Vet inte domstolen att vi har bostadsbrist?

Bostadsbristen. Är mark- och miljödomstolen bättre lämpade att avgöra om ett byggprojekt är lönsamt eller inte än Sveriges största kommunala bostadsbolag? Det är knappast troligt. Trots detta stoppar nu domstolen hundratals nya bostäder för unga - investeringarna anses för stora för ett tillfälligt bygglov. Det är ett oroväckande beslut.
Ann-Margarethe Livh , bostadsborgarråd (V) Stockholm stad
Annons

I Stockholm har vi en hård press på oss att med alla medel bygga många hyresrätter. Vi har en bostadskris där över 70 000 stockholmare aktivt söker en bostad genom vår bostadskö. Just nu tar det i genomsnitt åtta år i kön för att få en hyreslägenhet. Vi i den rödgrönrosa majoriteten sätter hyresrätten främst, och vi arbetar på olika sätt för att snabbt bygga bra hyresrätter med överkomliga hyror.

Snabba hus, som det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder har planerat i samarbete med organisationen jagvillhabostad.nu, är ett lyckat projekt med mobila hyresrätter för ungdomar där redan 280 lägenheter med hög kvalitet och pressade hyror står på plats i Västberga på tillfälliga bygglov. Där fanns det inga bekymmer. Men det är med anledning av två andra projekt inom Snabba Hus-konceptet som jag som högsta ansvarig politiker för allmännyttan i Stockholm måste höja rösten.

Man skulle kunna tro att det politiska och rättsliga systemet i det här landet samstämmigt skulle se problemet med bostadsbristen och verka för att komma till rätta med dess avarter. Men i december skulle det visa sig att åtminstone domstolsväsendet inte är med på tåget. Deras verklighetsbild är en annan. När Svenska Bostäders försök att få bygga mobila hyresrätter i Grimsta var uppe i mark- och miljödomstolen så vann grannarna som överklagat.

Annons

Men det är inte är grannarnas argumentation som ligger till grund för domen. Nej, det är domstolens egna anledningar där man hävdar att investeringarna är för stora för att kunna motivera ett tillfälligt bygglov. Det här är för övrigt ett resonemang som går igen från Göteborg där liknande domskäl använts för att avslå ett modulhusbygge för studenter.

Men det är ju fastighetsägaren, i det här fallet Svenska Bostäder, som bär kostnaden för investeringarna och även för att återställa marken efter att bygglovet gått ut. Det är Svenska Bostäder som bygger och som är fullt kompetent att bedöma om kalkylen går ihop. Så varför ska mark- och miljödomstolen ha en åsikt om det? Vilket är allmänintresset som man säger sig skydda? Det är för mig en gåta. Det största allmänintresset idag är utan tvekan att bygga bort bostadsbristen.

I Sverige har vi ett system där det som beslutas av lagstiftaren är det som gäller. Att vi nu ser domstolar agera som en tredje statsmakt, med praxisbildning som tar rejäla kliv från lagstiftarens intentioner, är illavarslande.

Självklart kommer vi att överklaga och förhoppningsvis ser nästa instans mer nyktert på lagstiftningen, men också på det enorma behov av bostäder som vi från politikens håll försöker lösa. Tyvärr fördröjs nu byggandet av flera hundra ungdomsbostäder och ungdomarna får vänta ytterligare ett år eller längre på att få en egen lägenhet.

Fler artiklar om Infrastruktur

Idag 12:00

Regeringen måste göra något åt bostadsbristen

Ina Djurestål, riksordförande Moderata Studenter
Idag 10:49

Använd de outnyttjade miljarderna till järnvägen

Åsa Karlsson mfl, kommunalråd (S) Munkedal
Idag 10:15

Hårdare personuppgiftslag utmaning för myndigheter

Christoffer Callender, Säkerhetsingenjör, Intel Security
13 januari

Privata monopol äger bredbandskunderna

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL
13 januari

C: Nio punkter för ökad boendeintegration

Christian Ottosson mfl, kommunalråd (C) Huddinge kommun

Senast publicerat

Idag 13:05
Idag 12:00

Regeringen måste göra något åt bostadsbristen

Ina Djurestål, riksordförande Moderata Studenter
Idag 11:39

Dåliga förslag om dopingkontroller på gym

Saila Quicklund & Anti Avsan, riksdagsledamöter (M)
Idag 10:49

Använd de outnyttjade miljarderna till järnvägen

Åsa Karlsson mfl, kommunalråd (S) Munkedal
Idag 10:15

Hårdare personuppgiftslag utmaning för myndigheter

Christoffer Callender, Säkerhetsingenjör, Intel Security

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här