Fastighetsdirektör

Regionfastigheter, Region Jönköpings län

Produktionsdirektör

Danderyds kommun

Direktör

Kommunförbundet Norrbotten

Avdelningschef Hälsoskydd

Stockholms stad

Exploateringsingenjör

Båstads kommun

Tre nya medarbetare

Strömstads kommun

Ekonomichef

Lerums kommun

Vverksamhetschef - HVB

Davsjö Vård

Förvaltningschef tillika verksamhetschef

Västra Götalandsregionen

Personaldirektör

Västra Götalandsregionen