Västlänken löper amok med skattemedel och miljön

Järnvägar. Det stora järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg måste stoppas och en revision bör göras av oberoende experter. Orsak till detta är att projektet inte fungerar och är grovt olönsamt. Kostnaden hotar att skena, de problem projektet ska lösa riskerar att kvarstå och projektet leder till nya bekymmer, skriver en grupp järnvägsexperter.
Åke Nilsson m fl , fd vd Asea Traction
Annons

Vår granskning och analys av rapporterna om Västlänken och annat material ger ett skrämmande resultat. En total slutkostnad på 40 – 50 miljarder kronor inklusive nödvändiga kringprojekt, sannolika fördyringar och kapitalkostnader skulle bli förödande för andra viktigare banprojekt runt om i landet. Detta på precis samma sätt som när Hallandsåstunneln sprängt alla kostnadsramar med många miljarder.

Eftersom alla etablerade partier i Göteborgs kommun tillsammans drivit igenom och tagit beslut om att bygga Västlänken återstår bara för väljarnas del att rösta nej till trängselskatten på söndag. Vi förutsätter att detta leder till att Västlänken stoppas och att en politisk förhandling måste ske om en ny form av trängselskatt som används till viktigare och mer lönsamma järnvägsinvesteringar än Västlänken.

Men vi undertecknare har också under året skrivit om den allvarliga järnvägskrisen som måste lösas med hjälp av en internationell kriskommission och en stor penninginsats. I denna kommissions arbete måste också ingå att göra en revision av alla föreslagna megaprojekt för järnvägen. De flesta är olönsamma och måste stoppas eller skjutas på framtiden eftersom det finns akutare problem att åtgärda om järnvägen skall kunna räddas. Västlänken är ett av dessa.

Annons

Vi bedömer att Västlänken inte håller måttet och detta av följande skäl:

1. Västlänken löser inte de akuta kapacitetsproblemen vid Göteborgs centralstation eller på dagens alla fem järnvägar in mot Göteborg.
2. Västlänken leder inte till någon märkbar regionförstoring utan försvårar i stället den nödvändiga utvecklingen i hela Västra Götaland.
3. Västlänken har så dåliga prestanda att den inte leder till den nödvändiga minskningen av vägtrafiken i själva Göteborg och i regionen.
4. Västlänkenbygget ger ingen minskning av miljö- och klimatutsläppen trots politikers höga mål och välbetalda konsulters spekulationer.
5. Västlänken hotar dra Göteborg ännu längre ner i dyn med en skandal som ger dålig PR  i hela världen i stil med Bostons ”The Big Dig”.
6. Västlänkens kostnad skenar som Hallandsåstunnelns vilket leder till att andra viktigare projekt stoppas och till för höga trängselskatter.
7. Västlänken hindrar den nödvändiga utbyggnaden av näringslivets stora godstågsstråk från övriga landet till främst Göteborgs hamn. 

Den internationella forskningen med professor Bent Flyvbjerg, University of Oxford, i spetsen visar att denna sorts megaprojekt ofta leder till lögner, korruption och bedrägeri, till odemokratiska beslut och till försnillande av skattemedel. Flyvbjerg har arbetat åt lagstiftare, regeringar, EU-kommissionen, FN och det internationella näringslivet inklusive banker med denna typ av frågor. Hans förslag om hur man skall få demokratisk kontroll på megaprojekt bör användas också i Sverige, inte minst beträffande Västlänken.

Det är svårt att frigöra sig från misstanken att den ökända ”Göteborgsandan” haft betydelse för arbetet med Västlänken och för att projektet spårat ur. Vissa farliga tendenser till försök att styra media och strypa den fria debatten i fallet Västlänken har också kunnat märkas. Detta är tillsammans med projektets desinformationskampanj på skattebetalarnas bekostnad mycket illavarslande och ytterst ett hot mot demokratin.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Åke Nilsson, fd vd Asea Traction AB, fd vice vd ABB Transportation Systems Gmbh i Mannheim
  • Sven Jernberg, infrastrukturexpert, fd vd Inlandsbanan AB
  • Hans Albin Larsson, historiker, professor vid Högskolan i Jönköping
  • Sven-Olof Nehrer, fd vd TGOJ Trafik, fd ordförande branschföreningen Tågoperatörerna
  • Lars Pålsson-Syll, nationalekonom, professor vid Malmö Högskola
  • Jan Du Rietz, järnvägsexpert, författare till ”trafikpolitik” i NE och boken ”Den totala urspårningen, en studie i tågnedläggningar och demokrati”

Fler artiklar om Infrastruktur

Idag 06:14

Så lyckas vi bygga nya hållbara städer

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige AB
Idag 06:14

Byggboomen hotar oersättliga kulturvärden

Knut Weibull, överantikvarie Riksantikvarieämbetet
22 mars

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
22 mars

”Biogasen används bäst till elproduktion”

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar
20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige

Senast publicerat

Idag 15:29

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
Idag 13:15

Nu tar vi ledartröjan inom offentlig upphandling

Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götalandsregionen
Idag 10:53

Skattepengar ska inte gå till daltande med terrorister

Naod Habtemichael, ordf Centerstudenter Göteborg
Idag 10:21

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
Idag 06:14

Så lyckas vi bygga nya hållbara städer

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige AB

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här