VD

Värmlandstrafik

Planarkitekter

Avesta kommun

Två Upphandlare

Uppsala universitet

Utvecklingsledare

Malmö stad, förskoleförvaltningen

Förvaltningsjurist

Malmö stad, förskoleförvaltningen

Kvalitetsledare

Malmö stad, förskoleförvaltningen

Utvecklingschef

Malmö stad, förskoleförvaltningen

Analytiker och utredare

Myndigheten för vård och omsorgsanalys

Kommunsekreterare till kommunkansliet

Tyresö kommun

Chef till Tillväxtavdelningen

Stockholms läns landsting