Vinter-OS kan ge en baksmälla utan dess like

Idrott. En utredning ställer sig positiv till att Stockholm söker vinter-OS 2026. Men inget pekar på långsiktiga goda effekter av ett svenskt vinter-OS.
Pontus Almquist , andre vice ordförande, Luf Storstockholm
Annons

I veckan publicerades en utredning av Stockholms stad ämnad att titta på förutsättningarna för att arrangera vinter-OS och Paralympics i staden år 2026. I sin helhet är utredningen mycket positiv till idén och som motiv till arrangemanget nämns bland annat att “visa upp Stockholm och Sverige, stärka attraktionskraften, möjligheterna för svenskt näringsliv och locka fler besökare”, att “stärka breddidrotten och folkhälsan i Sverige” och att “spelen blir en folkfest för stockholmare och besökare”. 

Tyvärr finns inget som pekar på att landets attraktionskraft, näringsliv, folkhälsa eller breddidrott på lite längre sikt skulle stärkas av ett svenskt vinter-OS. Dessa antaganden verkar mest av allt vara tagna ur luften då de inte backas upp av empiri.

Utredningen menar vidare, baserat på jämförelser med OS 2010 i Vancouver, att kostnaderna för arrangemanget skulle landa på ungefär 13,6 miljarder kronor, där internationella olympiska kommittén står för ungefär hälften av notan och staden skulle behöva betala uppemot 2,5 miljarder, främst i form av byggandet av nya idrottsanläggningar. En stor del av dessa anläggningar kommer att ha ytterst begränsat efterbruksvärde och kommer eka tomma i åratal sedan tävlingarna avslutats. Att som utredningen tala om dessa 2,5 miljarder kronor som en “investering” är därför en sanning med omfattande modifikation.

Annons

Det finns även otaliga exempel på vinter-OS där beräkningen för kostnaderna inte alls motsvarat det faktiska utfallet. Det allra senaste är summan för OS 2014 i ryska Sotji. Den förutspåddes bli 80 miljarder, men kom att landa på drygt 300 miljarder. En motsvarande felberäkning skulle ge OS i Stockholm en nota på 51 miljarder och en kostnad för staden på svindlande 9,6 miljarder. I ett sådant läge så finns det inga som helst garantier för att varken svenska staten eller IOK skulle gå i borgen, och staden skulle riskera tampas med ekonomiska bekymmer för flera år framöver.

I ett läge när både staden och landet står inför historiska integrationsutmaningar för flera årtionden framöver, och varje enskild skattekrona måste vändas och vridas på för att användas så klokt och omsorgsfullt som möjligt, är det därför både förhastat och direkt oansvarigt att stadens ledande politiker, i såväl opposition som kommunledning, talat i så goda ordalag om idén och vill lägga pengar på fortsatta förstudier av arrangemanget. 

Att stärka landets attraktionskraft, näringsliv, folkhälsa och breddidrott samt att vilja visa upp staden och landet, är i sig ingen dålig intention. Att skapa folkfest för stockholmare och besökare är inte heller det en dålig intention. Stockholms politiker bör dock tänka igenom sina tillvägagångssätt för att främja dessa värden. Ett sätt att öka stadens attraktionskraft, stärka dess näringsliv och locka fler besökare skulle exempelvis kunna vara att helt enkelt sänka kommunalskatten. För en folkfest i form av vinter-OS i Stockholm är ett högt spel med stadens invånares skattepengar, och riskerar att spåra ur i en baksmälla utan dess like.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Pontus Almquist, andre vice ordförande, Liberala ungdomsförbundet Storstockholm

Fler artiklar om Ekonomi

Idag 05:45

Ge allmänheten insyn i EU-budgeten

Max Andersson & Staffan Dahllöf, EU-parlamentariker (MP) / rapportförfattare
Igår 05:45

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge
27 mars

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
22 mars

”Vårdpersonal förlorar på sänkt brytpunkt”

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
21 mars

”Höga marginalskatter ger lägre skatteintäkter”

Johan Lidefelt, skatteexpert, Svenskt Näringsliv

Senast publicerat

Idag 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
Idag 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här