Ekonomichef samt Chef för arbetsmarknads- och vuxenutbildningen

Botkyrka kommun

HR-chef/Personalchef

Krokoms kommun

Förvaltningssekreterare

Orust kommun

Kommunsekreterare

Orust Kommun

Verkställande direktör

Higab AB

IFO-Chef

Nynäshamns kommun

Sektionschef Hälsa och arbetsmiljö inom HR-staben

Landstinget Sörmland

Förvaltningschef till omvårdnadsförvaltningen

Solna stad

Förvaltningschef till förvaltningen för Utbildning, kost, kultur och fritid

Lomma kommun

Budget- och chefscontroller

Länsstyrelsen Västra Götaland