Vi skapar korta köer och nöjda patienter

Vårdköer. Är vården perfekt i Stockholms län? Naturligtvis inte. Har stockholmarna anledning att vara nöjda med vården? Ja. Åtminstone om man frågar dem själva. Men det är ett svar som den socialdemokratiska oppositionen nogsamt undviker.
Anna Starbrink , hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), SLL
Annons

I det socialdemokratiskt styrda Sverige ökar vårdköerna. I långvarigt S-styrda landsting har man sedan länge vant sig vid långa vårdköer. Socialdemokraterna i Stockholm rider till undsättning för sin regering i en replik på oss liberaler, när vi kritiserar de ökade vårdköerna och väntetiderna. Försvaret sker genom att måla Stockholms sjukvård i dystra färger, och genom att fortsätta angripa valfriheten och privata vårdgivare.

Vi har stora utmaningar i sjukvården i Stockholm – det är därför vi också gör stora satsningar. Historiska investeringar i att rusta upp och bygga ut våra sjukhus. Ökade anslag till sjukvården med miljardbelopp, varje år. Det har vi möjlighet till eftersom vi har tagit ansvar för finanserna, med snart tio år av ekonomi i balans. Det gör att vi nu kan använda reserver för våra stora investeringar.

Stockholmarnas väntetider till vård fortsätter att vara kortare än rikssnittet. Jämför vi oss med vissa S-styrda landsting är skillnaden himmelsvid; andelen som får specialistbesök i tid är till exempel 92 procent mot 55 procent i Jämtland-Härjedalen (september 2016). En starkt bidragande orsak är våra många olika vårdgivare och våra vårdval.

Annons

Innan vårdvalens tid – när S styrde även vårt landsting – var köerna månads- och årslånga för vissa som behövde en höftledsoperation, eller för vissa barn med språksvårigheter som behövde logopedhjälp. Vi ska ständigt se över kostnadsutveckling och se till att få bästa och mesta möjliga vård för skattepengarna – men inte genom att ransonera vården för människor, eller stoppa deras möjlighet att välja vård.

Väntetiderna till vård ökar dock, liksom de gör i övriga Sverige. Det är ett allvarligt problem. Vi ska göra vårt i Stockholm för att vända den utvecklingen – men det underlättas inte av en regering vars enda sjukvårdspolitiska idé verkar vara att motarbeta privata vårdgivare.

Stockholmarna är nöjda med vården, visar olika mätningar och barometrar. När tilltron till vården i den egna regionen jämförs mellan landets sjukvårdsregioner, hamnar Stockholm i solklar topp. Det är synd att våra egna socialdemokrater väljer att bortse från det, i försvaret av de egna partikamraterna. 

Läs även: "Rödgrönt styre ökar vårdköer"

samt repliken: ”Sprid inte Alliansens naiva vårdpolitik”

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Sjukvård

Idag 11:27

”Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård”

Gunnar Akner mfl, nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården
Idag 05:45

”Socialstyrelsens riktlinjer försämrar för patienterna”

Rolf Holmqvist & Christer Sandahl, professorer Linköping resp Karolinska
24 mars

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
24 mars

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Senast publicerat

Idag 11:32

Kommunal högskola felaktig slutsats av Saco

Johan Persson mfl, Parlamentariska landsbygdskommittén
Idag 11:27

”Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård”

Gunnar Akner mfl, nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården
Idag 10:38

Nej, SKL styrs inte från Rosenbad

Lena Micko mfl, ordförande (S) SKL
Idag 05:45
Idag 05:45

”Socialstyrelsens riktlinjer försämrar för patienterna”

Rolf Holmqvist & Christer Sandahl, professorer Linköping resp Karolinska

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här