Kanslisekreterare - Nytt

100%
Arbetsgivare: Bromma församling
Sista ansökan: 2014-09-26
Placeringsort: Bromma
Kontaktperson: Anne-Louise Löfgren Tel: 0761-28 55 10 anne-louise.lofgren@svenskakyrkan.se
Publicerad: Igår 11:25

Bromma församling i västra Stockholm är en expansiv församling med en omfattande inflyttning och en bred verksamhet varför vi behöver fler medarbetare. Därför söker vi en Kanslisekreterare till en nyinrättad tjänst! Du kommer att arbeta nära Kyrkoherde och Kanslichef med Kanslichefen som arbetsledare.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar protokollskrivande och protokollshantering, handläggning av avtalsfrågor, policydokument, arkivfrågor och inventarieförteckningar.
För tjänsten krävs att du är noggrann, strukturerad, flexibel och van att uttrycka dig i skrift. Du har en grundläggande erfarenhet/administrativ kompetens från kommunal eller kyrklig förvaltning, gärna med relevant högskoleexamen.

Vi förutsätter att du delar Svenska Kyrkans värderingar.

Tillträde sker efter överenskommelse.

Senast den 26/9 vill vi ha din ansökan med CV, löneanspråk och referenser.
Mer information lämnas av Kanslichef Anne-Louise Löfgren, 0761 28 55 10, anne-louise.lofgren@svenskakyrkan.se

Skicka ansökan till Bromma församling, Box 45, 161 26 Bromma eller e-post: bromma.forsamling@svenskakyrkan.se
Märk kuvertet/meddelandet ”Kanslisekreterare”

Läs mer om oss på www.svenskakyrkan.se/bromma

Välkommen med din ansökan!

Dela

Samhällsbyggnadschef

Arbetsgivare: Karlshamns kommun
Sista ansökan: 2014-09-22
Placeringsort: Karlshamn
Kontaktperson: Göran Persson, Kommundirektör Tel: 0454-817 08 goran.persson@karlshamn.se
Publicerad: 1 september

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en bred verksamhet och med ca 370 medarbetare organiserar vi verksamheter inom områden som bygglov, fysisk planering, gata, vatten- och avlopp, park och fritid. Hit hör också servicefunktionerna data, kost, städ, drift, fastighet och sotning. Förvaltningen arbetar mot tre politiska nämnder; byggnadsnämnd, teknisk nämnd och fritidsnämnd samt i övergripande frågor även mot kommunstyrelsen. Förvaltningsorganisationen innehåller ett tiotal enheter med ett decentraliserat verksamhets-, personal- och ekonomiansvar.

Arbetsuppgifter
Samhällsbyggnadschefen är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunkoncernens ledningsgrupp. Som förvaltningschef kommer du att ha det övergripande verksamhets- ekonomi och personalansvaret i förvaltningen. Chefsrollen innebär att vara strateg och ledare med en tydlig helhetssyn på verksamheternas uppdrag. Förvaltningens breda uppdrag innebär att god samverkan, styrning och ledning är en förutsättning för framgångsrik verksamhet.

Kvalifikationer
Relevant utbildning på högskolenivå.
God förståelse för att verka i en politiskt styrd organisation.
Du är en trygg och mogen ledare som vinner respekt och förtroende inom såväl förvaltning som politisk organisation. Utbildning inom ledarskap är en merit.
Du har erfarenhet av ledningsuppdrag med personal- och ekonomiansvar.
Du har förmåga att driva utvecklings-, förändrings- och effektiviseringsarbete.
Du står för ett tydligt och kommunikativt ledarskap med förmåga att fatta beslut.
Du är en god kommunikatör och har förmågan att forma ett hållbart uppdrag för dig själv och dina medarbetare.
Vi förväntar oss att du känner ett starkt engagemang för alla förvaltningens verksamheter med fokus på kvalitet, god ekonomi och goda arbetsförhållanden.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B-körkort krävs.

