Sakkunnig - Arbetsmarknad och integration

Linköpings kommun

VD

SGA Fastigheter

Fastighetschef

Umeå kommun

HR-chef med koncernövergripande ansvar

Gävle kommun

Utredningssekreterare

Nybro kommun

Miljöchef

Habo kommun

Administrativ chef till Kommunstyrelsens kansli

Norrköpings kommun

Enhetschef inom Socialtjänsten

Åsele kommun

Socialchef

Åsele kommun

IFO-chef för Socialtjänstens Barn och Unga

Hylte kommun