Rektor Ny

Göteborgs Universitet

Prefekt Ny

Göteborgs Universitet, Högskolan för scen och musik

Samhällspolitisk chef Ny

Kommunal

Plan-och byggchef Ny

Mönsterås kommun

Förbundsdirektör Ny

Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund

Chef försörjningsstödsenheten Ny

Tyresö kommun

Förvaltningschef till Sydnärkes Byggförvaltning Ny

Askersunds kommun

HR-chef till Stadsledningsförvaltningen Ny

Helsingborgs stad

Logistiker/handläggare Ny

Valmyndigheten

Bygglovschef Ny

Ängelholms kommun