Övrigt
Heltid, tillsvidareanställning
Tillträde sker efter överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas

Dela

Anbudsansvarig äldreomsorg

Attendo söker en engagerad anbudsansvarig för äldreomsorg
Arbetsgivare: Attendo Skandinavien Äldreomsorg
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Danderyd
Kontaktperson: Emanuel Ekström Tel: 076-1070234 emanuel.ekstrom@attendo.se
Publicerad: 1 september

Som anbudsansvarig kommer du arbeta operativt och strategiskt med alla anbud, entreprenader, LOV, och ramavtal inom äldreomsorgen. Arbetet innefattar även att utveckla anbuden och anbudsarbetet.

Driva det operativa anbudsarbetet innebär bland annat:
• Koordinera hela anbudsprocessen från beställning av förfrågningsunderlag till paketering av färdiga anbud
• Stödja skribenter och regionchef att ta fram anbud
• Kvalitetssäkra anbudet före inlämning
• Delta och hjälpa regionen med anbudspresentationer
Driva utveckling av anbudsarbetet och texter
• Utvärdera och analysera egna anbud för att finna styrkor och svagheter
• Analysera konkurrentanbud
• Bygga kunskapsbank för anbudsarbetet
• Hålla i utbildningar om anbudsarbete och anbudsskrivande, och anbudspresentationer

För att trivas i rollen behöver du tycka om både analytiskt arbete, att läsa, utvärdera, och utveckla texter, men även att driva anbudsprocessen i högt tempo. Anbudsansvarig är en viktig roll då anbudsarbetet är en affärskritisk process.

Du har högskole- eller universitetsutbildning. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av linjearbete, operativt anbudsarbete, och projektledning. Som person ska du kunna skifta perspektiv och arbeta operativt mot linjeverksamheten, men också analytiskt.

Du blir en del av Attendo Skandinavien Äldreomsorgs marknadsfunktion. Tjänsten innebär visst resande inom Sverige.

Dela

Kultur- och fritidsdirektör

Jönköpings kommun söker en visionär kultur- och fritidsdirektör
Arbetsgivare: Jönköpings kommun
Sista ansökan: 2014-09-22
Placeringsort: Jönköping
Kontaktperson: Ylva Millback Tel: 036-106904 Ylva.Millback@jonkoping.se
Kontaktperson: Sanja Lesic Tel: 036-107428 Sanja.Lesic@jonkoping.se
Publicerad: 1 september

Vid södra änden av Vättern ligger Jönköping, en mycket expansiv kommun med drygt

131 000 invånare. Jönköping är residensstad och administrativt centrum i regionen med flera statliga myndigheter och ett rikt föreningsliv.
Läs mer på www.jonkoping.se

Kultur Jönköping och Fritid Jönköping ska slås samman till en gemensam förvaltning från den 1 januari 2015. Nu söker vi en kultur- och fritidsdirektör som ska anta utmaningen att leda ett långsiktigt förändringsarbete och ha det övergripande ansvaret att ytterligare utveckla kultur- och fritidsfrågor i kommunen.

Kultur- och fritidsdirektören ingår i kommunens förvaltningschefsgrupp som leds av stadsdirektören och har fokus på kommunövergripande samordning och utveckling av kommunens verksamheter.
En gemensam nämnd blir den politiska ledningen för den nya förvaltningen och kultur- och fritidsdirektören ansvarar för beredning, verkställighet och uppföljning av politiskt fattade beslut.

Verksamheterna omfattar idag idrotts-, bad- och fritidsanläggningar, verksamheten för barn och ungdom, stöd till föreningslivet, folkhälso- och friluftslivsfrågor, kommunens folkbibliotek, institutioner och studieförbund samt programverksamhet inom film, dans, kulturarv och barn- och ungdomskultur. Det totala antalet månadsanställda är ca 220 med en budget på ca 250 mnkr.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har adekvat utbildning samt chef- och ledarerfarenhet inom offentlig verksamhet. Du är en strateg och visionär som har ett genuint intresse för kultur- och fritidsfrågor och ser vikten av samverkan, såväl regionalt som nationellt.
Du har förståelse för och känner stimulans av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.
Ditt ledarskap kännetecknas av nytänkande, lyhördhet och tydlighet.
Du är kommunikativ och utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetarna.

