Debattsvepet: fredag 17 februari

”Idéburna företag drabbas av Reepalus förslag”

Mer kritik mot välfärdsutredningen, för lite forskning på polisprogrammet, och alliansutspel mot barnäktenskap – tre av ämnena i fredagens debattsvep.

1.

”Reepalus förslag negativt för de idéburna företagen”

Förslagen i Välfärdsutredningen påverkar även icke vinstdrivande, ideella företag negativt, helt i strid med regeringens uppdrag till utredaren. ”Vi är allvarligt oroade”, skriver sex representanter för den idéburna sektorn.
Annons
2.

”Poliselever blir blåsta på utlovad forskning”

”Det pågår ett forskningspolitiskt spel där studenterna på polisprogrammet är förlorarna”, skriver Anders Sandberg, polislärare med 20 års erfarenhet som polis, och Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin.
3.

M-politiker: Bidragskranen måste vridas åt

Det krävs en genomgripande reform av de bidrag som betalas ut i dagens Sverige. Den som inte ställer krav på bidragstagare, kommer i framtiden att behöva sänka sina krav på verksamheter som skola och sjukvård, skriver M-politikerna Niklas Wykman och Oliver Rosengren.
4.

Per Westerberg: Säg nej till S–M-regering

En ”stor koalition” mellan S och M skulle innebära ett drömläge för extrempartier, anser förre talmannen Per Westerberg (M).
5.

”Vi måste stå emot vinstlobbyn, Löfven”

”Vi tror inte att privatisering av verksamhet och 'kundval' är slutmålet. Nästa steg blir att tillåta privat finansiering för att förbättra servicen för den enskilde”, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Peter Persson, Erik Ezelius, Johan Büser, Sara Karlsson och Niklas Karlsson angående frågan om vinster i välfärden.
6.

Nytt steg i unik satsning på tillit i förvaltningen

På fredagen inleds steg två i Tillitsdelegationens arbete, då försöksverksamheter sjösätts. Syftet är att lägga grunden för en styrning präglad av större tillit och arbetsglädje. Satsningen är unik på flera sätt och kommer att följas av forskare, skriver Laura Hartman, docent och ordförande i delegationen.
7.

”Inget barn under 18 år ska räknas som gift”

”Vi är beredda att medverka till att ett lagförslag snabbt kan passera riksdagen som innebär att inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige, oavsett om det fanns anknytning till Sverige eller inte då äktenskapet ingicks”, skriver partiledarna Anna Kinberg Batra (M), Annie Lööf (C), Jan Björklund (L), och Kristdemokraternas tillförordnade partiledare Jakob Forssmed.
8.

”Arbetet mot ett fossilfritt inrikesflyg pågår för fullt”

”Med mindre än 7 procent av den outnyttjade årliga skogstillväxten i Sverige skulle hela det svenska inrikesflyget kunna bli fossilfritt”, skriver Torbjörn Gregorioff och Anna Soltorp på flygbolaget Bra.
9.

”Stoppa jakten på arbetslösa”

”Det huvudsakliga problemet är inte 'matchning'. Problemet är att det inte finns tillräckligt många jobb som de 270 000 arbetslösa i vad Arbetsförmedlingen kallar 'utsatta grupper' kan söka och få”, skriver Bo Jangenäs fd generaldirektör Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF, Berndt Molin fd analyschef Arbetsförmedlingen och Levi Svenningsson fd direktör AMS ledning.
Håll koll på: 
Fredag 9:30
SCB: Konsumentprisindex för januari
Lördag 10:00
Rörelsen Vi står inte ut arrangerar konferens för att belysa situationen för ensamkommande.