Länsöverdirektör Ny

Länsstyrelsen Skåne

Kommunikationschef Ny

Vara kommun

Controller

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Näringslivsstrateg

Tomelilla kommun

Utbildningschef

Borgholms kommun

Bygglovschef

Vellinge Kommun

Teknisk Chef

Bromölla Kommun

Stadsbyggnadsstrateg

Norrköpings kommun

Produktionsplanerare stora projekt

Norrköpings kommun

Chef till rättsenheten

Länsstyrelsen Östergötland