Viktigt värna om fritt val av hörapparat

Hörapparater. Det finns ett brett stöd för patienters rätt att själva välja hörapparat. Valfriheten har dessutom minskat kötiderna för utprovning. Därför är det förvånande att Hörselskadades Riksförbund vill ha tillbaka ett system som innebär långa väntetider och ett sämre urval av hjälpmedel.
Susanne Nyberg Sander , Svensk Hörsel
Annons

Systemet med fritt val av hörapparater har inte bara gett hörselskadade frihet att själva välja önskat hjälpmedel, det har också drastiskt minskat kötiderna för utprovning. Därför är det med förvåning vi konstaterar att Hörselskadades Riksförbund (HRF) vill ha tillbaka en modell som innebär både långa väntetider för de egna medlemmarna och ett sämre urval av hjälpmedel. 

I sin rapport Myternas Marknad kritiserar HRF det nuvarande systemet. Rapporten baseras på erfarenheter från några anonyma personer med nedsatt hörsel kopplat till systemet fritt val av hörapparater i Skåne och Stockholm. Svensk Hörsel tycker att det är en mycket positiv och viktig utveckling att allt fler av Sveriges 1,4 miljoner hörselskadade söker hörselvård och det är fantastiskt att det fria valsystemet lett till obefintliga köer i Stockholms läns landsting och i Region Skåne.

Vi tycker även att personer med hörselnedsättning ska ha rätt till hjälpmedel med offentlig finansiering. Så långt är vi överens med HRF. Men därutöver går HRF vilse från sitt huvuduppdrag att ta tillvara på hörselskadades intressen. Det är framförallt tre centrala patientperspektiv som HRF helt har tappat bort.

Annons

1. Teknisk utveckling av hörhjälpmedel – HRF hävdar att det är myt att en nyare hörapparat är bättre än en som har flera år på nacken. Detta är ett världsfrånvänt perspektiv. Som svenska leverantörer av hörhjälpmedel kan vi på Svensk Hörsel slå fast att teknikutvecklingen på området varit fantastisk. De hörapparater som finns idag ger helt nya hörselmöjligheter än de som erbjöds för ett par år sedan. 

Dagens hörapparater är bättre på att återge ljudet naturligt, vilket bidrar till att användarna kan utnyttja hörapparaterna fler timmar. De gör också tal tydligt och minskar störande buller. Denna snabba teknikutveckling har möjliggjorts av att hörhjälmedelsbranschen årligen avsätter cirka 10 procent av omsättningen till forskning och utveckling.

2. Undervärdering av audionomerna – Vi håller helt med HRF om att en lyckad hörapparatutprovning är ett samspel mellan den hörselskadade och den legitimerade audionomens professionella kompetens och lyhördhet. Varje patient och hörselskada är unik och behöver behandlas därefter. Myternas Marknad underminerar hela audionomyrket och målar felaktigt ut yrkeskåren som försäljare som ”plockar fram en låda med en klumpig, ful hörapparat, som ger intryck av att vara gammal” när de förespråkar landstingets upphandlade sortiment. 

3. Valfrihet – HRF menar att ”Det är inte lika lätt att välja hörapparat som tandkräm”. 

Det är riktigt att rätt val av utrustning till rätt person inte alltid är lätt. Ett bredare utbud av hörapparater ger bättre förutsättningar för fler personer att höra bättre. Tack vare systemet med fritt val kan patienter i Stockholm och Skåne i dag göra ett mer välunderrättat val baserat på ökad information från privata audionommottagningar.

En färsk demoskopundersökning visar att det finns ett brett stöd för systemet med valfrihet. Undersökningen visar att 73 procent av svenskarna vill ha ett system där landstinget ger ett bidrag som personer med hörselnedsättning kan använda till valfri hörapparat. Vidare anser 67 procent att de ska vara möjligt att själv betala extra för en annan hörapparat en den som landstinget föreslagit.

Svensk Hörsel välkomnar att frågan om god hörselvård står i centrum. Vi ser gärna att fler landsting tar inspiration av Stockholm och Skåne där väntan är över för den som vill ha en hörapparat.

Rapporten Myternas Marknad utgår från anonyma berättelser från några personer som har hamnat i kläm och deras situation är naturligtvis inte acceptabel. Det som undgått HRF är dock alla de tusentals människor som är nöjda med systemet och den hjälp de fått. Rapporten ska inte ses som ett underlag till utvärdering av ett i grunden välutformat system med individens bästa i fokus. Svensk Hörsel arbetar mot målet att Sverige ska ha världens bästa hörselvård. Låt inte ogrundad kritik av systemet med fritt val stå i vägen för detta. 

Fotnot: Demoskop har under perioden 19/6 till 4/7 2014 genomfört 1506 webbintervjuer inom ramen för sin riksrepresentativa webbpanel. 

Fler artiklar om Sjukvård

Idag 11:30

”Mångfald av vårdgivare viktigt även för personalen”

Håkan Tenelius & Karin Liljeblad, Vårdföretagarna
Idag 05:45

Dags att lägga ned de krisande landstingen?

Sven Román , barn- och ungdomspsykiater
Igår 05:45

”Vinststopp nödvändigt för att lösa vårdkrisen”

Agneta Lenander mfl, sjuksköterska, ledamot (V) regionfullmäktige, Region Skåne
20 februari

Replik: ”Vi måste göra mer för arbetsmiljön”

Peter Carpelan, forsknings- och personallandstingsråd (M), Stockholms läns landsting
17 februari

Varför inte göra vårdens kvalitet till valfråga istället?

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Senast publicerat

Idag 13:35

Rätten att bli bortglömd blir svensk lag nästa år

P-A Brattemo, partner och senior konsult inom Donald Davies & Partners
Idag 12:54

Bristfälliga beslutsunderlag drabbar företagen

Pernilla Lundqvist, ordförande Regelrådet
Idag 11:30

”Mångfald av vårdgivare viktigt även för personalen”

Håkan Tenelius & Karin Liljeblad, Vårdföretagarna
Idag 05:45

Dags att lägga ned de krisande landstingen?

Sven Román , barn- och ungdomspsykiater

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här