Dela

Planchef

Vill du vara med och bygga Värmdö kommun, Skärgårdens mötesplats?
Arbetsgivare: Värmdö kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Gustavsberg
Kontaktperson: Marie Soldin, konsult Assessio Tel: 08-775 09 49
Kontaktperson: Henrik Lundberg, Samhällsbyggnadschef Tel: 08-570 481 71
Kontaktperson: Therese Kjellgren, HR-konsult Tel: 08-570 485 61
Publicerad: 29 augusti

Vill du arbeta brett med projekt som omfattar stadsbyggnad, husbyggnad, landskapsarkitektur i stad, landsbygd och skärgård? Vi söker nu dig som, i rollen som planchef, vill vara med att utveckla och bygga Värmdö kommun.

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Vi har många intressanta uppdrag, som planering och utbyggnad av centralorterna Gustavsberg, Hemmesta och Brunn, utveckling av Stavsnäs vinterhamn och omvandling av fritidshusområden till permanentboende. I centrala Gustavsbergs pågår planering med utbyggnad av ca 2000 bostäder som är ett av de största projekten inom kommunen.

Plan- och MEX-verksamheterna har en central roll i Värmdö kommuns samhällsbyggnad och sedan slutet av 2013 ingår de i en gemensam enhet. Den nya enheten består av en personalstyrka på cirka 23 stycken, där Plangruppen idag utgör ca 14 medarbetare.

Ditt uppdrag som Planchef blir att, med fullt personalansvar, leda personalen så att de kan utföra sitt arbete i enlighet med de strategiska målen. Inom ramen för detta blir ditt uppdrag att skapa rutiner och arbetsprocesser, ge trygghet och stabilitet till gruppen. Du verkar för att attrahera, utveckla, behålla kompetent personal och samordna externa konsulter.

Med fullt budgetansvar har du ansvar för verksamhetens ekonomi. Du har det övergripande ansvaret för planarbetets kvalitet, bidrar med kunskap om planprocessen och styr och ansvarar för att utveckla det projektinriktade arbetssättet.

Vidare kommer du att verka för att skapa samverkan och förståelse med mark- och exploateringsgruppen och tillsammans med övriga medarbetare verka för samordning och styrning av stadsbyggandet. Vi ser även att du arbetar för att säkra ett nära samarbete med olika kontaktytor inom kontoret, allmänheten och exploatörer.

Som planchef ingår du i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till Samhällsutvecklingschefen som i sin tur rapporterar till chefen för Samhällsbyggnadskontoret.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun.

Vi söker dig som är utbildad arkitekt eller planarkitekt. Du har flerårig planerfarenhet, där du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med planprocessen och PBL. Vidare har du ledarerfarenhet, tidigare budgetansvar samt erfarenhet från arbete inom en politiskt styrd organisation.

Som person är du resultatorienterad och sätter höga mål, vilka du lägger ner tid och energi på att nå. Du är en problemlösare som hanterar komplexa problem självständigt och effektivt. Du har förmågan att hantera en mängd parallella planer och projekt. Du karaktäriseras av att vara lugn, positiv, anpassningsbar och fokuserad – även i oväntade och tuffa situationer. Du är tydlig och bestämd i din kommunikation och vågar ta ställning i olika frågor samtidigt som du sätter klara mål för din omgivning. Du tycker om att ha kontakt med flera olika målgrupper och arbetar med lättsamhet både med interna och externa parter.

