Socialdirektör

Danderyds kommun
Ledning, Socialt

Sista ansökningsdag: 10 mars (15 dagar kvar)
Placeringsort: Mörby
Kontaktperson: Christel Persson Telefon: 0736-55 23 00 E-post: christel.persson@source-executive.se
Kontaktperson: Ulrica Pantzar Telefon: 070-344 44 67 E-post: ulrica.pantzar@source-executive.se
Publicerad: 17 februari

Danderyd är en vacker grönskande storstadskommun omgiven av vatten och belägen strax norr om Stockholm. Vi är drygt 32 000 invånare och har småstadens fördelar med storstadens möjligheter inom räckhåll. Vi är ca 1650 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling. Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med bygglov, byggkontroll, mätning, kartor, GIS- och miljösamordning, samt miljö- och hälsoskyddsfrågor, på uppdrag av miljö- respektive byggnadsnämnd och kommunstyrelse. Vi sitter i Mörby Centrum, 15 minuter från T-centralen med tunnelbanan.

UPPDRAG
Danderyds kommun söker en socialdirektör som på förvaltningsnivå utvecklar den strategiska agendan för socialtjänstens långsiktiga utveckling i Danderyds kommun. I uppdraget ingår att göra kontoret framgångsrikt med att utveckla och vårda sitt uppdrag inom socialtjänstens område samt att leda och utveckla kontorets verksamhet inom individ- och familjeomsorg. Tillsammans med övriga aktörer (kommunledningskontoret och utbildnings- och kulturkontoret) ska kontoret arbeta för att klarlägga gränssnittsfrågor mellan beställare, egen regi och gemensamma stödfunktioner. 

Socialdirektören svarar för kontorets samlade verksamhet och ekonomi inför socialnämnden. Socialdirektören ska driva utvecklingsfrågor och initiera samarbeten inom och utom kommunen. 

Du är tillsammans med övriga förvaltningschefer samt avdelningschefer på kommunledningskontoret medlem i Danderyds kommuns ledningsgrupp.

Socialdirektören är förvaltningschef för socialkontoret. Socialkontoret ansvarar för myndighetsfunktionen inom omsorg om äldre- och funktionsnedsatta samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialkontoret har tre avdelningar samt en stab. 

· Äldre- och LSS avdelning
· Individ- och familjeomsorgens familjeavdelning
· Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning
· Stab

Socialkontorets verksamhet:
· Utveckla kvalitet och resultat inom verksamhetsområdet, såväl kommunal regi som fristående regi.
· Svara för biståndsbedömning samt resursfördelning (check och peng-systemet) till all verksamhet oavsett driftsform.
· Utveckla beställarrollen i kundvalssystemet och svara för kontakterna med verksamhet såväl i kommunal regi som fristående regi med transparens och konkurrensneutralitet som rund.
· Leda och utveckla individ- och familjeomsorgsverksamheten.

Det politiska ansvaret för verksamheten finns hos socialnämnden.

FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig som för tjänsten har relevant akademisk utbildning. Du har lång dokumenterad erfarenhet av verksamhets – personal – och budgetansvar och har erfarenhet av att leda chefer. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom olika verksamhetsgrenar inom socialtjänsten (individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS). Inom socialtjänsten erfarenhet av kvalitetsutveckling och förändringsarbete ses som meriterande. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. 

LEDARSKAP
Vi söker en ledare som delar de grundläggande värdeorden för ledarskap som Danderyds kommun står för. Värdeorden vi grundar vårt ledarskap i är:
· Kommunikativ
· Förebild
· Engagerad
· Skapa förtroende
· Integritet
· Lyhördhet
· Lika värde 

Socialdirektören ska med utgångspunkt från värdeorden själv vara förebild för ett gott ledarskap och stödja chefer i sin organisation att bedriva sitt chefs- och ledarskap med utgångspunkt från dokumentet ”Att vara chef och ledare i Danderyds kommun” 

PERSONLIGA EGENSKAPER
· Strategisk och omdömesgill
· Uthållig
· Mål- och resultatorienterad
· Coachande och inkluderande arbetssätt
· Samarbetsförmåga
· Trygg med god självinsikt

INTRESSEANMÄLAN
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Har du frågor kontakta researcher Christel Persson 0736 55 23 00, christel.persson@source-executive.se eller konsult Ulrica Pantzar 070 344 44 67, ulrica.pantzar@source-executive.se 

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/jobb när du ansöker!


Annons

Utvalda platsannonser

Avdelningschef till avdelningen för verksamhetsstyrning och stöd

Stockholms läns landsting

Avdelningschef Kommunrelationer

Sysav
Annons

52 lediga jobb just nu

Kommunsekreterare

Ronneby kommun

Kommunchef

Mörbylånga kommun

HR-direktör

Landstinget Sörmland

Avdelningschef till avdelningen för verksamhetsstyrning och stöd

Stockholms läns landsting

Avdelningschef Kommunrelationer

Sysav

Förvaltningschef skola

Mölndals stad

Ekonomichef

Folkets Hus och Parker

Samhällsbyggnadschef

Flens kommun

Kommunjurist

Huddinge kommun

Sektionschef ensamkommande barn

Huddinge kommun

Samhällsbyggnadschef

Halmstads kommun

Förvaltningschef, tekniska serviceförvaltningen

Nässjö kommun

HR-direktör

Sundsvalls kommun

Skolchef

Eksjö kommun

Socialdirektör

Danderyds kommun
Annons