Enhetschef för plan-, bygg- och miljöenheten Ny

Öckerö kommun

Miljöchef Ny

Västra Götalandsregionen

Förbundsdirektör Ny

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM)

Kommunikatör Ny

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM)

Enhetschef Avdelning öst Ny

Inspektionen för vård och omsorg - IVO

Anläggningschef Ny

Danderyds kommun

Säkerhetschef Ny

Huddinge kommun

Controller

Roslagsbostäder

Kommundirektör

Skara kommun

Kommuncontroller

Älmhults kommun