Våga välja bort burägg, upphandlare

Djurskydd. Fortfarande lever många av hönorna i äggindustrin hela sina liv i burar. Det är en djurhållning som hör dåtiden till, och som stadigt minskar i Sverige liksom i många länder i Europa. Men utvecklingen kan gå snabbare. Handeln har tagit sitt ansvar och valt bort buräggen – nu är det dags för politikerna att ta sitt.
Camilla Björkbom , ordförande Djurens Rätt
Annons

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att ställa djurskyddskrav i offentlig upphandling. Tendensen att ta hänsyn till icke-ekonomiska aspekter när kommuner köper in tjänster och varor har ökat kraftigt.

Djurens Rätt har i dagarna skickat ett brev till en stor del av landets kommuner för att be dem att upphandla mer djurvänligt genom att välja bort ägg från hönor som hålls i burar.

När det gäller inköp av animaliska produkter har äggen en särställning, eftersom det finns krav på att vartenda ägg som säljs i EU ska vara märkt med en kod som berättar om inhysningsformen och därmed om hönans livsvillkor. Det är sällan så enkelt att ställa tydliga krav.

Annons

Den svenska djurskyddslagen slår fast att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt och att djur endast får hållas så att deras hälsa främjas. När det gäller hönor som hålls för äggproduktion så stadgas det i djurskyddsförordningen att de ska ha tillgång till rede, sittpinne och sandbad. Flera viktiga funktioner utelämnas dock, till exempel att de ska ha tillräckligt med utrymme.

I den svenska äggindustrin hålls i dag 17 procent av omkring 7,5 miljoner hönor i burar. I burarna kan hönorna inte ens sträcka på vingarna för att det är så trångt. De kan inte heller krafsa och sprätta i marken, eftersom burarnas golv är av galler och den så kallade ströytan bara behöver vara öppen några timmar om dagen.

Ibland hörs argument för burhållningen, till exempel att hönorna i burarna skulle vara friskare än hönorna i de frigående systemen. Det stämmer att det finns vissa hälsofördelar med burhållning jämfört med de frigående system som används i dag. I burarna sprids inte smittor lika lätt som i stallarna med tusentals frigående hönor, eftersom hönorna i burarna lever i mindre grupper och inte kommer i kontakt med avföring på samma sätt.

Djurhälsan är viktig, men inte den enda parametern av betydelse för hur djuren mår. 

Djurvälfärden handlar om djurens upplevelse av sin egen situation. En god djurvälfärd förutsätter god hälsa men också mer än frihet från sjukdomar. För en bredare bild är det viktigt att väga in utlopp för naturligt beteende. I burarna är möjligheterna för hönorna att bete sig naturligt väldigt små. I de frigående systemen finns det större potential att förbättra situationen, till exempel genom mindre grupper och mer utevistelse.

Kritiken mot att hålla hönor i burar har varit massiv. De flesta stora livsmedelskedjor, däribland Willys, Coop och Hemköp, saluför av djuretiska skäl inte längre sådana ägg. Försäljningen i butik är låg, då många konsumenter väljer bort burägg av hänsyn till djuren. Sju av tio svenskar tycker att det inte borde vara tillåtet att hålla hönor i burar för äggproduktion, enligt en undersökning av Djurens Rätt/Demoskop 2015.

Men 25 procent av äggen som produceras i Sverige är inte åtkomliga för konsumentmakten, eftersom de göms i färdigprodukter och storkök. Det är därför kommunerna har en så viktig roll att spela för att få slut på burhållningen. Upphandlare kan göra stor skillnad för djuren genom att välja bort buräggen.

Ett flertal kommuner har redan gjort detta, exempelvis Växjö, Karlstad och Ulricehamn. All heder åt er, och vi hoppas att fler vill följa efter!

Fler artiklar om Upphandling

24 maj

Försämrat företagsklimat hot mot jobb och välstånd

Christer Östlund, ansvarig kommunrelationer Svenskt Näringsliv
24 maj

Nu är rätt läge för satsningar på infrastrukturen

Britta Lejon & Peter Lennartsson, Fackförbundet ST
20 maj

Oklar vinst när kommuner tar över varudistributionen

Håkan Åkerström, vd Martin & Servera
12 maj

Ställ högre krav på taximarknaden

Patrik Olofsson & Pia Ortiz Venegas, sekr Transportarbetareförbundet, Taxisektionen
4 maj

Svenska modellen hotas av nya upphandlingsregler

Peter Jeppsson & Niklas Beckman , Svenskt Näringsliv

Senast publicerat

Igår 17:32

Marknadens aktörer måste få verka på lika villkor

Mats Berggren & Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen
Igår 15:37
Igår 11:55

Så vill vi förbättra assistansersättningen

Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister (S)

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här