Barn- och utbildningschef Ny

Åre kommun

Uppdragschef

Eskilstuna Kommun

Biståndschef

Eskilstuna Kommun

Handläggningschef

Sandvikens kommun

Skolchef

Hofors kommun

Socialchef

Emmaboda kommun

Avdelningschef, Arbetsmarknadsavdelningen

Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret

HR-chef

Kungälvs kommun

Socialchef - med förmåga att leda, utveckla och skapa helhetssyn

Mora kommun

Chef, enheten för folkhälsa och sjukvård

Regeringskansliet, Socialdepartementet