Förvaltningschef till Bildningsförvaltningen Ny

Örnsköldsviks kommun

Chef till bildningssektorn Ny

Borlänge kommun

Chef för förskolan Ny

Region Gotland

EU-samordnare Ny

Region Gotland

Bostadspolitisk sakkunnig Ny

Hyresgästföreningen

Budgetansvarig Ny

Vimmerby kommun

Avdelningschef Stöd och Service IFO Ny

Värmdö kommun

Biståndschef äldre och funktionshinder Ny

Värmdö kommun

Controller Ny

Vimmerby Kommun

IFO-chef Ny

Värmdö kommun