VD

Skebo

Chef för Hälso- och sjukvårdsenheten

Oskarshamns kommun

Nationalekonom

Tandvårds- och läkemedelsverket

Personalchef

Arvika kommun

Ekonomichef

Hofors Kommun

Utredare/nämndsekreterare

Gävle kommun

Utredare/nämndsekreterare

Gävle kommun

Handläggare till enheten för katastrofmedicinsk beredskap

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms Läns Landsting

Avdelningschef till Närsjukvården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms Läns Landsting

Förvaltningschef till Trafik- och fastighetskontoret

Sollentuna kommun