kommer uppdraget att utvecklas mot styrning och löpande förvaltning av den gemensamma projektportföljen. Huvudprojektledaren tar också ett ansvar för att stödja avdelningens programansvariga och sakkunniga i deras olika roller inom respektive projekt.

SKL är en samhällsaktör som deltar på olika sätt i ett mycket stort antal projekt av varierande karaktär, men endast ett litet fåtal av dessa är av sådan art att SKL beslutar prioritera att starta och ta initiativ till en gemensam digital lösning. I rollen som huvudprojektledare ingår att ta ansvar för att hålla samman den beredning av ärenden och de förstudier som ligger till grund för SKL:s beslut om att finansiera och driva gemensamma lösningar.

Kvalifikationer
Adekvat högskoleexamen Mångårig erfarenhet av att driva och samordna projekt Erfarenhet av it-projekt av utvecklingskaraktär Erfarenhet av att arbeta med kommuner och landsting Kunskap och erfarenhet av digitalisering av offentlig sektor Erfarenhet strategiskt arbete för att prioritera bland en projektportfölj som är rörlig materia.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast: 2014-08-24
Referensnummer: A408348

Dela

Handläggare - Bostadsfrågor

Ditt uppdrag blir att på nationell nivå utveckla och stödja kommunernas arbete med bostadspolitiska frågor.
Arbetsgivare: Sveriges Kommuner och Landsting
Sista ansökan: 2014-08-24
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Ann-Sofie Eriksson Tel: 08-452 78 63
Kontaktperson: Kerstin Blom Bokliden Tel: 08-452 78 60
Kontaktperson: Gill Wingbo Tel: 08-452 76 89
Publicerad: 18 juni

Arbetsplatsbeskrivning
En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati.

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad ansvarar för områdena och arbetar på uppdrag av SKLs politiska styrelse. Sektionen för planering, säkerhet och miljö är en av tre sektioner. Avdelningen har ca 50 medarbetare och sektionen 16.

Sektionen arbetar med påverkansarbete, verksamhetsutveckling och råd och service. Stora delar av arbetet bedrivs i olika arbets- och nätverksgrupper med myndigheter, departement och medlemmar. Tjänsten ingår i ett team med 6 personer som arbetar med myndighetsutövningsfrågor, strategiska frågor och intressebevakning inom planering och byggande.

Arbetsbeskrivning
Kommunerna har en viktig roll i planering och genomförande av bostadspolitiken i samspel med marknaden och staten. Att skapa en god och attraktiv livsmiljö är en av kommunernas viktigaste uppgifter. Fokus i arbetet kommer att vara bostads- och bostadsförsörjningsfrågor men även andra strategiska delar i den kommunala planeringen där kopplingar finns till bostadsmarknadsfrågor.

Dina uppgifter blir att;
– bevaka kommunernas intressen inom området
– initiera och driva frågor som underlättar och stödjer kommunernas arbete med bostadsfrågor. Stort fokus kommer att läggas på de bostadspolitiska frågorna
– vara Sveriges Kommuner och Landstings representant i olika sammanhang,
– arbeta för ett gott samarbete med andra organisationer, myndigheter och departement inom bostadsområdet
– vara rådgivare, skapa mötesplatser och förmedla erfarenheter och kunskap främst till kommuner men även landsting och regioner
– medverka vid och arrangera kurser, konferenser samt viss uppdragsverksamhet.

Resor förekommer, framförallt i Sverige men även inom EU.

Kvalifikationer
Den vi söker har en akademisk examen inom relevant område, företrädesvis bostadsmarknad och bostadsförsörjning, planering och byggande. Vidare har du flerårig erfarenhet av arbete med frågor kopplade till bostadsmarknad och bostadsförsörjning. Utöver detta har du goda kunskaper om lagstiftning som påverkar kommunens arbete med bostadspolitik. Meriterande är arbete med bostadsfrågor i kommun, intresseorganisation eller företag.

För att trivas med jobbet har du ett brett strategiskt perspektiv på arbetsområdet och ser till helheten framför att fastna i detaljer. Du har god kommunikativ förmåga. Du är drivande inom ditt ansvarsområde och tar initiativ som leder till resultat. Du trivs att arbeta både självständigt och med andra.

Vi vill att du är duktig på att formulera dig, både muntligt och skriftligt samt att du ska känna dig trygg i det engelska språket.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde enligt överenskommelse.

Dela