Som personalansvarig är du en närvarande ledare som skapar trygghet genom att vara öppen, tillgänglig och uppriktig.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Anställningen omfattarheltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2014.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marie Soldin, konsult Assesio, 08-775 09 49. Alternativt Henrik Lundberg, Samhällsutvecklingschef, 08-570 481 71 eller Therese Kjellgren, HR-konsult, 08-570 485 61. Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-570 470 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

___________________________________________________________________________________

Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här möter land hav, bara 20 minuter från Stockholm. I vår anrika huvudort, Gustavsberg, finns en lång tradition inom design och form som lever vidare genom en fortsatt satsning på konst och kultur. Kommunen har 40 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Vi har en mycket ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. Värmdö är dessutom en av de snabbast växande kommunerna i landet. Denna dynamik avspeglar sig även i arbetsgivaren Värmdö kommun. Vi erbjuder dig stora möjligheter och intressanta utmaningar.

 

Dela

Mark- och exploateringschef

Vill du vara med och bygga Värmdö kommun, Skärgårdens mötesplats?
Arbetsgivare: Värmdö Kommun
Sista ansökan: 2014-09-21
Placeringsort: Gustavsberg
Kontaktperson: Therese Kjellgren, HR-konsult Tel: 08-570 485 61
Kontaktperson: Marie Soldin, konsult Assesio Tel: 08-775 09 49
Kontaktperson: Henrik Lundberg, Samhällsbyggnadschef Tel: 08-570 481 71
Publicerad: 29 augusti

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Vi har många intressanta uppdrag, som planering och utbyggnad av centralorterna Gustavsberg, Hemmesta och Brunn, utveckling av Stavsnäs vinterhamn och omvandling av fritidshusområden för permanentboende. Utöver det planeras utbyggnad av ca 2000 bostäder i centrala Gustavsberg, vilket är ett av de största projekten inom kommunen.

Plan- och exploateringsenheten har en central roll i Värmdö kommuns samhällsbyggnad och består av en plangrupp samt en mark och exploateringsgrupp. Enheten består av cirka 23 medarbetare, där mark- och exploateringsgruppen i dag utgörs av nio medarbetare samt externa konsulter.

Ditt uppdrag som mark- och exploateringschef blir att fortsätta utveckla arbetssätt, rutiner och samarbetet med Plangruppen. Du verkar för att attrahera, utveckla och behålla kompetent personal och ansvarar för bemanningen som också innefattar ledning och styrning av konsulter. I uppdraget ingår även att, tillsammans med övriga medarbetare i den gemensamma enheten, utveckla och samordna samhällsbyggnadsprocessen.

Som mark- och exploateringschef ser du, utifrån ett strategiskt perspektiv, över det långsiktiga behovet av köp och försäljning av mark. Du för dialog med exploatörer, skriver exploaterings- och markavtal och ansvarar för att fortsätta utveckla projektarbetet och projektstyrning.

Som mark- och exploateringschef har du personal och budget ansvar, du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till Samhällsutvecklingschefen.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är din viktigaste arbetsuppgift.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun.

Vi söker dig som är utbildad samhällsbyggnadsingenjör eller har, enligt arbetsgivaren, likvärdig utbildning.Du har erfarenhet av projektledning inom samhällsbyggnadsprocessen och har erfarenhet från mark- och/eller exploateringsarbete.

Sedan tidigare har du även erfarenhet av budgetansvar, känner till PBL och har kunskap om hur en kommun och politiskt styrd organisation fungerar. Det är starkt meriterande med chefserfarenhet och erfarenhet av att ha arbetat som exploateringsingenjör.

Som person är du resultatorienterad och sätter höga mål, som du lägger ner tid och energi på att nå. Du är en problemlösare som hanterar komplexa problem självständigt och effektivt. Du karaktäriseras av att vara lugn, positiv, anpassningsbar och fokuserad – även i oväntade och tuffa situationer. Du är tydlig och bestämd i din kommunikation och vågar ta ställning i olika frågor samtidigt som du sätter klara mål för din omgivning.

