Stadsbyggnadschef

Täby kommun

Ekonomichef

Nerikes Brandkår

Projektledare, bygg och anläggning

Örebro kommun

Utbildningschef

Markaryds kommun

Säkerhetschef med samordningsansvar till Solna stad

Solna stad

Verksamhetschef vård och omsorg

Forshaga kommun

Områdeschef funktionshinderverksamheten

Gislaveds kommun

Kommundirektör

Norrköpings kommun

Verksamhetschef Individ och Familj

Nacka Kommun

Projektledare

Håll Sverige Rent