Prefekt

Chalmers tekniska högskola
Ledning, Skola

Sista ansökningsdag: 3 april (5 dagar kvar)
Placeringsort: Göteborg
Kontaktperson: Stefan Bengtsson Telefon: 031-772 25 50 E-post: rektor@chalmers.se
Kontaktperson: Anna Holmqvist Dahl Telefon: 031-772 21 66 E-post: anna.holmqvistdahl@chalmers.se
Publicerad: 14 mars

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik är ny och består av de tidigare institutionerna Arkitektur respektive Bygg- och miljöteknik. Den nya institutionen får ca 290 anställda och representerar ett brett kunskapsteoretiskt fält som sträcker sig från ingenjörsvetenskap över samhällsvetenskap till humaniora och designbaserad, konstnärlig forskning. Dessa olika perspektiv möjliggör en stark tvärvetenskaplig utveckling inom området och en bredare diskussion om olika aspekter av hållbarhet. Pågående samarbeten mellan de två befintliga institutionerna inom såväl forskning som utbildning finns redan, och till hösten 2017 förbättras dessa förutsättningar ytterligare genom en flytt till gemensamma nya lokaler. Tillsammans blir vi en komplett miljö inom arkitektur- och samhällsbyggnadsområdet, väl rustade för att ta oss an gemensamma utmaningar i strävan mot ett hållbart samhälle.

Beskrivning av uppdraget
Som prefekt är du chef för verksamheten vid den nya institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Det övergripande ansvaret är att som en del av Chalmers, ge förutsättningar för människor, idéer och verksamhet att utvecklas som del av en akademisk miljö. Du rapporterar till rektor, ingår i rektors prefektgrupp och deltar i arbetet med att utveckla institutionen såväl som Chalmers.

Som prefekt leder och utvecklar du institutionens strategiska och operativa verksamhet i linje med Chalmers vision och mål. Det innebär exempelvis:
• att säkerställa att institutionen håller en fortsatt hög kvalitet inom forskning, utbildning och nyttiggörande
• att arbeta för en kultur som kännetecknas av kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald
• att skapa förutsättningar för samverkan med näringsliv och samhälle inklusive offentlig sektor
• att bidra till arbetet med att jämställdhetsintegrera Chalmers
• att strategiskt planera för och rekrytera medarbetare till verksamheten

I ditt uppdrag ingår att arbeta för en jämlik och god arbetsmiljö för medarbetare och studenter.

Som prefekt arbetar du tillsammans med rektor, övriga prefekter och andra ledare för att utveckla Chalmers, samt med institutionens administrativa chef för att skapa ett ändamålsenligt verksamhetsstöd.

Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning, en doktorsexamen eller motsvarande konstnärlig examen inom relevant område. Viktigast för oss är att du är en positiv kraft som i ditt ledarskap har förmåga att leda genom andra och skapar legitimitet, såväl med olika intressenter och samarbetspartners internt som i externa kontakter. Vi värdesätter förmågan att bedriva ett inkluderande ledarskap i balans mellan linjeansvar och kollegialt inflytande och vill se tidigare erfarenhet av att framgångsrikt leda förändringsarbete.

Vi förväntar oss att du även:
• driver och åstadkommer förutsättningar för kvalitetsutveckling
• har en gedigen ledarskapserfarenhet
• talar, skriver och förstår svenska och engelska obehindrat

Du har insikt om området och dess utmaningar och har ett proaktivt förhållningssätt i att skapa de samarbeten som krävs för problemlösning inom komplexa samhällsfrågor.

Meriterande för rollen:
• erfarenhet av liknande roll inom universitet och högskola
• erfarenhet från näringsliv eller offentlig sektor
• erfarenhet av att verka internationellt
• kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med jämställdhet

Kompetenser och egenskaper
Som ledare inger du förtroende genom din förmåga att skapa delaktighet och engagemang på alla nivåer i organisationen. Du har förmåga att lyfta blicken och se helheten samt strategiskt värna om såväl Chalmersgemensamma perspektiv som institutionsperspektivet. Som person har du den integritet och personliga mognad som krävs för att leda en stor verksamhet med många viljor genom olika förändringar. Du lyssnar in och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ser och förstår värdet av institutionens alla discipliner, utan att tappa helhetsperspektivet. Du är framåtblickande men stannar inte vid en vision, utan skapar också förutsättningar för att jobba fram gemensamma målbilder och resultat.

Rollen som prefekt kan kombineras med viss egen forskning och undervisning.

Vi välkomnar både externa och interna sökande, tillträde snarast enligt överenskommelse.

Prefektrekryteringar följer Chalmers riktlinjer för ledartillsättning, första intervju görs av en rekryteringsgrupp. 

Urval till det här uppdraget görs vecka 14-15 och en första intervju med en rekryteringsgrupp sker primärt den 24/4.

Nominering
Parallellt med denna annonsering finns det möjlighet att nominera kandidater. Nomineringar skickas senast 24 mars till Martin Westerlund, e-post: martin.westerlund@chalmers.se.

Chalmers arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är viktiga grunder för all verksamhet på Chalmers.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med Namn, Ref 20170132 och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:

• CV
• Personligt brev
- 1-2 sidor
• Övrigt (valfritt):
- Eventuella intyg, betyg etc. Referenser lämnas vid en eventuell intervju.

Sista ansökningsdag: 3 april 2017

Vid frågor, vänligen kontakta
Stefan Bengtsson, Rektor
rektor@chalmers.se, +46 31-772 25 50

Anna Holmqvist Dahl, HR-specialist
anna.holmqvistdahl@chalmers.se, +46 31-772 21 66

Jan Lindér, Facklig representant SACO
jan.linder@chalmers.se, +46 31-7721212

*** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***

Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Strategin för att nå vetenskaplig excellens förverkligas inom åtta styrkeområden; Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. De grundläggande vetenskaperna utgör basen och hållbarhet, innovation och entreprenörskap är viktiga drivkrafter. Chalmers har omkring 10 000 studenter och 3000 anställda. Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sen starten 1829, helt enligt grundaren William Chalmers motto: Avancez!  

Ange gärna att du hittade den lediga tjänsten på dagenssamhalle.se/karriär när du ansöker!


Annons

Utvalda platsannonser

Strategisk utvecklare

Upphandlingsmyndigheten

Samhällsutvecklare till Boende för äldre

Riksbyggen
Annons

44 lediga jobb just nu

Strategisk utvecklare

Upphandlingsmyndigheten

Administrativ direktör

Lunds universitet, MAX IV

Folkhälsochef till Kompetenscentrum för hälsa

Region Västmanland

Gatuchef

Ystads kommun

Förbundsdirektör

Kommunalförbundet ITSAM

Samhällsutvecklare till Boende för äldre

Riksbyggen

Enhetschef för plan-, bygg- och miljöenheten

Öckerö kommun

Miljöchef 1 dag kvar

Västra Götalandsregionen

Förbundsdirektör

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM)

Kommunikatör

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM)

Enhetschef Avdelning öst

Inspektionen för vård och omsorg - IVO

Anläggningschef

Danderyds kommun

Säkerhetschef

Huddinge kommun

Controller

Roslagsbostäder

Kommundirektör

Skara kommun
Annons