Som personalansvarig är du en närvarande ledare som skapar trygghet genom att vara öppen, tillgänglig och uppriktig.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Anställningen omfattarheltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2014.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marie Soldin, konsult Assesio, 08-775 09 49. Alternativt Henrik Lundberg, Samhällsutvecklingschef, 08-570 481 71 eller Therese Kjellgren, HR-konsult, 08-570 485 61. Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-570 470 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

___________________________________________________________________________________

Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här möter land hav, bara 20 minuter från Stockholm. I vår anrika huvudort, Gustavsberg, finns en lång tradition inom design och form som lever vidare genom en fortsatt satsning på konst och kultur. Kommunen har 40 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Vi har en mycket ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. Värmdö är dessutom en av de snabbast växande kommunerna i landet. Denna dynamik avspeglar sig även i arbetsgivaren Värmdö kommun. Vi erbjuder dig stora möjligheter och intressanta utmaningar.

 

Dela

Samhällsbyggnadschef

Driftig ledare i tiden
Arbetsgivare: Vingåkers kommun
Sista ansökan: 2014-09-14
Placeringsort: Vingåker
Kontaktperson: Marita Skog Tel: 0151-192 61 marita.skog@vingaker.se
Publicerad: 28 augusti

Vingåkers kommun är inne i en intressant utvecklingsresa med en ny tydligare enhet, en samhällsbyggnadsenhet.

Vingåker är en kommun med potential att flytta fram sin position och växa, både befolkningsmässigt och med fler företag. Ett viktigt led i detta är att samhällsbyggnadsfrågorna ska ta plats och att fokus finns på utveckling av Vingåkers centrum med mark för boende och företag samt att skapa förutsättningar för omvandlings- och exploaterings- områden på landsbygden.

I enheten ingår fysisk planering (ÖP), bygglov, mark- och exploatering, kart- och mätområdet, miljöområdet (myndighetsutövning enligt miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen), tekniska som gator-park, vaktmästeri, beställare av VA, fastigheter, trafikfrågor och kost.

Samhällsbyggnadschefen kommer att vara drivande i samhällsbygg-nadsfrågor där en befintlig översiktsplan ligger som grund. Samhällsbyggnadschefen har personal- och verksamhetsansvar för samhällsbyggnadsenheten. Närmaste chef är kommunchefen. Samhällsbyggnadsenheten svarar både mot kommunstyrelsen och en myndighetsnämnd, samhällsbyggnadsnämnden.

Erfarenhet: Den vi söker har erfarenhet från kommunal verksamhet i ledande befattning med ansvar för bygg- och miljöfrågor, ekonomi, personal och verksamhetsresultat. En viktig förutsättning är att det finns god kännedom inom PBL och/eller Miljöbalken.

Rätt person behöver också vara väl förtrogen med den komplexitet och bredd av frågor som finns i en liten kommun där fokus läggs på att prioritera rätt.

Tidigare erfarenhet av lagstyrd verksamhet är av stor betydelse då samhällsbyggnadschefen ansvarar för myndighetsutövning inom bygg- och miljöfrågor.

Personlighet: Den vi söker har ett gediget intresse för samhällsfrågor och har god omvärldsorientering. Rätt person är en stark, driven, kreativ och entusiasmerande ledare med förmåga att fungera som en enande kraft.

Viktigt är också att blivande samhällsbyggnadschefen har förmågan att med ett professionellt förhållningssätt prioritera, driva och följa upp frågor. Vidare kräver rollen en hög grad av flexibilitet och lyhördhet samt god samarbetsförmåga både internt och externt.

Akademisk utbildning inom relevant ämnesområde. Arbetslivserfarenhet inom miljö- eller samhällsbyggnad är meriterande och goda kunskaper inom PBL och Miljöbalken är önskvärda.

Språk: Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal, skrift och förståelse förutsätts.

Övrigt: Tillsvidareanställning. Individuell lönesättning. Tillträde med det snaraste eller enligt överenskommelse. För frågor, vänligen kontakta Marita Skog kommunchef, tfn 0151-192 61.

