Säkerhetssamordnare

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås

Kommunsekreterare

Hallsbergs kommun

Produktionschef till Vombverket

Sydvatten

Analytiker

Försäkringskassan

Kommundirektör

Klippans kommun

Förändringsledande förvaltningschef för specialistvården

Landstinget i Västernorrland

Kommundirektör

Trelleborgs kommun

Ekonomichef

Katrineholms kommun

Lokalstrateg

Tyresö kommun

Erfaren jurist

Finansdepartementet