Sverige behöver en samverkande infrastruktur

Flygtrafik. Om drygt två år lämnar Sverigeförhandlingen förslag på hur en snabb utbyggnad av höghastighetståg kan genomföras. Dessförinnan är en diskussion om landets samlade infrastruktur nödvändig. I denna måste regeringen klargöra Arlandas betydelse samt ge besked till Sveriges regioner att omställningen till förnybart flygbränsle ska påskyndas, skriver företrädare för Connect Sweden.
Jacob Wallenberg mfl , Connect Sweden
Annons

I takt med befolkningsökning, urbanisering och förändrade handelsmönster behöver Sveriges infrastruktur stärkas. Detta för att skapa rätt förutsättningar för framtida välståndsökningar i Sverige. Vår ekonomi är tydligt exportinriktad och en mycket stor del av nuvarande och framtida arbetstillfällen i Sverige är beroende av hur väl svenska företag kan konkurrera på internationella marknader.

Till detta kommer den snabbväxande besöksnäringen som skapar jobbtillfällen i hela landet. En samlad svensk exportstrategi är därför mycket viktig. En viktig förutsättning är en stark infrastruktur mot omvärlden och att förutsättningar finns för ett förenklat resande inom Sverige genom att koppla samman trafikslagen och därigenom möjliggöra fler och mer klimatanpassade resor.

Arlanda är och kommer förbli Sveriges knutpunkt för såväl inhemska som internationella förbindelser. I dag reser ungefär 60 000 resenärer varje dag vid flygplatsen. Flygplatsen är samtidigt Sveriges fjärde största tågstation. Framåt 2035 kommer antalet dagliga resenärer vid flygplatsen uppgå till omkring 100 000, de allra flesta på väg till eller hem från internationella resor.

Annons

Det är därför helt avgörande för vår samlade infrastruktur att planeringen kring de satsningar som sker i dag utgår ifrån att Stockholm Arlanda Airport är ett nav för resande och en växande tillväxtmotor för hela den svenska ekonomin.

Oavsett om satsningen på höghastighetståg, för motsvarande cirka 175 miljarder kronor, till slut genomförs eller ej så innebär tillväxten av framförallt internationella resenärer att brist på spårkapacitet kommer att uppstå på den fyra mil långa sträckan mellan Arlanda och Stockholm. Detta riskerar bli en flaskhals som kraftigt försämrar den samlade inhemska infrastrukturen liksom tillgängligheten till och från resten av världen. 

Med 13 nya interkontinentala direktförbindelser etablerade vid Arlanda sedan 2013 ser vi tydligt efterfrågan på och behovet av direktförbindelser. I dag når vi städer som Hong Kong, San Fransisco och Dubai året om utan mellanlandningar, vilket är en förutsättning för att svenska företag även fortsättningsvis ska kunna vara verksamma i Sverige.

Det är också ett hygienkrav för att attrahera utländska investeringar och säkra att Sverige som innovationsland står sig starkt även framåt.

Vi verkar därför för att spårkapaciteten vid flygplatsen utökas med två ytterligare parallella spår. Detta möjliggör inte bara ett utbyte mellan eventuella höghastighetståg och flyg, vi säkrar också Arlandas långsiktiga attraktivitet och förmåga att knyta till sig ännu fler direktförbindelser. Parallellt kan tusentals attraktiva boenden byggas i området mellan Uppsala och Stockholm som spås vara ett av Europas främsta tillväxtområden under kommande år. 

Om vi istället fortsätter att betrakta trafikslagen som konkurrenter snarare än komplement, vilket blir konsekvensen om Arlanda glöms bort, så investerar vi i en infrastruktur skild från såväl samhällets, klimatets, individens och godsets behov. Detta innebär i så fall att vi förlorar i konkurrensförmåga och ytterst att vi äventyrar jobb- och tillväxtmöjligheter i hela Sverige.