De fackliga organisationerna Kommunal, Vision och Ledarna nås via kommunens växel 0151-19100

Sista dag att registrera din intresseanmälan är den 21 september 2014, helst via Offentliga jobb.

Vi frånsäger oss all annonsförsäljning och rekryteringshjälp av säljare.

Dela

Ekonomichef

Arbetsgivare: Östra Göinge kommun
Sista ansökan: 2014-09-15
Placeringsort: Broby
Kontaktperson: Benny Carlsson Tel: 070-540 51 00
Kontaktperson: Jonas Rydberg Tel: 044-775 65 91
Kontaktperson: Katarina Brännlund Tel: 044-775 66 04
Publicerad: 27 augusti

Östra Göinge kommun med 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Motgång har vänts till framgång och nu växer och utvecklas Östra Göinge helt i enlighet med visionen om att bli 15 000 stolta göingar.

Till våren går vår ekonomichef i pension och därför söker vi hennes efterträdare som

EKONOMICHEF

I Östra Göinge arbetar vi med ständiga förbättringar. Varje dag försöker vi att vara lite smartare, lite effektivare och lite bättre än vi var igår. Vår ledningsfilosofi kallar vi för Göingemodellen. Den bygger på vår vision, vår organisation, vår värdegrund och vårt arbetssätt, som har sin grund i Lean management.

I takt med att vi utvecklar Göingemodellen krävs att vi förbättrar vår resultatstyrning.    Såväl planering som uppföljning och kontroll behöver förstärkas. Det medför att chefer och medarbetare måste kompetensutvecklas samt att nya effektiva arbetsprocesser och verktyg ska tas i bruk.

Som ekonomichef i Östra Göinge blir du en nyckelperson. Du arbetar såväl strategiskt som operativt. Naturligtvis ingår du i förvaltningsledningen och rapporterar direkt till kommunchefen.

Vi söker dig, som utifrån ett helhetsperspektiv driver utveckling inom ditt ansvarsområde, och som med liv och lust kliver in i rollen som närmaste chef till fjorton duktiga medarbetare vid ekonomienheten.

Enhetens arbetsområden är ekonomisk planering, finansiering, resultatstyrning, upphandling samt ekonomi- och löneadministration. Som enhetschef har du verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.

Kvalifikationer
Du är civilekonom eller har likvärdig utbildning från universitet eller högskola. Därutöver har du flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i en politiskt styrd organisation. Ditt intresse för samhällsfrågor är genuint och du brinner för att delta i utvecklingen av vår kommun.

Erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt och processer är meriterande, liksom arbete med Lean-koncept. Skulle du dessutom ha arbetat som ekonom i ett privat företag så ger det dig pluspoäng.

Du är en aktiv ledare som kan engagera dina medarbetare och skapa goda resultat.  Handlingskraft, uthållighet och höga ambitioner är dina signum. Naturligtvis är du tydlig som arbetsgivarens företrädare och lojal med ditt uppdrag. Är du dessutom en kul och prestigelös person som har lätt till skratt, så är detta jobbet för dig.

Du måste vara duktig på svenska språket, både tal och skrift.

B-körkort erfordras.

Anställningsvillkor
Tjänsten är heltid (100 %) och tillsvidareanställning. Tillträde efter överenskommelse.

Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning.

Information och ansökan
I Östra Göinge strävar vi efter jämställdhet och mångfald bland våra anställda. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och livserfarenheter till tjänsten.

Låter detta som jobbet för dig så är du välkommen med din ansökan inkl. kortfattad meritförteckning via e-post till post@recruitment.se senast 2014-09-15.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa konsult Benny Carlsson, Recruitment International tfn 070-540 51 00, alternativt Kommunchef Jonas Rydberg tfn 044-775 65 91 eller HR-specialist Katarina Brännlund tfn 044-775 66 04.

Fackliga företrädare nås via kommunens växel tfn 044-775 60 00.

Välkommen till Östra Göinge – Skånes gröna hjärta.

Dela