Ta krafttag mot svarta bostäder

Bostadsbristen. Den svarta bostadsmarknaden är den första bostadsmarknad som nyinvandrade i Sverige möter. Den eldas på av olika bidrag avsedda att göra det möjligt för människor utan inkomster att bo drägligt. Branschen, kommunerna och statliga myndigheter kan inte vänta med att ta krafttag mot den svarta bostadsmarknaden. Det skriver konsulten Helena Holmberg och analytikern Kristian Halldin, som kartlagt handeln med svarta lägenheter.
Helena Holmberg & Kristian Halldin , bostadskonsult och analytiker
Annons

Den svarta bostadsmarknaden innefattar flera olika företeelser såsom:

Handel med förstahandskontrakt.
Handel med andrahandskontrakt.
Handel med folkbokföringsadresser.
När kontraktsinnehavare hyr ut lägenheten till annan utan att själv bo där och utan tillstånd från hyresvärden, ofta i kombination med att ta ut en överhyra.
När olika former av felaktiga bidragsutbetalningar grundar sig på oriktiga uppgifter om människors boende och hushållssammansättning.

Företag, myndigheter och kommunal verksamhet utsätts ständigt för nya hot och risker och måste ständigt utvecklas. Samhällshotet är påtagligt akut med en svart bostadsmarknad där organiserad brottslighet och ett systematiskt fusk har kunnat flytta fram sina positioner. 

Annons

En nyckelfaktor bakom den svarta bostadsmarknaden är bokrisen, påtagligt akut för människor utan eller med små inkomster samt nyanlända. Den andra nyckelfaktorn är den outvecklade medvetenheten om sårbarheter och otillräckliga rutiner inom bostadsföretag och myndigheter, vilket leder till rikligt med tillfällen till brott eller fusk. 

Ett konkret exempel. Det finns, om vi har räknat rätt, sju olika ekonomiska stöd riktade till individers boende. De betalas ut av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN samt de 290 kommunernas socialtjänster. Det sker ingen rutinmässig korsvis kontroll inom och mellan myndigheter innan stöd beviljas och betalas ut.

Boverket visar i sin viktiga rapport Boendesituationen för nyanlända (2015:40) hur försörjningsstöd rinner direkt ner i fickorna på olovliga andrahandsuthyrare; vilkas överhyror socialtjänsterna godkänner, medan man uppger sig vara förhindrad att kontrollera om andrahandsuthyrningen är godkänd av hyresvärden.

Organiserade kriminella är experter på att identifiera tillfällen till brott, där vinsterna är stora och lättvunna och kontrollerna bristfälliga. Men vi uppfattar också att det för stora grupper vanliga medborgare har blivit normalt att nyttja den svarta bostadsmarknaden. Att, som exempel, ta hem gamla mamma men behålla hennes lägenhet och de ekonomiska stöd som finansierar den, samtidigt som den hyrs ut olovligt i andrahand till någon annan som kanske också finansierar sitt boende med bidrag. 

Den svarta bostadsmarknaden har också blivit normal för många socialtjänster och andra som hjälper utsatta människor med boende. Det är ju bättre för den enskilde att bo med ett svart andrahandskontrakt än att bo i husvagn, på vandrarhem eller under en bro, resonerar många.

Att motverka den svarta bostadsmarknaden kräver en mångfald av åtgärder. 

Enskilda bostadsföretag och hyresvärdar kan göra en hel del genom ökad medvetenhet, genomtänkta kontroller och skärpta förvaltningsrutiner.

På lokalplanet måste kommunerna och myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan och polisen vara drivande i ett samarbete med de bostadsföretag och hyresvärdar som finns lokalt.

På ett nationellt plan vill vi se ett samlat agerande och gemensamma strategier mellan branschens organ, Sabo och Fastighetsägarna, SKL, Skatteverket, Försäkringskassan och polisen. Det är bara genom strategiskt samarbete som systemfel kan identifieras och lyftas till lagstiftaren eller annan instans. En av flera nyckelfrågor är den om folkbokföringen. En någorlunda rättvisande folkbokföring är helt grundläggande för rättssamhället och välfärden.

Bokrisen gör den svarta bostadsmarknaden möjlig. Men branschen och myndigheter kan inte vänta på att alla systemfel är lösta innan man på allvar tar itu med en företeelse som utmanar det sociala kontraktet mellan medborgarna och det offentliga.

  • Helena Holmberg, konsult, specialiserad på stadsdelsutveckling och bostadsfrågor, Göteborg
  • Kristian Halldin, analytiker på underrättelseenheten, Polismyndigheten Region Stockholm

Fler artiklar om Ekonomi

Idag 05:45

Innovationspolitiken måste uppdateras

Anders Sundin mfl, Almegas forsknings- och innovationsråd
26 maj

Så vill vi förbättra assistansersättningen

Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister (S)
26 maj

Välfärdens förluster behöver diskuteras

Nima Sanandaji, chef för ECEPR
24 maj

Försämrat företagsklimat hot mot jobb och välstånd

Christer Östlund, ansvarig kommunrelationer Svenskt Näringsliv
24 maj

Dags att agera för ett tryggare företagsklimat

Monika Lozancic, (M) ledamot, Stockholm Business Region AB

Senast publicerat

Idag 13:54

Matematiken lyfter både demokratin och skolan

Daniel Smirat & Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer
Idag 11:56

Gör sommarjobben tillgängliga för alla

Jonatan Arenius, tillgängligansvarig Humana
Idag 10:48
Idag 10:44

Undanta seniorer när skuldkvotstak införs

Christina Rogestam, 
förbundsordförande SPF Seniorerna
Idag 09:57

Regeringen måste prioritera lärarnas arbetsmiljö

Isak Skogstad, ordförande Lärarnas Riksförbund studerandeförening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här