Utredningschef

Kalmar Vatten

Förvaltningschef Barn-och utbildningsförvaltningen

Öckerö kommun

Samhällsutvecklingschef

Sundsvalls kommun

Chef för Beredningsenheten

Kriminalvården

Ekonomer

Regeringskansliet (Kommunenheten, Avdelningen för offentlig förvaltning, Finansdepartementet)

Projektkoordinator till "Stockholmshusen"

AB Familjebostäder

Hållbarhetschef

Linköpings Kommun, kommunledningskontoret

Chef miljö och bygg

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun

VD

AB Karlskronahem

Stadsarkitekt

Nordanstigs kommun