Debattsvepet: onsdag 11 januari

”Stäng dörren för ytterligheterna V och SD!”

Idag är det partiledardebatt i riksdagen och det märks på debattsidorna. Två EU-parlamentariker tar ton: Gunnar Hökmark (M), som kritiserar Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas politik, och Lars Adaktusson (KD), som uppmanar Alliansen att ta strid om Sveriges utrikespolitik. Fd kommissionären för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg undrar var empatin har tagit vägen i tiggeridebatten och Gulan Avci (L) menar att det behövs mer kunskap om hedersrelaterat förtryck.

1.

Omskakande brist på empati i debatten

Förmyndande tillrop här om att ”tiggarna” borde åka hem och jobba är totalt meningslösa och till noll hjälp. Ett förbud här skulle bara försämra deras situation ytterligare. I stället för repressiva åtgärder behövs en genomtänkt strategi, skriver Thomas Hammarberg.
Annons
2.

”Stäng dörren för ytterligheterna V och SD!”

Sverige kan inte ha låta säkerhetspolitiskt och demokratiskt tveksamma ytterligheter påverka politiken. Vänsterpartiets socialism och Sverigedemokraternas främlingsfientlighet bör stängas ute, skriver Gunnar Hökmark (M).
3.

Svensk lag ska gälla alla som bor här

I dag lever tiotusentals flickor och pojkar hedersrelaterade liv. Vi måste förändra förtryckets underliggande orsaker men för att kunna göra det måste vi förstå vad det är för frågor vi har att göra med, skriver Gulan Avci (L).
4.

”Alliansen måste ta strid om Sveriges utrikespolitik”

Tre viktiga sakfrågor illustrerar hur oförmågan att skilja mellan demokrati och diktatur har blivit den rödgröna regeringens utrikespolitiska signum: folkmordet i Mellanöstern, säkerhetsrådskampanjen och erkännandet av en palestinsk stat, skriver Lars Adaktusson (KD).
5.

”Regeringen måste sluta ta av biståndspengarna”

Sverige ska värna asylrätten och ha ett solidariskt och humant flyktingmottagande. Men det får inte bekostas av minskat bistånd till världens fattiga. Regeringen bör förklara sitt agerande och sluta urholka biståndet, skriver sex biståndsorganisationer.
6.

Kommunerna måste öka tryggheten

Trygghetsfrågorna är på agendan, aktuella just idag med anledning av Nationella Trygghetsundersökningen som visar att brottsutsattheten ökar på flera områden. Stiftelsen Tryggare Sverige manar kommunerna att professionalisera och kvalitetssäkra sitt trygghetsarbete.
7.

Kolonialt tänkande kring inlandets resurser

Mycket lite av de rikedomar som skogslänens vattenkraft, skog och mineraler levererar stannar kvar regionalt och lokalt. Det är ett utslag av ett kolonialt tänkande i huvudstaden. Tyvärr saknas den här frågan i landsbygdskommitténs slutbetänkand, skriver Håkan Larsson , kretsordförande (C) Krokom.
8.

Så får förskolan hög kvalitet i alla stadsdelar

Föräldrars bakgrund ska inte spela roll. Barn måste få en likvärdig förskola med hög kvalitet oavsett vilken stadsdel de bor i. Därför ska förskolan lyftas från stadsdelarna, skriver den rödgrönrosa ledningen i Göteborg.
9.

”Fler kameror i förorten är bara kränkande”

Polisen har nu fått tillstånd att kameraövervaka dygnet runt i Rinkeby och Tensta. Men det är inte ett steg i rätt riktning om man vill bryta utanförskapet, skriver advokaten Fedja Ziga.
Håll koll på: 
Kl 9
Partiledardebatt i riksdagen.