”Vinstjakten själva kärnproblemet i välfärden”

Vinster i välfärden. Det är genom att stoppa vinstjakten och sätta kvaliteten i fokus inom skola, vård, äldreomsorg, flyktingmottagande, men också hvb-hem, sfi och missbruksvård, som vi kan få den nödvändiga kvalitetshöjning som de borgerliga säger sig värna, skriver Ulla Andersson (V) i en replik.
Ulla Andersson , ekonomiskpolitisk talesperson (V)
Annons

REPLIK "Dags lägga ner kravet på vinststopp i välfärden" skriver de borgerliga partiernas ekonomisk-politiska talespersoner i DS 11/3. 

Den svenska modellens världsunika framgång bygger på ett högt skatteuttag för att finansiera vår gemensamma välfärd. För att den modellen ska upprätthållas och tilliten bestå, måste vi också kunna försäkra alla som lever här att skatterna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Att skatter avsedda för att finansiera sjukvård, äldreomsorg och utbildning i stället går till privata bolags ägare kan inte på något sätt anses vara effektivt eller ändamålsenligt.

Annons

Om det vittnar inte minst det stora folkliga stöd vi har i frågan om att pengarna ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och eventuella vinster i huvudsak återinvesteras.

Under hösten och vintern har situationen spetsats till ytterligare när många privata aktörer kunnat sko sig på flyktingkrisen genom att ge sig in i asylmottagande och starta familjehemsbolag för ensamkommande flyktingbarn.

Än en gång ser vi hur ett illa utvecklat marknadssystem låter privata bolag sko sig på vår gemensamma välfärd och det är uppenbart för många fler än Vänsterpartiet att det är vinstsyftet som är själva kärnproblemet.

Att tillförsäkra medborgarna att skattepengar går till det de är avsedda för och att skattemedlen i huvudsak ska återinvesteras är avgörande för att komma bort från de problem som vinstjakten fört med sig; där barn väljs bort, där utbildningsnivå, arbetsvillkor och bemanning med mera påverkas negativt.

Det är genom att stoppa vinstjakten och sätta kvaliteten i fokus inom skola, vård, äldreomsorg, flyktingmottagande, men också hvb-hem, sfi och missbruksvård, som vi kan få den nödvändiga kvalitetshöjning som de borgerliga säger sig värna.

Utredningen som tillsatts av regeringen är fortsättningen på en överenskommelse med Vänsterpartiet och har som huvuduppdrag att titta på olika sätt att få överskott i privata bolag att återinvesteras, i stället för att tas ut som vinst.

Och nu är utredningen inne på upploppet. Ilmar Reepalu (S), tidigare kommunalråd i Malmö, ska presentera ett betänkande i november 2016, varefter en proposition ställs till riksdagen under 2017.

Välfärden har skadats på så många plan av att bolag som drivs i första hand av vinstintresset släppts fria att rumstera om i vården, skolan och omsorgen. Inte minst har det ökat ojämlikheten. Både inom skolan och vården syns en ökad segregation eftersom de privata bolagen överetableras i områden där elever kan få hjälp hemma av utbildade föräldrar och där människor är friskare och mer välbärgade.

Det är lättare att tjäna pengar när man kan ha färre lärarledda lektioner och i stället skicka hemuppgifter som eleverna kan få hjälp med av föräldrarna, och enklare att tjäna pengar på människor som har förkylningar snarare än krigstrauman och förslitningsskador.

De borgerliga partierna vill ha andra utredningsdirektiv. Knappast förvånande. Deras huvuduppdrag är att kratta för marknaden, de har en stark tro på att marknadslösningar driver samhället framåt och de skyggar för att deras marknadslösningar inom vård, skola och omsorg skapar segregation och ökade klyftor. Det märkliga är att de inte ens vill låta utreda hur skattepengarna ska komma verksamheten till del och eventuella vinster återinvesteras. Detta trots att det är regeringen som, enligt regeringsformen, äger utredningsmakten.

Det är tydligen så viktigt att möjliggöra för fortsatta privata vinstuttag, med alla konsekvenser det får till följd, att borgarna och SD undergräver den rätten. Vad gör de inte för riskkapitalisternas skull?

Vänsterpartiet är en garant för att överenskommelsen om vinster i välfärden inte tunnas ut på vägen utan verkligen blir den efterlängtade vändning av privatiseringsvågen, som många i Sverige ser fram emot.

Det är få gånger borgerliga företrädare är så ivriga som när de försvarar rätten att plocka ut privata vinster ur skattemedel, oavsett vilka konsekvenser det får för den svenska modellen eller för kvalitet, tillit och effektivitet.

Vänsterpartiet kommer noga att bevaka att Välfärdsutredningen inte tillåter kryphål för fortsatt privat vinstjakt i välfärden. Vare sig det gäller vårdcentraler, skolor eller äldreboenden ska vi vara trygga med att alla i Sverige bemöts rättvist utifrån våra behov, inte utifrån privata bolags vilja att plocka ut vinster.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Ekonomi

22 mars

”Vårdpersonal förlorar på sänkt brytpunkt”

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
21 mars

”Höga marginalskatter ger lägre skatteintäkter”

Johan Lidefelt, skatteexpert, Svenskt Näringsliv
16 mars

”Samla alla bidrag i en trygghetsförsäkring”

Alireza Akhondi , ledamot (C) Stockholms läns distriktsstyrelse
16 mars

”Ge skatten från kraftverken tillbaka till kommunerna”

Ingvar Persson, ordförande i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och regioner, FSV

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här