”Vi kräver meddelarskydd även för elever”

Elever. Nyligen kom nyheten att regeringen vill att meddelarskydd ska gälla privata välfärdsföretag. För Sveriges Elevkårers del ser vi det som positivt att regeringen vill att samma regler ska gälla för offentliga som enskilda skolhuvudmän – men det räcker inte. Regeringen måste också se över hur meddelarskydd kan gälla för elever.
Emil Gustavsson , ordförande för Sveriges Elevkårer
Annons

Meddelarskyddet är en viktig del av offentlighetsprincipen och finns till för att skydda offentligt anställda som lämnar uppgifter om myndigheten de arbetar på till media.

Om en anställd på en myndighet anonymt lämnar uppgifter om missförhållanden får arbetsgivaren inte göra efterforskningar om vem som lämnat uppgifterna. Uppgiftslämnandet får heller inte leda till repressalier eller hot om repressalier. I dagsläget gäller denna princip dock inte enskilda aktörer som verkar inom välfärden.

Det har under senare år kommit ett antal förbättringar som utjämnat regelskillnaderna mellan offentliga och enskilda skolhuvudmän. Exempelvis handlar det om att delar av förvaltningslagen ska tillämpas även på enskilda huvudmän.

Annons

Sveriges Elevkårer har sedan lång tid tillbaka drivit på för att jämna ut skillnaderna mellan offentliga och enskilda huvudmän när det kommer till bland annat meddelarskydd. Det är därför positivt att regeringen nu vill införa detta. Men i en välutvecklad demokratisk rättsstat som Sverige måste vi våga gå längre.

I regeringens pressmeddelande går det läsa att: ”Förutom arbetstagare skyddas också uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten”. Vår förhoppning att detta syftar till alla elever på Sveriges skolor.

Under de senaste åren har Sveriges Elevkårer försökt att ta reda på om meddelarskydd också gäller för elever. Varken Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern har kunnat ge oss svar på den frågan vilket visar på hur otydlig lagstiftningen är på detta område.

Regeringen har nu en gyllene möjlighet att förtydliga detta och manifestera meddelandefriheten för alla som arbetar inom skolan, även eleverna.

Meddelarfriheten är en rättsprincip som bör gälla fler än enbart anställda på svenska skolor. Även elever bör ha rätt att meddela om det förekommer oegentligheter på en skola. Vi vet att de elever som i dagsläget rapporterar om detta idag kan bli utsatta för repressalier eller enskilda samtal med rektorn. Det är ett myndighetsutövande som jag anser vara oacceptabelt och som kräver förändring.

Vi kräver meddelarskydd för Sveriges elever. 

Fler artiklar om Skola

Idag 05:30

”Varenda unge ska klara gymnasiet”

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)
21 februari

Lärarstudenter måste få mer övning i att sätta betyg

Matilda Gustafsson, Ordförande, Lärarförbundet Student
20 februari

”Teoretiska program inte förlegade, S”

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L) Stockholms stad
17 februari

Otydligt uppdrag ger stora skillnader i förskolan

Helén Ängmo & IngBeth Larsson, Skolinspektionen

Senast publicerat

Idag 15:58
Idag 13:19

”Öka godstrafiken på järnvägen med längre tåg”

Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain
Idag 13:11

”Privatisera delar av Arbetsförmedlingen”

Mads Lundgaard, arbetsförmedlare
Idag 06:00

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här