Våga välja bort burägg, upphandlare

Djurskydd. Fortfarande lever många av hönorna i äggindustrin hela sina liv i burar. Det är en djurhållning som hör dåtiden till, och som stadigt minskar i Sverige liksom i många länder i Europa. Men utvecklingen kan gå snabbare. Handeln har tagit sitt ansvar och valt bort buräggen – nu är det dags för politikerna att ta sitt.
Camilla Björkbom , ordförande Djurens Rätt
Annons

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att ställa djurskyddskrav i offentlig upphandling. Tendensen att ta hänsyn till icke-ekonomiska aspekter när kommuner köper in tjänster och varor har ökat kraftigt.

Djurens Rätt har i dagarna skickat ett brev till en stor del av landets kommuner för att be dem att upphandla mer djurvänligt genom att välja bort ägg från hönor som hålls i burar.

När det gäller inköp av animaliska produkter har äggen en särställning, eftersom det finns krav på att vartenda ägg som säljs i EU ska vara märkt med en kod som berättar om inhysningsformen och därmed om hönans livsvillkor. Det är sällan så enkelt att ställa tydliga krav.

Annons

Den svenska djurskyddslagen slår fast att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt och att djur endast får hållas så att deras hälsa främjas. När det gäller hönor som hålls för äggproduktion så stadgas det i djurskyddsförordningen att de ska ha tillgång till rede, sittpinne och sandbad. Flera viktiga funktioner utelämnas dock, till exempel att de ska ha tillräckligt med utrymme.

I den svenska äggindustrin hålls i dag 17 procent av omkring 7,5 miljoner hönor i burar. I burarna kan hönorna inte ens sträcka på vingarna för att det är så trångt. De kan inte heller krafsa och sprätta i marken, eftersom burarnas golv är av galler och den så kallade ströytan bara behöver vara öppen några timmar om dagen.

Ibland hörs argument för burhållningen, till exempel att hönorna i burarna skulle vara friskare än hönorna i de frigående systemen. Det stämmer att det finns vissa hälsofördelar med burhållning jämfört med de frigående system som används i dag. I burarna sprids inte smittor lika lätt som i stallarna med tusentals frigående hönor, eftersom hönorna i burarna lever i mindre grupper och inte kommer i kontakt med avföring på samma sätt.

Djurhälsan är viktig, men inte den enda parametern av betydelse för hur djuren mår. 

Djurvälfärden handlar om djurens upplevelse av sin egen situation. En god djurvälfärd förutsätter god hälsa men också mer än frihet från sjukdomar. För en bredare bild är det viktigt att väga in utlopp för naturligt beteende. I burarna är möjligheterna för hönorna att bete sig naturligt väldigt små. I de frigående systemen finns det större potential att förbättra situationen, till exempel genom mindre grupper och mer utevistelse.

Kritiken mot att hålla hönor i burar har varit massiv. De flesta stora livsmedelskedjor, däribland Willys, Coop och Hemköp, saluför av djuretiska skäl inte längre sådana ägg. Försäljningen i butik är låg, då många konsumenter väljer bort burägg av hänsyn till djuren. Sju av tio svenskar tycker att det inte borde vara tillåtet att hålla hönor i burar för äggproduktion, enligt en undersökning av Djurens Rätt/Demoskop 2015.

Men 25 procent av äggen som produceras i Sverige är inte åtkomliga för konsumentmakten, eftersom de göms i färdigprodukter och storkök. Det är därför kommunerna har en så viktig roll att spela för att få slut på burhållningen. Upphandlare kan göra stor skillnad för djuren genom att välja bort buräggen.

Ett flertal kommuner har redan gjort detta, exempelvis Växjö, Karlstad och Ulricehamn. All heder åt er, och vi hoppas att fler vill följa efter!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Upphandling

22 februari

Dags att lägga ned de krisande landstingen?

Sven Román , barn- och ungdomspsykiater
27 januari

Luleå vill ha schysta villkor vid upphandling

Yvonne Stålnacke mfl, kommunalråd (S), Luleå
9 januari

Samhället tjänar på att geodata blir öppen data

Erik Lakomaa, disputerad forskare i ekonomi
27 december 2016

Landstinget borde lägga mer pengar på konsulter

Peter Englén & Anders Troedsson, teamkonsulter
9 december 2016

Därför är krav på pensioner problematiskt

Ulf Lindberg & Stefan Holm, Almega

Senast publicerat

Igår 16:40

KD: ”Vi har inte råd att blunda för återvändarna”

Erik Slottner, gruppledare (KD) Stockholms stadshus samt ledamot av partistyrelsen
Igår 14:02

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
Igår 13:35

”En elev får aldrig bli en fråga om lönsamhet”

Lisa Palm mfl, Feministiskt initiativ Sthlm
Igår 11:05

”Biogasen används bäst till elproduktion”

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här