Vågar våra beslutsfattare bli gamla?

Äldreomsorg. IVO har nu konstaterat det Demensförbundet vetat sedan närmare 30 år tillbaka – bemanningen på äldreboenden är i många kommuner otillräcklig. SKL ska ta fram rekommendationer och vi vill med stor envishet återigen framföra vårt krav på en lag om minimibemanning.
Pär Rahmström , ordförande Demensförbundet
Annons

På ett boende med åtta demenssjuka ska det vara tre i personalen från morgon till kväll och en person på natten. Och alla ska vara utbildade i demenssjukdomar. Därtill kräver vi att det under dagtid alltid ska finnas en närvarande chef. Undersökningar visar att endast 1 procent av personalen inom äldreomsorgen har möte med sin närmaste chef varje vecka. I Finland är den siffran 35 procent.

Idag kan en enhetschef ha ansvar för flera boenden och personalen har inte en kontinuerlig handledning. Så länge beslutsfattare och tjänstemän inte tar sitt ansvar och vågar sätta ner foten kommer vi att få fortsätta att läsa om äldre och demenssjuka som lämnas ensamma och utan hjälp under natten. Demensförbundet kommer att fortsätta få samtal från oroliga anhöriga som ser att deras nära och kära inte får den vård och omsorg de behöver och vår telefonrådgivningstelefon kommer att fortsätta ringa dygnet runt, året runt.

Den nyligen utkommen studie från Stockholms Universitet av Marta Szebehely, Anneli Stranz och Rebecka Strandell med titeln ”Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg” är en skrämmande läsning. Den visar att hälften av dem som arbetar inom äldreomsorgen allvarligt funderar på att sluta. Här utmärker sig Sverige på ett negativt sätt i jämförelse med övriga Nordiska länder där siffran är 39 procent. Rapporten visar också att ett av de största problemen som personalen upplever är en alltför hög arbetsbelastning. 60 procent av personalen inom hemtjänst och äldreomsorg säger att detta är en stor anledning till att de vill sluta.

Annons

Att det kan vara svårt att sätta sig in i problematiken när man är riktigt ung är inte svårt att förstå. Men många av våra beslutsfattare är inte helt unga och hur de ser på sin egen ålderdom och utsikterna att få ett värdigt liv på ålderdomens höst är ett mysterium. Det finns ett ordspråk som passar in väldigt bra här: ”Som man bäddar får man ligga”. 

Dagligen ringer anhöriga till demenssjuka och berättar att bemanningen på boendet är så låg att deras närstående inte får gå på toaletten på hela natten. Problemet har man löst genom att sätta på en blöja. Var ligger värdigheten i detta?  En gång i tiden var Sverige ett föregångsland som visades upp som det goda exemplet och som andra länder såg som en ledstjärna. Idag är läget ett annat och vi kan bara snegla mot andra länder som har en värdig äldreomsorg och en demensvård värd namnet! 

Beslutsfattare - vi vet hur det blir. Ni kommer kanske att ligga ensamma, törstiga, nödiga, oroliga och kanske förvirrade i många timmar – i värsta fall på golvet! Ingen kommer till er hjälp och undsättning. Vare sig ni fortfarande bor hemma eller bor på ett boende. För det finns inte tillräckligt med personal!

Det är dags att äldreomsorgen, och framför allt demensvården, sätts högst upp på agendan inför valet 2018. I alltför många år har de äldre och demenssjuka glömts bort. Beror det på att de inte är en röststark grupp eller beror det på ren okunskap och ovilja att se hur vår vård och omsorg om våra äldre fungerar – eller snarare inte fungerar.

Till SKL vill vi lämna följande meddelande: Ta tillvara Demensförbundets långa erfarenhet och vår förankring i verkligheten när ni tar fram de nya rekommendationerna. Vi står mer än gärna till tjänst och finns bara ett telefonsamtal eller mail bort.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Omsorg

Igår 09:49

Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling

Stefan Larsson & Lupita Svensson, forskare Lunds universitet
21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
20 mars

Vi kan inte se på när unga tar sina liv

Carola Gunnarsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Sala kommun
8 mars

”Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas”

Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här