För hela landets räkning måste regeringen därför vara tydlig med att Arlandas roll och dess utvecklingsmöjligheter är prioriterade. Och till de regioner i Sverige där tåget inte utgör en effektiv förbindelse med Arlanda måste regeringen meddela avsikten att påskynda omställningen mot förnybara bränslen inom flyget genom tydliga förutsättningar för storskaliga produktionsanläggningar.

Att Arlanda i dag, efter tjugo års långa diskussioner, har ett miljötillstånd som innebär att kapaciteten kan byggas ut är en viktig grundsten för investeringar i svensk infrastruktur. Det engagemang som finns för att etablera amerikansk gränskontroll vid Arlanda sker utifrån behovet av att stärka Sveriges relationer med andra kontinenter.

Avsaknaden av en diskussion kring en sammanhållande svensk infrastruktur riskerar att vi låser fast oss i kortsiktiga lösningar och sätter hinder för Sveriges utveckling. Låt oss därför i tid höja blicken och diskutera hur vi ska investera i en infrastruktur som möter framtidens behov, där alla delar i vår svenska infrastruktur finns med och kopplas ihop på ett tillväxtorienterat och kostnadseffektivt sätt.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/ Infrastruktur

Sverigeförhandlingen

I Sverigeförhandlingen diskuteras framtida investeringar i höghastighetsjärnvägar i Sverige. Syftet är även att främja kollektivtrafiken och driva på bostadsbyggandet.
Klicka här för att delta i debatten

28 inlägg i denna debatt

Erika Ullberg , oppositionsfinanslandstingsråd (S)
Per Kågeson, fil. dr. i miljösystemanalys
Henrik Fritzon mfl, regionråd (S) Skåne
Johan Trouvé mfl, vd Västsvenska Handelskammaren
Annette Linander, (C) regionfullmäktigeledamot, Eslöv
Tomas Eriksson, gruppledare (MP) Stockholms läns landsting
Henrik Fritzon mfl, regionstyrelsens ordf Region Skåne
Fredrik Alserin mfl, Sigma IT Consulting
Ulf Nilsson, ordförande Regionförbundet Kalmar län
Carl Johan Sonesson mfl, regionråd, Region Skåne
Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson, Centerpartiet
Mats Johansson & Christoffer Bernsköld, regionråd (S) Östergötland
Mats Eriksson mfl, regionstyrelsens ordf (M) Region Halland
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordf (S) Malmö
Mattias Josefsson mfl, kommunstyrelsen Ulricehamn & Bollebygd
Anna König Jerlmyr & Joakim Larsson, moderater Stockholms stad
Ann-Marie Nilsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Jönköping
Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordf (M) Västra Götalandsregionen
Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure
Göran Cars & Carl-Johan Engström, professorer em KTH
Henrik Fritzon m fl, regionstyrelsens ordförande (S), Region Skåne

Dela den här debatten

Fler artiklar om Infrastruktur

21 april

Gör trängselskatten till en regional avgift

Tomas Eriksson & Malin Karlsson , gruppledare (MP) & trafikpolitisk talesperson (MP) SLL
21 april

C: Så får vi fart på bostadsbyggandet

Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C)
18 april

”Norrbotniabanan är hela Sveriges angelägenhet”

Christer Beijbom , fd chef SJ Gods
7 april

”Vi ger verktyg för ett hållbart byggande ”

Åsa Wahlström & Catarina Warfvinge, CIT Energy Management resp SGBC
5 april

Regionala strategier bör styra innovationsresurserna

Henrik Fritzon mfl , regionstyrelsens ordförande (S) Region Skåne

Senast publicerat

21 april
21 april

”Nolltolerans mot prestigebyggen inför OS”

Karin Ernlund & Per Lodenius, gruppledare (C) Stockholms stad resp idrottspolitisk talesperson (C)
21 april

M: Fokusera på kvalitet istället för lottning

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (m)
21 april

Vänsterns slagord om vården stämmer inte

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här