Svenska kulturarvet kan bli en exportframgång

Turism. Det är sommar och turistsäsongen står för dörren. Besöksnäringen växer och blir allt viktigare som näringsgren. I Sverige omsatte den 280 miljarder kronor 2013. Samtidigt är landets rika kulturmiljöer underskattade som besöksmagneter och bär på en outnyttjad potential i marknadsföringen av Sverige.
Lars Amréus , riksantikvarie
Annons

Sverige är rikt på kulturmiljöer, museer och besöksmål. Intresset för dem i samband med turism och upplevelser är stort och växande. Nyligen gjorde Tillväxtverket en undersökning (IBIS) av vad utländska turister och affärsresenärer gör i Sverige. Undersökningen visade att besökarna ofta och gärna besöker kulturmiljöer och går på museer. Detsamma visar den undersökning Visit Sweden genomfört där personer i elva olika länder frågades om vad de helst ville uppleva i Sverige.

Resultatet visar att kulturupplevelser står högt på önskelistan över vad besökare efterfrågar.

Trots ett stort intresse från besökare och en rikedom av kulturmiljöer och besöksmål tycks efterfrågan inte möta utbudet. Man kan därför tala om en stor outnyttjad potential. Den internationella undersökningen Nations Brands Index (NBI) har också undersökt Sverige, som hamnar på tiondeplats i en ranking av världens 50 mest attraktiva länder. Men när det gäller förmågan att locka med hjälp av historia och kulturarv hamnar dock Sverige betydligt lägre.

Annons

Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag undersökt hur bidrag för att vårda och göra kulturmiljöer tillgängliga bidrar till stärkt arbetsmarknad och hållbar tillväxt. Utvärderingen visar att pengarna bidrar på flera olika sätt, bland annat genom köp av varor och tjänster, olika former av anställningar och arbetsmarknadsinsatser. För de projekt som studerats närmare skänkte bidraget trovärdighet och blev en katalysator för annan finansiering.

Sammantaget blev effekterna mångdubbelt större än de satsade medlen. Störst effekter blev det när bidraget användes för besöksmål. Genom att skapa, underhålla och göra en attraktiv miljö tillgänglig främjades såväl tillväxt och arbetsmarknad som själva kulturmiljön i sig.

Bidragets effekter visar den potential som finns i kulturmiljöerna. I utvärderingen lyfts ett antal projekt fram som goda exempel. Projekten representerar olika typer av platser och satsningar från skilda delar av landet, som tillsammans bidrar till en spännande och varierande historia.  Rikedomen och mångfalden är kanske kulturmiljöernas största potential inför framtiden.

Sverige är ledande när det gäller att använda historia på nyskapande sätt. Det avspeglas i museiutställningar och besöksmål. Att kombinera kulturmiljöer och turism innebär inte att man måste presentera en förenklad eller förväntad historia. Det finns ingen motsättning mellan attraktiva besöksmål och ett rikt, oväntat och intresseväckande innehåll. Snarare kan ett utmanande och överraskande berättande vara en framgångsfaktor.

Sverige har kanske världens modernaste historiesyn. Till exempel turnerar Historiska museets utställningar We call them Vikings just nu runt i världen. Där erbjuds besökarna nya perspektiv som utmanar den stereotypa bilden av vikingen. Utöver de välkända berättelserna om plundring och strid, lyfter utställningen fram kvinnornas roller, resor och samhället. Det nya är alltså en del av utställningens attraktionskraft och profil.

Kulturmiljöer och kulturarv rymmer spännande möjligheter för regioner på landsbygden som vill profilera sig som attraktiva livsmiljöer att besöka, bo och arbeta i. Vårdade, tillgängliga och genomtänkta kulturmiljöer som erbjuder utmanande och överraskande berättelser har en stor potential som framtida attraktiva besöksmål. Besöksnäringen skulle vinna på att lyfta fram kulturmiljö och kulturarv i sin marknadsföring av Sverige.

Om vi inser, bejakar och tillgängliggör dessa platser kan historia bli en exportframgång som bidrar till sysselsättning och tillväxt i hela landet.

Fler artiklar om Ekonomi

Igår 11:29

Försämrat företagsklimat hot mot jobb och välstånd

Christer Östlund, ansvarig kommunrelationer Svenskt Näringsliv
Igår 09:36

Dags att agera för ett tryggare företagsklimat

Monika Lozancic, (M) ledamot, Stockholm Business Region AB
23 maj

S-budgeten: Dags att bygga ihop Stockholm

Erika Ullberg mfl., oppositionslandstingsråd (S), SLL
20 maj

Skånes utmaningar samma som i övriga landet

Carl Johan Sonesson, oppositionsledare (M) Region Skåne
17 maj

Så har alliansens politik drabbat SLL:s ekonomi

Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting

Senast publicerat

Igår 15:02

”Obligatoriskt skolval löser inte problemen”

Daniel Riazat, skolpolitisk talesperson (V)
Igår 14:51

Oroande att regeringen verkar slagit sig till ro

Tomas Tobé & Cecilia Widegren, Moderaterna
Igår 11:29

Försämrat företagsklimat hot mot jobb och välstånd

Christer Östlund, ansvarig kommunrelationer Svenskt Näringsliv
Igår 10:58

”Detta bostadskaos kan inte vara svenska modellen”

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Igår 10:37

Tillfälliga satsningar ger inte tillräcklig förändring

Karin Christensson, nybliven mamma, psykolog

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här