Personalchef Ny

Hofors Kommun

Upphandlingsstrateg till ekonomi- och styrningskontoret Ny

Norrköpings kommun

Chef till IT-enheten Ny

Norrköpings kommun

Lokalsamordnare Ny

Region Gotland

Chef - sektionen för hälsa och jämställdhet Ny

Sveriges Kommuner och Landsting

Grundskoledirektör Ny

Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

VD

Norrköping Vatten och Avfall

Säkerhetschef

Hofors Kommun

Förvaltningschef vård och omsorg

Heby kommun

Färdtjänstchef

Uppsala kommun